Utskrift från gbg.yimby.se
....

Bygg bättre i Göteborg!

 
Debattartikel i GP tillsammans med Fastighetsägarna, Jagvillhabostad.nu och Sveriges Byggindustrier - gå gärna in på GP.se och kommentera:I stadens långsiktiga planer finns en inspirerande vision för framtidens Göteborg. Här beskrivs en spännande, tät och hållbar blandstad full av kreativa miljöer. Men för att lyckas nå dessa högt uppsatta mål måste det till drastiska förändringar i hur och vad vi bygger.

En riktig blandstad ska ha en finkornig mix av olika funktioner i dess stadsmiljöer, kvarter och byggnader. Bostäder i olika upplåtelseformer och prisklasser, arbetsplatser, handel, kultur och nöjen ska ligga nära varandra. Detta framkallar en känsla av trygghet, hemkänsla, minskar bilberoendet och skapar spännande mötesplatser för boende och besökare.

Ska fler och nya stadsmiljöer få samma pulserande stadsliv som exempelvis Linnéstaden så måste det byggas tätt, på höjden och bottenvåningarna måste fyllas med attraktiva affärslokaler, i stället för bostäder, tvättstugor och soprum.

Ett uppenbart hinder för att nå detta mål är den oerhört låga markanvändning i Göteborg. En låg markanvändning innebär inte bara att det byggs färre lägenheter per fastighet i bostadsbristens Göteborg, vilket främst drabbar de tiotusentals ungdomar som vill ut på bostadsmarknaden. Det ekonomiska utrymmet för att bygga lokalytor i gatuplan minskar även drastiskt.

Det effektivaste sättet att nå en högre markanvändning är att bygga fler våningar och fler lägenheter per våning. Även en satsning på kostnads- och yteffektiva lägenheter ger människor med olika ålder, bakgrund eller ekonomiska förutsättningar möjlighet att etablera sig i nya områden. Det är sådana krafttag staden behöver för att bryta den negativa trenden med stigande bostadsbrist, framför allt bland unga Göteborgare.

Så i stället för att vika sig för högljudda protester från särintressen borde kommunens politiker och tjänstemän applådera varje seriöst initiativ som tas för att bygga det täta, höga och spännande Göteborg. För alla göteborgare blir det ju en mångdubbel vinst – fler bostäder, fler arbetsplatser och fler levande gatumiljöer.

Dags att agera politiskt

Vi önskar därför att kommunens berörda tjänstemän omgående ges i uppdrag att arbeta för en ökad markanvändning i framtida detaljplaner, särskilt i centrum. Därtill önskar vi att stadens ledande politiker nu inser allvaret och, över partigränserna och i samarbete med övriga tillväxtkommuner, arbetar för att på nationell politisk nivå uppmärksamma att orimliga överklaganden inte längre ska få styra, stoppa och försena viktiga byggen i Sveriges tillväxtregioner. Bara då kan vi bygga hållbara, kreativa och spännande storstäder som ännu fler vill besöka, bo och verka i.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Matthias H. (2 September 2010 09:35):
Mycket bra.
 0
Olof Antonson (2 September 2010 11:50): Online
Bra skrivet, men som vanligt är det en del människor som inte förstår att "bygg högre" inte behöver innebära att ett 3-våningshus blir 200 våningar.
 0
Håkan Cullberg (2 September 2010 12:31):
Mycket bra att Ni tillsammans agerar på detta sätt
 0
Olle Jansson (2 September 2010 12:59):
Precis som du är inne på, Olof, är det intressant att återigen notera att för många människor innebär förtätning och högre hus per automatik grå betongklumpar och misär. Detta är uppenbarligen ett tecken på stadsplaneringens totala misslyckande i svensk nutidshistoria och den offentliga debattens omöjliga läge, när debatten som förs tycks gå helt över huvudet på många.
 0
Jesper Hallén (2 September 2010 17:28):
Bra!
 0
Jan Jörnmark (2 September 2010 23:03):
Fine.
 0
Sven R (2 September 2010 23:35):
Gött mos Yimby!
 0
Annika Knutsson (2 September 2010 23:54):
Ja det borde byggas högt och lågt på samma gång. Det blir liksom mysigare då!
 0
Olof Pettersson (16 September 2010 11:38):
Färg påverkar sinnet, det finns både forskningsrapporter både från USA, Japan och forna Sovjet, som belyser detta ämne.
Varma toner i pastell, 100% rensilikatfärg på gråa betong- och putsytor, linolje baserade färger på träfasader. Då mår både huset och människan bra.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.