Utskrift från gbg.yimby.se
....

Buller i byn

 
Kommunalrådet Helena Nyhus (S) skriver klokt om barn och buller i GT:

När jag nu i min egenskap av kommunalråd arbetar för etablering av fler och bättre fotbollsplaner i Göteborg, en satsning på över 100 miljoner kronor får jag höra att det är problem med etablering på vissa ställen på grund av överklaganden. Människor överklagar på grund av buller. I vilken paragraf i lagen anser lagstiftaren att lekande barn är ett bullerproblem? Hur kan våra myndigheter ens ta upp en sådan fråga till behandling?

I mina efterforskningar i ämnet upptäcker jag en parallell historia i Mölndal. Där har tjänstemän på Miljö& Hälsa efter klagomål från villaägare gjort mätningar runt en fotbollsplan och beslutat att göra inskränkningar i barnens användande av planen. Det har också avsatts medel för att anlita vakter från ett vaktbolag för att se till att barnen inte är där och rör på sig, leker och skrattar efter ett visst klockslag. Nu börjar visst insändare i Härryda behandla samma fråga. Människor efterlyser skarpare regler för att inte bli störda av barnens aktiviteter på kvällar och helger. Ska våra skattepengar användas för att ett vaktbolag ska se till att barnen inte spelar fotboll på en fotbollsplan?


Det här är ett ämne vi skrivit om tidigare på Yimby. Ingen ska naturligtvis behöva lida men av maskinella bullerstörningar från fläktar, trafik etc. Men när ljudet av lekande barn blir definierat som buller så har något spårat ur. Tycker man att barnen stojar för mycket så får man väl säga till dem eller deras föräldrar, en sådan minimal medborgerlig kontakt måste vi ju klara av att hantera om samhället ska kunna fungera. Någon sorts tolerans är faktiskt nödvändig om vi ska klara av att leva tillsammans.

Det som dock fullständigt saknas i Nyhus artikel är konkreta förslag på åtgärder. Tjänstemännen fullföljer ju enbart de lagar och regler som politikerna har beslutat. Om nu Nyhus tycker att reglerna får absurda konsekvenser så är det ju faktiskt hennes eget ansvar att se till att en ändring kommer till stånd. Ett första steg kan vara att ta kontakt med kollegorna i riksdagen. Att bara beskriva de problem som finns räcker ju inte. Det som behövs är konkreta och konstruktiva förslag på vad som ska göras istället.

En annan intressant fråga är hur Nyhus (som också är ordförande i Kulturnämnden) ställer sig till barn som "bullrar" med musikinstrument. Man får anta att de kommer att undantas de nya regler som förbjuder gatumusik vid vissa tider i innerstaden (som det skrivits om här, här, här, här och här).

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Niklas S (6 Augusti 2009 15:43):
Självklart måste ett visst mått av buller accepteras. Däremot tycker jag att det är helt ok att klaga på störande verksamheter ifall bullret överstiger de objektiva riktvärden som finns. Hur barn som kickar boll däremot kan räknas som störande verksamhet övergriper dock mitt förstånd. Läste även det som skrivits tidigare i ämnet och som du länkar till. Angående störningar från restaurangen, var mäts bullernivån, inne i lägenheten eller utanför? Detta borde ju natuligtvis i stadsmiljö mätas inomhus och ifall det då överstiger riktvärdena så borde även fastighetsägaren vara objekt för vite/bullerminskande åtgärder. Gamla fönsterrutor släpper igenom en hel del ljud. Men att klaga på buller utomhus i närområdet känns ganska konstigt. Dessa kan flytta till landet...bli eremiter och leva avskilt från resten av samhället.
 0
Olle Jansson (6 Augusti 2009 15:46):
För några år sedan, då jag bodde i ett miljonprogram med lamellhus, spelades det konstant spontanfotboll under sommaren. Nog kunde det emellanåt vara lite irriterande men jag tänkte aldrig tanken på att ta till den juridiska vägen, förbud eller något liknande. På samma sätt har ju folk rätt att ha en rejäl fest då och då.

Nu när jag tänker på det var det egentligen just en unge som var extremt högljud och hade ett enerverande flabb. Om man kunnat sätta en ljuddämpare på honom bara så...
 0
Mikael Andersson (6 Augusti 2009 16:07):
-Jag har varit mycket bullerstörd och tidvis är det fortfarande dock aldrig från större barngrupper (om man nu inte tillskriver barnsligt beteende hos vuxna!).

Bullerproblem eller oönskat ljud finns lite varstans i vårt moderna samhälle.En del störs väldigt av ljud som andra uppfattar som behagligt.Vad som är musik i en individs öra kan vara ett fruktansvärt oljud i en annan individs öra.
Vad som uppfattas som buller=störande ljud är mycket subjektiv upplevelse.

Sveriges Radio:s förre VD Peter Örn upplyste jag i ett brev om Kungl. Musikaliska Akademien har utarbetat ett litet Ljudmanifest om 33 punkter som tidigare kunde beställas från deras kontor på Blasieholmen i Stockholm.Men som numer även går att ladda ner från deras hemsida på www.musakad.se

Här en kortare presentation av just detta Ljudmanifest för ökad Akustisk medvetenhet:
http:​/​/​www.​ljudcentrum.​lu.​se/​lyssnande-​lund/​manifest-​f.​.​

Vad som är utmärkande dock i Sverige är att vi har haft samma byggregler för ljud i nybyggnation av bostäder och andra fastigheter i 54 år!
Inom vilken annan bransch har i Sverige ingen förändring skett under 54 år?

Prof. (numer med emeritus titel) Tor Kihlman var ensamutredare av SOU 1993:65 Handlingplan mot buller med dess mer volymiös bilaga
(jag har köpt båda från Fritzes som är riksdagens förlag för köp av SOU=Statens Offentliga Utredningar och liknande publikationer).Där prof.Tor Kihlman föreslår 5 Ljudklasser på bostadshus.I en proposition 1996 föreslogs sedan Ljudklass C som nytt minimikrav från Boverket vid nybyggnation av bostadsfastigheter som klubbades igenom i Sveriges riksdag och blev minimikrav den 1 januari 1999.


Ljudklass C innebär särskild förbättring av låga frekvenser i bostadsfastigheter under 50Hz.


Men JM Bygg bygger alla sina bostadsrätts fastigheter enligt Ljudklass B (som är 50% bättre i sin ljudisolering mellan lägenheterna än minimkravet Ljudklass C).En uppgift jag har fått veta av en Stadsbyggnadsdirektör i Göteborg i och med en artikel i tidningen Arbetet islutet av 90-talet.

Enligt Gustav Andersson på Lövskogsgatan 4C i Guldheden som är en äldre man som har varit mycket störd av lågfrekvent oljud från nya stora fläktar på Medicincentrum på medicinarberget (där man gör djurtester).Gustav Andersson har tidigare berättat för mig i telefon att flertalet människor blir mest störda av frekvenser runt 38-40Hz.
Gustav Andersson har själv 3st. db-mätare från Kjaer&Kjaer och Gustav Andersson har fått någon utnämning av Chalmers för sitt idoga arbete i att inte ge sig mot Göteborgs Miljöförvaltning och Vasakronan (som är fastighetsägare av forskningsinstitutionerna på medicinarberget).
Till och med Ingemanson Ingenjörsbyrå har gjort 3-bandig dB-mätning hemma hos Gustav Andersson i hans lägenhet.
Ingemanson Ingenjörsbyrå är ackrediterade av Naturvårdsverket att göra dB-mätningar hos bullerdrabbade och störande ljudkällor inför utredningar hos Länsstyrelsen,Mijödomstolarna och lokala Miljöförvaltningar i Sverige.

Göteborgs Miljöförvaltning har dock gång efter gång "kört över Gustav Andersson" varvid han har överklagat sitt ärende till Länsstyrelsen i Göteborg som har återremitterat ärendet till Miljöförvaltningen ånyo.

Gustav Andersson har överklagat och överklagat och överklagat sitt ärende gång efter gång OCH till sist fick han rätt!
Vasakronan tvingades till reträtt och tvingades bygga om de flera meter höga utventilationsfläktarna (ovanpå djurtest lokaliteterna) så att de ej längre alstrade det lågfrekventa oljud (buller) som höll Gustav Andersson vaken om nätterna i södra Guldheden.
 0
Mikael Andersson (6 Augusti 2009 16:12):
@Olle Janssson, angående att folk skulle tillåtas ha en rejäl fest emellanåt så stämmer ej det enligt Socialstyrelsens bindande föreskrifter i SOSFS 2005:6 Buller inomhus.

Se sid 3 i länken nedan:
http:​/​/​www.​sos.​se/​sosfs/​20​0​5_​6/​20​0​5_​6.​pdf

I SOSFS 2005:6 Buller inomhus, står det hur tydligt som helst,
högsta tillåtna Ljudnivå från musikanläggningar som tillåts få låta i grannens sovrum eller annat rum som används som sovrum i permanentbostad eller fritidshus ÄR 25dB.
Att jämföra med 64-65dB(A) som ett lugnt samtal mellan 2 individer som står mittemot varandra.
25dB är helt enkelt otroooooligt tyst.

Socialstyrelsens föreskrifter är bindande regler som Miljöförvaltningarna och fastighetsägare liksom lägenhetsinnehavare har att följa.

Att festa med ljudstyrka på musikanläggningar som överstiger 25dB hos grannarna strider alltså mot SOSFS 2005:6 Buller inomhus.
 0
Johannes Hulter (6 Augusti 2009 16:30):
@ mikael: Jag misstänker att Olle menar "rätt att ha en rejäl fest" mer i moralisk bemärkelse än i strikt juridisk. Det tycker jag låter som en hemul inställning.

Man kan ju själv välja att ha lite överseende med grannarna, även om de skulle ha fräckheten att bryta mot Socialstyrelsens föreskrifter någon gång.
 0
Mikael Andersson (6 Augusti 2009 16:39):
@Johannes, jag har haft grannar som har försökt kväsa mig med hjälp av att ringa Polisen, märkligt nog har det ALLTID varit tyst när Polisen har anlänt, undra vad det beror på?

Technomusik kl.02.30 var och varannan helgnatt är förstås acceptabelt!

Enligt Kungl. Musikaliska Akademiens Ljudmanifest om 33 punkter, så uppmanas man där att protestera om man störs av ljud, punkt 9 har jag också upplyst fd.SR:s VD Peter Örn om.
Inte ens han hade en aaaning om Ljudmanifestet som kom till 1995.
 0
Olle Jansson (6 Augusti 2009 16:41):
Ja, rätt som i betydelsen något som man får acceptera. Har i och för sig hört ett rykte om att ett stort bostadsbolag i Kiruna har eller haft någon klausul i kontraktet om en sådan rättighet.
 0
Mikael Andersson (6 Augusti 2009 16:43):
@Olle Jansson, eller Härnösandsbostäder som förbjuder män att stående kissa mitt i natten eftersom det låter som Niagarafallet via avloppet!
 0
Mikael Andersson (6 Augusti 2009 16:49):
I vårt grannland Norge, är det många som protesterar mot Stöy som buller kallas för där:
http:​/​/​www.​miljostatus.​no/​tema/​Stoy/​

-Jag anser att de också har en bra förklaring till ökade problem med Stöy i det mobila samhället där vi förflyttar oss alltmer.
 0
Mikael Kreutz (7 Augusti 2009 01:24):
5 m till spårvagnsspåret, 50 m till en festlokal, 350 m till E20, 450 m till Sävenäs rangerbangård, och rakt under inflygningssträckan för ambulanshelikoptern till Östra Sjukhuset, helikopterplatta ligger 1 km bort. Dessutom är det en hel drös med barn som dagligen brukar leka här i området! Störs jag av det? Nej.

Bor man i stad får man leva med att det förekommer lite ljud då och då.
 0
Mikael Andersson (8 Augusti 2009 11:15):
@Mikael K, angående att störas eller inte störas av "lite ljud" som man "måste tåla om man bor i stad".

Allt handlar förstås om dos och kontinuitet.

Monotoma ljud och ljud av intermittent karaktär brukar uppfattas som mest störande.Fast monotomt och intermittent kan uppfattas som en dikotomi en motsats eftersom monotomt är just inte flukturerande som ljud av intermittent karaktär är.
Intermittent ljud betyder ljud som ändrar i frekvens.

Därför är det fler som störs av gnisslande spårvagnshjul i kurvor än spårvagnshjul på raktsträckor.

Det är fler som får sin nattsömn störd som bor i närheten av genomfartsleder än de som bor nära gator med låg trafikintensitet.

Buller från Sävenäs rangerbangård är ljud som är särskilt tydliga nattetid eftersom då tystnar staden mekaniserade ljud i övrigt.

Buller som återkommer med jämna tidsintervall och som ej är märkbart höga ljudfrekvenser av monotom karaktär har hjärnan lättast att sortera bort efter en viss tids hörande av bullret.
Därför blir folk som bor utmed järnvägslinjer sällan ljudstörda vilket människor som bor utmed genomfartsleder blir då biltrafiken ej körs enligt tidtabell.

Hade du haft 100 helikoptrar som flygande över dig under ojämna tidsintervall så hade Du garanterat uppfattat det ljudet som störande.

De som har utarbetat Kungl. Musikaliska Akademiens Ljudmanifest om 33 punkter, är professionella forskare i Musik, Teknisk Akustik och ljudperception som då i sin profession har stött på att buller har blivit ett allt mer störande inslag i människors vardag.
Därav är detta Ljudmanifest en upplysningsskrift för ökat Akustiskt medvetande.

Medvetande som många upplever som svårt eftersom det omkullkastar det som många uppfattar som "naturligt".
 0
Olle Jansson (10 Augusti 2009 13:15):
Peter Brynglesson har skrivit en tankvärd kulturdebattsartikel i DN angående buller igår och idag:
http:​/​/​www.​dn.​se/​kultur-​noje/​debatt-​essa/​ett-​herrans-​l.​.​
 0
Mikael Andersson (10 Augusti 2009 19:17):
@Olle J, jag har mailat DN:s kulturredaktion eftersom jag anser att det är häpnansvärt att Peter Bryngelsson i sin artikel om Ett herrans liv då och nu, ej referar med en endast mening till Kungl.Musikaliska Akademiens Ljudmanifest om 33 punkter!

Men Peter Bryngelsson kan vara av samma kaliber som SR:s förre VD Peter Örn som ej heller han hade en aning om detta Ljudmanifest om 33 punkter.
 0
Mikael Andersson (10 Augusti 2009 19:20):
För alla Er som gillar alla ljud och oljud i staden så har BBC ett möjligen intressant projekt på gång med en uppmaning till folk att spela in ljud i sin närmiljö som är inspelningsbara för en större publik:
http:​/​/​www.​bbc.​co.​uk/​worldservice/​specialreports/​saveo.​.​
 0
Mikael Andersson (10 Augusti 2009 19:29):
När det gäller ljud och oljud i det som benämns för buller så finns det i vårt grannland Norge föreningen mot Stöy, någon motsvarighet i Sverige finns ej.
http:​/​/​stoyforeningen.​no/​faktaark/​gjoer-​det-​selv

Med en uppmaning till bullerdrabbade att agera!

Är då det norska samhället mer bullerdrabbat än Sverige?
Troligtvis är det icke så utan snarare kan det visa på att norrbaggar och kvinnfolk accepterar inte vad som helst.

Vad som uppfattas som ljud kan uppfattas som oljud eller oönskat ljud av en annan, Socialstyrelsen anser med belägg från forskningen att det går ej att negligera bullerkällor i dagens Sverige:
http:​/​/​www.​socialstyrelsen.​se/​Aktuellt/​Nyheter/​20​0​9/​Q2.​.​

Miljömedicinare vid Sahlgrenska har särskilt studerat Lågfrekvent ljud och dess påverkan på sömnen hos dem som störs av ljud under nattsömn:
http:​/​/​miljoforskning.​formas.​se/​sv/​Nummer/​Juni-​20​0​2/​In.​.​
 0
Mikael Andersson (15 Augusti 2009 02:04):
Inte ens de riktigt hårda grabbarna som rider sina HD-motorcyklar kommer att uppfattas som särskilt hårda när framtidens HD-cyklar också kommer att bli elektrifierade som denna länk visar exempel på:
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​dUwN6zd2ATg

-Jag har hört prof.Tor Kihlman, numer med emeritus titel, i Teknisk Akustik på Chalmers säga, "ja, jag tog upp det där med bullriga motorcyklar en gång med Rikspolisstyrelsen men de tyckte inte att bullriga motorcyklar var något Polisiärt problem eftersom det i Sverige är ett så säsongsbetonat problem".

Framtidens HD-cyklar och andra Choppers blir tysta de också när de blir elektriska!

Med Zero motorcycles från Kalifornien så kommer motorcrossbanor bli möjliga att brukas även mitt i framtidens villaområden utan att vara några ljudterrorister (som dagens motorcrosscyklar alstrar) se följande 40 sek.video med en Zero motorcrosscykel:
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​qBJqrXuujPM&feature=​rel.​.​
Och Zero motorcycles hemsida:
http:​/​/​www.​zeromotorcycles.​com
 0
Mikael Andersson (16 Augusti 2009 14:06):
Det finns en lovande teknologi att eliminera monotoma ljud eller monotomt buller som vi människor oftast upplever som sövande, tänk på fläktar i mekaniska ventilationssystem som vi pustar ut när de stängs av eller dovt ljud när vi färdas i långfärdsbuss eller dovt väg- och motorljud in i bilkupén.

Fläktar,fläkten i dammsugare,kyl- och frysskåp,bilkupéer,
långfärdsbussar, serverhallar med flera liknande helst slutna rum eftersom ljudet annars ej kan Aktivt släckas ut med Active Noise Control som blir Active Noise Cancellation som man kan åstadkomma numer tackvare billiga DSP (Digital Signal Processor) chip.

Det finns numer även Active Noise Cancellation i headset för de som störs av t.ex Dieselmotorn i en buss under långfärdsresor som man då sätter över öronen och på varje hörlurssnäcka sitter utanpå en liten mikrofon som är kopplad till en liten dosa med batteri kopplade till hörlurarna som innehåller en förstärkare,A/D-konverterare,DSP som omvandlar mikrofonens insignaler till signaler i motfas som sedan skickas till hörlurens små högtalare.

Systemet med Active Noise Control kommer ursprungligen från flygindustrin i att aktivt dämpa motorbullret i flygplanskabiner och för helikopterpiloter.

Rundgång som förr var ett problem när en mikrofon hamnade för nära en högtalare på grund av att båda innehöll en liten elektromagnetisk spole är ett problem som snart aldrig kommer att uppstå igen till följd att teknikutvecklingen.Mikrofoner kan bli nästan hur små som helst med hjälp av MEMS-teknik som numer sitter i majoriteten mobiltelefoner som från kaliforniska Akustica vars senaste är 2x2mm liten.Se mer på:
http:​/​/​www.​akustica.​com/​
Akustic som nu idagarna har köpts av Bosch (Bosch America)för okänd summa pengar.
Bosch Sensortech är en av världens riktigt stora tillverka av 3-axliga accelerometrar i MEMS-teknik.
Så Akustica 2x2mm lilla mikrofon med inbyggd förstärkare och A/D-konverter passa bra i Bosch MEMS portfölj.

Här en förklaring i text om hur Active Noise Cancellation fungerar, har försökt att hitta lämplig pedagogisk video men det är inte så lätt. http:​/​/​thetravelinsider.​info/​noisequieteningpop.​htm

Uppsalaföretaget Dirac Research AB fick en order 2006 från FMV (Försvarets Materiellverk) på Active Noise Cancellation system till flygvapnet.
http:​/​/​www.​dirac.​se/​news.​asp?​newsItem=​242&LastPage=​new.​.​

Det går att göra eget experiment med Aktiv bullerreducering eller utsläckning av ljud (utan ha en mikrofon+DSP) genom att ställa två vanliga stereohögtalare mot varandra men där man växlar plus- och minussladden till den ena högtalaren och sedan ställa högtalarnas framsida mitt-emot-varandra och sedan spela något som är monotomt ljud och utan sång.

