Utskrift från gbg.yimby.se
....

Haveriplats Göteborg

 
GP uppmärksammar idag bostadshaveriet i Göteborg. Här finns en mängd intressanta fakta:

På torsdagen fanns 165 lediga lägenheter och 86 inflyttningsklara bostadsrätter i Göteborg. Samtidigt hade Boplats 96 546 aktiva sökande.
– Trycket har aldrig varit så högt under en lågkonjunktur. Vi har inte några vakanser. Folk står på kö också för dyra, nybyggda hyreslägenheter och ungdomar köper bostadsrätt för att det inte finns något annat, säger Carl-Johan Korsås, vd på AB Framtiden, som driver allmännyttan i Göteborg. /.../ Samtidigt visar GP:s rundringning en stor byggvilja både hos allmännyttan och privata byggbolag. Finanserna är mycket goda och alla svenska banker är villiga att ställa upp med lån till allmännyttan. Byggkostnaderna har minskat cirka 20 procent, vilket bidrar till billigare lägenheter.


Med ett sådant utgångsläge får man anta att byggandet exploderar. Vad bra! Göteborg blir större och roligare med fler människor, fler arbetsplatser och fler möjligheter, nya kvarter med bostäder, parker, restauranger etc växer fram. Eller?

Men i fastighetsnämndens budget nästa år minskar målet till 1 500 nya lägenheter.
– Vi måste vara realistiska. Förseningar, överklaganden och tveksamheter att gå igång med nya byggen gör att vi inte klarar det gamla målet på 2 000 nya bostäder, säger Owe Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för bostadspolitiken i Göteborg.
Han beklagar till exempel att miljöpartiet gick samman med de borgerliga och stoppade alla byggplaner vid Svaleboskogen. Det kunde ha blivit flera hundra nya lägenheter.
Kia Andréasson (MP) beklagar å sin sida att kommunen dragit igång planarbeten för Skanstorget, Svalebo, Norra Guldheden och andra områden som väcker stark opinion.
– Vi vill bygga där det redan finns kollektivtrafik. Men inte förtäta i fina grönområden, säger Kia Andréasson.


Jahaja. Nåja, vi kan ju i alla fall trösta oss med att det är lika illa överallt. Eller?

Privata byggbolag kan också uppleva starkt motlut:
– Göteborg hade fått många fler hyresrätter om man inte valt att satsa på stora bolag som bygger dyra bostadsrätter på Norra älvstranden. Andra planer hejdas av att de inte får sålt nu, säger Joachim Arcari, vd på Botrygg Bygg.
Bolaget hade 17 000 sökande till 96 nya lägenheter vid Örebrogatan på Hisingen. År 2005 vann Botrygg en markanvisning vid Kyrkbyn, men planprocessen drog ut på tiden och överklagades. Först i förra veckan fick de klartecken från regeringen.
Bygg Vesta är nykomling i Göteborg och har haft liknande problem att komma fram i ”plankön”. Det tog fem år innan bolaget fick sin första detaljplan, denna vecka gav byggnadsnämnden klartecken till 77 hyresrätter på Guldheden.
Under samma fem år hann de bygga 850 lägenheter i Stockholm och Malmö.
– Men snart räknar vi också med att bygga 138 hyresrätter vid Lindholmsallén. Ikano Bostaden hoppade av det projektet för att satsa mer i Stockholm, säger Gunnar Nordfeldt, vd på ByggVesta.


OK. Nu vet vi hur illa det är ställt. Det är illa. Men att bara konstatera detta leder ju ingenstans. Så vad ska vi göra åt saken? Vad är de konkreta strategierna? Det är dags att rikta en kraftfull uppmaning till alla politiker i alla olika partier:

Vad har ni för konkreta strategier för att komma ur denna fullständigt bisarra situation?

Vilka lagar behöver ändras så att enskilda rättshaverister inte kan lamslå byggandet?

Hur ska kommunen använda sitt planmonopol så att vi befrämjar många, små och flexibla byggare istället för få, stora och tröga?

Det kanske är dags att utvärdera Älvstrandsmodellen - skapar den verkligen det stadsbyggande vi vill ha?

Det finns många frågor som kräver svar. När skeppet sjunker räcker det inte att konstatera att det sjunker - det gäller också att faktiskt göra något åt det.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
E K (23 Oktober 2009 10:10):
Tack Johannes, och tack till GP för att detta vansinne hamnar på förstasidan.
 0
Anders Gardebring (23 Oktober 2009 10:50):
Det är ju som Stockholms tidigare plandirektör Inger Holmqvist konstaterade. Plan- och bygglagen behöver inte utredas. Den behöver en haverikommision!
Läskigt i sammanhanget är att jag i somras i Almedalen lyssnade på en diskussion om just PBL där fyra politiker (från båda politiska blocken) deltog. Inte en enda av dem tyckte att det fanns några fel i PBL! De hade noll vilja att förändra den överhuvudtaget verkade det som. Det är faktiskt riktigt läskigt att se denna stora klyfta mellan verkligheten och ledande rikstadspolitikers uppfattning om lagstiftningen.

(Det finns naturligtvis fler saker än PBL att se över).
 0
Hannes Johansson (23 Oktober 2009 11:07):
Man får väl försöka lansera nån slags kampanj där man lyfter fram problemen och väcker opinion, samtidigt som man försöker samtala med och skriva till beslutsfattande. För såhär kan det ju inte vara.
 0
Joachim Olausson (23 Oktober 2009 13:32):
Skönt att se svart på vitt hur illa det är ställt och framför allt hur slapp drivkraften att förstora/förbättra gbg är. Finns väl många exempel på saker som borde byggts för länge sedan som är osäkert om det byggs alls. Med den inställningen så vill folk kanske inte flytta hit i framtiden och då är ju bostadskrisen löst, eller? Visioner tack! Även om bara en tiondel byggs så är det mer än vad som händer nu.
 0
Johan (23 Oktober 2009 14:50):
Två frågor:

1. Varför förpassas de kommunala bostadsbolagen till förorter? (Man vill komma igång vid Kortedala torg och Selma Lagerlöfs torg). Varför inte bygga iallafall 500 av de totalt 1600 bostäderna i Östra Kvillebäcken?

2. Varför drar inte de privata byggherrarna igång nya projekt i västra Eriksberg? Där finns det ändå färdig detaljplan för ytterligare över 1000 bostäder. Ta riksbyggen t.ex. De ska bygga två 14-våningshus och skulle kunna dra igång idag, men det gör de inte. Är det p.g.a. av de sju osålda lägenheterna i föregående bygge? Dessa sju lägenheter ligger dessutom alla strax under eller en bit över 100 kvm. Varför satsa bara på stora som ingen vill ha, när de mindre lägenheterna går åt?
 0
John T (23 Oktober 2009 15:45):
Inte för att jag vet om lagar och regler tillåter det, men det känns som att kommunen borde upprätta större planer som inte är definierade på detaljnivå vem som ska bygga. Först till kvarn gäller och så länge man uppfyller uppställda krav så får man dra igång planerandet och byggandet. Sen kan man reglera upp det så att inte samma byggherre tar hand om hela rasket, en blandning är ju viktigt. Alltså något i stil med när man släpper kommunala tomter till tomtkön. En förenklad bild, men kanske något åt det hållet vore en väg att gå.
 0
J E (23 Oktober 2009 16:07):
Bostadsbrist och dom flesta vill bo centralt. Kanske dags att slänga upp några 50-våningshus vid Frihamnen som det diskuterats om här på Yimby tidigare ;).
 0
Mikael Andersson (23 Oktober 2009 17:33):
Göteborgs Posten (GP) agerar på klassiskt kvällstidningsmanér.

Först argumenterar GP för att alla skall äga sin bostad där Bostadsrätter skall främst byggas.Sedan när det blir alltmer uppenbart att denna modell ej fungerar då alla ej har dessa ekonomiska förutsättningar att bli betrodda i bank så försöker GP plocka poänger med att hävda att det är enbart Göteborgs politiker och stadsplanerare där skuld bör sökas för den skriande bristen på lägenheter i Göteborg.

GP har uppenbarligen så stora svårigheter med fallande antal prenumeranter att man tar till klassisk kvällstidningsmanér för att skapa rubriker.
Tyvärr så går majoriteten på dessa floskelrubriker även om de ej erbjuder någon grundläggande analys om orsakerna till sakernas tillstånd.
Varför finns denna skriande bostadsbrist?
 0
Jan Jörnmark (23 Oktober 2009 22:18):
Bra skrivet Johannes.
Beslutet att stoppa i Svalebo, och det tidigare beslutet i juni att avbryta planeringen i området mellan Annedal och Landala/Guldheden antyder att politikerna är på väg att ge upp inför NIMBYismen och den i grunden oförutsägbara miljö- och planlagstiftningen. I Stockholm skedde en liknande totalkapitulation på Gärdet i somras (Kampementsgatan).

Moderaterna i Gbg är emot snart sagt allt nybyggande och Miljöpartiet anklagar sbk/socialdemokraterna för att vara elaka: "Kia Andréasson (MP) beklagar å sin sida att kommunen dragit igång planarbeten för Skanstorget, Svalebo, Norra Guldheden och andra områden som väcker stark opinion". Kias recept blir i praktiken att man bygger vidare på ängarna i Kungsbacka och Kungälv.

Det betyder förstås också att nyproduktionen fortsätter att falla i den inre staden. I Göteborg får vi nu en produktion under 1000 lägenheter i år, i en stad med mer än 500 000 invånare och ett fortsatt starkt inflytningstryck.

Det är med andra ord inte särskilt svårt att först varför bostadsrättspriserna fortsätter mot nya rekordhöjder. Som boende i en sådan brf i Lorensberg får jag väl sända en tacksamhetens tanke till (m) och (mp).

Men egentligen kan man bara sammanfatta utvecklingen i ett ord: sorgligt.
 0
Hans Jörgensen (23 Oktober 2009 22:30):
Dystert när man läser sånt här.
Finns så många aspekter som gör det komplicerat.
Miljonprogramshusen kom för att möta en bostadsbrist,
och det skulle säkert vara värt det igen.
Men idag borde man kunna ta nästa steg dvs bygga i den riktning som YIMBY vill.
Det har väl visat sig att inte ens det som är dyrbyggt blir bra stadsdelar.
Dvs nästa steg tycks ha blivit "lyxiga miljonprogramsområden", istället för de hållbara blandstäder som man pratat om i ÖP i flera år.
Politikern snackar om "Förseningar, överklaganden och tveksamheter".
Antagligen rätt. Men vad döljer sig bakom "Tveksamheter"?
Finns det varierande uppfattningar bland våra företrädare och tjänstemännen, i om det är lämpligt att förtäta på vissa ställen?
Man får det intrycket av artikeln angående MP.

Alltså, jag vill inte heller ha blind förtätning för förtätningens skull. Det fínns naturliga grönområden, höjdprofiler och bebyggelsemiljöer som vi ska vara tacksamma (och stolta) för. De kommer saknas först när de är borta, och de kan inte byggas tillbaka.

Fast det är ändå inget problem, för GBG kan och behöver ändå förtätas både centralt och i när/ytterområden.
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​6/​fortatning-​ger-​en-​battre-​_​.​.​

Dvs. om man är strategisk och föreslår förtätning på parkeringsplatser (t ex CTH-parkeringen vid Gibraltargatan) och inte i stadsnaturen i första hand, så kanske det blir lite lättare.

Det är skönt med Skeppsbron ändå, där man verkar bestämd med att bygga blandstadskvarter i mer än 5 våningar, trots kraxen från Otterhällans topp.
 0
Jan Wiklund (24 Oktober 2009 11:27):
Är det tekniskt och juridiskt (enl PBL) möjligt att göra stadsplaner på 1800-talsvis, dvs fördela all mark på kvarter och tomter och låta den som behagar bygga det den behagar inom ramen för stadsplanebestämmelserna? Sånt skulle ju garanterat ge blandstad, och det vore inte administrativt övermäktigt för ett stadsbyggnadskontor.

Måste en stadsplan diktera exakt vilka hus som ska byggas? Måste en stadsplan utföras som ett politiskt "projekt"?
 0
John T (24 Oktober 2009 19:45):
Jan: Precis det jag undrar över. Är det någon med koll som kan svara på detta så vore det spännande. Kanske man kan t.o.m. börja snickra på ett alternativt planförfarande som kan framföras i en debattartikel eller annat forum som en replik till den defaitism som Owe Nilsson ger uttryck för.
 0
Cecilia Strömer (26 Oktober 2009 08:10):
Hej Yimby
Jag tänkte svara på Johans två frågor lite kort bara.
1. Av de 1600 bostäderna i Kvillebäcken så blir 25% hyresrätter. Då är det privata aktörer som bygger (Ivar Kjellberg och Wallenstam)och vi på Älvstranden.
2. Tidlplanen i Västra Eriksberg är anpassad efter den totala utbyggnaden av infrastruktur exempelvis. Kajerna och vägarna ska byggas först innan hus kan påbörjas. Detta för att de som flyttar in ska bli så lite störda under byggtiden som möjligt. Det byggs enligt tidplan där och det produceras så mycket som möjligt!

Bostäder vid Lindholmsallén var överklagad men vann laga kraft i juni i år. Där hoppas vi att bygget av ca 250 lgh kommer igång kring årsskiftet. Hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter.

Personligen funderar jag ofta på mäklares roll vid försäljning av bostäder. De "säljer" ofta en utsikt, parkeringsplats, etc som finns för tillfället men som kan förändras. Kanske borde mäklarna betala för överklagande?

Hälsningar
Cecilia Strömer
 0
Torbjörn Lindstedt (26 Oktober 2009 09:41):
Det finns ju gått om tomma kontorslokaler på Norra Älvstranden i dag. Kan man inte bygga om dem till bostäder/hyresrätter och skapa lite blandstad där också? Det följer ju visserligen inte Yimbys smått komiska schema hur en blandstad skall se ut - med 1800-talets stenstad som förebild - med bostäder och affärslokaler i bottenplan. Men 2000-talets blandstad kanske inte behöver se ut som 1800-talets stenstad gjorde? Man kan ju alltid anställa en stadsarkitekt som har koll på läget!
 0
Emmali Jansson (26 Oktober 2009 09:48):
@ Jan Jörnmark (23 Oktober 22:18):
Att Miljöpartiet i Göteborg inte vill bygga på centrala grönområden är ingen nyhet och har inte med nimbyism eller pbl att göra.

Som alla som läser den här sajten vet finns det dock mycket redan exploaterad mark i Göteborg som går att bebygga. Att vi i MP därför skulle förskjuta all byggnation till Kungsbacka för att vi inte vill hårdgöra grönområdena är därför helt felaktigt.

Vi har exempelvis omfamnat flera byggprojekt i staden och i både Kvillebäcken och Skeppsbron samt andra projekt föreslagit en högre exploateringsgrad för att passa på att bygga tätt där vi bygger och därmed ge mer utrymmer för att kunna spara på grönområdena.

/emmali jansson, ersättare för MP i Byggnadsnämnden.
 0
Olle Jansson (26 Oktober 2009 09:56):
Torbjörn Lindstedt:
Jag kan då inte tala för alla men jag håller fast vid mina komiska preferenser tills någon faktiskt lyckas skapa blandstad på något annat sätt - det är la lite si och så med de lyckade alternativen som kanske ser bra ut i teorin mellan har haft problem i praktiken.

Det kommer då och då upp idéer om att skapa blandstad på nya sätt men som oftast inte kommer längre än till luftslott och saknar en trovärdig, praktiskt genomförbar handlingsplan. Det blir bara en idisslande diskurs av alltihop http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​9/​0​6/​kritik-​for-​kritikens-​egen_​.​.​ .

Tyvärr har tidigare erfarenhet gjort mig skeptisk till nuvarande förhållandens möjlighet att lyckas med någon form av blandstad.

Frågan lyftes upp en del av mig i detta inlägg http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​7/​staden-​och-​kontoren_​731.​ht.​.​ och bara dagar senare så kom Alvendal i Stockholm till samma slutsats som du http:​/​/​www.​dn.​se/​opinion/​debatt/​tomma-​kontorslokaler-​s.​.​ som sedan kommentarades på YimbySTHLM http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​9/​0​8/​alvendal-​tomma-​kontorslok_​.​.​ .
 0
Jan Jörnmark (26 Oktober 2009 11:57):
Vi är många som gillar den "komiska blandstaden", vilket ju inte minst märks på skrattretande höga prisnivån i den delen av staden. Det är till och med så att det verkligen byggs om kontor till bostäder i sekelskiftesstadsdelarna. Orsaken till att det byggs om är enkel: de komiskt höga värdena i blandstaden gör det möjligt att finansiera de dryga ombyggnadskostnaderna.

Just de höga värdena gör därför att man kan undvika det idisslande som annars nästan alltid följer på sådana tankar.

Emmali Jansson: Enligt GP lägger Kia Andreasson skulden på "kommunen" som dragit igång planarbete på de nämnda platserna. Den praktiska/reala effekten av att olika aktörer sedan har ytterst svårt att komma överens om vad som egentligen är "mycket redan exploaterad mark i Göteborg som går att bebygga" blir ett lågt byggande och en fortsatt utspridning av staden.
 0
Johannes Hulter (26 Oktober 2009 12:04):
@ torbjörn: Varför är du så gnällig? :)

Personligen föredrar jag "komisk" planering everytime framför tragisk planering. Vi ska varken gå tillbaka till 1800-talets stenstad, eller stanna i 1900-talets SCAFT-planering (som du föreslår), utan planera för ett hållbart samhälle på 2000-talet.

Det handlar om att maximera blandning och flexibilitet - fler funktioner i samma hus, social blandning i samma hus eller kvarter etc.

Om du inte gillar det så fine, men det är det vi arbetar för och vi har goda argument på vår sida. Läser du Göteborgs ÖP så är det dessutom det vi har bestämt att vi ska bygga.

Så - upp med mungiporna! Det är dags för rolig stadsplanering istället för trist! :)
 0
bob (26 Oktober 2009 14:17):
Jag reagerade på ett uttalande i gps artikel:
"Stora volymer krävs för att få bra upphandling och rimliga hyror" sa Carl-Johan Korsås (framtidens VD)

Är det verkligen så? Låter ju som angered all over igen. Jag tror det vore bra för alla (utom möjligtvis byggjättarna) med små volymer av små byggare. Att kvarter byggs etappvis av kooperativ eller mindre byggföretag, men med en "färdigritad" och färdigöverklagad stadsplan i grunden, så ingen kan klaga på att utsikten försvinner. Bostadsbristen gör att allt måste gå så fort, men om man klarar av att jobba med flera planer samtidigt så borde ju utbyggnadstakten per område kunna bli lägre och kvalitén och variationen bättre.
Dessutom visar forskning att små byggföretag bygger billigare.


Men jag vet inget om lagstiftning eller sbk:s resurser..
 0
Johannes Hulter (26 Oktober 2009 14:40):
Jag tror Bob är inne på precis rätt spår här. Som Emmali säger så har vi massor med "hårdgjord" central mark i Göteborg. Frihamnen, Masthugget, Ringön, Mölndalsvägen etc. Problemet verkar vara att allt är låst i avvaktan på någon gigantisk superplan som någon superplanerare ska släppa ner från himlen om 500 år. Man är rädd för att bygga "fel" idag så det blir krångligare om 500 år när man ska sätta igång.

Jag tror det är smartare att rita övergripande, generella och flexibla stadsplaner på en gång och sedan (som Bob säger) låta många mindre byggare fylla på efterhand med mindre fastigheter. Sådan planer finns redan, jfr "Masthuggsstaden" http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​2/​masthuggsstaden_​645.​html

Rulla ut rutnätet. Det behöver inte vara så fruktansvärt komplicerat. Kommer man på efter 20 år att det behövs en arena eller ett resecentrum eller ett torg eller whatever så anpassar man planen för det i efterhand. Enda nackdelen är väl att det kommer att bli arbetsbrist på SBK. jag har svårt att tänka mig att resultatet av en sådan piecemal engineering utifrån en enkel formel skulle bli sämre än dagens blandning av ofullbordade superplaner och frimärksplanering.
 0
John T (26 Oktober 2009 14:49):
Kanske vi kan föreslå att nästa etapp av Backaplan bebyggs enligt gammaldags rutnätsprincip i modern tappning på prov? Eller kanske ett antal kvarter på de gigantiska parkeringsöknar som omger verksamheterna på Lindholmen nu?
 0
Johan (26 Oktober 2009 18:21):
@ Cecilia

Tack för svar. Alltid trevligt när planerarna visar intresse för allmänhetens frågor och synpunkter.

@ Markus T

Lindholmen verkar ju redan ha lite av en masterplan. Om följande arkitektförslag blir verklighet så är jag mer än nöjd: http:​/​/​www.​kanozi.​com/​?​page=​120​0​0​0​487
 0
Matthias H. (26 Oktober 2009 18:50):
Torbjörn, det var väl en lite onödig förolämpning?
 0
Torbjörn Lindstedt (27 Oktober 2009 11:43):
@ Mattias H. Jag förstår inte vad du menar. Att staden utvecklas utifrån samtidens arkitektoniska ideal istället för ngt schematiskt system som Yimby tycks förorda är väl snarast något som skapar mångfald i stadsmiljön?
 0
bob (27 Oktober 2009 13:03):
@torbjörn mfl
Är väl jättebra att spränga in bostäder i tomma kontorslokaler på n. älvstranden! Ska man uppnå blandstad måste man ju även utgå från det som redan finns. Förtäta och bygg om, men riv inget!
När man jobbar med jungfrulig mark däremot, så har man ju chansen att göra det bra från början. Då är ju blandad tät stad med gatutrum att föredra - av alla de anledningar yimby brukar dra upp. Behöver inte vara "komisk" 1800-tals pastisch, det viktigaste är att man jobbar med gaturum, och bottenvåningar som öppnar sig mot offentliga stråk. Och att man slipper alla de överblivna "wasteland"-ytor som blivit så vanliga de senaste 70 åren.
 0
Johannes Hulter (27 Oktober 2009 13:49):
I'm with Bob. :)

Torbjörn, av ren nyfikenhet, var bor du själv?

Det är lustigt att det finns så många som har teoretiska hangups på det här - jfr: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​9/​nyfunktionalism_​754.​html

Men stadsplanering är ingen teoretisk fråga som svävar i det blå. Olika sorters planering ger olika konkreta utfall vad gäller social/funktionell blandning, miljöpåverkan etc. Vad sägs om att börja med vilka konkreta utfall vi vill ha och välja en planering som ger det, istället för att på abstrakta teoretiska grunder förespråka/förkasta planeringsmodeller och typologier?
 0
Matthias H. (27 Oktober 2009 18:13):
Torbjörn, vad är det som är komiskt med den stad som du säger att jag (då jag är yimbyit) förespråkar, den fungerar ju utmärkt. Säg mig vad du istället tycker fungerar utmärkt som blandstad?
 0
Sven R (27 Oktober 2009 20:18):
Förstår inte varför man skulle konvertera kontor till bostäder där. De kontor som finns på NÄ har alla modern standard, antingen i moderna kontorsblock eller i konverterade industrilokaler. Torbjörns lösning är dyr och inte optimal med tanke på att det fortfarande finns gott om plats att bygga nya bostadshus.

Visst, t.ex Lindholmen upplevs som en död kontorsenklav. Men det går att ändra på genom att bygga tät blandstad runtomkring och se till att trafiken leds igenom området. Om det ser ut som 1800-tal eller inte spelar mindra roll. Jag förspråkar höga hus längs älven och det känns ju inte som ett gammalt ideal precis.
 0
Torbjörn Lindstedt (28 Oktober 2009 02:06):
@ Johannes Åsberg: jag bor i en lågt exploaterad förort från 1950-talet. Men det kommer säkert någon idiotisk förtätnings hysteri här också. Det är underbart för en småbarnsfamilj med spridda 3 våningshus och den grönska som stad i park ger. Dessutom finns bilfria gångstråk för barnen. Har nog prövat på det mesta från villa förort, förorenade Mölndalsvägen i Göteborg, miljonprogram och stenstad. Den stora trean i miljonprogramsområdet Nacksta utanför Sundsvall var sannerligen ingen hit - då var det mycket trevligare att bo i trånga ettan in mot gården i stenstaden. Men det berodde nog mest på områdenas social struktukturer. Stenstaden i Sundsvall var lika död som Nacksta klockan 3 på lördag em. Inte ens korvkiosken var öppen!
@Mattias H - en levande 1950-tals förort som är funktionsindelad kan också vara jättebra. Jag anser att staden skall bevara sina årsringar. Det finns inte bara en lösning. Folk gillar som tur är olika stadsmiljöer. Man kanske även uppskattar olika typer av stadsmiljöer i olika faser av livet. Eftersom jag själv jobbar som förvaltare med utvecklingen av en gammal industrimiljö vet jag att också dessa miljöer kan fungera utmärkt som blandstadsmiljöer även om man inte går efter speciell mall.
@ Sven R Det är en stor förlust att stå med tomma lokaler och bostadsbristen är ju som sagt rätt akut...
 0
Johannes Hulter (28 Oktober 2009 08:32):
@ torbjörn: Different strokes for different folks, helt klart. Och vi kommer knappast att lida brist på glesa bostadsenklaver anytime soon.

Däremot verkar just 3-våningshuset hotat om man ska tro Erik Berg på bloggen approximation: http:​/​/​approximationer.​blogspot.​com/​20​0​6/​0​4/​det-​frsvun.​.​ Ett inlägg som du nog gillar - enligt Berg är trevåningshuset den perfekta bostadstypen. :)

Något det de facto är brist på är tät levande blandstad. Så då kanske vi ska bygga det?

Dessutom undrar jag: Om du tycker att förtätning är "idiotisk", betyder det att du tycker att utglesning är smart? Det låter så när du pratar om "årsringar". Eller tycker du att vi ska försöka hindra folk från att flytta hit?

Ska vi varken förtäta eller glesa ut så blir vi t.o.m. tvungna att tvinga folk att flytta från Göteborg. Din 50-tals förort har förmodligen betydligt lägre befolkningstäthet idag än när den var ny (ökad bostadsyta/person). Vart ska folk ta vägen? Ska vi lotta om vem som får bo kvar?

Jag tycker det låter som en tragisk framtidsvision...
 0
Jan Jörnmark (28 Oktober 2009 09:16):
Man kan tycka olika saker om kvartersstäder och modernism, vill till exempel minnas att TL ville riva hela det moderna Masthugget i en annan tråd i juni. Men det är i vilket fall som helst alltid intressant över att fundera över det här med kontor och bostäder.
Till att börja med har jag med tilltagande intresse noterat att Byggnadsvårdmagasinet drivit den här typen av frågor den sista tiden, inte sällan med en ganska dramatisk retorik. Den 25 september var Magasinets rubrik: "Husockupation och civil olydnad - intrång i privat äganderätt eller socialt ansvarstagande?" Den 3 augusti genomförde Magasinet till och med en "Spaning på stan" där man pekade ut en enskild fastighetsägare som särskilt "märklig", därför att denne inte byggde om sina kontor till bostäder. I den sista tråden är nu Norra Älvstranden utpekad som lämpligt ombyggnadsobjekt.

Nu finns det ju vissa bekymmer med den linjen som har med både äganderätt och lagstiftning att göra. Att bygga om till bostäder från kontor/hotell/industri förutsätter inte sällan planändringar. I ett så till synes enkelt fall som detta
http:​/​/​www.​jornmark.​se/​places_​photo.​aspx?​placeid=​214&P.​.​
...där fastighetsägaren vill bygga om från hotell till bostad kommer det först att krävas en planändring. Det är inte osannolikt att ändringen kan ta minst ett år. I ett annat berömt fall på Marstrand har just Byggnadsvårdsmagasinet gått i spetsen för att stoppa förändringen i användningsformen från hotell till bostäder.

Men att bygga om från kontor till bostad handlar ju inte bara om att ställa in en säng och en lampa på kontoret. I verkligheten kostar ett sådant projekt ganska mycket pengar. Tittar vi på det här pressmeddelandet
https:​/​/​www.​avanza.​se/​aza/​press/​news.​jsp?​newsArticleId.​.​ från en nyligen genomförd affär som inbegriper ombyggnad av kontor till bostäder hamnar vi på en ombyggnadskostnad i häradet på 10000 kronor kvadratmetern. Sedan får vi naturligtvis räkna med själva förvärvskostnaden också, och sedan börjar vi närma oss normala nyproduktionskostnader. För att en fastighetsägare ska göra det där behöver han vara rätt säker på vilka priser han kan få ut för de nya bostadsrätterna, alternativt att bruksvärdeshyrorna i området kan ge en hyfsad avkastning på den stora investeringen.

Om Torbjörn ändå är intresserad av ett sådant projekt känner jag till ett fint gammalt kontorshus i Mölndals Kvarnby som enligt länken nedan har mer än tusen tomma kvadratmeter kontor. Utan större bekymmer borde dessa kunna byggas om till bostäder för att avhjälpa bostadsbristen i Göteborgsregionen. Huset har dessutom den fördelen att TL har väldigt nära till lokalerna.
http:​/​/​www.​objektvision.​se/​kontorslokaler/​m%C3%B6lndal
 0
Torbjörn Lindstedt (28 Oktober 2009 12:26):
Tack Jan och yes jag har koll på priserna. Du har både rätt och fel. 1100 kvm är vad vi kan erbjuda för att vara mer exakt. Jobbar för förändringar i Stora Götafors i detta nu - huset kommer kanske att få en blandning av verksamhetslokaler och bostäder i framtiden. Vi måste dock få en planändring från verksamhetslokaler till bostäder. Det kan ta lite tid som sagt. Byggnadsvårdsmagasinet har aldrig drivit linjen om att inte bygga bostadsrätter i Marstrand. Vi vill bevara Turisten.
 0
Olle Jansson (28 Oktober 2009 12:59):
Att med retorik propagera för ett bevarande av stadens årsringar gör man implicit ett val för utglesning och funktionsseparering på tät blandstads bekostnad (så länge staden växer).
 0
Hannes Johansson (29 Oktober 2009 14:08):
Det framgår väl ganska tydligt att en åtminstone stor del av Göteborgs problem är politiska. Det verkar saknas ju inte idéer eller intentioner, men i slutändan får man ändå ett system som är alldeles för trögt och bakåtsträvande. Finns det inte några politiker här i stan som satsar på framtiden, istället för att försöka att enbart leva i det förflutna så långt det går? Kan inte Yimby på något sätt försöka fokusera lite mer politisk opinion för att på så sätt sätta press på beslutsfattare? Som sagt tidigare, kanske kampanja på något sätt. Att skriva yttranden och sporadiska debattartiklar är jättebra, men det kanske behövs nånting mer för att åstadkomma förändring. Kanske kan man lyfta fram vilka politiker som driver frågor som berör ämnet, och på vilket sätt man gör detta? Förvisso skall Yimby vara partipolitiskt obundet, men om man lyfter fram specifika frågor, så kanske man sätter mer press på politiker från alla läger att lyfta fram de här frågorna.
 0
Sven R (30 Oktober 2009 16:51):
Torbjörn, kontorsvakanser i lågkonjunktur är inget ovanligt. Och som du kanske känner till så planerar Lindholmen Science Park att forstätta växa, bl.a med den runda signaturbyggnaden Kuggen.

Kontorshus är i regel mycker tjockare hus än bostadshus, det blir inga trevliga lägenheter. Dessutom han man i moderna kontorshus investerat massor i tekniska system som ventilation, uppvämning, IT osv. Mycket av detta skulle bortkastat vid en ombyggnad.

Däremot har du helt rätt i att vi inte behöver fler kontorsghetton. Ska man bygga "parker" så är det bättre att dessa iallafall försöker fungera som traditionell funktionsblandad innerstad. Kista är ett ganska intressant exempel på detta. I Göteborg har vi inget bra exempel tyvärr. Om man ändå vill bygga rena kontorshus så kan man spränga in dessa som höghus bland lägre hus i en kvartersstruktur.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.