Utskrift från gbg.yimby.se
....

YimbyGBG i GP

 
GP har idag intervjuer med mig, Anders Svensson och Helene Odenjung om bloggande. Jag berättade om YimbyGBG och vårt arbete för att förbättra stadsbyggandet i Göteborg.

Men vi är förstås inte de enda som tycker att Göteborg behöver bättre stadsplanering. Ofta får man höra att problemet är att det saknas visioner. Men visioner finns det gott om. En utmärkt vision finns i den nya översiktsplanen för Göteborg. Den innehåller modiga och smarta idéer om hur staden ska utvecklas. Det är en vision för Göteborgs stadsbyggande som har ett brett politiskt och vetenskapligt stöd.

De allra flesta har nämligen insett att vi måste sluta bygga gles och trist bilstad. Vi måste sluta planera utspridda och segregerade bostadsområden. Istället ska vi bygga den täta och levande, gång- och cykelvänliga blandstaden. Riktiga stadskvarter med en blandning av både människor och funktioner.

Genom att förtäta och knyta samman förorterna och innerstaden ska vi minska bilberoendet, bevara natur och jordbruksmark på landsbygden och integrera olika sociala grupper. Genom att bygga den täta blandstaden ska vi bygga det socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara samhället.

Göteborg saknar alltså inte en vision för stadsbyggandet, tvärtom. Vi har en alldeles strålande vision. Så innan vi börjar fantisera ihop ännu mer grandiosa visioner, borde vi kanske förverkliga den vision vi har. Det kommer nämligen inte att ske av sig självt.

Det finns starka ekonomiska, juridiska och administrativa hinder för det stadsbyggande som den nya översiktsplanen förespråkar. Vinstintressen, lagar och regler, rutiner och inrotade föreställningar ligger i vägen. Därför behövs det tydliga och konkreta strategier. Vilka reformer är nödvändiga för att göra det möjligt att bygga tät blandstad? Vi behöver politiker, planerare, journalister och många andra som försöker hitta svaren på det.

Det är inget fel i fantasiprojekt, gnäll om hur dåligt allt är eller abstrakta diskussioner om vikten av mer diskussioner. Men det kommer inte att ge oss bättre stadsplanering. Vad vi verkligen behöver är konkreta strategier för att lösa stadsbyggandets praktiska problem. Det tolvstegsprogram GP:s Mark Isitt presenterade i höstas var föredömligt i sin tydlighet. Det hade kunnat bli en utmärkt plattform för ett fortsatt konstruktivt samtal, om någon annan hade vågat vara lika konkret. Men diskussionen om Göteborgs stadsplanering har gått i stå. Trots tappra försök från lokala medier att få igång ett levande samtal om stadens utveckling händer föga.

Det finns olika anledningar till detta. Utöver det krampaktiga mantrat om "visioner" och rädslan för att vara konkret är det också ett beklagligt faktum att många nyckelpersoner vägrar delta i debatten. Att människor på viktiga uppdrag i vår stad väljer ängslig tystnad framför engagerad debatt är lika förvånande som det är olyckligt för det politiska samtalet. Att ha en diskussion med någon som inte vill diskutera är svårt.

Det är lätt att skylla på andra, men varje medborgare har ett personligt ansvar för hur vår stad utvecklas. Vi är många som borde tagit det ansvaret långt tidigare, men det har varit svårt då det saknats forum för samtal om stadsplanering. Det är därför YimbyGBG startats, ett politiskt och ekonomiskt oberoende nätverk för bättre stadsbyggande.

En del av oss i YimbyGBG arbetar professionellt med stadsplanering, andra gör det inte. Det som förenar oss är att vi vill se mer tät, levande blandstad i Göteborg. Utgångspunkten för vårt arbete är att genom positiv feedback, konstruktiv kritik och konkreta förslag hjälpa våra politiker och planerare att bygga den stad som översiktsplanen föreskriver. Den socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara staden - den täta blandstaden.Tät blandstadGles bilstad


Med utgångspunkt i kommunens nya översiktsplan kan diskussionen om Göteborgs stadsplanering få fast mark under fötterna. "Den goda staden" kan nämligen se ut lite hur som helst beroende på vem man frågar men vill man åstadkomma tät och levande blandstad kan man inte bygga hur som helst. Den förutsätter en finmaskig mix av arbete, bostäder och handel, arkitektonisk variation, social blandning och en hög genomströmning av människor.

Det är en vision med mätbara mål. Det vi behöver göra när vi planerar nya stadsområden eller förtätar befintliga stadsdelar är alltså att utgå från vad det konkreta resultatet blir. Som nu senast i Södra Gårda, där man vill riva tät blandstad för att bygga parkeringsgarage. Vi måste börja fråga oss vilken fysisk struktur som skapar den önskvärda sociala, funktionella och arkitektoniska blandningen.

Svaret på den frågan är inte anonyma punkt- och lamellhus som saknar lokaler i bottenvåningen, med låg prisvariation och bristande rumslig koppling med omgivningen. Trots det är det precis så vi har byggt de senaste decennierna. Hittills har vi bara konstaterat och beklagat detta faktum. Nu är det dags att vi ändrar på det!

Häng med!Delar av YimbyGBG på stadsvandring
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (8 Februari 2009 14:30):
Ironiskt nog är artikeln (som handlar om bloggar i Göteborg) inte nätad än. Länk kommer förhoppningsvis så småningom. Enligt rykten är dock GP på gång med twinglyfiering, vilket vore välkommet...
 0
Olle Jansson (8 Februari 2009 14:38):
Ja, det skulle verkligen inte skada!

Var la rätt ok artikel. Jag var lite "trött" i morse och hade lite svårt att fokusera, men vid andra genomläsningen gick bokstäverna ihop.

Stormen av upprörda motorledsälskare tycks ha uteblivit.
 0
Johannes Hulter (8 Februari 2009 14:46):
@ olle: Det är söndag, de är ute och nöjeskör på E6... ;)
 0
Andreas Björkman (8 Februari 2009 15:53):
Utmärkt blogg!
Ställer helt upp på era åsikter om att en tätare blandstad behövs.

Den här sidan hamnar direkt bland bokmärkena och ska läsas genom mer nog snart...
 0
Anders Gardebring (8 Februari 2009 17:23): Online
Kul med meduppmärksamhet!
Och lysande skrivet, som alltid, Johannes.
 0
Daniel A (10 Februari 2009 16:51):
Måste säga att bilden som visar tät blandstad är rätt rolig.
Hela trottoaren tas upp av en uteservering, var ska barnvagnar och människor gå, och sedan så är det för få bilparkeringar och då dör innerstaden och till sist så får det varken plats mötestrafik eller cyklar. Men... det är en stor förebild då dom saker jag rabblade upp innan är typiska klagomål. I Sverige fyller man igen kanalen om all trafik inte får plats, i Holland tar man cykeln istället.
Men det är bara för att svenskarna är ett bilburet lat folk. En hel hög med bortskämda mesar som skriker ut sin förtvivlan om dom inte får parkera inom 10 meter från affären...
Eller så är det bara så att en liten grupp människor är väldigt högljudda och får oss att tro att vi ska ha det såsom vid örebrogatan.

Men det finns fortfarande väldigt många lata människor i Sverige som vill ta bilen överallt. Se bara på Östra Hamngatan. Det är en gata där en kanal inte får plats i dagens samhälle, men för hundra år sedan fick både bilar, spårvagnar och människor plats tillsammans med kanalen.
 0
Daniel A (10 Februari 2009 16:52):
För övrigt vill jag gratta till uppmärksamheten. :)
 0
Johannes Hulter (10 Februari 2009 23:26):
@ daniel: Tack! Alltså det roliga är att fotgängare och cyklister får plats alldeles utmärkt - de kan nämligen gå och cykla på gatorna. Och de som verkligen, verkligen behöver åka bil hela vägen (färdtjänst etc) kommer också fram. Skillnaden är att det går långsamt, du kan inte blåsa på igenom stan, varför man nu skulle vilja det...

Visst var det fint innan man lade igen Ö:a Hamngatan på 30-talet (var det väl?) men spårvagn hade man inte fått plats med annars. Även i Amsterdam har man lagt igen en del kanaler för att få in spårvagn, men de har ju mer att ta av s.a.s....
 0
Daniel A (11 Februari 2009 09:31):
@JOhannes

Spårvagnsspåren gick i på östra sidan av östra hamngatan innan man fyllde igen kanalen, anledningen till att man fyllde igen var tyvärr för att man ville möta den ökande biltrafiken då Östra Hamngatan blev den stora leden för alla som kom från hisingen. Fast som du säger så behövdes dom också fyllas igen då vagnarna blev större. Det är rätt snäva kurvor.
http:​/​/​carlotta.​gotlib.​goteborg.​se/​zoom/​arkivbilder/​O/​.​.​
Men samtidigt vet jag inte om man ska gräva upp kanalerna. DOm är mysiga, men man kan inte klamra sig fast vid det fårgångna alltid.
 0
Johannes Hulter (11 Februari 2009 12:11):
@ daniel: Interesting, jag trodde spårvagnarna kom med igenläggningen - tack för upplysningen! Vi kan ju styra upp och fixa till de kanaler vi har innan vi gräver upp fler... :)
 0
Jesper Hallén (11 Februari 2009 12:58):
Ja fixa de vi har, fast sen så vill jag gräva upp våra gamla kanaler, de ligger väl kvar där nere? Kan ju inte kosta skjortan alldeles. Är inte främmande för att gräva nya.
 0
Sven Renquist (11 Februari 2009 15:46):
Angående kanaler. Om man ska gräva ner Lundbyleden och ev. hamnbanan mellan Frihamnen och Brämaregården så ligger tyvärr Kvillebäcken i vägen. Men varför inte då gräva om Kvillebäcken? Istället för att den bara ska rinna rakt ut i hamnen så skulle man kunna leda om den västerut, ett gott motiv till att skapa en ny kanal alltså! Fast tyvärr så har jag inte hittat någon plats för en ny kanal... Det är redan ganska trångt i Brämaregården.
 0
Jesper Hallén (11 Februari 2009 17:04):
Har också tänkt på Kvillekanalen som man skulle kunna bygga ut. Om inte i Brämaregården så kanske i ett bebyggt Frihamnen.
 0
Nicke (11 Februari 2009 17:08):
@Daniel A: Nu tycker jag nog du kallar bilister lite väl elaka saker...

Att skylla ställen som Örebrogatan på lata bilister tycker jag är att bagatellisera problemt. Det finns isåfall nog lika många cyklister mfl som ropar efter grönytor och "rekreationsområden" överallt samt skenbart trygga bostadsområden med maximalt lugn en bit avskiljt ifrån allt vad lIud, trafik, och sk konstigt folk heter. Omvänt vet jag många bilister som vill ha riktig stad.

Idag är det väl dålig stadsplanering av helt övervägande andra skäl än att bilen ska få mer plats (men som ger som bieffekt ett onödigt stort bilberoende) - man hade kunnat bygga vansinnigt mycket tätare och endå ha precis lika mycket plats för gator och parkering, men det gör man inte.

Ang Ö Hamngatan och kanal är det Som du säger säkert så att när man lade igen den var biltrafiken huvudargumentet. Men utifrån dagens läge är det väl egentligen inte parkering och någon som helst omfattande biltrafik, utan snarare helt andra krav på trafiksäkerhet och kollektivtrafikens effektivitet än för 100 år sedan som gör det svårt att få plats med kanal. Då, för typ 100 år sedan, gick små spårvagnar på enkelspår och med tanke på att gatan idag är en (av ganska få) gator i staden med mycket folk i rörelse hade det inte direkt varit en dröm för trafiksäkerhetsfolk och stadstrafikens framkomlighet om man halverade utrymmet, även utifall bilarna skulle tas bort helt. Tunnelbana skulle man haft...
 0
Erik Sandblom (11 Februari 2009 18:29):
Nicke, hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer, samtidigt som hälften av befolkningen bor inom fem kilometer från sina arbeten. Källa infrastrukturpropositionen 2008 sidan 150. Det tar 15-20 minuter att cykla fem kilometer.

Där har du det svart på vitt: bilister som grupp är lata.
 0
Johannes Hulter (11 Februari 2009 18:44):
@ erik: Nja, jag tror det är en kombination av bekvämlighet och att man faktiskt lagt ner en herrans massa pengar på den där stora farkosten, och det blir ju lite meningslöst att äga den om man inte använder den.

Sedan är det ju inte så mysigt att cykla på vägar som i första hand är gjord för bilar, man känner sig nog ganska sårbar när man lämnar plåtskalet och ska börja vingla runt bland stressade bilister... :)
 0
Erik Sandblom (11 Februari 2009 18:51):
Ok Johannes, du har rätt! Jag håller mig till mina siffror i framtiden. Visst du förresten att hälften av Sveriges befolkning bor inom fem kilometer från en järnvägstation? Källa banverket.
http:​/​/​www.​banverket.​se/​sv/​Amnen/​Jarnvagen/​Undersida-​2.​.​
 0
Nicke (12 Februari 2009 08:01):
@erik: Du säger implicit att alla som inte cyklar är som grupp lata. Om det är just lathet som gör att man inte cyklar så gäller väl samma anklagelse för oss som tar spårvagn eller buss isåfall? Vi är väl tom ännu latare då enl din källa hälften av befolkningen som helhet, altså inte just bilpendlarna, har <5km till jobbet och jag utgår ifrån att kollektivpendlarens resa är kortare i snitt än bilistens - om så inte är fallet skulle det ju vara riktigt olyckligt då det indikerat att kollektivpendlandet ökat och bilpendlandet minskat ju längre ut i periferin man kommer och ett av våra huvudargument för tät stad skulle således falla.

Hur många av dessa "häften-är-kortare-än-5km" bilresor görs i snitt per dag och person som ingår i denna grupp? Hur många görs med varor och/eller barn med sig? Hur mycket längre blir den genomsnittliga dagssträckan om man även tar sig till innerstaden och bidrar till den? För inte vill vi väl att människor bara ska åka fram och tillbaka till jobbet och sen sitta hemma, vi vill väl att de kommer och bidrar till stadens utbud och mångfald också?

Siffror är ofta bra, men går också ofta att vända och vrida på. Ska man hävda att de svart på vitt bevisar något så får man ha ett väldigt bra underbyggt och vetenskapligt väldefinerat case. Inte minst om man ska ge sig på något så allvarligt som negativ klassificering av människor i en annan livssituation än sin egen.

Att eftersträva en bekväm vardag med enkla resor är i sig inget ont, det gör vi alla. Du som cyklist tex vill ha en cykelbro för att få kortare sträcka utan uppförsbacke, fler cykelparkeringar närmare dit du ska, osv.

Men vi kanske åtminstone kan komma överens om det som var min huvudpoäng i mitt förra inlägg; att vi har en stad full av ställen som Örebrogatan är ett mer mångfacetterat problem än att man vill göra plats för bilar?
 0
Daniel A (12 Februari 2009 08:32):
@Nicke

Jag måste säga att dom flesta bilisterna är lata.
Om jag ska vara ärlig så har jag inte träffat på en enda vardagsbilist som inte är lat. Det är bara att fråga varför dom tar bilen till jobbet. Det är väldigt många undanflykter såsom att man behöver den på jobbet o.s.v. Men då kan man faktiskt lämna den på jobbet också.
Det finns givetvis folk som behöver bilar av diverse anledningar, men det är lite för ofta människor som vill åka från dörr till dörr för att dom är allergiska mot regn eller inte kan planera sin tid.
Hade vi dessutom haft en tätare stad så hade folk inte behövt köra sina barn till skolan eller dagis eller träning utan kunnat gå dit istället med dom.

Det finns dock en intressant sak med bilism. Det är att folk värdesätter den där tysta stunden för sig själv, men den tycker jag att jag kan få också på cykeln eller i bussen.
 0
Nicke (12 Februari 2009 10:50):
@Daniel A:
Ok, whatever, vi säger väl att alla bilister är lata då. Och alla cyklister är hurtfriska miljöpartister som luktar svett hela dagarna på jobbet.

Men nu får vi inte mer tät riktig stad bara för att vi gjort dessa klassificeringar. Att vi fortsätter bygga glest är knappast huvudsakligen för att fysiskt kunna få plats med fler bilar.

Och innan stadsbyggnadens problem åtgärdas så vi blir av med dagens superglesa stad som saknar förutsättningarna för effektiv kollektivtrafik (för det är där, och inte i omfattande masscyklism som lösningen ligger) kommer bilen fortsätta vara förstaalternativ för de flesta just för att det är det smidigaste sättet i en gles region. Om staden ska vara konkurrenskraftig måste det vara en bekväm plats att leva annars väljer man Kungsbacka, Alingsås, London, Munchen, New York eller whatever. Sen kan man sitta hur mycket som helst och kalla dem lata regnallergiker och tycka att de minsann lika gärna kan cykla.
 0
Erik Sandblom (12 Februari 2009 10:56):
Daniel & Nicke, frasen "lat och bekväm" döljer nog lika mycket som den framhäver. Man är ingen hurtbulle för att man promenerar 15-20 minuter till jobbet. Och det är inte jobbigare att cykla 15-20 minuter (5 km) än att promenera samma tid. Det är skönt att få lite vardagsmotion i små doser. Man ser och hör mer, och man upplever årstidernas växling.

Jämför burhöns och sprätthöns. Vilka har det bra, och vilka är det synd om?

Nicke, beträffande "negativ klassificering av människor i en annan livssituation" så är det ändå inget man dör av. I Danmark är det fler som dör av dålig luft än av trafikolyckor, och 50 000 personer dör i Europa varje år på grund av trafikbuller. Och under januari-september år 2007 miste 142 mjuka trafikanter livet i trafiken i Sverige.
http:​/​/​politiken.​dk/​indland/​article395915.​ece
http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​150​0​_​890​_​Trafikbuller_​dodar_​5.​.​
http:​/​/​www.​dn.​se/​DNet/​jsp/​polopoly.​jsp?​a=​7230​96
 0
Nicke (12 Februari 2009 13:49):
@erik: Nej, inte dör man av det, men man bygger upp vi-och-dom mentalitet som är okonstruktiv, i förlängingen rent destruktiv.

Jag förnekar inte att det är ett problem att folk tar skada i och av trafiken, men man ska också komma ihåg att risker är en del av ett fungerande samhälle på väldigt många sätt och de ska ställas mot vilka respektive kvalitet som också tillförs livet. Jag skulle välja att leva lyckligt i en pulserande storstad hellre än trist småstadsliv även om buller eller föroreningar kapade något år på ålders höst. Nu vet jag att du anser det vara ett fängelse att ha bil och att det inte tillför något gott överhuvudtaget, och jag som lyckligt lottad innerstadsbo kan delvis hålla med för min personliga del (undantaget att jag mycket hellre ser liv och rörelse på en gata i form av bilar än en ödslig gata), men så tycker långt ifrån alla. Och jag betvivlar att du tex vill ha bort tågrafiken pga de 35 miljoner människor som drabbas av skadligt tågbuller varje år i EU (din källa)?

Snarare bör man lägga resurserna på att lösa de faktiska problemen än att alltid lägga krutet på reduktion. Tex vad gäller vägbullret är det betydligt mer realistiskt, och skulle förmodligen också ge både snabbare och bättre reella resutat, att med däckteknik (redan befintlig enl din källa) minska det med 70% än att försöka begränsa biltrafiken så dramatiskt. Jag är all for tuffare lagkrav för att driva på miljövänligare fordon, tycker man i maktens korridorer varit slapphänt där men likväl är det ingen tvekan om att biltrafikens snara framtid är avsevärt hälsovänligare än den varit.
 0
Erik Sandblom (13 Februari 2009 11:18):
Nicke, jag vet vad som står i "min källa", det är ju jag själv som skrivit den :-) Det där med fängelset var däremot någon annan som kom på, även om jag tycker det var en träffande formulering. Om du vill veta vad jag anser om tågbullret så har jag skrivit en text om det här:
http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​920​_​738_​Sa_​blir_​tagen_​tysta.​h.​.​

Du skriver "Snarare bör man lägga resurserna på att lösa de faktiska problemen än att alltid lägga krutet på reduktion." Nej absolut inte, man ska alltid börja med beteendeförändringar före tekniska ingrepp. Du blir inte frisk av medicin, du blir frisk av att leva sunt. Likadant är det med städer. En hårt trafikerad väg är fortfarande farlig och barriärskapande även om bilarna är utsläppsfria och går på tyst asfalt.

Jag har hört att man jobbar med utvändiga krockkuddar, men självklart vore det bättre att helt enkelt minska trafiken genom att de korta resorna förs över till cykel och gång, medan de längre resorna förs över till kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är mycket säker redan idag, det har inte dött någon passagerare i svensk tågtrafik på flera år. Däremot dör det 450 personer om året i vägtrafiken. Det motsvarar tre kraschande SAS-plan om året.
 0
Ragnar Lind (13 Februari 2009 16:40):
Jag har också svårt för den här uppdelningen trafikanter emellan. "Bilister är dåliga, cyklister är bra." Men klagar man på bilisterna (som för övrigt har förbättrat sitt trafikbeteende betydligt de senaste tio åren, i alla fall mot fotgängare), så ska man också veta att inte alla cyklister är guds bästa barn i trafiken. Nog är det väl bättre att vi samarbetar med och tolererar varann, än att hålla på att kalla alla som inte cyklar mindre än 5 km till jobbet för "lata".
Men diskussionen handlar väl egentligen om hur vi bygger staden så att vi inte ska behöva resa så långt till ärenden, jobb, etc?
 0
Ragnar Lind (13 Februari 2009 17:08):
Kanske ska jag förtydliga, att väldigt viktigt för trevnaden i en stad, är attityden trafikanter emellan. Lite mindre av "jag ska fram först" är välgörande, och det gäller inte bara bilister.
 0
Erik Sandblom (13 Februari 2009 17:33):
Ragnar, diskussionen handlar inte om hur man beter sig i trafiken. Den handlar om hur vi ska disponera utrymmet i stan. En enda p-ruta för bil tar upp lika mycket plats som ett mindre kontor. Därför går det inte att kombinera storskalig biltrafik med stad. Det blir för glest, som på fotografiet på Örebrogatan här ovan.

Det Daniel A påpekar är att det är svårt att förtäta stan eftersom bilister då klagar högljutt. Se GP nedan för ett bra exempel. Författaren klagar på att inte kunna parkera nära krogen. Varför kunde de inte gå, cykla, åka kollektivt eller ta taxi till krogen istället? http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​2/​yimbygbg-​i-​gp_​636.​html#c50​.​.​
http:​/​/​www.​gp.​se/​gp/​jsp/​Crosslink.​jsp?​a=​472558

Parkeringar upptar en massa plats som kunde använts till annat, t ex på Linnégatan intill biografen finns ett halvt kvarter med bara bilparkering. Likadant vid Skeppsbron. Ett stort antal parkeringsplatser står alltså diametralt i konflikt med stad.
 0
Sven R (14 Februari 2009 03:24):
Erik, det är en grej jag länge har undrat med dig. Du skriver att man ska börja med beteendeföränding hos folk. Men du säger också att bilister är lata, bevisat av det numera klassiska citatet "hälften av alla bilresor...". Visst är folk lata, lite självinsikt är bevis nog för de flesta av oss. Men då förstår man också att det är stört omöjligt att få folk att ändra beteende bara genom motivation. Så din idealvärld kräver stark politisk styrning, att man rent praktiskt gör det omöjligt för folk att köra bil. Men hittills har du bara hintat om dessa praktiska åtgärder. Jag anar lukten av "miljöfascism", dvs när friheter och bekvämligheter vi tar för givna idag plötsligt berövas oss. Så hur ska massbilismen avskaffas i praktiken menar du? Vilka åtgärder krävs?
 0
Nicke (14 Februari 2009 05:02):
@erik: Ifall det nu är du själv som skrivit källan, dvs T&E och CE Delfts studie, så missade jag det isåfall.

Det är inte självklart att det är bättre att ta bort trafiken istället för att göra den bättre. Den exister inte bara som i sig sig själv, utan för att den uppfyller ett syfte. Att man inte ska använda teknik för att lösa problem där det går kan jag bara inte hålla med om. Varför gäller isåfall inte samma princip för tågen? Man kunde ju bara avsevärt sänka hastigheten för reducerat buller - beteendeförändring, tågresenärer behöver väl inte vara så stressade och komma så snabbt fram? Nu hade det ju såklart varit en superkorkad lösning just därför att man reducerar vad som är dess syfte. Problemet att en p-ruta tar lika mycket plats som en litet kontor kan som du vet kraftigt reduceras med p-hus/garage. Men jag tror inte du är intresserad av att försöka minska de problem biltrafiken har. Jag tror du vill att den ska ha kvar så många problem som möjligt för att ha så många argument som möjligt för din bilfria stad.

Det är skitsnack att ställen som Örebrogatan byggs pga att som du kallar dem "högljutt klagande" bilister kräver plats åt bilar. Menar du på fullt allvar att Örebrogatan inte kunnat byggas mycket tätare och mer stadsmässigt pga att bilarna tar upp all plats som inte bebyggdes? Och hushöjden kanske hölls ner av bilisters krav också? Vi bygger hus-i-park, och "parken" består bara till en bråkdel av vägar och parkeringar. Problemet är det omvända - Ordentliga förutsättningar för effektiv kollektivtrafik och lågt bilberoende har vi inte idag eftersom vi är en av Europas glesaste stadsregioner, men vi kan skapa förutsättningar genom att bygga tät riktig stad och det är där vi måste börja.

Det är helt enkelt inte konstruktivt att bara skylla stadsbyggnadens problem på "lata, regnallergiska, högljutt klagande" bilister och bara säga att de minsann lika gärna kunde gå, cykla och åka kollektivt.

Ragnar har helt rätt. "Man slipper ett irritationsmoment om bilarna måste lämna företräde", säger tex intervjuvad person i GP ang att cykla mellan Haga och Örgryte: http:​/​/​www.​gp.​se/​gp/​jsp/​Crosslink.​jsp?​d=​113&a=​468768.​ Tro tusan att alla helst skulle vilja ha företräde, och kanske åker hon förbi ställen där hon möjligtvis borde ha det, men att vi anser det vara ett irritationsmoment att inte just själva få företräde i alla lägen säger en del om vårt revirtänkande. Tycker man det är irriterande att behöva samexistera så är staden inte rätt plats att vistas i.
 0
Erik Sandblom (14 Februari 2009 12:48):
Sven, massbilismen har inte uppstått genom ett under av liberalism. Du har väl följt diskussionen om parkeringsnormen. Den innebär att kommunerna enligt plan- och byggnadslagen är tvungna att upprätta en lägsta nivå på parkering. Kommunerna är sen skyldiga att neka bygglov till alla som inte lovar att bygga minst detta antal parkeringsplatser.
http:​/​/​www.​malmo.​se/​bostadbygge/​byggaimalmo/​bygglovell.​.​

Parkeringsnormen är dålig ur miljösynpunkt men även ur liberalt perspektiv. Den måste tas bort. Sen tycker jag man ska sluta bygga ut kapaciteten i vägnätet (ok kanske inte i Norrlands inland).

Nicke, "Problemet att en p-ruta tar lika mycket plats som en litet kontor kan som du vet kraftigt reduceras med p-hus/garage." Nej, det är själva rutan som är lika stor som ett litet kontor, ungefär 2,5 gånger 5 meter eller 8-10 kvm. Sedan tillkommer yta utöver detta för att kunna svänga i och ur rutan.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
26 November 09:55 av Anders Gardebring
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 22:58 av Matthias H.
nay73972
18 Augusti 13:03 av Nay73972 Nay73972