Utskrift från gbg.yimby.se
....

Bevara Kinesiska muren!

 Debattartikel i GP - gå in och kommentera!


När förslaget till detaljplanen för Skeppsbron presenterades var det nog många med mig som kände sig lättade. Äntligen planerades för att bygga tät, blandad stadsbebyggelse i Göteborg, för första gången på många decennier.

Det finns mycket glädjande i förslaget, trots att det finns vissa saker kvar att önska för oss som förespråkar ett utökat byggande av tät blandstad – såsom bullerhål i kvartersstrukturen, en nedbantad exploatering och mindre hög p-norm. På det stora hela är förslaget trots allt ett fall framåt. Men ändå känns det som man har gjort vissa svårbegripliga prioriteringar – till exempel beslutet att riva Kinesiska muren.

Vi känner till Göteborgs tråkiga historia av att skövla gamla områden i totalsaneringens namn. Man känner lätt sorg när man ser den gamla bebyggelse som försvunnit och vad som ersatt den. Därför är det bra att man tar hänsyn till kulturhistorisk bebyggelse när man exploaterar i staden. Då blir det svårt att förstå varför Älvstranden Utveckling väljer att riva den gamla, historiska byggnad som är Kinesiska muren.

Man säger att byggnaden har sättningsskador och att det skulle bli dyrt att göra renoveringar. Dessutom, nämner man i förbifarten, skulle det bli svårare att få in parkeringsplatser under huset, och lägenheterna i kvarteret bakom skulle bli lite mörkare. Men är det verkligen rimligt att solvinklar och parkeringsplatser – i en stadsdel som ändå skulle få långt fler p-platser än normalt för innerstaden – skall få prioriteras högre än att få en levande, blandad stadsdel med historiskt intressant bebyggelse?

Viktigt verktyg

Kinesiska muren skulle kunna vara ett viktigt verktyg för att uppnå verklig blandstad – äldre byggnader och verksamheter är nämligen ett utmärkt verktyg för det ändamålet! Om hela områden saneras kommer endast en köpstark målgrupp kunna etablera sig – invånare med lägre inkomst och mindre eller nya verksamheter behöver äldre, billigare byggnader.

Det finns en uttalad målsättning i översiktsplanen för Göteborg om att förtäta staden, och att ”blandstad” är målsättningen. På Yimby delar man samma målsättning. Fördelarna med att förtäta med blandstad är många: minskat bilberoende, ökad integrering, rikare folkliv och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Men vad är innebörden av uttrycket ”blandstad”? Hittills har det i allt för många detaljplaner missbrukats. Den blandstad som vi bör sträva efter är inte en fortsatt utbredd förortsbebyggelse med blandade upplåtelseformer. Det krävs mer än så.

Den blandstad man bör eftesträva innehåller så mycket mer än bara blandade upplåtelseformer på lägenheterna. Blandningen bör bestå av blandade verksamheter, blandad invånardemografi, blandad arkitektur. Därför fungerar modellen med helsanering eller totalplanering mycket dåligt.

Vill du också skriva för Yimby? Kontakta samordnarna på info@gbg.yimby.se!
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olof Antonson (14 Maj 2010 12:42):
Bra skrivet!

Alternativet till Kinesiska Muren är väl att man släpper ner några klossar av typ Sannegårdshamnen på platsen ...

Apropå det enorma garaget så är jag lite fundersam, jag misstänker att ÄU börjat flirta med en ny målgrupp: http:​/​/​svammelsurium.​blogg.​se/​images/​20​0​8/​20​0​80​719varb.​.​
 0
Johannes Hulter (17 Maj 2010 08:06):
Och idag kom den som insändare också... :)
 0
Hannes Johansson (17 Maj 2010 12:18):
Heh, min tanke var nog att de skulle välja antingen eller, men fine by me :)
 0
Matthias H. (17 Maj 2010 12:57):
Bra Hannes.
 0
Erik K (26 Maj 2010 10:09):
Vad gäller begreppet blandstad är det intressant att sbk nu gör en plan som innebär att man ändrar lokaler i bottenplanet till bostäder. Det handlar om Kolonigatan i Landala som nu går under enkelt planförfarande. Landala blir ett allt mer monofunktionellt bostadsområde.

http:​/​/​www.​goteborg.​se/​wps/​portal/​!ut/​p/​c5/​0​4_​SB8K8xLL.​.​
 0
Johannes Hulter (26 Maj 2010 13:25):
@ erik k: Ja, det är intressant det där. Jag ringde upp ansvarig planarkitekt på SBK. Det är en BRF som väckt frågan eftersom de har påstått sig ha svårt att hyra ut sin lokal. SBK har dock inte kollat upp vilken hyra som är satt eller om övriga lokaler i längan är outhyrda (det ligger bl.a. ett arkitektkontor i längan så det verkar inte vara omöjligt att hyra ut som kontor/annan verksamhet).

Läge för ett litet yttrande kanske... :)
 0
Daniel Andersson (26 Maj 2010 13:40):
@Erik K: Handel blir fortfarande tillåten så möjligheten att använda dem som lokaler kvarstår, som jag tolkar det. Det rör lokaler i Landala Egnahem riktade mot en brant ner mot Chalmers. Genomströmningen är rimligen mycket begränsad så det är nog inte helt enkelt att ha utåtriktad verksamhet där. Tänkbara åtgärder som skulle förbättra förutsättningarna för handel: Förtätning på Wavrinskys plats/Guldhedstorget och längs Dr Allards gata med anslutningar in mot Egnahemsområdet, och hoplänkning av Egnahemsvägen och gatorna i Nya Landala samt bättre kopplingar mot Chalmers.
 0
Johannes Hulter (26 Maj 2010 13:44):
@ erik k: Ja, det är intressant det där. Jag ringde upp ansvarig planarkitekt på SBK. Det är en BRF som väckt frågan eftersom de har påstått sig ha svårt att hyra ut sin lokal. SBK har dock inte kollat upp vilken hyra som är satt eller om övriga lokaler i längan är outhyrda (det ligger bl.a. ett arkitektkontor i längan så det verkar inte vara omöjligt att hyra ut som kontor/annan verksamhet).

Läge för ett litet yttrande kanske... :)
 0
Johannes Hulter (26 Maj 2010 13:52):
@ daniel: Ja, kommersiell handel är nog svårt i det läget men det är ju inte det enda verksamhetsområdet som finns. Kontor, föreningslokaler, dagis etc är också viktiga delar av en blandstad.

Tillåter man bostäder där så blir det bara bostäder/svindyra studentlägenheter. Säkerställer vi inte lokalmöjligheter i b-, c- eller d-lägen, så kommer det inte att finnas några lokaler för kapitalsvaga verksamheter. Det är så enkelt.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6736 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.