Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Cykla över älven!

 
Göteborg växer och en stor del av denna expansion har skett på Norra älvstranden. Med nya "Älvstaden" skall Hisingen äntligen få chans att erkännas tillhöra Sveriges näst största stad.

När skall "Göteborgarna" få chansen att ta sig dit? Hur länge klarar man av att vänta?


Skyttlar över älven. Kan de påskynda och stimulera Göteborgs stadsutveckling? (Klicka, för större bild)Idag

En stor potential med Göteborg är ju att det låglänta, flacka och cykelvänliga områdena ligger centralt på båda sidor om älven. I vårt mest centrala område av staden har vi vår största barriär för bla. cyklar – Älven.Göteborgarna i snitt gör 105 000 cykelresor per dygn. Det motsvarar cirka tio procent av alla resor under en dag i Göteborg. Cirka 50 procent av cykelresorna i Göteborg på vardagar är mellan bostad och arbete. Däremot har andelen personresor på cykel har inte ökat sedan vi började mäta, 1988. Se figur 3. (Källa: Trafikkontorets "Trafik- och resandeutveckling 2009")

Göteborgs stomcykelnätet
Göteborgs cykelnät

Idag förenas båda sidor av vårt framtida centrum som bekant av två högbroar samt med Älvsnabben och älvsnabbare. Knappast något av dessa alternativ har prioriterat cyklistens behov först.


Den planerade morgondagen

Enligt kommunfullmäktiges prioriterade mål ska cyklandets andel öka i jämförelse med biltrafiken. Cyklandets ökning är en viktig förutsättning för ett mer hållbart resande.

Trafikkontoret har ansvaret för att nå uppsatta mål. De har dragit igång en hel bra projekt som tex. det rykande färska Styr- och ställ, som är ett lånecykelsystem med i dagsläget 20 stationer utspridda i city.

Glädjande är att den nya Älvstaden skall byggas i Jan Gehls anda och anpassas för hastigheten 5 km/h. Gång- och cykeltrafiken kommer alltså att stå i fokus vid byggandet av den nya Älvstaden.

Lägg sedan till att vi, sedan 2001, väntar på om det blir någon gång- och cykelbro eller inte.


Framtiden

Sannolikt skulle en ny gång- och cykelbro i form av en lågbro innebära att fler väljer att gå eller cykla över älven. Troligtvis skulle två broar öka andelen och antalet som cyklar över älven ännu mer. Tre lågbroar spridda utmed älven kanske stimulerar cykeltrafiken ytterligare?

Byggandet av så många broar skulle ju kräva att vi Göteborgare en gång för alla tar ställning i frågan vart och hur våra transporter på sjön skall se ut. Är vi redo för det? Har vi tid att vänta? Finns det andra möjligheter?

En möjlighet skulle vara att vi redan idag beslutar att låta smart utformade-, cykelvänliga-, skyttlar trafikera älven på flertal ställen.

Skulle detta vara lämpliga sträckningar för skytteltrafik?

Integrera våra stadsdelar mer!
Stadsdelarna på båda sidor av älven har mycket att tjäna på skyttellösning. Vi kan redan idag förverkliga delar i visionen om Älvstaden och förmedla vad Jan Gehl mfl. menar:

  • Delar av Lundby/Eriksberg/Sannegården kan införlivas med Majorna/Kungsladugård. 
  • Det nya planerna för Masthugget och Järntorget kan ges ännu bättre kommunikation med Chalmers och övriga arbetsplatser på Lindholmen. 
  • Skeppsbron kan få ett viktigt tillskott, med för Hisingsbon direkt access, till den planerade terminalen och bytespunkten mellan spårvagn, buss och färja vid Stenpiren.
  • Processen med den planerade gång- och cykelbron kan avdramatiseras och inte bli ett politiskt statement som dras i långbänk.
  • Läge för, och diskussion kring, hur och vart stadsdelarna Gullbergs vass och Ringön skall utvecklas och kommunicera med varandra i framtiden kan få en välbehövlig spark i baken.
     

Flexibilitet med tiden
Skytteltrafik skulle ge stadens invånare, politiker och stadsplanerare mer tid för att fundera på hur Göteborg kan utvecklas. Risken är annars överhängande att vi fastnar problematiken att exakt förespå det optimala läget för framtida älvförbindelser, trots att vi inte har alla förutsättningar på klara. läget för Stena Lines framtida terminal eller som redan nämnda lågbro. Nu kan vi låta näringar uppstå vid och kring de nya färjelägena utan att behöva lägga oss i allt i minsta detalj.

Skulle det vara så att ett läge på en skyttel behöver förändras eller att man skulle vilja prova ett nytt läge. Ja, då gör man det.

Enkel matematik?
Kortaste vägen mellan två punkter är en rät linje. Att färdas på vatten i hamnmiljö går tar längre tid än att med cykel färdas på land. Därför bör transporten på vattnet bli så kort som möjligt. Idag går färjetrafiken (Älvsnabben och Älvsnabbare) i bågar längs med älven och angör inne i de mindre hamnbassängerna.

Tekniska lösningar
Skyttlarna ska gå oavbrutet fram och tillbaka över älven. Chalmers har med sin konceptfärja ”Älvis” arbetat fram många idéer kring hur en modern och kapacitetstark färja kan se ut.

Det gamla linfärjekonceptet kanske kan moderniseras?


Först färja, sedan bro
Om 30 år kanske vi har tagit ett beslut om sjöfarten och brofrågan och då vet vi vart dessa broar skall byggas.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Mattias Bolander (27 Augusti 2010 11:33):
Jag minns inte om jag nånsin gått i en demonstration - men jag hade faktiskt stora planer på att cykla i cykeldemonstrationen (för klimatet) på avenyn i mitten av september. Fast i dag skriver GP att polisen inte tillåter demonstrationen. Typiskt!
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​433383-​polisen-​sto.​.​
 0
Olof Antonson (27 Augusti 2010 11:47):
I brist på broar så skulle det verkligen vara ett lyft att snabbt och lätt kunna ta en skyttel över älven.

För ett tag sen tänkte jag åka över till Eriksberg lite spontant sådär från Rosenlund med Älvsnabben, men eftersom jag precis missat den skulle det ta nästan 1.5 timme innan nästa tur ...

Sedan skulle skyttlarna vara ett välkommet inslag på älven, samtidigt som det inte inverkar allt för mycket på allt vad vänertrafik och stenabåtar heter - som så många vurmar för.
 0
Björn Felten (27 Augusti 2010 12:11):
När det gäller just Hisingen, med omkring 135.000 invånare, så är väl det mest frapperande att denna den fjärde till ytan största ön, och största med avseende på folkmängden, ännu inte fått bli en egen kommun -- till och med lilla Öckerö är ju det -- utan i stället hanteras som Göteborgs bakgård dit allt smutsigt och bullrande förpassas.

Vi har alltså inte ens ett eget sjukhus värt namnet, utan våra kvinnor måste åka över älven när de skall föda barn, etc.

Med ett eget kommunstyre i Hisingen, så skulle det garanterat bli helt andra bullar av, betydligt mer revolutionerande än om Torslanda får bli en egen kommun...

Fast det kanske inte hade så särskilt mycket med ämnet i bloggposten att göra? Sorry.
 0
Olof Antonson (27 Augusti 2010 13:01):
Hisingen har alltid setts som fel sida älven, och avsaknaden av förbindelser speglar detta väldigt tydligt. Samtidigt är det ju på Hisingen som marken finns om staden skall växa.

Det är verkligen dags.
 0
Mattias Bolander (27 Augusti 2010 13:09):
"Glädjande är att den nya Älvstaden skall byggas i Jan Gehls anda och anpassas för hastigheten 5 km/h. Gång- och cykeltrafiken kommer alltså att stå i fokus vid byggandet av den nya Älvstaden."

Jag skulle inte vilja påstå att cykeltrafiken står i fokus om Älvstaden anpassas för en hastighet av 5 km/h även för cyklister.
 0
Daniel Sjölund (27 Augusti 2010 13:15):
Ja, Olof (..och Björn). Det är verkligen dags att vi satsar på hela Göteborg nu. Knyter ihop de stadsdelar som vi redan har så att vi får mer stad. Det blir rätt bra blandstad när man blandar Eriksberg och Lindholmen med Majorna. Gammalt och nytt, bostäder och arbetsplatser.. osv.
 0
Patrik Höstmad (27 Augusti 2010 13:20):
Jag fastnade själv på Norra Älvstranden en lördagskväll i sommar när jag tagit båten över för att känna på pulsen i området och se de nya kvarteren växa fram. När det var dags att åka hem hade jag tänkt ta båten tillbaka från Slottsberget till Rosenlund men båtarna ligger stilla efter typ kl 19:00 på lördagar. Istället för lite väntan på en båt och sedan Slottsberget-Rosenlund på 9 min, så fick jag gå till Lindholmen (ca 10 min) vänta på en buss (ca 20 min) och byta till vagn i centrum (buss/vagn ca 30 min). Resan tog alltså nästan en timme totalt om man räknar från när jag vid Slottsberget beslutat mig för att ta mig hem över älven.

Det är ju inte så att man bara spontant åker över och kollar läget någon mer gång. Det krävs en väl genomtänkt plan...

Älsvstränderna ligger väldigt väldigt långt från varandra på kvällarna.

Ja till en massa snabba skyttlar under hela dygnet! ....i väntan på broarna.
 0
Daniel Sjölund (27 Augusti 2010 13:33):
@Mattias: Otydligt av mig. Jag avser skalan på gaturummet, inte den exakta hastigheten. Skalan skall anpassas till de som går och cyklar och inte till de som sitter i en bil.
 0
Richard (30 Augusti 2010 12:39):
Fina ord, fina bilder, fina diagram men det går faktiskt att ta cykeln på Älvsnabben
 0
Olof Antonson (30 Augusti 2010 12:49):
Jo, det går ju att ta cykeln på Älvsnabben, men det är bara en liten yta framme i stammen som det går att stå. Jag tror inte riktigt att det utrymmet leder till att så många fler tar cykeln, men om man lätt och smidigt kunde ta på den på en skyttel som går rakt över älven, så tror jag det skulle medföra att fler såg cykeln som ett alternativ.
 0
John T (30 Augusti 2010 13:13):
Sen får man väl betala för att komma över också? En av de stora poängerna med skyttlarna är förhoppningsvis att de är gratis. En bro lär inte kosta några pengar att ta sig över.
 0
Daniel (30 Augusti 2010 16:30):
Olika partier har under olika år föreslagit detta med skyttlar.

Kommer ihåg när vänsterpartiet föreslog det, då blev dom uthängda som flummiga önsketänkare i bl.a. GP
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6729 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter