Utskrift från gbg.yimby.se
....

Göteborg behöver Västlänken

 


Västsveriges politiker, dags att agera! Västlänken är det projekt som kan få hela regionen att gå från pessimism i samband med finanskrisen till framtidsoptimism, visioner och ett inflöde av kaptial och nya företag till regionen! Malmö får en, Stockholm får en och Göteborg behöver en.

Infrastrukturen i Västsverige har länge varit eftersatt, och finanskrisen har drabbat regionen och dess industri hårt. Det är nu hög tid att realisera det största och viktigaste projektet i Göteborg i modern tid, Västlänken. Projektet kommer at göra det möjligt för invånarna i regionen att på ett smidigt sätt transportera sig mellan olika centrala punkter i Göteborgs centrum, utan byten, och de mellanstora kringliggande städerna i regionen.

Pendeltåg som snabbt matar passagerare från kringliggande områden till stationer i centrum med betydligt högre medelhastighet än någon tunnelbana. Kollektivtrafikåkandet har möjlighet att öka kraftigt som en del i vision K2020 och pendlandet i regionen skulle bli betydligt mindre bilberoende.

YimbyGBG anser därför att regionens och kommunernas politiker genast måste sätta sig ner och börja diskutera hur finansieringen till projektet ska lösas, förslagsvis med en statlig förhandlingsman likt Citybanan i Stockholm. Skall Göteborg bli hjärtat i Skandinavien så måste fler Intercity och expresståg mellan de övriga stora städerna i den nordiska triangeln passera Göteborg och fler pendla kollektivt in till staden.

Med Västlänken och bra kollektiva kommunikationer kommer regionen börja växa snabbare längs de tunga pendeltågstråken, och tunnelns nytta och kollektivtrafikandelen kommer på sikt öka ytterligare. Involvera alla landsting och kommuner som på något sätt påverkas av den nya tunneln. Alla möjligheter att få in pengar till projektet måste studeras noggrant. Kommunen har en god förhandlingsposition med den exploaterbara marken i Gullbergsvass och på Södra Älvstranden (bilden ovan). Det går att söka EU-bidrag.

I finanskrisens spår är det dags för Göteborg och Västsverige att börja satsa för framtiden. Bygg Västlänken nu!

- - - - -

Läs GP:s artikelserie om Västlänken:

Vem ska betala Västlänken?
Hårdnackat motstånd i Lerum
Bra pendelnät kan kosta 50 miljarder 
Flera års trafikkaos
Lönar sig att räkna fel
Staten räknar fel med miljarder
Hamnbanan prioriteras
"Vi har utrett allt - och sagt nej"
GP:s Peter Lenken: Helt fel spår
Politikerna låste sig för tidigtMalmös Citytunnel under konstruktion
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Patrik Sterky (16 Januari 2009 13:15):
Vägavgifter kan ge Västlänk, bättre piska och morot går inte att åstadkomma för att öka kollektivtrafikåkandet i Västsverige.
 0
Niklas (16 Januari 2009 17:32):
^^
Vägavgifter är mycket bra och effektivt för att kunna styra resandeflöden från bil till kollektivtrafik. Däremot drar de inte in speciellt mycket pengar. I Stockholm går det mesta till att betala av de initiala investeringskostnaderna för systemet.

Så: Vägavgifter kan endast marginellt bidra till någon Västlänk. Däremot kan de bidraga till att underlaget för Västlänken ökar (och bättre kan motiveras om man söker statliga pengar). Jag tror att statliga pengar (alt. OPS) är ett måste om Västlänken skall bli verklighet.
 0
Erik Sandblom (16 Januari 2009 20:38):
Jag har för mig att trängselskatten går plus med några hundra miljoner kronor om året i Stockholm. Det kan man jämföra med de 571 miljoner om året som Göteborgs kommun betalar till Västtrafik (sk ägarersättning) för att dom ska köra kommunens kollektivtrafik. Källa Västtrafiks årsredovisning 2007.

Om intäkterna från trängselavgifterna skulle ligga på 200 mkr/år mellan 2010 och 2040 så blir det sex miljarder under den tiden, att jämföra med de 16 miljarder Västlänken antas kosta idag.

Jag har inte räknat med räntor och sånt. Men intäkterna från trängselavgifter är ganska betydande, både jämfört med drift av kollektivtrafik som investeringar i nya spår.
 0
Sven R (19 Januari 2009 05:48):
Det här med "regionförstoring"... Som jag ser det så innebär det att storstadens geografiska yta ökar. Inte så mycket att dess befolkning ökar.

