Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Framtiden för Gårda

 
Martin Joneskär, ledamot i Byggnadsnämnden, skriver om bakgrunden till dagens beslut om Gårda och hur han anser att man bör arbeta i framtiden med stadsdelen och omkringliggande områden för att förverkliga visionerna om Göteborg som en tät, blandad och dynamisk storstad.

Första gången som frågan om rivning av de aktuella Gårdahusen kom upp i Byggnadsnämnden under min tid var för ca två år sedan. Det framställdes då ett önskemål från Svenska Mässan om att expandera in i Fokushuset.

Det berättades då att vi under nästa nämndsammanträde skulle få en ordentlig dragning och att detta sammanträde skulle hållas i Svenska Mässan. I den framställning vi då fick hävdades att en förutsättning för mässans expansion var att de aktuella Gårdahusen måste rivas.

Ungefär ett år senare läser jag för första gången Yimby:s förslag. Det som sedan händer visade sig vara av avgörande betydelse. Jag ringer upp den ansvarige tjänstemannen och ställer två frågor: Har du läst Yimby:s förslag? Eftersom frågan besvaras med ja ställer jag den andra: Går det att genomföra? När svaret på denna fråga också är ja, med vissa reservationer för Gårdaskolan ringer jag upp Mats Arnsmar, socialdemokratisk ordförande i Byggnadsnämnden och delger honom den information jag just införskaffat.


Planritning över Yimbys alternativa förslag


Jag talar också om att detta innebär att jag inte längre kan försvara en rivning då den enda anledningen jag fann godtagbar för det var för att kunna placera P-huset på ett sådant sätt att det kunde angöras direkt från E6. Mats hävdar att han ändå förordar en rivning, detta av oklara skäl. Jag säger att vi i så fall nog får vara överens om att vi inte är överens. Nu har socialdemokraterna i Byggnadsnämnden ändrat sig och vill ta ett större grepp om Gårda men där inriktningen ska vara ett bevarande av de aktuella husen.

Nog historik. Jag har aldrig varit och kommer aldrig att bli en person som vill bevara hus till varje pris, däremot ser jag ingen anledning att riva hus som fortfarande fyller en funktion om det inte är helt nödvändigt utifrån andra värden. Jag har alltid varit en ivrare för den täta blandstaden, att stad ska vara stad och landsbygd landsbygd. Jag tänker inte fördjupa mig i fördelarna med den täta blandstaden då de flesta medlemmar i Yimby är väl så bevandrade i dessa. Jag ska däremot säga några ord om min, ännu något oprecisa vision om Gårda.

För att Fabriksgatan ska bli det kreativa stråk jag anser att det har potential att bli (jfr Andra Långgatan) krävs betydligt mer än att bevara dessa kvarter. Idag är Gårda en isolerad stadsdel, de möjliga stråken klipps av evenemangsstråk, E6, Skånegatan, Järnväg etc. För att Gårda ska bli ett kreativt stråk måste det kopplas ihop med resten av staden, framförallt mot Heden/Avenyn och mot Centralen/Nordstan.


Gårda behöver knytas samman med resten av staden


Den senare uppnås bäst genom att den redan genomförda planen för Friggagatan följs av en plan för Odinsgatan med samma inriktning. När sedan Bangårdviadukten är på plats har vi ett stråk utan barriärer som sträcker sig från landshövdingehusen till centralen och därifrån vidare mot de västra stadsdelarna.

Skånegatan och evenemangsstråket utgör kanske en mer påtaglig barriär. Enligt min mening måste evenemangsstråket bli mer uppblandat, det krävs betydande inslag av bostäder för att skapa det levande stadsrum som kan eliminera känslan av barriär. Skånegatan kan inte längre användas som genomfartsled för bilar. Jag ser gärna en Skånegata som har samma karaktär som Linnégatan.


Skånegatan i framtiden?


Heden bör bebyggas, kvartersstad med en väl tilltagen park är det jag förespråkar. Om alla dessa bitar faller på plats kopplas Gårda dels till Centralen/Nordstan via Friggagatan och Odinsgatan, dels till Avenyn/Vasastan via ett uppblandat evenemangsstråk, en förtätad Skånegata och ett bebyggt Heden.

Med dessa ord slutar jag mitt inlägg: Fram för ett grönt, tätt, solidariskt och blandat Göteborg!

Med vänliga hälsningar

Martin Joneskär
Ledamot i Byggnadsnämnden
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (6 April 2010 11:01):
Väldigt roligt att ha så klarsynta politiker i Byggnadsnämnden. Håller med om allt! Kan vi utveckla staden i den riktningen så blir det hur bra som helst.
 0
Jan Jörnmark (6 April 2010 11:10):
Efter att ha läst det här har jag lätt att förstå varför mp växer i storstäderna. Tummen upp, rätt av.

Kolla förresten den första bilden, och tänk i termer av hur man skulle kunna använda Valhalla IP med omgivande p-platser. Bygg tätt och högt där och gräv ned ett rejält p-hus. En potential som liknar Hedens, näst intill.
 0
Hannes Johansson (6 April 2010 11:19):
Ja, angående Valhalla IP, som jag sagt tidigare, så tycker jag att man borde kunna klämma in ett par kvarter där. Det skulle nog ge ett riktigt fint stadsrum om man så att säga ramade in Mölndalsån lite mer med ordentlig bebyggelse på båda sidor.
 0
Hannes Johansson (6 April 2010 11:36):
Det är ju jättekul att se att det som diskuteras här faktiskt kan vara med och påverka vad som faktiskt händer i staden också!
 0
Olof Antonson (6 April 2010 13:57): Online
Skånegatan om några år: http:​/​/​great.​avantartdecos.​com/​shop/​images/​San%20​Franc.​.​

fast i en lite moderna kostym :)
 0
Martin Joneskär (6 April 2010 14:27):
Gårdaärendet bordlades av moderaterna i dagens nämnd. Detta ändrar inget i sak. Mp, V och S är eniga om ett bevarande. Alla tre partier har skrivit under yrkandet. Det formella beslutet får dock vänta till nästa nämnd den 4 maj.
 0
Viktor Kohlin (6 April 2010 16:35):
Tack :)
 0
Niklas S (6 April 2010 17:59):
Framgår väl inte partitillhörighet (miljöpartiet). Deja vu - och sist fick jag äta upp det :)
 0
Johannes Hulter (6 April 2010 18:17):
@ niklas: Joneskär sitter för MP, mycket riktigt. Men åsikterna ovan är hans egna och representerar inte nödvändigtvis MP:s ståndpunkter. Tyvärr...
 0
Jimmy (6 April 2010 19:31):
Bra skrivet Martin! Hoppas detta kan bli representativt för vårt parti.
 0
Niklas S (6 April 2010 21:16):
@Johannes: Fast lite tveksamt är det väl? Det är väl en politiskt tillsatt position (ledamot i byggnadsnämnden)?
 0
Johannes Hulter (6 April 2010 22:57):
@ niklas: Ah, du menar att det borde stått vilket parti han representerar i nämnden? Ja, det borde kanske tydliggjorts bättre. Men nu torde ju alla veta det iaf. Ska tänka på det till nästa gång! :)
 0
Jan (7 April 2010 21:03):
Apropå Valhalla IP vore det ju himla kul om man finge se en idrottsplats integrerad i staden på ett bra sätt nånstans. Något som ser ut som Ibrox Stadium till exempel: http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​File:​Wfm_​ibrox_​main_​stand.​.​ En idrottsplats måste ju inte visa upp baksidan av läktare och tomma parkeringsplatser för jämnan. Varför inte affärslokaler och bostäder?
 0
Matthias H. (7 April 2010 23:48):
Ja, jag sparar gärna Valhalla IP och låter läktarna "byggas in" i hus så att den blir helt integrerad i staden. Men det är väl försent nu att satsa på denna när gamla Ullevi blev återuppbyggt...

Valhalla IP hade kunnat blitt så bra annars.
 0
Sven R (8 April 2010 04:59):
Martin Joneskär, du låter som en bra byggnadsnämndsledamot som gillar den levande blandstaden. Men...

Jag fascineras över att så mycket engagemang mobiliseras för att bevara ett par kåkar men inte mycket energi läggs på att skapa samma omhuldade stadskvaliteter i de hyfsat centrala områden som håller på att byggas ut idag. Gårdahusens bevarande kommer inte att göra Göteborg mycket bättre. Samma gäller bebyggandet av Skanstorget/-berget. Det trissas upp till symbolfrågor för båda lägren och risken är stor att allt rinner ut i sanden. Sådana segrar blir bara pyrrhus-segrar.

Jag ser inte att Fabriksgatan har några större förutsättningar för att utvecklas till ett "kreativt stråk". Det är redan för sent. Gårda är en kontorsstad, och om ni politiker vill skapa någon annan karaktär så måste ni utarbeta en stategi för att få fastighetsägarna att bygga om sina fastigheter. Jag säger inte att det är fel, men sådana stora samarbetsprojekt kanske borde dras igång på andra ställen först. Varför inte i Rosenlund där det finns större möjligheter att skapa nya ekonomiska värden för fastighetsägarna. Det finns obebyggda tomter på andra sidan Rosenlundskanalen som ni kan använda som morötter för de fastighetsägare som bygger om och fräschar upp sin fula kontorshus. Och denna gata är ett viktigare stråk i staden eftersom den ligger så centralt.

Din och Yimbys linje handlar till viss del om reduktion. Ni vill hindra Mässan från att expandera. En typ av blandstad anses är bättre än en annan. En plats som skulle kunna bli högexploaterad förblir lågexploaterad. Jag tror att den här platsen skulle må bra av modern arkitektur, ett väl synligt landmärke som välkomnar vår stads besökare från E6:an. Men trots allt, eftersom SBK verkar ha beställt ett lågt och ospännande p-hus så kan jag väl också vara pragmatisk och ansluta mig till bevarandelinjen. Jag tar nämnligen för givet att Gert Wingårdh skulle ha ritat något betydligt sexigare om han bara hade fått fria tyglar.

Jag tror att vi får mer "bang for the buck" om politikerna lade sitt engagemang på de stora utbyggnadsområdena. Dvs på den Centrala Älvstaden. Om Gårdas landshövdingehus anses vara så trevliga, varför inte jobba för att Kvillestaden kan få växa vidare med denna gamla fina typologi istället för trista lamellhussenklaver som Porslinsfabriken? Om Linnégatan anses så trevlig, varför inte jobba för att Lindholmsallén bebyggs med samma slags hustypologier som maximerar kontakten gata-hus istället för hus som försöker minimera den likt SGS-kvarteret.

Och till att börja med så borde ni stoppa trafikkontoret från att förstöra området norr om Centralstationen med dom horribla spårvägsramperna till den nya Göta älvbron. Sådant hör inte hemma i stadsmiljö.
 0
Johannes Hulter (8 April 2010 09:59):
@ sven: "Men trots allt, eftersom SBK verkar ha beställt ett lågt och ospännande p-hus så kan jag väl också vara pragmatisk och ansluta mig till bevarandelinjen. Jag tar nämnligen för givet att Gert Wingårdh skulle ha ritat något betydligt sexigare om han bara hade fått fria tyglar."

Precis, och det är det som det handlat om. Hade planen varit att skapa en högexploaterad, spännande och arkitektoniskt utrycksfull blandstad hade situationen varit annorlunda. Men nu var det inte det som det handlade om.

Allt du säger om att ta tag i centrala älvstaden tycker jag låter kanon. Det är mycket viktigt. Låt oss fokusera på det och skippa det dystopiska gnället som tyvärr verkar vara svensk stadsplanerings lingua franca.
 0
Matthias H. (8 April 2010 11:15):
Sven, många bra synpunkter. Och som Johannes säger så hade jag kanske också funderat annorlunda beträffande bevarandet om vi hade diskuterat en mer spännande plan än bara det faktum att Mässan ska få bygga ut med parkeringar.

Hoppas att Martin läser och tar med sig dina tankar Sven till byggnadsnämnden, det behövs så oerhört.
 0
Martin Joneskär (8 April 2010 16:19):
Hej Sven och alla andra. Först vill jag tacka för all uppskattning. Det är inte utan att det känns ganska bra efter allt slit man lägger ner som fritidspolitiker. Men nu till Svens inlägg. Vad jag förstår så håller du med i sak men tycker att det är en felprioritering och att chansen till framgång är liten eller obefintlig. Chansen till framgång är svår att bedöma men faktum kvarstår att nu är det denna plan som ligger på bordet och då är det den jag arbetar med efter bästa förmåga. Vad som styr prioriteringarna i nämnden är en inte helt okomplicerad fråga. Inriktningsdokument och produktionsplan är två dokument som styr. Den tyngsta styrningen ligger dock hos exploatören. Om en tung aktör vill något så blir det ofta prioriterat. I detta fall hette aktören Svenska mässan och mycket tyngre än så blir det inte. Att det blir på detta sätt beror på att nästan alla kostnader som är förknippade med genomförandet av en detaljplan ligger på exploatören.
Jag har däremot under hela min tid i byggnadsnämnden drivit på för att politiken ska bli mer av en aktör och mindre av en reaktör när det gäller stadsplaneringen, att vi utformar detaljplaner utifrån den politiska viljan som sedan exploatören får anpassa sig efter istället för tvärtom. Jag har dock inte fått särskilt mycket gehör i frågan.

När det gäller hur viktig Gårdafrågan är så anser jag att Gårda och evenemangsområdet är nyckelområden för den centrala stadens utveckling, till detta kopplar jag också en överdäckning av E6. Att centrum nästan uteslutande utvecklats väster ut beror till stor del på de barriärer jag talade om i min krönika. Dessa barriärer går att eliminera och måste elimineras för att staden ska kunna utvecklas positivt. Vidare ser jag inte att vi behöver ställa bra saker mot varandra, utvecklingen av Rosenlund är naturligtvis också viktigt och detta arbete pågår.

Mvh Martin Joneskär
 0
Sven R (8 April 2010 16:52):
Hej Martin! Mitt lätt frustrerade inlägg var egentligen inte bara riktat till dig utan till alla som har makt över stadsplaneringen. Inte minsta media.

Det fanns mycket i ditt inlägg som jag sympatiserar med. Det här med att göra evenemangsstråket trevligare t.ex. Jag får önska dig lycka till i att övertyga dina kollegor i byggnadsnämnden.

Mvh Sven
 0
Olof Antonson (8 April 2010 17:41): Online
Att riva husen är ju också en typ av reduktion, Sven :)
Fast jag håller med dig om det mesta. Det skall dock till något utöver det vanliga, dvs minst 30 våningar, för att jag skulle vara för en rivning :P
 0
Matthias H. (8 April 2010 21:10):
För min del är inte höghus så viktigt, klart att en snygg skrapa kanske skulle kunna göra sig här men om planerna hade handlat om att däcka över E6 från Norra Liseberg ner till Ullevimotet och bygga blandstad därpå så hade jag kunnat gå med på rivningar. Jag skulle t o m kunnat gå med på att Svenska Mässan hade fått ett parkeringshus i denna blandstad då.
 0
Hans Jörgensen (8 April 2010 22:35):
Well Sven, upplever nog att Södra Gårda är mer än en kontorsstad. Området från Focushuset upp till Vädursgatan (drygt 500 meter) har en gemytlig blandning av äldre fabriksbyggnader, skolhus och så de bostadshus som kommit i focus här.
Sen finns även ett par kvarter med bostäder byggda i modern tid, faktiskt täta stadskvarter så när som på att de saknar lokaler i gatuplan.
Lägg därtill oasen längs Mölndalsån och att läget är nåbart till fots från större delen av city.
Det här kan vara ett alternativt stråk mellan Liseberg och Ullevi.
Att det sedan finns kontorsområden strax norröver kan väl vara en tillgång. Det kanske rentav kan öppna något lunch-hak i södra Gårda.

För egen del tog det några besök innan Gårdas charm kramade mig och visade mig en glimt av gårdagens Göteborg. En förbipassage på E6:an säger inget om det.
 0
Magnus (8 April 2010 23:09):
 0
Daniel Sjölund (8 April 2010 23:36):
Sven R (04:59) och Johannes Åsberg(09:59)!
Det ni säger tillsammans backar jag upp till 100%. Önskar bara att det var jag som hade skrivit dessa kloka ord.. ;)
 0
Olof Antonson (9 April 2010 00:11): Online
@Magnus: Visst är det festligt :)
 0
Sven R (9 April 2010 02:11):
@Olof, jag håller med dig. Det är en reduktion med rivning. Det är därför jag tror att det är mycket lättare att ägna sig åt god stadsplanering på t.ex älvstränderna. Där finns bara addition. Det handlar ju om fastighetsekonomi. Tänk t.ex på Vegagatan som är ganska högexploaterat. Hur ska man någonsin kunna ändra på det betong-ghettot? Det måste ju finnas en uppsida för fastighetsägarna, en potential att öka exploateringen. Tänk om planarkitekterna på ett eller annat sätt kunde rita in en förtätningspotential för varje nytt område som byggs ut.

