Utskrift från gbg.yimby.se
....

Den olösliga ekvationen i Hammarkullen

 
I dagens GP får vi som läsare möta en grupp småbarnsföräldrar i Hammarkullen som oroar sig för vad byggplaner i området kommer att innebära för deras och kanske framförallt deras barns boendemiljö.


Hammarkullen från luften


Förvisso är de öppna för fler boende som kan skapa bättre underlag för service vid och kring Hammarbytorget. Problemet är att detta bör uppnås genom att det inte byggs nya byggnader nära dagens bebyggelse och på gårdarna, att det inte får förstöras någon natur och att det inte får finnas några bilvägar så att det går att ta sig till och från sina bostäder och torget (i artikeln talas det om genomfartstrafik, men det är näppeligen det det är frågan om och hur kommer egentligen bilarna till områdets alla parkeringplatser?).

Under sådana premisser blir givetvis i stort sett all ny bebyggelse omöjlig. Vi har ännu inte kommit på hur vi skall bygga hus som svävar i luften eller på annat sätt skapa en livsmiljö likt familjen Jetsons.


Hammarkullen i luften?

Om mer folk skall kunna bo i Hammarkullen måste ytor nära befintlig bebyggelse tas i anspråk eller så behöver hus placeras ut i den kringliggande naturmarken, vilket mer är att betrakta som så kallad urban sprawl och medför minskade möjligheter att öka tillgången på lokal service för de som bor i områdets ytterkanter samtidigt som tillgången på större områden av naturmark försvåras för de boende i det centrala delarna av området.

Att omvandla ett område likt Hammarkullen är problematiskt. Dess planer är skapade för att separera och skilja åt med kringleder. Dess skapare såg inte heller behov av att tillåta flexiblitet och expansion. I ett sådant landskap blir småbarnsföräldrarnas oro för förändring givetvis på många sätt förståeligt; de vet vad de har men inte vad de kommer att få.

Är det så enkelt att det faktiskt bara finns två ömsesidigt uteslutande alternativ? Antingen så fortsätter Hammarkullen att vara en avsides förort med glesbygdsproblematik eller så skapar man förutsättningar för fler bostäder och arbetsplatser.

Måhända finns det en del utrymme för kompromisser trots allt - till exempel kan några av de nya bilgatorna vara gångfartsområde snarare än vägar separerade från gående, vilket uppmanar till höga hastigheter. Om nu småbarnsfamiljerna får acceptera lite mer bilvägar i sitt närområde får de nya boende helt enkelt acceptera att barn är mjuka och att de får köra lite långsammare de sista hundra meterna innan de kommer hem. Förvisso är tid pengar men att krypköra förbi glada, lekande barn har också ett värde.

Vad tycker du?

Läs även:
Den sjunde Yimbyvandringen i Hammarkullen
Debatten om Hammarkullen på Yimbys forum
Program för stadsutveckling i Hammarkullen
YimbyGBG:s yttrande om Hammarkullen
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (28 Juli 2009 15:31):
@ olle: Helt rätt! Det är ju naturligt och bra att folk bryr sig om trafiksäkerhet för barnen. Problemet är att 40 års SCAFT-propaganda gjort att trafiksäkerhet blivit synonymt med trottoarlösa matargator och gångtunnlar. Men så är det ju inte.

Det viktigaste trafiksäkerhetsarbetet är att minska tiden som barnen spenderar i bil (det är farligt att åka bil...) och att få ner hastigheterna (under 30km/h). Och det är ju just det som SBK:s planer kommer att fixa.

Det är därför viktigt att SBK tydligt visar hur man tänker arbeta för att få ned hastigheterna och öka säkerheten inne i området. Idag finns det problem med buskörningar med moped och MC, smart gångfartsplanering kan fixa det med.
 0
Erik Sandblom (28 Juli 2009 15:59):
Jag håller med Olle och Johannes!

En anmärkning dock. Det stämmer inte riktigt att det är trafikfarligt att åka bil jämfört med att gå eller cykla. Däremot är det, allvarligt talat, hälsofarligt. Bilpendlare löper 70% större risk för hjärtinfarkt, och luften inne i bilen innehåller fler hälsoskadliga ämnen än den luft som cyklister och fotgängare andas.

