Utskrift från gbg.yimby.se
....

Kvibergs ängar

 
Detaljplanen för Kvibergs ängar är på samråd till den 2 februari. Kvibergs ängar är ett stort område mittemot Kvibergs ståtliga kasernbyggnad. Området ligger i den s.k. Mellanstaden, som enligt översiktsplanen ska förtätas enligt blandstadens principer.Planområdet Kvibergs ängar

Kvibergs ängar ligger i direkt anslutning till andra förtätningsområden, som vi skrivit om tidigare. Den nya översiktsplanen hann dock tyvärr inte påverka planeringen av dem, utan de blev rena husipark-enklaver i klassisk miljonprogramsanda.Planerade områden i närheten

Det är därför med stor spänning man läser planförslaget för Kvibergs ängar. Hur kommer den nya och urbana översiktsplanen att påverka byggandet? Hur ser det ut nu när vi ska bygga den täta och levande blandstaden? Kommer man att ta intryck av de spännande kvarteren runt Bellevue marknad? Eller kanske landshövdingekvarteren i Gamlestaden, på andra sidan Kvibergsstaden?Gatuvy i Gamlestaden

Svaret är fascinerade.

På det stora området kommer fyra radhusområden, ett par punkthus, några lameller och ett stort antal parkeringsplatser att byggas, isolerade från resten av staden med en bullermur. Funktionsblandningen inskränker sig till någon sorts mataffär och en förskola i områdets sydvästra hörn, mot Kvibergsbron.Föga överraskande är det danska kontoret Vandkunsten som ligger bakom. Studera gärna deras ursprungliga förslag för Kvibergs ängar från 2004, komplett med arkitektoniskt språkblomster av tunnaste sort. Upplägget är snarlikt deras besynnerliga plan för Stora Torp, som vi diskuterat tidigare. Även här försöker man aktivt skapa enklaver i "...en dämpad, mörk färgskala". Jodå, man talar faktiskt öppet om att det är just "enklaver" som planeras.

De fyra enklaverna ska skiljas åt av "gröna kilar" som enligt plantexten "...länkar samman området med dess omgivningar" [sic]. Tanken att kilar ska länka samman saker är kuriös. Ordet "kil" kanske betyder något annat på danska (eller på newspeak) men på svenska har det vanligtvis en annan betydelse.

Det räcker dock uppenbarligen inte med gröna kilar för att isolera enklaverna från varandra:

För att tydliggöra mötet mellan bebyggelsen och de gröna kilarna skall varje bebyggelsegrupp omslutas av murar/plank. Dessa föreslås vävas samman med husens gavlar och bli en tydlig identitetsskapare för området.

Att isolera bostadsenklaver med murar och plank är definitivt identitetsskapande. Frågan är väl mer vilken sorts identitet man skapar. "Gated community" ligger nära till hands även om det verkar bli mer "gated" än "community" på en yta som är lika stor som hela området med landshövdingehus i Gamlestaden.

Ja, det finns mycket intressanta saker i denna märkliga plan. Till exempel betonar man att området har mycket goda kollektivtrafikförbindelser och poängterar vikten av ett lågt bilinnehav: "Kommunens målsättning är att boende i goda kollektivtrafiklägen ska kunna ha ett något lägre bilinnehav än genomsnittet."

Att man samtidigt planerar 545 p-platser för 400 hushåll, dvs. en parkeringsnorm på ca 136% verkar inte störa det goda humöret. Det är en överkapacitet på mer än 100 procentenheter jämfört med det aktuella bilinnehavet i SDN Kortedala, som ligger på 33,5%.

Miljöpartiet gjorde ett heroiskt försök att styra upp planen innan den gick på samråd, i sitt yrkande vill de få bort murarna och enklaviseringen, flytta husen mot gatan, få in bokaler i bottenvåningarna och sänka p-normen. Byggnadsnämnden valde dock att rösta ned deras förslag. Varför? Tja, du får väl fråga dem...

Förmodligen har det blivit ett stort missförstånd. Som tur är kommer Yimby Göteborg att lämna in ett yttrande om Kvibergs ängar som beskriver hur man borde göra istället. Det är inte försent än.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Appekgr (20 Januari 2010 15:35):
Gå med i Facebook-gruppen "Göteborg är inte Bullerbyn".

http:​/​/​www.​facebook.​com/​search/​?​q=​G%C3%B6teborg+%C3%A4.​.​
 0
Erik Sandblom (20 Januari 2010 15:41):
Det är helt groteskt vad inne det är med bullermurar. Behöver man omgärda varje kvarter med en bullermur så är det något som är väldigt fel. Både trafikmässigt fel (man förutsätter mycket biltrafik) och socialt fel (man stänger ute folk). Och så byggtekniskt fel, man kan ju bygga slutna kvarter (det jag har lärt mig genom att hänga här på Yimby!)
 0
Matthias H. (20 Januari 2010 15:42):
Oj, jag trodde detta var helt kört och beslutat redan. Då kan vi ju påverka, så himla bra. För detta förslag är en styggelse som jag sagt tidigare. Vandkunsten ... nä jag orkar inte. Nu ska vi vara konstruktiva. Det här området måste gå att fortsättas i Gamlestadens härliga stadsstruktur eller hur?
 0
Martin C (20 Januari 2010 16:19):
Haha, man gråter ju åt sådana förslag. Om det inte ändras, kan vi inte bli Nimbys och överklaga det i årtionden då?
 0
Matthias H. (20 Januari 2010 16:22):
Hahaha Martin, är helt med dig angående överklagandet i sådana fall. Gör det någon skillnad om att vi inte är fler än 1000 än? Vad innebär det om vi blir 2000? Sakägare? Vad är det?
 0
E K (20 Januari 2010 16:51):
Ett rysligt förlag. Raka motsatsen till alla aspekter av ordet hållbarhet, och en rak höger i ansiktet på både ÖP och invånarna i närliggande områden.

Jag känner mig tvungen att ta till kraftuttryck: Det här är REN SKIT som hör hemma i PAPPERSKORGEN.

SBK! Byggnadsnämnden! Hur kan ni göra så här mot oss? :(
 0
Tobias Jansson (20 Januari 2010 17:10):
De måste ha angivit väldigt starka skäl i planprogrammet för att kunna så kraftigt frångå ÖPn. Eller ja egentligen så är väl "blandad stad och förtätning" begrepp som går att definiera lite hur löst man vill kanske om man vill vara bakåtsträvande :(

Så förbannat tråkigt att det här händer över hela landet om och om igen, något som börjar som en bra tanke i en ÖP blir bara hinder för planarkitekten att smita undan :/
 0
Johan K (20 Januari 2010 17:11):
Finns det något bra sätt att engagera sig mot detta (och för Yimby i största allmänhet)? Att predika blandstadens lov här på forumet är ju bra, men finns det andra sätt att verkligen nå ut?

I till exempel Kvibergs ängar finns ju potential att faktiskt skapa något jättebra med samma grundstruktur som t.ex. Gamlestan och så kör man vidare i samma gamla innötta eländiga spår. Skulle man ge tusan i att skära av området från regementsområdet skulle kanske även det livas upp lite och skapa massor med möjligheter för spännande lokalutnyttjande där. Där borde det finnas alla möjligheter att husera lite mer udda rörelser som vi alla tycker om (nya idéer kräver gamla hus osv.).

För övrigt: stor cred till Johannes som vanligt. Lysande arbete.
 0
Olof Antonson (20 Januari 2010 19:03): Online
Först tar de bort marknaden, sen inför de gated communities ... Med god vilja kan man fantisera om att de med murarna kanske vill knyta an till regementets borgarkitektur?

Det är dags att vi slutar bygga områden som ser ut som koncentrationsläger. Gamlestan har massa potential; det är sådär härligt ruffigt, typiskt göteborgskt. Det finns en intressant blandning byggnader och verksamheter (mångkulturellt är bara förnamnet, kolla skyltarna på Artillerigatan).

Förslaget ser ut som ett av alla de fort som byggdes i Nord Amerika under 1800-talet. Så vitt jag vet har vi inga indianer på krigsstigen i Göteborg att skydda oss mot:
http:​/​/​picturinghistory.​gc.​cuny.​edu/​images/​thewest/​fig.​.​
 0
Patrik Höstmad (20 Januari 2010 19:12):
Intressant inlägg.

Kan man lära sig att förstå hur de tänker? Vad är tanken bakom? Vad är idealet?

Någon som har info om detta? Jag vill lära mig förstå.
 0
Hans H (20 Januari 2010 20:06):
Min gissning på vad för tankar som format planen följer.

Man vill massproducera fastigheter för att maximera vinsten, men man vet sedan tidigare att större massproducerade områden känns anonyma, konstlade och ganska tråkiga. Och ett sätt att mildra de negativa känslor man får i ett stort område där allt ser likadant ut kan vara att bryta upp och separera området i flera lite mindre enklaver, så att det kanske känns som om man är ett lite mindre område (där allting fortfarande ser likadant ut).

Två andra mer uppenbara punkter som säkert värderades högt är att alla i området har nära till något grönt (i form av de gröna kilarna) och att alla har enkelt att komma ut på motorvägen. Dvs gammal hederlig modernism.
 0
John T (20 Januari 2010 20:19):
Bullerskärmar känns så oerhört uppgivet; "biltrafiken kommer att öka i all oändlighet och det finns inget vi kan göra åt det". Jag kan förstå bullerskärmar utmed nationella vägar som E20, men Kvibergsvägen?

Att sen området är utformat så att ingen som inte har ett ärende i området kommer passera igenom blir ju bara kontraproduktivt om det är trygghetsaspekten man vill åt. Det kan pågå alla möjliga sorters skumraskaffärer bakom muren som ingen förbipasserande har en chans att upptäcka.

Troligen vill man ha en mjuk övergång mellan flerfamiljshusen som byggs i Kviberg och Utby, men om det tvunget skall vara radhus borde man kunnat hämta inspiration från både Kungsladugård, Kålltorp och St Sigfridsgatan, eller för den delen Utby i viss mån.
 0
Anna Eriksson (20 Januari 2010 21:09):
Detta var något av det värsta jag sett faktiskt. Bullerplanken blir liksom pricken över i. Sånt har ju inte funnits tidigare runt botadsenklaver men börjar nu tydligen sprida sig, det finns ju sådana i förslaget till Stora Torp. Så nu är det inte längre bostadsenklaver man ska bygga utan grindsammhällen (som är det svenska ordet för gated communities).

Att knyta an till Gamlestadens bebyggelse hade ju varit finfint. Härlig (ruffig) kvartersstad som flera påpekat. Och så närheten till Kvibergs kaserner som man kunde utnyttjat till något spännande.

Precis som Johan K känner jag att jag vill göra något för att stoppa detta. Det är suveränt att Yimby skriver yttrande. Ni är fantastiska ni som knåpar ihop dessa. Men om man inte tar hänsyn till Yimbys yttrande (tyvärr har det ju hänt tidigare), finns det något mer vi kan göra då? Alla Yimbys 1000 medlemmar ockuperar området när det är dags för byggstart? Nja, nåt mer realistiskt då. Försöka få in nåt i GP? Nån som har nåt annat förslag? För detta måste bara stoppas.
 0
Johannes Hulter (20 Januari 2010 21:12):
@ anna mfl: Vi börjar med att ta fram ett jättebra yttrande, så vi har ett alternativ att hänvisa till. Sedan är det bara att mangla på i alla kanaler som finns. Ta gärna kontakt med SBK och Byggnadsnämnden och delge era åsikter.
 0
Aron Davidsson (20 Januari 2010 22:46):
Jag har alltid hållit vandkunsten högt, och jag vill fortfarande hävda att de är fantastiska bostadsarkitekter... Detta förslag är dock på stadsnivå en KATASTROF precis så som ni/vi alla skriver här. Hade inte sett bullerplanken förut; det är som ett obehagligt utstuderat skämt. Tryck ihop "enklaverna" och dra upp hela området mot utbyvägrn så skulle det börja likna något.. ..!
 0
Håkan Cullberg (20 Januari 2010 23:22):
Vandkunstens ursprungliga förslag var bättre i sin sort. Märkligt att man nu har tagit fram ett förflackat förslag. Denna kommentar alldeles oavsett om man gillar kvartersbebyggelse eller ej. Kan förstå av gestaltningsmässiga skäl att man väljer denna enklavlösning med genom siktlighet mm av två orsaker dels att man bygger på en äng utmed Säveån och dels att regementsbyggnaden dominerar omgivningen med sin pampiga arkitektur med rött tegel, tinnar och torn. Har själv legat på Lv6 1966-67 och minns med kluvna känslor när jag första gången närmade mig denna respektingivande byggnad för inskrivningen. Borgen fullständigt "härskade" i omgivningen och upplevdes som ointaglig. Lite grand av en medeltida borg, trots att den byggts i "nutid" Jag kan gissa att arkitekterna på Tegnestuen Vandkunsten har upplevt något liknande när de första gången besökte platsen. Detta är nog mer en förklaring än en ursäkt.
 0
Olof Antonson (21 Januari 2010 00:00): Online
Men hur kan det komma sig att i 99 fall av 100, så är platsens utformning, läge, historia eller vad det sen kan vara, alltid ett skäl till att bygga områden som detta?

Det skulle inte spela någon roll var det låg, för i Göteborg bygger vi enbart områden likt detta oavsett läge. Det är mycket därför Yimby finns.
I princip alla planer som tagits upp under året, förutom skeppsbron och Chalmers planer för Vasa sjukhusområde, har varit snarlika. Coincidence? I think not! Det kan bara handla om indoktrinering, eller möjligtvis masspsykos. Kejsaren är naken!

För mig känns det som att man kan försköna vad som helst med ord, precis som Garellick skriver i sin bok angående planerna på att riva saluhallen - och uppföra ett parkeringsgarage med reminiscerande utformning.
 0
Håkan Cullberg (21 Januari 2010 00:07):
En arkitekt väger alltid in omgivningens förutsättningar (genus locci) när han skapar en ny bebyggd miljö. Därmed är det inte sagt att det måste se ut som Vandkunsten har föreslaget här
 0
Johan (21 Januari 2010 00:07):
@Håkan

Har svårt att tänka mig att Vandkunsten skulle anstränga sig för att förhindra visuell kontakt med regementsbyggnaden i Kviberg. Den är ju det enda i närheten som ger någon slags historisk förankring, och är i mitt tycke ungefär hundra gånger roligare att se än ett bullerplank.

Om det nu hade varit en gestaltningsmässig vinst med enklaviseringen hade den ändå varit oviktig jämfört med det faktum att den skapar mentala barriärer inom stan och gör området exkluderande istället för välkomnande. Vi måste inse att områden ska vara intressanta för alla, inte bara för de som bor där.
 0
E K (21 Januari 2010 00:15):
Håkan:

I det här fallet finns det saker som bör väga betydligt tyngre än de gestaltningsmässiga skäl som eventuellt talar för en "enklavlösning". Kvibergs ängar ligger mitt emellan två stadsdelar med olika karaktär och befolkningssammansättning (Utby och Gamlestaden/Bellevue), och har potential att bli en integrerande faktor i denna del av Göteborg. Därför är det extra viktigt att Kvibergs ängar byggs så att människor som bor i andra områden har anledning att vistas där, och känner sig välkomna. Detta borde utesluta bullerskärmar, "gröna kilar" och radhusenklaver!

Ang. borgen tror jag knappast att intrycket av den skulle försvagas om den fick lite tät blandstad i omgivningen. Kanske skulle den tillochmed upplevas ännu mer dominant om den hade något att dominera över? Både borgen och Säveån behöver människor i närheten som får möjlighet att betrakta dem!
 0
Håkan Cullberg (21 Januari 2010 00:16):
Håller helt o hållet med dig
 0
Johan (21 Januari 2010 00:20):
@Olof

Förtätning sker ju mest i områden som saknar stadsstruktur att bygga vidare på. Därför kan planerarna hävda att platsens karaktär ej stöd för kvartersbebyggelse. Det är just detta som är ett av de huvudsakliga problemen inom stadsplaneringen idag: idén om att de nya planerna i sin struktur måste anpassas till omgivningarna. Denna kontextualism är totalt rådande om man tittar på de detaljplaner som kommer och är tydlig även i de svar som SBK brukar lämna åt YIMBYs yttranden.

Kontextualismen är även en viktig anledning till att Skeppsbroplanen ser så bra ut som den gör. Här finns det faktiskt en tydlig stadsstruktur att bygga vidare på, vilket man också valt att göra. Kontextualismen var alltså bra i detta fall.
Problemet är att de kvartersstadsområden som finns redan är täta, vilket ger begränsad möjlighet åt förtätning, medan det istället finns gott om plats för förtätning i områden planerade efter modernistiska principer. Låter man då platsens karaktär avgöra hur de nya planerna ska utformas, ja, då kommer vi få se att de flesta nya planerna också bygger på modernistiska principer.
 0
Anders Gardebring (21 Januari 2010 00:44):
Wow. Just... Wow. Det är ju som något slags dåligt skämt. *speechless*
 0
Olof Antonson (21 Januari 2010 00:55): Online
@Johan
Bra formulerat.

Det som oroar mig är att dagens stadsplanerare begår sina föregångares misstag och hänvisar till ett sammanhang de inte ser sig förmögna - eller ens villiga - till att förändra. Att gubbar som Uno Åhrén hade en viss uppfattning, är inte ett skäl att göra likadant. Det är ju helt hopplöst i så fall? Det är vad psykologer kallar för självuppfyllande profetia och inlärd hjälplöshet.
 0
Hannes Johansson (21 Januari 2010 10:35):
Ännu en katastrofplan, naturligtvis. Stora Torp, Nya Synvillan och även Kvibergs Ängar. Man tar guldläge efter guldläge att göra nånting bra i Göteborg och bara kastar bort det, kanske för alltid. Det känns nästan som att man begrundar de idéer som Yimby står för, man tittar på översiktsplanen för Göteborg, man undersöker vad som är attraktivt, man utreder hållbarhet - och sen gör man precis tvärt om.
 0
Matthias H. (21 Januari 2010 10:59):
Hannes, det enda som är lite fel i det du skriver är ju att bostäder i alla dess former är attraktiva eftersom bostadsbristen är så stor och att gemene person fortfarande inte tänker på att det är viktigt med närhet till affärer, restauranger och liknande. Annars känner jag likadant, dom gör precis tvärtom.

Sen märker jag att jag misstagit mig, detta område Kvibergs Ängar ligger bortanför det jag tänkte på (Kvibergsstaden) när jag skrev tidigare i denna tråd. Eftersom detta är längre bort från Gamlestaden så är nog risken ännu högre att det blir ännu sämre än "Kvibergsstaden". Hahahaha Kvibergs"staden", det namnet i sig är ju otroligt missvisande.

Men självklart måste vi göra ett försök och kämpa med näbbar o klor för att det ska bli så bra som möjligt.
 0
Daniel (21 Januari 2010 16:45):
Jag är faktiskt irriterad över att man inte kan bygga radhusområden som förr. Jag undrar om det finns listningar på hur dom olika ledamöterna röstar? Är med i ett parti och det skulle vara bra att se om dom följer partiets handlingar eller om man svävar ut i egna åsikter alltför mycket.
 0
Christopher S (21 Januari 2010 23:31):
Precis som jag även anser om stora torp borde fler bostadsområden byggas likt det väldigt uppskattade söderstaden i Kungsbacka. Söderstaden borde i Göteborgs stad användas som ledstjärna, även om kungsbacka inte tillhör Göteborg. Fyra tätbebyggda höghus med innergårdar, som smälter bra ihop med Kungsbackas stadskärna. Förortspolitikerna har lyckas med det som storstadspolitikerna misslyckats med. Det är nästan så man undrar om inte yimby har haft ett finger med i spelet hehe ;)
Se länkar:

http:​/​/​images.​google.​se/​images?​hl=​sv&client=​firefox-​a&.​.​

http:​/​/​www.​soderstaden.​se/​index.​html
 0
John T (22 Januari 2010 08:15):
En artikel i dagens GP (hittar den ej på nätet) berättar att Kvibergsstaden har börjat byggas nu. Kvibergs ängar tas också upp, och mycket riktigt används uttrycket enklav för att beskriva det som byggs. Det framgår också att Vandkunsten vann en tävling för områdets utformning. Får mig att fundera på hur de andra förslagen kan ha sett ut (huga!), eller möjligtvis vad som egentligen satts upp för tävlingssregler kring planen.
 0
Johannes Hulter (22 Januari 2010 08:50):
@ christopher: Söderstaden ser verkligen ut som ett föredöme. Kanske dags för GBGs politiker att åka på studieresa söderut...
 0
Johannes Hulter (22 Januari 2010 10:54):
Jag har bett ansvariga planarkitekterna Christer Persson och Birgitta Alm på SBK att kommentera här.
 0
Matthias H. (22 Januari 2010 11:12):
Ja, det är verkligen efterfrågat.
 0
Jan Jörnmark (22 Januari 2010 12:48):
Som Christopher Stp skrev (igår 23.31) så är Söderstaden bra. Man kan t o m sträcka sig till att Kungsbacka lyckats bättre än Gbg systematiskt på stadsbyggnadsområdet i tre-fyra decennier. Men så har dom också i stort sett lyckats tredubbla befolkningen sedan slutet av 1960-talet.

Varför kranskommuner lyckats med det som gamla kärnor misslyckas med är -tycker jag- en riktigt intressant fråga.
 0
Emmali Jansson (22 Januari 2010 12:52):
Daniel: Man kan alltid läsa i protokollen vad de olika partierna har röstat på. Om någon på mötet begär votering så upprättas listor som visar hur varje person har röstat. Annars syns vad de olika personerna har föreslagit samt vilket utfall som har blivit.

Om länken nedan funkar som jag hoppas, finns på sidan de handlingar som rör det senaste mötet som Kvibergs ängar behandlades i byggnadsnämnden.

I protokollet syns att Miljöpartiet hade ett enskild yrkande och att S yrkade på kontorets förslag. Eftersom ingen annan har sagt något specifikt som syns i protokollet, så kan man gissa att de andra partierna också röstade för kontorets förslag. Annars hade de yrkat på något annat, begärt en votering (för att kunna visa vad de röstar på) eller reserverat sig mot beslutet (för att visa att de var emot det).

I en enskild handling finns Miljöpartiets yrkande, som Johannes i texten sammanfattade väl. Vi ville flyttar fram husen mot vägen, ha bokaler mot Kvibergsvägen, få bort bullerplanken, dra ner på p-normen och stärka kopplingarna mellan områdena, snarare än att bygga i enklaver.

Förhoppningsvis finns handlingarna på den här länken, annars kan man via kommunens hemsida söka sig till handlingarna. http:​/​/​www.​goteborg.​se/​wps/​portal/​!ut/​p/​c1/​hYtLDoIwFAD.​.​
 0
Olof Antonson (22 Januari 2010 16:58): Online
Jag är allergisk mot Maria Wetterstrand och de andra miljöpartisterna som syns på tv och snackar massa dynga, men i kommunvalet så finns det inget alternativ: I dagsläget verkar det enda rationella vara att gå och bli miljöpartist ... det hade jag aldrig trott.

Vi har tillräckligt med förortsbebyggelse nu. Enough is enough.
 0
Klara ! (27 Januari 2010 12:35):
Igår meddelade Annelie Hultén att Kvibergs marknad kan få vara kvar om inte annan plats kan hittas inom kort (förmodligen innan kontraktet går ut i februari 2011?). Hoppas verkligen att vi får behålla marknaden i Kviberg!

http:​/​/​www.​gt.​se/​nyheter/​1.​185890​7/​kvibergs-​kan-​fa-​var.​.​
 0
Olof Antonson (27 Januari 2010 13:54): Online
Tack, Klara, det var glädjande läsning. Vi får verkligen hoppas att den får vara kvar. Om inte annat så för att kontrastera mot det tråkiga de tänker bygga där.
 0
Jens Ekengren (1 Februari 2010 08:17):
@Hannes Johansson (21 Januari 10:35)

Problemet är ju som Mattias H skriver att alla bostäder blir tillräckligt attraktiva för att bli fullbelagda med en gång. "Mest attraktivt" kan därför ersättas av "nätt och jämt inte dåligt nog" när utformningen ska beslutas.
 0
E K (5 Februari 2010 15:02):
Hittade detta (GP 2008-06-16):

http:​/​/​www.​gp.​se/​bostad/​1.​21886-​nya-​kviberg-​vaxer-​fram

"Ytterligare 400 lägenheter planeras på Kvibergs ängar, där var fjärde kan bli hyresrätt."

"De hundra hyresrätterna planeras på den kommunala delen av Kvibergs ängar. Fastighetskontoret funderar på att ha en ny tävling bland intresserade byggare."

I GP 2010-01-22 kunde vi istället läsa att:

"400 bostäder med dansk profil ska byggas på Kvibergs ängar. Men några nya hyresrätter blir det inte."

Kommunen har tydligen under planprocessen gjort det aktiva valet att avstå från att använda sin del av marken (ca 1/3) i planområdet till att bygga hyresrätter. Varför har man tagit detta beslut? Är kommunen inte längre intresserad av integration genom social blandning?
 0
Hannes Johansson (5 Februari 2010 15:54):
Inte för att låta överdrivet pessimistisk eller hårddragen (vilket jag kanke gör ändå) - men det känns ju allt som oftast som att politiker pratar om integration som någonting viktigt och som de jobbar med, men sedan ser man inte ett dyft av detta i deras handlingar. Jag skulle gissa att man oftast mer eller mindre följer pengarna och låter byggherrarna maximera sina vinster. Det upplever man ju gång på gång, och får från deras sida förklaringen "jamen vi säljer ju slut alla lägenheter som byggs, då måste det ju vara bra!".
 0
E K (5 Februari 2010 16:07):
@Hannes: Men nu gäller det alltså mark som kommunen själv äger, och dessutom så sent som för 1½ år sedan hade specifika planer att bygga hyresrätter på.

Förstår inte varför GP-journalisten inte ställer denna fråga till kommunen:

- Varför har ni skrotat planerna på hyresrätter?

Det förmodade svaret är: integrationen och de allmännyttiga hyresrätterna har fått stå tillbaka för att Fastighetskontoret ska få inkomster från markförsäljning. Detta är inte snyggt.
 0
Sven R (6 Februari 2010 01:52):
EK, allmännyttan kanske är så iskalla att de har förväntat sig att en ev. ny rödgrön regering ska införa stimulanser till hyresrätter. Isåfall hade de rätt, besked om detta kom ju igår. Och nu förväntas produktionen av hyresrätter dyka fram till valet.
 0
Matthias H. (8 Februari 2010 20:19):
Det fanns en insändare i dagens GP angående Kvibergs Ängar. Liksom Yimby tyckte den att det blir för mycket förort över området i dess nuvarande plan. Lösningen var då att bygga färre hus och skapa ännu mer husiparkänsla. Vi på Yimby vill ju skapa mer stadskänsla. Två helt olika angreppssätt på nuvarande hemska plan...

Men insändaren bekräftar ju det faktum att gemene person fortfarande inte kopplar riktig stad = funktionsblandning = förhoppningsvis bra utbud = mycket att välja på utan kommer inte på det förrän vederbörande bosatt sig i husipark och då upptäcker "oj vad dåligt utbudet är här, varför tänkte jag inte på det när jag köpte denna bostadsrätt?".
 0
E K (8 Februari 2010 20:43):
Här är insändaren (undertecknad av "Dags för bra nya boendemiljöer i Göteborg"):

"Trista byggplaner för Kvibergs ängar
Texten i Stadsbyggnadskontorets (Bostadsföretagets) detaljplan över Kvibergs ängar är en text som synnerligen förskönar verkligheten i det planerade bostadsområdet. Det planerade området beskrivs som genomsköljt av grönska och med gröna länkar. En beskrivning som på intet sätt stämmer med faktiska planer för bostadsområdet.

Vid en närmare granskning av detaljplanen upptäcker man att det på ängen planeras ett ytterst kompakt miljonprogramsliknande område. Visserligen delvis av låga huslängor, men de är av tät barackkackkaraktär och omgärdade av 6-våningshus på ena sidan och industriområde på den andra. Det som beskrivs i detaljplanen som den genomsköljande grönskan domineras i realiteten helt av trafikstråk för bilar till 400 bostäder, samt en enorm mängd parkeringsplatser placerade intill nästan samtliga planerade träd.

Få och små, fyrkantiga avgränsningar markerar lekyta mellan parkeringsplatserna. Därtill utgörs ett i detaljplanen beskrivet avskärmande grönområde mot industrin i verkligheten av en brant sluttning rakt ner mot Säveån.

Det stora beståndet av fullväxta lövträd som nu finns på delar av ängarna kommer däremot att huggas ner. Detta kompakt anlagda bostadsområde planeras på ett område med mycket djupa lerlager i direkt närhet till områden som helt nyligen utreddes av Stadsbyggnadskontoret för sina stora skredrisker.

Att fler bostäder behövs i Göteborg är en realitet.

Men det är även en realitet att Göteborg inte behöver fler illa planerade bostadsområden där hög densitet och låga produktionskonstnader ersätter arkitektonisk kvalitét och helhetstänkande kring boendemiljöer."
 0
E K (10 Februari 2010 10:57):
Senaste Kvibergsnytt i dagens GP (berör dock inte Kvibergs Ängar):

http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​30​7712-​kviberg-​kan.​.​

"På området i de gamla häststallarna ligger också omdiskuterade Kvibergs marknad. Flera politiker vill rädda kvar den nedläggningshotade marknaden. På onsdagen tas frågan upp i kommunstyrelsen.

Är marknaden i vägen för utvecklingen av Kviberg som idrottsområde?

- På sikt vill vi komma åt anläggningarna där Kvibergs marknad ligger för föreningsverksamhet, men det är inte så att vi står med nyckeln i dörren och akut behöver lokalerna just nu, säger Helena Nyhus."

Måste säga att jag tycker att det finns något läskigt i de storskaliga planerna på ett "idrottscentrum", särskilt när det yttrar sig i tankar på att knuffa undan den mångkulturella integrationsmotorn Kvibergs marknad (som engagerar 10000+ människor varje helg) till förmån för föreningsverksamhet som av någon anledning ses som "bättre".

Det känns som att det finns en risk att vi får ett stort område norr om Kvibergsvägen som består av 1-plans idrottshallar och 1-plans parkeringsfält. Trots att spårvägsresan till centralen bara tar 10 minuter verkar Kviberg uppfattas som perifert, och planförslaget för Kvibergs ängar visar tydligt bristen på ambitioner när det gäller urban utveckling och markeffektivitet i Kviberg. Har vi ett nytt, men mindre urbant, evenemangsstråk att vänta?
 0
Klara ! (27 Februari 2010 16:30):
Idag kom nya uppgifter i GP om att Kvibergs marknad blir kvar till 2011, sedan "ska området användas till idrott". Varför inte ett område med både volleybollplaner och marknad?
 0
E K (1 Mars 2010 10:55):
Lördagens GP-artikel, som Klara refererar till ovan: http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​321616-​kvibergs-​ma.​.​

"Enligt det uppdrag Higab har från Göteborgs stad ska Kvibergsområdet utvecklas för idrottsändamål."

Det luktar hyperfunktionalism. Hela stadsdelen Kviberg ska alltså utvecklas i riktning idrott? En påbjuden funktion till varje stadsdel? Kommunens direktiv: kulturell sanering!

Det här är så absurt att man blir tokig. Om kommunen vill arbeta aktivt för att förstärka den redan stora socioekonomiska segregationen, så kan man väl åtminstone sluta prata som om man tyckte integration var något bra och viktigt. :(
 0
Sven R (1 Mars 2010 16:40):
E K, är en loppmarknad mer integration än idrott?
 0
Hannes Johansson (1 Mars 2010 18:43):
Det är väl snarare den här mentaliteten att totalt tillägna ett område till en specifik funktion som är segregerande. Hade man kompletterat så att området rymde plats för både idrott och marknad så hade det varit mer integrerat. Att bestämma att det enbart får användas för marknad är ju egentligen like segregerande och funktionsseparerande som att säga att den enbart får användas till idrott. Men nog måste det gå att kombinera, även om varje funktion kanske inte får lika stort utrymme som om den vore ensam på platsen.
 0
Sven R (2 Mars 2010 03:51):
Jag har inget emot Kvibergs marknad som marknad betraktat. Men jag tycker inte att lokalerna är så himla kul egentligen, det är ju inget urbant läge precis. Jag hade hellre sett att marknaden hade fått utvecklas närmare centrum så att det hade attraherat fler folk från hela staden. Varför inte i Frihamnen i det där magasinet för småbåtar? Ja, nu är det ju försent eftersom Frihamnen ska snart förvandlas till mini-manhattan. Och magasinet... ja det brann ju upp. Jag hoppas iallafall att marknaden hittar ett nytt läge och kasernerna får utvecklas till ett idrottscentrum av klass.
 0
Klara ! (3 Mars 2010 15:52):
@ Sven R: Kviberg är kanske inget urbant läge, men den som tar sig en tur dit en helgdag får se en trängsel värre än Nordstan en lönelördag. Marknaden gör området till ett riktigt levande ställe med stor social blandning och jag vågar påstå att folk reser långväga för att komma hit. Jag blir så ledsen när jag tänker på hur den nya bebyggelsen i Kviberg tillsammans med ett eventuellt bortplockande av marknaden skulle innebära dödsstöten för denna stadsdel som trots allt ligger i "mellanstaden" och har så mycket potential att bli just det där urbana stället.
 0
Karolina Nordin (29 Juli 2011 18:54):
Jag som student bor på Beväringsgatan, där spårvagnarna går förbi varannan minut. Mitt fönster vetter även mot dessa hållplatser, där vagnarna stannar åt båda håll. Att man inte planerat byggnation av bullerplank här är för mig ett under, sömnlösa nätter pga spårvagnsgnisslet är inte alls roligt. Det kommer inte ta lång tid innan jag flyttar härifrån, för jag står inte ut...
+1
Johannes Hulter (30 Juli 2011 10:24):
Karolina: Tråkigt att du var tvungen att bosätta dig precis vid spårvägen, när du nu inte gillar ljudet av spårvagnar. Det vore bättre om folk hade större möjlighet att välja en bostadsmiljö som passar dem. Jag bodde några år precis bredvid en spårvagnshållplats, vilket passade mig utmärkt, det hade varit alldeles för tyst och tomt utan ljudet från spårvägen. Folk är olika.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.