Utskrift från gbg.yimby.se
....

Den sjätte Yimbyvandringen - Norra Guldheden

 
Någonstans gömt bakom Wavrinskys plats ligger ett torg, Guldhedstorget. Där samlades 22 nyfikna yimbyvänner i sedvanligt solsken för stadsvandring i Norra Guldheden. Det hela inleddes med att yimbyiten och arkitekten Birgitta Kyrö-Mattsson berättade om Norra Guldheden och dess historia. Vi fick höra om när området invigdes genom bostadsutställningen Bo Bättre 1945. Birgitta berättade om "kollektivhuset" där både man och hustru kunde ha et arbete på dagarna. Maten lagades i ett centralkök och man kunde antingen äta i husets restaurang eller få den uppskickat via en mathiss. Tvätten kunde man givetvis också lämna in om man så ville och barnen fick passning. I de lägre husen vid torget ovanpå butikerna bodde hembiträden och anställda.Guldhedstorget med den f.d. restaurangbyggnaden.Birgitta berättade om Norra Guldhedens historia och om utställningen Bo Bättre 1945.Till vänster den f.d. restaurangen, till höger butikslokaler. Tidigare låg här flera olika småbutiker, nu har matbutiken tagit över alla.


Vandringen startade sedan och vi gick upp genom området. Det fanns liknande känslor som med Gråberget, att det är isolerat från resten av staden. Det finns bara en bilväg in i området och några få gång- och cykelvägar. Vi funderade på om man inte även här kunde skapa förbindelser med intilliggande områden, som Annedal och Landala.En före detta mjölkbutik? Dagen till ära var det barnkalas i lokalen. Precis som med andra områden har Guldheden minskat sitt invånarantal rejält. Detta medför ett fattigare gatuliv och gör de svårt för verksamheter att etablera sig i området. Förtäta är det rätta!

Utsikten är det inget fel på. Här upp fanns planer på nybyggen, något som avblåsts.Yimby på topp.(klicka för större)Tänkbar förtätning närmast torget.


Vi pratade om förtätning och kom med tankar om olika alternativ. Till exempel skulle man kunna förtäta vid själva torget, för att göra torget till det centrala och levande ställe ett torg bör vara. Genomströmningen av människor är här inte av det maffigaste slaget, så bättre passager genom och till torget är önskvärt. Vi tog också upp "konflikten" mellan Guldhedstorget och Wavrinskys plats och ställde oss frågan om det inte vore bättre att koncentrera allt till det mer befolkade och trafikerade Wavrinskys plats. En förtätning av området kring Wavrinskys har varit ett flitigt diskuterat ämne på forumet tidigare. Vi kom fram till att området där vändslingan är idag skulle kunna bebyggas och kanske även slänten upp till Landala egnahem.


(klicka för större)Olle är inte riktigt nöjd med Guldheden.
YimbyGBG tackar för en bra stadsvandring och ett extra tack till Birgitta som delade med sig av sina kunskaper och till Daniel och alla andra guldhedsbor som guidade galant.
Norra Guldhedens framtid är spännande men svår, det finns en stark rörelse som villa hålla Guldheden fritt från förtätning och därmed fler invånare. Det är därför viktigt att fler röster hörs. Som tur är finns det finns numera också ett nätverk för ett levande Guldheden. Ett tätare och befolkningstätare Guldheden gynnar alla.

Till alla som redan längtar efter nästa Yimbyvandring så finns det goda nyheter. Redan nu på torsdag 21 maj är det dags för en ny vandring. Denna gång besöker vi Hammarkullen i och med det nya planförslaget. Väl mött! Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johan K. Sch. (18 Maj 2009 18:39):
Man kanske kan dra en snarlik slutsats som efter Gråbergsvandringen: Det kanske inte är just i själva husparken man ska bygga. Av olika skäl är det svårt att bygga stad av det, så istället planerar man fler punkthus som konkurrerar om P-platser och utsikter och därför triggar nimbyismen.

Men här finns ju tack och lov annan jungfrulig mark som inte kräver att man bygger in en bergbana eller jämnar några bergknallar med marken, som spårvagnsslingan, Guldhedsgatan och Dr Allards gata. På så sätt kan man brygga över barriärerna mellan olika stadsdelar, vilket också skulle kunna ge mer liv åt det avgränsade Norra Guldheden (även om nimbyiterna där inte förtjänar det).

Ola Nylander föreslog något åt det hållet i GT 2004-03-17:

"Varför inte ta ett helt annat, större och nydanande grepp på
förtätningsproblematiken? I Göteborg liksom merparten av Sveriges
städer finns fula sår i stadsbilden, orsakade av ett förlegat
trafiktekniskt tänkande. Alltför länge har våra städer planerats
för biltrafiken. I dag måste en stad planeras för invånarna.
Städer konkurrerar med andra städer. Attraktivitet i stadstyper och boendemöjligheter blir alltmer viktigt.

Därför bör förtätning innebära att marken återerövras från
trafikapparaten och ges tillbaka till staden, till människorna, till boendet. Det handlar om enorma ytor och om oanade möjligheter.
Samtidigt en god gärning - det fula byggs om till vackert.

På Guldheden finns Dr Allardsgata som i dag är en bred landsväg
flankerad av spårvagn med grönzoner samt cykelbana. Bygg om
landsvägen till en smal stadsgata, integrera den med spårvagnen och
bygg hus på det som blir över. Plats finns för en lång, smal och
elegant huskropp från Wawrinskys plats upp till Dr Fries torg. Ett
sådant hus, 2-4 våningar, högt skulle rymma drygt 2-300 lägenheter.

Detsamma gäller för Sahlgrenskas fula parkeringsplats vid korsningen
Guldhedsgatan-Medicinargatan. Ställ bilarna i ett parkeringshus och
bygg bostäder på den frigjorda marken. Det skulle skapa ytterligare
2-300 lägenheter och en försköning av en i dag mycket trasig
stadsbild.

De här två enkla förslagen skulle inte störa någon, tvärtom, den
överstora trafikapparaten skulle få en mer rimlig storlek och staden
skulle förskönas. Fler människor skulle kunna bo centralt.

Om en bråkdel av alla oanvända markplättar som i dag finns kring
våra trafikleder i stället återbördades till staden skulle enorma
ytor skapas, tillräckliga för flera års bostadsproduktion. Varför
inte låta all förtätning utgå från denna lika radikala som enkla
princip?"
 0
Matthias H. (18 Maj 2009 22:21):
Bra Johan, riktigt bra.
 0
Mikael Andersson (18 Maj 2009 23:32):
Nu, kom jag 10 min. försent så då får man skylla sig själv.

Angående förtätning av Guldheden så skulle det väl också kunna ske i närheten av Guldhedsgatan.

Göteborgs Posten (GP) skrev om att Sahlgrenska skulle vilja ha bort biltrafiken på Guldhedsgatan förbi sjukvårdsområdet, det skrev GP om för ett par veckor sedan.
Sahlgrenska skulle helst se att biltrafiken försvann i biltunnlar och det var i och med detta som Johan Hallberg (M)hade föreslagit att Guldhedsgatan skulle kunna överdäckas men då hade en Chalmersprofessor opponerat sig eftersom sprängda tunnlar är tydligen så mycket billigare än att gjuta betongtunnlar ovan jord.

Biltunnel in under Sahlgrenska skulle t.ex kunna gå in i berget vid Änggårds plan (där området har sin Telefonstation idag) och ut (mot centrum sett)vid Chalmers huvudentré och i motsatt körriktning in i berget på andra sidan och ut där BASF-huset är idag vid Linnéplatsen.
Tänkbar geografisk dragning av sprängda biltunnlar som det ej stod något om i den artikel som jag läste om det i GP, för ett par veckor sedan.
Fast några sådana medel finns ej för dessa sprängda biltunnlar under de kommande 10-15 åren,stod det i GP.
Har ej GP själv så jag vet ej exakt datum.
 0
Anders Gardebring (19 Maj 2009 00:36):
Hur fixar ni de snygga kartorna som visar hur ni gick?
 0
Johannes Hulter (19 Maj 2009 10:41):
@ mikael: Man behöver väl inte investera en massor miljoner i biltunnlar? Problemet är ju inte att de är för lite plats för bilarna, utan att för många kör bil. Gör Guldhedsgatan till en stadsgata istället med lägre hastigheter, bygg stadskvarter utmed sidorna.
 0
Johan K. Sch. (19 Maj 2009 11:58):
Hm, upptäckte först nu den långa tråden med många fina skisser på torgifiering av Wavrinskys plats:
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​28
 0
Daniel Andersson (19 Maj 2009 12:26):
@mikael, johannes:
En ca 500 m lång tunnel under själva Medicinarberget (från Arvid Wallgrens backe till P-platserna vid koloniområdet) har funnits som idé sen mycket länge.

