Utskrift från gbg.yimby.se
....

På väg mot biltullar

 
GP rapporterar att första steget mot biltullar i Göteborg nu är taget.

I går kväll godkände regionstyrelsen i Västra Götaland det avtal som innebär att trängselskatter införs i Göteborg. Nu väntar beslut i Göteborgs kommunfullmäktige och i Landstinget Halland.

- Även om vi inte äger frågan är detta ett principbeslut för trängselskatter. Införs inte trängselavgifterna faller hela avtalet om satsningar på Marieholmstunneln och tågtunneln Västlänken, säger regionrådet Roland Andersson (S). Sak samma om staten inte betalar sina utlovade 15 miljarder.


Fem olika alternativ har granskats:Enligt GP ligger de två första förslagen bäst till. De tyngsta politikerna för de två blocken, Anneli Hulthén (S) och Jan Hallberg (M) är tydliga med att man vill ha ett system som är enkelt att förstå och administrera.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Erik Sandblom (14 Oktober 2009 14:17):
Jag tycker ettan och fyran verkar enklast och bäst. Ju större systemet blir, desto mer permanent blir det.

Om vi bygger mer tät blandstad, och om människors värderingar fortsätter att förändras, så är det inte säkert att folk kommer fortsätta köra bil lika mycket som idag. Och då behövs inte lika stora trängselskattesystem.

Ungdomar väntar allt längre med att skaffa körkort, det tycker jag visar vilka värderingar som är på ingående. Även i åldersgruppen 25-47 minskar körkorten.
http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​10​0​1_​110​5_​Allt_​fler_​skippar_​k.​.​
 0
Niklas (14 Oktober 2009 14:41):
Efter snabb koll förordar jag nog 2:an (fast som Stockholmare har ni säker bättre koll).

Den inre ringen bör dock vara rörlig i takt med att innerstaden expanderas.

Den yttre ringen kan dock ligga kvar permanent, eftersom tätorten förhoppningsvis inte glesas ut så långt.
 0
Gustav Sjöblom (14 Oktober 2009 17:15):
För Naturskyddsföreningen är det viktiga att inte redan nu binda sig vid en viss utformning, se http:​/​/​naturskyddsforeningengoteborg.​blogspot.​com/​
 0
Daniel Bergqvist (14 Oktober 2009 17:25):
Fantastiskt! Snacka om att allt går snabbt när alla politiker är eniga.
Jag föredrar 2:an utan konkurrens.

Alternativ 2 innebär att man fritt kan röra sig mellan centrum och förorten Norra Älvstranden. Alternativ 1 förstärker älvens barriäreffekt mellan staden och förorten N.Ä.
Med tanke på visionerna för "Älvstaden" tror jag det är rimligt att låta denna omfattas av "stadsmuren".
 0
J E (14 Oktober 2009 20:09):
Daniel Bergqvist: Och hur många åker bil till "förorten" Norra Älvstranden?

Själv tycker jag att Alternativ 1 ser bäst ut.
 0
Niklas S (14 Oktober 2009 20:22):
Alldeles för mycket bilar på N.Ä som för övrigt inte i mitt tycke känns som en förort. Snarare en modern expansiv del av staden?

För övrigt tycker jag att en höjning av timtaxan på parkeringar i centrala delar staden samt ett stadsbyggande som inte främjar bilism vore att föredra (kan dock bli svårt i Sveriges Detroit).
 0
Mikael Kreutz (14 Oktober 2009 22:10):
Alternativ två ser ut att kunna vara bra ur Yimby-perspektiv — Det blir väldigt dyrt att bosätta sig i "sprawlade" villaområden i kranskommunerna, och det blir också dyrt om man väljer bilen som boende inom yttre zonen. Tät stadsbebyggelse med god kollektivtrafik blir den populärast bostadsformen!
 0
Daniel Sjölund (14 Oktober 2009 23:52):
Håller med er att zonerna måste växa med att innerstaden växer.

2:an är en favorit, eftersom jag tycker att man bör snegla lite på hur översiktsplanen ser på framtida "centrala delar" av staden (bla. Backaplan) och en gång för alla bryta upp älvbarriären och integrera Hisingestadsdelarna med Göteborg, precis som Daniel Bergvist skriver.
 0
Sven R (15 Oktober 2009 02:28):
Alt 2 tar inte bort älvbarriären. Det ser ut som om Älvsborgsbron och Tingastadstunneln tullbeläggs i detta alternativ. Bara Götaälvbron slipper tull, men är det så lyckat att alla bilar i centrum styrs dit? Planeringen hittills har ju gått ut på att styra ut så mycket bilar som möjligt till de kapacitetsstarka förbindelserna.

Jag tror Alt 1 är bäst ur Yimby-perspektiv. Då hamnar utbyggnadsområdet Norra Älvstranden på samma sida tull-linjen som de flesta göteborgare bor. En tullbelagd innerstad kommer att innebära att det blir intressant att exploatera i "mellanstaden". Tänk på att Backaplan har vuxit tack vare gratis parkering, samma mekanism kommer att gynna exploatering för handel och arbetsplatser på hela NÄ.

Tyvärr kanske det blir mindre attraktivt att bosätta sig på NÄ i alt 1. Men jag vill ändå tro att stadsdelen ligger så centralt att det går att locka folk. Speciellt om vi bygger spårvagnstunneln o liknade.
 0
Patrik Sterky (15 Oktober 2009 13:04):
Tycker den inre ringen på alternativ 2 ser väl så bra ut som alternativ 1. Tycker det är märkligt om E6an genom staden är avgiftsbelagt, medans passerande trafik kan köra över Älvsborgsbron och runt.
 0
Mikael Andersson (19 Oktober 2009 18:12):
Numer är till och med Västsvenska Handelskammaren villiga till Trängselskatt i Göteborg eftersom Trängselskatt i Göteborg skall finansiera bl.a en ny Göta Älvbro och Marieholmstunnel.
http:​/​/​www.​handelskammaren.​net/​sv/​tjanster/​Noterat/​Not.​.​

Zonen för Trängselskatt bör ej vara stor till ytan för då kommer väldigt många som bor i centrala Göteborg att fortsätta köra bil istället för att välja att färdas kollektivt.
Trängselskatten är ju till för att både sänka bilTrängseln men också att skotta in slantar till infrastruktur till vägar och tunnlar som på sikt förhoppningsvis skapar fler tågresenärer i Västra Götalands län än fler bilburna i resor till/från Göteborg.
 0
Åke (17 December 2009 17:50):
Otroligt dumt med trängselskatt i en stad utan större trafikproblem! Jag kör genom tunneln varje dag till och från jobbet. Jag har aldrig problem med trafiken.

Lägger ner idén det är bara en lekstuga för miljönissar och de som vill lägga ytterligare börda på folket!

Jag kommer att rösta på det parti som inte vill ha eländet!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan