Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yimbyträff III

 
I söndags var det dags igen för en av YimbyGBG:s återkommande stadsvandringar. Den här gången samlades vi på det jättelika stadsutvecklingsområdet Heden/Avenyn. Stadsbyggnadskontoret har lagt ett mycket löst programförslag för området och allmänhetens synpunkter ska vara inne före den 24 februari. YimbyGBG kommer naturligtvis att lämna in ett fantastiskt förslag. Elva glada yimbys hade slutit upp för att reflektera och utbyta åsikter. Efter att vi hade satt på oss de fina YimbyGBG-knappar som Jesper gjort började vi promenera.YimbyGBG vid Södra Vägen

Det rådde en stor enighet om att Heden behöver starkare stråk och ett mer markerat gaturum utmed omgivande gator. Idag har Heden en yttre barriär av parkeringar och tillfälliga tillbyggnader som skär av park- och idrottsmarken från den omkringliggande staden.Engelbrektsgatan med new and improved Opalen i bakgrundenP-platser längs Engelbrektsgatan

Det finns mötande tvärgator som man kan ansluta till om man bygger nytt utmed Engelbrektsgatan.Wadmansgatan

Det provisoriska bygget Hotell Liseberg i Hedens sydöstra hörn tar upp en ansenlig markyta med en provocerande låg exploateringsgrad. Hotellet med omgivning har faktiskt ockuperat en areal större än den enorma p-platsen i Hedens nordvästra hörn.Hotell Liseberg

Även här var gruppen enig, ingen ville ha kvar nuvarande Hotell Liseberg. Hotellet kan flyttas och få nya lokaler med ett mer effektivt markutnyttjande. Varför inte en högre byggnad mot gatan som korresponderar med Opalen? Det hotellet har verkligen fått ett lyft med de extra våningar som byggts på. Det finns nu goda chanser att utveckla och förstärka stråket mellan Avenyn och Skånegatan. Den nuvarande utformningen av sträckan mellan Sten Sturegatan och Skånegatan har utvecklingspotential. Istället för servicegata och p-platser skulle man kunna skapa en platsbildning och ha ett mer publikt och utåtriktat innehåll i bottenvåningens lokaler.Engelbrektsgatan mot Bergakungen

Även Sten Sturegatan har stor potential att utvecklas till en levande blandstadsgata, om man bygger vidare på de täta stadskvarteren mot Scandinavium/Svenska Mässan.Sten Sturegatan mot söder

Oavsett vad man tycker om utformningen av EM-kvarteret i korsningen Engelbrektsgatan/Sten Sturegatan så finns det i alla fall lokaler i bottenvåningen och följaktligen goda utvecklingsmöjligheter.Sten Sturegatan mot norr

Det finns också tvärgator att ansluta till för att skapa ökad rörlighet i god rumssyntax-anda, även om man tyvärr har kapat en del av dem. Hallandsgatan t.ex. har blivit överbyggd men leder faktiskt fortfarande till Skånegatan, för den som cyklar eller går.Hallandsgatan

Även vad gäller Bohusgatans framtid verkade gruppen enig. Spårvagnen från Vasagatan bör fortsätta över Heden och gå längs Bohusgatan för att anknyta till Skånegatan. Här finns naturligtvis fantastiska möjligheter att skapa ett levande och urbant stråk om man bara har ett minimum av insiktfull planering.Bohusgatan mot Nya Ullevi


Stureplatsen vid Hedens nordöstra hörn är också i behov av en upprustning. Plockar man bort bensinstationen kan detta bli en riktig vacker plats. Närheten till Gamla Ullevi borde också kunna gå att utnyttja bättre. Heden är överhuvudtaget ett möjligt stråk-galore. Med en distinkt urban inramning skulle många isolerade delar av centrala Göteborg kunna knytas ihop.Stureplatsen med Gamla Ullevi i bakgrunden

Även Parkgatan är värd ett bättre öde. Kanske några snygga p-hus (jo, de finns) med lokaler i bottenvåningen? Vi diskuterade parkeringsfrågan och avvägningen mellan tillgänglighet för människor utanför staden och ambitionen att på sikt avveckla massbilismen som transportsystem. En idé som framfördes var utbyggnad av attraktiv pendelparkering vid perifera kollektivtrafiklägen, för att minimera ytkrävande bilism i innerstaden.Parkgatan mot Stureplatsen

Trafikplanerarna bland oss hade en liten diskussion om man skulle kunna göra något annat med den nordvästra spetsen av Heden, där det idag är bussuppställning. Man kom fram till att det borde gå att hitta en alternativ plats i ett mer perifert läge i staden, vilket skulle frigöra denna mark för exploatering. Kanske en riktig skyskrapa, som en pendang till Opalen och Gothia Towers? Underjordisk parkering skulle förmodligen bli mycket dyrt men inget hindrar ju att ett antal våningar i en framtida skyskrapa viks åt parkering.Bussuppställning med Exercishuset i bakgrundenBussuppställning mot korsningen Södra vägen/Storgatan

Nu är det ju inte bara Heden som ingår i det nya programmet, utan även Avenyn. Här är planförslaget något mer specifikt. Det verkar inte vara aktuellt att flytta spårvagnen till Södra vägen i nuläget, men man framhåller spårtrafiken som något negativt. Det är en åsikt som inte fick stöd i vårt sällskap, snarare tvärtom. En flytt till Södra vägen skulle dock vara klok ur ett rent trafiktekniskt perspektiv.

Stadsbyggnadskontoret föreslår också att sidogatorna till Avenyn omvandlas till gångfartsgator och görs mer tillgängliga och attraktiva. Det tyckte gruppen var en bra idé. I det sammanhanget är det viktigt att tänka på integrationen med Heden-området. Tvärgatorna, som idag är avklippta mot Heden, har stor urban potential om de länkas samman i ett vidare gatunät.Storgatan klipps av mot Heden

Vi diskuterade hur man skulle kunna utveckla Avenyn, några idéer som bollades var snyggare trottoarbeläggning, rensning av i härvan av armaturer och reklamskåp, uppfräschning av fasader och eventuell påbyggnad med bostäder på en del hus.

Efter en tur på Avenyn gick vi till Ljunggrens för en kopp kaffe. Men där var det fullt, så då gick vi till Evas Paley. Men där var det också fullt, så då gick vi till Teatercaféet. Men det fanns inte kvar så då gick vi till Franska bageriet, som var fullt sånär som på 11 lediga platser. Med lite hjälp från stadsplaneringsgudarna så fick vi alltså en kopp kaffe och kunde fortsätta våra diskussioner. Ryktet om Avenyns kommersiella död verkar följaktligen något överdrivet. Det ska vi nog vara tacksamma för. Som bekant vill ju Göteborg&Co sätta glastak på Avenyn och göra om det till shoppinggalleria. Men det verkar alltså inte behövas som tur är...

Tack till alla trevliga människor som mötte upp! Nu fortsätter YimbyGBG sin planering på forumet, gå gärna in där och var med att ta fram ett snillrikt yttrande. Alla som älskar grupparbete (jo, de finns) - det är bara att hugga i!

Foton: Daniel och Jesper
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Gardebring (27 Januari 2009 00:23):
Trevliga bilder! Men jag vill få se bilder på era YimbyGBG-knappar också! :)
 0
Johannes Hulter (27 Januari 2009 00:26):
@ anders: Det kan nog komma en länk till en knapp-bild snart... *nickar menande åt Jespers håll*
 0
Johannes Hulter (27 Januari 2009 00:28):
Just det, en sak jag glömde nämna som vi pratade om var att man borde bygga en permanent is-arena i Hedens nordöstra hörn. Daniel hade en idé om hur det skulle göras... *nickar menande åt Daniels håll*
 0
Daniel Sjölund (27 Januari 2009 07:41):
@Johannes: Haha! Ha lite tålamod, dock. Kan inte klämma ur mig en bild på detta förrän först nästa vecka.

Så om någon har en bättre idé vad man kan göra eller hur det skulle kunna göras - Så har ni chansen nu.. *nickar menande tillbaka åt Johannes håll*
 0
Anders Gardebring (27 Januari 2009 10:33):
Apropå YIMBYGBG-knappar så har vi ju en liten "shop" i YIMBY Sthlm där man kan köpa sådana + tröjor o annat. Kanske ngt vi borde dra igång även för GBG?
 0
Erik Sandblom (27 Januari 2009 20:49):
Apropå parkering så har Köpenhamn minskat antalet p-platser för bilar med 2-3% om året. Mellan 1986 och 1996 tog man bort cirka 600 platser. Jag tror det är bra med en stadig minskning av antalet p-platser så att människor får tid att lägga om sina vanor.
http:​/​/​www.​metropolismag.​com/​html/​content_​0​80​2/​ped/​ind.​.​

Om man bygger p-hus vore det alltså bra om p-huset stegvis kan omvandlas till bostäder och lokaler allteftersom.
 0
Johan (27 Januari 2009 23:43):
Det verkar som om ni har många intressanta tankegångar i Yimby GBG. Ser fram emot ett bra yttrande.

Hälsn. Göteborgare i exil. ;)
 0
Marre (28 Januari 2009 15:53):
Köpenhamn är betydligt plattare och är mer kompakt byggt (färre berg och skogar mitt i stan) än Göteborg eller Stockholm, vilket gör det lite svårt att direktöversätta metoder därifrån.
 0
Sven Renquist (28 Januari 2009 16:28):
Jag håller inte med Erik så ofta. Men här håller jag med. Göteborg borde följa Köpenhamns exempel och systematiskt plocka bort p-platser. Jag tycker iofs att man ska bygga ett stort p-garage under Heden vilket i ett slag skulle skulle öka p-platserna. Detta för att det då går att skapa intressanta verksamheter vid Heden som tillför kvartersstaden nytt innehåll. Varför inte en ny stor galleria? Men sedan skulle man alltså kunna plocka bort gatuparkering i en stor del av innerstaden.
 0
Johannes Hulter (28 Januari 2009 16:57):
...och jag håller med Sven. Dock menade vår medföljande geotekniker att det förmodligen skulle bli fasansfullt dyrt att bygga ett underjordiskt p-garage på Heden (= dyra bostadsrätter ovanpå) men ett par rejäla p-hus (med levande gatuplan) kan man ju få in... :)
 0
Sven Renquist (28 Januari 2009 17:07):
...fast jag håller inte med geoteknikern! P-hus är en cheapo-lösning som inte hör hemma i ett sådant här läge. Och man måste nog ändå bygga hus av den här höjden (~8 vån) med källare. T.ex så är SGS nya studenbostadeshus vid Lindholmsallén är byggt så. Fördelen med att bygga på Heden är ju också att det finns gott om plats för produktionen. Platsen kan vara en grop i ett par år utan att det stör.
 0
Daniel Sjölund (28 Januari 2009 17:59):
... och jag tror (och hoppas) att diskussionen vi hade på plats blev lite snurrig. Min "aha!"-efterhandstolkning skulle kunna vara:

-Att bygga underjordiska offentliga garage med fotbollsplaner/park ovanpå är en riktigt dyr lösning.

-Att bygga underjordiska offentliga garage under ett nytt privatägt bostadshus fungerar ju numera med 3D fastighetsbildning, men vågar staden det? (Inte för att vet varför de inte skulle våga..) Blir det konstigt med finansieringen av ett sådant? Här måste ju Göteborgs stad vara beredd på att betala garagedelen, men kanske samtidigt sälja marken(?). Är det inte så man gör i Frölunda just nu?

-Att bygga underjordiska offentliga garage under tex. en galleria borde väl inte stöta på några större finansieringsproblem. Hamburgaren där blir väl bara några kronor dyrare?
 0
Johannes Hulter (28 Januari 2009 20:09):
...och jag håller med Daniel. :)
 0
Sven Renquist (28 Januari 2009 20:20):
...jag med!
 0
Sven Renquist (28 Januari 2009 20:40):
Det här med p-hus ovan mark. Jag tror ändå att de kan funka i en strategi för att bygga "stad" i utbyggnadområden. Se på Lindholmen: I ett första steg så har markparkeringen varit billig vilket har varit nyttigt i processen att etablera massa arbetsplatser. Nu har marken svämmat över av alla bilar, i ett andra steg byggs p-hus för att få plats att bygga ännu fler kontors- och bostadshus. I ett tredje steg så kanske kollektivtrafiken är fullt utbyggd och marken har blivit lika värdfull som i centrum. Då kan p-husen ersättas av hus med garage i källaren. Ju mer stadskvaliteter ett område får, desto mindre behöver man den billiga parkeringen som lockbete för etableringar.
 0
Olle Jansson (30 Januari 2009 11:33):
Dessutom är vanliga parkeringsytor enkla att göra om till något annat. I alla fall så länge det finns en tanke om fortsatt exploatering är det helt i sin ordning att fylla ut med parkeringar. På många sätt bättre än impediment, även om de förstås kan se tråkigt ut. Göteborg är dock inte Bullebyn så... Att omvandla parkeringsytorna på Lindholmen, Heden, är tämligen oproblematiskt så länge minskade parkeringsytor löses genom bättre kollektivtrafik, underjordiska garage, p-hus. Det är värre med till exempel platser som Bäckebol och andra bilburna köpcentrum där det är en tanke att p-platserna skall ligga ut mot leden och samtidigt ge fri sikt mot konsumtionens förlovade, gigantiska skolådor. IKEA blir nog inte glada om det slängdes upp ett stort kontorshus mellan dem och leden.
 0
Sven R (30 Januari 2009 13:18):
Intressanta tankar där Olle.

Jag skrev att Heden kunde rymma en ny större galleria. Problemet med det är att man riskerar att dra in massa ny trafik på dom redan ansträngda Korsvägen och Ullevigatan. Inte så bra. Men tänk om man istället gjorde en tunnel mellan E6:an direkt till ett gigantiskt p-hus i flera plan under Heden. Det rör sig om några hundra meter. Sedan skulle man kunna ha "tunnelbaneuppgångar" i hörnen. En uppgång skulle t.ex kunna landa i Bältesspännarparken. I kombination med att mycket gatuparkering plockas bort så skulle det kunna reducera innerstadstrafiken ganska radikalt.

Man skulle kunna bygga ihop bussterminal och spårvagnshållplats i ett sådant undre plan (om kollektivstråket i Allén läggs i tunnel). Det är ingen garagekänsla jag ser framför mig alltså. Kanske mer som Kampii i Helsingfors, eller andra moderna rescentrum som byggts ihop med handel i flera plan.

Det här låter som ett megaprojekt i klass med det Handelskammaren brukar presentera, Wingårdhs Heden skrapor eller i Nordstans ingrepp i staden på 70-talet. Ja visst! Om man ska förändra Heden idag så tycker jag inte att man bara ska fortsätta 1800-talsstaden med sina bostadskvarter och små affärslokaler. Det är en rätt trist typ av stad faktiskt. Visst, på sina håll finns det levande affärsgator, men de flesta gatorna i stenstaden är ganska sömniga. Det krävs rejälare tag för att skapa modern urbanitet.

Precis som Anders G brukar skriva på Yimby Stockholm, Klara-rivningarna har förmodligen möjliggjort ett mer levande city än vad som hade varit möjligt annars. Samma sak med Nordstan i Gbg. Det här handlar mest om funktioner, inte så mycket om utseende. Man behöver t.ex inte bygga fyra skyskrapor. Nordstan är ju t.ex i sin funktion ett megakomplex men till sitt yttre ganska ordinära stadskvarter.
 0
Peder Ast (23 Februari 2009 22:50):
Vad är ni för en samling muppar som fjantar runt och tycker?
Har ni inga riktiga jobb? Vicka utflippade ideér ni har.

Ni verkar vara en samling ryggdunkare som gillar höra era egna röster, och hålla med varandra - vad patatiskt.

Sven Renquist t.ex. (som inte går att finna på hitta.se eller Eniro) som kommenterar allt och inget, tycker att Heden kan vara en grop i några år. Vart bor du? Du får gärna presentera dig.

Heden ska inte förtätas eller bebyggas, det bör bli en park och grön områden. Er förening måste man hålla koll på, och överklaga allt ni lämnar in. Tack vare er måste man nu engagera sig, så det inte kommer vansinniga ideér på höghus mm.
 0
Johannes Hulter (23 Februari 2009 23:56):
@ peder: Hej där! Om det är något konkret du vill invända mot så vore det intressant att höra vad det är. Ibland kan man tycka olika om saker och ting, det är OK.

Tycker det låter bra att du vill engagera dig mer i stadsplanering, gör gärna det!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee