Utskrift från gbg.yimby.se
....

Små storstadsbor

 

Foto: Kent Hallgren (GP)

Idag har GP ett stort reportage om barnens plats i staden.

Många småbarnsfamiljer väljer att lämna centrum när barnen blir större och för staden är det viktigt att fler väljer att bo kvar. Det ska vara attraktivt att bo centralt även när man har barn i förskoleåldern. /.../

Traditionellt har man i stadsutvecklingen utgått från barnperspektivet. Det innebär att vuxna tolkar vad som är bra för barn. Nu blir det vanligare att man använder barnens perspektiv, det vill säga att barnen själva får uttrycka sin åsikt. En av dem som ser till att stadsbyggnadskontoret i Göteborg har ett barnperspektiv är arkitekten Ulrika Lundquist.

- Det finns ett stadsbyggnadsideal idag med den täta staden, men det är inte självklart bra för barn, säger hon. Den täta staden som fanns förr i Göteborg, och som många strävar efter idag, innebar nackdelar som buller, luftföroreningar och barriärer.

De som vill förtäta staden anser att barnperspektivet bevarar en funktionell och glesbyggd stad. Därför försöker kommunen nu hitta mer innovativa vägar i stadsuvecklingen.


Yimby har uppmärksammat barnens plats i staden tidigare, bl.a. här och här, men det är en mycket viktig fråga som borde lyftas fram mer. Det är också en fråga där det finns mycket lite empirisk forskning och mycket grumliga föreställningar, fördomar och löst tyckande.

En tät stad är naturligtvis inte "självklart bra för barn", lika lite som en gles stad är det. Dels säger exploateringstalet mycket lite om hur barnvänlig detaljutformningen av ett område är. Dels är barn - precis som alla människor - faktiskt olika. En miljö som passar en viss (stor eller liten) människa utmärkt kan vara dåligt anpassad för en annan.

Dessutom är det nog få som eftersträvar "den täta staden som fanns förr i Göteborg" med tuberkulos och dass på gården. Det är inte den täta staden som vi vill bygga. Det blir ju inte heller mindre "buller, luftföroreningar och barriärer" för att man bygger glest. Tvärtom.

Det låter därför bra att kommunen vill hitta "innovativa vägar i stadsuvecklingen" för att skapa en mer barnvänlig stad. Yimby lovar att hjälpa till!
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Hannes Johansson (9 Maj 2010 19:42):
Mycket märkligt uttalande från Ulrika. Nej, fötätning leder inte per definition till bättre miljö för barn, naturligtvis. Det beror ju självklart helt och hållet på vad man förtätar med, vart man förtätar och hur man förtätar. Men att tät blandstad leder till mer buller, sämre luft och fler barriärer är ju bara felaktigt. Utspridd bebyggelse däremot, leder till mer trafik och därmed mer buller och sämre luft, och så mycket mer avskräckande barriärer än stora bilvägar får man väl leta efter.
 0
Daniel Bergqvist (9 Maj 2010 21:28):
Kvartersstadens största resurs tillägnad barnen är de slutna innergårdarna. Tryggare plats för lek och ståhej finns väl inte. Märkligt att UL ej nämner denna tillgång i sin dramatiska historiebeskrivning. På vår soliga innergård leker ett dussintal ungar från morgon till kväll. Några övervakande föräldrar syns icke till, vilket däremot är mer regler än undantag i stadsparkerna.
UL kanske vill att barnen skall vara kopplade. Vad vet jag...
 0
Anders Gardebring (9 Maj 2010 22:04):
Att den täta blandstaden per definition skulle vara dålig för barn är ju en sådan enorm bs. Jag själv har varma minnen av innergården där jag bodde mina första år. Sedan flyttade vi till betongen i upplands bro utanför Stockholm (när jag var 6) och det var ingalunda en alltigenom fantastisk förändring. Att det var nära till skogen var fint på sommaren men i övrigt var det ju inte så kul. Vi bodde bara där något år, och jag kommer ihåg hur jag såg fram emot att flytta tillbaka till stan igen.
 0
Daniel Sjölund (10 Maj 2010 07:01):
Fungerar inte kvarter som bla. återfinns i Lunden, Bagaregården, Kungsladugård, Haga osv. för barnfamiljer?

Med dagens våningshöjder går det ju att peta in 5 våningar istället för 3 i ett sådant kvarter om man nu vill bibehålla skalan. Men varför inte ge vissa fastigheter 6, 8 el 10 våningar i ett sådant kvarter?
 0
Olof Antonson (10 Maj 2010 16:05):
Jag tror absolut det går att kombinera tät stad med möjligheter till lek. Det finns många ytor i stan som mest upptas av sly osv, som skulle kunna förädlas till lekplatser och annat. På skolan så hade vi ett seminarium där arkitekturkonsulet (arkitekt och pedagog) Mie Svennberg kom och berättade bland annat om Oscar Fredriksparken. Den var på dekis, milt uttryckt, men tillsammans med barn så omvandlade de den till en rolig lekplats. Det gamla ihåliga trädet gick från att vara en toalett till att bli ett sockerdricksträd.

Det finns även exempel i Bergsjön där man involverat barnen i utformningen av vissa platser, kanske främst utsmyckning.

Rent planeringsmässigt så skulle man ju kunna bygga riktigt tätt på vissa platser, och på så sätt avsätta en annan yta för park, som många har har tillgång till, istället för att bygga halvtätt över hela ytan (hus-i-park) med små gräsplättar här och var. Att man samlar ihop grönytorna och gör något kvalitativt med dem.


Edit: hittade en länk som handlar lite om hur arkitektkonsulenterna arbetar: http:​/​/​www.​vartgoteborg.​se/​prod/​sk/​vargotnu.​nsf/​1/​kult.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan