Utskrift från gbg.yimby.se
....

Anti-stad Kviberg

 
Häromdagen blev det så till slut formellt grönt ljus för den nya stadsdelen Kvibergsstaden. Området, som skall byggas på gräs- och fotbollsplaner mellan Gamlestan och Kvibergs Regemente, har omnämnts både en och två gånger i YimbyGBGs barndom. Stad, det låter la bra? Njae, tyvärr verkar ordet vara positivt laddat men samtidigt ha förlorat allt mer av sin betydelse. Trots den nya översiktsplanens ambitioner att skapa blandstad - där blandstad egentligen är ett överbelastat begrepp; stad är per definition blandad - fortsätter vi att planera enligt efterkrigstidens dogmer.

För ett ännu ej uppfört område finns det förstås olika skisser och förslag om hur det skall se ut, oavsett husens slutliga planering är denna bild med sina volymstudier ett talande exempel för vilka inspirationskällor som finns för Kvibergsstaden och nej, det är inte italiensk småstad från medeltiden om man säger så:


Miljonprogram på burk, addera parkeringsytor och rör om!

Bilden är givetvis delvis missvisande, det saknas nämligen parkeringsplatser. Tillsammans med menlösa gräsmattor ut mot stora vägen är detta typiskt för modern stadsplaneringen. Upplägget är nämligen mycket lämpat för så kallad SCAFT, den trafikplaneringstanke som bygger på långt dragen separering av trafikslag från varandra och från övrig bebyggelse. De menlösa gräsmattorna runt vägarna fyller funktionen att ge bilföraren fri sikt och dessutom minska bullret inne i bostadsområdet. Det är alltså i första hand ett utslag av trafik- inte stadsplanering som är vägledande för hur nya områden planeras. SCAFT tenderar att minska antalet olyckor, men de som sker är ofta allvarligare, och öka hastigheten på vägarna, vilket förstås är ett stort plus för en gles, bilburen tätort.

Men nu var det ju stad vi skulle bygga? Områden som påminner om det nya Kvibergstaden är exempelvis Tolered och Bjurslätt eller stora delar av områderna med flerfamiljshus i Mölndal; områden med fristående lameller byggda på sent 1940-tal, 1950-talet eller lite senare. Kanske inte de bostadsområden som kvällspressen försöker skrämma människor med, men inte heller områden som är högt eftertraktade för boende eller besök. Dessa nästan-kvarterens tycks enligt mig ha ett begränsat värde och inte heller vidare eftertraktade men i dessa tider med bostadsbrist går det även att sälja konserverad gröt, bara det paketeras på rätt sätt.

Ett annat begrepp som blivit allt vanligare i stadplaneringssammanhang är ordet stråk. För att gjuta liv i ett område tänker sig planerare att, även om det inte kan skapas liv och rörelse som ger möten och möjligheter för andra verksamheter än TV-tittande och soffliggande, behövs stråk varefter människor rör sig. Problemet, som jag ser det, med de stråk som idag nämns är att de oftast framställs som mysiga; trevliga promenadstråk för den äldre medelklass som sålt villorna och flyttat in till Norra Älvstranden. På något svårgreppbart sätt tycks viljan att separera vår tillvaro ligga kvar i planerarnas kollektiva undermedvetna; gärna mysiga stråk men när vi skall till och från jobb, skola och arbetsförmedling skall sträckan vara funktionell och på snabbast möjliga sätt ta oss från punkt a från punkt b (har vi tur tillåts en rondellhund). Människan skall tydligen inte kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt - antingen är hjärnan inställd i transport-läge, shopping-läge eller gå-ut-med-hunden-läge.


Torp 1950

Kvibergsstaden kommer med största sannolikhet att vara lika mycket stad som de områden man ser när bilen eller bussen susar fram på Björlandavägen. Det går måhända snabbt, men det vi ser på vägen blir för oss förbipasserande tämligen innehållslöst. Chansen att vi svänger av oss besöker grannskapstorget är liten, det är egentligen inte meningen att jag skall avbryta min färd för att besöka dessa områden (jag är ju i transport-läge!). Kvibergsstaden blir en sovstad, trots ett relativt centralt läge. Nästan alla resenärer på Kvibergsvägen kommer att gasa på och köra igenom området påväg någon annanstans (kanske till Allum i Partille?).

Vi bygger alltså 1950-talsområden igen (om detta nu någonsin byggts - någon nytta kanske vi ändå kan få av denna ekonomiska kris!) medan vi inom YimbyGBG i högre usträckning skulle vilja se att vi byggde gamla stadskvarter igen - varför har det blivit så? Jag har en hypotes som går ut på att orsaken till detta kan förstås från ett institutionellt perspektiv (det vill säga det perspektiv som humanvetare använder när de inte klarar av att hitta kausla förklaringar till ett fenomen). Sedan de idéer som i ett svenskt sammanhang fick sitt genombrott vid Stockholmsutställningen 1930 banade vägen för det kommunala planmonopolet i Byggnadslagen 1947 har alla de regler och lagar utformats utifrån en modernistisk planeringstanke. Detta har under över ett halvt sekel format alla våra normer om hur områden skall byggas. Alla våra planerare och arkitekter har utbildats - ja även fötts - under denna modernistiska era.

Även om enskilda individer, ja många enskilda individer, vill bryta med detta sätt att tänka och planera är det mycket, mycket svårt. I många fall verkar nämligen den modernistiska planeringsparadigmens dogmer i det omedvetna även när inte lagar och explicita normer lägger sig i vägen för andra sätt att tänka. I det sammanhanget är det inte konstigt att orden anpassas efter den planeringsverklighet som föreligger istället för att istället förändra planeringsverkligheten. Att bygga områden som om det vore 1947 är alltså det bästa vi kan hoppas på - eller?
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (21 Maj 2009 11:12):
@ olle: Bra inlägg! Det institutionella perspektivet ger nog svaret på frågan, precis som du säger. Det har ju också framhållits av bla. Per Lundin och Anders Hagson.

Och det är klart vi kan hoppas på mycket mer än grannskapsenheter från 1947. Alliansen i GBG var faktiskt emot Kvibergenklaven, de ville ironiskt nog ha just italiensk medeltidsby istället.

Förhoppningsvis behöver vi inte bara välja mellan funkisenklav och medeltidsby - tänk om politiker och planerare faktiskt följde översiktsplanen istället och byggde STAD!

ps. Hur skyddar de menlösa gräsmattorna husen från buller? ds.
 0
HJ (21 Maj 2009 14:07):
I det här landet ska man inte ha två tankar samtidigt.
Och här kan man skapa "trivsel" redan i planeringsstadiet.
För svenskar är trivsel ungefär lika med Sörgårdsidyll, tror planerarna, därför ska det finnas menlösa gräsmattor med en och annan björk och fur att titta på.

Olle, intressant också att att se hur nyskapande stadsbyggandet egentligen är. Har Göteborg och Sverige byggt in sig i ett hörn?
 0
Daniel Sjölund (21 Maj 2009 19:14):
Kanon, Olle!
Kan vi inte (som Martin C skriver i annan tråd) korta ner denna artikel och skicka in den till GP Debatt? Det är viktigt att den här typen av generalfeltänk inom stadsplanering måste upp till ytan för diskussion!
 0
Johannes Hulter (21 Maj 2009 19:41):
@ daniel: Absolut! Av erfarenhet vet jag dock att GP inte publicerar grejer som legat på nätet innan. Men Olle kan ju skriva en ny text med samma innehåll och skicka in. Eller hur Olle? :)
 0
Ragnar Lind (21 Maj 2009 19:57):
Är det verkligen 1947 års områden som byggs i Kviberg? Det är väl snarare 1967 års områden som efterapas. En viss skillnad. Torpa är ju idag väldigt attraktivt.
 0
Matthias H. (21 Maj 2009 23:46):
Denna Kvibergsstad är nog det mest bedrövliga som fått ok på år o dag. Norra Älvstranden inkl. Porslinsfabriken räknar jag då också in. Det borde vara fängelsestraff för att rösta igenom en så usel utbyggnad av staden.

