Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stadsarkitekt eller inte - det är frågan

 
En vanligt återkommande fråga i Göteborgs stadsplaneringsdebatt är kravet på en stadsarkitekt. Sedan Gunnar Jansson avgick 1999 har Göteborg inte haft någon sådan position. Många fäster stora förhoppningar till en stadsarkitekt. Det har också diskuterats en del här på Yimby.

Personligen är jag varken för eller emot utan håller med Ola Nylander i dagens GT. Det är andra saker som verkligen behöver förändras, oavsett om vi har en stadsarkitekt eller inte. Men visst, om en stadsarkitekt skulle kunna se till att detaljplanerna i större utsträckning följde översiktsplanen så är jag för en stadsarkitekt. Det var ungefär det jag försökte förmedla till GT när de intervjuade mig om frågan.

För övrigt är det bara att instämma med Nylander när han frågar sig varför det är så tyst från de professionella:

Varför hörs inget från alla de arkitekter som jobbar med stadsbyggnad i Göteborg? Självfallet finns där den unika kunskapen om staden. Varför låta debattörer föra stadsbyggnadsfrågorna i stället för att göra det själva? Att det finns ett stort intresse för stadens utveckling framgår av den debatt som förs på nätet, bland annat i Yimby.


Yimby välkomnar alla, såväl professionella arkitekter som vanliga enkla "debattörer", som vill vara med och föra stadsbyggnadsfrågorna. Ska det bli någon diskussion så måste också någon våga diskutera.

Så vad tycker ni? Ska vi ha en stadsarkitekt?
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Ola E (17 September 2010 15:31):
Haha, Nulander, he had it coming. :)
 0
Niklas S (17 September 2010 15:40):
Varken för eller emot. Det känns som att resultatet av att införa en stadsarkitekt blir väldigt avhängigt vem denna person är. Det kunde rentav bli värre...
 0
Daniel Sjölund (17 September 2010 15:52):
Någon sorts moderator som får igång och styr diskussionen om stadsplaneringen i Göteborg tror jag skulle vara bra.

Kommunikationen mellan politiker, tjänstemän, konsulter och medborgare kan säkert behöva en puff i rätt riktning.
 0
Fredrik Friberg (17 September 2010 15:53):
Ja, om det är stadsarkitekt som har yimbyistiska värderingar :)
 0
Håkan Cullberg (17 September 2010 16:04):
Ola Nylander heter min kollega. Ola har en stor poäng i att de yrskesverksamma arkitekterna är helt tysta. Egentligen mycket märkligt- en kombination av rädsla och ångest att sticka ut, att avvika från mängden. Arkitekterna styrs av en märklig följa John mentalitet, man ritar gärna sånt som andra har gjort tidigare, och då i dagsläget fyrkantiga kartonger som är direkt besläktade med Hammarby Sjöstad. Man tar det säkra före det osäkra. Arkitektkåren är på samma gång en avundsjuke bransch likaväl som kåren skyddar varandra och man diskuterar helst bara bland likasinnade. Samtidigt har vi i Sverige idag inga förebilder. Tidigare hade vi Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz samt efterföljarna Peter Celsing, Carl Nyrén och Ralph Erskine.
Klart vi behöver en stadsarkitekt - men då i rollen som konstnärlig ledare inte som administratör. Då samhällsbyggandet idag är en komplex kedja av förutsättningar, skeden och händelser i många avseenden.

Jag tänker mig att en sådan tjänst skall vara tidsbegränsad på kanske 3 år med en ny stadsarkitekt efter 2 år sen går de båda parallellt under 1 år för att skapa kontinuitet. De som kan komma ifråga är personer med stor integritet och som har en stjärnarkitektstatus med internationellt renommé. Personen ifråga får som uppgift att verka som inspiratör och initiativtagare och som också säkerställer att de byggnader och kvarter som uppförs håller en mycket hög arkitektonisk klass.
 0
Johannes Hulter (17 September 2010 16:07):
@ ola e: Ooops! Tack för påpekandet. Det är nu rättat. :)
 0
Jens Ekengren (17 September 2010 16:10):
Håkan: är det inte en risk att de som kommer bara har 3 år på sig och känner trycket på att skapa sitt eget avtryck på staden, i form av ett nytt experimentellt jättekvarter, ett gigantohus eller en alldeles nyskapande rondell?

Vi har ju ett par arkitekter som alltid lägger fram extrema förslag på byggnader... Inte sjutton tror jag att de skulle nöja sig med att infoga sig i Planen och putsa lite här och där.
 0
Olle Jansson (17 September 2010 16:11):
Så du har gått och blivit kulturpersonlighet på äldre dar, Johannes - skall man gratulera?
 0
Hannes Johansson (17 September 2010 16:14):
Frågan är om inte en stadsarkitekt i rollen som "tyckare" eller "visionär" skulle vara ännu en helt onödig yrkesroll. Det känns som att en stadsarkitekt utan juridisk makt enbart skulle åstadkomma längre handläggningstider och utredningsprocesser. Å andra sidan skulle en stadsarkitekt med juridisk makt också kunna bli helt livsfarlig, om denne hade "fel" värderingar... ;)

Nej, det är nog som sagt först och främst andra ändringar som skall till, och det i form av lagändringar, ändring av planprocessen och handläggningsprocessen och ett tydligare ansvar och bättre uppföljning för att det som faktiskt byggs även uppfyller de mål man satt ut.

Desutom har vi ju i princip en stadsarkitekt redan, den heter Älvstranden Utveckling AB ;)
 0
Henrik Hall (17 September 2010 16:39):
Ja, en bra stadsarkitekt vore naturligtvis bra att ha men om vi skulle få en ny Uno Åhrén sitter vi där som fån. Den stora frågan är väl huruvida Göteborgs stadsutveckling går åt rätt eller fel håll. Översiktsplanen har jag inte läst, men fått intrycket att den är ganska bra. Om den inte följs, utan det byggs som hej kom och hjälp mig vore en stadsarkitekt som kunde styra upp byggandet i urban anda vara bra.
Om byggandet ändå går åt rätt håll kanske man inte skall laga det som inte är trasigt.

Generellt sätt är jag ändå för, så jag röstar principiellt ja!
 0
Olof Antonson (17 September 2010 22:55):
Det behövs en övergripande planering, mindre snuttifiering av stadsbyggandet. Som stadsarkitekt skulle jag föreslå Lilienberg. Först behöver vi dock en bra nekromantiker ...


Översiktsplanen måste få större inflytande och vara ett levande dokument.
 0
Fredrik Rosenhall (19 September 2010 12:06):
Jag tror på en stadsarkitekt - vars huvudsakliga roll skulle vara att kommunicera, problematisera och bygga en kvalitetskultur. Idag råder stora kulturella och kommunikationsmässiga skillnader mellan t ex arkitekter, politiker och byggföretag. Man pratar om varandra, har olika agendor och drivs av olika intressen. Skall en stad utvecklas på ett sätt som inkluderar allt ifrån social hållbarhet till plats för samtidsarkitektur i världsklass måste det råda en öppen och förtroendefull dialog mellan olika aktörer. Annars blir det spretigt och kompromissfyllt. Stadsarkitektens roll (som idag står vakant) bör vara att sätta olika partsintressen i ett större sammanhang och kommunicera vikten av kvalitet i alla led, både internt och mot medborgarna. Denna kommunikatör måste ha ett kommunalt mandat, och han/hon måste stå lite över det praktiska arbetet med enskilda projekt. Jag tror inte att stadsarkitekten bör vara en internationell stjärnarkitekt. Göteborg är inte där riktigt än. Risken är att en sådan hade förvärrat, snarare än löst, de kommunikationsproblem som idag finns mellan t ex politiker och arkitekter.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6717 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
28 Mars 07:55 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert