Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Trettio våningar upp eller trettio stationer bort?

 
Rickard Nordin (C), vice ordförande i CUF och kandidat till riksdagen och Göteborgs kommunfullmäktige, skriver idag om sin syn på framtidens Göteborg.

Jag har en dröm. Jag har en dröm om ett Göteborg där människor träffas och umgås med varandra över sociala gränser, mår bra och har arbeten. Det finns många olika delar som ska lösas för att vi ska nå dit, men stadsbyggnaden har negligerats alldeles för länge.

Vi behöver ett större grepp på hur vi bygger Göteborg. Just nu byggs Göteborg mer på bredden än på höjden. Förutom att det tar yta och grönområden i anspråk ger det en gles stad som är omöjlig att bedriva en fungerande kollektivtrafik i. Det är trist att man inte lärt sig av de utplattade amerikanska förorterna. En bred stad blir bilberoende, dyr och omiljövänlig. När Göteborg växer ska vi fokusera på den täta blandstaden, vill man bo i en villa i avskildhet och tystnad finns det kranskommuner.

Jag vill se en stad som utmanar. En stad som eggar sinnet och inspirerar människor. En stads-/stadsmiljöarkitekt med tidsbegränsat uppdrag vore ett lyft för att få in nya tankar och idéer i stadsbyggnaden. En person som vågar bevara, men samtidigt förnya. Hur styvmoderligt Gårda har behandlats är bara ett i raden av exempel på hur välbehövlig en stadsarkitekt är.

Det behövs också ett större fokus på den sociala dimensionen i hållbarhetsbegreppet när det gäller stadsbyggnad. Genom att planera våra bostadsområden med blandade upplåtelseformer, med olika lokaler i bottenplan, med fler gemenskapsutrymmen och med små kvartersbutiker får vi ett mer socialt liv i kvarteren och tryggheten ökar. Det är viktigt att bygga flexibelt från början så att inte exempelvis takhöjder hindrar varierat utbud i lokalerna. De extra kostnaderna för lokalerna kan lösas genom att tillåta ytterligare en våning.

Det blir också mer levande och tilltalande att bo där trädgårdar kan skötas gemensamt och där vägar agerar integrerande inte avskärmande. Gröna tak och gröna fasader måste utnyttjas, inte bara för att det är bra ur estetisk synvinkel utan sparar också energi i byggnaderna och kan ge små kolonilotter på taken. Det är i möten mellan människor som åsikter bryts och nya idéer uppstår. Utan de mötena blir vårt lands utveckling både trögare och fattigare.

Flexibiliteten måste vara genomgående i byggandet. Parkeringsplatserna är ett typexempel. Tänk om vi kunde ha en betydligt mer flexibel parkeringsnorm. Studentbostäder behöver sällan speciellt många p-platser (annat än för mopeder och cyklar) medan dagens glesa byggande utan kollektivtrafik behöver fler. Det bästa vore om marknaden faktiskt själv, byggare och boende, kunde komma fram till ett rimligt antal.

Parkering i markplan ska undvikas i möjligaste mån, underjordiska garage eller utrymmessparande lösningar som P-snurran i Stockholm borde användas mer. Vallgraven är ett typexempel på en plats som blivit inparkerad och otillgänglig p.g.a. bilparkeringarna.

Om vi ska kunna möta den väntade befolkningsökningen behövs bostäder i mängd. Jag är övertygad om att det går. Får jag chansen i kommunfullmäktige är byggnadsnämnden, där vi idag är orepresenterade mitt förstahandsval, även om allt är en förhandling. Jag vill se nya tankar och välkomnar Yimbys hårda arbete och er hjälp för jag är långt ifrån fullärd. I Göteborg behövs ni. Det behövs engagerade människor som vågar för jag är övertygad om att vi är många som hellre bor trettio våningar upp än trettio stationer bort!

Rickard Nordin, Centerpartiet

kandidat till riksdagen och Göteborgs kommunfullmäktige
vice ordförande i CUF
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Håkan Cullberg (13 September 2010 00:37):
Instämmer 100% med Rickards vision för Göteborg. Se här en politiker, som bär Yimbys tankar fullt ut. Lycka till med kryssen på valsedeln!
 0
Matthias H. (13 September 2010 00:44):
Ja hehehe banne mig om man inte ska rösta lite "bonnigt" ändå. Det vore första gången för mig.
 0
Olof Antonson (13 September 2010 01:03): Online
Det är trevligt att fler och fler partier börjar inse vikten av en vettig stadsplanering :)
 0
Krister Malmqvist (13 September 2010 08:49):
Richard Nordin glömmer följande: Att bygga högt gör att barnfamiljer utestängs. Det blir kategoriboende och i värsta fall "Gated Communities" p.g. av att kostnaden att bygga nytt och högt utestänger nästan alla utom medelålders och äldre med god ekonomi. Dessa kommer från villaområden typ Askim och Hovås när barnen blivit vuxna. Kolla på vilka som bor i Turning Torso i Malmö. Hyran för en 3-rummare är 17.000:- per månad. I Limhamn bygger de Victoria Park med insatslägenheter om 3 rum och kök för prislapp 4 miljoner. De riktar sig till
nämnda kategori medelålders rika.
 0
Alex12 (13 September 2010 09:25):
@Krister - Priset sätts efter utbud och efterfrågan. Där tomtmarken är dyr är det billigare att bygga högt.

Eftersom utsikten i Turning Torso är unik (->större efterfrågan) kan de ta ut sådana priser. Om fler liknande objekt skulle finnas skulle dock priserna sjunka.

Även priserna i centrala Göteborg är mycket höga. Låga byggnader ger få objekt och priserna rusar ytterligare. Tomtmarken är så dyr på centrala platser att oavsett om du bygger högt eller lågt så kommer inte de som har det sämst i samhället ha råd att bo i nybyggda lägenheter. För att så skall ske krävs kraftiga subventioner från kommunen.

eller menar du att det är de är annat än någorlunda välbeställda som bor på Norra Älvstranden?
 0
Johannes Hulter (13 September 2010 09:37):
@ krister: Din argumentation är förvirrande. Inser du inte att ditt exempel med Victoria Park inte är ett bevis för din tes utan snarare ett motbevis? Höjd och pris har uppenbarligen inte det enkla samband som du påstår.

Det står var och en fritt att ha ett irrationellt ogillande av höga hus om man nu känner för det. Ska man försöka övertyga andra får man dock försöka skarva ihop lite bättre argument.
 0
Erik Sandblom (13 September 2010 10:05):
@ Krister, det kan tvärtom bli så att högre hus gör det billigare att bo. Jan Jörnmark skriver om hur det behövs höga hus med många lägenheter på Heden för att balansera den höga kostnaden för de parkeringsgarage som många anser nödvändiga. Det kostar 200 000 - 400 000 kr per plats att bygga p-garage, lika mycket som en fin bil.
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​10​/​0​2/​kronika-​var-​ska-​framtiden_​.​.​

@ Rickard Nordin: jag håller med! Särskilt om parkeringsnormen! Här är en jättebra sida som detta, som du nog har sett
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Parkeringsnorm
 0
Daniel (13 September 2010 10:18):
Höga hus är roligt, trevligt, bra och diverse andra positiva ord. Det finns dock ett negativt (för vissa är det dock positivt) och det är att det är dyrt att bygga högt pga bygglagar och säkerheter. Det finns någon magisk gräns vid runt 16,17,18-våningar som gör att det fördyras drastiskt om man bygger högre. Personligen så tycker jag att man ska sluta tramsa med 4-5våningshus och istället satsa på 8-10våningar i snitt med enstaka höjdpunkter på runt 18 (om inte någon känner för att bygga mer givetvis), men det kan bli problematiskt att försöka säga att ett visst område ska vara avsett för kanske 30-våningarshus. Det kommer att vara väldigt öde väldigt länge.
 0
Johannes Hulter (13 September 2010 10:29):
@ daniel: Jag är emot höjddogmatism åt båda hållen. Finns det intresse för att bygga 50 våningar är väl det trevligt, men det lär ju vara undantagsfall. Det viktiga är, precis som du påpekar, att man får upp snitthöjden. Vi behöver inte bygga Manhattan-täthet (även om jag personligen inte skulle ha något emot det), det räcker om vi bygger Linnéstaden-täthet.
 0
Daniel (13 September 2010 10:55):
@Johannes.
Man kanske kan viga ett område för lite friare exploatering, där krav på harvande i bygglovsinstanser i all evighet inte ska gälla. Ringön skulle vara idealet för detta, det bor inga runtomkring som kan klaga och hela stadsdelen är en gigantisk kåkstad. Området måste dock tyvärr ändå då få klara direktiv från början så att man inte bygger ett nytt Ringön. Kanske återuppgrävande av kanalen hade varit något positivt för den stadsbilden, för att sedan låta det bli en kreativ och exprementiell stadsdel (vilket det nästan är redan nu fast med minimalt med boende).
 0
Håkan Cullberg (13 September 2010 11:37):
Klart att man kan viga ett område för högre hus och skapa en skyline för Göteborg. - Det nya Göteborg - Titta gärna in på vår hemsida och ta del och kommentera - Välkomna!

http:​/​/​vikinggreen.​se
eller kika här direkt för en kortversion
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​ts-​XaOVQXv8&feature=​pla.​.​
 0
Johannes Hulter (13 September 2010 11:40):
@ daniel: Det skulle nog gå nog alldeles utmärkt redan idag, om den politiska viljan fanns. Överklaganden etc blir det ju i alla fall, oavsett hur lågt eller menlöst man bygger. Ringön är väl del av riksintresset förmodar jag och speglar på ett kulturhistoriskt unikt och omistligt sätt den planmässiga apatin i det tidiga 10-talets Göteborg.
 0
Olle Jansson (13 September 2010 11:48):
Jag vet inte riktigt om jag är så vidare imponerad över C-politikers vurm för att lyfta fram 30-våningshus gång efter annan. Det tycks vara en gemensam strategi. Här i Muppsala hörde jag för en tid sedan en C-politiker förespråka ett 40-våninghus i Gottsunda (motsvarande Angered). Det tycks i grund och botten handla om att bygga hus som i teorin (men näppeligen i praktiken) slänga upp skyskrapor på platser där få antas överklaga (i uppsala får man inte förstöra den unika stadsbilden samtidigt som ingen åker får röras utanför staden) samtidigt som man verkar vara progressiva och handlingskraftiga.
 0
Håkan Cullberg (13 September 2010 11:57):
@Johannes: Ringön skulle fungera som en utmärkt "bakgård" för ett utvecklat och grönt Frihamnen. Om nu Frihamnen eller Det nya Göteborg som vi valt att kalla vårt koncept, skall bli den smältdegel och showroom för ny grön teknik i alla tänkbara avseenden - Sveriges shoowroom i världen - så är det alldeles utmärkt att uppfinnare, studenter och andra kan verka med låga hyreskostnader i enkla lokaler på Ringön. För att vara extra tydlig så är vår tanke att Frihamnen blir den blandstad som alla önskar allt enligt Yimbys koncept.
 0
Krister Malmqvist (13 September 2010 15:49):
Ringön blir utmärkt som experimentområde för skyskrapor. Dessutom äger kommunen mesta delen av marken så arrendena kan sägas upp när de går ut.
 0
Rickard Nordin (13 September 2010 20:36):
@Erik Sandblom - Ja, jag har sett den, det är bra siffror som visar på hur dyrt det faktiskt är med parkeringar i större städer. Och du har helt rätt om Heden.

@Daniel & Johannes - självklart handlar det inte om att bygga exakt 30 våningar, utan som ni säger att höja snitthöjden på ett klokt sätt.

@Krister, Håkan, Johannes & Daniel - Ja, Frihamnen och Ringön är juhelt katastrofalt idag, så centralt men så outnyttjat. Här finns det onekligen potential för en helt ny stad för att binda samman Göteborg.

@Olle - Jag känner inte till Uppsalapartisterna och kan inte svara för deras planer. Men för min del är detta ett genuint arbete och ett intresse, inte bara symbolpolitik som du vill få det att låta som.
 0
Hannes Johansson (14 September 2010 09:04):
Bra artikel, väl formulerat! Jag hoppas verkligen att vi kan väcka intresse för sådana här frågor hos så många politiker (politiskt aktiva) som möjligt. Man får ju intrycket ibland att en del inte ens reflekterat över dem.
 0
Erik Sandblom (14 September 2010 13:31):
Hannes, jag tror väljarna måste trycka på för att politikerna ska reflektera över frågorna. Politiker är trots allt vanliga människor dom också. Du och jag kanske tycker att parkeringsnormer är det mest spännande som finns, men de flesta känner inte till att de existerar.
 0
Hannes Johansson (14 September 2010 13:45):
Precis. Just därför att många koncept vi talar om är i princip helt okända för många tror jag att vi tillsammans kan åstadkomma många förbättringar genom att diskutera sådana här saker. Både för att väcka opinion och för att samtala direkt med sittande politiker.
 0
Erik Sandblom (14 September 2010 21:36):
.
 0
Jan (15 September 2010 00:25):
@Nordin

Har inte mycket att direkt invända mot det du skriver. Jag instämmer helt i att Göteborg behöver betydligt mer tät blandstad än idag. Staden behöver faktiskt inte nödvändigtvis ha Falköping (ursäkat mig Falköpingsbor) som förebild. Och några häftiga skyskrapor i lämpliga lägen borde det också finnas plats för om någon vill bygga dessa.

Men för att man vill verka för betydligt mer tät blandstad och har lite häftigare ambitioner än staden har idag borde det inte behöva betyda att man är för att Göteborg överlåter byggandet av alla andra boendemiljöer till kranskommunerna.

Först lite siffror:

Stockholms kommun: Yta 188 km2 ; Invånarantal ~830 000
Göteborgs kommun: Yta 450 km2; Invånarantal ~509 000

Om Göteborgs kommun skulle ha samma befolkningstäthet som Stockholm kommun skulle Göteborgs kommun ha ~2 miljoner invånare.

Det borde finnas utrymme att i Göteborg bygga så mycket central blandstad så man storknar men ändå ha gott om utrymme så det räcker till och blir över för att bygga villor, radhus (kanske stadsradhus) för de som inte önskar bo i täta blandstads eller innerstadskvarter. Vad har Göteborg att vinna på att "tvinga" en ofta relativt välbeställd medelklass, som i alla fall delar av livet önskar en mer småskalig miljö ut till kranskommunerna?
 0
Hannes Johansson (15 September 2010 08:05):
@Jan: Om man skulle ta och räkna antalet bostäder placerade i miljöer som är tät blandstad och antalet bostäder i miljöer som inte är det (husipark, villor, radhus osv), så är jag ganska övertygad om att det skulle gå ganska många icke-urbana bostäder på varje urban bostad. Ser man på vad som byggts de senaste 80 åren är det i princip enbart icke-urbana boendeformer.

Jag tror med andra ord inte att det är någon risk att det blir någon större brist på icke-urbana boendeformer inom en överskådlig framtid. Även om vi skulle fördubbla innerstadens storlek och kapacitet, så tippar jag på att det fortfarande skulle vara fler ur den välbeställda medelklassen som "tvingas" bo i icke-urbana områden än tvärtom.

Dessutom är det ju väldigt dyrt att bygga i jungfruliga, perifa områden eftersom det innebär infrastrukturkostnader och mer bilism även i staden. Ska man bygga icke-urbana boendeformer, så bör man ju i så fall koncentrera det kring befintliga perifa områden där det redan finns goda kollektivtrafikanslutningar. Och eftersom de platserna är ganska få, skulle det nog ganska snart fylla på tills områdena inte är så småskaliga och gemytliga som antagligen var ambitionen.
 0
Daniel (15 September 2010 09:51):
Tänk att folk är "tvingade" att flytta till Torslanda eller Lerum och bila var dag... egentligen vill alla att Göteborg ska se ut som Manhattan, men pga att vi antagligen har ett Nordkoreanskt styre så blir det istället en stad som ser ut som Los Angeles.

Eller så är det helt enkelt så att folk inte inser sambandet mellan att alla vill bo i villa och utspritt, och trängseln bland bilarna på vägarna.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.