Har inte läst artikeln, men skulle tro att Sahlgrenskas oro främst berör påverkan av partiklar från trafiken på patienterna. Dessutom är det en del av Kringen där spårvägen bladas med biltrafiken, vilket kan ses som understandard av vissa.

Partikelproblemen borde bättre kunna lösas med minskad dubbdäcksanvänding i stan samt filter i ventilationen, vilket dessutom också skulle ha effekt på tex pollen och byggdamm från ständigt pågående om- och tillbyggnader på Sahlgrenska.
En mer tveksam, defaitistisk lösning kunde vara att särskilt känsliga patientgrupper tas om hand på Östra istället.
Även om en kort biltunnel i stan känns omodern, behöver den i sig inte vara en katastrof. Största risken är istället att det blir stora trafikplatser där den går in och kommer ut ur berget.

Däremot ser jag gärna att den branta och skymda bilutfarten vid huvudentrén tas bort eller att infarten används även som utfart. Då kunde också övergångsstället från spårvagnshållplatsen flyttas västerut så att trängseln på GC-banan minskade. Då biltrafiken är jämförbar med den på Örgrytevägen (26-28000) fordon per dygn borde det också gå att på samma sätt låta övergångsställena vara obevakade (och ev. upphöjda) för att öka framkomlihgheten för gångtrafikanterna.
 0
Jesper Hallén (19 Maj 2009 12:42):
Anders: jag prickade ut sträckan i ps, behöll det aktuella området i färg och markerade och gjorde omgivningarna svartvita.
 0
Olle Jansson (22 Maj 2009 13:45):
Kanske skall tilläggas att anledningen till att jag ser sur ut på en av bilderna beror på att Jesper försöker ta en bild på mig - jag är inte så värst förtjust i att bli vare sig fotograferad eller filmad. Gissa om den attityden låg mig i fatet i detta fall (orakad och oklippt dessutom)!

Huset bakom mig tycker jag dock är riktigt trevligt. Flera av husen i Norra Guldheden är just det - trevliga. Att inslaget av hantverk var större och underhållet varit bättre än i många andra efterkrigstidsförorter torde vara uppenbart.
 0
Sjætte (9 November 2009 09:43):
Really nice pictures! Thank you for nice tips to walking.
 0
Sjætte (23 Januari 2011 01:10):
I have tried the tour now! It is nice in the autume too!
 0
Bengt Andersson (22 November 2011 19:02):
Några ord om bilden "Kanske en mjölkbutik...". Det var från höger räknat "kemtvätt" och "kemikalieaffär". (Idag skulle det senare kallas färgaffär.) Längst in i gången in till vänster var det en fotoaffär. På taket spelade vi, när där låg snö och is (utan skridskor) "landhockey", eller vad man vill kalla det, med boll.
Mjölkaffären låg nere på torget. I början var det från hörnet räknat såvitt jag minns: konditori, tobaksaffär, mjölkaffär (mejerivaror), brödaffär (matbröd), fiskaffär, charkuteriaffär, speceriaffär (med en gräddgul trehjulig motorcykel (med osande Villiers-motor; det lilla MC-garaget på baksidan av K-huset var för detta fordon) som körde ut varor i området, som knatte kunde man åka med på flaket fram om man bar upp småvarorna så föraren slapp), fruktaffär (med godis). Alla dessa affärer slogs med åren successivt samman.
På andra sidan gatan vid torget var det, vill jag minnas, utifrån räknat: postkontor, blomsteraffär, (damfrisör?), Herrfrisör, cykelaffär (med leksaker och cykelverkstad på gaveln)
Det hela var mycket välsorterat.
M v h
F d N Guldhedsbo 45 - 60.
 0
Olof Antonson (22 November 2011 19:46):
@Bengt Andersson: Hur ser du på området idag, om man sätter det i relation till hur det var när du växte upp?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Göteborgsregionens folkmängd
10 Oktober 21:04 av Matthias H.
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren