Utskrift från gbg.yimby.se
....

Älvstranden Avveckling?

 
Stadsbyggnadskontorets förslag att riva Kinesiska Muren på Skeppsbron har väckt starka känslor på Älvstranden utvecklings blogg. Det ståtliga huset från 1915 ligger många göteborgare varmt om hjärtat. Det har precis startat en facebookgrupp för att rädda huset. Den 4 maj tar Byggnadsnämnden beslut i frågan.Kinesiska muren lever farligt

En bidragande orsak till rivningsivern är att Kinesiska Murens ägare (till skillnad från Merkurhusets ägare) inte vill bevara sitt hus. Vem som är ägare? Ett kommunalt bolag som börjar på Ä...

I vårt yttrande över förslaget för Skeppsbron skrev vi följande om Kinesiska Muren:

I området finns två byggnader som ur kulturhistoriskt perspektiv är särskilt värdefulla, Merkurhuset och Kinesiska muren. Hur länge dessa byggnader kan stå är en öppen fråga. Den enda fördelen med att riva dem i samband med att man bygger resten av Skeppsbron skulle vara eventuella samordningsvinster för exploatören och att det enorma parkeringsgarage som förbereds under marken kan bli ännu större.

Det kan dock knappast anses som tillräckliga skäl för att skynda på en rivning av dessa unika byggnader. De nackdelar som en rivning av dessa byggnader skulle innebära i form av förlorat kulturhistoriskt värde och arkitektonisk variation är oerhört mycket större. YimbyGBG anser därför att detaljplanen tydligt borde ange att dessa byggnader inte ska rivas, utan istället bevaras och utvecklas.


Det här är viktigt att hålla i minnet. Det är fortfarande vanligt att tänka i svartvita modernistiska banor när man diskuterar stadsutveckling - antingen river man eller så bevarar man för evigt. Det är nu eller aldrig. Men det är en falsk motsättning. En levande blandstad förutsätter gradvis förändring.Stadsutveckling a la Kvillebäcken - totalsanering

Istället för att på modernistiskt vis totalsanera (dvs. utplåna allt), som man t.ex. gjort i Kvillebäcken, och sedan smälla upp en hel stadsdel på en gång, så bör man låta staden kontinuerligt förändras och förnyas organiskt. Att låta äldre byggnader som Kinesiska Muren vara kvar ett tag till medan man bygger runtomkring gör det förstås mer komplicerat att bygga, det blir fler faktorer att ta hänsyn till och lite svårare att få allt rätvinkligt och plant. Men det är ju precis det som ger staden liv och karaktär.

Det här vet förstås Stadsbyggnadskontoret. Ja, de skriver det till och med i detaljplanen:

Merkurhuset och Kinesiska muren är två av Skeppsbrons äldsta byggnader med ett högt kulturhistoriskt värde och en historisk förankring som kan berika den nya stadsmiljön. Ett bevarande ger en variation i området, och gör att stadsdelen kan växa fram under en längre tid. När husen i en framtid ersätts av nya kan även dessa bidra till mångfalden i området då de byggs vid en annan tidpunkt än de som nu planeras.

Byggnaderna utgör de enda kvarvarande historiska resterna som tillsammans kan gestalta minnet och förståelsen av Skeppsbrons äldre historia på ett någorlunda övertygande sätt i det nya stads- och vattenlandskapet. Som enskilda arkitektoniska gestalter av hög kvalitet berättar de om rederinäringen och en intressant arkitekturhistoria, tillsammans bildar de dessutom en stark arkitektonisk enhet som återspeglar det äldre stadsbyggnadssammanhanget.


Så varför envisas man trots detta med totalsanering? Svaret är enkelt och kommer en bit ned i detaljplanen:

Garage under kvarteren får sämre kapacitet och kan inte kopplas samman med det planerade gemensamma garaget under kajen så länge husen står kvar. Det är tveksamt om källarplan under de nya byggnaderna i dessa kvarter överhuvudtaget kan utnyttjas till garage.
Planerat garage under Skeppsbron

Man vill ha upp antalet p-platser per hushåll helt enkelt. River man Kinesiska Muren så kan tvåvåningsgaraget under mark bli ännu lite större och man kan öka från 0,5 upp mot 0,7 i p-norm. Uppenbarligen tror man inte att de framtida boende kommer att klara sig med en behovstäckning på 50%, trots att färre än 25% av hushållen i centrum faktiskt har bil.

Det hela är extra ironiskt eftersom Byggnadsnämnden nu på tisdag efter ett stort antal bordläggningar - och mycket om och men - kommer att bestämma sig för att inte riva landshövdingehusen i Gårda för att ge plats åt parkeringsgarage. Nu finns alltså risken att de på samma möte istället beslutar att riva Kinesiska Muren för att ge plats åt parkeringsgarage.

Några reaktioner från Älvstrandens blogg:

Helt fruktansvärt, det borde inte få gå till såhär... Har vi inte förstört staden tillräckligt? Att riva Kinensiska Muren är vansinnigt. Ibland blir man väldigt ledsen. Vi har misskött och vi fortsätter att missköta en stad med som har en fantastisk potential. Att skylla på nivåskillnader är ju bara löjligt, det finns absolut inga problem att ordna det...
Marc 2010-04-23


Som jag förstår är det Älvstranden Utveckling AB som är ägare till huset och driver processen att för att få riva det. Man borde kanske döpa om namnet på företaget till Älvstranden Avveckling AB för med detta beslut lyckas de verkligen avvekla den potential skeppbron har.
Marc 2010-04-26


Jag tycker att det som sagt är talande att man benämner t. ex. funkishusen i Johanneberg som en så viktig kulturskatt att man inte ens kan bygga ett hus i närheten för att det då skulle inkräkta på stadsbilden. Men Kinesiska Muren är då till skillnad från de kulturellt värdefulla funkishusen inte alls värt att bevara, för tydligen är det inte en lika viktig del av Göteborgs historia som modernismen. Vad har ni för agenda, på riktigt?
wsh 2010-04-27


Skeppsbron har stor potential som område och det är det vi vill utveckla. Kinesiska muren som ett objekt kan realistiskt användas för kontor men vi vill ha en mer levande stadsdel än så. Därför redovisar förslaget ett kvarter med bostäder och bottenvåningar med offentligt innehåll.

Hälsningar
Martin
Martin Blixt 2010-04-27


Personer utan varken förståelse eller känsla fattar dessa beslut. Allt från byggkranar från 60-talet till sterila funkiskvarter som ger en känsla av förort K-märks. Men det lilla extra, de få gamla vackra byggnader vi har, dessa vill ni istället riva?
JL 2010-04-27


Martin - din förklaring är verkligen underlig. Menar du att det skulle vara omöjligt att använda Kinesiska Muren till bostäder? Det förstår jag inte, varför skulle det vara så? Jag ser ett fint hus med karaktär som ni vill riva, helt emot allt förnuft. Givetvis skall Kinesiska Muren bevaras och integreras med nya byggnader, så en gårdsmiljö kan skapas. Göteborg behöver sina gamla byggnder, vi har redan rivit allt för många.
Hanna J 2010-04-27


Hej
Svårigheten med ett bevarande av Kinesiska muren är flera och därför innehåller förslaget en utveckling av ett stadskvarter som kan innehålla fler bostäder och en bottenvåning med offentliga lokaler. Huset ligger nära Rosenlundsverket och avsaknaden av den slutna kvartersstrukturen medför en klart sämre boendekvalité bl.a. i bullerhänseende.

Husets djup och form gör det svårt att få effektiva lägenhetslösningar vilket skulle göra dem stora och exklusiva. Grundläggninsproblemen är stora och huset har stora sättningar idag. Kinesiska muren går naturligtvis att bevara men då vi sett till en helhetslösning ser vi att andra alternativ är bättre då vi får in fler bostäder med bättre kvaliter och en rimligare kostnad i en attraktiv del av staden.

Kulturhistoria är viktigt och förslaget innehåller även historia i form av livet längs kajen, stenpirens nyttjande för båttrafik, Merkurhuset, befintlig bebyggelse utefter Stora Badhusgatan mm.

Hälsningar
Martin
Martin Blixt 2010-04-28


Jag tycker naturligtvis att det är bra att det byggs, och jag tycker förslaget för Skeppsbron i helhet är bättre än man kunde förväntat sig, även om det är tråkigt att det bantats ner på grund av överklaganden. Det jag inte förstår är prioriteringarna man gör vad gäller kulturhistoria och äldre byggnader. Det förefaller inte rimligt att man som sagt säger att Gasklockan, eller förortsbebyggelse och funkisbebyggelse från 60-talet, anses vara så viktigt att man inte ens kan bygga ett nytt hus i närheten - medan man inte verkar anse att det finns tillräckligt värde i att bevara ett hus som Kinesiska Muren, som de allra flesta verkar anse vara av stort kulturhistoriskt värde - och inte bara de gamla arkitekter som ritat huset (som jag misstänker är fallet med tidigare nämnda så kallade viktiga kulturhistoria).

När man avstår från att exploatera områden på grund av att man anser att den kulturhistoriskt viktiga stadsbilden runt omkring skulle skadas - som i Johanneberg - så är ju även det en ekonomisk förlust. Precis som det skulle finnas en ekonomisk kostnad i att bevara Kinesiska Muren. Men här används alltså kulturvärdet som ett försvar mot att förändra stadsbilden - och jag tror inte att det är speciellt folkligt förankrat att de andra områdena är så värdefulla, stödet finns väl snarare bland de som redan bor i området och de arkitekter som sympatiserar med området.

Det är så tråkigt när kulturhistoria används som en dålig ursäkt för att inte bygga nytt, men att kulturhistorian väger fjäderlätt när det handlar om att riva gamla byggnader. Men det är klart, det är ju kanske mer motiverande för de som bor i området att klaga när det ska byggas nåt nytt som skymmer deras fina utsikt, och mindre motiverande när det handlar om befintlig bebyggelse som ändå redan skymmer utsikten.

Visst skulle det innebära en ekonomisk investering i att bevara Kinesiska Muren, men samtidigt skulle ju området vinna mycket kulturhistoriskt värde om man på något sätt lyckades hitta en användning och vågade ta de kostnaderna. Och om inte annat - sluta använda kulturhustoria som skydd för särskilda egenintressen i andra situationer när det passar!
wsh 2010-04-28


Ni har hanterat detta ärende på ett väldigt dåligt sätt. Ni har försökt att mörklägga ert beslut och inte lagt upp information om detta på varken denna blogg eller på sidan i övrigt. Givetvis skapar man inte ett mer attraktivt område genom att ta bort en av de två kulturmässigt intressanta byggnaderna som finns i området. Nej, detta har verkligen inte hanterats på ett bra sätt.
Erik Andersson 2010-04-28


Skulle ni kunna presentera 1 fall där det varit lyckat att riva ett hus från denna tidsera för att skapa förutsättningar för ett bättre område? Var det inte precis detta argument man presenterade när man förstörde halva stan för några decennier sedan?

Vill också lyfta fram wsh:s kommentar som föredömlig. Ni skyddar allt från funkishus till gasklockor och vattentorn. Börja istället med att skydda det som är tilltalande, på Skeppsbron är Kinesiska Muren ett utmärkt exempel.
Ferdy 2010-04-28
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olle Jansson (29 April 2010 11:36):
Finns Martin Blix andra svar tämligen intressant, där rivning motiveras med avsaknad av sluten kvartersstruktur. Vilket ju la är lite märkligt då det är situationen nu och inte i sig något hinder för att bygga in huset i en kvartersstruktur. Husets baksida består ju av brandväggar, har hr Blix missat detta? Rimmar dessutom illa med planerna på att göra stora hål i kvartersstrukturen, som ju är tanken.

Sedan ser jag inte nödvändigtvis ett problem med stora och exklusiva lägenheter. Det är la näppeligen så att lägenheterna som byggs istället är oexklusiva och billiga? Och är det egentligen ett problem om våningarna blir kontor förutsatt att kringliggande hus har bostäder? Att försvara rivningen med att det skulle ge bättre blandning med lokaler i bottenplan + bostäder är inte hållbart.

Nej, ett beslut skall fattas på basis av en professionell bedömning av sättningsproblem och renoveringskostnader kontra att riva och bygga nytt, där kulturhistoriska värden och den variation som huset kommer att ge till stadsbilden sedan läggs in som en sista, måhända avgörande variabel, i bedömningen. Övriga argument är inte hållbara med tanke på alla de bevarade skitmiljöer vi måste leva i för att de anses kulturhistoriskt värdefulla.
 0
Daniel Bergqvist (29 April 2010 11:48):
Riv gärna, men under förutsättning att det nya huset åtar samma fasad som det nuvarande. Tillslut innergården med ny huskropp mot söder. Förstärkt grunden och justera nivåskillnaderna enligt planförslag.
Synd att det inte är borätter, det hade kunnat rädda husen.

Olle: kulturhistoriska värden kan ju även omräknas till ekonomiska värden; viktigt att även tala i sådana termer för att stimulera nytänk och skapa en bredare opinion.
 0
Olle Jansson (29 April 2010 12:12):
Nej, jag anser inte att kulturhistoriska värden kan räknas om i ekonomiska värden. Däremot kan man göra en bedömning av vad kostnaden blir (i detta fall kanske det inte ens är någon kostnad att renovera istället för att riva, vad vet jag) och sedan göra en värdering om det kulturhistoriska värdet är värt priset.

I så måtto är det bra att tänka i ekonomiska kostnadstermer för att klargöra kostnaden. Men jag tror inte att det går att omvandla allt till en enkel cost-benefit-analys där en röd eller svart siffra ger ett objektivt svar på beslut som i slutändan påverkas av värderingsbedömningar.

Föreställningen att experter vet bäst och har en objektiv uppfattning i saker som berör stadsplanering är något av rotens kärna till efterkrigstidens totalsaneringar och miljonprogramsbyggen.
 0
Johannes Hulter (29 April 2010 12:40):
Oavsett om man vill riva eller bevara KM finns en annan och viktig dimension i detta som ofta glöms bort och som jag försökte lyfta i inlägget - Gradvis utveckling istället för totalsanering.

Det finns en poäng i att inte göra allt på en gång - jfr Yimbys förslag för Heden: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​2/​yimbygbg-​lamnar-​yttrande-​_​.​.​
 0
Kim Bokström (29 April 2010 14:29):
Jag är ny här så jag passar på att hälsa: Hej!

Det är djupt tragiskt att staden så ofta går i bräschen för rivningar, och när man inte gör det har man i stället gjort ngt slarvfel som gör att den privata ägaren kan riva ändå...

När jag var i Barcelona i vintras såg jag på ett flertal ställen hur man renoverade hus genom att totalt blåsa ut innandömet men spara hela den gamla fasaden som hade kontakt med gatan. Såg rätt häftigt ut i sig, och det är ju dessutom ett sätt att bevara blandningen av gammalt och nytt även på lång sikt. (Även om jag personligen helst ser att man kan bevara så mycket som möjligt av huset.) Någon av er som är mer insatta som vet om det här någonsin varit på tal i Gbg..?
 0
Jesper Hallén (29 April 2010 14:37):
Kim: Välkommen till Yimby Göteborg!

Jag vet inte om det har varit tal om att blåsa ut allt förutom fasaden när det gäller Kinesiska muren. Men jag har för mig att man snackade om det vad gäller "johannahuset" i Brunnsparken som eldhärjades för några år sedan. Dock blev det ingenting av det, anledning okänd.

Men det finns nog exempel på andra byggnader i stan som man har gjort precis så. Kan dock inte räkna upp några nu haha
 0
Hannes Johansson (29 April 2010 14:54):
Som innehavara av underteckningen "wsh" på ÄU-bloggen så finns ju min åsikt redan representerad i citaten ovan, men jag vill bara återigen poängtera att även om man förstår att det förekommer ekonomiska incitament till att riva huset, så borde man åtminstone sluta hyckla om "kulturhistoriska värden". När det handlar om att nyexploatera oanvända områden så används "kulturhistoriska värden" och "stadsbildens kulturvärden" som täckmantel för att se efter privata egenintressen. Men när dessa privata egenintressen inte finns, eller när det rent av - som i det här fallet - finns egenintressen av rivning, då är kulturvärden helt plötsligt inget värt alls. I andra fall verkar samma kulturvärden motivera en total stagnation i stadsbyggnaden för hela kvarter eller till och med stadsdelar. Så, mitt lilla tillskott i debatten är lite blygsamt att påpeka att jag finner det högst frustrerande att man inte säger rent ut att det är egenintressen och ekonomisk vinst (dessutom kan jag säkert tänka mig att man så att säga inte vill "såra" de arkitekter som ritat vissa områden, och man får väl anta att det både är fler som är verksamma och fler som lever, av de som ritade funkisområden på 60-talet, än de som ritade hus som Kinesiska Muren) som motiverar besluten, och inte "kulturhistoriska värden".
 0
Daniel Sjölund (29 April 2010 15:04):
Så länge som vi har ytor i centrala delar av stan att bebygga är det beklagligt att vi river hus som tydligen har några år kvar att leva..

Ibland tycker jag att planerare gör det lite svårt för sig. För hur lätt är det egentligen att förutse framtiden?

Om man sparar Kinesiska muren ger man planen mer flexibilitet. Skulle parkeringsbehovet vara större än man nu kalkylerat med är det ju fullt möjligt att riva KM då istället och ersätta med ett P-hus!

Troligtvis kommer det vara tvärtom, vilket skulle innebära att den dag då Kinesiska muren måste rivas och ersättas med ett nytt hus. -Ja, då behöver man inte bygga ett dyrt garage i bottenplan, vilket pressar boendekostnaden nedåt för att ge plats åt yngre eller äldre som har mindre resurser än kategorin "55+". Blandstad, helt enkelt.
 0
Marie (29 April 2010 15:25):
Det är 2010, jag gråter invärtes tårar då Göteborgs stad som genomgått en sådan brutal förfulning och kulturförstörelse sedan 60-talet kan förlora ännu fler gamla fina byggnader. Har vi inte lärt oss någonting? Gå runt hörnet till Rosenlund och se hur man totalt dödade en livlig och hemtrevlig gata på 70-talet och genom arkitektur direkt bidrog till att göra det till den tråkiga fula och tilldrag för kriminell verksamhet som den är idag. Förbereder mig på att kedja fast mig vid kinesiska muren.
 0
Matthias H. (29 April 2010 15:56):
Ja, jag såg Blixts kommentarer om avsaknaden av sluten kvartersstruktur, han skrev nog det i ett tidigare inlägg också. Och den spontana reaktionen från mig var vilket oerhört dumt argument det är ifrån honom. Slut kvarteret då då!
 0
Olle Jansson (29 April 2010 16:28):
För övrigt går det faktiskt inte att bygga slutna kvarter, då detta gör det omöjligt att bygga genomgående lägenheter. Ja, möjligen om man gör dem stora och exklusiva då...
 0
Daniel Bergqvist (29 April 2010 17:07):
Olle: "...och sedan göra en värdering om det kulturhistoriska värdet är värt priset." Vadå, skall du ta fram en kostnad i kronor och sedan jämföra detta med något som du inte anser kan mätas i kr? En sådan följetång slutar ju bara i det vi kallar politik. I övrigt ser jag poänger i ditt resonemang.

Om "kulturhistoriskt värde" är produkten av ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt och konstnärligt perspektiv, och hur allmänheten attraheras av detta, kan man rimligen uppskatta graden av efterfrågan (tex potentiell attraktivitet relativt kvadratmeterpris). En ytterligare faktor kan naturligtvis vara att uppskatta hur de gamla husen, som ikonbyggnader, bidrar till områdets helhetsintryck och marknadsvärde. (ex: TT i Malmö är som enskilt projekt inget ekonomiskt stjärnskott, men det har uppenbarligen bidragit till områdets skyhöga attraktivitet).
Givetvis kan man investera i det mjuka och tillika luddiga begreppet "kulturhistoriskt värde" bara för sakens skull, men jag är övertygad om att man skulle kunna behålla fler gamla hus om man genom ett mer långsiktigt perspektiv kunde anstränga sig lite mer för att se ordet "bevara" som utvecklande istället för bakåtsträvande. Då tror jag kulturvärde måste omsättas i cash...

Mig veterligen är den publika motiveringen för rivning den kritiska nivåskillnaden mellan gammalt och nytt - stämmer det?
 0
Olle Jansson (29 April 2010 17:12):
Ja, det är klart det är politik! Kulturhistoriska värden tas sällan i beaktande av marknaden. Detta - och många andra aspekter, värden och externaliteter - är orsaken till och själva syftet med kommunalt planmonopol.
 0
B (29 April 2010 17:50):
Går det inte att lyfta huset?
 0
Sven R (29 April 2010 17:53):
Jag håller med Daniel Bergqvist i hans första inlägg. Riv huset och återuppbygg det på en ny nivå. Då kan man återanvända detaljer som t.ex fönster som kompleteras med energiglas. Och man kan göra många andra justeringar för de nya förutsättningarna, kanske ytterligare en våning? Så mycket behöver inte ändras eftersom det redan är ett "modernt" sjuvåningshus med stora fönster, bra förutsättningar för ett kostnadseffektivt kontorshus alltså. Och några ornament som skulle bli dyrt att reproducera finns inte. Så vad är problemet? Detta är en oortodox lösning som motiveras av att de andra två alternativen har så stora nackdelar.
 0
Daniel Bergqvist (29 April 2010 18:06):
Olle: utgår man ifrån att marknaden alltid måste pressas till ett bevarande av det ena å det andra lär ju trenden hålla i sig; totalsanering vs. bevarande med hjälp av statliga medel (se Haga; "kulturhistorisk investering" á 200 milj. kr år 1984 = 430 mkr idag... lönsam investering? Ja!...som tur var). Möjligen är alternativet att låta byggaren åta sig ett bevarande för egen maskin i utbyte mot något annat som sannolikt inte gagnar vare sig stadsutveckling eller arkitektonisk dynamik; tex avsaknaden av lokaler i gatuplan, uppbrutna kvarter etc...är det lyckat? Begreppet "kulturhistoriskt värde" saknar funktion; ger upphov till hyckleri och låsningar.
 0
Matthias H. (30 April 2010 11:04):
Hmm,Daniel o Sven, men nån gång måste man väl ändå renovera och bevara. Exemplen på det är ju så få sen 60 o 70-talen, däremot finns det ju oändligt många exempel på rivningar. Nä, jag tycker gott det kan kosta lite att bevara huset och låta det i sådana fall bli stora o exklusiva lägenheter. De människor som kommer bo där släpper ju förmodligen andra mindre lägenheter. Sen tror jag inte man behöver vara minsta orolig att dessa stora lägenheter inte kommer bli uthyrda/sålda med tanke på bostadsmarknaden i Göteborg som är stark. Vår region verkar ju, trots alla tuffa motgångar, växa sig starkare o starkare o bli mer o mer lockande för människor från övriga landet.
 0
Sven R (30 April 2010 17:55):
Matthias, absolut. Ett bevarande måste få kosta. Daniel och jag föreslår inte rivning-återuppbyggnad av kostnadsskäl utan för att praktiska problemen med sättningar, olika marknivåer och behov av garage bör ordnas till nu. Det är stadsbilden som är det viktiga, inte att varje hus är 100% "autentiskt".

Det här har ju skett tidigare i Göteborg. Hagas landshövdingehus som ligger vid Hagaparken är byggda på 80-talet som rena kopior av några kåkar som hade brunnit.
 0
Hans H (30 April 2010 18:40):
Något sorts bevarande är för min del inte alls ett krav... ja, förutsatt att man byggde något som var vackrare och mer dekorativt för stadsdelen. Fast något vackrare är jag tyvärr tämligen säker på inte kommer byggas och det är egentligen det hemskaste, att man redan på förhand tror sig veta att det som kommer byggas kommer uppfattas som medelmåttigt eller undermådigt utseendemässigt.

Ja, missförstå mig rätt, allt är givetvis bättre än dagens parkeringsöken och jag gillar det lagda förslaget i stort, både med och utan rivningar...men jag förstår inte att exteriör är så väldigt lågprioriterat.
 0
Erik Sandblom (30 April 2010 21:55):
Daniel B, Sven R med flera. Ni verkar se alternativen som
1. riv och ersätt
2. renovera/återuppbygg och bevara fasad.

Då undrar jag varför man inte kan ta alternativ 3, låt huset vara tills vidare?

Om jag förstår Johannes poäng rätt så har vi redan ett fungerande hus, och det är oklart vilka fördelar man får genom att riva det.

Att låta huset stå kvar handlar inte enbart om ett musealt värde. Det finns ju redan verksamheter i huset, och det är väl bra om dessa kan fortsätta. Kanske flyttar de ändå och kanske jämnas huset med marken en vacker dag ändå. Men det finns väl ett värde i att detta sker frivilligt och inte genom myndigheternas linjaler? De som bor och arbetar där idag kanske har en bra anledning till att de valt just detta hus. De kanske har något att bidra med när de andra byggena är klara. Det är också ett värde.
 0
Johannes Hulter (1 Maj 2010 10:28):
@ erik: Du har förstått min poäng exakt!
Nu måste vi bara se till att fler än du och jag gör det... :)
 0
Sven R (1 Maj 2010 10:55):
@Erik S: "Varför inte låta huset vara tills vidare"?

Därför att de praktiska problemen med ett bevarande är så grava. Främst att huset skulle komma att stå i en grop eftersom marknivån ska höjas. Föreställ dig själv huset omgivet av markstöd, trappor och ramper.

Om det ändå kommer att ersättas framöver p.g.a av sina sättningsskador så är det väl bäst att göra det nu då ett helhetsgrepp kan tas och det är lättare att motivera ev. dyra lösningar.
 0
Magnus M. (1 Maj 2010 12:43):
Hur kommer det sig att kinesiska muren kommer stå i en grop, medan Merkurhuset, som ligger några decimeter lägre, inte kommer göra det?
 0
Sven R (1 Maj 2010 15:41):
Det kommer nog också att stå i en grop.
 0
Magnus M. (2 Maj 2010 11:26):
Så... öh. Då är det med andra ord inget argument för att riva just Kinesiska Muren. Jag gissar att det verkliga skälet är att man tror sig tjäna mer pengar på att bygga ett komplett kvarter nytt.
 0
Sven R (2 Maj 2010 15:19):
Gropen och ekonomin är ju argument för att riva i båda fallen. Att man vill behålla just Merkurhuset beror förmodligen på att det anses ha ett större kulturhistoriskt värde. Kanske att sättningsproblemen är mindre där också.

Att jag föreslog rivning-återuppbyggnad av just Kinesiska muren beror på att det är det som är aktuellt för rivning. Man skulle kunna tänka sig samma modell på Merkurhuset men det skulle bli mycket mer komplicerat då fasaden har detaljer av natursten, man skulle förmodligen få mura upp en bärande yttervägg igen. På Kinesiska muren skulle man faktiskt kunna byta till modern lättbyggsteknik med puts på cellplast/ventilerad tegelfasad.
 0
Olof Antonson (2 Maj 2010 16:54): Online
Tittade lite i dagens GP och såg att Jesper fått med en insändare om "Kinesiska muren". Bra skrivet :)
 0
Fredrik R (2 Maj 2010 16:56):
Vad är det egentligen som är så hemskt med att byggnaden hamnar i en grop? Det är klart att det inte är optimalt, men nog är det bättre än att riva?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.