Utskrift från gbg.yimby.se
....

Visionera mindre, konkretisera mera!

 
Jag minns när jag för ett par år sedan åkte förbi Grand Hotel Opera vid Nils Ericsonsgatan under arbetet med ombyggnationen. Man hade då satt upp en banderoll på staketet där det stod någonting i stil med "Det finns gott om visioner för Göteborg". Jag reflekterade lite över det där. För visst har det funnits gott om visioner för Göteborg.

Försök till exempel att minnas alla visioner för Heden. Det har visionerats i decennier om den där öppna ytan i centrala Göteborg. Och det kan måhända vara så att just Heden är ett orättvist exempel på visioner som aldrig förverkligats - platsen är ju onekligen oerhört inspirerande att visionera om, och samtidigt så känslig att förändra. Men det finns gott om andra visioner som aldrig blivit verklighet. Minns höghusen på Avenyn, superhuset vid Älvsborgsrondellen eller aktuella Viking Green City i Frihamnen, för att bara nämna några.

Alla de ovan nämnda visionerna har flera saker gemensamt. Dels så är de skapade av enskilda initiativtagare eller arkitekter, och inte av kommunalt tillsatta utredningar. Visioner av detta slag är ju oftast roliga att ta del av och brukar ofta kittla fantasin. Dessutom kommer ju initiativen så att säga "gratis" för kommunala planerare och tar inte tid och skattepengar från stadens invånare. Och dels så har inget av förslagen (ännu) ens delvis realiserats.

Nu skall staden ta ett övergripande perspektiv över det fantastiska, hållbara nya göteborgska, utökade centrum som kommer utgöras av den så kallade Centrala Älvstaden. Ett brett samarbete mellan politiker, tjänstemän och bolag som ständigt närvarande Älvstranden Utveckling AB har inletts för att gemensamt arbeta med Vision Centrala Älvstaden.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att ansvara för ledning och samordning. Arbetet med vision och strategi väntas pågå i två år och enligt en mycket ungefärlig uppskattning kosta ca 20 miljoner kronor. Tanken är att man skall införa ett brett kunskapsperspektiv där man ska utnyttja stadsutvecklingens alla kompetensområden. Tanken är också att föra en öppen dialog med göteborgarna. Målet är en vision om den hållbara staden ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Ungefär som vanligt, alltså.

Under hösten avlöser soppluncherna varandra där man kan få se spännande inspel från diverse olika aktörer. Det kan handla om mer eller mindre visionära bilder av Göteborg år 2050, och liknande.

Frågan jag ställer mig är hur mycket en framtagen vision verkligen kommer påverka slutresultatet. Är det verkligen värt att ägna två år åt att skapa någon slags övergripande vision om hur området kommer se ut om 30-40 år? För det är det tidsperspektivet vi talar om här. Det har ju formulerats liknande "visioner" tidigare, som den om nya Kvillebäcken till exempel. Frågan är hur stor reell inverkan visionen har haft på slutresultatet. Öppna dialoger har vi ju också haft tidigare, till exempel den som lanserade med buller och bång om Skeppsbron. Kan någon dra en röd tråd från detaljplanen till någonting som kom fram under denna dialog?

Det tycks mig inte heller som om det borde ta någon längre tid att formulera en vision som i ett nötskal deklarerar att stadsdelen skall vara en del av Den Goda Staden och att den skall vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Det ter sig som självklarheter. Om man dessutom har översiktsplanen som bakgrund borde man redan nu ha en ganska god idé om vad det är för slags stad man ska sträva efter. När jag besökte ett samtal om projektet som anordnades av projektgruppen i Älvrummet, så verkade sammankallare Lars Ivarson själv fortfarande inte riktigt säker på vad projektgruppen skulle arbeta med mer konkret.

Visst är det bra att ta ett helhetsgrepp om staden och ha de övergripande kraven fastställda innan man gräver ner sig i detaljer som solvinklar och byggnadstekniska frågor. Men då ska man ju helst skapa någonting som har en reell inverkan på slutresultatet, och helst inte en ganska diffus vision om skön stadskänsla med plats för alla. Hade målet varit att arbeta fram något juridiskt vägande men ändå flexibelt, konkret måldokument som anger riktlinjer för ett närliggande arbete med att skapa en hållbar blandstad - ja då hade jag förmodligen känt mindre skepsism och betydligt mer hopp.

Sätt då hellre igång genast: fram med penna och linjal och få sedan ner spaden i marken så fort som möjligt! Sänk tidsperspektivet och visionera om hur vi ska ta reella steg mot den där underbara stadskänslan år 2015 istället för år 2050. Vi är många som gärna skulle uppleva lite skönt stadsliv i Frihamnen innan de flesta som idag är engagerade i frågan har fyllt 80. Visionen kan vi uppdatera allt eftersom tiden går och vi vet vilken verklighet vi har att förhålla oss till. Totalplanering blir sällan som man tänkt sig hur som helst.

Och visst är det roligt, inspirerande och viktigt att visionera samtidigt. Men när jag växte upp visionerade jag om att vid 80 års ålder kunna teleporteras till valfri del av världen på ett ögonblick - inte om att kunna ta spårvagnen till Backa.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Patrik Höstmad (22 September 2010 00:37):
Bra krönika!

Yimby skulle kunnat skapa en trevligare vision och framgångsrikare strategi ca 20 miljoner kronor billigare och ca 2 år tidigare.... ;)
 0
Jan Jörnmark (22 September 2010 06:56):
Huvudet på spiken Hannes. Bättre blir det inte.
 0
Krister (22 September 2010 07:54):
SBK behöver ompröva sin roll i processen. De borde komma med mer konkreta förslag som tillställs Byggnadsnämnden för beslut och inte lägga fram förslag efter förslag som tillställs berörda fastighetsägare och bostadsrättshavare. Det finns alltid någon som förlorar utsikten om nya hus byggs framför densamma. Om alla intressenter skall påverka planprocessen blir resultatet status quo. Dessutom borde överklagandeprocessen omarbetas så att den inte tar så lång tid. En förutsättning är dock att översiktsplanerna för olika stadsdelar får större relevans för detaljplanerna. Om översiktsplanerna är inaktuella är det SBK:s uppgift att se över dessa. En allmän diskussion i Byggnadsnämnden om riktlinjerna för planprocessen vore önskvärd.
 0
Mikael Kreutz (22 September 2010 08:05):
Den Goda Staden...
 0
Sven R (22 September 2010 08:07):
Trots allt, det är ju en öppning för Yimby att få gehör för sina visioner. Jag gissar att visionsgruppen inte själv kommer att producera några planer eller renderingar, möjligtvis ett dokument med urvattnade klyschor. Så det finns goda möjligheter att stjäla uppmärksamheten för den som vill konkretisera i bilder.
 0
Johannes Hulter (22 September 2010 08:53):
@ hannes: Precis så! :)
 0
Peter Sörensen (22 September 2010 10:20):
Så sant som det är välskrivet. Nog visionerat. Hur svårt ska det egentligen behöva vara att skapa levande stadsmiljö med "underbar stadskänsla"? Ju färre yrkesmän, planerare och arkitekter, som blandas in i processen desto större verkar sannolikheten vara att det skulle kunna bli riktigt lyckat. Märkligt. Men det tycks vara så.
 0
Håkan Cullberg (22 September 2010 11:44):
Mycket välskrivet och klartänkt. Fram med lite mer handlingskraft. Yimby har en given roll att ta ledatröjan
 0
Håkan Cullberg (22 September 2010 11:45):
Ursäkta felstavningen - ledartröjan skall det va
 0
Olof Antonson (22 September 2010 15:55): Online
Det är inte så att det vi planerar bygga ska ha uthuggna jättekolonner i sten eller komplicerade ornament av något slag. Vi har ett industrialiserat byggande och hus av enklast möjliga utformning. Det är något som inte riktigt stämmer.

Cheopspyramiden antas ha tagit runt 20 år att bygga. Hur lång tid tar de enstaka kvarteren att bygga vid Skeppsbron?
 0
John T (22 September 2010 21:26):
Minns också skylten utanför hotell Opera: "Det finns många visioner för Göteborg. Det här är vår." Ungefär. Är det på den nivån visionerna måste vara för att genomföras blir man ju rätt beklämd. Men som tidigare sagt, Yimby har ju faktiskt en chans att prägla stadsbyggnadsdebatten. Kanske ett ambitiöst förslag för centrala älvstaden som får igång diskussionen på en bredare front och får allmänheten att bli intresserade istället för bara skeptiska och rädda.
 0
Daniel Sjölund (22 September 2010 21:40):
"Men när jag växte upp visionerade jag om att vid 80 års ålder kunna teleporteras till valfri del av världen på ett ögonblick - inte om att kunna ta spårvagnen till Backa."

:)
 0
Hannes Johansson (22 September 2010 21:43):
@Daniel: By popular demand... :)
 0
Olof Antonson (23 September 2010 01:15): Online
Nackdelen med teleportering är att det kan gå som för den här killen: http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​IidHjCm3xGI


Helt enastående att det inte finns spårväg ut till Backa dock.
 0
Mattias Bolander (23 September 2010 08:17):
Eller så kan det gå som för den här killen vid teleportering:
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​m6vYKJerstg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.