Utskrift från gbg.yimby.se
....

Allt färre barn cyklar eller går till skolan

 


Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige går rekordbra, anser myndigheterna själva. Enligt den officiella statistiken omkom 358 personer i vägtrafikolyckor 2009 [1]. För att hitta så lågt antal dödade i vägtrafiken som 2009 måste man gå tillbaka till 1940-talet.

Men det finns en baksida, och det är att allt färre barn går och cyklar till skolan. Enligt undersökningar från Väg- och Transportforskningsinstitutet VTI [2] har antalet barn som cyklar till skolan halverats sedan 1988. I början av 80-talet var det 94 procent av 7-9-åriga barn som fick gå ensamma till skolan. År 2000 hade siffran sjunkit till 77 procent, enligt en artikel i Svenska Dagbladet [3]. Sju av tio tolvåringar i Stockholm får inte vara ute själva när det är mörkt, vilket under vintermånaderna innebär en stor begränsning.Skolbarnen blir bättre på hjälm men sämre på cykling

Det är lockande att tro att detta trots allt är bra för barnens säkerhet, men inte ens det behöver stämma. Om man kör barnen till skolan i bil så utsätter man egentligen barnen för mer fara. Det säger Samuel Sköldö, polisinspektör på trafikenheten i Stockholms län till DN [4]. Anledningen är att det kommer många stressade bilister till skolan på samma gång. Enligt en undersökning bland Sveriges rektorer är det föräldrarna som utgör största trafikfaran utanför skolorna [5].

Varför har det blivit såhär? Det är svårt att ge entydiga svar, men tre faktorer spelar troligen in. En är att vi vuxna prioriterat bilism framför barnens rörelsefrihet. En annan är att säkerhetspropagandan fungerat lite för bra, och gett en överdriven bild av hur farligt det egentligen är att gå och cykla till skolan. En tredje är att vuxna inte litar på varandra och tror att någon ska röva bort ens barn. Alla tre faktorer förtjänar att diskuteras, men jag vill uppehålla mig vid säkerhetspropagandan.

Som framgår av VTIs studier och av figuren ovan så har har skolbarnen blivit bättre på cykelhjälm men sämre på cykling. I Sverige är det lag på cykelhjälm för barn upp till 15.

Det finns en föreställning om att de mindre barnen är särskilt utsatta för huvudskador då barns huvuden är större i förhållande till resten av kroppen än vuxnas huvuden.


Men erfarenheten från Nederländerna, där få bär hjälm, stödjer inte det antagandet. Det säger Theo Zeegers, säkerhetskunnig på Fietsersbond, det nederländska cykelfrämjandet. Barn i åldern 5-9 får inte markant fler huvudskador vid cykling än äldre barn, se figur.

Visserligen cyklar äldre barn mer än barn i åldern 5-9 och därför kan de yngre barnen ha en större risk räknat per kilometer. Men vill man spara så många huvudskador som möjligt per krona, så är det främst de äldre barnen och inte de yngre som ska ha hjälm (om man nu antar att hjälmar utgör ett effektivt skydd och om man bortser från riskkompensation). Att fokusera på de yngre barnen är därför en känslomässig reaktion och inte ett rationellt ställningstagande.

Figuren visar också att de flesta huvudskador bland cyklister som uppsöker vård är lindriga (röda linjen överst). Bara en mindre del behöver läggas in på sjukhuset (blåa linjen underst).

Ett problem med all skyddsutrustning är att man invaggas i en falsk säkerhet och tar större risker. En kanadensisk studie från 2006 [6] visade att barn i åldern 7-12 med skyddsutrustning, även cykelhjälm, tog större risker än barn utan säkerhetsutrustning. En annan studie från 2002 [7] visade att även föräldrarna tillät barnen att ta större risker när barnen hade skyddsutrustning.

Men det finns också andra typer av riskkompensation, till exempel att man väljer att skjutsa barnen till skolan i bil, och då får man trafikproblemen utanför skolan istället (se ovan).

En intressant sak i sammanhanget är att ingen egentligen vet hur många cyklister som får bestående men av sina huvudskador i Sverige. Det finns uppgifter på hjärnskakning (det går två miljoner cyklade kilometer på varje hjärnskakning [8]), men hjärnskakningar ger sällan några bestående men. Det hindrade inte Vägverket från att bedriva missvisande säkerhetspropaganda.

Vad vi vet är däremot att när fler cyklister bär hjälm så minskar inte huvudskadorna. Inte mer än för fotgängare i alla fall. Det skriver Dorothy Robinson i marsnumret av British Medical Journal [9]. Forskning från Norge visar samma uteblivna effekt i vårt grannland [10].I samband med hjälmlagen i Victoria startades kampanjer mot fortkörning och rattfylleri [9] Dessutom är det idag farligare att inte cykla än att cykla [11]. Den näst vanligaste dödsorsaken efter tumörer i åldersgrupperna 45-64 och 65-74 är hjärt- kärlsjukdomar [12]. Dessa förebyggs av att sluta röka och få daglig motion, t ex genom att cykla till jobbet. 30 000 människor Sverige drabbas stroke (hjärnblödning) varje år, något som också förebyggs genom daglig motion.

Källor:

[1] Trafikanalys: Historiskt låga dödstal i vägtrafiken 2009

[2] VTI: Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2009

[3] Svenska Dagbladet: Att leka ute har blivit för farligt

[4] DN: "Sluta skjutsa barnen till skolan"

[5] DN: Föräldrar som lämnar barn vid skola utgör stor trafikfara

[6] Understanding children's injury-risk behavior: Wearing safety gear can lead to increased risk taking Results indicated that children went more quickly and behaved more recklessly when wearing safety gear than when not wearing gear, providing evidence of risk compensation.

[7] Influence of safety gear on parental perceptions of injury risk and tolerance for children's risk taking Results confirmed risk compensation operated under all seven play situations, resulting in parents reporting they would allow significantly greater risk taking by their children under safety gear than non-safety gear conditions.

[8] Det cyklas två miljarder kilometer om året i Sverige enligt VTI, Tema Cykel - skadade cyklister. Analys baserad på sjukvårdsregistrerade skadade i STRADA tabell 1. 1100 inläggningar för hjärnskakning och 168 för skallfraktur per år enligt VTI, Trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik, tabell 12a. 15-20% av cyklisterna bar hjälm under den undersökta perioden 1998-2005 enligt VTI (jfr not 2).

[9] British Medical Journal March 2006: No clear evidence from countries that have enforced the wearing of helmets. Artikeln kostar pengar och är upphovsrättskyddad, men samma innehåll finns i Dorothy Robinsons artikel Head Injuries and Helmet Laws in Australia and New Zealand (PDF). Se även Cycle helmets - an overview.

[10] Forskning.no: Ikke færre ulykker med hjelm samt Samferdsel: Syklistersom bruker både hjelm og annet utstyr: Råest og farligst.

[11]   Dødelighed associeret med fysisk aktivitet i fritiden, på arbejdet, sport og cykling til arbejde. Ugeskrift for Læger, 2002. The men and women who rode a bicycle to work had a 39% lower risk of mortality after multivariate adjustment including leisure time physical activity.

[12] Socialstyrelsen: Dödsorsaker 2004
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Paul (9 Juni 2010 10:42):
Bra summering. Det finns en föreställning att det är farligt att cykla. Speciellt i större städer, men det har väl aldrig varit säkrare.
Det är dags för politiker att prioritera cyklister över bilister. Vart finns visionerna?
- Varför inte cykelbanor med tak (finns i Holland).
- Vinterunderhåll anpassat för cyklister (Bara att kopiera från Köpenhamn).
- Kollektivtrafik anpassat för cyklar.
Hur svårt kan det vara?
 0
Camilla Lindberg (9 Juni 2010 11:20):
Hej, mycket intressant läsning och den bekräftar det jag misstänkt. Säkerhetspropagandan har gått över styr, vi är rädda för att leva. Jag har själv skrivit en motion om att avskaffa hjälmtvånget för barn, mest för att få någon slags balans i debatten. Tyvärr lutar det mer åt att införa cykelhjälmstvång även för vuxna...
Camilla Lindberg, fp
 0
Erik Sandblom (9 Juni 2010 11:29):
Kul att du ville läsa texten Camilla! Men bli inte ledsen, på Yimby är vi en positiv röst i debatten! Det heter ju "YES in my back yard"!

För alla som vill läsa Camillas utmärkta riksdagsmotion så finns den här:
http:​/​/​www.​riksdagen.​se/​webbnav/​?​nid=​410​&typ=​mot&rm=​20​.​.​
 0
Daniel Andersson (9 Juni 2010 13:25):
Min syn på cykling är mycket positiv och cykeln är mitt primära färdmedel. Vill ändå kommentera två saker:
Ett problem med all skyddsutrustning är att man invaggas i en falsk säkerhet och tar större risker.
Nej, att känna sig bekväm med att cykla och bromsa snabbare är snarare huvudpoängen med utrustningen, liksom med tex dubbdäck på vintern. Att tro att hela 'potentialen' säkerhetsutrustning ger skulle utnyttjas för höjd säkerhet är naivt. Även om man får högre skadeutfall än utan utrustningen (vilket oftast inte är fallet) kan det totalt sett vara positivt om värdet av den minskade restiden är större.
Fast riskkompensation försvagar förstås argumenten för en hjälmlag. Själv använder jag i princip alltid hjälm, men känner inget större behov av att tvinga andra att göra det. Men ett ensidigt fokus mot en hjälmlag är trist - att verka för en positiv cykelutveckling är bättre. (Där kan skepsis mot hjälmtvång vara en del).
Att barn skyddas särskilt beror i allmänhet inte på att de skulle vara känsligare (snarare har de bättre 'läkkött'), utan att de är omyndiga och inte kan förutsättas ta ansvar för sig själva i samma utsträckning som vuxna.
 0
Erik Sandblom (9 Juni 2010 14:34):
Daniel, visst har du rätt om dubbdäck. Men en viktig skillnad mellan dubbdäck och hjälm är att dubbdäck inte förstör frisyren och inte gör att man blir svettigare. Som VTIs undersökningar visar så minskar cyklingen när fler bär hjälm. Det är visserligen omdiskuterat hur stor effekten är, men om man vill öka cyklingen så är det fel diskussion att föra.

Frågan vi vill ha svar på är inte "hur mycket minskar cykling till följd av hjälmpropaganda" utan "hur kan vi öka cyklingen"?
 0
Jan Jörnmark (9 Juni 2010 17:42):
Den dag jag cyklar med hjälm blir samma dag som jag hyllar nya Masthuggets arkitektur.
 0
Mikael Andersson (9 Juni 2010 20:16):
-Jag vet av egen erfarenhet att Cykelhjälm räddar cyklisten för att bli invalidiserad eller dö.
-Jag har nämligen krockat front-mot-front mot en mopedist som körde rakt in i den viadukt som jag cyklade i, när man blir paralyserad av något som rusar mot en så handlar det om få sekunder där man skall göra RÄTT, vilket alla som har varit med om bilolyckor där bilen har blivit skrot vet att inte då heller agerar man rationellt.
-Jag klarade mig undan att bli enögd då jag krockade mopedisten då hans styre slog in med full kraft in i vänster sida på min cykelhjälm, jag klarade mig undan med ett hematom där synfältet för vänster öga helt svullnade igen, turligt nog blev det ingen fraktur i överkäken.
Enligt Trafikverket (som Vägverket numer är en del av) så är det i genomsnitt 100 cyklister i Sverige som dör årligen på grund av egenmäktigt förfarande när de cyklar utan cykelhjälm och t.ex cyklar på en trottoarkant eller stor sten när de under några få sekunder ser åt fel håll:
http:​/​/​www.​trafikverket.​se/​Privat/​Trafiksakerhet/​Din-​s.​.​
Att barn inte använder sin cykelhjälm har oftast sin orsak i sina dåliga förebilder till föräldrar.
Barn gör som vuxna gör inte vad de vuxna säger till dom att göra!
 0
Erik Sandblom (9 Juni 2010 21:39):
Mikael, skönt att du klarade dig. Jag hoppas att den galna mopedisten fick sig en rejäl tankeställare.

Men det är trots allt väldigt ovanligt att cyklister får bestående huvudskador. Så ovanligt att Trafikverket och Transportstyrelsen inte ens har någon statistik på det. Den vanligaste huvudskadan bland cyklister i svensk vägtrafik är hjärnskakning (vilket sällan leder till bestående besvär), och det är trots att 70% cyklar utan hjälm, se not 2. Ändå går det två miljoner kilometer på varje hjärnskakning för cyklister i svensk vägtrafik (not 8). Två miljoner kilometer motsvarar att man cyklar en timme om dagen i 274 år.

"Enligt Trafikverket (som Vägverket numer är en del av) så är det i genomsnitt 100 cyklister i Sverige som dör årligen på grund av egenmäktigt förfarande när de cyklar utan cykelhjälm och t.ex cyklar på en trottoarkant eller stor sten när de under några få sekunder ser åt fel håll:"

Nej absolut inte, det stämmer inte alls. Det är precis tvärtom. Det dör cirka 20-30 cyklister om året, och två av tre omkomna cyklister blir överkörda av motorfordon. Källa Sika/Trafikanalys, Vägtrafikskador 2006, eller se diagrammet på länken nedan.
http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​thread-​1931-​Trafiksakerhet-​fo.​.​

Det är som sagt viktigt att hålla isär fakta och propaganda.
 0
Jan Jörnmark (9 Juni 2010 21:42):
Enligt NTFs olycksstatistik dör det 40 cyklister om året i trafiken, så siffran 100 per år som dör p g a bristen på hjälm låter ganska hög.

Lite hårt att kalla det helt lagliga icke användandet av hjälm för egenmäktigt förfarande. Då kan man för övrigt kalla en stor mängd handlingar för egenmäktigt förfarande. När blixthalkan skog till i vintras fick folk till exempel sitta i kö hos ortopeden i Mölndal, p g a det egenmäktiga förfarandet att ge sig ut att vandra i olämpligt väder utan spikskor.

Jag cyklar mycket, går ännu mer och kör cirka 600 mil bil per månad. Har faktiskt aldrig råkat ut för en enda olycka, men har lärt mig att folk kör bil som dårar på grund av bristande uppmärksamhet. Där ligger för mig det stora problemet: man måste vara närvarande på riktigt i trafiken oavsett om man går, cyklar eller kör bil, annars går det väldigt lätt mycket illa.
 0
Cleo (10 Juni 2010 08:04):
Det finns inte en enda människa som dött eller skadat sig på grund av att personen inte haft cykelhjälm. Snarare att personen varit med om en olycka och enligt statistiken är de flesta cykelolyckor självförvållade.Alltid hör man samma argument för hjälm: Man kan cykla på en sten eller en trottoarkant eller man får tänka tvärtom: Sluta med att cykla upp på trottoarkanter och se till att väskremmen INTE glider in i hjulet. Enkla åtgärder. Den som cyklar långsamt ( max 15km/h) och därtill följer trafikregler råkar ytterst sällan ut. Själv har jag cyklat i 40 år och aldrig ramlat av cykeln. Det beror inte enbart på tur utan på en medveten cykling och ett utvecklat riksbeteende. Den som ofta ramlar av son cykel eller hamnar i "nära-ögat-situationer" borde i första hand se över sitt beteende innan de skriker sig hesa efter hjälmlag. Det finns ingen enhetlig forskning som hittills kunnat visa på att ökad hjälmanvändning ökar säkerheten.
Föräldrar blir inte bättre förebilder för de har hjälm. Om de verkligen vill försäkra sig om att barnen blir goda trafikanter följer de med barnen på cykelturer och lär dem trafikvett samt tränar dem i riskbedömning. Detta gör dem till bättre förebilder än köra omkring med barnen i bil och däremellan tjata om hjälm.
 0
Erik Sandblom (10 Juni 2010 09:38):
Daniel Andersson förresten:
"Att barn skyddas särskilt beror i allmänhet inte på att de skulle vara känsligare (snarare har de bättre 'läkkött'), utan att de är omyndiga och inte kan förutsättas ta ansvar för sig själva i samma utsträckning som vuxna."

Hur som helst visar ju erfarenheten från Nederländerna att barn inte skadar sig mer än andra vid cykling. Så de behöver inget särskilt skydd.
 0
Patrik Höstmad (10 Juni 2010 11:27):
Eftersom Johannes Åsberg helt rätt efterfrågade "Mindre tyckande, mer fakta" i ett tidigare inlägg.

....och Statistik kan man tolka lite som man vill. :)

Min tolkning av det första diagrammet som Erik sammanställt:
Från 1990 till 2009 är trenden att antal cykliser inte förändras nämnvärt (möjligen kan man få till en svag tendens till nedgång, men det beror på vilket intervall man studerar). När det gäller kurvan för hjälmanvänding så är det en mycket tydlig trend med kraftigt ökat hjälmanvändande. Min spontant slutats är att det inte finns en säkerställd negativ korrelation mellan hjälmanvänding och antal cykliser.

Erik skrev: "Varför har det blivit såhär? Det är svårt att ge entydiga svar, men tre faktorer spelar troligen in. [...] En annan är att säkerhetspropagandan fungerat lite för bra, och gett en överdriven bild av hur farligt det egentligen är att gå och cykla till skolan. [...]"
Notera att Erik använder ordet "troligen". Det finns inget alltså klart stöd för premissen vi diskuterar - den är lockande men kan var fel. Är det verkligen så att vägverkets "säkerhetspropaganda" (propaganda!) minskar antalet cykliser? Jag frågade just runt lite bland kollegor på jobbet och inte en enda visste något om vad eller var Vägverket skriver om cykelhjälmar.

Det är intressant att den följande diskussionen inte handlat om inställning till säkerhetsfrågor i stort, utan mest om personliga preferenser om cykelhjälmar. Varför denna specifika diskussion om hjälm eller inte hjälm, hjälmlag eller inte hjälmlag?
Det verkar finnas en hel del personlig identitet i valet av hjälm/inte hjälm. Eller?

Jag tycker Erik 14:34 ställer en mer intressant fråga: "hur kan vi öka cyklingen?".

Mina spontana ideér är:
- Bygg trafikstråk utifrån cyklisters vilkor (inkl från bostäder till skolor, inte trafikseparering, men kanske lite mindre biltrafik eller långsammare biltrafik på cyklisternas vilkor, breda cykelbanor, tydliga lösningar i korsningar, snegla på Holland)
- Framhåll cyklandets positiva effekter (Vem är det som ska göra det?)
- Priorieterat underhåll av cykelbanor under vinterhalvåret.
- Bättre trafiklösningar och mer enhetliga lösningar i korsningar för cyklister
- Möjlighet att ta sig fram snabbt längre sträckor (framförallt utanför innerstaden).
- Tillåt cykling mot enkelriktat (eller gör en lite cykelbana med tillåten trafik mot enkelriktningen på alla enkelriktade gator och inte bara på vissa).
- Låt cykelbanor korsa barriärgator (tex Linnégatan) på många fler stället.
- Bredare cykelbanor (så man lätt kan ta sig förbi söndagscyklisterna som kör 15 km/h eller långsammare :)
- Gör Göteborg plattare!
 0
Erik Sandblom (10 Juni 2010 13:46):
Patrik Andersson, även om du väljer ut 1990-2009 så har cyklingen minskat 37% bland skolbarnen (ladda gärna ned och läs VTIs rapport, tabell 2b). Du verkar framhålla att cykelkurvan går brant neråt i början. Eftersom mätningarna började 1988, så är det troligt att hjälmkampanjerna också började då. Se exempel på hjälmkampanj:
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​R9LnZMSopKM

Cyklingen gick alltså brant neråt från början och kom aldrig tillbaka. Många av de spontana idéer som du nämner är redan genomförda. Ändå kommer cyklingen inte tillbaka till nivåerna i slutet av åttiotalet. Är det inte möjligt att det finns ett samband med att hjälmkampanjer och hjälmlagar började då?

Jag använder ordet propaganda medvetet. Såhär skriver till exempel Trafikverket på sin hemsida: "Varje dag skadas nära hundra cyklister i Sverige. De flesta av dem skadas när de kör omkull utan att någon annan är inblandad. Några få krockar med bilar eller andra trafikanter. Så kom ihåg hjälmen - för hjärnan kan inte gipsas."
http:​/​/​www.​trafikverket.​se/​Privat/​Trafiksakerhet/​Din-​s.​.​

De räknar alla som skadas, men det är en försvinnande liten andel som får bestående hjärnskador. Siffran är alltså betydelselös i hjälmhänseende.

Vidare har de räknat in alla som får småskador. Räknar man bara de som lades in på sjukhuset så är det tio om dagen*, inte hundra. Dessutom berättar de inte att det cyklas två miljarder kilometer om året i Sverige, se not 8. Det går trots allt hela två miljoner kilometer på varje hjärnskakning. Men det är ju inte lika klatschigt att skriva på Trafikverkets hjälmsida!

*) VTI, Trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik, tabell 12a.
http:​/​/​www.​vti.​se/​templates/​Report_​_​_​_​2796.​aspx?​report.​.​
 0
Patrik Höstmad (10 Juni 2010 15:03):
Erik, VTIs rapport, tabell 2b redovisar "Antal observerade cyklister uppdelat på cyklistkategorier och mätår", dvs antalet observationer som ligger till grund för uppskattningen av procent hjälmanvändande. Dessa data bör nog inte användas för att uppskatta antalet cyklister som finns generellt. Mer ur VTI rapporten: "Vissa enskilda år kan det dock ha förekommit bortfall/ersättning av enskilda mätplatser". Notera "bortfall/ersättning av enskilda mätplatser". Mer ur rapporten: "Observationerna genomförs till största delen under de två första veckorna i september." Skillnader Tabell 2b kan alltså bero på vilka mätplatser som använts, vilka tider på dygnet som mätningen pågått, vädret i September, mm. Ingen kompensation för storleken på barnkullar har gjorts. Notera tex i tabell 2b för Vuxna år 1998 till 2008 ligger i storleksordningen 25000 observationer men år 2009 är det hela 42447 observationer. VTI är klara med att studien endast gäller uppskattning av hjälmanvänding. Inget arbete har lagts ner på att få fram statistiskt säkerställda data på cyklelanvändandet i denna studie/rapport. Det betyder att vi i diskussionen tom saknar fakta på att hur cykelanvädandet har förändrats. Finns det sådan fakta att få tag på? Man burkar ju se räknare ganska ofta utmed cykelvägarna i Göteborg.

Erik du skriver: "Ändå kommer cyklingen inte tillbaka till nivåerna i slutet av åttiotalet. Är det inte möjligt att det finns ett samband med att hjälmkampanjer och hjälmlagar började då?" Det är möjligt men du har enligt mig inte presenterat några fakta som stöder nedgången eller sambandet. Hjälmlagen infördes 1 jan 2005.

"Många av de spontana idéer som du nämner är redan genomförda."
Håller jag inte med om. Cykellösningarna är på många platser fortfarande gjorda som ett lapptäcket efter att spårväg och biltrafik har dragits fram. Och framförallt är Göteborg fortfarande fullt av backar (och regn!) :)
 0
Erik Sandblom (10 Juni 2010 15:58):
Patrik, mätningarna har gjorts på 157 enskilda mätplatser på 21 orter i Sverige. Mätmetodiken har varit densamma under alla år, observationerna har utförts vid samma platser och vid samma tidpunkter. Se sidan ett, under rubriken "Genomförande". Beträffande väder så är vädret knappast likadant på 21 olika orter, så det är knappast en faktor. Jag tror underlaget är tillräckligt bra för att ge en bild på skolcyklingen.

Det gäller även om man skulle ta bort ett enskilt år. Vilket år vill du ta bort? Det gör ingen skillnad för slutsatsen. Skolbarnen blir bättre på hjälm men sämre på cykling.

Inte heller barnbefolkningen spelar någon roll, den har legat stabil under tiden. Jag gjorde en ny figur, se den samt källhänvisning till SCB här:
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​236#fp450​9

Beträffande cykellösningarna/cykelbanor så kan de såklart göras bättre och mer attraktiva (t ex med slät asfalt), men de är inte så dåliga att de hindrar någon som vill från att cykla. De flesta har trots allt inte så långt till skolan.

Beträffande backar i Göteborg så är Århus i Danmark lika backigt, men har en dubbelt så stor cykelandel.
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​129#fp2717
 0
Patrik Höstmad (10 Juni 2010 18:08):
Erik, än är jag inte övertygad :)

Nej samma platser har inte alltid använts. VTI-rapporten lyfter fram just nedlagda eller ombyggda grundskolor som den vanligast anledningen till förändring av mätplatser:
"Några mätplatser har bytts ut på grund av ändrade förutsättningar, den vanligaste är nedlagda eller ombyggda grundskolor. Ändringar, som genomförts 2009 i samråd med observatörer och i viss mån kommunala tjänstemän, har berört: Bostadsområden: I Stockholm ersattes ”Drakenberg” av ”Zinken/Tanto” redan år 2008. Grundskolor: Sofiaskolan i Stockholm, som ersatte Bergholmsskolan år 2008, utgick 2009 eftersom antalet cyklande barn är väldigt få. Den har inte kunnat ersättas av någon annan skola år 2009, därför har totalantalet mätplatser sjunkit från 158 till 157. I Umeå fick Ålidshemskolan ersätta Kolbäcksskolan som var under ombyggnad. Lillhagaskolan i Västerås är nedlagd och ersattes av Apalbyskolan."

Hände några likande eller större förändringar under de första åren man mätte som kan förklara den väldigt stora variationen 1988?

Trafikkontoret diskuterar i "Trafik- och resandeutveckling 2009" just variationer i antalet observerade cyklister.
http:​/​/​www2.​trafikkontoret.​goteborg.​se/​resourcelibrary.​.​

Se speciellt "Diagram 2. Trafikens variation på Dag Hammarskjöldsleden för cykel resp. bil" visar hur en mätning år 1997 och 1999 har toppar vid olika perioder under året. Just vid augusti/september är skillanden ca 60 %. Inte direkt utanför en skola och inte barn, men kanske kan de en bild av komplexiteten. Värdet kan väl visst vara väldigt fint över hela landet några dagar i September (skedde detta 1988?).

De skriver även att "Resandet med cykel är svårare att uppskatta historiskt men de senaste 20 åren verkar antalet resor med cykel ökat med drygt 10 procent och idag görs runt 100 000 resor med cykel under en vardag i Göteborg. Cykelutvecklingen har följt befolkningsökningen inom Göteborg."
Jag tror inte att det är så enkelt att dra fakta om antalet cykelanvändare ur VTIs obeservationsdata.

Jag har mailat VTI och frågat om tillförlitligheten i deras observationsdata. Väntar på svar....
 0
Erik Sandblom (10 Juni 2010 18:50):
Patrik, jag citerar ordagrant: "Mätmetodiken har varit densamma under alla år, observationerna har utförts vid samma platser och vid samma tidpunkter." Sidan 1.

Man har som sagt mätt 157 punkter under 22 år, varav 39 grundskolor om jag räknar rätt (de räknas upp i studien år 2002). Då får man nog räkna med att några av mätpunkterna byts ut om t ex en skola stängs och ersätts av en annan. Visst vore det fint med 100% kontinuitet men det funkar nog bara på museum.

Beträffande Dag Hammarskjöldsleden så är det en enda mätpunkt, inte 157 eller 39.

Enligt Vägverkets nationella cykelstrategi/Riks-RVU 1997 så skedde 12% av resorna med cykel. Enligt RES 2005-2006 Den nationella resvaneundersökningen så är andelen 9-10%, figur 6.1. En minskning på 17-25%.
http:​/​/​publikationswebbutik.​vv.​se/​shopping/​ShowItem_​_​_​.​.​
http:​/​/​www.​sika-​institute.​se/​Templates/​FileInfo.​aspx?​f.​.​

Vad bra att du mejlade VTI. Förhoppningsvis kommer någon av rapportförfattarna hit och diskuterar.

Notera att vi fastnar i samma diskussion: hur mycket minskar cyklingen av hjälmlagar och hjälmkampanjer?
 0
Patrik Höstmad (10 Juni 2010 23:01):
Erik, samma data som du försöker använda till att driva din tes kan man använda för att visa att totala antalet cyklister har ökat 1988-2009. Se VTI rapporten tabell 2b under "Totalt". Jag gjorde också en tabell och la dit en linjär trendlinje. Hjälmanvändandet har för samma grupp ökat från ca 0 till 27% med en stadigt stigande trend under samma period.

Antal observerade cyklister uppdelat på cyklistkategorier och mätår. Totalt.
http:​/​/​patrik-​1efpk.​posterous.​com/​

Min slutsats är att det är solklart att datan du åberopar håller inte för att göra en analys om antalet cyklister. Den duger bara för att dra slutsatser om andelen som använder hjälm. Efter att titta på kategorin "Totalt" så gäller INTE att ökat hjälmanvändande samman faller med färre antal cyklister, de blir fler istället. Det går alltså driva vilken hypotes vad man vill med den datan. Dessutom finns inget orsakssamband bevisat. Att något går upp och något annat går ner bevisar inte ett orsakssamband.

Enligt min mening vacklar därmed stödet för din hypotes både vad gäller kvalitén på datan du använder och avsaknaden av stöd för orsakssambandet.
Kanske det går att söka stöd i annan data?
 0
Erik Sandblom (10 Juni 2010 23:36):
Patrik, javisst är det anmärkningsvärt med den plötsliga ökningen bland vuxna cyklister/cykelstråk med 59% det allra senaste året (samtidigt som hjälmanvändandet minskade något bland dessa). Bortsett från det enda värdet, ett av 107 värden i tabell 2b, så har antalet hållit sig ganska stabilt för vuxna cyklister.

Vi får se vad som händer nästa år, om det är en tillfällighet eller om det är ett trendbrott.
 0
Erik Sandblom (11 Juni 2010 11:12):
Erfarenheten från Australien är att hjälmlagar och hjälmkampanjer minskar cyklingen bland barn. Detta framgår av British Medical Journal mars 2006 och andra studier, se not 9 ovan. I New South Wales minskade antalet observerade cyklande barn med 41% före resp. efter lagen 1991. Det framgår även av VTIs rapport "Effekter av åtgärder för ökad cykelhjälmsanvändning" avsnitt 4.2.4.
http:​/​/​www.​vti.​se/​templates/​Report_​_​_​_​2796.​aspx?​report.​.​

I Western Australia minskade andelen cyklande skolbarn från 18% 1988 till 11% 1993. Hjälmlag infördes 1991.
http:​/​/​www.​cycle-​helmets.​com/​bikewest.​html

Child Helmet Laws: Helmets deter cycling and lead to poorer health
http:​/​/​cyclehelmets.​org/​10​86.​html
 0
Patrik Höstmad (11 Juni 2010 11:12):
Erik och Johannes och andra intresserade, jag letade lite cykel på SIKA och hittade en mycket intressant fallstudie.

Cykeln i transportsystemet – utvecklingsmöjligheter
Krister Spolander Consulting
http:​/​/​www.​trafa.​se/​document/​pm/​pm_​0​61213.​pdf

Läs gärna själva hela rapporten - det finns en massa intressanta tankar kring cykeln som transportmedel. Jag återger några axplock som relaterar till diskussionen vi har fört.

Författaren ger genomgående stöd åt tanken att cykeln ses som ett säkerhetsprobelm, tex
"Cykelns stora problem är att den uppfattas som ett säkerhetsproblem, inte som ett viktigt transportmedel som har framtiden för sig. När man talar om cykeln, handlar det ofta om nackdelar som olycksrisker, väderkänslighet och så vidare. Någon större tilltro till cykelns kapacitet som transportmedel tycks inte finnas. Det är cykeln som bekymmer som fortfarande dominerar bilden hos många beslutsfattare, myndigheter, experter och allmänhet."

Författaren påpekar även avsaknanden av data om cykeltrafiken:
"Ett annat problem gäller avsaknaden av tillståndbeskrivningar. Vi har för närvarande inga nationella data om cykeltrafiken som gör det möjligt att bedöma vad som hänt under senare år. Det är bara ett fåtal kommuner som regelbundet mäter cykeltrafikens omfattning och egenskaper."

och ett av hans förslag till åtgärder är:
"Förslag
Få bort bilden av cykeln som säkerhetsproblem
Det är viktigt att bryta den negativa bild som cykeln fortfarande dras med. Cykeln är ett framtidsinriktat individuellt och smidigt transportmedel, anpassad till en levande stad och en modern livsstil för människor som tar ansvar för såväl sitt eget hälsotillstånd som miljön. Det är den bilden som måste slå igenom hos såväl beslutsfattare, myndigheter, massmedia som trafikanter.
Detta är en sak för opinionsbildning och information, internutbildning för trafikplanerare och väghållare inte att förglömma.
Intressant i sammanhanget är riksdagens aktuella uttalande att cykeln ska betraktas som en företeelse av väsentlig transportpolitisk betydelse, inte enbart som en trafiksäkerhetsfråga."
 0
Patrik Höstmad (11 Juni 2010 12:27):
Jörgen Larsson har varit mycket vänlig att ge ett uttömmande svar om VTI-rapporten vi diskuterade och relaterade frågor. Jag återger det här:

Hej!
Nej, data från tabell 2b i mitt PM "Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2009" ger inte någon säker bild av hur cyklandet utvecklats över åren för olika åldersgrupper!
Observationerna som den grundar sig på är inte avsedda för det, utan bara till för att ge en skattning av cykelhjälmsanvändningen.

Speciellt riskfyllt blir det om man bara jämför med startåret 1988, som hade väldigt många grundskole-observationer.

Målet i undersökningen har varit att ha samma observationsplatser år från år.
Men när det gäller skolor kan saker och ting förändras under åren.
- Befolkningsunderlaget förändras, så att antalet barn i skolan minskar.
- En skola renoveras och stängs helt eller delvis. Då har vi försökt hitta en likvärdig, men det är inte alltid lätt.
- En skola brandskadas (katastrof!!).
- Schemaläggningen har vi inte kontroll över.
Allt detta (förutom vädret) är faktorer som gör att antalet obs ändras.

Men, visst har jag hört från några av de observatörer vi anlitar, att alltfler blir skjutsade till skolan.
Min undersökning är dock inte avsedd att ge en totalbild av skolresandet.

Det är inte lätt att hitta en årsvis skattning över cykelanvändandet.
Överhuvudtaget är tillgången till "exponeringsdata" för gående/cyklister bristfällig.

Problematiken nämns i referens [8] på gbg.yimby.se, dvs VTI rapport 644 av Anna Niska o Hans Thulin.
Se kap 2 (sid 10-12).

Anna Niska har såvitt jag vet ett projekt på gång, som handlar om att förbättra metodiken för att skatta GC-trafiken.
Men det handlar då om metodutveckling, några resultat som avser de senaste årens cykling ska nog inte presenteras.

Slutligen, Norrlands universitetssjukhus har genom åren gjort sammanställningar över trafikskador som behandlats där.
Se t.ex. rapport nr 142:
http:​/​/​www.​vll.​se/​default.​aspx?​id=​410​28

Vänligen,
Jörgen Larsson
Utredare
VTI / Olaus Magnus väg 35 / SE-581 95 Linköping / Sweden
 0
Erik Sandblom (11 Juni 2010 12:39):
Bra jobbat Patrik.

Men befolkningsunderlaget har faktiskt inte ändrats. Det har legat stabilt runt en miljon barn i åldern 6-15. Källa SCB.
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​236&#fp450​9

Om det handlade om en mindre förändring eller enstaka år, så skulle jag inte dra så stora växlar på det. Men det är stora ändringar, minus 35-40% bland skolbarn även om man skulle bortse från startåret 1988. Dessutom är detta allt annat än en isolerad företelse:

- Det ligger i linje med det som observerats i Australien.
- Det ligger i linje med att färre barn går till skolan enligt SvD
- Det ligger i linje med att fler skjutsas, som Jörgen Larsson säger

Tillägg:
Extra intressant är Jörgen Larssons åsikt om 1988. Det ska inte användas som mätpunkt eftersom så många skolbarn cyklade då, menar Jörgen. Men om hypotesen är att hjälmkampanjer minskar cyklingen, så är det just de första åren som är extra intressanta eftersom det var då hjälmkampanjerna började. Källa VTI: Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2002, figur 10.
http:​/​/​www.​vti.​se/​templates/​Report_​_​_​_​2796.​aspx?​report.​.​

Se även figuren på forumet:
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​236#fp4510​
 0
Mikael Andersson (11 Juni 2010 19:21):
Erik Sandblom, uppgiften att 100 cyklister dör årligen har jag hört Vägverkets förre GD Ingemar Skogö uttala.
Men det var alltså fel.

Men att 3000 cyklister skadas allvarligt årligen och 50% av dessa allvarligt skulle kunna bli avsevärt färre om alla cyklister använde hjälm.
http:​/​/​lt.​se/​nyheter/​1.​862261-​struntar-​i-​hjalmen-​for-​f.​.​

Det är alltså fåfängan som får vuxna människor att strunta att skydda kroppens viktigaste organ - hjärnan!
 0
Mikael Andersson (11 Juni 2010 19:28):
Erik Sandblom, mopedisten som jag krockade med i Juli 1993 i skymningsljus i en viadukt hade själv integralhjälm.Fast han blev verkligen skärrad och ringde det tel.nr som jag gav honom att ringa, till min far som hämtade mig och körde mig till sjukhus.Min fars Crescent cykel blev helt sne av smällen.Därefter har jag ej kunnat hitta någon cykel med Torpedo Duo nav, sånt tillverkas tyvärr ej längre.
 0
Erik Sandblom (12 Juni 2010 15:51):
Mikael Andersson, utfallet i Norge och Australien är att det inte blir färre huvudskador bland cyklister när fler bär hjälm. Se not 9 och 10. Anledningen är troligen att människor riskkompenserar.
http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Risk_​compensation
 0
Erik Sandblom (12 Juni 2010 15:58):
Jag har svårt att förstå kritiken mot urvalet av cyklande skolbarn:

22 mätår
21 orter
39 skolor
4000-8000 observerade cyklande skolbarn per år
samma tidpunkter i september

Utfall: minus 34-50% beroende på vilket startår som används, 1988, 1989 eller 1990.

Om man nu har 39 skolor så gör det väl inte så mycket om enstaka skolor byts mot andra? Tre skolor har utgått fram till 2001*, utan att ersättas. Kanske för att det blir allt svårare att hitta skolor med cyklande barn? Varför utgick Bergholmsskolan/Sofiaskolan 2008?

Väder anförs som en faktor. För att förklara minskningen så måste det ha varit vackert väder i hela landet 1988, 1989 och 1990, samtidigt som det var dåligt väder i hela landet 2008 och 2009. Det tycker jag låter långsökt.

Några allmänna funderingar:
- Det är märkligt att man gjort 22 årliga undersökningar på 157 mätpunkter, utan att (enligt Jörgen Larsson/VTI) undersöka hur cyklingen utvecklas i förhållande till exempelvis hjälmkampanjer.

- Det finns inga årliga observationer på hur många cyklister som får bestående hjärnskada. Eftersom dessa är motivationen till att man använder cykelhjälm och inte t ex benskydd, så är det märkligt att man inte gjort en tidsserie på hur hjälmbärande påverkar huvudskador bland cyklister.

*Källa Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1998-2001, avsnitt 2.2
http:​/​/​www.​vti.​se/​templates/​Report_​_​_​_​2796.​aspx?​report.​.​
 0
Jan Jörnmark (12 Juni 2010 18:38):
Det dör enligt statistiken betydligt fler gångtrafikanter än cyklister i trafiken varje år. Därför förefaller det obegripligt att inte diskussionen om en eventuell hjälmlag även utsträcks till denna svårt drabbade kategori av trafikanter.

En hjälmlag för fotgängare skulle också få mycket stora andra postiva externa effekter. Gångtarfikanterna dras ju även in i allehanda olyckor som inte har med den rena trafiken att göra. Mörkertalet är därför stort, men det är lätt att se hur hjälmarna kommer att skydda våra vandrande vänner emot nedfallande istappar och allehanda kringblåsande föremål.

På vintern skulle de promenerande skyddas mot effekterna av rena halkolyckor. Under den mörka årstiden skulle dock hjälmlagen kunna kompletteras med belysnings- och knäskyddslagar, för att öka de positiva effekterna.

De samhällsekonomiska effekterna borde bli mycket stora, då vårdbelastningen skulle minska. Samtidigt kommer med all säkerhet promenerandet i samhället att öka kraftigt, när många som idag är rädda för att bege sig ut på gatorna börjar promenera i den tryggare miljön. Sannolikt skulle folkhälsan förbättras på ett märkbart sätt av detta.
 0
Johannes Hulter (12 Juni 2010 20:07):
@ jan: Haha, du är bäst! :D
 0
Olof Antonson (12 Juni 2010 20:26): Online
Det finns en sketch som Galenskaparna gjort där en familjefader blir arresterad av polisen precis när han går utanför dörren, eftersom han inte hade någon hjälm :)
 0
Johannes Hulter (12 Juni 2010 21:29):
Förstår ni vad detta innebär? Vi har en lösning på hur vi ska stoppa massbilismen: Return of the bilhjälm...

http:​/​/​www.​nordiskamuseet.​se/​upload/​Images/​6699.​jpg
 0
Erik Sandblom (12 Juni 2010 22:23):
Johannes: Be careful what you wish for...

The Centre has been evaluating the concept of a protective headband for car occupants. In about 44 percent of cases of occupant head injury, a protective headband, such as the one illustrated, would have provided some benefit. ... This benefit derives from the fact that in a crash, the head strikes objects other than those that could be padded inside the car.
http:​/​/​casr.​adelaide.​edu.​au/​developments/​headband/​
http:​/​/​www.​infrastructure.​gov.​au/​roads/​safety/​publicat.​.​

Kort sagt: bilister slår huvet i vindrutan!
 0
Erik Sandblom (12 Juni 2010 23:33):
Svenskarna gör 500 miljoner cykelresor varje år. 1100 cyklister läggs in varje år för hjärnskakning, källa not 8 ovan. Det blir en hjärnskakning på 450 000 cykelresor. (Eller en hjärnskakning på två miljoner kilometer, se not 8)

Källa RES 2005-2006 Den nationella resvaneundersökningen, avsnitt 6.1
http:​/​/​www.​sika-​institute.​se/​Templates/​FileInfo.​aspx?​f.​.​
 0
John Henriksson (13 Juni 2010 12:39):
Vi ifrågasätter ju numera sällan nollvisionen. Så rimligen borde samhället vara lika motiverat att skapa en säker trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter för bilister? Så Yimby tankarna om en bättre stadsmiljö för gående och cyklister borde samhället vara villigt att betala för.

Nu är jag iofs inte för vare sig hjälm eller flytvästlagar, men tycker debatten här e lite knepig. Allvarliga skallskador vid cykling är relativt få, men det är ändå mycket allvarliga skador som medels en enkelt men ful teknisk lösning kan förebyggas! Ingen av studierna visar ju att cykelhjälm inte påverkar mängden allvarliga skallskador.

Utifrån min mindre vetenskapliga erfarenhet så har jag iaf aldrig stått på någon akutmottagning med en cyklist som haft hjälm och fått en allvarlig skallskada, men dessvärre många som inte haft hjälm och skadat sig allvarligt.


PS. mr JM; ultimatum utmanar ödet, som boende i gulliga Masthugget måste man erkänna att Nya Masthugget har vissa arkitektoniska kvaliteter.. Så titta inte för noga, för då blir det hjälm!
 0
Erik Sandblom (13 Juni 2010 14:16):
John Henriksson, "Ingen av studierna visar ju att cykelhjälm inte påverkar mängden allvarliga skallskador." Om man tittar på tidsserier så är det faktiskt det de visar. När fler bär hjälm så minskar inte frekvensen av huvudskador bland cyklister. Läs gärna länkarna i not 9 ovan.

Nollvisionen handlar om trafik, men i Sverige är det vanligare att dö eller skadas av andra saker, t ex en stillasittande livsstil. Som jag nämner i texten så drabbas 30 000 människor av stroke (hjärnblödning) varje år i Sverige, men bara 1000 får hjärnskakning av cykling. Hjärnskakningar brukar inte leda till bestående men. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken totalt sett, och de förebyggs genom daglig motion, som t ex att gå eller cykla till skola och arbete. Bland medelålders, 45-64 år, är hjärt-kärlsjukdomar den näst vanligaste dödsorsaken. Se not 12.

Personer som åker bil till jobbet löper 70 procents större risk att drabbas av hjärtinfarkt.
http:​/​/​www.​sydsvenskan.​se/​bil/​article431174/​Bilpendlar.​.​

Klas Elm: “Nollvisionen i trafiken är populism – cykling kan rädda fler liv”
http:​/​/​www.​cykelsmart.​se/​20​10​/​0​4/​20​/​klas-​elm-​nollvisio.​.​
 0
Erik Sandblom (13 Juni 2010 14:31):
Apropå väder så tyder en VTI-rapport på att cyklandet minskar med 13% under timmar med regn. Men genomsnittet 1991-1992 är 32% lägre än genomsnittet 1989-1990, så det är mycket som fattas även om det skulle ha varit vackert väder överallt 1989-1990 och regn överallt 1991-1992.

VTI: Samband mellan cykelflöde och väderobservationer
http:​/​/​www.​vti.​se/​templates/​Report_​_​_​_​2796.​aspx?​report.​.​
 0
Jan Jörnmark (13 Juni 2010 14:45):
John H - det är skillnad på "hyllar" som jag skrev och att erkänna arkitektoniska kvaöiteter. Så det finns ingen risk, jag kommer aldrig att ha cykelhjälm.

Nollvisionen är egentligen oproblematisk. Racingförare har en viss utrustning i Formel Ett - hjälmar, 100-punkts bälten (eller vad det nu kan vara), flamsäkra ställ och så vidare. Effektiviteten i utrustningen bevisas av att ingen har dött sedan Senna dog i maj 1994, trots att de kör hur mycket som helst.

Alltså är det bara att lagstadga om sådan utrustning för bilister, samt en liknande skyddsutrustning för andra trafikanter. Det går - det är bara en fråga om trade-off mellan kostnader och nytta.

Och där har vi problemet. Lagstadga gärna om hjälm och varselljus för både cyklister och fotgängare, någon olycka kommer med all sannolikhet att lindras eller helt förhindras av detta. Problemet är bara att eftersom många kommer att uppleva att trade-offen mellan obehaget av skyddsutrustningen och dess eventuella nytta är för dålig så kommer dessa människor att sluta cykla eller promenera.

Alternativkostnaden blir då vad den uteblivna motionen eller resan kommer att kosta i ett samhällsekonomisk perspektiv. Men det finns alltid ett trade off, det är själva poängen här.

En alternativlösning finns dock på den här filmen:
http:​/​/​www.​britishpathe.​com/​record.​php?​id=​11
 0
cleo (14 Juni 2010 12:04):
Det kommer att hända olyckor vad vi än gör, men det saknas ett viktigt element i debatten,nämligen okritisk analys av olyckorna.Idag finns det bara ett förhållningssätt:Hjälm.
Media förhåller sig enkelspårigt till detta faktum. En olycka sker. Frågan som ställs är:Hade personen hjälm? Om svaret är ja blir alltid slutsatsen att personen inte hade överlevt utan hjälm och sedan en notis från NTF att det borde vara lag. Eller så hade personen inte hjälm men klarade sig ändå och då målar man upp samma notis att nästa gång går det inte lika bra så därför behöver vi hjälmlag. Som sagt, det är bara fokus på hjälmen.
Vem ställer frågan: Hur hade olyckan kunnat undvikas? Fanns det brister i beteendet, fel på cykeln eller på väglaget eller var det någon annans fel?
Sedan håller jag inte med om att det är fåfängan som gör att många avstår från hjälm. Ärligt talat är inga cykelturer bra för frisyren då det blåser så mycket så är man fåfäng tar man bilen. Det är mera så att, har man cyklat i 20-40 år oskadd är hjälm inte det första man tänker på när man tar cykeln ur garaget.
Det låter så enkelt när någon säger att en hjälm är enkelt att använda och skyddar bra men det är inte sant. En hjälm är obekväm och bökig och oattraktiv att använda och det finns ju heller inga entydiga forskningsresultat som visat på att hjälm överhuvudtaget är nödvändigt, så varför besvära sig?
 0
John Henriksson (14 Juni 2010 12:23):
Tja, rätt variant av BMJ verkar vara svårt att hitta vi GUs hemsida. Och den norska forskningen tittar väl inte riktigt på rätt grejer. Så nån får väl läcka ut BMJ-artikeln.

A, Kanske vi inte skall avförda hjälmar för mycket, ännu.B, Det jag funderar på är om man borde satsa mycket vägpengar på just vägar eller tex på säkrare trafikmiljöer i staden ifall man vill få maximal nytta för säkerhetspengarna. Nollvisionen är lite problematisk, då marginalkostnaderna för de sista sparade liven kommer vara sjukt höga.

Nollvisionen är fö raka motsatsen mot att argumentet att folk bara riskkompenserar. Ty här skall man inte kunna göra det (med körkort och plånbok i behåll) Men det är inte för att diskutera bilism jag är registrerad här.

Men formel ett sitter ju på många lösningar: teknik, avskiljda lösningar men även regler, utbildning och mkt omfattande övervakning och socialkontroll!

Men möjligen kan alternativ lösningen Motopia göra vårt forum onödigt. Någon tekniskt kunnig som vill hjälpa till med GBG.MOBY.SE??

Jan - jo onekligen en nyansskillnad. Å jag är nog lika emot hjälmlag som resten av tråden..
 0
Erik Sandblom (14 Juni 2010 12:49):
John Henriksson, som framgår av not nio ovan så finns i princip samma innehåll som i BMJ tillgängligt utan betalning:
http:​/​/​www.​cyclehelmets.​org/​papers/​c20​22.​pdf
http:​/​/​cyclehelmets.​org/​1139.​html

Material published on cyclehelmets.org is vetted by an Editorial Board and subjected to multi-disciplinary peer review.
http:​/​/​cyclehelmets.​org/​10​0​4.​html

"Nollvisionen är lite problematisk, då marginalkostnaderna för de sista sparade liven kommer vara sjukt höga." Helt rätt, och det är inte bara pengar vi betalar med, utan hälsan.
 0
Mikael Andersson (14 Juni 2010 14:32):
Jan & Johannes, självklart är det roligt att raljera särskilt när man själv aldrig har drabbats av någon cykelolycka som har medfört sjukhusvistelse.
Men för raljerandet samtalet vidare?
Är det inte bara så att raljera gör man när sakargumenten saknas?
Att fotgängare skulle ha hjälm visar ju endast att man ej fattat det grundläggande att hastigheten x vikt är det som är det farliga i trafiken.
 0
Erik Sandblom (14 Juni 2010 15:45):
Mikael Andersson, som jag förstår blev du påkörd av en mopedist. Som jag ser det så rör det sig om ett mopedproblem och inte ett cykelproblem. Cykelhjälmar är bara gjorda för tåla mindre stötar i upp till 20 km/h.
http:​/​/​www.​cykelhjelm.​org/​20​0​8/​0​7/​standarder-​p-​cykelhj.​.​

Cykelhjälmen är avsedd att tryckas ihop i en kollision. Men ibland spricker de istället, och då har de inte tagit upp lika mycket kraft som tänkt.

“A helmet saved my life!”
http:​/​/​cyclehelmets.​org/​10​19.​html
 0
Mikael Andersson (14 Juni 2010 18:10):
Erik, men Mopeder får ju framföras på Gång- och cykelbanor.

Majoriteten cykelolyckor är ju faktiskt självförvållade, där cyklisten ser plötsligt åt ett annat håll är i färdriktningen och kör på en kantsten eller en större sten.

Felet var mitt när jag krockade med Mopedisten, för hade jag väjt mot en av viaduktens betongsväggar så hade vi inte krockat.
Men jag blev helt paralyserad av situationen, så som man blir när någonting rusar snabbt som ögat mot en, i stil med att upptäcka en Älg i vägkanten när man kör bil i gryning/skymning när Älgen är plötsligt på 2 sekunder på vägbanan.
 0
Erik Sandblom (15 Juni 2010 11:07):
Mikael Andersson, visst är det bra att jobba med trafiksäkerhet. Men om det visar sig att en åtgärd inte har någon postitiv effekt så måste man kanske överge den, särskilt om åtgärden försämrar folkhälsan.

New Scientist: Bicycle helmet laws could do more harm than good
http:​/​/​www.​newscientist.​com/​article/​dn170​32-​bicycle-​he.​.​
Piet de Jong, a mathematician at Macquarie University in Sydney, Australia, estimates that bicycle helmet laws would cost the US $4.8 billion per year, Netherlands $1.9 billion, and the U.K $0.4 billion. ...

He concludes that only under extreme, theoretical circumstances do mandatory helmet laws not end up costing the healthcare system. Head injuries must be a substantial proportion of bicycling injuries, few riders must abandon their bikes due to helmet laws, and the health benefits of cycling need to be low.
 0
Erik Sandblom (15 Juni 2010 11:11):
Vägverket: Varför omkommer färre barn i trafiken?
http:​/​/​www.​vv.​se/​Trafik/​Barn-​och-​ungdom/​Fakta-​om-​barn-​.​.​

Minskad rörelsefrihet – Föräldrar är i dag mycket mer riskmedvetna jämfört med tidigare generationer. Barn skjutsas i stor utsträckning beroende på att föräldrarna anser att vägen är farlig eller att det är mest praktiskt för familjen. Detta är särskilt tydligt för de yngre barnen.

Vägverket nämner också dagis som en anledning till att färre barn skadas. Framgången för trafiksäkerheten är alltså enligt Vägverket delvis beroende på att man fått bort barnen.
 0
Mikael Andersson (15 Juni 2010 17:43):
Erik, är det bevisat att det är cykelhjälmen som hindrar barn från att cykla till/från skolan?
Är det inte snarare så att allt fler föräldrar själva tar initiativet till att curla-runt sina telningar till/från skolan och alla aktiviteter efter skolan?
 0
Erik Sandblom (15 Juni 2010 18:42):
Mikael Andersson, erfarenheten är att hjälmkampanjer och hjälmlagar gör att färre cyklar.

Child Helmet Laws: Helmets deter cycling and lead to poorer health
http:​/​/​cyclehelmets.​org/​10​86.​html

Att föräldrar daltar med sina barn i större utsträckning nu än förr, är troligen delvis en följd av hjälmkampanjer. Det kan också bero på en utarmning av det offentliga rummet, t ex med bostadsområden och kontorskvarter med folktomma gator, vilket är någonting Yimby kan bidra till att ta tillbaka.
 0
Jan Jörnmark (15 Juni 2010 21:57):
Lite filosofisk så här på semestern:

...därborta på 1960-talet, som jag kommer ifrån, var trafikbeteendet osannolikt efter våra mått. Vi barn lärde varandra cykla utan hjälmar och skydd, och besök på akuten var inte ovanliga. I bilarna hoppade vi runt fritt i baksätet, bilbälten hade ingen människa hört talas om.

Dödstalen var fasansfulla. Kulmen nåddes 1967, med mer än 1500 döda, jag vågar säga att ingen på 60- och 70-talen inte hade en nära släkting eller kompis som dog i trafiken.

Vi har ett annat samhälle nu. Bilarnas säkerhet är ojämförlig, vägbanorna på riks- och europavägar är skilda med vajrar, bostadsområdena är trafikseparerade, cykelbanor är åtskilda från resten av trafiken. Tryggheten sitter som ett andra skinn på kroppen.

Det finns ju inget fel i det där, men det borde inte vara osannolikt att vi blir mindre rustade att möta oväntade situationer mitt i allt det där, och naturligtvis finns det risker med det också.

Helt klart har i alla fall det separerade och institutionaliserat riskfria samhället lett till att folk kör bil på ett annat sätt. Jag har kört bil i många dussin länder de senaste åren, och Sverige är unikt i att blinkersen i stort sett slutat användas. Beteendet finns ingen annan stans, och likadant är det med den halvt nedsövda motorvägskörningen, där uppsikten ofta går mot noll. På vanliga landsvägar ser man ofta att den utbredda oviljan mot omkörningar leder till märkjliga mitt-i-ingenstans köer, och när omkörningarna till slut kommer blir de ibland så riskfyllda så man bara baxnar.

Med det här vill jag egentligen bara säga att uppmärksamhet och riskmedvetande idag skulle vara mycket goda komplement till ytterligare lagstadganden om mekanisk trygghet. Sannolikt skulle de dessutom vara effektiva för att få ned olyckstalen ännu mer.
 0
Patrik Höstmad (17 Juni 2010 15:39):
Den ovanstående diskussionen och åsikterna har varit intressanta, men...
Kan/kommer yimby driva en tydligt linje i frågan om hjälmlagar och säkerhetspropaganda/info?
Kan/kommer yimby driva en tydligt linje om (om)prioriteringar för minskade samhällskostnader till följda av trafikskador kontra hälsoaspekter?

Jag tänker mig att det vore otaktiskt av Yimby att driva kampanj och kritik mot befintlig säkerhetspropaganda för cyklister. Yimby framstår idag som något positivt och förhållandevis okontroversiellt för de flesta när jag berättar om det och Yimby får välförtjänt utrymme i media. Jag har dock märkt att i diskussionen om säkerhetsfrågor kring cykel finns det mycket mer oklarheter, oenigheter och okunskap (bland så väl forskare, mydigheter som allmänhet). En Yimby-linje mot säkerhetspropaganda får säkert fler att spontant tycka att Yimby verkar smalare och mer sekteristiskt. En sådan linje kräver mycket tid och ork på att förklara på ett pedagogiskt och övertygande sätt.

För att relatera till Karl Palmås text publicerad här på Yimby 12/5 av Johannes: Kritik kan vara viktig men famförallt uppfinnade är verksamt (Yimbys alternativa förslag i Gårda som exempel). Jag gissar därför att Yimby framförallt borde fokusera på att föra fram tankar om cykeln som ett positivt transportmedel som bör få ta utrymme i stads- och trafikplaneringen. Ge postiva förslag på cykeltankar både lokalt vid nybyggnation men även i ett helhets perspektiv över hela staden. Framhäv de positiva hälsoaspekterna i yttande och i kontakt med media.

Kort: Jag tror att Yimby vinner på att sätta fokus på att framföra positiva tankar om cyklen som medel för tex mer levande stadsmiljöer, minskad bilanvänding och bättre hälsa (och indirekt som motvikt till säkerhetspropagandan), istället för att fokusera på att framföra negativ kritik mot säkerhetspropagandan i sig (hur berättigad eller oberättigad den än må vara).
 0
Erik Sandblom (17 Juni 2010 15:59):
Patrik, du har rätt i att man vinner fler vänner med positiva budskap. Jag tycker vi redan pratar positivt om gång och cykling på Yimby, men man skulle förstås kunna göra mera. Man kan framhålla den förbättrade folkhälsan, men gärna också lite mer fyrkantiga uppgifter som att många resor är korta och att cyklister lever längre:
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​230​

Att vara positiv innebär ibland att kritisera saker som är fel, och därför är jag glad att Yimby ville publicera min hjälmtext. Tyvärr är det just myndigheternas hjälmpropaganda som gjort att saklig hjälmkritik kan framstå som sekteristiskt. Jag tycker Yimby ska vara medvetna om hjälmpropagandans brister men samtidigt vara positiva och betona cyklingens fördelar för staden.

PS Patrik, jag vill tacka dig för att du ville läsa texten, kolla alla rapporter och diskutera frågan sakligt. Många gör inte det utan blir bara väldigt upprörda och otrevliga! DS
 0
Patrik Höstmad (17 Juni 2010 16:14):
Erik, visst var det bra att Yimby publicerade din text. Lite vidgade vyer för mig blev det helt klart.
 0
Erik Sandblom (16 Juli 2010 14:22):
Antalet barn som skjutsas i bil till skolor i Danmark fördubblades under nittiotalet. Enligt en studie kan det bero bland annat på ändrade attityder till cykling och cykelhjälm. Studien är gjord av Danmarks TransportForskning (numera DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet) och är baserad på resvaneundersökningar.

Sikre skoleveje: En undersøgelse af børns trafiksikkerhed og transportvaner
http:​/​/​www.​transport.​dtu.​dk/​upload/​institutter/​dtu%20​t.​.​

Samlet set tyder udviklingen på, at antallet af børn, der bliver kørt i bil til og fra en gennemsnitlig dansk skole, er fordoblet fra 1993 til 1998-2000. Omkring 5-10% af stigningen i denne biltrafik skyldes stigende bilrådighed, mens 5-15% kan henføres til skolenedlæggelser og 25-30% til en lavere gennemsnitsalder blandt børn. 55-60% af stigningen må således henføres til ændringer i opfattelser og holdninger.

Det ser ud til, at holdningsændringerne primært har bestået af en stadig mindre positiv holdning til at cykle. En mulighed er, at forældrene pga. øget biltrafik, trafiksikkerhedskampagner, medier mv. har fået flere bekymringer på deres børns vegne, og har sat nye grænser for børns selvstændige transport. Ændrede holdninger til brug af cykelhjelm i 1990'erne, der har resulteret i stigende brug af cykelhjelme, kan ligeledes have fået færre børn til at cykle, og i stedet gå og køre i bil og bus.
 0
Erik Sandblom (16 Juli 2010 17:27):
GP: Barns rörelsefrihet byggs bort
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​debatt/​1.​122573-​barns-​rorelse.​.​

Vägverkets återkommande undersökning om barns skolvägar visar att föräldrar upplever att barns aktiva transporter till en rad olika målpunkter har blivit otryggare på senare år, exempelvis till grönområden, lekplatser, lekkamrater, fritidshem och idrottsplatser.

Allt färre går eller cyklar till skolan, från över 90 procent av 7-9-åringarna på 1970-talet till under 80 procent på 1990-talet. När Vägverket undersökte hur många barn upp till 15 år som gick eller cyklade till skolan 2006 var andelen bara 58 procent.
 0
Erik Sandblom (12 Augusti 2010 19:22):
Annan indikation på att barnen stannar hemma: Jämfört med för några år sedan är olyckorna med studsmattor tio gånger fler - i dag över 5 000 om året.

Expressen: 10 gånger fler olyckor på studsmatta
http:​/​/​www.​expressen.​se/​Nyheter/​1.​20​50​642/​10​-​ganger-​fl.​.​
 0
Erik Sandblom (14 Augusti 2010 18:52):
Nytt exempel på missvisande propaganda: DN skriver att 10 000 barn skadar sig på cykel varje år. Men enligt SCB finns det 800 000 barn i Sverige, i åldern 5-12 år. Det är alltså en procent av dessa som skadar sig på cykel!

Dessutom räknar de med alla som skickas hem från sjukhuset samma dag, annars brukar man skilja man mellan allvarlig och lindrig skada.
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​10​/​0​6/​allt-​farre-​barn-​cyklar-​el_​.​.​

Så lär du barnet att cykla säkert - DN
http:​/​/​www.​dn.​se/​nyheter/​sverige/​sa-​lar-​du-​barnet-​att-​.​.​

Sveriges befolkning efter kön och ålder 31 december 2009 - SCB
http:​/​/​www.​scb.​se/​Pages/​TableAndChart_​_​_​_​262459.​aspx
 0
(30 Augusti 2010 08:36):
 0
(30 Augusti 2010 11:26):
 0
Carl Johan Rehbinder (24 September 2010 12:02):
Otroligt intressant diskussion, som jag hittade genom Camilla Lindbergs blogg.

Jag har länge propagerat för att hjälmlagar skadar folkhälsan, av ungefär samma skäl som här ovan. Och jag har tagit del av statistik från Nya Zeeland och Australien, som tydligt påvisar ett minskat cyklande.

Jag instämme rockså med tankegången att man istället för att ständigt betrakta cyklandet som ett problem, borde se cyklingen som en stor trafikteknisk tillgång, en vinst för både miljö och hälsa.

Till Mikael Andersson vill jag bara säga detta:

Tråkigt att du råkade ut för en så otäck olycka, men:

Din berättelse är vad man kallar anekdotisk bevisföring, vilket är den med minsta betydelsen, och störst felmarginal. Stor för dig, men försumbar för det stora perspektivet.

Man måste ta de stora greppen, läsa statistik och undersöka helhetseffekter av ett skeende - och man måste jämföra olika risker med varandra.

Om man med en hjälmlag minskar risken för skallskador med, låt oss ta en siffra ur luften, 10 %, och räddar livet på ett fåtal människor per år, så måste det vägas gentemot de som vid införandet av en lag undviker att cykla, och därmed får sämre hälsa. Hur många dör för tidigt av det? Är det värt det?

Som sagt - bra diskussion, med mycket faktaunderlag!
 0
Hänsynslösa Cyklister (24 September 2010 19:17):
Cyklisterna har inget trafikvett. De cyklar mot rött ljus, sneddar över gatukorsningar, ger inget tecken etc. Därför är de livsfarliga, främst för sig själva. Någon form av utbildning för att få bruka en cykel bore vara obligatoriskt.
 0
Erik Sandblom (24 September 2010 21:50):
I Nederländerna finns obligatorisk cykelundervisning för tolvåringar. Man måste cykla en slinga genom stan (inte bara på skolgården) för att bli godkänd.
http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​910​_​1929_​Cykelutbildning-​for-​.​.​

Mitt intryck är att det fanns mer cykelundervisning på åttiotalet i Sverige, men att man nu pratar hjälmar istället...

Carl Johan Rehbinder, kul att du uppskattar diskussionen!
 0
Erik Sandblom (11 Oktober 2010 14:03):
Helmet compulsion leads to less cycling, say economists
http:​/​/​www.​bikebiz.​com/​news/​32991/​Helmet-​compulsion-​le.​.​

According to a forthcoming study in the Journal of Law and Economics, bicycle helmet compulsion for children brings with it a likely drop in the amount of youth cycling. Children don't exercise any less, finds the study, but children ditch cycling and switch to other sports and activities.

...

The professors conclude that "in addition to the increase in helmet use, there is also robust evidence for an unintended and previously undocumented mechanism: helmet laws produced modest but statistically significant reductions in youth bicycling participation of 4-5 percent…[but that] it is likely that overall bicycling miles travelled fell even more."
 0
Erik Sandblom (27 Oktober 2010 21:28):
Varannan förälder anser att skolvägen är osäker. Källa Vägverkets årsredovisning 2009 sidan 27-28.
http:​/​/​publikationswebbutik.​vv.​se/​shopping/​ShowItem_​_​_​.​.​
 0
Erik Sandblom (3 Februari 2012 16:58):
Bicycle-related head injury rate in Canada over the past 10 years
http:​/​/​injuryprevention.​bmj.​com/​content/​16/​Suppl_​1/​A22.​.​
In general the rate of head injuries is declining, but this is not consistent across the country, nor is it attributable to legislation as some provinces with legislation experienced a decline while others did not.
 0
Erik Sandblom (13 Mars 2012 16:35):
Fler barn åker bil till skolan
http:​/​/​www.​dn.​se/​nyheter/​sverige/​fler-​barn-​aker-​bil-​ti.​.​
En studie från Trafikverket visar att 2003 lät 85 procent av föräldrarna sina barn gå själva till skolan. 2009 hade den siffran rasat ner till 53 procent. Många väljer att i stället följa dem till skolan, men det är bilåkandet som har ökat markant.
 0
Erik Sandblom (6 Juni 2012 11:47):
Fler gympatimmar ger bättre studieresultat

Svenska skolor halkar efter. Men forskningen visar att fler gympatimmar förbättrar inlärningen. Detta även om fler gympatimmar innebär färre lektioner till annat.

Improved learning through physical activity. Department of Sport and Recreation Western Australia (PDF)
http:​/​/​www.​dsr.​wa.​gov.​au/​assets/​files/​Research/​Enhanci.​.​

Ny PISA-rapport visar på sämre skolresultat
http:​/​/​www.​lararforbundet.​se/​web/​ws.​nsf/​documents/​0​0​3E.​.​
 0
Erik Sandblom (8 Juni 2012 15:06):
Færre barn sykler - NRK
http:​/​/​www.​nrk.​no/​nyheter/​distrikt/​more_​og_​romsdal/​1.​7.​.​
Sykkelbruken går markant ned blant barn og unge i alderen 13 til 17 år. ... De viser blant annet at barn og unge nå bruker sykkel på bare 9 prosent av reisene de foretar. Forrige gang reisevanene ble kartlagt, var andelen 15 prosent. 36 prosent av reisene deres skjer nå til fots, en økning på 4 prosent.
 0
Erik Sandblom (31 Juli 2012 13:53):
Antalet körkortsinnehavare i åldern 18-24 minskade under åren 1988-2001 för att sedan börja öka igen. Fick ungdomarna mer pengar eller vande de sig av med att cykla?

Statistik över körkortsinnehavare efter åldersgrupp
http:​/​/​www.​transportstyrelsen.​se/​sv/​Press/​Statistik/​Va.​.​
 0
Erik Sandblom (20 November 2012 10:56):
A chain reaction to ever-diminishing cycles
http:​/​/​www.​theage.​com.​au/​news/​national/​a-​chain-​reactio.​.​
Bicycle Victoria said its research indicated that three decades ago, 80 per cent of children rode or walked to school. Now just 5 per cent do. ... During the morning rush hour, 17 per cent of traffic was children being driven to school, even when living within two kilometres.
 0
Erik Sandblom (7 Februari 2013 10:14):
Många föräldrar tycker barnens skolväg är osäker
http:​/​/​www.​svt.​se/​nyheter/​sverige/​manga-​foraldrar-​tyck.​.​
– Det är bekymmersamt - det finns flera orsaker till detta. Dels har föräldrars riskmedvetenhet förändrats över tid och ökat. Dels handlar det om skolors lokalisering och det fria valet av skola som i vissa fall innebär att barnen inte går i den kommunen angivna skolan, säger Mats Gummelsson, utredare på trafikverket.

Det är inte så konstigt att föräldrarnas riskmedvetenhet ökar när myndigheter kampanjar för hjälmar och reflexvästar. Exempelvis i Malmö, se länk nedan. Om det nu är så svårt att se, varför kollar inte Malmö över gatubelysningen? Eller uppmanar bilister att sakta ner när det är mörkt?

Nu delar vi ut 27 000 reflexer och 2 000 reflexvästar till gående och cyklister
http:​/​/​www.​mynewsdesk.​com/​se/​pressroom/​malmo/​pressrele.​.​
 0
Erik Sandblom (28 Maj 2013 07:00):
Girls who walk, bike to school do better in tests
http:​/​/​www.​reuters.​com/​article/​20​10​/​12/​0​8/​us-​girls-​tes.​.​
Girls, but not boys, who walk or bike to school instead of getting a ride perform better in tests of verbal and math skills, according to a new study of teens living in Spanish cities.
 0
Racern (10 September 2020 15:58):
Beror inte på hjälmtvång, för mycket tid bakom skärmen
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.