Utskrift från gbg.yimby.se
....

Göteborg behöver både Mässan och Gårda

 


Svenska Mässans vd Lennart Mankert och styrelseordförande Roger Holtback skriver idag på GP om behovet av att bygga ut Mässan. Man framhåller att mässan är en viktig motor i stadens näringsliv:

Vart går då alla pengar, undrar kanske någon. Jo, bland annat till hotellen i Göteborg. Svenska Mässans besökare står för nästan en tredjedel av hotellens inkomster. Mycket går också till stadens restauranger och bidrar starkt till att Göteborgs krogliv kan hålla en så, internationellt sett, anmärkningsvärt hög gastronomisk nivå.

Pengarna från mässbesökarna hamnar också inom transportsektorn: tåg, flyg och taxi. Även shopping, kultur- och nöjesliv får sin beskärda del. En annan vinnare är staten, via moms och andra skatter. Kommunkassan fylls på, framförallt genom skatteintäkter från den sysselsättning mässan genererar. Många är alltså vinnare på att Svenska Mässan går bra.


Det är bara att hålla med Svenska Mässans ledning. Mässan är viktig för Göteborg och måste tillåtas att växa.

Det går dock alldeles utmärkt att utöka Mässan utan att omvandla hela Gårda till parkeringsöken. Vi behöver inte välja mellan Mässan och ett levande Gårda, som YimbyGBG visat i sitt yttrande  kan vi både låta Mässan växa och utveckla den levande blandstaden i Gårda. Det är dags att lämna funkistänkandets fixering vid totalsanering. Vi kan förtäta stadsdelar utan att förinta dem.YimbyGBG:s förslag - klicka för större bild

Huruvida landshövdingehusen kan användas som bostäder eller ska omvandlas till lokaler för småskaliga verksamheter, ateljéer etc är en annan fråga som inte har med Mässan att göra. Det handlar framför allt om luftkvaliteten.

Att luften är dålig där mätaren i Gårda är placerad, någon meter från E6, betvivlar ingen. Frågan är hur objektiva dessa mätdata är, övriga mätare i Göteborg är placerade i takhöjd på ett betydligt längre avstånd från källan.

Såhär säger Länsstyrelsen:

Länsstyrelsen har i uppdraget om åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen framhållit att mätplatsen vid Gårda är olämplig utifrån de kriterier Naturvårdsverket satt upp för var luftföroreningar bör mätas. Mätutrustningen är placerad vid en gångbro över E6, på en plats där människor normalt inte vistas, eller vistas endast mycket korta stunder. På sådana platser är miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inte tillämpliga enligt Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen anser därför att de värden som uppmäts vid Gårda inte bör användas som underlag vid bedömningar av huruvida miljökvalitetsnormen för partiklar uppfylls i Göteborg eller ej.

I en rapport till Fastighetskontoret framgår också att luftföroreningarna avtar kraftigt med avstånd till bebyggelse och hinder.

Skillnaden mellan halter av PM10-partiklar i utsatta lägen intill den hårt trafikerade E6:an och situationen inne på bakgårdar och lokalgator i Gårda uppvisar ett tydligt avstånds- och skyddsberoende. Anledningen är att byggnader och slutna kvarter tvingar den förorenade luften att färdas en längre sträcka innan den når mottagaren. En stor del av partiklarna, speciellt slitagepartiklar från vägbana och däck, blir inte luftburna under någon längre tid utan hamnar i dagvatten och dikesmassor.

För det första torde alltså luftkvaliteten där folk bor vara betydligt bättre än vad Gårdamätaren visar. För det andra verkar det uppenbart att det parkeringshus och den gröna vägg som YimbyGBG föreslagit mellan E6 och bostadshusen kommer att förbättra luftkvaliteten i området avsevärt.

Att Svenska Mässans ledning väljer att ställa Mässan mot Gårda är alltså både missvisande och onödigt. Det är ju precis tvärtom. Genom att låta Mässan expandera som YimbyGBG föreslagit kommer Gårda att bli mer levande och förmodligen betydligt hälsosammare än idag.

Att Mässans ledning går ut i media på detta sätt visar att man har blivit osäker på det politiska stödet. Uppenbarligen har kommunens ledningen tagit intryck av den starka motreaktionen. Himlen klarnar över Gårda.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Erik Sandblom (17 Februari 2009 19:21):
Bra! Kan du skicka in detta till GP som replik? Kanske kan samordna på Facebook så att fler (boende t ex) kan skriva på?
 0
Hans H (17 Februari 2009 21:35):
Själv älskar jag mässan och har i år hittills varit där tre gånger, så gärna mer mässlokaler (även om trängre mässor med folkvimmel är roligare än öde utrymmen även på mässor), men det betyder inte nödvändigtvis att mer mark tas i anspråk.

Bästa lösningen på lång sikt borde vara att bygga på själva mässhallen på höjden i ytterligare ett plan, dels för att det skulle ge mer lättillgänglig yta för mässbesökarna vid större mässor. Det är lättare att ta en hiss en våning upp än att traska 500 meter för att nå nästa mässhall i en avlägsen grannbyggnad. Dels så skulle det vara möjligt att hålla två mässor samtidigt i två stora huvudplan utan att en av dem skulle känna sig som en andra rangens mässa, vilket ofta blir fallet om man förvisar mindre mässor till att hålla till vid de mindre entrérna på baksidorna och dels av yimbyskäl, mässan är mer en industrilokal byggd i ett plan än en stadsmässig konstruktion och skulle passa göteborg bättre med en dubblad höjd istället för dubblad yta. Mässan "uteslöt" lösningen med påbyggnad av mässhallen med anledningen att delar av mässhallarna skulle tvingas stängas av under två års tid med den planen.

Så vad vi skulle behöva för att hitta en väg uppåt är lite experter i byggnadteknik...finns det verkligen inga lösningar som gör det möjligt att förstärka tak och bärande konstruktioner utan långvarig avstängning. T.ex kanske man skulle kunna stadga taket tillfälligt med pelare, som är ohållbara att ha på sikt då en mässhall vill ha stora ytor utan hinder för att placera montrar, men som kanske är acceptabla under en byggnationsperiod och kanske skulle pelarna ge bärighet nog att bygga permanenta förstärkningar för att sedan bygga vidare uppåt.
Jag är inte ingenjör med den inriktningen, så det är fria spekulationer från min sida om hur man skulle kunna bygga, men ofta är omöjliga saker helt möjliga om man bara tänker lite utanför lådan och det finns säkert bättre lösningar än mitt förslag om man funderar vidare på hur man skulle kunna bygga.

Och om de/vi hittade en bra lösning för att bygga på mässan utan att störa verksamheten nämnvärt under tiden kanske det skulle vara möjligt att återanvända principen i framtiden och bygga på ytterligare 15 meter mässhall på höjden, istället för att fortsätta svämma över i markplanet.
 0
Erik Normark, Hyresgästföreningen (17 Februari 2009 23:56):
Imponerande research Yimby! konstruktivt och sympatiskt att hitta en lösning istället för att som så många andra; ställa intresse mot intresse. Hoppas yttrandet fått genomslag.
 0
Anders Gardebring (18 Februari 2009 10:20):
Jag skulle föreslå att YIMBYGBG tar kontakt direkt med Svenska Mässan och försöker att få till ett möte.
En debattartikel i GP vore också bra såklart, om GP vill släppa in er såklart.
 0
Lukas (19 Februari 2009 14:56):
Tycker verkligen inte Gårda husen ska bort. Får inte radera ett sådan område hursomhelst. Har länge undrat varför det inte finns marknader som tex i London på enstaka gator med olika matstånd osv. Den gatan hade vart perfekt mellan husen för att få lite mer kultur och liv utspritt gbg. Alla kämpa på!
 0
Johannes Hulter (21 Februari 2009 10:22):
Nu förstår jag varför Mässan är rädd. Vänsterpartiet och Miljöpartiet verkar ha svängt.

På senaste Kommunstyrelsemötet beslutade man nämligen att anta Alliansens ändringsförslag om översiktsplanen, det gick igenom eftersom (v) och (mp) lade ner sina röster. Förslaget innebär bl.a. att "de stiltypiska fastigheterna i Södra Gårda" ska definieras som bevarandevärda miljöer i ÖP.

Går KS förslag igenom i kommunfullmäktige den 26 februari så blir det svårt att riva Södra Gårda.

Läs mer här: http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​Intraservice/​Namndhandlin.​.​
 0
Nicke (21 Februari 2009 11:27):
Sen undrar man iofs om Mässan själv egentligen har något egenintresse av att husen i Gårda rivs? Jag menar sålänge de kan bygga ut som de behöver och utan att den tillgänglighet i form av parkeringar de vill ha påverkas. Om Mässan utgår ifrån vad SBK hävdat, dvs att det inte går att lösa Mässans behov utan rivningar, så är det inte så konstigt att de känner sig hotade av en ökad opinion för att bevara Gårda. Tex YimbyGbgs motförslag visar ju att det inte finns en motsättning mellan intressena (såvida det inte handlar om ett mycket långsiktigt strategiskt grepp för att säkerställa mark för framtida ytterligare expansion redan nu förståss). Finns det någon sannolikhet att Mässan sett YimbyGbgs förslag? (erkänner villigt att jag inte alls är insatt i de politiska kopplingarna och rävspelen som pågår bakom kulisserna här...)
 0
Johannes Hulter (21 Februari 2009 11:38):
@ nicke: Visst har du rätt, rationellt sett finns ingen anledning för Mässan att vara skraja. Vi får ta och mejla Svenska Mässan.

SBK har faktiskt inte sagt att det inte går att lösa p-frågan utan rivningar. De har överhuvudtaget inte undersökt några andra alternativ. SBK är tjänstemän och ska förverkliga den politiska viljan - och det har funnits en politisk vilja att utplåna Gårda. Nu körde den politiska viljan in i en annan politisk vilja (som vi varit med och byggt) och blir (förmodligen) tvungen att backa. That's democracy... :)
 0
Jesper Hallén (21 Februari 2009 13:04):
Vi får stå och lobba lite utanför fullmäktige så att gårda kan räddas :)
 0
Matthias H. (21 Februari 2009 23:41):
GT hade en version av lösning i dagens papperstidning. Parkering över motorvägen. Hmmm, jag tycker vårt är betydligt bättre, vi löser parkeringen och lämnar möjlighet att i framtiden däcka över motorvägen men med stad istället för parkering. GT:s förslag innebär en ren parkeringsöken ovanför motorvägen.
 0
Johannes Hulter (22 Februari 2009 00:34):
@ matthias: Säg inte det till Daniel bara, han är väldigt för överbyggnad av E6... :)
 0
Daniel Sjölund (22 Februari 2009 12:14):
@Mattias H: Nu väckte du en björn som sov.. :)

Och, ja. Denna fråga berör två av mina stadsplaneringskäpphästar:

Den ena är att jag tycker att det är dags att Göteborg försöker göra något av alla motorledsbarriärer som finns i stan. Våra stadsdelar behöver integreras bättre sett ur ett mänskligt perspektiv.

Den andra är att när man drar upp gränserna för ett programområde bör dessa gränser vara väl tilltagna så att fler möjligheter/idéer kan lyftas i ett tidigt skede. Nu blir det lätt att när man sedan gör en bild över området, med denna gräns på, nätt och jämnt får in gränsen på bilden och risken ökar att helheten går förlorad.

I det här fallet nöjde man sig med att låta gränsen sluta på Gårdasidan av leden, vilket gör GTs idé lätt att avfärda (om det är denna artikel som du avser?)
http:​/​/​www.​gt.​se/​nyheter/​2.​1616/​1.​1473293/​

GTs förslag har, enligt mig, sina begränsningar eftersom det utgår från att lösa parkeringsfrågan i första hand och att man får miljövinster på köpet.

Jag skulle önska att man hade ritat in högre p-hus på bilden (med parker på taken) och att dessa hus inrättade sig i det lilla befintliga rutnätsmönster som Gårda har idag. Gatorna mellan p-huskvarteren kommer då att bli en ypperlig länk över till Överås för dig som cyklar eller går. Och varför inte låta bygga lokaler i P-husens bottenplan längs dessa brogator?
Pakeringshusen skulle i första hand angöras med ramper som kopplas på ledens befintliga på- och avfartsramper.

Men visst, Mattias. Egentligen säger vi väl samma sak? Varken du eller jag vill ha fler parkeringsöknar(?) Du och jag vill ju ha stad över leden. Vissa har mer bråttom bara.. ;)
 0
Matthias H. (22 Februari 2009 21:31):
Jo Daniel, vi var väl inne på samma sak i den tidigare Gårdatråden, jag tycker definitivt att man borde kunna bygga stad över E6. Precis som du säger löser GT bara parkeringsfrågan med sitt förslag emedan vi löser den och lämnar möjlighet att bygga något bättre över motorvägen än en jättestor o jätteful parkering.
 0
Martin (22 Februari 2009 21:54):
Kul att tanken med tak övervägs här också. Ni vill lösa parkeringsfrågan först och sedan bygga över. Skulle det kunna finnas en motsättning i detta? Skulle det inte kunna bli mer komplext att bygga taket över om det ligger ett tätt angränsande parkeringshus samt att planerna på en kreativ överbyggning skjuts för långt in i framtiden? Jag tror mer på GT:s förslag men parkeringar i ett plan och grönområde ovanpå. Det kanske tar för lång tid att invänta möjligheterna att faktiskt bygga "stad" över leden? Detta kanske för visionen för långt bort från tekniken?
 0
Johannes Hulter (22 Februari 2009 23:27):
@ martin: I yttrandet ville vi lösa p-frågan inom detaljplaneområdet och utan allt för spejsade lösningar. Men överdäckad motorväg låter väl bra? Har någon ett exempel där det gjorts? Det borde ju gå. I så fall är det väl alldeles utmärkt, då slipper vi bygga p-garage och kan bygga fler bostäder/kontor/handel istället. :)
 0
Martin (22 Februari 2009 23:41):
Johannes:

Ja, förstår tanken med ett inte allt för tillspejsat förslag i dessa desperata tider och yttrandet var super så sätt! Bor själv i Neptun och störs varken av buller eller luft (fysiologiskt vad jag känt och vetenskapligt efter vad jag har läst). Min tanke med tak/tunnel var just det att förbättra luftmiljön och få ner bullret för de husen närmast leden om dessa förbättringar kunde göras i ännu större utsträckning än i fallet med parkeringshus till en inte allt för hög extra kostnad. Möjligen blir parkeringstak ändå betydligt dyrare. Ang tidigare tillämpning passar jag där. Någon på forumet borde veta? Tar gärna ert förslag då jag just ser problemet med tillspejsning.
 0
Daniel Sjölund (23 Februari 2009 08:03):
Även om Allum i Partille inte innehåller parkering kan man väl ändå låta det vara exempel på en sådan tillämpning?

Men jag skulle inte vara främmande för att träffa Lennart Mankert och Roger Holtback för att diskutera de möjligheter som finns utanför planområdet. Att ta fram ett utbyggbart P-huskoncept med tydliga stadskvaliteter ovanför leden borde ligga i deras intresse för framtida expansion av Mässan. Det är ju här som "markyta" för detta finns, smat att man då slipper vara inne och bröta i Gårda som faktiskt har potential att bli en riktigt trevlig stadsdel.
 0
Ingrid L (23 Februari 2009 23:58):
Vi på bevarabrobacken.nu i Lerum sänder en stark och lyckosam tanke till alla som strider för bevarandet av Gårda. Kämpa vidare, ni skall se att politikerna till sist inser värdet i att bevara dessa unika hus som har ett sånt speciellt kulturhistoriskt värde.
 0
Jesper Hallén (24 Februari 2009 00:05):
Tack Ingrid, ja jag är helt övertygad om att Gårda kommer att bevaras.
 0
Hans H (24 Februari 2009 00:45):
Tack Ingrid, kolla gärna in resten av Yimby, eller i alla fall läs om de övergripande idéerna bakom siten och se om du håller med om resonemanget som Yimby för. Och om du håller med så kan du fundera på hur liknande resonemang skulle kunna tillämpas på Lerum och Lerums centrum, och hur man på så sätt skulle kunna utveckla Lerum enligt de principerna.
 0
Ingrid L (27 Februari 2009 12:52):
Det finns en hel del intressanta idéer som Yimby framför, absolut. Jag läser, begrundar och tar till mig av de resonemang mm som kan vara av värde att fundera vidare över, och att kunna använda i andra sammanhang. Helt klart behövs det en omvärdering av många tankar rörande nutida stadsplanering, liksom att helheten mer behöver betonas.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.