Och bilar i hög fart utgör en stor trafikfara för mjuka trafikanter. Att sänka farten till max 30 km/h är en effektiv trafiksäkerhetsåtgärd som också minskar buller och utsläpp.

http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​150​0​_​1393_​Krockar_​trafiksaker.​.​
http:​/​/​www.​umu.​se/​sok/​nyheter-​&-​pressmeddelanden/​nyhet.​.​
http:​/​/​www.​copenhagenize.​com/​20​0​8/​0​3/​cyclists-​can-​brea.​.​
 0
Daniel Andersson (28 Juli 2009 16:21):
För att kunna förtäta bebyggelsen behövs inga nya vägar; befintlig kapacitet borde räcka gott och väl. Att ihopknytning av några gatstumpar i Hammarkullens ytterkanter skulle leda till ett urbant flöde är knappast troligt. Man skall nog inte heller ha en övertro till att nya vägar mot Hjällbo och Eriksbo skulle få nya kunder till lokala affärer. Främst blir det väl en genväg för de som redan bor i Hammarkullen.
De boende som uttalar sig i artikeln verkar inte ha något emot bebyggelse på parkeringsplatserna, vilket också föreslås i programmet. Eller att gatorna görs till lågfartsgator. Inte heller ser jag att de uttalar sig mot idéerna om förtätning runt Hammarkullens väg som jag tycker är bland det mest intressanta. I Hammarkullen är det väl främst en ökad tillgängighet till själva centrumet som kan vara värd att propsa på, i övrigt finns väl inte så starka skäl att gå i klinch med de boende (de som uttalar sig i artikeln är väl iofs inte nödvändigtvis representativa).
Både Hjällbo och Angered har större potential att utveckla 'urbana' kvalitéer, och de flesta som värdesätter tät stad vill nog bo betydligt centralare, så vill Hammarkulleborna inte ha ett tätare gatunät ser jag det inte som ett jätteproblem.
 0
Jan Jörnmark (28 Juli 2009 16:43):
GP artikeln är märklig. Den presenterar Hammarkullen som en stadsdel nästan utan problem, men med fin natur och 20% ägarlägenheter. Att spränga in nya bostäder i området skulle uppenbarligen hota denna idyll.

Verkligheten ser annorlunda ut, för Hammarkullen har idag en genomsnittlig inkomstnivå som ligger 45% under Göteborgs medelnivå. Förvärvsfrekvensen ligger 40% under medel. Över Göteborgsmedel ligger ohälsotalen (+35%) och socialbidragsberoendet, där 32% av hushålen är bidragsberoende, jämfört med drygt 6% i Gbgsnitt. Ägar- eller bostadsrättslägenheter existerar bara i GP reporterns fantasi.

Så vad har vi? Egentligen ganska förfärliga siffror, som antyder att det nuvarande bostadsbeståndet och stadsplaneringslösningarna aldrig varit attraktiva. De nya planerna har förstås som yttersta mål att bryta den ägarmässiga och stadsplanemässiga monotonin, men det är nog bara att konstatera att vi som Olle skriver står inför en olöslig ekvation. Inte minst skulle jag lägga skulden för det på den bedrövliga och desinformativa journalistik som länge dominerat rapporteringen runt Hammarkullen och flera liknande områden.

Dessutom vill jag rekommendera invandrarbutiken nere vid H-torget. Dom har Gbgs billigaste lammkotletter, och deras starka grönsaksinläggning är rent bedövande.
 0
Olle Jansson (28 Juli 2009 16:59):
Nä, Daniel A., jag avser verkligen inte gå i klinch med de boende. Får ändå säga att jag från artikeln fick ett intryck av dem som resonerade människor som ser fördelarna med fler grannar. Att småbarnföräldrar är helt och fullt fokuserade på vad som de uppfattar som bra för deras barn tycker jag inte heller är konstigt. Däremot blir det problematiskt att förena deras önskemål med målet att bygga fler bostäder.