För jag menar, kommer Västlänken att innebära att vi gör storstadsbor av dagens alingsåsbor? Helt plötsligt så kommer de skaffa jobb i Gbg istället? Deras bonniga livsstil byts ut, de kommer att handla och ta del av all kultur i Gbg snarare än i sin lilla stad?

Nja, jag tror snarare att det är så att det är storstadsbor som kommer att flytta till Alingsås om pendlingsmöjligheterna förbättras. Man väljer att bli storstadsbo i första hand därför att det finns bra jobb/skolor/kultur/stadsliv här. Sedan så skaffar man sig en bostad. Förbättrar man infrastrukturen till periferin så kommer de billiga perifera bostäderna plötsligt att bli attraktiva.

Men dessa nya storstadsbor skulle likaväl kunna bo nära stadskärnan om man satsade på att bygga mer hus och infrastruktur här istället. Även i Göteborgs kommun finns det fortfarande massor av exploateringsbar mark för småhus om det nu är den typen av "anti-urbant" boende man söker. Och det är det ju många som gör. Hisingen är fortfarande en stor markreserv, nordost likaså. Och alla dessa obebyggda berg vi har ganska centralt i staden, de är perfekta att exploatera för bostäder.

Jag är skeptisk till Västlänken eftersom den är mycket dyr. Göteborg är som sagt inte större än att vi fortfarande kan bygga vidare på tätorten, stadsdelar som kan nås av ett utbyggt spårvagnsnät. Först och främst så bör pengarna användas till att integrera Hisingen med nya broar och nya spårvagnslinjer. Det känns som om planerare och politiker hoppar över ett steg i Göteborgs utveckling om man inte gör detta först.
 0
Christoffer (19 Januari 2009 09:32):
Precis som Anders Hagson skriver i G-P så fäste sig politikerna för tidigt vid ett monumentalbygge utan konsekvensanalyser. En tågstation med möjlighet till genomgående trafik är den allra bästa lösningen vilket vi kunde läsa på debattsidan för många månader sedan. Då presenterade en ung forskare en gedigen och realistisk idé som handlade om en större tågstation vid Örgrytemotet/Liseberg. Inte ett enda kommunalråd bemödade sig med att svara på detta! Kanske är det just avsaknaden av självkritik och oförmåga att lösa frågor utan urvattnade kompromisser som leder till resursslöseriet i stat och kommun? Utred alternativ till Västlänken mot bakgrund till hur människor vill resa och var de vill jobba. Tror ni verkligen att pendlandet till Haga och Korsvägen löser proppen? Det är ju befängt!
 0
Jesper Hallén (19 Januari 2009 10:59):
Håller med om att man på ett sätt hoppar över ett steg i utvecklingen. Fast det finns nog med markreserver i själva staden Göteborg i dag att börja med. Jag vill inte se fler villamattor breda ut sig och fördärva fin landsbygd på t ex Hisingen. Det finns ju en poäng i att bygga inifrån och ut.
Har också tveksamheter kring Västlänken. Men jag tror det är bättre att alingsåsbon åker tåg in till stan varje dag än att hon åker sin bil.
 0
Markus T (19 Januari 2009 11:39):
Apropå trängselavgifter så har Stockholm valt ett system som inte påverkar trafikflödet vilket alltså blev dyrt. Oslo har valt ett annat system, med mer traditionella betalstationer, vilket är sämre för flödet men bättre för plånboken. Just bompengen i Oslo har man sneglat på i bl.a. K2020-arbetet.

Och angående Alingsåsarnas pendlande så kan man konstatera att det faktiskt är fler som tar tåget till arbetet i Göteborg än vad man gör i Lerums kommun. Jag antar att det finns ett samband med att man i Alingsås faktiskt har byggt stad.. Strategin för utbyggnaden av tätorten där är att man ska bygga inom tre kilometer från stationen i första hand.
 0
Sven R (19 Januari 2009 12:04):
"Jag vill inte se fler villamattor breda ut sig och fördärva fin landsbygd på t ex Hisingen."

Jesper, det är en ohållbar inställning. Naturligtvis kan vi inte neka folk att bygga villor. Frågan är bara var dom ska byggas. Jag tror att Hisingen är så stort så den sista åkern inte kommer att bli bebyggd förrän om 100 år. Men innan det sker så bör vi bygga smartare. I Torslanda tycker jag man har slösat på marken och byggt för glest, det är viktigt att man bygger tight med flerbostadshus längs kollektivlinjerna. Och som jag tidigare har påpekat, utnyttja bergen! Äldre fritidshusområden ligger ofta på berg eftersom åkermarken var värdefull. Det är faktiskt ingen dum idé, spara åkrarna.
 0
Johannes Hulter (19 Januari 2009 12:12):
Västtrafiks VD Leif Blomqvist skriver idag om Västlänken på GP Debatt: http:​/​/​www.​gp.​se/​gp/​jsp/​Crosslink.​jsp?​d=​114&a=​470​475

@ sven: "Jag vill inte se fler villamattor breda ut sig och fördärva fin landsbygd på t ex Hisingen." Det är den enda hållbara inställningen. Naturligtvis kan vi neka folk att bygga villor. :)
 0
Sven R (19 Januari 2009 12:32):
Johannes, den inställningen är minst sagt halvfascistisk. En stor del av bostadsbyggandet består av villor och så har det varit sedan hundra år tillbaka. Det funkar, det är hållbart.
 0
Johannes Hulter (19 Januari 2009 12:46):
@ sven: Aha, så nu är man fascist om man inte vill bygga villor? Vill du utveckla det? Eller vill du be mig om ursäkt istället?

Hälften av Sveriges befolkning bor idag i eget hus. Villamattornas explosiva utbredning under 70-talet och framåt är det som skapat vårt sprawl. Villamattor är energislösande och har för låg täthet för att kollektivtrafik eller lokal handel ska kunna funka. Resultatet är fullständigt bilberoende och enorma kostnader för samhället för all infrastruktur som behöver rullas ut (väg/va etc).
 0
Sven R (19 Januari 2009 13:08):
Du ville alltså förbjuda småhusbyggande? En sådan inskränkning av folks fria vilja skulle nog bara vara tänkbart i ett fascistiskt samhälle. Dom "enorma" kostnaderna betalas ju av dom som bor i villa. Uppenbarligen tycker ganska många att det är värt pengarna.
 0
Johannes Hulter (19 Januari 2009 13:18):
Kommunen har planmonopol och såvitt jag vet betalar vi alla för den grundläggande infrastrukturen via skattsedeln. Jag skulle inte kalla det fascism, utan demokrati. Men man kan förstås ha olika syn på det I guess...
 0
Martin Nilsson (19 Januari 2009 13:21):
Håller med Sven.
 0
Patrik Sterky (19 Januari 2009 13:23):
@ Christoffer: Just konsekvensanalys hoppas jag är anledningen till att inga politiker är intresserade av en genomgående station i Gårda, som ersättning till Västlänken. Bo-Lennart Nelldal, professor på KTH (troligen landets främsta expert på området), "avfärdar förslaget om att flytta Göteborgs centralstation till Olskroken och endast tillåta pendeltåg till Göteborg C. Fjärrtågsresenärer skulle i så fall byta färdmedel i Olskroken.
- Ett effektivt sätt att halvera tågresandet, säger Nelldal. Det är resorna direkt till centrum som är järnvägens styrka, det är en av de främsta anledningarna till att allt fler tar tåget mellan Göteborg och Stockholm."

Trängselskatt och "bompeng" har två olika fokus, där trängselskatten framförallt avgiftsbelägger trafiken under rusningstid för att dämpa efterfrågan medans bompeng har som huvudsyfte att få in just pengar. Detta i kombination med det dyra införandet i Stockholm gör att försöket rent pengamässigt inte blir lönsamt på några år, däremot är det Sverige överlägset mest lönsamma vägprojekt om man räknar på samhällsnyttan.

En utbyggnad av Göteborg och regionförstoring borde kompletera varandra, inte vara en motsägelse. Ett bättre och snabbare kollektivtrafiksystem är det snabbaste och enklaste sättet att få regionen och Göteborg att växa arbetsmarknadsmässigt, vilket är väldigt viktigt i en konkurenskraftig region. Region Malmö (exkl Köpenhamn) anses förnärvarande vara en större arbetsmarknadsregion (befolkning) än Göteborg, just för att de lyckats knyta samman många av länets städer med Pågatåg och Ö-tåg där Citytunneln är den slutgiltiga nyckeln till att alla dessa kan nå olika centrala delar i Malmö snabbt och enkelt.
 0
Christoffer (19 Januari 2009 13:33):
Det är bara ekonomiska styrmedel som kan forcera människor att ta bussen eller pendeln istället för bilen. Göteborgs kommun borde pröva trängselskatt under några år innan man beslutar om Västlänken. Och säg mig en sak: varför rustar Göteborg generellt som om vi skulle se en dramatisk tillökning på antalet invånare med helt nya vanor?! Politikerna sitter ju och gissar idag! Finns det ett självändamål i tillväxten på ny arbetskraft när vi inte kan ta om hand om den vi redan har? Vad är det för fel med att optimera och förädla det ordinarie utbudet som vi har i vår stad innan vi bygger nytt och splittrar vårt fokus.
 0
Daniel Sjölund (19 Januari 2009 14:07):
@Patrik: Du skriver: "..avfärdar förslaget om att flytta Göteborgs centralstation till Olskroken och endast tillåta pendeltåg till Göteborg C. Fjärrtågsresenärer skulle i så fall byta färdmedel i Olskroken."

Vad är det som säger att man inte kan göra tvärtom? Dvs. låta pendeltågen stanna vid Liseberg, Olskroken, Gamlestan och låta Lennart Nelldal fortsätta att hoppa av på centralstationen när han kommer från Stockholm?

Du svarar ju själv på ditt påstående ang. Malmös arbetsmarknadsregion. Den är ju större än Göteborgs redan nu. - Trots säckstation!

@Christoffer: Jag håller fullständigt med dig om att alternativen för bortbyggandet av vår säckstation måste utredas seriöst först, innan beslut fattas.
 0
Erik Sandblom (19 Januari 2009 15:11):
Sven och Johannes
Ni har båda rätt! Kommunen har planmonopol och villamattor är inte lika hållbara som slutna kvarter. Men det behöver inte innebära något totalförbud mot nya villor.

Som många andra yimbisar så gillar jag cyklar. Har man mataffär, skola och järnvägstation inom tre kilometer så kan man bo i villa utan egen bil. Då har man "allt" inom 9-12 minuter på cykel.

Att folk vill bo i villa tror jag har mycket att göra med att man vill slippa buller och fara från omfattande biltrafik nära bostaden. Det är min standardanalys! Den funkar bra i det här sammanhanget också :-)

Daniel S, ALLA vill snabbt kunna komma till centralen, både pendlare och fjärrtågsresande. Jag tror en del pendeltåg skulle kunna gå godstågsviadukten men det är känsligt att skippa centralen så man måste vara försiktig.
 0
Erik Sandblom (19 Januari 2009 15:23):
Sven
"Jag är skeptisk till Västlänken eftersom den är mycket dyr. Göteborg är som sagt inte större än att vi fortfarande kan bygga vidare på tätorten, stadsdelar som kan nås av ett utbyggt spårvagnsnät."

Du har förstås helt rätt i detta, men det gynnar inte de andra kommunerna. Alingsås, Kungälv, Borås och de andra städerna finns redan, så varför inte koppla ihop oss bättre? Tillsammans blir vi starkare! Utbyggd järnväg ser jag nyckeln till att minska bilberoendet i såväl Göteborg som Alingsås, Kungälv, Borås med flera.
 0
Erik Sandblom (19 Januari 2009 15:27):
Christoffer
"Säg mig en sak: varför rustar Göteborg generellt som om vi skulle se en dramatisk tillökning på antalet invånare med helt nya vanor?"

Göteborgarna skaffar sig redan nya resvanor. De senaste två åren har resandet med Västtrafik ökat i Göteborgs stad med fyra till fem procent årligen, inom Göteborgsområdets regiontrafik med fem till sju procent och i det längre regionala resandet med tio till tolv procent. Källa Leif Blomqvist, ordförande i Västtrafik.
http:​/​/​www.​gp.​se/​gp/​jsp/​Crosslink.​jsp?​a=​470​475

Tågtrafiken växer alltså redan idag mellan två och fyra gånger så fort som biltrafiken.
 0
Johannes Hulter (19 Januari 2009 15:30):
@ erik: Villadiskussionen är mycket intressant men eftersom den är lite offtopic här så lyfter jag den i forumet istället: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​38

Förhoppningsvis kan vi hålla det på en trevlig och konstruktiv nivå... ;)
 0
Nicholas Lusack (19 Januari 2009 17:54):
@Christoffer
Jag håller inte helt med dig om att det enbart finns en ekonomisk faktor vid val av pendlingsfordon. Tidsfaktorn är minst lika avgörande. Marieholmstunneln (för bilar) är inget projekt som jag direkt motsätter mig men den kommer att hämma ökningen av kollektivtrafikresenärer en del. Köerna kommer att minska och bilresan blir plötsligt snabbare pga minskade köer vid framförallt älvpassagen. Jag har själv erfarenhet av arbetspendlande då jag varit bosatt i Bryssel och Birmingham (förutom Gbg). Det främsta argumentet folk använde för att åka tåg där var tid -inga köer, inget letande efter parkering, möjlighet till att förlägga arbetstid till pendlingstiden (dvs du är arbetsför på tåg men ej då du kör en bil ensam). Förutsättningarna för att tåget var så pass konkurrenskraftigt i båda dessa städer grundar sig i att de har flertalet större stationer i city, antingen säckvarianten eller genomgående. Dessa stationer har samma effekt på nyexploatering som sockerbitar har på flugor...

Jag vill med detta säga att genomgående tågtrafik bör vi ha speciellt då det minskar restider och förseningar, MEN...Kommer vi att exploatera kring Hagastationen i framtiden? Kring centralstationen -klart ja, Korsvägen -ja? (gårda och Mölndalshållet?), Haga -Tveksamt?, det ligger väl lite off i jämförelse med eventuell nyexploatering kring stenaterminalen i framtiden? För att detta dyra projekt ska utveckla staden så krävs att detaljplanen tillåter stora tillbyggnadsvolymer i anslutning till dem i framtiden.

-Tid är konkurrenskraft!
 0
Erik Sandblom (19 Januari 2009 18:00):
Nicholas Lusack
Västlänken innebär inte bara tillbyggnadsvolymer i Göteborg utan vid alla befintliga och tillkommande pendeltågstationer i hela göteborgsregionen.
 0
Patrik Sterky (19 Januari 2009 18:44):
@ Daniel S: I Skåne har man redan byggt ett bättre tågnät (bl a p g a det är lättare) och har nu stora kapacitetsproblem både vid Malmö C och plats på tågen. Nyckeln till att få trafiken att flyta bättre är invigningen av Citytunneln, två linjer kan bli en då tågen blir genomgående och stora delar av centrala Malmö kommer snart nås utan byten, vilket kommer driva kollektivtrafikvolymen. Man bygger fyrspår mellan Malmö och Lund för att klara det ökande resandet som Citytunneln kommer medföra. Överhuvudtaget skulle jag vilja påstå att Malmös uppsving från en stad med mycket nedläggningar till framgång beror på optimism, regionförstoring och framtidsanda grundat av Citytunneln och Ö-bron. Nu är det Gbg:s tur!
 0
Hans Jörgensen (19 Januari 2009 22:19):
Hej alla! la ett inlägg på Västlänktråden som svarar mot en del av kommentarerna här:
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​34&page=​1#fp6.​.​
 0
Anders (19 Januari 2009 23:31):
Vore bättre att flytta Hagastationen till Lindholmen. Idag är det många som pendlar med bil och västlänken kommer inte göra någon skillnad för alla som pendlar till Hisingen.
 0
karl (29 Januari 2009 15:38):
Har det verkligen utretts färdigt, möjligheten att lägga en fjärrtågsstation vid Olskroken? En shuttle därifrån, snabbare än de långsamma spårvagnarna, till centrala Göteborg. Det skulle lösa säcktågsproblematiken på ett avgjort snabbare sätt än västlänken.
Om man ska börja gräva i lerageggan igen så kommer det ta otroligt många år innan centrala staden kan börja förtätas. Staden blir på nytt en lergrop.
Skapa ett riktigt trafiknav vid Olskroken!
 0
Daniel Bergqvist (25 Mars 2009 00:04):
För den intresserade varelsen fortsätter debatten såklart!
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​34&page=​2&sen.​.​
 0
Krister (6 Mars 2010 11:31):
Se här hur det går med tunneln under Hallandsåsen:
Banverket hade redan före vinterns katastrofer världsrekord i förseningar.
Våren 1992 började bygget av tågtunneln genom Hallandsåsen, ett projekt som skulle kosta 900 miljoner kronor och vara klart 1996.
Häromdagen gick jag i den del av tunneln som är klar, 18 år efter start, och fick en föreläsning om att bygget kommer att kosta drygt tio miljarder kronor.
Om Västlänken som är kostnadsberäknad till 20 miljarder får samma problem blir slutkostnaden 10 ggr högre än beräknat d.v.s 200 miljarder. Det är väl ungefär hela försvarlbudgeten. Bygget blir klart c:a år 2040.
 0
Erik Sandblom (6 Mars 2010 11:58):
Krister, här har du en tågtunnel som blir klar i tid och på budget:

http:​/​/​www.​citytunneln.​com

Invigs i december!
 0
Christer Wegmann (6 Mars 2010 18:03):
Västlänken är extremt viktig för hela Göteborgsregionen!
Men frågan är om den har fåt rätt dragning? Det skulle vara bättre om den drogs från Centralstationen-Järntorget-Sahlgrenska-Mölndals Station. Då kan tågen hålla betydligt högre fart samt bättre bytesmöjligheter mellan Spårvagn och Lokaltåg till viktiga verksamheter som Chalmers,Kungsgatan,Korsvägen. Samt mot Frölunda och vid Järntorget Västerut samt Österut mot Vasastan m.m. Att tunneln blir så dyr beror på att den ska byggas under så lång tid c:a 6-10år. Byggtid bör vara C:a 4år då får man en kostnad på 12-15 Miljarder kr.
 0
Jesper Olsson (7 Mars 2010 18:50):
Håller med Christer. Otroligt stort projekt för lite nytta. 20 miljarder för att bygga bort säckstationen och få ett nytt hållplatsläge (station nära Korsvägen finns ju redan). En sån brist på visioner - ett projekt i den storleksordningen borde ge åtminstone 2-3 ytterligare målpunkter i stan. Varför inget stopp vid Sahlgrenska och exempelvis Chalmers?
 0
Erik Sandblom (7 Mars 2010 20:13):
Jesper Olsson, visst är det en dyr satsning. Men det blir faktiskt två nya hållplatser, Haga och Korsvägen. Det blir gångavstånd till Chalmers. Se karta:
http:​/​/​www.​banverket.​se/​sv/​Amnen/​Aktuella-​projekt/​Proj.​.​
 0
Jesper Olsson (7 Mars 2010 22:06):
Ja Erik, men jag skulle gärna se gångavstånd till så mycket mer i Göteborg. Jag har svårt att se en station vid Korsvägen, ett stenkast från Lisebergsstationen, som en stor förbättring. En investering i gångband liknande dem på större flyplatser hade kanske varit en enklare lösning om avståndet till befintlig station upplevs som långt(400 m?). Alltså därför min uppfattning att bara stoppet vid Hagakyrkan verkligen förändrar något. För 20 miljarder vill vi väl se något visionärt ta form - fler (nya) målpunkter ger kanske ett större centrala Göteborg?
 0
Daniel Sjölund (10 Mars 2010 09:00):
Visst ska vi ha en Västlänk! Den stora, stora bristen med föreslagen sträckning är, enligt mig, att den inte går genom mer exploateringsbara områden samt att den missar Hisingen (Frihamnen, Lindholmen, Backaplan, Ringön), vilket är åt det hållet som stadskärnan skall expandera, enligt vår översiktsplan.

Västlänksutredeningen och översiktsplanen använder faktiskt inte samma utgångsmaterial och framtidsvisioner om staden!
 0
Krister Malmqvist (10 Mars 2010 20:23):
Misstänker att politikerna av ren avundsjuka på Stockholm och Malmö tagit fram projekt Västlänken. Av förhandsmaterialet framgår att utredningen om att bygga om säckstationen Gbg C till genomfartsstation endast fick göras i form av en tunnel. Utredarna ville även titta på förslaget att flytta Gbg C åt nordost till exempel till Gamlestaden. Detta fick dock inte utredas enl direktiv från kommunledningen.
 0
Sven R (11 Mars 2010 14:39):
Hehe... Malmö och Stockholm får utveckade centralstationer som ligger mitt i stan. I Göteborg skulle man alltså kliva av tåget i Gamlestan, in the middle of nowhere, och sedan tvingas ta buss/spårvagn in till city. Snacka om felinvestering.
 0
Daniel (11 Mars 2010 16:45):
Kina ska nu bygga en järnväg mellan peking och London
http:​/​/​www.​dn.​se/​ekonomi/​teknik/​london-​peking-​pa-​tva-​d.​.​

10 år beräknar dom att det ska ta och bygga. topphastighet 350-400km/h. I Sverige så tar ju saker nu för tiden 10 år bara för att bestämma vilken färg ett fordon ska ta.
 0
Ingemar Persson (31 Mars 2010 09:28):
Säg nej till en utbyggnad av hamnbanan via krokängsparken!
Skicka en protest till Projektledare för Hamnbanan samt till Kommunstyrelsen i Göteborg. Kopiera nedanstående gruppmail och skicka in din protest.

Vidarebefordra gärna detta till vänner och bekanta.

Mailadresser:
inger.ranheim@banverket.se, anneli.hulthen@stadshuset.goteborg.se, jan.hallberg@stadshuset.goteborg.se, owe.nilsson@kommunfullmaktige.goteborg.se, agneta.granberg@stadshuset.goteborg.se, helena.nyhus@stadshuset.goteborg.se, helene.odenjung@stadshuset.goteborg.se, dario.espiga@stadshuset.goteborg.se, kia.andreasson@stadshuset.goteborg.se, susanna.haby@stadshuset.goteborg.se, marie.linden@stadshuset.goteborg.se, jonas.ransgard@stadshuset.goteborg.se, marina.johansson@stadshuset.goteborg.se, carina.liljesand@stadshuset.goteborg.se, ann.lundgren@stadshuset.goteborg.se, kristina.tharing@stadshuset.goteborg.se, mats.arnsmar@stadshuset.goteborg.se, mikael.janson@stadshuset.goteborg.se, anna.johansson@stadshuset.goteborg.se
 0
Johannes Hulter (31 Mars 2010 09:49):
@ ingemar: Vanligtvis accepterar vi inte den här typen av spam-inlägg men det är OK för denna gång. Ni som är för en utbyggnad av Hamnbanan kan använda samma lista för att skicka in ett positivt inlägg.
 0
Krister Malmqvist (19 April 2010 07:18):
Citat från Grönköpings Veckoblad: "Uppgjorda plnaer måste fullfölas innan de kan utvärderas".
Detta är den devis som följs vad gäller såväl Hamnbanan som Västlänken. Inga justeringar av uppgjorda planer accepteras av kommunstyrelsen oavsett vilka argument som framförs. Se även exemplet Hallandsåstunneln.
 0
Sven R (19 April 2010 18:26):
Jag är lite förvånad över att Västlänken ses som en sådan "frälsare" av politiker och media. Själv tycker jag tunneleringen av Hamnbanan och Lundbyleden är mycket mer angelägen. Varför? Jo:

1. Nya hamnbana frigör mycket mer mark, nya byggrätter = inkomster till staden. För hur mycket kan man förtäta runt Hagas station?

2. Nya hamnbanan tar bort en megabarriär.

3. Den gamla banvallen kan användas till spårbunden lokaltrafik.

4. Satsningen har en direkt koppling till vårt näringsliv (vi blir ett ännu starkare logistiskt centrum då hamnen expanderar). De ekonomiska effekterna av Västlänkens "regionförstoring" känns iallafall för mig inte lika givna.

5. Nya hamnbanan kostar inte lika mycket som Västlänken.
 0
Sven R (19 April 2010 18:31):
Man skulle kort sagt kunna säga, Nya hamnbanan möjliggör stadsutveckling. Västlänken möjliggör regionutveckling. Som göteborgare lägger jag hellre mina skattepengar på att staden utvecklas.
 0
Daniel Sjölund (19 April 2010 22:58):
Sven: Om du slår ihop Hamnbanan med dina uppradade vinster med principen för Västlänken (Bygga bort vår säckstation) får du ut maximalt av investeringen:

1. Doppa Hamnbanan vid Kvillebangården

2. Bygg pendeltågsstation en våning ner mellan Hjalmar B och Frihamnsbassängerna

3. Låt en ny länk sedan gå i kurva under älven och ansluta befintligt spårreservat för Västlänken vid operan och centralstationen.

För samma slantar har du byggt en älvförbindelse, fått bort barriärerna vid Hjalmar B och en Västlänk som angör de områden där Göteborg bör få sin tätaste exploatering, dvs Frihamnen, Gullbergsvass, Backaplan, och ännu längre in i framtiden, Ringön.

Sitter och skissar på det just nu och återkommer i frågan.. :)
 0
Sven R (20 April 2010 00:26):
Bra Daniel, jag litar på dig! :-)
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.