Utskrift från gbg.yimby.se
....

Vägpengar till väst!

 


Igår
presenterade alliansregeringen sin samlade plan för framtida satsningar på infrastruktur i vårt avlånga barrskogsland. Totalt avser regeringen investera 419 mdkr av statliga medel fram till år 2021. Utöver detta tillkommer 69 miljarder genom trängselskatter, vägavgifter, kommunala bidrag och EU-medel. Det finns de som tvivlar men trott eller ej hör Göteborg och Västra Götaland till konungariket Sverige och omfattas därmed av paketet.

Det är drygt fem månader kvar till valet och alliansregeringen valde därför att sprida ut sina ministrar lite varstans i landet för att maximera utrymme i mediaflödet. Infrastrukturministern Åsa Torstensson syntes tillsammans med lokaleliten mitt i trafikinfarkten Korsvägen och vår kända kvartett presenterade förslaget i sin helhet på Malmö Centralstation, där en ny förbindelse till Danmark är det mest kontroversiella förslaget. För vår del handlar det om att flera planerade projekt nu har möjlighet att realiseras, där följande tre dominerar i Göteborg:

Västlänken
Tågtunnel under stadens centrala stadsdelar med stationer under Korsvägen, Haga och Göteborg C. Staden har fortfarande som avsikt att bekosta station Haga inklusive anslutningar. Den kalkylerad kostnaden för projektet har stigit från 12 mdkr (2006) till ca 20 mdkr (2009). Med anledning av trängselskatterna väntas dock Västlänken få fler användare än vad man beräknade 2006. Fler användare innebär ökad alternativkostnad vilket ökar marginalen till skenande anläggningskostnader.

Tågtunneln kan uppskattningsvis tas i full drift år 2025 och är en förutsättning för att flera andra stadsutvecklingsprojekt skall kunna komma igång; däribland centrala Älvstranden och Gullbergsvass som för närvarande ligger i träda. Projektet är den enskilt största investeringen i det västsvenska paketet och är en stor utmaning för staden.

Marieholmstunneln

Sänktunnel under Götaälv som tillsammans med Partihallsförbindelsen avser avlasta Tingstadstunneln och förbinda E20 med E6. Projektet är i tider med intensiv klimatdebatt hårt kritiserat på både lokal och nationell nivå. Däribland Naturskyddsföreningen som är mycket kritiska till investeringen. Kostnaden för tunneln uppgår till ca 3,5 mdkr (2008) och antas öka trafikmängden under Götaälv. Ur trafikteknisk synvinkel väntas dock tunneln förbättra framkomligheten och avlasta kritiska flaskhalsar.

MP och V har dock valt att rösta för projektet för att få mandat för investeringar i kollektivtrafiken. Den nya tunneln är en förutsättning för att öronmärka kollektivtrafiken ett körfält i vardera riktningen i befintliga Tingstadstunneln. Projektet kan antas fylla en viktig politisk funktion i syfte att motivera kommande trängselskatter.

Ny Götaälvbro
Vår gamla skönhet lappas årligen för tiotalet miljoner kronor. Bron klassas snart som en betydande säkerhetsrisk och kan med säkrad finansiering bytas ut mot en mer stadslik låg/mellanbro med förre körfält, minskade lutningar till GC-trafikens jubel och inte minst radikalt minimerade rampkonstruktioner; en förutsättning för lyckad stadsutveckling i området. Brokonstruktionen kostade 8,2 mkr (1939) att bygga och vi kan med glädje konstatera att stålet är av sådan kvantitet att materialvärdet överstiger dåtidens investeringskostnad. Stålande!

Regeringen har i och med dagens utspel lagt ett högt bud på väljarna. Det återstår att se om de rödgröna på nationell nivå förmår kontra med ett snarlikt förslag. Det är osannolikt att de politiska partierna i stadsfullmäktige gör detta till en valfråga med reservation för smärre justeringar på detaljnivå. I tider av stora förändringar är det möjligt att konsolidera framsteg och producera ytterligare ändringar och tillägg i stadsutvecklingen: Korsvägen, Örgrytevägen och Södra Älvstranden är exempel på centrala områden med stor utvecklingspotential där Yimby Göteborg har betydande möjlighet att påverka den slutgiltiga utformningen.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Matthias H. (31 Mars 2010 09:25):
Ja, man kan se på detta som så att äntligen får vi i västsverige statliga pengar. Vi har löjligt få antal statliga jobb och investeringarna i infrastrukturen de senaste 30 åren har varit också dom löjligt små jämfört med Stockholmsregionen och Skåneregionen. Och då menar jag inte bara i absoluta tal utan relativt sett till befolkningen.

Och som jag sagt tidigare så kanske vi inte ska hitta på massa alternativa sätt att investera dessa pengar utan för en gång skull bara se till att få hit pengarna. Många människor kommer få jobb p g a dessa pengar och det tycker jag är mycket bra. Vi kan också hoppas på att eldrivna bilar utvecklas fort framöver, då borde inte vi på Yimby ha så stora problem med investeringar i vägnätet eller hur?
 0
Robert Niklasson (31 Mars 2010 11:12):
Det är väl knappast några nya pengar som trillar in till satsningarna i Västsverige? Det är väl exakt samma förslag som lanserades för något år sedan (http:​/​/​www.​sweden.​gov.​se/​content/​1/​c6/​11/​24/​29/​3b76d47.​.​)?
 0
Gunnar Rydström (31 Mars 2010 11:54):
Investeringar av detta slaget och liknande behövs det flera av. De skapar värden för framtiden och bidrar till att den svenska kronans värde står sig. De pengar, som satsas på allehanda subventioner och bidrag, bidrar inte på samma sätt till detta, och måste därför granskas och hållas inom rimliga gränser.
Även investeringar i infrastruktur kan emellertid inte göras hur som helst. Deras framtida värde måste noga övervägas. Hur ligger det till med Bottniabanan? Kan Peter Eriksson svara på detta?
 0
FTP (31 Mars 2010 12:00):
Journalistiken kallas den tredje statsmakten.

Varför? Ett mer okritiskt förhållande till den första statsmakten, nämligen Regeringen får man ju leta efter.

Den flathet och totala naivitet som präglar Göteborgs Posten och många andra massmedier är ju total.

Ingen ställer några kritiska frågor angående den politik som bedrivits utan alla apar efter de löften som plötsligt svävar ner från himlen. Politiska hägringar är ju så tilltalande att man bara måste proklamera att Trafikjesus precis landat i Staden.

Hade vi haft en tredje statsmakt, så hade aldrig sådana här artiklar skrivits. Istället hade vi haft satir, ironi och kanske en väldigt kraftig dos av cynism när vi får höra en den ena en den andra löftet om vår ljusa framtid.

Då hade all diskussion handlat om vad man åstakommit de sista fyra åren.

Massarbetslöshet bland ungdomar. 26% arbetslösa.

Nedskärningar och blockering av underhåll och nya vägar.

Självmord bland utförsäkrade till följd av en lagstiftning som Socialdemokraterna gav till en ensamutredare, som lagrådet egentligen ville avstyrka men ändå godkände med förbehållet att det var så många fel som måste åtgärdas att det var tjänstefel att låta den gå igenom oförändrat, och sedan klubbas den nära nog oförändrat.

Konkurser i tillverkningsindustrin.

Utförsäljning av SAAB till den ryska maffian. Volvo til kommunismen för en billig penning.

Räddandet av Wallenberg sfären och alla andra bankirer medans man snackar om bonusproblem.

Man kunde utreda misshandeln av omhändertagna barn som sattes på barnhem, men när frågan om ursäkt eller ersättning till en kategori människor där 25% av dessa försökt ta livet av sig, då blev svaret från KDS ministern att detta var inte utredningens uppdrag, utan vi måste utreda hur vi ber om ursäkt. Mycket kristen politik och etik där. Verkligen. Noll.

En statsbudget som läcker som ett såll. När valdagen kommer så är förmodligen summa sumarum statsskulden densamma den var när vi var vid förra valet.

Så fråga dig hur man finansierar trafikjesus 2011-20xx när man inga pengar har. Hålet i statsbudgeten är 100% all kapital beskattning. 90% all företagsbeskattning. 200% all statlig inkomstskatt. 400% tobak och alkoholbeskattning.

Har du råd att förlora fyra år i den nya politikeradelns händer? Som en skatteslav helt utelämnad deras nyckfulla beteende?

http:​/​/​www.​fritidspartiet.​se
 0
Fredrik (31 Mars 2010 13:44):
Nu granskar vi lite fakta. Källhänvisning för sifforna är http:​/​/​www.​regeringen.​se, där finns all data.

Staten betalar 417miljarder.
Av detta är 217 nya investeringar i väg och järnväg, resten underhåll.
Till detta kommer ca 40 miljarder i medfinansiering (bla trängselskatt) samt lite blandade intäkter från EU, banavgifter etc. Av dessa 40miljarder skall Göteborg stå för ca 17miljarder. Det blir alltså vi Göteborgarna (mest bilisterna) skall alltså stå för 42% (17/40) av den tänkta medfinansieringen!

Så vad får vi då?
Jo, ca 60 miljarder skall komma till västsverige av en total budget på 497miljarder = 12%!! (60/497)
Snacka om blivit blåsta!
Hur rättvist är detta för göteborgs bilister? Bla skall folk på Hisingen eller som åker rakt igenom staden betala trängselskatt så man kan bygga tågtunnel i Varberg, motorväg på E20 och en tågtunnel i Göteborg!

Stockholm och Malmö får eller har redan fått MYCKET stora satsningar av STATEN utan att behöva betala själva!

Igår stod Anneli Hultén och sade att trängselskatten är här och ”så är det bara”. Sanningen är ju att hon och vänsterkoalitionen som regerat i staden hur länge som helst helt enkelt har misslyckats med sitt jobb, att få staten att ställa upp med infrastruktursatsningar för oss Göteborgare oxå. Staten övade ”utpressning” med vad man kallar medfinansiering på Göteborgs politiker och de slukade det med hull och hår och vältrar sedan över stora kostnader för trängseskatt på oss bilister. Sedan står de och ler tillsammans på bild och vill sedan påvisat att DE har gjort ett fantastiskt jobb!

Nä, gärna stora infrastruktursatsningar i Göteborg och västsverige, det är nog INGEN emot, men att bilister i Göteborg skall betala kalaset SAMT stora administrativa kostnader (trängselskatten kostar ju ca 300mijoner per år för att få in 700miljoner) tycker jag är oacceptabelt.

1. Hitta billigare alternativ (bla tänk om med västlänken)
2. Hitta annan finansieringsform – staten i första hand och sedan kanske höjd kommunal skatt i västsverige för att dela på bördan.

Gör om – gör rätt!
 0
Matthias H. (31 Mars 2010 14:18):
Robert, det har aldrig tidigare uttryckligen sagts från Stockholm (alltså regeringen) att pengar ska gå till Västlänken. Detta är helt nytt. Och som sagt, vi ska bara se till nu att få hit dom pengarna så snabbt som möjligt o bygga västlänken istället för att hitta massa bättre alternativ att investera dom pengarna i. För gör vi det kommer dom pengarna gå nån annanstans (Stockholm förmodligen) och vi står där om 5 år och frågar oss, vad hände?

Sen utöver det, ska vi gapa om pengar till t ex ny stadsbana i Göteborg, dubbelspår till Jönköping, spårväg mot Backa, Askim etc etc. Men det ska vi alltså göra utöver pengarna till Västlänken.
 0
Robert Niklasson (31 Mars 2010 15:05):
@Matthias H. OK. Det är jag med på (endast 4 miljarder kommer från den nationella planen dock) Frågan är alltså nu hur de extra 38 miljarderna skall spenderas och hur "länsplanerna" skall se ut.

Möjlighet att trilla in lite mer tro?
 0
Patrik Sterky (31 Mars 2010 21:54):
Något som ännu inte redovisats är vad miljarderna som skall gå till K2020 satsningar innebär i praktiken. Man får väldigt mycket busskörfält för de pengarna, och som parallell har jag för mig att Chalmerstunneln kostade ca 750 miljoner.
 0
Magnus M. (31 Mars 2010 22:56):
K2020 tycker jag är ren mumma, trots ett visst "herregud, det här skulle ha gjorts på 90talet" i bakhuvudet. Hursomhelst, såvitt jag vet så kommer tunneln Linnéplatsen-Lindholmen inte byggas förrän 2025, men det övriga är ju ganska mycket. Att dra spår på norra älvstranden och ut till backa, få igång ett ganska rejält nytt buss-system, nya pendelstationer på Backaplan och Gamlestan, bygga bytesstationer på Linnéplatsen, Hagakyrkan, Avenyn, Korsvägen, mm lär ju kosta ganska mycket sammanlagt. Mest intressant är nog om det innefattar järnväg till Landvetter?? Denna är ju del i K2020, men samtidigt kanske inte direkt under Västra Götalands ansvarsområde, eller hur hänger det ihop?
 0
Patrik Sterky (1 April 2010 13:30):
Tack för sammanfattningen Magnus. När man sätter alla småinvesteringar i sitt sammanhang blir det trots allt en del pengar. Däremot kan jag lova att det inte ingår någon järnväg till Landvetter.
 0
Daniel Sjölund (1 April 2010 19:02):
Järnväg till landvetter och vidare till Jönköping får vi hoppas är nästa pilsner att ta tag i när det gäller stora infrastruktursatsningar i regionen.

Vad kan vi i Yimbygbg göra för att påskynda en sådan finansiering?
 0
Erik Sandblom (2 April 2010 18:49):
Daniel Bergqvist
Det är inte bara Naturskyddsföreningen som har synpunkter på Marieholmstunneln. Yimby lämnade ett yttrande där vi förespråkar en lågbro för alla trafikslag, som ett bättre alternativ än en motorvägstunnel. Naturskyddsföreningens förslag liknar dessutom vårt.

http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​10​/​0​3/​yttrande-​over-​marieholmsf_​.​.​
http:​/​/​naturskyddsforeningengoteborg.​blogspot.​com/​20​10​.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6733 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee