Utskrift från gbg.yimby.se
....

Göteborg 2050

 


I går (onsdag) var två representanter för YimbyGBG på Chalmers för att lyssna på Joakim Kaminsky från företaget Kjellgren & Kaminsky Architecture och ta del av deras arkitektoniska vision för Göteborg år 2050 med utgångspunkt från Miljökontorets vision Göteborg 2050. "Miljökontorets vision är mycket visionär, men saknar en bild av hur den byggda miljön skulle kunna se ut", sa Joakim.

YimbyGBG kan bara hålla med. Som vi många gånger tidigare påpekat är det inget fel på Göteborgs visioner utan snarare bristen på konkreta förslag på hur vi skall uppnå dem. Ni kan bara förstå med vilken förväntan två yimbyiter klev in i A-salen på Chalmers.

Salen var fullsatt av mestadels studenter och vi klämde in oss längst bak. Joakim presenterade sig och började med att visa en film om vision Göteborg 2050.

Joakim tog upp Göteborgs ekologiska fotavtryck som motsvarar en yta av Västra Götalands storlek. Hade hela jordens befolkning förbrukat lika mycket tillgångar som Göteborg skulle vi behöva 3 jordklot. Han utmanade oss med visionens fråga: Hur skulle Göteborg behöva se ut om vi bara skulle leva på ett ekologiskt fotavtryck som lika stor som staden?

Under tiden som vi grubblade på frågan lotsade han oss vidare genom relativt kända fakta som faktiskt verkat som plattform för planerare under en lång tid. Att det handlar om en attitydförändring i hur vi ska förhålla oss till våra resurser blir vi Göteborgare mer och mer överens om. Trots det går utvecklingen åt det hållet väldigt trögt, fast det finns många tekniska lösningar redan idag som vi skulle kunna implementera i vårt samhälle.Joakim plockade fram exempel som att odla på våra tak, tysta små vindkraftverk som inte skuggar, passivhusteknik, isoleringsmaterial med vakuum som tar mycket mindre plats, solfångare och mycket annat. Som transportmedel i den nya staden presenterades spårtaxi som en lösning. Det är en kontroversiell teknik som YimbyGBG tidigare skrivit om.Spårtaxin går en våning upp på ett sorts tak med solfångare och fångar även upp regnvatten för återanvändning, t.ex. för spolning av våra toaletter. Under spårtaxitaket är tanken att vi Göteborgare kan gå och cykla även den regnigaste novemberdag.Den syn som Kjellgren & Kaminsky Architecture (KKA) har på förtätning av Göteborg överensstämmer med den nya föreslagna översiktsplanen och därmed även med YimbyGBG:s ståndpunkter. KKA vill bryta med sprawl som har fått härja under alldeles för lång tid och istället inrikta sig på att knyta ihop våra stadsdelar och eliminera våra barriärer med ny bebyggelse. Man vill också förflytta större delen av våra transporter på vattnet till Nordre älv. Då öppnas ju för att bygga en ny sammanlänkande stad mitt i älven! Älvstaden, som den kallas. Efter sin muntliga presentation låter Joakim oss få se en film över hur Älvstaden skulle kunna se ut.

KKA:s "Älvstaden" sammanlänkar vår stad på ett fint sätt, husens/kvarterens skala talar samma språk som stadskärnan i övrigt och fördelningen bostäder/kontor/kommersiella lokaler i ett och samma hus känns mycket positiva om man skall bygga blandstad. Visionen om Älvstaden är rätt maxad, men utifrån YimbyGBG:s perspektiv är det positivt då den säkert kan skapa en hel del debatt.

KKA har tagit ett första steg i hur Göteborg kan se ut 2050 och har även startat en blogg i ämnet där de vill få in och diskutera synpunkter för hur vi kan bygga ett hållbart Göteborg. Vi är nyfikna på en uppföljning från KKA:s sida när arbetet kommit ännu längre med Älvstaden och deras nya blogg. Samtidigt hoppas vi att många yimbyiter tar chansen att bidra med sina kloka synpunkter för att nå Miljökontorets vision för Göteborg 2050.

Besök KKA:s blogg - Super Sustainable City
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (5 Februari 2009 14:17):
Interesting... Men spårtaxi är jag tveksam till. Very, very tveksam...
 0
Anders Gardebring (5 Februari 2009 14:34):
Ja, det är märkligt att spårtaxi alltid dyker upp när det skall pratas "täta och miljövänliga städer". Spårtaxi är den täta stadens fiende, inte dess vän. Vi får nämligen precis samma fysiska platsbristproblem som med bilar (alla ska ha en egen plåtlåda från punkt A till B). Dessutom får vi den spårburna trafikens nackdel med att den bara når där infrastrukturen är utbyggd. Och inte minst är ju spårtaxins inverkan på stadsbilden väldigt stor.
 0
Erik Sandblom (5 Februari 2009 14:42):
Samma bullerproblem som med bilar också.
 0
Daniel Sjölund (5 Februari 2009 14:55):
Länken till slutfilmen som Joakim visade tappade jag bort i texten. Här kommer den:
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​aMFnmpNsaqg&eurl=​http://supersustainablecity.blogspot.com/2009/02/improve.html
 0
Jörgen Sundström (5 Februari 2009 15:50):
Jag är tveksam till det här med odlingar på taken. Hur är det tänkt att funka? Vem ska sköta det? Har svårt att tänka mig att de boende i staden har tid/vilja att bli jordbrukare och fåruppfödare på fritiden.
 0
Erik Sandblom (5 Februari 2009 15:55):
Jörgen, det finns ju kolonilotter och villaträdgårdar idag. Kan man ha en kolonilott så kan man väl lika gärna ha ett odlat tak? :-)
 0
Marre (5 Februari 2009 15:56):
Solfångare på taken är väl OK, men resten... Spårtaxi, jordbruk på taken och annat flum. Suck.
KKAs vision har ju inget som helst med levande urbant storstadsliv att göra, utan de vill ju bara göra om Göteborg till en jättelik foträt ekoby bebodd av cyklande veganer med Kånkenryggsäckar. (Om man får lov att raljera lite.)
 0
Erik Sandblom (5 Februari 2009 15:58):
Marre, javisst är städer en salig blandning av olika typer av människor :-)
 0
Jesper Hallén (5 Februari 2009 15:59):
Att odla inne i stan är rätt spännande, det gjorde man ju förr. Som Erik säger så finns det ju många som vill ha kolonilott, det kan man ju ha på taket
 0
Anders Gardebring (5 Februari 2009 16:07):
Att låta folk i stan odla sin egen mat kan aldrig bli en "lösning" på matförsörjningen. Det är naivt grönavågen-flum. Att vissa vill odla en del av sin mat själva är en sak naturligtvis. Det är något helt annat att tro att alla som bor i stan vill odla all sin mat.

Personligen är jag extremt ointresserad av odling och alla krukväxter jag någonsin haft brukar ha avlidit några månader efter inköp...

Vidare finns en problematik kring effektivitetsaspekten. Genom att sprida ut odlingen på en massa småställen förlorar vi alla möjligheter till stordriftfördelar och får således ett ökat energibehov, ökat gödselbehov, sämre tidsutnyttjande och så vidare.
Däremot möjliggör tätt stadsbyggnade på ett helt annat sätt närproducerad mat.

Varför ska just odling av mat vara något vi ska göra själva? Är det inte bättre att överlåta det till proffsen, som har det som yrke?

Sorry, men att odlingar på taken skulle vara miljövänligt är samma typ av flum som att det skulle vara miljövänligt att se träd från fönstret. (Att det är TREVLIGT att se träd från fönstret är såklart en helt annan sak).
 0
Erik Sandblom (5 Februari 2009 16:41):
Anders, hur menar du att gödselbehovet ökar med småskalig odling?

Sen handlar det inte om att "vi ska odla själva". Det handlar om att det finns dom som tycker det är roligt, berikande osv. Gillar du inte odling så slipper du! :-)
 0
Marre (5 Februari 2009 17:02):
Men skall vi verkligen bygga om hela Göteborg för att tillmötesgå ett fåtal hobbyodlare och folk som vill föda upp får på hustaken? Va?!?!
De får väl flytta till villa i förorten eller rentav ut på vischan om de vill påta i jorden!

Upplever tyvärr att debatten på Yimby (både GBG och STHLM) hamnar längre och längre ifrån den längtan efter mer stad och urban miljö som jag trodde var syftet.
 0
Niklas (5 Februari 2009 17:17):
Vi ska nog inte se odling på tak som något som ska uteslutas. Vill man betala priset för förmånen att kunna göra det så är det OK för mig. Men som Anders säger: att ha detta som något system, att bygga upp vår livsmedelsproduktion med jordbruk med betande grisar, eller kor, eller spanmmål på taken för att vi inte ska göra något ekologiskt avtryck någon annanstans är så naivt. Vi ska sålunda inte kvotera vissa tak till fördel för spannmålsproduktion, kohagar eller svinuppfödning för att det skulle vara "miljövänligt". Om man prompt ska odla inne i stan så måste man varar beredd att betala priset för detta. Om man är tilräckligt entusiastisk kanske man kommer till slutsatsen att man som jordbrukare utför sitt arbete bäst och effektivast utanför stan.

Tänk på att nästan 90% av Sveriges befolkning bor på endast 1-2% av Sveriges yta. Det är inte någon stor andel av den odlade arealen som skulle kunna flyttas in i städerna. Man får dessutom anta att hobbyodlare är långtifrån lika effektiva som storjordbruk. Det "ekologiska avtrycket" skulle sålunda inte minskas av att vi kunde odla inne i städerna.
 0
Anders Gardebring (5 Februari 2009 17:28):
Erik:
Eftersom en amatörodlare inte är lika effektiv och duktig på odling som en som sysslar professionellt med det, liksom att möjliga stordriftsfördelar går förlorade, så kommer gödslingsbehovet att öka. Att amatörodlare vill odla för att de tycker det är kul är helt ok förstås, så länge de är beredda att ta kostnaden för att ha en odlingslott mitt i stan...
 0
Daniel Sjölund (5 Februari 2009 18:05):
Jag måste nog gå in och försvara KKA lite..
:)
Idén med att odla på terrasser är en mycket bra idé. Det behöver inte vara tomater och morötter. Det kan vara sedummattor, mindre buskar och träd. Ju mer grönt vi kan knö in i våra städer, desto
Tystare stad
Mindre damm
jämnare temperatur och högre luftfuktighet på sommaren
Mindre volymer och högre fördröjning i våra dagvattensystem
Ökat djurliv
mm. mm.

Det är inget Kånkenflum.
 0
Anders Nilsson (5 Februari 2009 18:08):
Kohagar och svinuppfödning i innerstan är ju en fantastiskt bra idé. Inte för att det på något vis skulle vara effektivt eller miljövänligt, men som trogen Elfsborssupporter så är jag aningen trött på att bli kallad bonnjävel varje gång ett Stockholm ett Göteborgslag är på besök. Stockholmslag brukar sjunga något i stil med "Vi åker tunnelbana till jobbet, ni kör traktor till jobbet". Jaja... är bara att vänta i 40 år så ska vi allt se vilka som är bonnjävlar!!

Ska tillägga att jag är en stolt bonnjävel :-)
 0
Daniel Sjölund (5 Februari 2009 18:16):
Det som jag gillar med deras idé "Älvstaden" är ju att Göteborg lätt hade tjänat på att låta fylla ut befintlig hamnbassäng i det område som de föreslår och upp till Götaälvbron så att vi får en kanal i mitten. Kanalen skulle vara så bred som den öppningsbara delen på Götaälvbron.
(Se deras bild: http:​/​/​3.​bp.​blogspot.​com/​_​uRWR-​EOi_​Xw/​SYcjGl-​Lt1I/​AAAA.​.​ )

Det hade skapat ett Göteborg där båda sidorna hade fått kontakt med varandra och enklare att motivera att fler broar byggs.
 0
Anders Gardebring (5 Februari 2009 18:27):
Daniel S:
Grönska i stan är självklart, och en helt annan sak än "alla ska odla grönsaker på taket". Det är dock viktigt att grönskan inte gör att staden blir gles, just därför är det bra att placera grönskan på taken och i parker, så utifrån den aspekten är det förstås utmärkt. Men att börja odla upp svin i stan fyller ingen funktion, det kan man lika gärna göra intill stan. (Men nu är jag väl partisk, jag gillar ju inte ens griskött ;)
 0
Erik Sandblom (5 Februari 2009 18:38):
Anders, storskalig verksamhet är inte alltid bättre. Om man t ex promenerar till jobbet så är det inte säkert att det är bättre (snabbare eller energisnålare) att åka bil eller tunnelbana.

Jag har inga siffror på gödselbehovet, men övergödningen i haven kommer från jordbruket vilket tyder på att man sprider mer gödsel på åkern än som behövs för att säden ska växa. På en personlig odlingslott kan man dosera gödslet mer noggrant. Odlaren har ju detta som hobby och har mer tid till dosering än en professionell bonde.

Beträffande svinen så odlar man ju hundar och katter i stan redan idag, och man äter inte ens upp dem. Vilket slöseri ;-)
 0
Mikael Kreutz (5 Februari 2009 19:08):
Angående jordbruk på taken så ska man nog ta det med en nypa salt, det KKA ville förmedla var att taken kan nyttjas mycket effektivare än de görs idag. Gröna tak hjälper t.ex till att hålla nere energikostnaderna eftersom byggnaderna inte värms upp lika mycket på sommaren, och fungerar dessutom som extra isolering på vintern.
 0
Anders Gardebring (5 Februari 2009 19:57):
Som sagt. Odling på taken för matsyfte, och odling på taken för att uppnå bättre energivärden och tillhandahålla gröna rekreationsytor är två olika saker. Det andra fallet ser jag inga problem med, tvärtom.
 0
Sven Renquist (5 Februari 2009 21:29):
Jag är en hängiven hobbyodlare. Och jag har faktiskt odlat grönsaker på min balkong. Men att det skulle göra någon skillnad för min matförsöjning? Nä, så mycket går det inte att odla. Och det var för bökigt för att jag skulle orka med det i längden, kånka upp jordsäckar i trapporna och gräva i jorden utan att det spiller ner på grannen under... nja. Odlingskärlen tog bort ytan för att sitta dessutom. Så det la jag ner.
 0
Daniel Sjölund (5 Februari 2009 22:32):
@Anders G: Vi är helt överens. Jag ser fotavtryckfrågeställningen som mycket intressant, men tycker att den skall omformuleras. Den fokuserar för mycket på yta och glömmer faktorer som klimat, invånare/m2 mm. Odling i lite större skala är mer effektivt utanför staden, men vindsnurror, solfångare, byggteknik mm. skulle kunna klämmas in.

Hur litet fotavtryck genererar en tätbebyggd* ekologisk hållbar stad som Göteborg i framtiden?

*Samma yta som idag, men med skyskrapor och grejer och minst 1 miljon invånare..
 0
Daniel A (6 Februari 2009 10:00):
Jag håller med Sven.
Nog för att det är en kul idé med trädgårdsodlande på taket, men hur realistiskt är det med att konka säckar upp till taket.
Jord, vatten, näring är logistiska problem. Dessutom ger det inte tillräckligt för att försörja folk, om husen inte ska vara väldigt låga. Jag bor i ett barnrikehus. Låt oss säga att det är 500m2 tak på huset i platt läge. 24 lägenheter ger alltså 20m2 odlingsyta. Det är hobbyodlingsyta
Då är det väldigt bra att husen inte står så tätt så att man kan odla i rabatterna.

För övrigt så får det mig att tänka på Ayutthaya.
den stadsplanen hade hur mycket åkerfält som helst för att kunna försörja staden vid belägring. Det är raka motsatsen till den täta staden. Den täta staden bygger på handel med omgivningen.
Därimot vindkraftverk och solpaneler tycker jag är en bra idé. Vår förening har tänkt att bli självförsörjande på el, om priserna går ned lite, samt även att man får slänga upp ett vindkraftverk. Fast det kraftverket i Gårdsten kan ju försörja hela stadsdelen.
 0
Johannes Hulter (6 Februari 2009 10:27):
Att det ekologiska fotavtrycket är lika stort som GBG betyder väl inte att vi måste vara självförsörjande inom Göteborg? Det är ju två olika saker. Det är ju fullständigt möjligt att vara självförsörjande inom staden och samtidigt ha ett enormt fotavtryck.

Jag tycker det är viktigare att staden är hållbar än att den är självförsörjande. Ja, själva poängen med en stad är ju att den inte är självförsörjande. Det är en mötes- och handelsplats som lockar människor från många håll.

Hållbarhet är inte samma sak som självförsörjning, småskalighet är inte samma sak som miljövänligt. Det vi kan odla regionalt tycker jag vi ska odla effektivt (skalfördelar) och ekologiskt på landsbygden och sedan transportera in till städerna på ett miljövänligt sätt.

Att det sedan har många fördelar med parker på taken som Daniel S påpekade http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​2/​goteborg-​20​50​_​635.​html#c50​.​.​ är en annan sak. I Göteborg har man fattat beslut om att ersätta all parkmark som försvinner genom förtätning med ny parkmark. Varför inte på taken? Tänk, vi kan ha kvar (ja, tom öka) parkmarken i staden, samtidigt som vi förtätar med levande stad!
 0
Erik Sandblom (6 Februari 2009 16:53):
Apropå spårtaxi. Kanske behövs några goda exempel att framhålla, som visar att man kan ha bra trafikförsörjning utan spårtaxi? Man skulle kunna framhålla städer som har en stor andel gång, cykel och kollektivtrafik samt liten andel biltrafik. Manhattan och London har stor andel gångtrafik och kollektivtrafik, men kanske behövs exempel på något mindre städer eftersom spårtaxi verkar poppis i något mindre städer, t ex Södertälje. Jag vet att i Malmö och Linköping sker 30% av resorna med cykel. Om någon har data på andel gång och kollektivresor för mellanstora städer, så hojta till!

Vad tror ni, kan goda exempel vara en väg framåt? Hur ska man bemöta spårtaxivurmen?
 0
Johannes Hulter (6 Februari 2009 18:37):
OK, lade upp presentationsfilmen nu. Det ger onekligen spice till idén. I like what I see! Att de kan spinna loss på en massa roliga och sköna koncept, utan att det sker till priset av att de fuckar upp stadsväven (som det alltid blir annars när folk ska vara "visionära"). Konsekvent tät och blandad kvartersstad + alla ekogrejer = Det här stöttar jag fullt ut!

OK, inte spårtaxi då men allt annat... ;)
 0
Jörgen Sundström (7 Februari 2009 11:21):
Jag blev betydligt mer ositiv efter att ha sett presentationsfilmen. Kvartersstad och sännande gatumiljöer.

OK, inte spårtaxi, jordbruk och får på taken då men allt annat... ;)
 0
Fredrik Sundqvist (7 Februari 2009 18:15):
Fast usch vilken tråkig arkitektur. För mig är det stor skillnad på tättbebyggt och vad jag skulle vilja kalla "trångt"bebyggt. Vad är vitsen med att ha låga byggnader och svintrånga stråk? (se 2:30 i videon) Tänk er att man ska bära en stor Platt-TV genom byggnaderna och måste knuffa folk i vattnet för att komma förbi, är det något att eftersträva?

Nej, bygg hellre på höjden.

Sedan det här med hela jordbruksidén gör mig spyfärdig. Tänk er att man försöker sova ut en härlig lördagsmorgon och vaknar istället tidigt på morgonen av massa eländiga ljud från tuppar, kor, får och vad nu kan tänkas finnas.

Jag skulle absolut inte vilja bo i den trånga jordbruksstaden.
 0
Johannes Hulter (7 Februari 2009 18:33):
@ fredrik: "Den trånga jordbruksstaden" :D Men om vi gör gatorna tredubbelt så breda och husen tredubbelt så höga (och kanske losar några får och getter...)?
 0
Johan (7 Februari 2009 21:41):
Jag tycker tvärtom att Göteborg behöver fler trånga utrymmen. Som det är nu så har vi faktiskt bara såna miljöer inom vallgraven. Till och med vasastan är egentligen väldigt luftig mätt med kvartersstadsmått (breda gator och många hål som Vasaparken, Schillerska osv). Trångheten gör att gatan känns mer väldefinierad, vilket iallafall jag uppskattar. Som ni säger kan man få till samma effekt genom att låta höga hus omge bredare gator. Detta praktiseras dock inte idag, vilket blir tydligt om man t.ex. ser på Lindholmsallén som med sin monstruösa bredd skulle behöva kantas av Empire State Buildings för att ge en känsla av gaturum.
 0
Anders Nilsson (7 Februari 2009 23:45):
@Johan: Instämmer helt. Tänkte faktiskt på Lindholmsallén efter första meningen i ditt inlägg. Lindholmsallén är ju nästan lika bred som Avenida 9 de Julio i Buenos Aires

http:​/​/​media-​2.​web.​britannica.​com/​eb-​media/​77/​610​77-​0​0​.​.​
http:​/​/​www.​lindholmen.​se/​images/​TSS/​Lindholmsallen.​jpg

Skillnaden är att Avenida 9 de Julio kantas av tät och sammanhållen blandstad medans Lindholmsallén mestadels kantas av parkeringsplatser.

Längst ned på Lindholmsallén har dom byggt en snudd på obegriplig rondell med typ 15 trafikljus. Behövs nästan manual för att ta sig igenom den. Är tack och lov snäppet lättare att begripa än "Magic Roundabout" i Bristol

http:​/​/​www.​strum.​co.​uk/​pix/​mr.​jpg
 0
Erik Sandblom (8 Februari 2009 10:32):
Apropå obegripliga trafikregler: är det kanske en sån här som behövs på Lindholmsallén? :-)

http:​/​/​www.​eyeflare.​com/​photo/​the-​traffic-​light-​tree/​
 0
Daniel Sjölund (8 Februari 2009 12:28):
@Johan och Fredrik: KKA har helt sonika snott skalan från centrala Göteborg och applicerat den på "Älvstaden". Jag gillar det sålänge arkitekturen och funktionerna är genomarbetade.

Sedan håller jag med dig Johan att 2:30 in i filmen blir det lite för mycket Venedig över det hela. Fast en eller två sådana gränder i stan. Varför inte? :)

Och varför inte skyskrapor längs hela Lindholmsallén? Det ena behöver ju inte utesluta det andra.
 0
Patrik Sterky (8 Februari 2009 15:21):
Filmens visioner känns inte så realistiska. Smalna av kanalen går bara den dagen i princip allt Vänervatten går via Nordre Älv (men kanske p g a barriär mot vattnat), annars är flödet för stort.

Även transportsystemet känns lite underligt, var har spårvagnarna tagit vägen? I tunnel?

Odla på taken, och små egna vindkraftverk inne i staden är extremt ineffektivt. Anledningen till att vindkraft nu börjar bli konkurrenskraftigt är just deras storlek, mer energi och jämnare vindflöden på hög höjd.

Jag hade velat se mycket mer tät blandstad, höga byggnader, kollektivtrafik, små affärer/kaféer, många lågbroar över älven, kanske en skog av enorma vindkraftverk i fjärran mot havet (t ex på hisingen) och små elbilar/plugginbilar på laddning. Det tror jag dessutom vore mer realistiskt.
 0
Nicholas Lusack (11 Februari 2009 11:44):
Efter 1 veckas semester och lika lång YIMBY abstinens måste jag genast kasta mig in i denna diskussion....

Blir skrämd över vissa kommentarers trångsynthet och brist på flexibilitet!! KKA har tagit fram ett arkitektoniskt grundförslag, något konkret för oss att diskutera och reflektera över. Det krävs ingen kärnfysiker för att såga förslag vid fotknölarna för att istället förespråka sin personliga känsla för förslaget. KKA presenterar ett förslag som skulle tilltala en del av befolkningen i Göteborg, inte alla... Det skulle till och med kunna tilltala folk utanför vallgraven att flytta hit? Jag gillar att KKA har brutit ner vårt realistiska tänk och spekulerat utanför ramarna. Om vi alla ska nå konsensus och tycka att hela Göteborg ska byggas i en och samma stil då har vi i YIMBY misslyckats. Tyvärr så bekräftar många negativa kommentarer attityder som kommer att hålla kvar Göteborg som "Stora Borås". Jag vill ge en eloge till KKA för att de har gett oss en ny aspekt av hur futuristisk stadsbyggnad skulle kunna se ut i framtidens Gbg.

Som sagt det krävs ingen Einstein för att påpeka negativ kritik, svårigheten ligger i att acceptera och tro på de positiva delarna i förslaget. Hur kan vi skapa vår unika stil och slippa tröttsamma efterapningar av Stockholms (no offense) stadsbyggnads"visioner" (N:a Älvstranden vs Hammarby Sjöstad).

Personligen gillar jag konceptet med odlingslotter på taken, jag har alltid drömt om en taklägenhet med eget orangeri som värms upp av spillvärme i form av frånluft. Jag skulle nog inte kunna bli självförsörjande men det skulle kunna vara ett bra komplement att delvis äta frukt och grönsaker som odlats fram med hjälp av mina egna kompostrester. Jag har sett exklusiva takvåningar i New York med inbyggda orangerier, bonnigt är det sista jag skulle kalla New York....

