Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Morgondagens miljonprogram byggs idag

 
Emmali Jansson (MP), ersättare i Byggnadsnämnden och kandidat till riksdagen och Göteborgs kommunfullmäktige, skriver idag om behovet av en ny stadsplanering.

Ett av problemen med de idag så utsatta miljonprogramsområdena är att de är uppdelade efter funktion. Man bor i ett område, arbetar i ett annat och handlar i ett tredje. Detta ger tråkiga områden och ett onödigt bilberoende med dålig luft och buller som följd. Samma uppdelning görs fortfarande när staden expanderar. Nya områden byggs med enbart bostäder eller enbart handel, vilket ger ett fortsatt bilberoende och framtida händelselösa bostadsområden. För att bryta trenden vill Miljöpartiet de Gröna bygga en roligare stad där bostäder, handel och kontor är blandade. Det ger en levande och intressant stad som främjar möten mellan människor.

De flesta områden från miljonprogrammets 1960- och 70-tal är funktionsseparerade, det vill säga att man skiljer mellan bostäder, arbetsplatser och handelsområden. Idealbilden var en familj där frun går hemma medan pappan tar bilen till jobbet om morgnarna. Den som inte har egen bil blir fångade i sitt händelselösa bostadsområde hela dagarna. Det är ofta långt till händelserna i centrum och det finns få lokaler för handel, fritidsaktiviteter och småföretagande.

Det görs alldeles för lite för att hindra att dessa problem uppstår i de områden som byggs idag. Kommunerna fortsätter att glesa ut städerna och bygga funktionsseparerade områden. Ett par exempel från Göteborg. I Fässbergsdalen, söder om externhandelsområdet Sisjön planeras för ett gigantiskt arbetsplatsområde med mycket litet inslag av bostäder. Samtidigt byggs det i Kviberg över tusen bostäder med en kommande brist av kontor och handel.

Bägge dessa områden, och flera därtill, skulle må bättre om det fanns ett blandat inslag av bostäder, handel, fritidssysselsättningar och arbetsplatser. Nu blir det stora trafikströmmar till arbetsområdet Fässbergsdalen på morgonen, medan området dör när de anställda går hem på kvällen. Samtidigt kommer Kviberg att bli ett bostadsområde som är tråkigt när de flesta är på jobbet och lämnat de övriga kvar i tristess.

Vi i Miljöpartiet tror på att en tät och blandad stad är mer levande och roligare att bo i. Ny byggnation ska ges möjlighet att bli levande tillskott i staden. Närheten till handel och arbete gör det lätt att ta cykeln eller skateboarden för att uträtta ärenden. En större blandning i staden kan också leda till fler billiga lokaler för nyföretagande och kulturutövning. När bostäderna dessutom är olika stora och varierar i hyreskostnad, har vi även förutsättningar för att minska segregationen i Göteborg.

Hurdan stad vill du ha?

Emmali Jansson, Miljöpartiet de Gröna
kandidat till riksdagen och Göteborgs kommunfullmäktige
ersättare byggnadsnämnden i Göteborg
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
J E (6 September 2010 03:34):
"Detta ger tråkiga områden och ett onödigt bilberoende med dålig luft och buller som följd"

Rannebergen har stans bästa luft. Det är snarare i centrala stan det är sämst luft och mest buller.
 0
Hannes Johansson (6 September 2010 07:40):
@J E: Det är viktigt att komma ihåg att glesa bostadsområden alldeles säkert kan ha bra luftvärden lokalt, precis som du säger, men att dessa glesa funktionsseparerade områden ökar bilberoendet i staden och därmed bidrar till ännu sämre luftvärden inne i centrum. Det går inte att bygga hela staden så glest och funktionsseparerat (eftersom logistiken inte skulle fungera och globala utsläpp skulle skena tillsammans med kostnaderna för infrastruktur), och då tycks det inte vara rätt att de centralare delarna ska få betala priset för ytterområdenas bilberoende.
 0
Erik Sandblom (6 September 2010 15:29):
Heja Emmali! Bra skrivet. Levande stadsdelar med folk på gatorna gör det tryggare att röra sig på stan.

Partikollegan Emilia Hagberg i Stockholm skriver om hur kommunala parkeringsnormer driver upp byggkostnaderna och gör det svårare att bygga bostäder i alla prisklasser. Här kan politikerna bidra genom att bestämma mindre, inte mer.
http:​/​/​emiliahagberg.​wordpress.​com/​20​10​/​0​8/​30​/​lag-​park.​.​
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Parkeringsnorm
 0
Erik Sandblom (6 September 2010 15:32):
På sin egen blogg har Emmali ett illustrativt flygfoto över Fässbergsdalen, som kommunen har tagit. Kan vi inte visa det på Yimby också?
http:​/​/​emmalijansson.​blogspot.​com/​20​10​/​0​9/​morgondagens.​.​
 0
Olof Antonson (6 September 2010 15:48): Online
Det vore trevligt om byggnadsnämnden, i övrigt, lät sig inspireras av dessa tankegångar.
 0
JK (8 September 2010 09:08):
Hmmm...Emmali är ju faktiskt påfallande vettig. Jag är ju inte någon uttalad miljöpartist direkt, men det kan börja luta åt att man kanske måste se Göteborgs intresse som stad betraktad framför andra frågor, YIMBY'it som man är.
Emmali - vill du utveckla mer vad du vill göra just stadsplaneringsmässigt (övriga frågor vill vi ju hålla forumet ganska rent från)?
I'm all ears!
 0
Gunnar Einarsson (8 September 2010 15:42):
Det är ganska enastående att se Emmali Jansson tala sig varm för den täta, funktionsblandade staden när hon är medlem i ett parti vars tradition kanske mer än andra har stått för gles, utspridd antistad med låga hus och en massa gräs och träd överallt.
Det räcker att kolla in gröna utopister som Ernest Callenbach (70-talet) eller Murray Bookchin (80-/90-talet) för att registrera en avsky mot storstaden och ett värnande om utploppad småstadsenklavisering, sol mellan husen och siktlinjer som knappast står Ebeneezer Howard och "Radiant Garden City" efter. Eller som Birger Schlaug (eller var det möjligen Per Gahrton) uttryckte det en gång på 80-talet, att "städer är och förblir cancersvulster" på sin naturliga omgivning. Någon borde faktiskt skriva något om det här.
Men just därför att vänstern (delvis med undantag av 70-talsproggen) har stått så nära de destruktiva utopier som LeCorbusier och Stockholmsutställningen kom att sätta i verket, finns det desto större anledning att uppskatta ett statement som detta.
Helt riktigt, den miljövänliga staden är den täta, funktionsintegrerade staden med en så skarp gräns mellan urbant centrum och agrart (närförsörjande) uppland som möjligt. Way to go, Emmali!
 0
Emmali Jansson (8 September 2010 16:36):
@gunnar. alla partier utvecklar sina idéer...

En av finesserna med den tätare staden är ju möjligheten att ha både ett intressant stadsliv och parker/naturområden. Bra utformade gröna ytor i tät stad blir då i sig själva ett intressant stadsrum att röra sig i.

Vi ser dock inte att städer bör anstränga sig för att bli så stora som möjligt för sakens skull eller för att bli mer konkurrenskraftiga gentemot andra städer. Den hets med city branding som finns idag, där städer försöker locka till sig så många som möjligt ur den s.k. kreativa klassen är något som är mer främmande för oss miljöpartister i Göteborg. Vi vill bygga mer bostäder för de som söker sig hit, inte bara för de högutbildade som är mer attraktiva som kommunmedborgare.

Jag tror inte att Yimby vill ha en alltför påtagligt (person)valskampanj, utan hänvisar hellre då till min blogg. Där står det bl.a. om hur vi har hanterat en del ärenden i byggnadsnämnden och mer personliga urbana reflektioner från min sida. Använd där gärna kommentarsfältet för frågor och synpunkter.

/emmali
emmali.nu
 0
Sven R (8 September 2010 18:22):
Hej Emmali!

Apropå det här med city branding. Jag undrar om jag själv tillhör en av de där i den kreativa klassen som lockades hit av slug city branding. Eller är jag bara en av de andra i den grå massan som kom hit av oklar anledning? Jag får fundera på det.

Helt klart så hade jag en bild av Göteborg som var mer fördelaktig än Stockholms och andra universitetsorters. Den bilden bygger på landmärken, kultur och nöjen. Det är ju ingen slump som gjorde att t.ex. Liseberg finns. Den var ju del av Göteborgsutställningen, en medveten satsning på besöksnäringen under Göteborgsutställningen 1923. Eller byggdes bara Liseberg som en större folkpark ämnad för den grå massan av göteborgare? Hum, det tål att tänkas på.

Frågan är, vad är city branding och vad är inte city branding? Jag blir lite orolig när du nämner detta eftersom jag generellt tycker lustfullheten i stadsbyggandet försvann ungefär samtidigt som den socialdemokratiska bostadspolitiken gjorde entré. "Vi ska bygga bostäder, that's it". En sådan kommunikation från politikerna riskerar att leda fel. För vilka mervärden har vi lyckats skapa under 25 års stadsbyggande på Norra Älvstranden? Inte så mycker väl? Jag tycker istället man ska bejaka mervärden. Det gynnar inte bara oss/dom kreativa utan även oss/dom i den grå massan.
 0
Gunnar Einarsson (8 September 2010 21:47):
Hej Emmali, kul att du blandar dig i tråden!

Kan väl säga att jag tror jag håller med dig beträffande grönområden. Det är ju när kontrasten mellan stad och park är dramatisk som man uppskattar parken. Båda behövs i en levande stadsmiljö, men i vettiga proportioner. (Läser man Jane Jacobs så ägnar hon rent av ett helt kapitel åt denna fråga.)
Vad gäller "City Branding" så finner jag fenomenet närmast lite fånigt. Jag är så gammelmodig av mig att jag anser att en stads storlek och betydelse är en följd av dess handel och industri. En växande befolkning i sig är inget självändamål. Om gentrifiering tycker jag sedan rent instinktivt inte. En dynamisk och framåt stad har användning för sin arbetarklass och behöver inte annonsera sin existens genom mytbildning kring imaginära värden.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.