Utskrift från gbg.yimby.se
....

Parkeringssituation Göteborg

 De senaste veckorna har det förts diskussioner på flera håll, och även här på Yimby GBG (bland annat här och här, angående parkeringar i stan och parkeringsnormen. Jag ska försöka mig på en liten summering av vad som sagts hittills och även föra in lite egna reflektioner.

För det första: Varför behöver Yimby över huvud taget bry sig om hur många parkeringsplatser som finns i stan, och var de är placerade? Jo, dels av det uppenbara skälet att parkeringsplatser - särskilt markparkeringar - tar upp värdefull yta där man kunde ha byggt bostäder, verksamhetslokaler och arbetsplatser och/eller skapat rekreationsytor och mötesplatser.

Men också av det kanske något mindre uppenbara skälet att om man i detaljplaner tvingar exploatörer att bygga ett minsta antal parkeringsplatser så kommer det locka till sig fler bilägare och uppmuntra till mer biltrafik. Det driver även upp kostnaderna för att bygga, något som man åtminstone delvis kan komma att tvingas kompensera genom att höja priset på bostäder och lokaler.

Biltrafik är kanske inte alltid av ondo, åtminstone inte upp till en viss gräns. I viss mängd är biltrafiken kanske tvärtom nödvändig och i vissa avseenden och situationer kanske till och med önskvärd. En stad helt utan biltrafik är i nuläget mycket svår att föreställa sig. Dessutom är bilen ett fantastiskt verktyg som innebär stora vinster både för samhället och individen – om den används i rätt utsträckning.

Men samtidigt är en viss begränsning av biltrafiken i staden nödvändig av ekonomiska, ekologiska, hälsorelaterade och stadsbyggnadsmässiga skäl. Om man vill bygga mer av den täta kvartersstad (stad är per definition blandad) som Yimby förespråkar, måste man begränsa antalet bilparkeringar. Det finns även politiska målsättningar om ett kraftigt ökat kollektivtrafikåkande i Göteborg. Självklart är tillgången på (eller kravet på minsta antal) parkeringsplatser ett styrmedel som kan användas för att påverka möjligheterna att uppnå dessa mål.

En detaljplan där Yimby har yttrat sig om parkeringsnormen är den för Skeppsbron. Detta planområde ligger mitt i centrum och ska enligt målsättningen bli en fortsättning av innerstaden och gå i hållbarhetens tecken. Eftersom detta planområde kanske är det mest centrala av de som är aktuella just nu, kan vi använda det som utgångspunkt för vår diskussion om parkeringsnormen i innerstaden. Här nedan följer lite siffror som vi har grävt fram under våra diskussioner.

I SDN Centrum var bilinnehavet per bostad år 2008 ca 47% (antalet bilar/antalet bostäder). Då räknar vi med bilar ägda av personliga företag och juridiska personer. Siffran är en approximation, men borde ligga ganska nära verkligheten (för att se hur vi tagit fram siffran, följ denna tråd.

I planen för Skeppsbron har man beräknat ett ökat parkeringsplatsbehov på 0,5-0,7 bilpl/lgh och föreslår således en parkeringsnorm på 0,5-0,7. I denna siffra antar vi att besöksparkeringar ingår. Om Kinesiska muren rivs och man sätter normen på 0,7 så skulle det då i princip innebära att så länge inte besöksparkeringarna utgör mer än 0,2 per bostad så räknar man med att ha fler bilar per bostad i Skeppsbron än i nuvarande Centrum.

Erik Sandblom summerar i en tråd kostnaderna för att bygga och tillhandahålla parkeringsplatser:

Enligt Malmö Stads parkeringspolicy uppgår totalkostnaden för en p-plats till 700 kr/månad för markparkering, inklusive markpris, ränta, avskrivning och driftskostnader. För p-hus och garage kostar det 1500-4500 kr per plats och månad. Stockholms markkontor uppskattar att en garageplats under huset kan kosta 200 000 - 400 000 kr att bygga.

Vi har även noterat att Nordstan har 10% färre p-platser än Frölunda Torg men 60% högre omsättning. Möjligtvis skäl till att ifrågasätta huruvida handeln verkligen är beroende av en hög p-norm.

Göteborgs parkeringspolicy säger att Göteborgs innerstad bör bibehålla nuvarande antal bilplatser, medan befolkningen väntas öka. Det borde alltså innebära i snitt ungefär 0,0 nya bilparkeringsplatser per nybyggd bostad.

Mark Isitt skriver i sin läsvärda artikelserie i GP att det enligt Hans Magnusson finns ca 1200 markparkeringsplatser innanför Vallgraven.

På Streetblogs skriver man i en artikelserie (här, här och här) intressant om hur New Yorks parkeringsnorm bromsar en utveckling mot mer kollektivtrafikåkande och en tätare och mer hållbar stad. Här skriver man bland annat om en intressant studie som visat att eftersom man i New York vill förtäta nära kollektivtrafikförbindelser (precis som i Göteborg), så bidrar en parkeringsnorm till att områden nära kollektivförbindelserna får högre koncentration - platser per landyta - av bilparkeringar. Detta även om parkeringsnormen är lägre (till exempel 40%) i dessa områden än i övriga, eftersom att man också bygger tätare (fler bostäder) där.

Så, med ovanstående siffror i åtanke, kanske det inte känns helt klockrent att detaljplaner för områden i innerstan tvingar exploatörerna att bygga minst 0,7 bilplatser per bostad. Planområdet Skeppsbron skulle i och för sig få ca 250 bilplatser färre än i dagsläget, eftersom P-arken föreslås flyttas.

Men faktum kvarstår att man ändå skulle tvinga exploatörerna att bygga minst 0,7 bilplatser per bostad i absoluta centrum av en stad som enligt målsättningarna ska sträva efter att begränsa biltrafiken, dubbla andelen resor med kollektivtrafik, vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar, vara mer integrerad och ha mer karaktär av tät kvartersstad.

Skulle man inte ha ännu högre (det vill säga, i fråga om antalet bilplatser, lägre) målsättningar då? Kanske bör man inte tvinga exploatörerna att uppfylla en viss minimikvot av parkeringsplatser, utan istället låta dem själva avgöra behovet och lönsamheten av antalet platser? Skulle det kanske rent av vara mer lämpligt att sätta en maximigräns på antalet bilplatser i vissa områden, med stadsbyggandets, invånarnas hälsas och miljöns bästa i åtanke?

Dyk gärna in i diskussionen i någon av trådarna och tyck till!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Gunnar Einarsson (12 Augusti 2010 15:02):
Häromdagen läste jag precis kapitlet om biltäthet och parkeringar i Jane Jacobs Death and Life of Great American Cities. Har snart läst ut denna fantastiska bok och det är ett av skälen till att jag började aktivera mig här på Yimby. Hon skriver både balanserat och tänkvärt om bilsamhällets självgeneration vars partikularer man uppenbarligen hade rätt klart för sig redan 1963.

Har funderat lite löst över problematiken i relation till Göteborg och undrar om inte parkeringsnormen är en av dessa byggnadsnormer som borde strykas helt och hållet.
Vad man bl.a kunde göra istället är att på valda platser och som del av normala nya kvarter uppföra parkeringshus i kanske ca 8-12 våningar (den markareal de skulle motsvara blir därmed rätt så omfattande) och sedan ta betalt! Alltså inte små blygsamma två vånings parkeringsdäck här inte! Sådana parkeringshus kunde antingen drivas kommunalt eller privat. Samtidigt gör man nu existerande parkeringsfält till lagligt villebråd för urbana förtätningsplaner.
I kombination skulle man kanske få en mer smidig övergång till en bilglesare stad, varvid den minskade bilvänligheten måhända kunde kanaliseras till ökade krav på tunnelbana/högbana samt utbyggd spårväg.

Som sagt, lite lösa tankar. Det är ett besvärligt ämne det här, lite som att diskutera bästa sättet att avvänja en tung narkoman.
 0
Daniel (12 Augusti 2010 15:14):
Varför helt enkelt inte införa marknadshyra på parkeringsplatser? Kontorshyran är mellan 1600kr och 2100kr i centrala göteborg per kvadratmeter och år. En P-ruta är ungefär 16m2 stor, och detta leder till att en parkeringsplats skulle kosta kanske 24000 per år. 2000 spänn i månaden tycker jag verkar vara ett rimligt pris. Det är ju vad en kontorshyra i Gårda ligger på, fast ex moms. Och då är det ändå ingen som pröjsar för dom gemensamma ytorna mellan parkeringsplatserna.

Släpp marknaden fri när det gäller parkeringsplatserna. Låt byggarna själva bestämma hur många det ska vara, och låt dom själva sätta priset på dom.
 0
Daniel Nr.2 (12 Augusti 2010 15:29):
@Helt rätt tänkt Daniel!
(Ps. Det finns många danielor här. För att undvika förvirring kanske det är smart att skriva initialer?)
 0
Johannes Hulter (12 Augusti 2010 15:38):
@ daniel nr2: Är NR2 dina initialer? :)

Bra artikel Hannes!
 0
Erik Sandblom (12 Augusti 2010 15:41):
Mycket bra sammanfattning Hannes!

När en ny stadsdel skulle byggas i Freiburg (Vauban) så hanterades parkeringsnormen på ett nytt sätt. Man var tvungen att köpa markytan för parkering, men eftersom gatorna är för smala för bilparkering så parkeras alla bilar i parkeringshus. Bostadsköpare kunde välja att slippa sin del av byggkostnaden för parkeringshuset, €13 300, mot att inte disponera någon p-plats. Den obligatoriska markytan kunde behållas eller överlåtas till en landbank. På så vis kunde man nästan helt komma runt parkeringsnormen.

Smart Parking Policy Makes a Difference, Even in Livable Streets Utopias
http:​/​/​www.​streetsblog.​org/​20​10​/​0​3/​23/​smart-​parking-​po.​.​

Enklare vore förstås att sänka parkeringsnormen till noll eller nära noll, och ge byggfolk och fastighetsägare frihet att själva bestämma hur mycket parkering som behövs. Eller till och med att stryka texten om parkering i plan- och bygglagen.
 0
Palle (12 Augusti 2010 15:52):
Antalet bilinfarter till centrala Gbg har mer än fördubblats på tio år. (Källa wikipedia, artikel "Göteborg")

Denna fördubbling skulle sannolikt inte ha varit möjlig med ett mer begränsat antal p-platser. Bara en bråkdel av regionens invånare bor i innerstan men desto fler jobbar naturligtvis där. Hur många får p-plats som löneförmån?

Jag kan inte se annat än att parkeringsdebatten, som är viktig, kommer minst 25 år för sent.
 0
Matthias H. (12 Augusti 2010 16:26):
Palle, det var en konstig uppgift. Vilken ny bilinfart har tillkommit de senaste 10 åren. Det är ju bara att tänka efter så kommer man fram till 0 stycken.

Men kanske du menar att trafiken ökat? Men det vill ju Yimby helst inte. Vi vill ju ha mycket mer pendeltågstrafik. Förtäta centrala Göteborg och behöver man bygga utanför centrala Göteborg så bör det ske längs med pendeltågstrafikkorridorerna, inte långt utanför dessa.
 0
Erik Sandblom (12 Augusti 2010 16:45):
Mathias H, jag tror Palle menar att biltrafiken vid kommungränsen fördubblats på tio år. Det stämmer, men samtidigt har biltrafiken i centrala stadssnittet minskat, liksom i innerstaden (jag gillar inte riktigt begreppet "City").

Se figur på länken nedan:
http:​/​/​www.​vartgoteborg.​se/​prod/​sk/​vargotnu.​nsf/​1/​traf.​.​

Apropå parkeringsnormen så håller jag med Palle om att diskussionen kommer lite väl sent, och är lite väl begränsad. Det borde inte bara vara Yimby som diskuterar den, det borde också vara en viktig fråga för såväl miljövänner som liberaler och individualister.
 0
Stefan L (12 Augusti 2010 17:24):
En billigare variant till parkeringshus som används i bla. Tyskland ser ut så här:

http:​/​/​lh4.​ggpht.​com/​_​5MpnHY6pPTQ/​R9YDgu4PJQI/​AAAAAAAA.​.​

Är det inte något som skulle kunna införas på något ställe i stan? Är dessutom mer yteffektiv än ett parkeringshus.
 0
Erik Sandblom (12 Augusti 2010 17:58):
Stefan, varför inte. Med riktiga väggar skulle det se lite snyggare ut. Mekaniken kan göra det ytsnålare men troligen också dyrare. Finns det någon kostnadsuppgift?
 0
Stefan L (12 Augusti 2010 21:57):
Enligt en amerikans site så kostar det en tredjedel jämfört med ett traditionellt parkeringshus (deras exempel var fyra våningar inkl. markplanet). Vore väl ett bra projekt för något företag på Lindolmen att utarbeta en svensk modell!
 0
Alex Å (14 Augusti 2010 12:58):
I täta och centrala områden skulle man kunna ha en typ av centralgarage för boende. Då kommer avståndet mellan bilen och hemmet minska benägenheten att ta bilen, samtidigt behöver inte nybyggen behöva bekosta nya parkeringar på samma sätt som görs nu.
 0
Jonas L (14 Augusti 2010 17:33):
Är det nån som har koll på vad politikerna lokalt i Göteborg tycker i frågan?
 0
Erik Sandblom (14 Augusti 2010 18:28):
Jonas L, om jag förstår rätt så brukar miljöpartiet förespråka ett något lägre parkeringstal än S och alliansen, när man beviljar bygglov. Men inget parti tycks vilja sätta normen till noll, det vill säga överlåta till byggare och deras kunder att bestämma.

Yimby ska visst skicka ut en enkät i denna och andra stadsbyggnadsfrågor, så förhoppningsvis får vi snart närmare besked!
 0
Jonas L (15 Augusti 2010 11:04):
De som väljer att inte äga bil får alltså betala högre hyra för bostaden så att parkeringsplatserna får lägre hyra än de annars skulle haft. Antar att för nybyggda lägenheter med garageparkering handler det om minst 1000 kr extra i hyra varje månad om man ska tro siffrorna i artikeln.

Förstår inte varför högerpartierna som i andra fall tycker att marknaden sköter resursfördelning bättre än politiker vill subventionera bilägande.

Men kanske är det ännu konstigare om miljöpartiet vill ha kvar en viss subvention...
 0
Stefan L (15 Augusti 2010 11:23):
Bilisterna får ju betalar en hel del av västlänken och så fungerar samhället. Som skattebetalare får man vara med och betalar saker även om man inte nyttja dem eller hur. Som exempelvis går dina skattepengar till att bygga fotbollsarenor även om du aldrig går på fotboll.
 0
Hannes Johansson (15 Augusti 2010 11:30):
Generellt sett så tycker jag att om man ska behöva betala för någonting man inte använder, så borde det vara lika för alla, och inte att det ska slå mot några personer som egentligen bara vill använda någon annan tjänst (t ex en lägenhet utan parkeringsplats i ett hus med ett parkeringsgarage).
 0
Stefan L (15 Augusti 2010 11:50):
Det fungerar självklart inte likadant överallt i regionen. För mig som bor i Mölndal och har bil finns tre alternativ. 250kr/månaden för att parkera på en gemensam parkering. Vill jag har en reserverad plats kostar det 500 och ett garage 800. Känns inte som att icke-bilägare drabbas så hårt här iallafall.
 0
Jonas L (15 Augusti 2010 22:13):
Nog är man som skattebetalare med och betalar för sånt man inte brukar (bland annat motorvägar), men nu handlade det ju om vad hyran för ens privata bostad gick till.
 0
Jan (15 Augusti 2010 22:30):
Varför kan vi inte ha ett system där allt man ogillar och inte själv nyttjar betalas av användaren och allt man gillar och själv nyttjar betalas gemensamt(eller av andra)?
 0
Johannes Hulter (15 Augusti 2010 22:46):
@ jan: För att det är praktiskt ogenomförbart och saknar samhällsnytta att införa en sådan generell, egoistisk regel?

Varför kan vi inte ha ett system där vi enas om vad som är av allmänintresse och därför bör betalas gemensamt och vad som inte är det och därför bör betalas av användaren?
 0
Sven R (16 Augusti 2010 01:17):
Två olika sätt att uttrycka samma sak. ;-)
 0
Erik Sandblom (16 Augusti 2010 12:54):
New York Times: Free Parking Comes at a Price
http:​/​/​www.​nytimes.​com/​20​10​/​0​8/​15/​business/​economy/​15v.​.​

In our society, cars receive considerable attention and study — whether the subject is buying and selling them, the traffic congestion they cause or the dangerous things we do in them, like texting and talking on cellphones while driving. But we haven’t devoted nearly enough thought to how cars are usually deployed — namely, by sitting in parking spaces.

Is this a serious economic issue? In fact, it’s a classic tale of how subsidies, use restrictions, and price controls can steer an economy in wrong directions. Car owners may not want to hear this, but we have way too much free parking.

...

Under a more sensible policy, a parking space that is currently free could cost at least $100 a month — and maybe much more — in many American cities and suburbs. At the bottom end of that estimate, if a commuter drives to work 20 days a month, current parking policy offers a subsidy of $5 a day — which is more than the gas and wear-and-tear costs of many round-trip commutes. In essence, the parking subsidy outweighs many of the other costs of driving, including the gasoline tax.
 0
Daniel (18 Augusti 2010 14:04):
Läs kommentarerna på
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​427727-​manga-​fuska.​.​

Det är intressant att folk inte inser och ser sambandet mellan glest villaområde och mycket trafik.
 0
Hannes Johansson (18 Augusti 2010 14:23):
@Daniel: Folk flyttar väl ofta ifrån städerna för att komma ifrån biltrafik och trängsel. Och så blir det i slutändan de som genererar en oproportionellt stor del av biltrafiken i den stad de flyttade ifrån. Och så behöver man fler och större vägar för att alla dessa nyblivna bilister skall få plats. Vilket skapar större avstånd och större tillgång på infrastruktur för bil - vilket naturligtvis gör att fler blir tvungna eller väljer att använda bil. Då behövs det snart mer infrastruktur...
 0
Erik Sandblom (18 Augusti 2010 22:55):
Miljöpartiet skriver i en motion i riksdagen att parkeringsnormen, som idag fungerar som en minimikrav, bör ersättas med ett maxtak och kompletteras med en hållplatsnorm.
http:​/​/​www.​riksdagen.​se/​Webbnav/​index.​aspx?​nid=​410​&typ.​.​

Emmali Jansson tar upp detta på sin blogg och skriver att Miljöpartiets riksdagspolitik är att kommunerna egentligen inte ska sätta minimikrav.
http:​/​/​emmalijansson.​blogspot.​com/​20​10​/​0​8/​parkeringsno.​.​

Eftersom parkering är så dyrt så tycker jag inte det behövs några maxtak, det räcker med att ta bort golvet.

Enligt Malmö Stads parkeringspolicy uppgår totalkostnaden för en p-plats till 700 kr/månad för markparkering, inklusive markpris, ränta, avskrivning och driftskostnader. För p-hus och garage kostar det 1500-4500 kr per plats och månad. Stockholms markkontor uppskattar att en garageplats under huset kan kosta 200 000 - 400 000 kr att bygga.
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Parkeringsnorm
 0
Erik Sandblom (18 Augusti 2010 23:05):
Här finns pdf med parkeringstal för Göteborg. Beräknas bl a på avståndet från Brunnsparken.

http:​/​/​docs.​google.​com/​fileview?​id=​0​B8X2MQycw2MYOWYwND.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.