Jag skulle istället vilja höra vad som skulle kunna vara möjligt att använda ifrån förslaget, vare sig det är förslaget som helhet eller enskilda detaljer, några idéer?
 0
Erik Sandblom (11 Februari 2009 12:05):
När startar Yimby en avdelning för Borås?
 0
Jesper Hallén (11 Februari 2009 12:56):
Haha ja finns det någon boråsare så sätt igång! Jag tror att ett Yimby behövs i alla städer.
 0
Daniel Sjölund (11 Februari 2009 21:02):
@Nicholas: Roligt att höra att du tycker så. Jag skulle vilja gå så långt och säga att ALLA idéer i KKAs förslag är genomförbara. Tekniken finns.

Men är Göteborgaren redo att ändra attityd i dessa frågor?

Om man plockar bort spårtaxin och djurfarmar på taken känns det som om vi kan ena rätt många som har kommenterat KKAs förslag.

Jag tar några exempel:
En lagändring i vår energilag behövs så att tex. en bostadsrättsförening med tysta, ickeskuggande vindnurror på taket kan sälja sin överskottsel till andra. Småskaligt där vi bor, och som Patrik var inne på: storskaliga vindkraftverk för våra industrier utanför stan.

Vi har ju spårvagnar, så varför spårtaxi? Spårvagnar är energieffektivare än spårtaxi, vi har ju dessutom redan ett relativt väl utbyggt spårvägsnät.

En stad på vattnet, i älven, uppbyggt i sektion över älven som: kvarter-gata-kvarter-kanal-kvarter-bred kanal-kvarter-gata-kvarter osv. Staden får gärna vara skal- och innehållsmässigt lik den som KKA har ritat.
Det förutsätter att transporterna på vattnet genom Göteborgs hamn uppströms Göta älv måste regleras hårdare. Nordre älv muddras till minst åtta meters djup på en sträcka av 8-10 km. En utredning görs över hur vattenflödet kan regleras (vilket behöver göras oavsett så att vi vet om vi skall flytta till Skara i god tid.. ;) )

Där vi har något närmare till berg än 100 (läs 15) meter kan vi bygga riktiga skyskrapor med liknande ekoteknik.

Så.. Vad är problemet? När börjar vi?
 0
peter (13 Februari 2009 14:48):
Uselt förslag. Inte förankrat i verkligheten över huvud taget. Även om det går rent tekniskt så vill inte göteborgarna göra centrumkärnan till ett gigantiskt experiment. Ligger verkligen yimby bakom det här skräpet?

Härmed tappade jag i så fall allt förtroende för organisationen.
 0
Johannes Hulter (13 Februari 2009 15:25):
@ peter: Det är inte YimbyGBG som gjort det här förslaget, utan arkitektbyrån Kjellgren & Kaminsky Architecture(KKA), du kan läsa mer på deras blogg: http:​/​/​supersustainablecity.​blogspot.​com/​ Jag tror inte heller att KKA menat detta som ett konkret, färdigt förslag - utan mer som en visionär skiss.

Personligen tycker jag att det ser bra ut och jag tror många både gamla och nya göteborgare skulle trivas i en sådan bebyggelse. Det skulle vara intressant att höra mer specifikt vad det är du reagerar mot i förslaget.
 0
Nicholas Lusack (13 Februari 2009 15:33):
@Peter

Jag tror att jag talar för de flesta i YIMBY om jag påstår att vi inte har exakt samma åsikt i allt vad gäller stadsbyggnad. Om vi skulle acceptera likriktning så kan vi upplösas, då fungerar stadsbyggnadsfrågorna alldeles utmmärkt som det är nu.

Att du reagerar som du gör är väldigt bra! Vi i YIMBY vill skapa debatt och att folk ska ta ställning. Vad är det för stad vi vill utforma för framtiden? Vilka koncept ska vi satsa på? Hur kan vi få en diversifierad stadsbebyggelse som skapar olika stadsrumskänslor i olika stadsdelar.

Vill du precisera lite mer konkret vilka delar du tycker är orealistiska? Sådana här förslag ska ses som inspiration och skapa framtida diskussioner. Vilka förslag/idéer/visioner har du själv? Din åsikt är ju också viktig även om inte alla tycker som du.
 0
Nicholas Lusack (13 Februari 2009 17:15):
 0
Daniel Sjölund (15 Februari 2009 12:54):
Intressant, Nicholas. Roligt att Fastighetskontoret utreder möjligheten med detta.
Finns det exempel i världen på flytande flerfamiljshus? Finns det exempel på flytande gator?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.