@Hans J, jo så är det ju. Jag kallade allt för kontorsstad eftersom gatan är ungefär lika sluten och död på södra sidan som uppe i norr. Men helt klart finns det en potential som man skulle kunna skaka liv i. Jag måste säga att landshövdingehusen har en mycket trevlig stil. Om de bara får lite ny färg så kommer det att bli minst lika fina som Oktanten. Jag tror inte att de är lika åtgångna av tidens tand som Oktanten var, hus från tjugotalet(?) brukar vara rejäla. Men det är ju bara en gissning förstås.

Jag gick nyligen igenom Gårda och lade märke till hur välritade många kontorshus är. De byggdes på 80-talet, på den tiden Göteborg hade en stadsarkitekt. Och innan nyfunkisen tog över. Är jag den ende som tycker det här huset är ganska coolt?

http:​/​/​www.​hitta.​se/​LargeMap.​aspx?​gatubild&gvX=​640​3984.​.​
 0
Olle Jansson (9 April 2010 14:29):
"Tänk om planarkitekterna på ett eller annat sätt kunde rita in en förtätningspotential för varje nytt område som byggs ut."
Ett önskemål från Sven R.:s sida som jag ställer mig starkt bakom. Försökte utveckla sådana tankar i ett tämligen misslyckat inlägg för en tid sedan som jag ändå tycket innehåller ett trevande försök till en sådan lösning: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​8/​staden-​och-​hildedal-​2-​-​ti_​.​.​
 0
Olof Antonson (9 April 2010 16:19): Online
På Hisingen har ju en del nya områden byggts upp, men annars i Göteborg så har det mest handlat om att riva och bygga nytt där gamla hus en gång stod. Infrastrukturen har växt rejält, dock.
Resultatet har blivit en rejält utglesad stad.
 0
Jan Jörnmark (11 April 2010 20:54):
Ett radikalt förslag för området runt Gårda:

Riv Nya Ullevi.

Det är en fantastisk byggnad, men den saknar nuförtiden egentlig funktion. På platsen bygger man istället en riktig multiarena för ishockey, hästhoppning, konserter, simhall etc. Möjlighet att ta 20-25000 åskadare är rimligt, framöver kommer allt färre konserter att kunna dra mer än så. Band som Stones och U2 blir kommer aldrig mer att skapas, den digitala revolutionen har lett till en enorm fragmentisering av marknaden.

När multiarenana är klar (Sture Allen och Sture Hegerfors kan bjudas in till namntävling och tillsammans döpa den till "Nygamla Ullevi" för att vara lite vitsiga) rivs Scandinavium, Valhallabadet och samtliga komplex runt Valhalla IP. En arkitekttävling har då redan anordnats, och i det stora området byggs bostäder. hotell och kontor i en riktigt spännande arkitektur.

Trähusen i Gårda kommer i det här scenariot verkligen att hamna i ett otroligt spännande citydistrikt. Att hitta en lösning som är emr upphetsande än "5 våningar högt P-hus" skulle kunna vara tänkbart...

"Dreaming is free", som Blondie sjöng redan 1977.
 0
Olof Antonson (2 Juni 2010 13:20): Online
 0
Heiti Ernits (22 Juni 2010 15:51):
Kul! Detta är glada nyheter!
 0
Johannes Hulter (22 Juni 2010 16:04):
Och idag så har Byggnadsnämnden ÄNTLIGEN skickat tillbaka Gårda-förslaget till SBK - i enlighet med det rödgröna yrkandet: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​Publishing/​FileStore/​211/​c43aa0​14-​.​.​

Booyaa! :D
 0
Kalle P (22 Juni 2010 18:26):
Hurra!!!
 0
Daniel Sjölund (22 Juni 2010 20:23):
Riktigt roligt!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.