Att Torpa är attraktivt beror nog på närheten till Örgryte och att det är en gammal förort, alltså en förort innan förorterna byggdes. Sen är det väl nästan bara bostadsrätter va?
 0
Olle Jansson (22 Maj 2009 08:59):
Ragnar: Vet la inte om det är går att datera området planeringsideologiskt så exakt som med ett årtal. :)

Johannes: Om vi planterar några hektar menlösa gräsmattor runt allt så försvinner allt ljud; i den separerade förorten kan ingen höra dig skrika!
 0
Daniel (22 Maj 2009 11:24):
Kvibergsstaden =2000-talets miljonprogram.
Det ser faktiskt ut som Poseidons område i Backa eller solgårdarna i gårdsten. Kanske lite högre hus men planen är ganska lik.
Och jag som trodde att det räckte att flytta till Gårdsten om man vill bo där. Inte att man skulle bygga upp en kopia.
Framtidsstaden= http:​/​/​www.​hitta.​se/​LargeMap.​aspx?​var=​markurellgatan
 0
Johannes Hulter (22 Maj 2009 11:26):
@ daniel: Herregud! De har ju kopierat Markurellgatan rakt av!
 0
Mikael Andersson (22 Maj 2009 11:53):
Anna Carin Kärnö från SBK, sade på infomötet om kommande byggnationer i Gamlestaden och Kviberg den 12 Maj på Gamlestadens medborgarhus.Att Spårvagnsslingan som idag går i utkanten av Kviberg (Kvibergs gamla Regementsområde)skall på sikt försvinna och Spårvagnen skall istället forsätta rakt fram (från Bellevue spårvagns hållplats sett) mot Kvibergsstaden och sedan göra en tvär sväng upp mot Kortedala.

SBK:s intentioner torde alltså vara att få folket som skall bo i framtidens Kvibergsstaden att åka med Spårvagn, trotsallt!

Vidare, så sade Anna Carin Kärnö, att det har diskuterats från och till att Utbyvägen och dagens rondellkorsning till Mellbyvägen (som i sin förlängning heter Bergsjövägen som fortsätter till Gråbovägen där man kan gena både till Olofstorp och till Angered centrum) mellan Vagnsmakaregatan och fotbollsplanen ut till Alingsåsleden.

En sådan tvärförbindelse för biltrafken skulle avlasta bildtrafiken både genom Bellevue och Kvibergslänken.

Anna Carin Kärnö, sade också att förövrigt så är det inte alls så många bilister till/från Kortedala/Bergsjön som väljer idag att köra på Kvibergslänken. Med den nya bron över Säveån och ut mot E20 vid Munkebäcksmotet (min kommentar).
 0
Daniel Sjölund (22 Maj 2009 12:12):
Detta är ju ett område som klassas som "Mellanstaden" i Göteborgs stads klubbade översiktsplan. Förtätning av "Mellanstaden" skall lägga fokus på:
*Komplettera och blanda
*Utveckla stadsdelens kvaliteter
*Bygg i första hand på ianspråktagen mark
*Bygg tätare kring bytespunkter och i kollektivtrafikstråk
*Kraftsamla kring knutpunkter
*Ta till vara värdefulla grönområden och stråk
*Skapa goda möjligheter att gå och cykla

Varför blir det inte så då?

Även om inte den nya översiktsplanens börjat gälla förrän nu har dess intentioner har kunnat beskådas i flera år. Den är ju dessutom en produkt skapad av SBK. Uppenbarligen har man märkt att stadsplaneringen dragit åt fel håll, men inte haft kraft att ta tag i rodret på denna jättetanker för att vända den.

Vi får hoppas att inga mer KvibergsSTÄDER dyker upp i framtiden och att den nya översiktsplanens intentioner följs.
 0
E K (22 Maj 2009 14:15):
@Mikael: Ann-Catrin Kärnä heter hon :)

Detta SCAFT:ande går mig på nerverna! Kärnä pratade om att man fått lägga den tänkta plankorsningen vid Gamlestadstorget på is, eftersom det är för mycket trafik på Artillerigatan för att viadukten ska kunna tas bort.

Och givetvis kommer trafiken inte att minska så länge man:

1. Låter Artillerigatan bjuda in trafik genom sin motorledsmässighet med stora svängradier och få korsningar och övergångsställen
2. Bygger bostadsenklaver med alldeles för hög parkeringsnorm i Kviberg
3. Aktivt försöker leda bort trafiken från Gamlestadens gator ut på Artillerigatan/Gamlestadsvägen, en märklig taktik som nämns i ÖP för Gamlestaden

Jag förstår inte hur man får ihop det!?

Att avlägsna den överdimensionerade och människofientliga trafiklösningen vid Gamlestadstorget, som pekas ut som ett av Göteborgs fem strategiska entréområden i ÖP, borde ha högre prioritet än parkeringsplatsbyggen i Kviberg och ut-SCAFT-ning av trafik till stora vägar med höga hastigheter, vägar som egentligen borde göras om till stadsgator. Men det är tydligt att samordningen av de olika planerna inte är vad den borde vara. :(
 0
Daniel (22 Maj 2009 14:40):
@Johannes
Är uppvuxen i Backa och tyckte att jag kände igen mönstret.
Det borde bli intressant om man började anklaga arkitekten för rippoff av markurellgatan. Det område som är längst ned på den hierarkiska skalan i Backa.
Man kanske borde kidnappa ett gäng arkitekter och visa runt dom hur deras verk kommer att se ut i framtiden.
 0
Anders Gardebring (23 Maj 2009 20:14):
OH
MY
GAWD
!
Det är sorgligt att se hur begreppet stad återigen misshandlas.
 0
Daniel Au (9 Juni 2009 23:23):
Perfekt område! Dock tycker jag att man borde bygga högre hus (mellan 10 till 30 våningar för att få stadsdelen att stå ut på kartan. Då funkar begreppet 'stad' in. tycker jag :)
 0
Rickard Främgård (28 Juni 2009 11:44):
Nu byggs det ju bara bostadsrätter, vilket är väldigt tråkigt, jag hoppas på de bygger lite hyreshus med, så alla kan ta del av denna underbara stadsdel, hade jag inte haft som plan att plugga vidare, hade jag köpt en lägenhet där omgående!

tanken är ju att de områden vid bellevue där ska byggas ut och bli bostäder med butiker på marken läste jag, så fler butiker, man ska även använda sig av skfs gammla lagerlokaler och bygga ut så man får fler bostäder/butiker det är väldigt bra tycker jag!
Sen kommer ju pendeltågen från trollhättan stanna där med, vilket ger ytterigare tillväxt och bra för oss som tar tåget därifrån ibland och bor i kortedla/bergsjön.
Jag har iaf framtidstro på detta stället! såg en film där de åker från gamlestaden och uppåt!
varför kan det inte få heta stad? jättenära till flertalet idrottsanläggningar, nära till ett par köpcentrum, nära till pendeltåg och spårvagn. tror Gamlestaden/kviberg är framtiden och att det kommer bli väldigt bra!
tror inte man ska klaga för mycket!
 0
Johannes Hulter (28 Juni 2009 12:41):
@ rickard: Gamlestaden är underbart och kommer bara att bli bättre och bättre, det håller jag verkligen med om. Det ska bli spännande att se hur man utvecklar SKF-området, här finns verkligen potential.

Det är just därför det är så tragiskt att man inte fortsätter att bygga ut Gamlestaden med mer tät blandstad österut utan istället strösslar ut monofunktionella lamellhus med enorma parkeringar runtomkring. Det är 70-tals planering a la SCAFT när den är som sämst.

Vad man borde göra är att inspireras av landshövdingekvarteren i Gamlestaden istället och bygga vidare på den strukturen. Naturligtvis med många billiga hyresrätter... :)
 0
Matthias H. (28 Juni 2009 13:23):
Undrar om det har börjat byggas än? Någon som vet?

Tänk om byggherrarna får kalla fötter nu när förhoppningsvis fler och fler börjar engagera sig och säga nej till nya miljonprogram med total funktionsuppdelning. Det skulle vara fantastiskt.

Snälla ni byggherrar för Kvibergsstad, tänk om, rita nytt och fortsätt Gamlestadens riktiga stadsnät utåt istället!
 0
Mikael Andersson (28 Juni 2009 14:24):
Hur bygger man österut i Gamlestaden/Kviberg?

SKF skall flytta de sista resterna av sin tillverkning utmed Artillerigatan till andra sidan av Säveån.

SKF investerar över 100 miljoner till en ny härdningsugn för riktigt stora rullager (sådana som nu mitt i den globala ekonomiska krisen säljer som "smör i solsken" till vindkraftverks investerare) i en ny byggnad med svart fasad precis invid bensintappen och rondellen i korsningen
av Von Utfallsgatan/Sävenäsleden.
 0
Matthias H. (29 Juni 2009 10:55):
Mikael, det kan inte vara svårt. Det är ju självklart att det kan uppstå ett mellanrum men vad jag och andra med mig menar är att själva bebyggelsen i Gamlestaden ska fortsätta med riktig kvartersstad. Du måste väl hålla med om att denna planerade Kvibergsstad är en styggelse?
 0
Ragnar Lind (17 Oktober 2009 23:26):
Såg en bild på tänkt bebyggelse i Kvibergsstaden i torsdagens Metro. Svarta kuber i mer än miljonprogramsstil. Vem vill bo där? Hur mår arkitekten som ritar sånt, man frågar sig ju bara.
På samma sida fanns även en bild på Cityhusen i Frölunda. De ser däremot betydligt mer tilltalande ut (jag har dock inte varit där och sett dem i verkligheten). Varierande, ljusa fasader och takhöjder, fina fönstersättningar och rundade balkonger, dessutom vad jag förstått ska det bli verksamheter i bottenplanen. Så hoppet får leva ett tag till i alla fall!
 0
Daniel Bergqvist (18 Oktober 2009 00:34):
@Ragnar: "Hur mår arkitekten som ritar sånt, man frågar sig ju bara."
Jag vet inte vad han röker, men enligt uppgift snackar han väl som sin skapelse och är riktigt nöjd ;p

Gå gärna in denna sida http:​/​/​www.​kvibergsstaden.​se/​
Klicka sedan på "1000 nya bostäder" -> se VRfilm

Låt er inspireras. Cykla sedan till banken och låna! IKEA-katalogen på köpet!
 0
Daniel Andersson (18 Oktober 2009 00:42):
@Daniel B:
Ser mest ut som nån har dumpat en påse med gigantiska grågröna lakritskonfekt på en äng...
 0
Daniel Bergqvist (18 Oktober 2009 00:48):
Jomen precis, vilket träffande beskrivning!
På flygskissen har husen däremot fått brun färg.
Försöker någon förvränga verkligheten? :)
 0
Sven R (19 Oktober 2009 20:48):
Det är ju bara en volymmodell. Men om man ska vara kritisk till något så är det att man använder denna i marknadsföringen. Bostadsköparna får ingen känsla för hur området kommer att de ut i framtiden. Kommer det att se ut som miljonprogram eller kommer man att försöka få en estetisk variation och blandning? Stadsplanen andas mycket 60-tal med lameller runt gårdar.

Det går iallafall att se att parkering förläggs mellan husen och huvudgatan ungefär som det oftest ser ut vid Hisingens 60-tals projekt. Varför bygger Göteborg så uselt idag? Naturligtvis så måste man bygga garage i källaren i sådana här projekt.
 0
Olle Jansson (19 Oktober 2009 22:34):
Ja, det är nästan så att man vill att de skall ta till rejält avstånd mellan huvudgatan och bostadslamellerna för att man skall kunna riva ner garagen och plöja upp p-platser för bygga hus med ett gatuplan om 20-30 år.

När jag återkommer till Göteborg efter min nuvarande period kommer Kvibergstaden vara det sista området jag kommer att titta på om det blir aktuellt att köpa lägenhet. Nybyggda - och därmed relativt dyra - borätter i miljonprogramsliknande område känns ju inte direkt lockande.

Skulle la vara mycket mer prisvärt att köpa en välrenoverad lägenhet i Brunnsbo istället (inte för att jag skulle vilja köpa lägenhet där heller men ni fattar vad jag menar).

För övrigt, Sven R, så skulle det la inte vara första gången man tänker att "det är ju bara en volymmodell" för att sedan några år senare se det färdiga resultatet och konstatera att det ser ut precis som volymmodellen.
 0
Johan (8 December 2009 12:29):
Detaljplanen för grannområdet Kvibergs Ängar ligger ute nu. Vad ska man säga...? Ord räcker inte till. Kvibergsstaden är verkligen ett under av urbanitet i jämförelse. Kvibergs Ängar ska utgöras av fyra enklaver (planens egen benämning!!!), åtskilda från varandra av breda gräsmattor och dessutom var och omsluten av murar. Ifall gräsmattorna och murarna inte skulle ge de boende en tillräcklig känsla av att vara isolerade från omvärlden, så finns det långa bullerskärmar mot vägen att trösta sig med. Det är den sämsta plan jag sett på mycket, mycket länge.
 0
Matthias H. (9 December 2009 23:20):
Johan, du har rätt, fruktansvärt och då har jag redan sagt om Kvibergsstaden att det är en styggelse. Känner dom två handläggarna på SBK ens till översiktsplanen kan man fråga sig (som SBK själva varit med och tagit fram)?

Det är så ledsamt.
 0
Hans H (10 December 2009 00:34):
Man blir en smula uppgiven...och när detaljplanen korrekt beskriver enklaverna som just enklaver, så vet jag inte om det finns något mer att säga. De verkar ju i alla fall ha reflekterat över vad det är för typ av område som de ritar upp.

Länk till detaljplanen för Kvibergs Ängar:
http:​/​/​www.​goteborg.​se/​wps/​portal/​!ut/​p/​c1/​0​4_​SB8K8xLL.​.​
 0
Niklas Svensson (10 December 2009 13:19):
Ja jösses, får hålla med Johan mfl att detta är nog bland det värsta man sett. Som Hans H säger, ska man ge cred för något så är det att man åtminstone är tydlig med vad man avser att bygga upp här. Några guldkorn:

"Enklaverna är huvudsakligen orienterade..."

"För att tydliggöra mötet mellan bebyggelsen och de gröna kilarna skall varje bebyggelsegrupp omslutas av murar/plank"

"För att förstärka murkaraktären skall..."

Jag som trodde att SBKs ansvar var att säkerställa att stadens allmänintressen togs tillvara i detaljplanerna, så att byggarens önskemål sedan kunde godkännas/avslås gentemot detta. Dvs inte att diktera in byggarens önskemål så att de blir till krav. Men såvida inte vi har ett allmänt intresse av att människor separeras från varandra och verkligheten i 'enklaver' bakom 'murar' så hade jag uppenbarligen fel.
 0
Daniel Bergqvist (13 December 2009 00:46):
Byggarens syfte med Kvibergs Ängar är att attrahera boende i Nordost. Målgruppen bor redan i "det sämsta av alla världar" så en liten förbättring kan få stort genomslag - det finns ett uppdämt behov av möjlighet till bostadskarriär i nordost. Dessvärre är marknaden inte upplyst och därmed lätt att lura; i viss mån saknas kvartersstaden som referenspunk. Byggaren har som avsikt att sälja fortare än kvickt - bra strategi då man bygger skit.

JM/Skanska erhöll marken för ett par "hundralappar" (industritomt). Kanske står byggaren för all infrastruktur? Ett stort plus för staden i så fall. Visionen är att det privata initiativet skall fullbordas - något annat är inte att tänka på. Fallerar denna plan går staden miste om både infrastruktur och nya bostäder. Tänk! Vad vore inte ett förverkligande av denna plan för visionen om X tusen nya bostäder? 1000 nya lyor på en smäll! Enkelt, billigt och bekvämt. Politikerna kan luta sig mot den tilltalande statistiken...

Det ligger nära tillhands att diskutera varför inte kvartersstad vore ett alternativ för JM/Skanska. Svaret är superenkelt: det blir dyrare, förlänger byggtiden och gör projektet mer komplicerat. För att uppfylla konceptets mål passar bostadsenklaver som handen i handsken. Samtidigt ställer staden bara krav på att de grundläggande målen vad gäller kommunikation, tillgänglighet och miljö. SBK är inget markorgan eller en intresseorganisation - man är ålagd att möjliggöra det som politiker, och därmed investerare, placerar på agendan.

Den som gräver djupare i projektet inser varför det kommer bli som det blir. JM/Skanska fick spela första kortet. Staden hann inte upprätta en generalplan för fortsättningen på Gamlestadens underbara rutnätsstad.

Det bekvämaste vi kan göra just nu är att blunda och förlita oss på kvarterets signum, författat av Köpmansgatan självt: "det kanske inte blir så illa som det ser ut, trots allt"...
 0
Matthias H. (14 December 2009 01:16):
Hehehe Daniel B, bra skrivet. Vi får väl hoppas men jag tvivlar, allt detta med Kviberg är så fruktansvärt dåligt. Hade vi varit på banan när detta gick igenom våren 2008 så hade vi kansek kunnat få igenom några justeringar.
 0
Stefan Molnar (10 Mars 2010 20:07):
Riktigt finurligt skrivet och bra tillämpning av ett institutionellt perspektiv. En tanke bara; det kommer ju hela tiden ut nya, yngre planerare och arkitekter på arbetsmarknaden. Men många fortsätter ju ändock som duhar visat med att tänka i modernistiska termer, vilket väl har att göra med att man som nybliven "medlem" i en social institution som SBK formas av denna institution, tar till sig nya normer och på så sätt är med om att reproducera institutionen struktur. Det finns flera anledningar till detta. Att bryta mot institutionens struktur, t.ex utmana normsystem m.m., kan t.ex. hota individens status och karriärmöjligheter m.m. Samtidigt är det ju inte så att inte institutioner går att omforma, bara att det krävs tillräckligt mkt tryck från aktörer utanför institutionen, samt starka individer inom institutionen, som kan utmana dess nuvarande utformning. Får hoppas att Yimby fyller en sådan funktion.
 0
Stefan Molnar (10 Mars 2010 20:12):
Jag menar, institutioner är ju inte isolerade från sin omvärld, de är mer eller mindre öppna för påverkan utifrån. Det krävs bara tillräckligt mkt bearbetning och påverkansarbete utifrån samt incitament för de som är del av institutionen att tänka och handla i nya banor.

Apropå att Yimby kan fungera som en kraft som omformar utifrån. På ett sätt tycker jag det är konstigt att inte privata intressen (bostadsbolag mm) också fungerar som en sådan kraft. Borde det inte finnas mer pengar att tjäna på stadsområden fyllda med kommers än på isolerade sovstäder?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.