Utskrift från gbg.yimby.se
....

YimbyGBG i GP

 
Idag publicerar GP en debattartikel om Södra Gårda och behovet av en stadsplanering som stimulerar kreativitet och ekonomisk dynamik. Artikeln är skriven av mig, Karl Palmås (forskare vid Chalmers) och Malin Bellman (konstnär i Gårda).

Vi försöker på ett konstruktivt och positivt sätt lyfta fram vikten av täta blandstadsmiljöer som Långgatorna och Södra Gårda och visa att de är resurser för Göteborg, inte problem som måste elimineras. Gå gärna in och kommentera artikeln i GP:s nätupplaga.YimbyGBG:s alternativa förslag för Södra Gårda - klicka för större bild (Grafik: Jesper Hallén)

För er som hittat hit för första gången kan jag säga att YimbyGBG är ett tvärpolitiskt nätverk som arbetar för en mer urban och hållbar stadsplanering i Göteborg. Vi diskuterar och opinionsbildar här på sidan och i vårt forum, vi gör stadsvandringar och skriver yttranden, vi kommunicerar med viktiga aktörer (arkitekter, förvaltning mm) och vi deltar i den offentliga debatten på olika sätt. Stöd oss gärna genom att gå med i nätverket och bjud in andra - vi har en facebookgrupp också.

Utgångspunkten för vårt arbete är att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsutveckling - byggandet av den täta, integrerade, dynamiska och miljövänliga blandstaden.

Det låter kanske inte så kontroversiellt, nästan alla påstår ju sig vilja göra samma sak. Våra politiker har precis i bred enighet godkänt den nya översiktsplanen, som tydligt säger att det är dags att bygga tät blandstad i Göteborg. Sveriges Arkitekter har tagit ställning för den täta blandstaden. Vägverket, Banverket och Boverket säger samma sak. Bara de mest dogmatiska funktionalisterna förespråkar att vi ska fortsätta bygga glesa bilberoende bostadsenklaver. Och trots detta så fortsätter politiker, arkitekter och planerare att rita och godkänna glesa, bilberoende bostadsenklaver. Situationen är absurd.

Enkelt uttryckt: Om nu stadsstrukturer som Linnéstaden, med täta stadskvarter och funktionsblandning, är miljövänliga och dessutom omåttligt populära, varför bygger man inte mer av det, så att alla som vill (och inte bara de med mycket tur eller pengar) kan bo i den typen av stadsmiljöer? Varför bygger man istället raka motsatsen? Och varför vill man riva den täta blandstad som finns, som i Södra Gårda?

Visioner är förstås fint, men vad vi verkligen behöver är konkreta strategier. Konkreta förslag på juridiska, finansiella och administrativa reformer som gör det möjligt att förverkliga översiktsplanens intentioner.

YimbyGBG är tvärpolitiska, vi är intresserade av alla konstruktiva förslag - oavsett vilken politisk färg de råkar ha. Anneli Hulthén, Jan Hallberg och alla ni andra: Bring it on!
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Gardebring (31 Mars 2009 00:39):
Lysande! :)
 0
Matthias H. (31 Mars 2009 07:36):
Mycket, mycket bra artikel Johannes. Så roligt att Yimby börjar synas och förhoppningsvis göra avtryck i stadsbyggnadsdebatten även här i Göteborg.

I Stockholm gör ju du ett mycket bra jobb Anders.
 0
Olle Jansson (31 Mars 2009 08:39):
Jag vidhåller och återupprepar en käpphäst från min sida; De hjälper till att skapa problem som inte går att lösa utan att någon får stryka på foten genom hur de definierar frågan och inte minst detaljplanens faktiska gräns.
 0
Daniel Bergqvist (31 Mars 2009 08:54):
Grym artikel!
Föreslår att man river kvarteret "Nornan" (80-talskomplexet) i Gårda och bygger ett underjordiskt garage på samma plats till mässans förfogande. Bygg sedan nya landshövdingehus efter 20-talets orginalritningar!
#Johannes: nu behöver man ju inte vara "rik" för att bo i stadsmiljöer "a la Linnéstaden". Räcker med en fast anställning på bandet för att erhålla ett bostadslån på 2 millar, räcker långt.
 0
Johannes Hulter (31 Mars 2009 09:44):
@ alla: tack!

@ daniel: good point, även om det är väldigt många människor som inte har möjligheten att ta ett lån på 2 mille. Men det finns ju också de som haft tur och fått tag på en hyresrätt, så jag har ändrat i texten.
 0
Daniel Bergqvist (31 Mars 2009 10:05):
# Johannes, läste texten både fram och baklänges, därav min kommentar med 2000-talets lånebubbla i bakhuvudet :) Ingen som språkat med någon i arbetsgruppen från SBK/TK förresten? Om frågor finnes kan dessa förmedlas under eftermiddagen...
 0
Johannes Hulter (31 Mars 2009 10:21):
@ daniel: Ska du snacka med dem? Då kan du ju be dem följa vårt förslag... :)
 0
Daniel Bergqvist (31 Mars 2009 10:54):
Japp, är på stridsstigen. Skall försöka ta reda på mer om mässans påtryckningar bla... :)
 0
Jesper Hallén (31 Mars 2009 14:45):
Ställ dem mot väggen och släpp inte taget!

Briljant artikel Johannes :)
 0
Daniel Bergqvist (31 Mars 2009 23:55):
Egentligen vill jag låta SBK/TK tala för sig själva men vill ändå förmedla några punkter.
Programförslaget har delvis fallit, men det har inte ökat möjligheterna att bevara delar av Gårda. Likväl ter sig bevarandet av kvarteren närmast motorvägen som en omöjlighet för varje dag som går.

De byggnader som står närmast E6:an kommer utifrån dagens arbetsgång att rivas. På den avlånga tomten skall ett nytt p-hus uppföras med gångbroar till focushuset. P-huset skall agera bullerskydd och fasaden skall ha samma ytskikt som motstående kvarter med K-märkta landshövdingehus (kv Neptun). P-husets bottenvåning kan komma att innehålla mindre kommersiella lokaler utmed Fabriksgatan för att "liva upp" statsdelen. Detta bygger delvis på att Fabriksgatan blir enkelriktad. Tyvärr kan TK ha misslyckats med sin grundtanke. Syftet var nämligen att bygga en parallell lokalgata längs med motorvägen för att avlasta Fabriksgatan.

Det går inte att bygga vare sig bostadshus eller kontor längs med motorvägen, det har till och med varit svårt att få igenom ett P-hus pga buller+luftkvalité+zon för farligt gods.

Mässan skriker efter såväl utställningsytor som fler p-platser - självklart är så fallet. Focushuset, skall likt Yimby´s förslag, växa på höjden. Som idén är nu skall multihallen byggas på taket ovanpå den redan upphöjda byggnaden. Det blir inget litet hus alltså, men synnerligen effektivt :)
Luftbroar skall byggas mellan befintliga mässan och det kraftigt påbyggda Focushuset SAMT det nya p-huset. Ingen besökare skall alltså behöva förflytta sig under bar himmel.

Eftersom det tredje Gothiatornet kommer byggas för eller senare kommer befintlig uppställning för bussar och taxibilar utanför mässan att försvinna. Detta ställer ytterligare krav på en redan pressad infrastruktur. Ny plats för långfärdsbussar blir således vid Vallhalla och/eller delar av det nya garagekomplexet. De busstationer Yimby placerat ut vid Lisebergsstationen anses idag sakna både syfte och behov. Det finns alltså inget direkt intresse att omvärdera resorna till och från Lisebergsstationen, möjligen flytt av spårvagnshållplats. Likväl anses det vara för trångt för ett "resecentrum". Ett effektivt trafikflöde måste konstrueras i Gårdaområdet - det får inte uppstå några stockningar som drabbar Örgrytevägen.

Innebörden i Yimby´s idéförslag förmår inte att ta hand om dagens ansträngda trafikflöde och inte heller det kraftigt höjda flödet som uppstår då området får mångdubbelt fler parkeringsplatser. Till och med TK har problem med detta.

Egen kommentar:
Det kan låta snopet att riva delar av Gårda och ersätta med ett garage. Det luktar riktig betongsocialism. Andra delar; kv Neptun, Nornan och de gamla industrifastigheterna, går däremot en ljus framtid till mötes och kommer naturligtvis att fylla ett stort kulturhistoriskt intresse längs med ån. Jag tycker man skall undersöka möjligheten att utveckla Gårda till att bli ett "kreativt centrum" på andra sätt än att gå i strid för att bevara vissa av de befintliga ateljéerna i de hus som troligen kommer att rivas. Kv Triton med sina avdankade bryggerifastigheter kan vara föremål för en sådan diskussion. Likväl finns många andra platser med liknande potential och förutsättningar - så åsikterna som JÅ mfl framför på GP-debatt är högst relevanta och skall gälla för 95% av stadens centrala delar enligt mig. Men det mest troliga är att Gårda förblir ett undantag om inte TK nappar på ett realistiskt alternativ.

"...viktig att inte hänga upp sig på nostalgiska föreställningar om ett gammalt Gårda. Det handlar om att välja sina strider och se var vi kan försöka skapa och utveckla ny stad istället för att hänga oss fast vid gamla lämningar av en dödad stadsdel." //från bloggen självgodochbitter

Mer från TK:
Tomten mellan Focus och Örgrytevägen: Träden bevaras, några nya gångstråk och allmän upprustning för att harmonisera med den nya taxiplatsen som skall kompensera det bortfall som uppstår då taxiparkeringen försvinner framför mässan. Att taxibolagen behöver en ny "oas" är givet, frågan är om behovet kan uppnås genom en annan lösning?

Med inspiration från Yimby´s yttrande skissade vi på hur ytan skulle kunna användas på annat sätt. Idag saknar platsen funktion, förutom för systembolagets kunder som gärna smuttar på flaskan i skuggan av träden - sällan en plats för glassätande eller solbad i ett av stadens värsta trafikstråk.
TK blev inspirerade och poängterade att varken mässan eller arbetsgruppen diskuterat hur platsen skulle kunna integreras på ett mer effektivt sätt. Således är nu denna plats från och med nu föremål för en separat huskropp med ytterligare utställningsyta/kontor/handel/garage. Alternativt kan Focushuset byggas ut över tomten istället för ett separat "höghus". En förutsättning är dock att nuvarande Ågatan förlängs rakt söderut för att ansluta till Örgrytevägen, istället för att som idag "svänga runt hörnet". Lägger upp några ritningar inom kort. Det bör ses som en vinst eftersom detta minskar trycket på "gamla Gårda" i framtiden.

Yimby´s förslag kan således ha skapat en ny syn på platsen framför focushuset - men att bevara de östra delarna av Gårda: no way! Mässans behov överväger ett antal mindre fastigheters för många osynliga kulturliv. Staden är i behov av flera parkeringsplatser vid sidan av ett pulserande trafikstråk. Vi får vara glada att kv. Neptun och industrifastigheterna kommer att finnas kvar och ge kommande generationer en bild av Gårdas historia. Det som kommer finnas kvar skall vårdas och rustas upp. Likväl kan vi starta en diskussion hur kvarvarande delar av gamla Gårda kan utvecklas mot ån och hur kulturlivet skall kunna förbättras. Staden vinner mer på att låta aktuellt område exploateras samtidigt som den Yimbyianska ställningen får spela en avgörande roll på andra ställen. Inget snack om det sistnämnda.
 0
Johannes Hulter (1 April 2009 00:33):
@ daniel: Tack för intressant rapport, även om jag inte delar din ödestro. ;) Att TK vill riva och bygga p-garage är ju ingen nyhet, det vill de ju alltid. Senast föreslog de ju att "Löparhuset" bakom Posthuset skulle rivas för p-hus. Hade de fått bestämma hade större delen av Göteborg varit parkeringsgarage idag.

Jag har ingen förhoppning om att TK kommer att byta ståndpunkt, oavsett hur goda argument som framförs. Med det spelar mindre roll eftersom det är politikerna som bestämmer och de sitter på folkets mandat. Det är i sista hand upp till dem att avgöra om de kan tänka sig att lägga mässans p-garage någon annanstans.
 0
Daniel Bergqvist (1 April 2009 00:45):
#Johannes, försöker bara vara "realistisk" i min "ödestro" :( Att dömma av "läget" liksom.
Givetvis vore det super om motorvägen gick under jord och garaget kunde placeras på annat håll. Likväl underbart om man kunde riva 80-talskomplexet och bygga upp de gamla Gårda igen ...etc...etc...Eller varför inte överdäcka Örgytevägen och låta mässan bygga både det ena och det andra ovanpå.
De K-märkta husen (kv.Neptun) måste rustas upp enligt lag. Det behöver å andra sidan inte de andra landshövdingehusen - vad skall hända med dem om man beslutar att bygga ut mässan på annat sätt?

Sedan måste man trots TK´s handlande sätta sig in i varför de förslår p-hus lite var stans: Syftet är att på många ställen bygga stora p-ytor utanför stadens centrala delar för att bilarna INTE skall belasta trafiknätet och försvåra kollektivtrafikens framfart inne i centrum. Utifrån dessa platser är det naturligtvis superbra om det finns anslutande kollektivtrafik.

Debatten lär fortsätta - och tack för en bra artikel!
 0
Jesper Hallén (1 April 2009 01:37):
Glöm inte att det sitter människor bakom alla beslut, det är ju inte så att det finns en stor dold makt som vill ont. Människor kan ju tänka och prata, så visst kan man nog lösa det här. Som Johannes säger så är det ju de folkvalda som i slutändan kan avgöra, så frågan är om de vågar säga vad de (och deras väljare) tycker. Om de nu hinner innan Gårda råkar brinna ner.
 0
Johannes Hulter (1 April 2009 09:48):
@ daniel: Sorry, det var inte meningen att låta tyken. Det är bara det att ett av de största hindren för att vi ska få bättre stadsplanering är att folk tror att det inte går att påverka.

Om alla gör "realistiska" bedömningar och säger att det är kört - så är det kört. Men lite av poängen med att engagera sig överhuvudtaget (tex i Yimby) är ju att man tror att det går att påverka framtiden, att det finns flera "realistiska" scenarier.

I just det här fallet är det långt ifrån kört. Det finns många arkitekter, planerare och vanliga människor som inte tycker att man "måste" riva Gårda. De borgerliga partierna har sagt nej. Det är Mässan och Socialdemokraterna som driver frågan och (MP) och (V) hänger på, ännu så länge. Det räcker faktiskt att Margot Ottosson i (V) röstar nej i Byggnadsnämnden så kommer inte Gårda att rivas. En enda röst alltså.

Anyway, tack återigen för en intressant rapport. Vi ser fram emot fler! :)
 0
Daniel Bergqvist (1 April 2009 10:23):
# Johannes, du har naturligtvis helt rätt och det är grymt lätt att trilla i den uppriggade fällan. Vill man tillräckligt mycket så går det. Enkelt. Men politikerna kommer behöva alternativa idéer - vilket Yimby presenterat.
Lägger upp två bilder (några klick så kanske ni hittar dem, klicka på "free")
http:​/​/​rapidshare.​de/​files/​464640​13/​g_​rda_​3.​jpg.​html
http:​/​/​rapidshare.​de/​files/​464640​67/​g_​rda_​i_​focus.​jpg.​.​.​

Obs, senaste nytt: det som visas i första filen ovan är ett realistiskt alternativ. Det är en kompromiss, vissa delar måste tros allt rivas (klätterhuset bla). Däremot kan de två gamla u-formade kvarteren sparas av den anledningen att det kan vara en för trång sektion för garage :) //allt enligt TK
 0
Olle Jansson (1 April 2009 10:24):
Som en som citeras i Daniel Berqkvists kommentar som tillhörande den realistiska skolan vill jag dock ändå framhäva vissa positiva möjligheter. Dels så tycks vårat förslag ändå väcka en del tankar och idéer hos berörda parter. I situationer där läget är mindre låst än i detta fall ger det oss en möjlighet att i än större utsträckning bidra positivt till stadsplaneringen i Göteborg.

Sedan är man la lite rädd för var denna utveckling determinerar för framtiden; om det nu byggs parkeringshus så är det la risk att snart så döms än mer av Gårda ut som olämpligt att bo och verka i av pater , även med en enkelriktad Fabriksgata. Trafikplanering är emellanåt ett monstrum som äter sina egna barn; mer vägar skapar behov av mer vägar på annan plats och överallt behövs det nya parkeringsplatsen. Vår målsättning måste la trots allt vara att försöka minska den klyfta som exempelvis E6:an skapat i Göteborg, inte acceptera den som oundviklig och bredda den ytterligare. Nuvarande riktning tycks tyvärr peka på det senare i detta fall.

I detta ligger tyvärr även en mer sorglig och förhoppningsvis onödig konflikt kring för vilka vi planerar Göteborg - besökare och kranskommunernas invånare eller boende i Göteborgs stad.
 0
Daniel Bergqvist (1 April 2009 10:34):
#Olle; "I situationer där läget är mindre låst än i detta fall ger det oss en möjlighet att i än större utsträckning bidra positivt till stadsplaneringen i Göteborg." Så rätt!
Byggs ett p-hus så agerar en sådan sektion bullerskydd för de andra kvarteren i Gårda. Genomgår området en allmän upprustning samtidigt som mindre kommersiella lokaler bidrar till en mer levande stadsdel så minskar riskerna för att andra delar jämnas med marken längre fram. Där kan vi absolut vara med och påverka en hel del!
 0
Daniel Andersson (1 April 2009 12:24):
Hittade en artikel om tidigare framgångsrikt arbete för att bevara husen i Gårda när E6 byggdes ut som kanske kan inspirera:

Marie Hjalmarsson Engelke, "Kvarteret i Gårda fick stå kvar",
Byggnadskultur 3 2008

http:​/​/​www.​byggnadsvard.​se/​index.​php?​option=​com_​conten.​.​
 0
Daniel Bergqvist (1 April 2009 13:17):
#Daniel A; vilken härlig artikel du hittade!
Väntar med spänning på vad TK säger ang. möjligheten att bara riva ett kvarter enligt bild1, se länk ovan :)
 0
Daniel Bergqvist (1 April 2009 23:06):
Jag måste göra ett tillrättaläggande angående dagens tongångar på TK om Gårda.
Jag skrev i inledningen av min rapportering: "Programförslaget har delvis fallit, men det har inte ökat möjligheterna att bevara delar av Gårda".

Slutsatens jag drog visade sig var helt felaktig och möjligheten att husen blir kvar har istället ökat. Det är nämligen så att det ökade trafikflödet i området (som i slutändan drabbar motorvägen) inte accepteras av Vägverket och därför har TK´s trafikanalys fallit samman. Slutsats: Inget av de planerade p-husen/av-och-påfarterna kan byggas om inte trafiken på motorvägen minskas som kompensation! 6 månaders arbete är därmed bortkastat och inga alternativa idéer finns nu tillgängliga. Så min presentation igår av delar av Yimbyförslaget kom synnerligen lämpligt. En trafikflödesanalys kommer inom kort ge tummen upp eller ner för hur pass rimligt det är att bygga ett p-hus framför focus samt på tomten vid "klätterhuset".
 0
Johannes Hulter (1 April 2009 23:13):
@ daniel: Det låter onekligen spännande. Vad bygger Vägverkets bedömning på (alltså varför accepterar de inte trafikökningen)?
 0
Daniel Bergqvist (1 April 2009 23:24):
Vägverket har gått i taket och vägrar låta flödet öka. Inga marginaler, ingen förhandling. Vägen har nått sitt maximum med dagens kapacitet. Vägverkets råd till TK: sprid ut trafiken över ett större område, dvs låt inte p-husen ligga i direkt anslutning till motorvägen. Som du kanske vet så var det tänkt att man skulle kunna åka direkt in i p-huset norr ifrån, likväl åka därifrån direkt ut på motorvägen => kapacitetsproblem. De har sina riktvärden, that´s it. Ökar du antalet P-platser med många 100% ökar du också benägenheten för bilar att snurra runt i området. Tydligen är TK förbannade, de hade ju gärna tagit del av VV´s slutsats tidigare.

Det komiska i sammanhanget är att skall trafiken på motorvägen minska, krävs en förbifart öster om Delsjön, enligt VV. Mycket jobb för ett garage helt enkelt :)
 0
Johannes Hulter (1 April 2009 23:33):
@ daniel: Interesting... the plot thickens... Jag förmodar att det finns några riktvärden för trafikflöden som VV bygger sitt nekande på? Går det att läsa någonstans?
 0
Daniel Bergqvist (1 April 2009 23:39):
Väntar på svar. Kommer förhoppningsvis imorgon. Riktvärdena skiljer sig åt beroende på vägens och områdets förutsättningar. Det kan exempelvis vara så att vägen klarar ett ökat trafikflöde, men att marginalen är avsatt för de trafikanter som bara skall passera ett visst område. Men så var det inte i detta fallet vad jag förstod. Om det går att läsa någonstans vet jag ej, men det borde det göra, men tror inte du hittar något som berör just sträckan längs med Gårda. Konstigt att det inte finns Nobelpris i infrastruktur! =)
 0
Daniel Andersson (2 April 2009 00:44):
Mycket intressant. Vägverkets egna insatser med Partihallsförbindelse och Marieholmstunnel kommer knappast att minska trafiken genom Gårda. Känns som att de gärna håller tyst om E6 genom Gårda, göteborgstrafikens verkliga akilleshäl; vägen byggdes ut relativt nyligen och är hyfsat modern med bullermurar och urban design, men det blir svårt att bygga ut den ytterligare (till skillnad från trafiken över älven). Även i Mölndal motsätter sig Vägverket nya ramper vid utbyggnad av Mölndals centrum pga kapacitetsbrist. Typiskt att man ser som "lösning" att öka trafiken på parallella vägar (Mölndalsvägen/Göteborgsvägen) istället för att hitta sätt att få bukt med trafikökningen.

Statistik för Kungsbackaleden:
http:​/​/​www.​trafikkontoret.​goteborg.​se/​statistik/​statis.​.​
Statistik för Boråsleden:
http:​/​/​www.​trafikkontoret.​goteborg.​se/​statistik/​statis.​.​
 0
Sven Renquist (2 April 2009 07:17):
Focushuset kommer förmodligen att bli betydligt högre än idag. Då blir det också viktigt att den får en omsorgsfull utformning som ett nytt landmärke vid stadens entré. Och då skulle man faktiskt kunna tänka sig att p-däcket på andra sidan Örgrytevägen (innanför motorvägsrampen) ersätts med ett högre p-hus som i stadsbilden fungerar som en pendang. Focus och detta nya p-hus kan sedan förbindas med en gångbro liknande den vid Liseberg. P-huset skulle t.ex kunna utformas som en cylinder i 6 våningar och fasaderna skulle kunna fungera som en gigantisk ljusreklamtavla för alla evenemang i vårt fina evenemangsstråk.
 0
Olle Jansson (2 April 2009 08:02):
Sven: Tanken åt att bygga om och ut p-däcket på andra sidan Örgrytevägen diskuterades en del här och på stadsvandringen. Örgrytevägen behöver överhuvudtaget snyggas upp. Ett högre p-hus där skulle vara mindre problematiskt ur ett stadsplaneringsperpektiv. I teorin skulle det dessutom vara möjligt att ha lokaler i bottenplan (bilverkstad?). Huruvida det löser VV:s önskemål är en annan fråga. En hel del hänger ju på hur det blir med västlänken och deras framtida station i området och rivandet av Rondo.

---
Glömde helt bort det som jag skulle skriva egentligen; förslaget från Yimby är anpassat efter angivet detaljplaneområde. Det är som bekant ett tabu att tänka utanför lådan i stadsbyggnadssammanhang.
 0
Daniel Sjölund (2 April 2009 08:25):
@Daniel Bergqqvist:
Nu medger ju inte programområdet detta, men har man aldrig diskuterat P-hus ovanför E6 genom Gårda? (Se mina inlägg i tråden på forumet..)
Kapacitetshöjande ramplängder in och ut från P-husen går att fixa till (med lite smartness) om det är köbildning på E6 som Vägverket är rädda för.
 0
Matthias H. (2 April 2009 15:17):
Förlåt att jag frågar dig Daniel Bergqvist, var jobbar du eftersom du har sådan inblick? Du kanske har förklarat det förut men jag har missat. Väldigt informativt är det du skriver.

Spännande att Yimby verkligen nu börjar sätta sin avtryck i diskussioner "däruppe" i sammanträdesrummen.
 0
Daniel Bergqvist (2 April 2009 16:17):
# Daniel S; det har länge funnits idéer att överdäcka motorvägen. Hela området skulle få sig en riktig skjuts uppåt om idén realiserades, men inga kommunala pengar finns till en sådan lösning idag. Men vad jag vet har man inte funderat på att däcka över en kortare sträcka för att enbart bygga ett garage. Frågeställningen lär däremot dyka upp nu när man kört fast totalt. Men trots ett sådant alternativ är planeringen riktigt klurig då faktum kvarstår att VV inte vill öka flödet på motorvägen just där (för många av- och påfarter på en alltför liten yta).

#Matthias H: Tack för din feedback! Jag har "alltid" varit intresserad av allt som har med arkitektur och stadsbyggnad att göra, inte minst nu när jag pluggar, och i kombination med att jag huserar sida vid sida med stadsplanerare är det väldigt lätt att få inblick i processerna :) Vi bidrar alla på olika sätt vad gäller att sprida de "yimbyianska" visionerna och alla vägar skall utnyttjas :)
 0
Daniel Sjölund (2 April 2009 16:46):
Visst blir planeringen klurig, men det hade varit intressant att se ett allvarligt försök till P-huskvarter ovan E6 vid Gårda. Jag är envis. Jag tror att det går.

Det är ju ett faktum att i P-hus parkerar bilar och bussar och dessa måste ju kunna ta sig både dit och därifrån.

För om inte trafiken får öka på E6 och Göteborgaren vägrar att åka kollektivt (spårvagn, lokalbuss och tåg) istället för bil och "turistbuss", ja då måste väl Mässan helt enkelt överväga en flytt?
 0
Johannes Hulter (2 April 2009 17:42):
@ danielar: Det uppenbara alternativet är väl att äntligen börja utnyttja Lisebergsstationen? Jag tror jag läste en debattartikel om det av en ung begåvad person för ett tag sedan... ;)
 0
Matthias H. (2 April 2009 18:33):
Ja Johannes, han föreslog att Västlänkenplanerna skulle skrotas och att ytterligare spår skulle byggas i Gårdatunneln och att en stor stations skulle byggas i Olskroken har jag för mig. Det kunde kanske gå med matartrafik till Centralen. Men jag tror att vi ska gapa efter mycket och inte alltid visa hur duktiga vi i Göteborg är på att använda pengar supereffektivt. Vi behöver Västlänken av ekonomiska (mängder av arbetstillfällen) och nationella intressen (en fungerande tågtrafik i Storgöteborg och Västsverige gangnar hela landet). Sen behöver vi massa saker till, dubbelspår på Götalandsbanan, Hamnbanan etc etc. Gapa efter mycket tror jag är devisen.
 0
Johannes Hulter (2 April 2009 19:14):
@ matthias: Ja, vi behöver ju inte skrota V-länken. Men tänk om Mässan satsade på att var klimatsmarta istället och försökte få över mer av sin besökstrafik till Lisebergsstationen. Det borde ju kunna gå...
 0
Daniel Bergqvist (2 April 2009 19:15):
#Johannes, absolut en idé! Lisebergsstationens position är superbra om mässan expanderar...Likväl att flytta centralen. Eller varför inte spränga(!) ner motorvägen i bef. Gårdatunnel och bygga en ny central ovan jord där motorvägen går idag? ;)

#Matthias, nix, inte hela idén...den har justerats efter ytterligare samtal med expertis (se inlägg på forumet vetja).
Jag är inte emot en stor tågsatsning, utan hur västlänken är utformad (dragningen). Att hävda att enart Västlänken (som synonym till en tunnel under stadens mest centrala delar) skapar jobb och tillväxt är skitsnack. Om Västlänken kostar 50 miljarder allt inkluderat, så kostar den alternativa lösningen lika mkt, men du får helt enkelt en bredare satsning som i sin tur kommer skapa fler arbetstillfällen.

Din argumentation är precis vad etablissemanget vill höra för att förankra idiotprojektet, så dins slutsats att "gapa efter mycket" är helt korrekt ;)
 0
Johannes Hulter (2 April 2009 19:20):
Som Daniel B säger finns det en intressant tråd om V-länken: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​34&page=​2&sen.​.​

Ta V-länk diskussionen där, så blir den lättare att följa.
 0
Daniel Andersson (2 April 2009 19:39):
Oaktat framtida lösningar för pendeltågen så borde det naturligtvis vara bättre koppling mellan Lisebergsstationen och spårvägen för att öka stationens popularitet. Antingen skulle Liseberghållplatsen, som ligger väldigt nära Korsvägen, kunna flyttas till andra sidan Mölndalsån, men det skulle nästan kräva en ny entré till Liseberg, eller så skapas en ny uppgång från Lisebergs station österut med utgång mot St Sigfrids plan. (Järnvägen går ungefär under hörnet på Odinslundsgatan strax väster om Örgryte gamla kyrka; det finns en uppgång längs lokalgatan men den är endast nödutgång.) En planskild lösning med biltrafik på bro och nedsänkt spårväg och GC-trafik under och med hållplatsen flyttad in i själva cirkulationen kanske vore smidig.

För övrigt ser jag det som djupt problematiskt att Vägverket 'lägger in veto' mot nya projekt i direkt anslutning till motorvägen. Den mesta trafiken i Gårda har varken start eller målpunkt i vägens direkta närhet. Istället för slik detaljstyrning borde Vägverket på regional nivå tydligt kommunicera att vägen nått kapacitetsgränsen och kräva att projekt som riskerar att öka biltrafiken hålls tillbaka, att alternativa transportsätt blir mer konkurrenskraftiga och om nödvändigt trängselavgifter övervägs, så länge kapacitetsproblemen kvarstår.
Att utveckla ett mässområde i regionens centrum med mycket god kollektivtrafiktillgänglighet bör i det avseendet vara mindre problamatiskt än tex nybyggnation av perifera bostadsområden, köpcentrum och arbetsplatser med dålig kollektivtrafikanslutning.
Men Mässan har naturligtvis ett ansvar att öka andelen besökare som väljer andra transportmedel än bil och pga omfattningen av mässans planer kan man inte bortse från trafikfrågan.
 0
Matthias H. (2 April 2009 20:23):
Öh Daniel B, var det du som skrev den aritkeln? Hahahaha, ja det fattade inte jag. Jag borde kanske fattat det utav Johannes kommentar strax före min...hursomhelst så tyckte jag din artikel var utmärkt, dock tror jag på Västlänken ändå.

Att vända hela debatten till att sätta samma summa pengar som Västlänken kostar på alternativa projekt är nog rätt jobbigt nu tror jag eftersom projektet kommit så långt. Beträffande arbetstillfällen för Västlänken eller alternativa investeringar för samma summa pengar tror jag går på ungefär ett ut. Men jag vet inte hehehe.
 0
Erik Sandblom (5 September 2009 22:28):
 0
Johannes Hulter (6 September 2009 16:12):
@ erik: Det var för ett år sedan. Mycket vatten har flutit genom Mölndalsån sedan dess...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.