Utskrift från gbg.yimby.se
....

Folkpartiet öppnar för samtal om staden

 
För ett tag sedan lanserade Folkpartiet ett forum för diskussion och debatt om hur Göteborg ska utvecklas i framtiden. Det första område man valde att ta upp var stadsbyggande. Det är ett strålande initiativ från Folkpartiet i Göteborg, som redan tidigare många gånger utmärkt sig som ett stadsvänligt parti. Andra partier (och Folkpartiet i Stockholm?) tar förhoppningsvis intryck.
 
Såhär beskriver Pär Gustafsson (FP) projektet:
 
Som första parti i Göteborg bjuder Folkpartiet liberalerna in intresserade göteborgare och medlemmar att utveckla politiska idéer via nätet på bloggen http://fpgoteborg.wordpress.com.
 
Folkpartiet försöker ständigt arbeta med idéutveckling och inför valet 2010 intensifieras detta arbete på flera plan. Vi har redan idag högar av spännande förslag och för intressanta diskussioner internt, nu vill vi locka ut diskussionen på nätet där fler kan vara delaktiga och påverka.

Tanken är partiet lägger fram utkast till program i olika frågor som göteborgarna sedan i dialog med partiets medlemmar kan utveckla. Vi sitter inte på hela sanningen, utan vill ta del av andras människors tankar, idéer och kunskaper. Den kompetensen vill partiet sedan kunna använda, diskutera och reflektera över innan färdiga förslag presenteras. Vi ställer en del frågor som vi gärna vill ha svar på, men har inget emot att nya förslag presenteras och lyfts fram.

Folkpartiet vill att fler invånare är med och påverkar stadens utveckling, istället för att alla beslut fattas i stängda styrelserum. Första programmet som redan ligger ute på nätet, En stad i förändring, behandlar stadsbyggnadsfrågor. Höga hus, låga broar, bygglov, Stena Line terminalens läge och en framtida stadsarkitekt är frågor som alla berör och väcker debatt och den ska bli spännande att följa på webben.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6733 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee