Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Fässbergsdalen

 
Igår var en stor dag för Göteborgs stadsplanering. Byggnadsnämnden återremitterade slutligen rivningsförslaget för Södra Gårda med ett tydligt yrkande på att vårda den äldre bebyggelsen i området. Samma dag skickade också Yimby Göteborg in ett yttrande över den fördjupade översiktsplanen för Fässbergsdalen. Yttrandet är en sammanställning av den synpunkter som kom upp då vi studerade området under vår cykelvandring.Yimby diskuterar stadsutveckling utanför 421

Yttrande - Ladda ned som pdf

Yimby Göteborg är mycket positiva till att Göteborg och Mölndal nu gemensamt planerar för den övergripande utvecklingen av Fässbergsdalen. Det har saknats en genomtänkt strategi för detta stora och strategiskt viktiga område. Med framsynt och hållbar planering så finns stora möjligheter att skapa en attraktiv och levande stadsmiljö som binder samman Mölndal och Göteborg. Särskilt kopplingen mellan Frölunda och Mölndal har stor potential och kan ge många dynamiska effekter.

Yimby Göteborg vill lyfta fram ett antal centrala punkter som är särskilt viktiga att beakta i detta arbete:

1. Blandstad. Skapa strukturella förutsättningar för blandstad (olika funktioner) i alla olika delar av planområdet. En finmaskig blandning av bostäder och verksamheter är inte bara möjlig utan också önskvärd. Med klok planering kan även storskalig volymhandel och bostäder rymmas inom samma kvarter.

2. Effektivt markutnyttjande. Slösa inte med marken även om området är stort. Exploatera effektivt och skapa större funktionella och mer sammanhållna grönytor istället för utströsslade gräsremsor. Bygg sammanhållna kvarter mot gata och samla grönytorna till innergårdar och kvartersparker, istället för att sprida ut grässnuttar över hela området.

3. Stråkbildning. Frölundagatan har potential att bli områdets centrala stråk om man omvandlar den från transportled till grönskande och livfull esplanad. Här bör man också sikta på att dra spårväg, från Frölunda till Mölndal. Längs med Frölundagatan är det därför särskilt viktigt att ha hög exploatering, många bostäder och blandning av funktioner.

4. Grönstruktur. Det är mycket positivt att det finns en tydlig plan för områdets grönstruktur, med många kloka idéer. Den föreslagna passagen från Änggårdsbergen söderut är dock alldeles för smal och har inte förutsättningar att fylla sitt syfte som garant för den biologiska mångfalden. Den nuvarande bredden på passagen bör därför bibehållas. Det är bättre att bevara och förädla den strategiska grönytan i denna passage och istället öka exploateringen på redan hårdgjord yta i det övriga området. Det ger ökade stadskvaliteter i den bebyggda miljön och ökade friluftskvaliteter i den obebyggda.

5. Undvik totalsanering. Ta tillvara på den bebyggelse som redan finns, istället för att riva allt gammalt. Genom att skapa en blandning av gammalt och nytt får inte bara området mer karaktär och liv, utan framför allt så uppstår förutsättningar för social blandning, då kapitalsvaga människor och verksamheter får en möjlighet att etablera sig i området tillsammans med kapitalstarka människor och verksamheter
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel (23 Juni 2010 13:59):
Ett väldigt bra och konkret yttrande med konstruktiva förslag, istället för det vanliga gnället dom säkerligen kommer att få höra från alla andra.

det här ytslöseriet måste få ett slut
 0
Olof Antonson (23 Juni 2010 20:53): Online
Bra jobbat :)
 0
Matthias H. (23 Juni 2010 23:10):
Mycket bra.
 0
Emanuel Alfredsson (24 Juni 2010 01:17):
Hur gör vi med att inkorporera även Astra Zenecas byggnader i det här? Deras trekant är ju mästerlig (trots modernismen).
 0
Niklas Svensson (27 Juni 2010 11:49):
Väldigt bra yttrande!
 0
Jan Jörnmark (27 Juni 2010 15:11):
Bra skrivet. GP ville bevara området åt travsporten i en ledare häromdagen.
 0
Krister Malmqvist (10 Augusti 2012 07:47):
Vad händer egentligen med planerna för Fässbergsdalen?
Stora ytor med lättbyggd mark i både Mölndals och Göteborgs kommun. Saken var aktuell 2010, men sedan har jag inte hört något om detta. Det borde byggas en spårväg mellan Frölunda och Mölndal genom dalen för att underlätta fortsatt förtätning.
 0
Johnnie Rolin (10 Augusti 2012 11:17):
Håller med, det området har alltid faschinerat mig med sina möjligheter. Men inget händer. Vilket jag inte riktigt förstår, hela dalen ligger ju i ett relativt attraktivt läge med "nära" till både frölunda torg och centrum. Hm?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee