Utskrift från gbg.yimby.se
....

Park Allé

 
Arkitektkontoren Thorbjörnsson & Edgren och Gestalt Arkitektur har lanserat planer på att fortsätta kvartersstaden i Vasastan över Parkgatan. Arbetsnamnet är Park Allé. Det gäller tomterna mellan Avenyn/Hagakyrkan och Parkgatan/Nya Allén som idag är obebyggda. Tanken är att lägga en ”ny årsring” till Vasastan.Man har också presenterat planer på en hotell- och kontorsanläggning bredvid Gamla Ullevi, mellan Parkgatan och Nya Allén, som man kallar Ullevi Allé. En begäran om markanvisning har lämnats in tillsammans med FO Peterson AB och stadens politiker och förvaltning har kontaktats om projektet.

Till skillnad från populära Kungsparken så verkar de aktuella tomterna användas sparsamt i dagsläget. Det är inte så underligt, inklämda som de är mellan två trafikleder. I det här förslaget utvecklas istället Parkgatan till en riktig stadsgata och Nya Allén får dubbelriktad trafik. De obebyggda tomterna förvandlas till funktionsblandade stadskvarter. En fin aspekt av planen är att Storgatans tvärgator förlängs ned till Nya Allén. Överhuvudtaget minskar den funktionalistiska trafiksepareringen i området.Kvarterens markplan upptas av lokalyta, ovanpå på detta anläggs en innergård och bostäder i flera våningar. Sammanlagt planeras för ca 550 bostäder. Konceptet liknar det YimbyGBG föreslog i Sannegårdshamnen, fast i detta fall med en mer sammanhållen struktur. Genom att vecka kvarteren något på vissa ställen skapas nya platsbildningar: Haga stationsplats, Victoriaplatsen, Raul Wallenbergsplatsen och John Ericssonplatsen.Raul Wallenbergsplatsen - korsningen Parkgatan/Raul Wallenbergs gata


Enligt arkitekterna bakom förslaget är gestaltningen av byggnaderna inte spikad. När jag frågar dem om de kan tänka sig att variera gestaltningen stilmässigt, d.v.s. att inte uteslutande köra supermodernism (nyfunkis) blir svaret att: Primärt har vi sett detta som en stadsbyggnadsfråga. Vi vill initialt få igång debatten om att bygga här och en mer generell diskussion om hållbart stadsbyggande innan allt ihop kör fast i en märklig diskussion om hur taken ska utformas – som det blivit på Södra Älvstranden. Den visade miljöbilden på Raul Wallenbergs plats är att betrakta mest som en volymstudie. Men visst vill vi bygga modernt, den nya årsringen på Vasastan är just en ny årsring, och det ska man hantera som en sådan.

Att bygga tidstypiskt verkar alltså fortfarande betyda att bygga ”tidlös” nyfunkis. Dåliga nyheter för oss som har tröttnat på strömlinjeformad IKEA-arkitektur följaktligen. Det är också dåliga nyheter för förslaget. Ett kontroversiellt planförslag som detta hade förmodligen vunnit på en gestaltning som inte var ”arkitektoniskt korrekt”. Om det nu ändå bara är volymstudier så hade man ju lika gärna kunnat lägga in jugend och klassicism i illustrationen. Den folkliga reaktionen skulle troligen bli mer positiv. Som Catharina Sternudds avhandling visar skiljer sig den allmänna smaken en del från arkitektskråets. Det brukar ju inte heller bli någon större skillnad mellan "volymstudier" och färdigt resultat i dagens standardmodernism.

Det är likväl upplyftande att det finns en medvetenhet om fördelarna med den sammanhängande kvartersstadens typologi. Kungsparken är ett fantastiskt grönstråk i staden och med detta förslag skulle parken tydligare ramas in av tät, levande blandstad, istället för bullriga motorleder. Parken skulle förmodligen bli ännu mer tillgänglig på detta sätt, inte minst kvällstid.Tvärsnitt - klicka för större bild


Enligt arkitekterna är det också tänkbart att öka exploateringsgraden, från förslagets relativt blygsamma sex våningar, till åtminstone tio våningar. Göteborg förlorar några gräsmattor, en sandlåda och en minigolfbana men vinner åtta levande stadskvarter. Förhoppningsvis kan minigolfbanan få en ny plats. Med tanke på hur attraktiv marken är här borde man också kunna förhandla fram en stor prisvariation i kvarteren (dvs. ökad social blandning). Det skulle Vasastan onekligen behöva.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel (24 April 2009 08:13):
Nu vet jag inte om man kan räkna allén som funktionalistisk. Den är ju trots allt från tidigt 1800-tal och har en historisk betydelse i egenskap av att visa hur långt försvarsmurarna sträckte sig. tillsammans med det röjda området.
Jag vet inte om jag skulle vara för detta precis. det är bättre att bebygga halvcentrala parker och t.ex. rama in slottskogen och alla löjliga parker längs med danska vägen.
När staden väl blir större så är det väldigt svårt att återskapa större parker. Det är lättare att bebygga områden än att åter göra park av dom.
Tänk New York. Deras Central Park måste ju verkat löjligt stor när den planerades. Ändå är det väl ingen idag som skulle vilja bebygga den och alla tycker väl att den passar en stad av NY:s storlek.
 0
Johan (24 April 2009 08:43):
Ett utmärkt förslag att utnyttja den tråkiga parkremsan, och samtidigt ge mer liv åt den på andra sidan Allén.