Så blir det i det närmaste tyst runt om högtalarna!
 0
Mikael Andersson (23 Augusti 2009 16:08):
Idag krävs det 3-glasfönster för att reducera vägtrafikbuller för de som bor nära genomfartsleder i våra städer.
3-glasfönster är också visserligen mycket bättre på att reducera kallras (snarare värmen ur ett rum som dras sig ut mot mörkret och kylan utanför huset)än äldre fönster med bara 2-glas.

Svenska företaget Airglass i Staffanstorp utanför Lund har tidigare fått forskningsanslag från EU för att försöka utveckla materialet Aerogel till att bli helt transparent vilket tillverkningsprocessen får Aerogel att få en blåaktig ton som ej går att se igenom.
Aerogel kallas även för Frozen smoke då det ser ut som rök innesluten i glas. http:​/​/​www.​airglass.​se

Aerogel uppfanns redan 1931 av en amerikansk kemist,går det att läsa på wikipedia.

Fast det är långt senare som detta fasta material har kommit att bli särskilt intressant då det är en extremt bra isolator mot extrem värme och kyla.

Aerogel är en poröst material med miljontals små celler tackvare att Aerogel är ett hårt material där cellväggarna är hårda så fungerar det även mycket bra som ljudabsorbator.

Framtidens fönster med Aerogel (om man nu lyckas få det att bli transparent till 99,99%) så kommer man att kunna ha det som isolator mellan fönster och en Aerogelskiva á 10mm isolerar lika bra som isoleringsmaterial i väggar som är 200mm tjocka.

Aerogel består till 99,8% av luft och 0,2% av kisel, tillverkningsprocessen kräver högt tryck och värme.

NASA använder sedan länge Aerogel som isoleringsmaterial då Aerogel är extremt lätt fast material som isolerar otroligt bra mot både extrem värme och extrem kyla.Se
http:​/​/​stardust.​jpl.​nasa.​gov/​tech/​aerogel.​html

http:​/​/​www.​aerogel.​com
är hemsidan till Aspen Aerogels som är en av en rad företag som tillverkar produkter av aerogel till främst isolering av oljepipelines, i form av en 6mm tjock fiberduk som isoleringeringsmaterial som även fungerar bra som ljudabsorbator i fordon.

Om svenska Airglass eller t.ex NASA JPL-laboratorium lyckas utveckla Aerogel till att bli ett helt transparent isoleringsmaterial för fönsterisolering då kommer framtidens fönster att bli mycket lättviktiga men också mycket bra ljudabsorbatorer.

Porösa material är bra ljudabsorbatorer om materialet har hårda celler vilket fallet icke är med cellplast därför är cellplast (eller frigolit som en del kallar cellplast felaktigt för då Frigolit är som Freoner ett märkesnamn från början) en dålig ljudabsorbator.Medan Aerogel har hårda celler och är poröst vilket gör det bra till ljudabsorbator.
 0
Mikael Andersson (28 Augusti 2009 11:41):
Nu, har Sveriges radio tagit efter BBC:s uppmaning Save our sounds map i radioprogrammet Mitt i musiken som sänds i P1 och P2.

Mitt i musiken har en uppmaning till att samla in "Goda ljud" för framtidens ljudarkiv i ljud som de gamla Hasselbladkamerornas klickljud och ljudet vid kontakt med cykeldäck mot grusväg, ljud som man kan höra från SR:s Mitt i musiken.
Se och hör på:
http:​/​/​www.​sr.​se/​sida/​default.​aspx?​programID=​10​12

De som anser att man skall få spela högt på stereon i våra lyhörda lägenheter (Sverige har haft samma byggnormer gällande ljudisolering i flerfamiljshus i 54 år, 1945-1999 enligt SOU 1993:65 Handlingsplan mot buller som blev en prop.1996 där det beslutades att Ljudklass C skulle bli Boverkets minimikrav från 1 januari 1999) på vilka tider som helst kan ju t.ex spela in det och skicka in det till Sverige radio!
 0
AB (15 Maj 2010 12:00):
"Ska våra skattepengar användas för att ett vaktbolag ska se till att barnen inte spelar fotboll på en fotbollsplan?"

Nej, skattepengarna kommer enligt Nyhus till bättre nytta om de stoppar journalister från att utföra sitt arbete.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.