Utskrift från gbg.yimby.se
....

Final i Gårdagate?

 
Just nu sitter Byggnadsnämnden i sammanträde för att avgöra Gårdas framtid. Klockan 14 hålls presskonferens. Då får vi veta hur det gått.

Miljöpartiet har inför dagens möte avgett följande deklaration vad gäller Gårdas framtid:

Bevara husen i Gårda

Under flera decennier har landshövdingehusen i södra Gårda hotats av rivning och kommunen har inte underhållit husen. Vad som i dagsläget utgör det konkreta hotet mot framför allt de båda halva kvarteren Cedern och Eken är att Svenska mässans lokaler ska expandera till Focushuset, vilket gör att de parkeringsplatser som där försvinner behöver omlokaliseras till närområdet, i programförslaget till just området öster om Fabriksgatan.

Vi i Miljöpartiet accepterar att Svenska mässan behöver expandera sina lokaler och godtar att de parkeringsplatser som därmed försvinner behöver omlokaliseras till en plats utmed E6, med möjlighet till påfart från motorvägen. Detta för att undvika trafik i kvartersstaden. För oss finns det dock inget självändamål i att riva några av de fastigheter som nu föreslås rivas. Vi ser också att Göteborgs kommun har en historia av att riva alldeles för många kulturminnesvärda hus, inte minst kvarter med landshövdingehus. Det gör att Fabriksgatan med dess omgivande landshövdingekvarter är en oerhört viktig del av vår kulturhistoria, något som skulle förstöras avsevärt om husen öster om Fabriksgatan försvinner.

Länsstyrelsen är tveksam till hur lämpliga de två halva landshövdingekvarteren är för bostäder, något som behöver utredas ytterligare, inte minst avseende de mängder av fordon med farligt gods som går på E6. Om en utredning kommer fram till att det inte finns några möjliga åtgärder för att kunna ha ett någorlunda riskfritt boende, kan vi tänka oss att omvandla husen till lokaler för verksamheter. I första hand vill vi dock att husen ska kunna härbärgera boenden, dels för att hålla stadsdelen Gårda levande dygnet runt och dels för att inte ytterligare förvärra stadens bostadsbrist.

I förslaget som vi nu ska ta ställning till ska antalet parkeringsplatser öka från tusen till ett tusen femhundra, något som vi ser som totalt onödigt i detta kollektivtrafiknära och centrala läge. Vi menar att det räcker att omlokalisera de parkeringsplatser som försvinner i samband med mässan expansion (1 348 stycken) I samrådet har det förts fram flera förslag på alternativa lokaliseringar av parkeringsplatserna, exempelvis som ett smalare parkeringshus öster om kvarteren Cedern och Eken eller söder om Örgrytevägen.

Vi vill pröva dessa alternativa lokaliseringar och utreda om parkeringarna kan förläggas till en plats som inte kräver någon rivning av kulturminnesvärd bebyggelse samt om och i så fall hur kvarteren öster om Fabriksgatan kan inrymma bostäder.

Martin Joneskär, ledamot i Byggnadsnämnden, Miljöpartiet
Emmali Jansson, ersättare i Byggnadsnämnden , Miljöpartiet
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Kalle P (9 Februari 2010 15:18):
Utmärkt! Stolt att vara Grön!
 0
Daniel Swedin (9 Februari 2010 15:21):
Klockan är nu 15.16, och fortfarande intet nytt om Gårda?
 0
Johan (9 Februari 2010 15:53):
Heh, och Daniel Swedin och Daniel Swedin kanske är samma person, inser jag nu :)

Så berätta, vad vet du?
 0
Daniel Swedin (9 Februari 2010 16:40):
Jag läste på Rädda Gårda-gruppen på FB att ärendet bordlagts. Vet inget mer.
 0
Johannes Hulter (9 Februari 2010 16:52):
Yes, ett halvt steg fram. Det bästa är att V/MP/KD/FP nu tydligt kommit ut som Gårdakramare.
 0
Erik Sandblom (9 Februari 2010 17:01):
"S står fast vid att en ny stor p-anläggning behövs nära Kungsbackaleden."

Kom igen Anneli Hulthén (s), jag vet att du inte kramar bilar! Ska det bli trängselskatt så behövs väl inte så mycket p-platser?
 0
Magnus M. (9 Februari 2010 17:02):
Att undersöka möjligheter för en gemensam parkering för mässan, scandinavium och valhalla var ju f#¤ på tiden. :-D
 0
Jesper Hallén (9 Februari 2010 17:03):
Det ser ljust ut
 0
Olof Antonson (9 Februari 2010 17:18):
Det är på rätt väg nu i alla fall :)
Hoppas även de större partierna inser värdet i gamla byggnader för att kunna skapa dynamiska miljöer. Gårda kan nog bli riktigt intressant om de bebygger rivningstomterna och kompletterar istället för sanerar.
 0
Anders Gardebring (9 Februari 2010 18:52): Online
"S står fast vid att en ny stor p-anläggning behövs nära Kungsbackaleden"

Vad menar Hulthén egentligen? YIMBYGBG har ju med sitt förslag tydligt visat att de två sakerna inte står i motsatsförhållande. Ett väldigt märkligt uttalande.
 0
Erik Sandblom (9 Februari 2010 19:23):
Anders G, helt rätt.

Men det var inget citat av Hulthén, jag tyckte bara det blev klatschigare att skriva så =) Hon är kommunstyrelsens ordförande tillika årets cykelpolitiker! Hon cyklade till partikongressen i Stockholm, och familjen Hulthén har inte någon bil utan bara cyklar. Denna fascinerande person kan du läsa mer om i min text på länken!
http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​910​_​1761_​Anneli_​Hulthén_​arets.​.​
 0
Magnus M. (9 Februari 2010 19:24):
Det uttalandet kommer väl antagligen från herr Arnsmar?
 0
Måns (9 Februari 2010 23:44):
Gissar att Hulthén håller på med retorik. Ett klassiskt retoriskt knep är att om man upprepar något tillräckligt ofta så blir det till sist en sanning. Och jag gissar att det ska upprepas att rivning är enda möjligheten, för då blir det en sanning.
Gissar att det är så iaf.
 0
Micke Hammerman (10 Februari 2010 10:43):
Gött att det bordlaeds igår, känns verkligen som att chansen att Eken & Cedern inte stryker med har blivt större och större.

Den lilla faktarutan i GPs artikel (intervjumaterial med fastighetskontoret?) Sista stycket "Ska Södra Gårda rustas upp ordentligt kommer det att bli helt nya kök" verkar ju lite oroväckande dock, en sådan stor standardhöjning lär ju ge en hel del bieffekter, bortsett från hyreshöjningar såklart. En sådan åtgärd borde väl räknas som något som förlänger byggnadens brukstid? Jag tänker på BVF 14§ (http:​/​/​www.​notisum.​se/​Pub/​Doc.​aspx?​url=​/​rnp/​sls/​lag/​19.​.​)

Någon som vet?
 0
Daniel Swedin (11 Februari 2010 20:52):
Socialdemokraterna bjuder in göteborgarna att tycka till "om olika frågor som gäller vår gemensamma framtid i Göteborg" under parollen Tyck om Göteborg. Passa på att säga vad ni tycker om deras inställning i Gårda-frågan. Om tillräckligt många kommenterar på sajten kan vi kanske förmå (S) att ta en extra funderare. Om du vill hellre vill skicka ett brev eller ett vykort och vädra dina åsikter om Gårda kan duu göra det till gratis genom att skicka till Socialdemokraterna, Svarspost, Kundnr 410 260 600, 413 85 Göteborg.

Annars: http:​/​/​tyckomgoteborg.​wordpress.​com/​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
26 November 09:55 av Anders Gardebring
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 22:58 av Matthias H.
nay73972
18 Augusti 13:03 av Nay73972 Nay73972