Håller dock med att det inte tvunget är nödvändigt att satsa något på Hammarkullen. Om SBK gick och rev upp planerna för Kvibergstaden och andra förortslösningar som de fortsätter att slänga ut i den så kallade mellanstaden så får gärna Hammarkullen leva vidare i sin glesbygdsromantiska stagnation.
 0
Hans Jörgensen (28 Juli 2009 21:05):
Det är inte oproblematiskt iallfall, är intrycket efter reportaget.
Ett samhälle med 8000 invånare tycker man redan borde vara väl grund för service i nivå med ett småstadscentrum, dvs mer än idag i H-kullen.
Verkligheten är väl det som Jan är inne på, innebärande lägre köpkraft vilket rimligen är en faktor för serviceunderlaget.

Så det viktiga med en förtätning är nog inte att få X antal fler bostäder, istället att försöka få mer av attraktivt boende och öka andelen bostadsrätter eller varför inte ägarlägenheter...

Kanske är det så att trafiksepareringen kommer till sin rätt när det görs på en så stor skala som i H-kullen,
"ska de va så ska de va" ungefär.
Det finns uppenbarligen flera som uppskattar den stadstypen, och det är kanske bättre att de trivs där än att de hade ställt liknande krav vid förtätning i mer traditionell stadsmiljö som mycket lättare kan bli blandstad enl. YIMBY.
Men sen verkar artikeln inte ha hört andra åsikter än en liten grupp föräldrar som lätt låter sig höras.
En "mindre men bättre" förtätning i väl valda lägen (knutpunkter, längs stråk) kanske är vägen.
Jag gillar ändå både SBK:s förslag och YIMBYs tillägg i sitt yttrande för Hammarkullen, för att de visar på en rad möjligheter varav iallfall ett urval kan tänkas komma ifråga.

Man kan också se det som att stadsplanerarna alltid har ett val var man väljer att bygga nytt.
Just nu byggs och planeras för enklaviserade områden på olika håll Angered och Lärjedalen, bland annat "Gunnilse Centrum":
http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​stadsbyggnad/​dalis2.​nsf/​0​.​.​

Man kan (lite retoriskt) fråga sig varför man inte hellre kan ha den bebyggelsen inne i nuvarande miljonprogramsområden?
Eller varför inte som förbindelse mellan Hammarkullen och Angered Centrum, där det finns stora ytor av gamla gärden och fält - inte en tall skulle behöva ge vika här!

Överlag kanske inriktningen för områden som Hammarkullen skulle vara att orientera sig mot Angered Centrum, högst 2 km bort, mer än mot övriga Göteborg. Avståndet söderut (från Hjällbo) till närmsta stadsbebyggelse (Gamlestan) är närmare 4 km.
 0
Mikael Andersson (28 Juli 2009 21:24):
@Hans J, att Hammarkullens affärsverksamheter på torget skulle vända sig mer mot Angereds C är väl så som det redan har skett.

Konsum och bank och uttagsautomat försvann dels på grund av allt sämre kundunderlag men också på grund av vandalisering.

Med ICAs nästan dubblering av affärsytan vid Angereds C så kan ingen typisk livsmedelskedja etablera sig längre i områdena i Angereds periferi då de ej klarar konkurrensen med Angereds C.

Angereds C kommer att växa kommande år när de nu också kommer att få ett närsjukhus,en simhall och en ishall.
 0
J E (28 Juli 2009 21:47):
Mikael A: Det finns fortfarande mindre livsmedelskedjor i andra delar av Angered. I Lövgärdet finns Willys hemma och i Rannebergen finns Ica Supermarket.
 0
Hans Jörgensen (28 Juli 2009 21:51):
Jo Mikael, det låter som en rimlig förklaring.
Men borde ändå inte ett 8000-samhälle kunna ha en egen anständig livsmedelsbutik?
Men det kan ju iof inte ens Avenyn...
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​50​&page=​5&sen.​.​

Uppskattar ändå att Angered C ska byggas ut ordentligt,
på så sätt att färre sticker till perifiera Allum eller isolerade "gamla GÖFAB".
Men det visar ju att det finns en avvägning mellan "mest lokalt" och "nära på lokalt".
I brist på bättre termer.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.