Det enda jag undrar över är väl varför det är så svårt för arkitekter att rita hela, slutna kvarter. Vad är det i ett riktigt kvarter som stör arkitektsjälen så innerligt? Är det något med arkitektutbildningen? För mycket Tetris?

Påmminner mig om en oöversättlig vits på tyska: Vad kallar man ett hus med bara tre väggar? Einwandfrei (= perfekt, korrekt, utan invändningar, men också 'en-vägg-fri')
 0
Johannes Hulter (24 April 2009 10:23):
@ daniel: Nej, det är trafiksepareringen, inte parken i sig, som är funktionalistisk. Håller med om att det finns många halvcentrala områden som skulle kunna bebyggas också.

@ johan: :D De verkar ha samma problem i Tyskland... I det här fallet är dock åtminstone gatuplanet helt. Det är bostadsvåningarna ovanför som är uppbrutna.
 0
Matthias H. (24 April 2009 10:31):
Wow, äntligen. Detta har vi ju pratat om tidigare. För min del får gärna allt mellan Avenyn bort till Pustervik bebyggas, vilka mysiga kvarter det hade kunnat bli nere vid Vallgraven och Aschebergsgatan o de andra syd-norrgående gatorna (Erik D. Karl G. mm) hade kunnat förlängas. Så kan man öppna upp Trädgårdsföreningen och göra det till en fantastisk stadspark och inkorperera Bältesspännarparken och ta bort vägen däremellan.

MEN kvarteren måste SLUTAS!!!!!!!!!! Det är helt jxxxa ofattbart att varenda arkitekt/stadsbyggare i Göteborg fxn inte vet hur man ritar en hel kvadrat eller rektangel.
 0
Daniel (24 April 2009 10:59):
Man har ju tänkt att göra om allén till spårvagns och bussgata istället för att ha den så kraftigt trafikerad såsom den är nu, och lägga all biltrafik på parkgatan.
Ett alternativ hade också varit att strypa trafiken på allén nästan helt och slå ihop parkerna på vardera sida.
Det finns säkert dom som säger att vi har slottskogen, men som boende på hisingen så är inte den parken realistisk att åka till, den ligger lite väl långt bort utan man uppskattar att ha lite närmare parker.

Jag tror ändå inte att detta förslaget kommer att ens närma sig att gå igenom.
 0
Johannes Hulter (24 April 2009 11:00):
@ matthias/johan: Det här är mkt intressant. Pga de uppbrutna kvarteren torskar de 15-20% exploateringsyta, dvs. kanske 100 lägenheter. Hade de slutit kvarteren hade de alltså fått in 100 lgh till. Men då hade vissa lgh saknat utsikt mot parken. Man hade fått billigare lgh mot Parkgatan och dyrare mot parken, dvs. större prisvariation. Vi tycker naturligtvis det är bra, eftersom större prisvariation ger större social blandning.

Frågan är: Är det helt enkelt så att man inte förstår det? Eller är det helt enkelt så att man förstår det...
 0
Daniel Andersson (24 April 2009 11:05):
Det gröna stråket runt city är mycket karaktäristiskt för stan och formar också intrycket när man åker, cyklar eller går längs Allén. Kan tänka mig att förslaget blir kontroversiellt. Själv känner jag mest tvekan inör 'Ullevi Allé som riskerar att ge en ännu mer instängd känsla åt Nya Allén än mellan Sten Sturegatan och Avenyn för fotgängare och cyklister i synnerhet.

Det framgår inte av det aktuella förslagets bilder att Nya Allén skall förändras, har lite svårt att se att dagens tre körfält kan svälja dubbelriktad trafik. Av skissen ser det inte ut som att tvärgatorna skall anslutas till Allén även om de dras fram dit. En anslutning med vänstersvängande trafik vore antagligen inte praktisk i alla fall. Särskilt funktionalistisk eller snarare funktionell är väl inte nuvarande lösning: Antalet körfält i Nya Allén och Parkgatan ökar inte vid korsningarna vilket är mer estetiskt än funktionellt, och avståndet mellan de två vägarna är också delvis för kort för att ge tillräckligt magasin för väntande bilar. Körriktningar på separata vägar med hus mellan är ju vanligt nere i tex Frankrike men rätt ovanligt här så på så sätt lite kul att bevara.
Föreslog för länge sen (i samband med planering av Götatunneln som jag var skeptisk till då den permanentar Götaleden-Oskarsleden som ett attraktivt genomfartsstråk) att leda ihop båda körriktningarna i Nya Allén. Min tanke var att 2+2 körfält skulle räcka (det gör det; Allétrafiken har också minskat sen dess), och att flytta en trädrad så att strukturen blir: träd tvåkörfält åt väster träd två körfält åt öster träd GC-bana träd. Jag hade också idéer om att leda ner körfält under Södra Vägen och Avenyn för att minska barriären där, samt att bredda Sprängkullsgatan förbi Hagakyrkan och leda den under Vasagatan vid Handels. Min huvudtanken var att skapa ett hyfsat kapacitetsstarkt stråk som kunde ta bort genomfartstrafik från Engelrektsgatan-Vasagatan.

Fördelen med att föra ihop trafiken är att antalet barriärer minskar, men nackdelen är att de som blir kvar blir desto påtagligare. Idag går det ofta relativt enkel att korsa Allén även mellan ordnade gångpassager, men det blir svårare med dubbelriktad trafik. Å andra sidan minskar rimligen anledningen att korsa vid sidan av gatukorsningarna när kvarteren sluts (i bottenplan). För genomströmningen vore det i det avseendet bättre om husen var delade ända ner så att man kunde snedda genom kvarteren.

Angående kvartersstrukturen hade man fått mer byggbar mark om Parkgatan togs bort och större kvarter skapades mellan Storgatan och Nya Allén. Befintliga hus med låg exploateringsgrad kunde då rivas och tomterna bebyggas tillsamans med den aktuella remsan.
Behålls Parkgatan skapas kvarter liknande de nuvarande mellan Parkgatan och Storgatan. Dessa kvarter har förträdgårdar. Det vore konsekvent att ha det även i de nya kvarteren som en slags succesiv övergång till Kungsparken. Nu planeras istället ett antal platsbildningar som man kan misstänka främst kommer användas som utrymme för angöringsslingor. Noterar också att kvarteret mellan Södra Vägen och Avenyn lämnas obebyggt. Där om någonstans finns väl anledning att minska barriären mot city.

Angående gestaltningen skulle man kunna ge ett modernt intryck, variera sig mot såväl supermodernism som de befintliga puttenuttiga stadsvillorna samt anknyta till stadsmurens formspråk med (ny)brutalistisk arkitektur; tex som en genomgående 'mur' med öppningar för vägarna och lite högre 'torn' som sticker upp här och där.

http:​/​/​3.​bp.​blogspot.​com/​_​a1H7iZJ3LNc/​SUE38rC9eeI/​AAAA.​.​
http:​/​/​img3.​travelblog.​org/​Photos/​3782/​166581/​f/​122968.​.​
http:​/​/​i82.​photobucket.​com/​albums/​j251/​dawnd_​0​1/​Autumn.​.​
http:​/​/​archinect.​com/​images/​uploads/​robin-​hood-​gardens.​.​(sm).jpg
http:​/​/​blog.​cleveland.​com/​pdextra/​large_​breuer3.​jpg

Johan:
Angående avsaknad av slutna kvarter: Det är väl rimligt att i en själlös arkitektur finns ingen insida. Din tyska vits får mig att tänka på en variant av en känd sång: Meine Hütte hat drei Kanten :).
 0
John T (24 April 2009 11:10):
Spännande! Men oj vad detta kommer väcka reaktioner om det blir verklighet (eller snarare strax innan). Bebygga centrala grönytor är inte okontroversiellt, men de ytor som detta handlar om används faktiskt inte speciellt mycket. Blir lite ledsen i ögat av bristen på ambition på gestaltning bara, även om detta är volymstudier så ser det vansinnigt tråkigt ut. Vad ska man fästa ögat på? Man kan uppenbarligen rita kvadrater, men bara om man ser dem från sidan. Skillnaden mot intilliggande kvarter är ju oerhörd om man tittar på tvärsnittet. Om inte man har ambitionen att göra något mer gediget på en sådan plats tycker jag - nästan - att man kan avstå. Och ja, jag vet att det antagligen blir bättre, men blir det bra?
 0
Johannes Hulter (24 April 2009 11:39):
@ daniel: Intressanta idéer, minst sagt!

Återigen, det är just separeringen av trafik som jag menar har funktionalistiska drag, inget annat.

2+2 i Nya Allén låter bra. Att planskilja tycker jag nästan aldrig är en bra idé inne i urban miljö, I'm all for trafikintegrering. Vi ska inte anpassa trafikplaneringen efter massbilism.

Att riva husen mellan Parkgatan och Storgatan och skapa superblocks känns inte särskilt fräscht. Sådana hus kan inte byggas idag. Tillsammans med nya, stadsmässiga förtätningar ger den gamla arkitekturen den varierade och mixade stad som Yimby arbetar för (men ditt förslag var kanske mer ironiskt menat misstänker jag). Riv inte - bygg mer istället!

Vad gäller ditt förslag till nybrutalistisk gestaltning tror jag du är ganska ensam. Men det var kanske också mer ironiskt menat?
 0
Jesper Hallén (24 April 2009 11:58):
Det vore kul att bygga vidare på den gamla stenstaden istället för att bygga glasstaden. Men jag gillar idén, förtätning deluxe.
 0
Johannes Hulter (24 April 2009 11:59):
@ daniel: Ja, och vad gäller uppbrutna kvarter så ökar de förvisso rent teoretiskt möjligheterna till "genomströmning".

Men problemet är förstås dels att man går miste om en stor del av lokalytan och en del av poängen med denna plan är att få större lokalvolymer i Vasastan.

Dels skulle det förvandla den halvprivata innergården till en halvoffentlig gångväg och det har vi provat i ett halvsekel nu med känt resultat.

Dessutom brukar fastighetsägaren vanligtvis sätta upp staket och/eller bullerskärmar i kvartershålen och då blir uppbrytningen ju fullständigt poänglös hursomhelst.

Snarare borde man titta på området mellan Parkgatan och Nya Allén öster om Södra Vägen. Det är ju faktiskt redan bebyggt (med kyrkor och flerbostadshus). Där kanske man borde kvarterisera delar av bebyggelsen som nu ligger oskyddad för buller.
 0
Erik (24 April 2009 12:08):
Mycket glädjande att någon tar upp detta! Jag jobbar nära Vasaplatsen och tänker ibland på hur onödig och dum allén är. Ytan mellan körriktningarna är park som av naturliga skäl inte gör någon glad. Långa sträckor längs Parkgatan/Nya Allén saknar övergångställen vilket gör att bilarna kör fort, och att fotgängare ofta korsar körfälten på eget initiativ. Den naturliga riktningen för en fotgängare är vinkelrätt mot körfälten, och de gångvägar som finns parallellt med bilarnas körriktningar är i princip oanvända. Bilarnas stora antal och höga hastigheter ger buller som gör att ingen är intresserad av stanna längre mellan körriktningarna än nödvändigt. Remsans enda funktion idag blir då att göra sträckan mellan kvartersstaden och den välanvända parken vid kanalen (vad heter den? Kanalparken?) längre.

Man borde definitivt göra något av nuvarande mellanyta, antingen ren park eller en förlängning av kvartersstaden, som i förslaget ovan. Själv skulle jag utan tvekan föredra det senare. Tillgången på park i omgivningen är redan mycket god.

Angående bilarna skulle jag helst se att både nuvarande Parkgatan och Nya Allén blev dubbelriktade med ett körfält i vardera riktning. Måste man behålla dagens kapicitet så får man ge en av gatorna få fyra körfält, men jag tror inte att det behövs. Trafiken skulle minska om man ökade antalet övergångsställen/korsningar och minskade antalet körfält.

För övrigt lämnar just detta förslag som redan konstaterat mycket att önska. Det positiva är att man pekar på möjligheten att utnyttja den dumma remsan, men det är såklart deprimerande att se denna ständiga beröringsskräck för slutna kvarter manifestera sig även i detta mycket urbana läge. :(
 0
Daniel Andersson (24 April 2009 12:18):
Johannes:

Oroa dig inte för 'superblocks', jag är tveksam att ens nuvarande förslag har mycket till chans. F.ö. är avståndet Allén-Storgatan samma som kvarterslängden i övriga Vasastan/Lorensberg så särskilt 'super' är det inte. Det var mest en tanke hur man kunde förtäta mest, inte ett realistiskt förslag.

Angående gestaltningsidé gillar jag att vara lite provokativ, om inte annat för att se om nån läser :). Om vi lämnar ordet 'brutalism' så tycker jag ändå det vore intresant att kontrastera den utsmyckade stilen hos de äldre husen (som ändå inte kan byggas idag), samt att anknyta till stadsmuren/befästningskaraktären med lite mer organiska former och mindre syntetiska material än stål/glas som också kan smälta in i parkmiljön. Rå betong kan ha nåt okonstlat över sig. Inspiration skulle kunna vara romerska akvedukter eller adobehus i New Mexico. Eller nåt i linje med Hundertwasserhaus eller Gaudi. Ett mjukare (och kulörtare) formspråk baserat på betong borde också vara värt att utveckla för att pigga upp en del av de äldre hus i förorten många här förfasar sig över.
Casa Milà i Barcelona (Gaudi):
http:​/​/​upload.​wikimedia.​org/​wikipedia/​commons/​3/​3c/​Cas.​.​
 0
Johan (24 April 2009 12:26):
Har mycket mycket svårt att se hur det här ska kunna gå igenom. Med tanke på de ramaskrin som uppstår varje gång en träddunge i Högsbo hotas så borde det här förslaget leda till allmän NIMBY-väckelse. Därmed inte sagt att förslaget saknar poänger. Ingen tar en picknick i Allén. Som grön oas funkar den inte alls, inramad av två ytterst trafiktäta gator. Som promenadstråk är den däremot ok på sina ställen, speciellt nu om våren när stora delar av gräsmattan förvandlas till en hav av blommor. Frågan är bara om det är mer värt än 550 supercentrala bostäder med handel i bottenplan och en förminskning av barriären mellan Inom vallgraven och Vasastan.

GT har just nu en artikelserie om centrala värdelösa platser (parkeringar) som borde bebyggas: Grönsakstorget, platsen vid Hagabion, parkeringen vid Rosenlund. Man kan lägga till Skanstorget och Schillerskas skolgård till den listan. Alla dessa plastser kan bebyggas utan att förstöra några gröna värden, så att de inte redan är bebyggda är snudd på katastrof. Fast det är klart, gråa värden brukar ju värderas nog så högt som gröna.
 0
Johannes Hulter (24 April 2009 12:32):
@ erik: Kloka synpunkter! Parken heter Kungsparken.

@ daniel: Vi JaneJacobs-fans gillar ju korta kvarter vet du la ;)

Ja, jag misstänkte att det mest var provokation - man brukar inte lyfta fram Robin Hood Gardens och liknande som något eftersträvansvärt numera... :)

Men jag ser väldigt gärna originell och nyskapande arkitektur med inspiration från alla möjliga håll, precis som du nämner. Det är just den mest standardiserade IKEA-modernismen jag har svårt för.
 0
Johan K. Sch. (24 April 2009 12:47):
@Johannes: Du tycks ju ha haft kontakt med arkitekterna; skulle du inte kunna bjuda in dem till tråden att förklara hur de tänker kring att bygga riktiga kvarter och delta i diskussionen?
 0
Johannes Hulter (24 April 2009 13:26):
@ johan: Visst!
 0
Olle Jansson (24 April 2009 13:48):
Självklart att förslaget skall tas med en nypa salt, det är ju långt ifrån ett färdigt förslag utan en idé. Den sida de vill bebygga används ju tämligen sparsamt (minogolfbana finns la i och för sig) och måhända skulle alla vinna på att de bebyggs. Om trafiken skulle dämpas lite hastighetsmässigt skulle dessutom övrig park bli bättre av det. Sedan kommer förstås ramaskrin stå som spön i backen och förslaget stoppas direkt.

Intressant det där med serien i GT, Johan-utan-efternamn. Även om allén kan bebyggas finns det en del mer givna möjliga projekt. Parkeringen vid Rosenlundskanalen har ju bland annat diskuterats tidigare här.

Har letat reda på dem och skall läsa dem senare. Om du är yimbymedlem och har läst artiklarna så kanske du vill ta dig tid och skriva en yimby-sammanfattning som vi kan lägga upp här på sidan?

(om nu arkitekterna kommer hit kan jag passa på att beklaga mig över hur de namnger saker och ting. Kan man lita på att folk som inte tycks klara av sitt modersmål kan rita så komplicerade saker som byggnader? Park Allé, vad fan är det för namn?!)
 0
Erik (24 April 2009 15:29):
@johannes: Kungsparken såklart, det står ju t.o.m. i din text...

@johan: Håller inte med om att Allén är ok som promenadstråk. Blommorna är fina, men bilarna är många och högljudda. Det krävs mer för att en estradör ska välja Allén istället för Kungsparken.

Jag tycker inte att det är acceptabelt att en av de mest centrala ytorna i stan håller såpass låg kvalitet. Antingen får man göra det till en användbar park genom att flytta Nya Alléns körfält till Parkgatan, eller ännu hellre bebygga ytan. Med det senare alternativet får vi inte bara nya bostäder, handel och förminskad barriär, utan även en säkrare och trevligare trafiksituation om tvärgatorna förlängs ner till Nya Allén. Som sagt så är den naturliga riktningen för en fotgängare vinkelrät mot Allén. Gräsmattorna är på flera ställen rejält upptrampade och vittnar om att det finns större efterfrågan än utbud när det gäller påbjudna passager över Parkgatan.

För övrigt: Att några av de platser som du nämner inte redan bebyggts är inget annat än skandal. Det har länge funnits behov av tusentals bostäder i stad och en rejäl förtätning av det glesa Göteborg, och ändå står dessa platser outnyttjade. Den extrema trögheten när det gäller norra och södra älvstränderna gör också sitt för att provocera en till vansinne. Katastrof är ordet!
 0
Daniel Sjölund (24 April 2009 15:43):
Delen av förslaget med att bebygga ytan med åtta kvarter är ju kanonbra!

Synpunkt:
Trafiken har ju minskat i allén.
..Om man vidhåller den trafikprincip (enkelriktad trafik) som vi har idag och drar ner antalet körfält från tre till två och lägger till längsgående parkering istället.

..Om man flyttar över befintlig cykelbana till den norra sidan (nya parksidan).

..Om man låter deras föreslagna tvärgator vara enkelriktade åt varannnat håll.

Då skapar vi ju ett miniNewYork med små kvarter, vilket skulle göra Jane Jacobs grön av avund. ;)
 0
Jesper Hallén (24 April 2009 15:52):
Har det genom historien någon gång varit bebyggt här tidigare eller funnits planer på det? Någon som vet? Parkerna längs vallgraven har ju inte funnits så många år iof, efter fästningens fall.
 0
Martin Nilsson (24 April 2009 16:04):
Varför är det så otroligt tabu att bygga nya hus i t ex jugendstil? Det är ju liksom inte så att kvarter i denna stil skys av folk eller betingar låga lägenhetspriser.
Istället föreslås en mur av trista glasboxar Modell 1A... Suck.
 0
Jesper Hallén (24 April 2009 16:06):
För ingen vågar rita husen och kvarteren som folket vill ha.
 0
Roligt med så många som engagerar sig i förslaget! Vi ska försöka kommentera de varierande inläggen efterhand. De som är riktigt intresserade kan hämta en mer komplett beskrivning på www.thorbjornsson-edgren.se/pressrelease eller www.gestalt.se.

Om man ska kommentera något nu så är det att kvartersstrukturen är sluten i gatuplanet och gårdarna ligger följdaktligen en våning upp. En anledning till att kvartersstrukturen inte är sluten i bostadsdelen är att i de flesta fall blir måtten på gårdarna orimligt små med tanke på dagsljusinfall, som en solstudie visat.
Namnfrågan är mest en lek med gatunamnen, och är inget utslag av dyslexi.
Byggnadernas utformning ur gestaltningsynpunkt anser vi kommer i ett eventuellt steg 2.
Historiskt har det legat bostäder/större villor här enligt kartmaterial från 1872, innan man anlade Parkgatan och Nya Allén.
 0
Olle Jansson (24 April 2009 16:41):
Tja, spontant känner jag la att i det läget så övertrumfar bullerskydd solvinkeln.
 0
Petter Andersson (24 April 2009 16:43):
Tycker att det är ett dåligt förslag. Det löser inte problemet att vi idag har en större sträcka med fina parkmiljöer som till stor del förstörs av trafik.

Det man borde göra är att flytta nya allen och lägga vägen bredvid Parkgatan så att båda körfälten blir samlade på Parkgatan. Sedan bygger man en randbebyggelse som som avskärmar parken från trafiken. På insidan kan man ha restauranger(uteserveringar) och får en förhållandevis fridfull park.
 0
Peter B (24 April 2009 17:20):
Gillar förtätningsidén starkt då Nya Allén visserligen är fin och trevlig, men ändå ett urbant sår som reducerar Gbg:s storstadskänsla. MEN, det är ju där jag hade tänkt mig en S-bahn/spårvagnshögbana i framtiden. :) Kanske dock kan nya bostäder säljas/hyras ut med förbehåll om eventuell framtida högbana utanför fönstret...

Vad gäller utformningen skulle jag inte ha problem med en tunn rand av urbana, täta kvarter i nymodernistiskt glas och stål i anslutningen till den utsmyckade 1800-talsstaden. Då det inte rör sig om ett isolerat område blir kontrasten smakfull och spännande. Det går att göra vilken arkitekturstil som helst estetisk, även nyfunkis (problemet är bla. den låga budgeten/prioriteten i Sverige). På kontinenten kan man konsten att bygga modernt...
 0
Erik (24 April 2009 17:23):
@Torbjörn och Christian: Jag tycker att i detta centrala läge kan man bara acceptera omvandling från park till bebyggelse om exploateringsgraden är hög:

-Om gårdarna ligger en våning upp förlorar man ett argument för slutna kvarter: den påstådda ökade genomströmningen som ibland nämns. Det borde gå att bygga slutna, eller nästan helt slutna kvarter trots att innergården blir ganska liten och skuggig. Det finns åtminstone inget bra skäl att hålla dem öppna åt norr.

Titta på kvarteren mellan Storgatan och Parkgatan, som är byggda med små innergårdar med en kort "glugg" mot solsidan. Olle nämner bullerskydd, vilket är ett starkt argument för slutna gårdar, men jag tycker att högre exploateringsgrad + större prisvariationer är ännu starkare.

-Johannes nämner i texten att högre hus är möjliga. Jag kan tycka att man bör hålla nere höjden till ca 7 våningar närmast parken för att inte blockera solen för mycket (så höga är väl husen närmast parken idag), men mot Parkgatan borde husen kunna vara högre, kanske 10 våningar eller lite mer.
 0
Johannes Hulter (24 April 2009 19:03):
@ torbjörn/christian: Välkomna hit! Tycker som sagt att förslaget i det stora hela är utmärkt. Men jag måste fråga - det kan väl inte bara vara solvinkeln som gör att ni losar 15-20% av exploateringen? Poängen kan ju bara vara att ge alla lägenheter utsikt över parken (precis som i Eriksberg, fast då är det älven). Och den enda anledningen till det måste ju vara att få en hög och jämn prisnivå på beståndet. Eller?

@ erik: Du menar att man förlorar ett argument för brutna kvarter, right? Tips: Om du loggar in när du skriver inlägg kan du gå in i efterhand och redigera dina inlägg... :)
 0
Erik (24 April 2009 20:15):
@Johannes: Ja, självklart menar jag att ett argument för brutna kvarter ryker. Du råkar inte ha möjlighet att redigera mitt inlägg? Tack för påpekandet och tipset, det är nog dags att registrera sig här nu...

Jag vill också understryka att även jag tycker att det finns mer positivt än negativt i detta förslag, och det mest positiva är att man föreslår något överhuvudtaget för denna remsa. Exploateringsgraden måste icke desto mindre upp (som sagt: slutna kvarter, och helst lite högre hus), och arkitekturen måste tänkas igenom, vilket upphovsmännen dessbättre verkar medvetna om. Jag känner mig en smula mer hoppfull nu än när jag vaknade i morse om att det glesa och tröga Göteborg har chans att nå några snäpp närmare sin potential.

Det var också roligt att höra att förslaget har en historisk koppling eftersom det tydligen tidigare har funnits bostäder på den yta som avses. Jag kan tänka mig att Allén var betydligt mysigare när den anlades än den är nu.

Gick en sväng över Allén och Kungsparken på väg hem. Norr om Nya Allén var det glad stämning och fullt av sittande sällskap som firade vårens ankomst. Mellan Parkgatan och Nya Allén fanns såklart inte en kotte.
 0
Fredrik Larsson (24 April 2009 22:32):
Perfekt ställe att förtäta på, marken används knappt alls som parkmark idag. Givetvis så borde exploateringsgraden vara högre, 8-9 våningar med indragen takvåning borde fungera, slutna kvarter passar synnerligen bra här för att få ner buller, skapa privata innergårdar och få många lägenheter samt återknyta till befintlig bebyggelse.

Problemet med små innergårdar löser man lämpligen med att ha innergården en våning upp som Erik skrev, lokalytan blir större och de boende får in mer sol på gården, win-win.

Att flytta all trafik till Nya allén med 2+2 filer borde fungera fin, hoppas att man får plats utan att ta ner allt för många träd. Parkgatan borde kunna göras om till en 1+1 filig med ganska låg hastighet så får man lite mer ytan att bygga på.

Arkitektoniskt är det helt åt skogen, jag förstår verkligen inte varför man inte kan bygga nya hus som ser ut som jugend/klassicism gjort på 2000-talet för att knyta an till de befintliga byggnaderna men samtidigt visa att de är av senare datum.
 0
Martin C (25 April 2009 05:56):
Tycker förslaget ser bra ut överlag. Att kvarteren ej är slutna är däremot väldigt dåligt. Ljus på innergårdarna är inte viktigare än ett slutet gaturum och fler bostäder/lokaler. Hur kul är det att sitta på en innergård som är i direkt anslutning till två vägar med tre filer vardera? Kommer boendet med öronproppar och gasmask?

Och som tidigare påpekats så måste det finnast någon annan stil än glasbox och nyfunkis.

Åtgärda dessa punkter och höj våningarna något så är jag helt med på förslaget (vilket visat sig nödvändigt för alla projekt i Gbg, huhum)
 0
Ragnar Lind (25 April 2009 09:38):
Innerligen trött är jag på dessa spetsiga glaskolosser. De är verkligen inte bara "volymstudier", det finns redan övernog av dem, tex på norra älvstranden! Tur att inte Linnégatan byggdes idag!
90-talet har visat, att det går att bygga vänlig stadsmässig arkitektur, dessutom i slutna kvarter! Ja, varför är detta så tabu numera?
 0
Daniel (27 April 2009 07:39):
Jag måste säga att det fortfarande skulle vara ett misstag att bebygga det här området, minska hellre biltrafiken om man upplever trafikstråket som jobbigt.
Området har enl. kartor varit bebyggt, men det var innan vasastaden anlades.
Om man tittar på stenstadens huslänga så är den planerad för att passa och harmonisera med allén samtidigt som husen är pampiga och ger ett ganska pampigt intryck.
Det skulle krävas något extraordinärt innan jag skulle acceptera att man döljde dom husen som är där nu.
Det man dessutom kan tänka på är att när stadsdelar såsom vasastaden byggdes så var protesterna stora mot den nya vulgära arkitekturen som man tyckte att det var. Och när man tittar efter så är det både ett formspråk och ett färgspråk som ingen arkitekt idag skulle kunna närma sig. Husen är inte särskilt utsmyckade med statyer eller dylikt utan man har lekt med tegelmönster och färger. Och så länge dagens arkitekter aldrig skulle våga sig på det så tycker jag att förslaget får vänta några decennier.
 0
Matthias H. (27 April 2009 21:28):
Daniel, egentligen är alla dom pampiga husen dolda redan idag av all park framför som ingen använder. För att dom skulle komma fram ordentligt borde alla park mellan Avenyn och Pustervik tas bort och ersättas av bara gräsmattor. Men det tycker jag är orimligt. Mycket hellre då att allt mellan Avenyn och Pustervik bebyggs. Satsa mer på Trädgårdsföreningen och ta bort vägstumpen mellan den och Bältesspännarparken så att Trädgårdsföreningen kan växa lite. Ta också bort Allén mellan Gamla Ullevi och Avenyn så kan Trädgårdsföreningen växa ytterligare.
 0
Daniel Bergqvist (28 April 2009 10:20):
Shit! Det första jag tänkte när jag såg detta var att detta är ett sätt att "kompensera" det faktum att Heden inte kommer att bebyggas - är detta ett försök att gräva guld på annan plats? :)

Tvärsnittet "vallgrav - park - gata - park - gata - kvartersstad 1800-tal" är en unik kombination . Om några öppna ytor öht skall finnas runt city så är det Vasaparken och Allén, områden med rik historia och arkitektonisk kvalité (med reservation för eget tycke och smak vad gäller trafikmängden). Bilstråket (som är Göteborgs första "ringled") bör precis som några av er tidigare nämnt justeras till 2+2. Så kommer troligen också att ske i enligt K2020 och dess strävan efter fler busskörfält (inte minst till den nya knutpunkt som planeras vid östra hörnet Avenyn/Allén).

Nu till förslaget;
Att ta bort den pampiga 1800-tals siluetten och fasaden mot Allén tror jag icke ett smack på, men därmed inte sagt att platsen inte kan bebyggas. Naturligtvis ser jag en direkt fortsättning på Vasastadens stenfasader som "prio-ett" för en ev. expansion. Givetvis med nya spännande modernistiska inslag som komplement. Men just beteckningen "årsringar" applicerat på denna plats utifrån de kreativa svängar som en arkitekt idag har täckning för, får mig att se sterila fasader med standardiserade materialval. Ett fiasko och ett ytterligare intrång i den unika stenstaden.

Finns det då möjlighet bygga i samma stil med (yttre) identiska material som under slutet av 1800-talet? Javisst, bara det finns kapital. Lyckas man få till stånd en Ostindiefarare, finns alla förutsättningar att bygga en kvartersstad á la 1800-tal. Men skall det gå att göra pengar på nybygget, kommer hyrorna och priserna att sättas mycket högt.

Det sistnämnda behöver inte alls vara något negativt, det finns garanterat kapital redo att investera 70 000kr/kvm även i denna stad - eller en hyra på 18 000 kr för en trea. Göteborgs svar på marknadsläget i Nya Hamnen (Malmö)? Vad som är politiskt korrekt i fråga går jag inte djupare in på - men är ovanstående prissättning en nödvändig förutsättning för att bygga kvarter med "dåtidens" material, så röstar jag garanterat "JA"!

Det är häpnadsväckande att så få förstår varför man inte bygger "som förr i tiden". Generellt handlar det ju om följande: 1. Det går sällan att göra pengar på nybyggen i större skala med äldre arkitektur (material, byggkostnader etc för höga). 2. Arkitekter vill sällan kopiera äldre stilar om de inte måste. 3. Det är brist på skickliga hantverkare med nödvändig kunskap 4. PBL tillgodoser icke de höga krav som kan drabba äldre arkitekturstilar. 5. Okunskap i hur ny teknik kan samspela med dåtidens material 6. Arkitekter ritar inte det som marknaden efterfrågar.

Några andra reflektioner: parkeringskajerna vid Rosenlund är perfekta för nybygge och spektakulär arkitektur. Gärna på höjden. Likväl stråket mellan N.Gamla Ullevi och Trädgårdsföreningen.
 0
karl (27 Juni 2011 11:40):
Man kanske kan langa ut utformningen av byggnaderna på tävling? Lite som det gjordes i Berlin sent 90-tal, tidigt 00-tal med restriktioner angående både material och fönsteryta.
(I berlin var restriktionerna något i stil med "Enbart fönster som hål i mur, max 50% fönster", på det sättet slipper man garanterat alla glasfasader... och med ett tävlingsformat kan man helt enkelt välja de förslag som bäst anpassar sig till vasastan.)
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.