Utskrift från gbg.yimby.se
....

Blogg från Byggnadsnämnden

 
Emmali Jansson, Miljöpartiets ersättare i Byggnadsnämnden och kandidat i EU-parlamentsvalet, har börjat blogga. Hon sällar sig därmed till den mycket lilla skaran av bloggande göteborgspolitiker. YimbyGBG applåderar naturligtvis Janssons initiativ, det är roligt att det finns folkvalda som bemödar sig om att göra den politiska processen mer transparent. På det här viset möjliggörs en levande dialog och ett kontinuerligt tankeutbyte mellan det politiska systemet och den politiska offentligheten.

Extra roligt är det förstås att Jansson skriver om aktuella ärenden i Byggnadsnämnden, som t.ex. Backaplan eller det nya höghuset i Johanneberg. Här kan hon se fram emot en glad och trevlig yimby-publik, vi kommer naturligtvis att följa hennes blogg med stort intresse.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Emmali Jansson (9 Mars 2009 16:23):
Kul att det uppskattas med bloggande. Det är jätteroligt med diskussioner om staden. Kom gärna med åsikter om aktuella byggnadsprojekt (eller annat om stadsbyggnad) på min blogg. Jag läser också med stor behållning yimy.gbg-bloggen och önskar att det funnes ännu mer mångfald (kanske några vill starta livaktigt nätverk av nymbyister eller trädgårdsstadsanhängare) bland de som tycker till om staden. Ju fler perspektiv som kan diskuteras desto roligare.
 0
Johannes Hulter (9 Mars 2009 17:05):
@ emmali: Jag kan lugna dig - det finns *väldigt* gott om nimby-nätverk. Det kommer du om inte annat att märka om du är kvar i Byggnadsnämnden ett tag till (och inte försvinner till Bryssel). Innan Yimby startade var det bara de som hördes.

Vad man skulle önska är väl att de som av någon anledning är emot en tät, levande blandstad ville försöka argumentera rationellt för sin ståndpunkt, det är möjligtvis det som saknas. Men det ligger kanske i sakens natur att egoismen och det oreflekterade tyckandet gärna undviker rationella diskurser.

Hursomhelst, bra initiativ! Vi ser fram emot fler kloka inlägg. BTW, du läste väl Grön Ungdoms debattartikel i UNT där språkrören kom ut som Yimbys? http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​9/​0​1/​gron-​ungdom-​tar-​stallning_​.​.​

We like :)
 0
Emmali Jansson (9 Mars 2009 19:46):
@ johannes. Självklart har vi kommit i kontakt med alla lösa grupperingar av människor som i enskilda fall är emot just det bygge som ligger i deras grannskap. Jag tycker att det är bra när de engagerar sig i sitt närområde, även när jag inte håller med. Vad jag tycker saknas är pluralismen av olika strömningar inom själva stadsbyggnadsfrågan, kanske flera niaby (not i any backyard) och ruralister med flera. Skulle kunna vara intressant med flera oliak åsikter på den övergripande nivår och inte bara i enskilda projekt.

Men, men,visst läste jag debattartikeln. Jag upplever det som att fler och fler intresserar sig för den fysiska miljön/planeringen/staden mm, både inom Miljöpartiet och i samhället i övrigt. Skoj.
 0
Johannes Hulter (9 Mars 2009 23:26):
@ emmali: Det är ju en intressant fråga om engagemang är bra oavsett vad det är man är engagerad i. Jag kan nog tycka att det är lite betydelsefullt vad bevekelsegrunderna är också.

Att alla ska ha möjlighet att komma fram med sina åsikter är förstås viktigt för den demokratiska processen, men minst lika viktigt är ju att de åsikter som förs fram ifrågasätts och utvärderas. Åsikter kan ju trots allt vara mer eller mindre väl underbyggda. Det avgörande är kanske inte kvantiteten av teser utan kvaliteten på argumenten.

Det bästa sättet att respektera någons åsikt kan därför faktiskt vara att utsätta den för rationell kritik. Det är så vi lär oss - tillsammans.
 0
Anders Gardebring (10 Mars 2009 10:06):
Jag har svårt att se pluralism i "niaby"-grupper. Vad är det egentligen man vill uppnå med en sådan ståndpunkt? Det bidrar knappast på ett positivt sätt till en konstruktiv debatt att bara säga nej till allt, alltid. Den inställningen påminner mer om en bortskämd 5-åring som sitter o kastar sand på andra i sandlådan, än något som hör hemma i en fungerande samhällsdebatt...

Även "nimby"-grupperingar ser jag som problematiska, just eftersom de enögt ser sin egen bakgård och missar att se helheten. Ruralister och trädgårdsstadsanhängare känns i så fall som en mer balanserad potentiell gruppering att ta en diskussion med, även om de knappast lär vinna några miljöpoäng på att förespråka ett utsmetat bilsamhälle...
 0
Matthias H. (10 Mars 2009 10:14):
Anders hehehe, jag tror jag anat mig till att ni i Sthlm har/för en lite hårdare linje än oss i GBG gentemot övriga parter i stadsbyggnadsdebatten.

Men i grunden håller jag med dig.
 0
Anders Gardebring (10 Mars 2009 11:22):
Mattias:
Vi kritiserar det som bör kritiseras, o ger uppskattning till det som bör uppskattas :)
Vad gäller MP och YIMBY i Stockholm tycker jag mig se att det blir allt tydligare att alltfler miljöpartister i Stockholm är inne på en mer YIMBY:istisk linje. Att vi har gått i polemik med MP lite extra i Stockholm beror också på att de har valt att gå i polemik med oss. Self-defense if you will :)
Det finns anledning att kritisera miljöpartiet i Stockholm då man i förd realpolitik tyvärr inte ser till miljöns bästa, vilket naturligtvis inte är så bra. Samtidigt har grön ungdom uttryckt ett starkt stöd för YIMBY och på många andra håll i landet upplever jag att MP har en mer progressiv stadspolitik än i Stockholm. Och MP:s starka stöd för kollektivtrafik och höghastighetståg applåderar jag oerhört varmt!
Jag tror att även MP i Stockholm framöver kommer att behöva revidera sin förda politik.

Det finns annars fler partier i Stockholm som har haft lite svårt att sammanföra uttryckta önskemål med realpolitik. Moderaterna är ett bra exempel som säger sig vilja se mer tät stadsbyggnad, men ändå höjde parkeringsnormen till 1,0. Hur det hänger ihop är onekligen rätt knepigt att förstå...
 0
Sven Renquist (10 Mars 2009 13:27):
Trädgårdsstadsanhängare... det är ju jag! Jag tycker det är fel att beskriva sådana som förespråkare av ett utsmetat bilsamhälle. Trädgårdsstadsbegreppet ofta används på fel sätt, det är inte hus i park, och det är inte villastad som avses, även om moderna byggprojekt hipp som happ etiketteras som trädgårdsstad.

I riktiga trädgårdsstäder bygger man radhus och flerbostadshus ganska tätt och egna trädgårdar prioriteras framför allmän platsmark. Det är snarare villafolket som är målgrupp än innerstadsfolket. Men om man ska vara krass så behöver vi inte bygga mer trädgårdsstad centralt/halvcentralt i Gbg, vi har ganska mycket redan av den typen. Däremot skulle det vara intressant att bygga mer trädgårdsstad i t.ex villaförstaden Torslanda för att tighta till stadsdelen och skapa bra förutsättningar för kollektivtrafiken.
 0
Anders Gardebring (10 Mars 2009 14:07):
Sven:
Själv ser jag den stadsbild som du beskriver mer som "småstad", och det är något som jag ser en stor potential i just när det gäller att attrahera villafolket. Alltid knepigt med begreppsförvirringen i alla begrepp!
 0
Johannes Hulter (10 Mars 2009 14:52):
@ anders/sven: Ni har ju båda rätt, det finns en bra artikel om detta på svenska Wiki: http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Tr%C3%A4dg%C3%A5rdsstad

Garden City-idén kom innan massbilismen men resultatet idag blir tveklöst utsmetat bilsamhälle precis som Anders säger.
 0
Anders Gardebring (10 Mars 2009 14:55):
Oh ja. Vår käre Howard... Corban tog ju en hel del intryck från trädgårdsstaden, även om trädgårdsstadsanhängarna själva inte gillade Corban...
 0
Johannes Hulter (10 Mars 2009 14:57):
Trädgårdsstaden inspirerade våra svenska grannskapsenheter (fast då med mer flerbostadshus) och lider av precis samma brister. För låg täthet, bristande rumslig integration etc. Jane Jacobs framhöll likheterna mellan Howards och Le Corbusiers idéer. Ja det gjorde Corbu själv också, han kallade sin parkstad för en "vertikal trädgårdsstad".

Edit: Great minds think alike, inte sant Anders ;)
 0
Nicke (10 Mars 2009 16:48):
@Emmali: Håller definitivt med Anders när det gäller "niabies", personer som anser att inte någonstans i en stad bör något förändras och/eller avvika från egna preferenser. Att niabies saknas i debatten kan jag dessutom inte alls hålla med om, de hörs ofta väldigt tydligt och en hel del politiker och andra inflytelserika personer tillhör gruppen (tex den allmänna proteststorm i insändare, debattartiklar odyl så fort något hus som ens kommer i närheten av att likna en skyskrapa är på förslag kan nog räknas som niabyism snarare än nimbyism. Ett annat exempel är det nu diskuterade stadshjulet som flera politiker gått ut och varit emot med i många fall slentrianmässiga argument som antyder att av princip vill man inte ha någon påtaglig förändring i stadsbilden - det finns kanske ett och annat att diskutera om hjulets eventuella tillkomst, men flera av motargumenten har tydlig ton av niabyism).

Ruralister kan man väl inte säga något ont om, föredrar de lantlivet så gör de, inget fel med det. Men om de inte ser staden som sådan som något positivt och endå inte vill leva i den vet jag inte om de heller kan tillföra så mycket konstruktivt i en STADsbyggnadsdebatt (som att jag som stadsmänniska skulle sitta och tycka si och så om tex hur och var på sina gårdar lantbrukare borde bygga nya lador). Åtminstone såvida diskussionen inte handlar om att avveckla städerna och det urbana, och göra stadsbor till landsortsbor - något som i modern tid tack och lov bara skett i ett par av de allra värsta diktaturerna.
 0
Sven Renquist (10 Mars 2009 18:51):
Johannes o Anders: Jag har märkt att jag har en annan inställning till stadsbyggande än ni. Om ni ursäktar så tycker jag ni är lite bundna till era egna ideal som mycket präglas av er unga ålder. Jag menar, urformen för samhällen i Sverige är en ganska småskalig bebyggetyp, småhus. Om man reser runt i Sverige så är det så våra städer och samhällen alltid har sett ut. Redan innan bilismen.

Om man skaffar familj så är det ett naturligt steg att flytta till ett eget hus. Ni kanske är för unga, era vänner kanske inte har börjat skaffat barn ännu? Jag är 35 och i min ålder vill man gärna skaffa eget hus. Innerstadens utbud känns inte speciellt lockande längre i jämförelse med familjelivet.

Jag vet att det är så även i Stockholm. Många flyttar dit som unga för att de lockas av storstaden. Men det finns faktiskt en stor utflyttning från Stockholm också, samma människor flyttar tillbaka till småstaden eftersom småstadslivet erbyder bättre boendeförhållanden.

Kan storstäderna sluta bygga "utsmetat bilsamhälle"? Nej, 35-plusarna kommer bara att leta hus i kranskomunerna. Vi kan ju inte bestämma över var folk vill bo. Därför kommer det alltid att vara intressant för stadsplanerare att försöka skapa mellanformer mellan villan och stadslägenheten, så täta stadsdelar som möjligt men ändå med småhusets kvaliteter.

Personligen gillar jag också tät innerstad bäst, passar min Yippie-livsstil. Men jag är arkitekt så jag kan inte bara utgå från mina egna ideal om staden, jag måste se till vad folk vill ha. Och folk gillar oftast det småskaliga.

Wikipedia-artiken är inte riktigt fullständig eftersom den bara tar upp villaförstäder. Exakt vad som är en trädgårdsstad går inte att säga men stadsdelar som Änggården (radhus+villor) eller Kungsladugård (radhus+parhus+villor+landshövdingehus)ligger enlig mig närmare den engelska förebilden. En trädgårdsstad ska ha en viss stadsmässighet över sig.
 0
Olle Jansson (10 Mars 2009 22:08):
Det är bra Sven, klappa människor i din egen ålder på huvudet och tala om vad som är naturligt för en idéhistoriker - jag ser fram emot responsen! :D
 0
Sven Renquist (10 Mars 2009 22:22):
Vad menar du Olle?
 0
Olle Jansson (10 Mars 2009 23:17):
Att även om jag inte är säker på Gardebrings ålder så är Johannes bara ett par år yngre än vad du är. Eventuella skillnader i livsmönster har näppeligen med ålder att göra. Sedan är "naturligt" allt som oftast ett tvetydigt verktyg att använda sig av i en i slutändan normativ diskussion. Att det är "naturligt" att flytta till hus vid familjebildande har mer med tämligen tidsbundna kulturella, sociala och ekonomiska faktorer att göra än vad som är naturligt. Jag säger inte att det är fel att vilja ha eget hus för sig själv, sin livspartner och sin avkomma men jag skulle inte kalla det naturligt. Sedan är det inte vidare naturligt att gå runt och krama gatstenar på andra långgatan heller...
 0
Johannes Hulter (10 Mars 2009 23:38):
@ sven: Olle har som vanligt helt rätt. Jag är 34 och idéhistoriker. Du är 35 och arkitekt. Jag gillar tät blandstad. Du gillar trädgårdstad. Vad som är mest "naturligt" har jag ingen åsikt om. Vad som är mest ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart tycker jag att jag har ganska bra argument för. Så jag föredrar att diskutera argumenten och deras hållbarhet istället för att diskutera ad hominem.
 0
Sven Renquist (11 Mars 2009 00:51):
Fair enough, Johannes, jag ber om ursäkt för att jag trodde du var yngre än så. Men du trodde ju att jag var en vinsippande Rotary-gubbe så det har väl jämnat ut sig ;-)
 0
Daniel Sjölund (11 Mars 2009 07:47):
Haha, Sven! Jag saknar att ni upphörde er diskussion om lokalnorm i ett av våra forum. Den var minst sagt intressant och rolig att följa. Skönt att se att fragment av den dyker upp lite då och då.. :)
 0
Johannes Hulter (11 Mars 2009 08:35):
@ sven: No hard feelings :) Men du är med i Rotary, erkänn! ;)
 0
Olle Jansson (11 Mars 2009 08:55):
Mycket ligger la i namnet Sven; bara skriker 30-talist. Jag hade snarlika problem tills mitt förnamn återigen blev populärt - nu utgår istället folk från att jag är en obstinat snorunge... och jag säger inte att de har fel...

Nå, halvt om halvt tillbaka till ämnet (och det nu fanns något sådant): Problemet med begreppet Trädgårdsstad är la delvis att de missbrukas för att sälja bostäder. De mesta som byggs nuförtiden är allt för trafik- och funktionsseparerade för att jag skulle vilja flytta dit även när jag får barn; det är inte på något sätt stad.

Delvis har jag även personliga problem (ja, utöver det uppenbara) med trädgårdsstadens tankemässiga bakgrund. 1800-talsutopistisk naiv romantik om en återgång till naturen är måhända en sund och relevant reaktion på den tidiga industrialismens bostadsförhållanden. Numera upplever jag det mer som krypto-reaktionärt och överspelat.
 0
Sven Renquist (11 Mars 2009 09:52):
Rotary... ehhh..... jag kan iallafall erkänna att jag har bott i Växjö, precis som Emmali Jansson! Det bådar gott för byggnadsnämnden, växjöbor är sunda människor. :-)

Jag har tagit på mig rollen som motvallsgubbe eftersom det tyvärr inte är så många oliktänkare som trillar in här. Jag tyckte det var kul att läsa signaturen "Lisa" på Yimby Stockholm. Han/hon var ju påläst. Problemet kan nog ha varit att Anders G är lite för briljant med orden, folk tycker kanske inte det är lika kul att debattera om man blir verbalt utskåpad (fast det har ju aldrig jag blivit förstås!) ;-)
 0
Anders Gardebring (11 Mars 2009 10:34):
Sven:
Nu har ju redan Olle och Johannes svarat på det här, men jag får väl då passa på att inflika att jag inte heller själv är någon duvunge, 32 år fyllda som jag är. Så det är bara några år som skiljer oss åt. Men det är ju trevligt att få bekräftat att man är ung i sinnet! ;)

Du skriver ju själv att du gillar tät innerstad bäst. Jag gillar tät innerstad bäst. Johannes gillar tät innerstad bäst. Drygt 4000 yimbyister verkar tycka att det finns för lite innerstad.

Kanske är det helt enkelt så att det finns för lite innerstad?

YIMBY handlar ju inte om att förbjuda folk att bo i villa utan om att ställa frågor om hur vi bygger vårt samhälle, för vem vi bygger det, och vilka effekter det får. Det som vi idag vet är att människor verkar vilja bo i tät stad (och den kan hålla olika skalor naturligtvis) eller i villa eller radhus. Väldigt få verkar vilja bo i mellantinget "punkt- eller lamellhus utkastade på blåsiga gärden omgärdade av trafikleder", vars största selling point brukar vara parketten i vardagsrummet och hur snabbt man kan ta sig därifrån. (Och som alltid, ALLTID, säljs in med idylliserade bilder med strålande solsken och ett myllrande folkliv som inte skulle existera där om det så var gratis utdelning av iPods).

Trots det byggs det fortfarande en ohemul massa sånt. Byggbolagens oligopol kombinerad med bostadsbristen är uppenbarligen ett problem som har satt bostadsmarknaden ur balans.

Själv har jag, 32 år fyllda och med planerat bröllop nästa år, inte en tanke på att skaffa eget hus. Hela grejen känns överlag helt ointressant. Sitta isolerad i något ödsligt hus ute på landet, eller längs med slutet av någon matargata? I think not. Spendera en massa kvalitetstid sittandes i bilköer, när man istället kan göra något vettigt? I think not. Spendera hela sommaren med att klippa gräsmattan, ta bort ogräs, laga taket, måla huset och sedan åka en vecka till kanarieöarna? I think not.. (Okej, jag vet att jag generaliserar och driver lite med hela konceptet, men det bjuder jag på :)

Jag är inte ensam. Många familjer (även de som har barn) föredrar idag staden. Många familjer som flyttade till villa när de fick barn väljer idag att flytta tillbaka in i staden igen (svd skrev om detta för en tid sedan bl.a). Bland annat för att få livspusslet att gå ihop, men också för att många känner sig isolerade i villans ensamhet.

Jag har alltid bott i lägenhet. Men vad jag kan säga är att jag under in uppväxttid bott både i tät stad, och i gles förort. Och jag trivdes redan som liten mycket bättre i staden än i den glesa förorten. Jag hade kompisar som bodde i villa, som jag besökta ibland såklart. Men jag kände mig aldrig lockad, inte ens som barn, av det livet.

Jag tror att vi människor är vad vi är. Antingen är vi urbana stadsmänniskor, eller så vill vi bo i villan nära staden, eller så är vi ruralister och vill bo ute på landet. Det är ingenting som är enkelt kopplat till var vi är födda, hur gamla vi är, eller vilken uppfostran vi fått.

Den historiska jämförelsen du gör är förvisso intressant, men inte speciellt relevant. Urbaniseringen är en global process, som inte bara pågår i Sverige utan över hela världen. Varje år ökar andelen människor som bor i städer. Sedan några år tillbaka bor en majoritet av världens människor i städer.

Våra samhällen, och vår värld, genomgår en ständig förändring och en ständig utveckling. Att svenskarnas vanligaste boende under en tid har varit småhus har väldigt liten relevans på hur människornas boende i framtiden kommer att se ut. Kanske blir det så i framtiden igen. Kanske blir det inte så. Det kan vi inte veta. Det vi kan veta är att den process som just nu pågår är en tydlig urbanisering.

Du skriver:

"Personligen gillar jag också tät innerstad bäst, passar min Yippie-livsstil. Men jag är arkitekt så jag kan inte bara utgå från mina egna ideal om staden, jag måste se till vad folk vill ha. Och folk gillar oftast det småskaliga."

Och det oroar mig. Sveriges arkitekttätaste stadsdel är Södermalm i Stockholm. Uppenbarligen gillar arkitekter den täta innerstaden.
Ändå vill många arkitekter inte planera och rita tät innerstad. Det verkar råda en inställning att tät innerstad är något gammalt som man gjorde förr. Så gör man inte idag.
Men det bryr sig ju människor inte om. Priser och köer i innerstaden visar på en enorm efterfrågan. Det är dags att börja bygga det som det råder störst brist på, nämligen innerstad. Utkastade punkt- och lamellhus har vi redan långt fler än vad som behövs (efterfrågansmässigt).

För övrigt får jag tacka för komplimangen :)
 0
Johannes Hulter (11 Mars 2009 11:56):
@ anders: Yep, som Louise Nyström (prof. BTH) har sagt: "Om arkitekter ritade som de själva bor så skulle fler bli nöjda."

Arkitekter är förstås hårt hållna av byggindustrin, så att skylla på arkitekterna är som att skjuta på pianisten. Men att skylla på konsumenterna är som att skjuta på publiken.

Jag skulle önska att fler arkitekter vågade utmana byggindustrin istället för att ursäkta rovdriften med att "folk får vad de vill ha" när det är helt uppenbart att folk inte alls får vad de vill ha.
 0
Nicholas Lusack (11 Mars 2009 13:05):
Får nog gå in och stötta Sven lite...

Jag brukar argumentera för tät kvartersstad då jag anser att det har fördelar som påverkar fler än de som bor och vistas i husen. Det Sven påpekar är högst relevant när han anspelar på folks invanda mönster och referensramar när vi gör viktiga livsval. Jag har nyligen efter ca 10 år i Kålltorp flyttat ut till Lerums kommun. Uppvuxen i Kungälv så har jag insett fördelarna av att växa upp utanför en storstad. Detta har inte varit helt avgörande men haft stor betydelse vid val av bostadsort.
Vad jag däremot var noga med vid valet av boendeform var tillgång till pendeltåg, detta har varit en nödvändighet för att undvika biltrafiken in och ut ur Göteborg vid rusningstrafik. Men ja, jag har en bil men bör för den sakens skull inte utmålas som en förstadssyndare då jag köper månadskort och inte brukar bilen mer än på helgerna.

Jag anser personligen att en yimbyist slutar att vara just yimbyist om man utesluter vissa boendeformer. Med rätt dimensionering av det publika transportsystemet och mindre "bortbyggande" av köer så blir ekvationen självreglerande. De som inte vill bo i centrala stan men ändå jobbar där ska ha tillräckligt med incitament för att välja exempelvis spårbunden trafik. I mitt fall heter incitamenten matarbuss ifrån mitt villaområde som är synkad med Alingsåspendeln. Jag slipper dessutom att ta skepnaden som Mr Hyde som hade varit fallet om jag fått bromsa in vid bilköerna ungefär lagom vid avfarten till Östra sjukhuset varefter jag tuggat fradga i irritation över den långsamma trafiken.

Bästa sättet att öka antalet kollektivtrafikresenärer? -Bygg inte bort köer, då skulle ju alla vilja åka bil. (lite utanför ämnet här)

Med andra ord....valfrihet vid val av livsstil. Jag har däremot synpunkter på hur min hemort skulle kunna YIMBYfieras ytterligare men det får bli ett separat ämne...
 0
Anders Gardebring (11 Mars 2009 13:50):
Nicholas:
Som jag skrev i mitt tidigare inlägg så handlar inte YIMBY om att förbjuda någon från att bo som de vill. Snarare handlar det tvärtom om att låta folk bo just som det vill. Det handlar om att lämna den teknokratiska modernismens bilsamhälle och bostadsöar bakom sig och istället börja bygga just det som folk vill ha. Det som folk vill ha är eget hus eller stad. Byggnadet av egna hus klarar sig bra som det är. Eftersom kunden är direkt beställare finns det en direkt koppling mellan producent och köpare. Det tvingar fram en (relativt) fungerande marknad. (Det finns förvisso en diskussion att ta om infrastrukturkostnader och det glesa boendet).
Flerbostadshus är det värre med. Eftersom man som enskild person eller familj inte kan beställa ett flerbostadhus blir vi som konsumenter istället utelämnade till en byggmarknad som, på grund av bostadsbrist, gamla dogmor och inrutade vanor, rullar på som vanligt. YIMBY handlar alltså INTe om att förbjuda villor! YIMBY handlar om att sluta med att bygga det mellanting som väldigt få är intresserad av, och att istället återigen börja bygga stad.
 0
Nicholas Lusack (11 Mars 2009 14:38):
Gött Anders!
Då är vi på samma linje :)
 0
Sonny Högberg (11 Mars 2009 15:55):
Jag är 49 och håller med Olle, Johannes, Anders och andra unga yimbyister till 99% d.v.s. jag gillar tät innerstad bäst!
 0
Anders Nilsson (11 Mars 2009 19:54):
Jag är 31 och håller helt och hållet med Sven här. Får erkänna att jag också trott att Sven åtminstone var 40-talist ;-)

Själv känner jag inget behov av att bo i innerstan och trivs bättre i villaförort eller på landet. Men jag vill ändå se mer tät kvarterstad eftersom det är det vi saknar här i Göteborg. När jag väl besöker staden vill jag ha riktig stad och inte gles åkerstad a la Tuve.
 0
Anders Nilsson (11 Mars 2009 20:27):
För övrigt får man ofta intrycket att yimby har en något nedlåtande attityd mot villafolket. Nu är dock verkligheten sådan att en väldigt stor del av svenskarna föredrar att bo i villa, så jag kan inte se att yimbies (i detta fall niabies) har något att vinna på denna attityd.

Jag tycker att Sverige i jämförelse med med många andra länder har rätt så trevliga villaområden, och Stockholms innerstad tillhör mina favoriter när det kommer till kvartersstad. Däremot har vi byggt på tok för mycket åker- och parkstad i funkis/brutalism/nyfunkis... och vansinnet tillåts fortgå. Av den anledning så har Yimby mitt stöd.

Passerar för övrigt Sannegårdshamnen på min väg till jobbet varje dag... och jag blir lika irriterad varje gång :-(
 0
Johannes Hulter (11 Mars 2009 21:04):
@ anders: Du har helt rätt. Man ska inte ha någon nedlåtande attityd mot någon. Alla är fria att uppskatta och värdesätta den boendeform de vill. Med tanke på att hälften av Sveriges befolkning (enligt Villaägarna) bor i eget hus, och det är självvalt, får man anta att det är ett väldigt uppskattat boende. Men det har vissa objektiva konsekvenser för samhällets energiförbrukning, infrastrukturkostnader, transportbehov, avgasmängder etc. Det måste man ju kunna påpeka.

Tät blandstad är hållbart, gles bilstad är det inte - oavsett hur mycket man älskar det ena eller det andra.
 0
Emmali Jansson (11 Mars 2009 22:35):
Till Anders m.fl: Det är ju inte inom gruppen niabys som pluralismen skulle finnas, utan att få flera olika grupper och psikter engagerade i debatten. Yimby har verkligen utökat debatten med fler perspektiv än vad som hördes innan.

Och niabys i sig behöver inte vara tråkiga, det beror ju på vad man säger nej till, kärnkraftverk, lamellhus, skyskapor, småhus eller whatever. Jag tycker att det är kul med debatt och med många som är engagerade, oavsett om man håller med eller inte. Jag ser hellre konstruktiva protester än att folk inte alls bryr sig om sitt närområde, även om det såklart är allra roligast när så många som möjligt är glada.
 0
Johannes Hulter (12 Mars 2009 11:55):
@ emmali: Jag vill också gärna se en livaktig diskussion om stadsplanering. Men jag ser det inte som Yimbys ansvar att försöka argumentera mot det vi argumenterar för.

Många efterlyser "fler perspektiv" - men det förutsätter ju någon som faktiskt argumenterar för något (och inte bara efterlyser "fler perspektiv"). Vi har skrivit om detta tidigare: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​8/​10​/​diskussion-​utan-​deltagare_​.​.​

Om alla som vill ha "mer diskussion" satte igång att diskutera (istället för att bara efterlysa "mer diskussion") så skulle vi ju få mer diskussion.

Så - vad tycker du själv? :)
 0
Emmali Jansson (12 Mars 2009 21:36):
Personligen är jag mest inte på den täta blandstaden. Både för stadslivet i staden, för infrastruktur och för att det är effektivt markutnyttjande. Så jag har inte så mkt intressant att tillföra diskussionen eftersom det är de rådande idealen förtillfället.
 0
Hannes Johansson (12 Mars 2009 22:05):
Mer intressant är väl då kanske att diskutera varför det byggs precis tvärtemot de rådande ideal som finns.
 0
Matthias H. (13 Mars 2009 07:27):
Emmali, kan du förtydliga den sista kommentaren?
 0
Erik Sandblom (13 Mars 2009 08:08):
Parkeringsnormen, det vill säga kommunalt minimikrav på parkering, innebär knappast effektivt markutnyttjande. Jag tycker man borde avreglera detta och låta marknadskrafterna styra. Ställer sig miljöpartiet bakom det?
 0
Johannes Hulter (13 Mars 2009 11:27):
@ emmali: Tack för ditt raka svar! Men precis som Hannes/Erik mfl är inne på så tar ju inte diskussionen slut med det. Det är tvärtom här en mycket intressant diskussion tar sin början: Om "alla" vill ha tät blandstad - varför byggs det inte?

ps. Och jag vill passa på att tacka för att du tar dig tid att komma in här och diskutera - det är föredömligt och inger respekt. Kudos! ds.
 0
Matthias H. (13 Mars 2009 12:44):
Jaha, jag missförstod nog Emmalis sista kommentar ser jag nu. Inte skulle väl vara inne.
 0
Karl (13 Mars 2009 17:20):
Man behöver ju inte vara nedlåtande mot enskilda personer för att de helst vill bo i villa, men det är å andra sidan ingen mänsklig rättighet att ha ett helt hus för sig själv. I dagens läge, med accelererande växthuseffekt och stadigt ökande behov av transporter skulle jag vilja hävda att det - faktiskt - är moraliskt problematiskt att förespråka och att leva i utglesade villaförorter. Att bo i täta innerstadsmiljöer och resa kollektivt belastar miljön avesvärt mindre än att bo i villa och köra bil. Detta kan och bör man tala klarspråk om.
 0
Ragnar Lind (14 Mars 2009 08:46):
Jag får nog erkänna, att jag tillhör dem, som är svag för småskaliga, stadsmässiga miljöer. Det ju var bla det jag attraherades av när jag flyttade hit till Göteborg från Stockholm för 20 år sedan, och bosatte mig i Landala egna hems landshövdingehus (jo, jag har också fyllt 30 - fast det var förstås 30 år sen, här sticker man ut!). Nog finns plats för det i en stad! Hela London består ju av enfamiljshus! Men jag håller med om att när det byggs nya områden - Backaplan, Bananpiren, osv - så ska det byggas tät stad. Innerstaden är liten och behöver växa, och det finns ju gott om plats för det. Jag blir också irriterad över Sannegårdshamnen, mest dock för den tråkiga arkitekturen.
 0
Olle Jansson (14 Mars 2009 10:01):
Det handlar inte bara om hur stora husen är och huruvida de bebos av en familj eller flera, det har minst lika mycket att göra med hur man placerar ut dem.

Att det existerar, tysta gator med enfamiljshus med endast bostäder är vettigt och förståeligt i återvändsgränder och mindre använda stråk där det inte finns underlag för något annat. Det kan även vara trevligt - till och med på Manhattan kan man på många platser välja att vika av från de hårt trafikerade gatorna och gena via lugnare områden. (se längre resonemang om stadsradhus här: http:​/​/​sjalvgodochbitter.​blogspot.​com/​20​0​8/​10​/​den-​rda-​.​.​ )

Men det är inte så villa- och så kallade trädgårdsstadsområden byggs idag. De är fullständigt och totalt separerade och avskärmade från omgivningen. Det är trafikleder följt av skyddande och avskiljande menlösa gräsmattor följt av återvändsgränder. Det är slöseri med utrymme, dåligt utnyttjade grönytor som i väldigt liten utsträckning kan kallas trädgårdar och enklaver som uppmuntrar och förutsätter biltrafik i hög hastighet. Chansen att någon kan passera igenom dessa områden på väg till något annat är nära nog omöjligt.

Använd en karttjänst och jämför Letchworth och Welwyn Garden City (båda i Hertfordshire). Detta är exempel på tidiga Trädgårdsstäder. De är i huvudsak funktionsseparerade men är inte scaftade; husen ligger i förankring till gator som inte bara är återvändsgränder, även om det undviks att placera egnahemshus rakt ut mot de större lederna. Dessutom är de självständiga orter (säkerligen/förhoppningsvis med några pubar och annat livsnödvändigt inom behändigt avstånd - de områden som byggs i Göteborg kan sällan försörja en kiosk ens) med tillgång till tåglinje för snabb transport till London. Utmärkt för en välbärgad medelklass och säkerligen lite trist också, väldigt mycket som Lerum. Vad de däremot inte är, är stora trafikseparerade barriär-blobbar nära Londons centrum.

Även om jag personligen tycker att romantiserad småstadsidyll är lite naivt och löjligt så var i alla fall förträdare för trädgårdsstaden (och senare den svenska grannskapsenheten) medvetna om att det behövdes annat än bostäder för att skapa ett fungerande samhälle.
 0
Emmali Jansson (14 Mars 2009 10:08):
@ Mattias: Jag menar att de flesta som diskuterar stadsbyggnad idag verkar stå bakom det täta blandstaden. Att det sedan finns folk som inte står bakom varje byggnation som skulle bidra till det är en annan sak, men det rådande idealet är för tillfället den täta blandstaden. Vad just jag anser om hur staden bör utvecklas följer det rådande idealet och många andra har beskrivit det bättre än vad jag kan göra (jag skulle vilja säga ex Erland Ullstad, fd stadsarkitekt i min hemstad Växjö och vars manifest jag sett att ni också har tagit upp, men jag måste erkänna att jag aldrig läst ut den, fast jag börjat flera gånger) och därför känner jag inte att jag kan tillföra just den diskussionen med nya intressanta vinklingar eller perspektiv.

@ Hannes och Johannes: Varför sedan den täta blandstaden, som de flesta vurmar för, inte sedan byggs i praktiken vet inte jag. Det är många aktörer och många intressen som ska samordna sig (byggherrar, arkitekter, blivande boende, grannar, politik, pengar, lagar, andra invånare mm). Jag skulle behöva lära mig mer om hur och vad som händer innan ärendet kommer till själva nämnden för att kunna göra kvalificerade gissningar i varför det inte byggs så som de flesta verkar vilja. Någon som har förslag på uppsatser eller liknande inom ämnet??

@ Erik: Att marknadsanpassa p-normen är inget som jag har hört diskuterats, varken inom Miljöpartiet eller någon annan stans. Att p-normen är kass tycker vi däremot och håller därför på att arbeta om den. Vår ingång är dels att antalet p-platser i city och andra kollektivtrafiknära platser kan vara lägre än långt från kollektivtrafik (där vi ju helst inte vill bygga så mkt överhuvudtaget) och dels att p-normen generellt sett borde minskas rejält. Hur tänker du att en marknadsanpassning skulle kunna fungera? Menar du att varje p-plats man installerar skulle kosta x antal kronor?
 0
Sven Renquist (14 Mars 2009 10:31):
Där håller jag med dig till 100% Ragnar. Det som jag är mest missnöjd med i Göteborg är just att man slarvar bort central mark på förortsmässiga bostadsområden. Det finns ingen konkret urban vision i den här stan. Ingen som någon politiker har meddelat mig iallafall. För några år sedan så skrev Göran Johansson i GP att Göteborg måste bli en miljonstad, det är staden i sig som ska vara attraktionen. Det lät väldigt lovande. Men i ett annat sammanhang sa han att NUAB har lyckets så bra Norra Älvstranden att de får ta över utvecklingen av hela staden. Herregud! Finns det ingen självkritik? Tyvärr har han inte lyckats organisera stadsbyggandet. Jag kan inte vara den ende som känner att det sitter fel människor på ledande poster på SBK. Något uppenbart fel är det iallafall.

En sak är Göran bra på iallafall, att fixa jippon till staden. Tack för Pariserhjulet! (obs, ingen ironi) Nu vill politiker med anspåk på att bry sig om stadsbilden stoppa hjulet. Varför kan de inte använda sin energi till något positivt också? Gör en liknande kraftsamling för att ge oss en urban vision också!

Bjud in Sture Allén för att skapa en slagkraftig devis... eller ta min som är gratis: "Göteborg ska bli nordens vackraste stad". Se där, börja nu kommunicera detta till alla byggaktörer i vår stad. Och anställ en stadsarkitekt!
 0
Sven Renquist (14 Mars 2009 11:07):
Emmali: "Jag skulle behöva lära mig mer om hur och vad som händer innan ärendet kommer till själva nämnden för att kunna göra kvalificerade gissningar i varför det inte byggs så som de flesta verkar vilja."

Jag är ingen expert heller, men jag tror att SBK kan beskrivas som ett tjänstemannavälde. Politikerna har väldigt stor rerspekt för planarkitekternas fackkunskaper. Men ändå blir de inte nöjda med det SBK spottar ut. Citat från politiker: "Gårda blev en tråkig kontorsstad", "Norra Älvstranden har blivit för enformigt". Självklart, ritar man kontorsstad eller bostadsområden så är det ju det man får. Att dom typerna av stad ter sig tråkiga i jämförelse med vår levande innerstad är väl ingen nyhet? Strävar man efter ett levande stadsliv så måste man ju rent fysiskt rita och bygga på samma vis som det det ser ut där levande stadsliv har uppkommit tidigare.

Det sämsta som är på väl att byggas i Göteborg just nu är Kvibersstaden. Det ser för mitt öga precis ut som ett 60-tals område i Tynnered. Likadana lamellhus grupperade runt gårdar. Hur kunde ni politiker släppa igenom det projektet? Det är möjligt att lägenheterna kommer att vara attraktiva så länge dom är nya och fräsha, men erfarenheten har ju visat att den typen av bostadsområden är dom minst attraktiva i staden, dom riskera att gå ner sig med tiden. NCC bygger så för att det är billigt, vad har ni politiker för ursäkt?

I GP stod det för något år sedan att politikerna hade åkt på studiebesök till Amsterdam för att kolla på modern stadsbyggnad. Det är precis sådant som jag tror att ni politiker måste göra. Åk på studiebesök! Titta i arkitekturtidskrifter! Bjud in stadarkitekter från andra städer i världen för att dela med sig om sina erfarenheter. Leta goda förebilder. Och kommunicera sedan era visioner till SBK innan planeringsprocessen för en ny stadsdel sätter igång.
 0
Johannes Hulter (14 Mars 2009 13:17):
Jag är nog inte lika säker som Sven på att SBK undviker att rita tät blandstad för att de inte vet bättre. Till en del sitter väl gamla förlegade SCAFT-normer kvar i ryggmärgen och det hjälper ju inte att lagstiftningen på området är rent funktionalistisk.

Men rimligen förankrar byggarna vad man vill göra långt innan det kommer till Byggnadsnämnden för beslut. Man skakar hand över en öl och sedan expedieras det byggarna vill bygga genom systemet, där SBK bara är en anhalt på vägen. Politikerna levererar utlovade bostäder och byggarna tjänar gött.

Frågan är hur man går från modellen: "Byggarna säger vad de vill bygga - politikerna okejar - SBK försöker putsa på det" till modellen: "Politkerna säger vad de vill bygga - SBK visar hur det ska göras - byggarna bygger".

Det är det jag tror att man måste försöka hitta ett svar på om vi ska få ordning på det här.

- - -

Just det, vi har skrivit om Kvibergsstaden (som Sven tog upp) tidigare: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​8/​0​6/​bellevue-​revisited.​.​.​_​491.​.​.​

Känsliga läsare varnas...
 0
Erik Sandblom (18 Mars 2009 10:37):
Emmali: Menar du att varje p-plats man installerar skulle kosta x antal kronor?

Nej, jag menar att kommunen inte ska utkräva några p-platser överhuvudtaget. Man ska kunna få bygglov även om man inte tänker sig att bygga några p-platser alls. Låt det vara upp till byggherren. Möjligen en maxgräns, men det tror jag inte behövs i och med att marken är värdefull. En norm för cykelparkering kan behövas ett tag framöver.

Jan Owen Jansson har i sitt opus "Bortom Dennispaketet" skrivit att bilparkering kan delas i två kategorier: terminalyta och förvaring. Terminalyta är en parkeringsplats som används för att uträtta ett ärende, t ex att handla. Förvaring är ytan som används när man inte använder bilen, t ex hemma i garaget. För samhället kan det vara positivt att det finns terminalyta, eftersom det genererar handel, medan förvaring av agodelar som inte används bör vara en helt privat fråga. Om man kör sin bil två timmar om dagen så står den still över 90% av tiden. Det är ytterligare ett skäl till att parkeringsnormen borde avskaffas.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.