Utskrift från gbg.yimby.se
....

En ny Göta Älvbro - stads- och trafikplanering

 
Hösten är snart här och med sommarens slut ökar debatten kring många viktiga stads- och trafikplaneringsfrågor i Göteborg. Den mest överhängande av dessa har varit den lätt infekterade frågan om trängselskatter.

Lite i skuggan av denna fråga, som i mångt och mycket handlar om ett sätt att finansiera Marieholmstunneln och Västlänken, har Göta älvbron hamnat. Denna bro, som med människans måttstock redan skulle ha gått i pension, anses behöva ersättas absolut senast år 2020. Frågan har varit rätt akut rätt länge nu och i onsdagens GP (ej på nätet) presenteras sex olika alternativa förslag för hur den befintliga bron skall ersättas.

- Låg- eller Högbro i Stadstjänaregatans förlängning
- Låg- eller Högbro i Kämpegatans förlängning
- Tunnel under Kämpegatan och älven
- Kollektivtrafikstunnel under Kämpegatan och älven


Alternativen har nyligen presenterats för byggnads- och trafiknämnden av en gemensam grupp från både Stadsbyggnads- och trafikkontoret. Kostnaderna beräknas ligga på mellan tre till elva miljarder (multiplicera med två för en mer trovärdig slutkostnad) och mycket pekar på att det på grund av kostnadsskäl blir en ny bro precis uppströms från den gamla.

Förslagen förväntas gå ut på samråd inom några veckor. Ett utmärkt tillfälle för de yimbyiter som kan mycker mer om komplicerade trafiklösningar än vad undertecknad gör att göra sin röst hör och komma med intressanta förslag och lösningar.

I första hand är såväl en ny Göta älvbro som övriga delar av av de infrastruktursatsningar som nu hägrar kring älven trafikplaneringsfrågor. Det väcker dock även en del stadsplaneringsfrågor som bör betraktas och besvaras.

Vad jag menar med detta är skillnaden mellan den korta och den långa resan över älven. I mångt och mycket handlar infrastruktursatsningarna om att på ett bättre sätt hantera de långa resorna. Förflyttningarna som människor tar för sig till och från Göteborgs ytterområden och kranskommuner samt genomresande. De långa resorna får ofta stor uppmärksamhet i samband med större infrastruktursprojekt.

Ibland tycks stadsplanerare vara Venus och trafikplanerare vara från Mars (fast i realiteten är de allihop troligen från någon planet mitt emellan) när det kommer till dylika frågor. SCAFT-tänkande tycks - föga öväntat får man trots allt säga - i högre utsträckning hållit kvar sitt grepp kring trafikplanerarna. Resultatet av detta kan tyvärr bli att vi skapar nya barriärer i staden.

För att visionen om en fungerande Älvstad skall gå att realisera behöver vi tänka på de korta resornas infrastruktur. För att slutligen binda samman Göteborg norr och söder om Göta älv så måste även korta resor, från ena älvstranden till den andra, vara praktiska och genomförbara. Lågbroar skulle givetvis att vara bäst från stadens perspektiv, men detta krockar eventuellt med rikets intressen.

I söndagens Fria ord i GP (ej heller tillgängligt på internet) föreslog professor Robert Kliger, Chalmers och docent Dan Engström vid Ramböll att gamla Göta älvbron bör återställas till i sin ursprungliga form och bevaras som ett historiskt landmärke; att föreslå att något skall bevaras i sin ursprungliga form för tid och evigheter brukar som bekant vara enda sättet att få gehör i Göteborg. Skillnaden mot andra förslag är dock att deras historiska landmärke skulle ha en fortsatt praktisk funktion som bro för gång-, cykel och kollektivtrafik samtidigt som en, relativt billig, bilbro byggs jämte. Därefter kan debatten för ytterligare upp till fyra broar fortsätta medan det rätt akuta problemet är löst.

Problemet är dock att på sikt måste vi verkligen ha fler övergångar för att folk skall kunna ta sig mellan södra och norra delen av den nya Älvstaden. Med eller utan aktutlösning måste detta faktum tas i beaktande. Om ambitionen är att ena Göteborg över älven kan vi inte fortsätta att ha fem kilometers avstånd mellan de två fasta centrala övergångarna, oavsett om man går, cyklar, åker bil eller kollektivt. En akutlösning som dessutom skulle minska antalet trafikslag som kan ta sig över vid Frihamnen skulle ställa staden än sämre rustad för möjligheterna att förverkliga Älvstaden.

Nåväl, fler övergångar kommer i vilket fall att ge oss fler av de där namntävlingarna som är så högt älskade i Göteborg. Demokratiskt är det också.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Jesper Hallén (27 Augusti 2009 18:12):
Jag förstår inte varför högbro fortfarande är med som ett alternativ. Det där med att bevara Göta Älvbron vet jag inte riktigt heller, den är ju inte så där vacker som en stålbro kan vara. Vet dock inte hur den såg ut innan, men vi kan i alla fall inte ha en stor högbro mitt i stan.
Däremot skulle man kunnat bevara de små järnvägsbroarna i stål som man rivit ned vid t ex Frihamnen och Olskroken.
 0
Johannes Hulter (27 Augusti 2009 18:23):
Håller med Jesper. Bygg flera lågbroar för alla trafikslag. I stort sett alla instanser har insett detta. Det riksintresse som Olle hänvisar till i texten är Vänertrafiken (ca 7-8 båtar årsmedeldygn). Men självklart går det att fixa en lösning så att V-trafiken kan gå fast vi i GBG (som på många andra ställen längs Göta Älv) har lågbroar.

Att spara Göta Älvbron som ett monument är en lustig men en smula bisarr idé. Håller vi på att skapa ett vårt alldeles egna Slussentrauma här i GBG?

BTW Olle, väldigt klarsynt resonerat om "de korta resorna".
 0
Jan Jörnmark (27 Augusti 2009 19:12):
Får ju vara djävulens advokat lite grand här. Saknar visserligen bil, men hyr ofta, och de köer man ständigt ser eller konfronteras med i anslutning till Tingstadstunneln och E6an är fruktansvärda.

Sedan 1978 har Gbgs ekonomiska aktivitet nästan fördubblats (ökat befolkningsområde+ekonomisk tillväxt 3%/år), och samtidigt har älvövergångarna hållits konstanta. Det håller inte, helt enkelt. Som jag ser det behöver vi både en ny ringled, och centrala övergångar för cyklar/fotgängare etcetra.

När några av mina chalmersstudenter gjorde en magisteruppsats häromåret visade det sig att arbetsgivarna betraktade bosättning på "fel sida" av älven som hinder för anställning. Den bedrövliga trafikssituationen klyver oss alltså i två ekonomiska delar, och minskar på så sätt hela stans potential kraftigt.
 0
Erik Sandblom (27 Augusti 2009 22:03):
Bra skrivet som vanligt Olle. "Korta resor" nämns tre gånger i texten, hurra för det!

Det verkar som att ungefär 40% av bilresorna i göteborgsregionen (medräknat grannkommuner alltså) är kortare än sex kilometer.
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​129
 0
Patrik Sterky (27 Augusti 2009 22:48):
Kollektivtrafiktunnel och lågbro vore trevligast, men med tanke på prislappen (8 miljarder billigare) så lär det bli oöppningsbar högbro (+22m) vid Stadstjänaregatan, med anslutning till Bangårdsviadukten (byggs förhoppningsvis samtidigt). Vad hände med cykelbron? För 1 miljard borde man få cykelbron och ett par kortare öppningsbara småbroar vid Gullbergsvass.

@Jan: jag tror säkert att "fel" sida upplevs som en nackdel, även om problemet är betydligt större i Sthlm. Förhoppningsvis skall en ny älvtunnel, ny bro och förbättrad kollektivtrafik förbättra detta.
 0
Fredrik Larsson (27 Augusti 2009 23:00):
Nuvarande bro är ett monster i att ta plats, titta bara på en satellitkarta över området. Vidare borde det vara givet att det blir billigare och bättre att bygga 2-4(eller fler) låga icke-öppningbara broar med gå, cykel, spårvagn och bil än att bygga tunnlar och högbroar för ett trafikslag. Muddra med andra ord Nordre älv.

Ska vi när vi ändå är inne på ämnet prata trafikproblem så är ett av de största de bitvis galna korsningarna innan Tingstadstunneln som är byggda för vänstertrafik. T.ex. så tvingas man göra hela TRE filbyten till vänster om man kommer från Ullevimotet och skall mot Stockholm (som ligger till höger sett ur färdriktningen...) på bara några hundra meter, jag pratar alltså om Olskroksmotet. Det drar ner rejält hastigheten för övrig trafik som skall in i Tingstadstunneln och skapar en rejäl flaskhals. Genom att bygga kanske 50m tunnel så att man svänger till höger för att komma till Stockholm(som det borde vara) så borde kapaciteten kunna höjas rejält till en låg kostnad.
 0
Daniel Sjölund (27 Augusti 2009 23:53):
Som trafiknörd hoppas jag att även du Olle är med och snackar hög och lågbroar, viadukter och annat skoj i kommande yttrande på samrådshandlingen.

Det ska bli spännande att se förslagen!

En liten undran dock:
Förslagen verkar vara dragna i Kämpegatans respektive Stadstjänaregatans förlängning, dvs vinkelrätt mot älven.

Finns det inget alternativ som går från Polhemsplatsen/Åkareplatsen diagonalt över bangården och ansluter direkt till broalternativen Stadstjänaregatans förlängning!?! Det är ju den genaste vägen.

(Alltså en bro från Polhemsplatsen som ett rakt streck över i närhet till Götaälvbrons befintliga ramp på Hisingesidan)
 0
Daniel Augustsson (28 Augusti 2009 00:49):
Jag är emot muddring av Nodre Älv. Jag har troligen ingen kunskap inom detta men antagligen så skulle det vattnet där bli smutsigt och då kan vill inte jag bada där när båtar släpper ut en massa skit.

Dock så kan vi bygga lågbroar och hela köret och så får båttrafiken anpassa sig till natten för att inte störa dagstrafikens rytm.
 0
Sven R (28 Augusti 2009 03:06):
Daniel, om smuts i vattnet skulle bli ett problem så torde problemet existera redan idag eftersom Nordre älv och Göta älv hänger ihop. Man vi göteborgare tar ju vårt dricksvatten därifrån så jag tror inte problemet är så stort.
 0
Daniel (28 Augusti 2009 11:13):
Dom hade ett intressant reportage i P4 om detta samma dag som broalternativen presenterades. Där pratade dom också om dessa spagettilösningar som ofta uppstår när man bygger högbroar. Nu har jag inte sett förslagen, men med tanke på att vi har en tunnelmynning i anslutning till brofästet/tunnelfästet så blir det väl katastrofala lösningar för trafiken.
Dom tog upp Erasmusbron i Rotterdam. Rotterdam är ju en stad med väldigt mycket båttrafik och dom klarar uppenbarligen av att ha en bro som detta: http:​/​/​nl.​wikipedia.​org/​wiki/​Erasmusbrug utan att hela staden går under av inre kaos som uppenbarligen skulle ske i Göteborg om vi skulle bygga en lågbro.
Dom få båtar som går med last i Göta Älv går att föra över till järnvägstrafik mot Trollhättan när dubbelspåret är klart.
 0
Daniel Bergqvist (28 Augusti 2009 15:01):
Det lutar åt lågbro. En majoritet av instanserna förordar en sådan lösning. Det spekuleras t.o.m. i att Sjöfartsverket redan insett att deras argument är för svaga för att gå i strid för.
Men icke att förglömma att det finns en liten minoritet som traditionsenligt besitter möjligheten att avgöra hur vi planerar och bygger i denna stad. I rakt nedstigande led från politikertoppen finner vi denna ärkekonservativa grupp, etablerad på alla tre kommunkontor, med en enastående förmåga att gå politikernas väg. Ty de tjänstemän som dansar med politiker kan räkna med en hel del i gengäld. Så förvånas inte över att man utreder högbroar och att det mycket väl kan bli en sådan som byggs.

Nä, fakumt är att vi är inne i en ond cirkel där lösningar som främjar stadskvalitén läggs åt sidan pga “ministerstyre”. Ju högre upp i organisationen, desto närmare politikerna, desto mer konservativt. Få vågar förverkliga eller föreslå en obeprövad metod…
Götatunneln, Marieholmsförbindelsen, Skånegatan, Gamlestan, Södra och Norra Älvstranden – snart kan vi komplettera listan med: http:​/​/​en.​structurae.​de/​files/​photos/​64/​autoroute_​a29/​.​.​

Men vi får hålla tummarna för lågbro+kollektivtrafiktunnel :)
 0
J E (28 Augusti 2009 15:34):
Jag hoppas verkligen att det blir en lågbro, gärna flera stycken.

Daniel B: Menar du att Götatunneln och Marieholmsförbindelsen var/är dåliga projekt?
 0
Daniel Bergqvist (28 Augusti 2009 16:21):
@J E: Marieholmsförb. är ett misslyckande med tanke på placeringen, och i synnerhet att den inte byggs som tunnel. Den skapar en präktig barriär mellan framtidens Gullbergsvass och ett expanderande Gamlestan. Tyvärr gick riksintresset före med ekonomin på sin sida. Götatunneln borde blivit en tunnel för spårvagn (+tyngre fordon/och begränsad biltafik) med övrig trafik ovan jord.
 0
Sven R (28 Augusti 2009 16:30):
Jag trodde att alla hette Glenn i Gbg. Men nu visar det sig att alla heter Daniel??? Mitt förra inlägg var iallafall till Daniel A.
 0
Mikael Andersson (28 Augusti 2009 18:02):
@Daniel A och Sven R, om Nordre Älv skall överta den lilla fartygstrafik (som ändå finns) på Göta Älv så kommer det att bli tvunget att flytta Vattenintaget från dagens intag vid Alelyckan till i höjd med Bohus, detta sade Stefan Bydén och Einar Hansson från Miljökonsultbyrån Melica
http:​/​/​www.​melica.​se/​medlem.​htm
när jag hörde på dem en onsdagskväll i Mars 2008 på Ekocentrum då de talade om sina visioner om ett framtida Göteborg som med sina vattenvägar skulle kunna bli Nordens Amsterdam.
 0
Sven R (28 Augusti 2009 23:24):
Mikeal, är det för att Ormo skärmanläggning isåfall måste tas bort? Att flytta intaget borde inte vara så dyrt, man lägger bara stora plaströr på botten av älven mellan Alelyckan och Bohus. Ganska nyligen grävde man ner ett sådant rör i marken mellan Ljungby och Växjö för att ge Växjöborna fräscht dricksvatten från Bolmen. Jag undrar vad det kostade.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.