Utskrift från gbg.yimby.se
....

Det Nya Göteborg - Viking Green City

 


Arkitekten Håkan Cullbergs vision för Frihamnen, Viking Green City, har väckt en hel del uppmärksamhet sedan det presenterades. Nu är det dags för en närmare titt på planerna. Torsdag 28 oktober kl 11:45 gör Cullberg ett inspel på Älvrummet. Det är gratis och öppet för alla men kom i tid för det lär bli knökat.

Såhär säger Cullberg själv om tankarna bakom projektet:

Tomas Lundberg och jag kommer att berätta om hur vi ser på hur Frihamnen kan utvecklas för att bli den täta, höga, gröna, hållbara och spännande blandstad som erfordras för att den skall bli en ny del av Göteborgs Citykärna. Vi kommer att visa hur vi ser på kvarterstruktur och hur en stad kan gestaltas i sin helhet så som vi visade på i de tidigare presenterade visionsbilderna från den 12 april i år.

Presentationen kommer även att tydliggöra hur Bananpiren med Vikingakuben kommer att kunna bli navet i Det nya Göteborg, liggande i mitten av det gamla och nya Göteborg. Syftet med hela visionen är att skapa framtidstro och stolthet för vår stad.


Yimby Göteborg skrev också nyligen om Frihamnens potential.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Uffe (28 Oktober 2010 15:02):
Hållbarhet syntes aldrig som ett koncept. Behövs mer än fina ord och 'Green' i namnet att övertyga...
 0
Olof Antonson (28 Oktober 2010 15:18): Online
Fantastiskt förslag!
Modellen konkretiserade idéerna på ett mycket bra sätt, och det som varit lite vagt innan klarnade. Byggnadernas tak påminde om nybyggena i tegel vid Klippan, snarare än de gamla vanliga sockerbitarna. Jag tycker även om att hushöjden varierade inom kvarteren. Jag känner på mig att en del kommer utformas som landshövdingehus!

Några reflektioner:
Jag hade gärna sett en bro bakvägen till kuben från själva stadsdelen (jag förstår givetvis att det finns en poäng med att närma sig den från det tänkta hållet, men det kommer turisterna göra ändå). De som bor i stadsdelen skulle då inte behöver ta en så lång omväg för att ta sig dit, och sedan kan turisterna fortsätta in i kvarteren efter att ha besökt kuben, vilket skapar flöden. Jag tänker mig hur biografer har olika in- och utgångar.

Sedan skulle en välvd bro (ungefär som http:​/​/​upload.​wikimedia.​org/​wikipedia/​commons/​0​/​0​3/​Tyn.​.​ fast lägre och mindre) kunna sammanstråla Lundbystrand med Frihamnen där det i modellen är två pirar på vardera sida. Jag tror det skulle göra mycket för att integrera stadsdelen bättre och undvika återvändsgränder/långa omvägar.
 0
Fredrik Friberg (28 Oktober 2010 16:12):
Nån som vet om föredraget kommer läggas upp på älvstrandens hemsida eller är det kanske nån yimbyist som filmat? /gbg:are i exil
 0
Olof Antonson (28 Oktober 2010 16:26): Online
Jag såg att någon riggat upp en videokamera på stativ (troligtvis personalen i Älvrummet) så det kommer nog så småningom.
 0
Mikael Kreutz (28 Oktober 2010 18:40):
Kom det fram några nya illustrationer?
 0
Patrik Kjällgren (28 Oktober 2010 21:53):
Jag håller faktiskt lite med Uffe där, man pratade om fina gröna tak, kvartersstruktur och massor som lät riktigt bra. Men Green som i miljövänligt kom aldrig riktigt upp... Vill man ha en begränsad biltrafik i området eller bara gräva ner den? Hur ska kollektivtrafiken utformas? - Vilka transportslag ska passera, kapacitet?

Som mittpunkt i staden, de bilar som faktiskt ska till området ska ta vägen vart då, röra sig hur?
Det är trots allt ganska viktiga frågor om man ska bygga såpass tätt.
 0
Olof Antonson (29 Oktober 2010 11:07): Online
@Mikael: Illustrationerna var troligtvis samma som innan, men de hade utarbetat en modell med frigolithus, som en tredimensionell stadsplan. De nya exemplen var i så fall foton från modellen som de sedan lagt ett texturlager ovanpå, så att de vita huskropparna fick lite detaljer.

@Patrik: Jag håller i viss mån med, men de hade 20 minuter på sig. På den officiella sidan står det lite om det: http:​/​/​www.​vikinggreen.​se/​
Jag antar att de ville lansera sin vision, snarare än gräva ner sig i detaljer som kan äventyra allting i bilstaden Göteborg. Från det jag kan läsa på sidan så är det gångfartsgator inom området. De pratar även om platsen som en koldioxidneutral zon, så bilarna får nog skaffa bränsleceller innan de släpps in ...
 0
Håkan Cullberg (29 Oktober 2010 14:27):
Vi välkomnar alla synpunkter på vår vision om Det Nya Göteborg i Frihamnen!

Patrik, tyvärr föll några viktiga aspekter bort under vår presentation på Älvrummet, då vi på 20 minuter skulle få med en total stadsbyggnadsvision sedd ur alla synvinklar.

Vår syn på fordonstrafiken inom området är till att början en vision om att bara bilar med 0 emission/utsläpp får köra här med en maxhastighet av 5 km/h. Parkeringsnormen i området ska bli en bråkdel av vad den är idag, då området ligger cenralt och det istället satsas på en väl utbyggd kollektivtrafik i form av elbussar och persontransport på båtar i kanalerna. Trafik i området sker på de gående och cyklandes villkor, alltså ”gårdsgator”.
Angöring till alla kvarter sker i huvudsak på gatorna mellan kvarteren(se bild)

http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​Publishing/​FileStore/​225/​45c4ee20​-​.​.​

http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​Publishing/​FileStore/​225/​451fd195-​.​.​

men varutransporter är även tillåten utefter kanalstråken och andra gator.
Ledningen för MBits Engineering som reresenterar de transportfordon som drivs med komprimerad luft fanns med som åhörare i lokalen, men vi missade att ta ta upp detta.
 0
Uffe (29 Oktober 2010 16:13):
Det finns tydligen ingen helhetslösning för det 'gröna' sidan här. Om jag ska bygga ett 'grönt' hus, där jag menar 'hållbart ur miljösynpunkt,' jag måste göra mer än bara måla lite grönt här och där och släpper i lite träd i marginalerna.

Saken är att det finns massor (och jag menar massor) av spännande forskning och teori om hur vi ska utveckla våra städer på ett mer ansvarsfull sätt, och jag var inte lite besviken att se inget overtygande i presentationen. Jag ska följa utvecklingen av projektet - jag förstår att det är ett väldigt tidigt sked i utvecklingen - i hoppet att de riktiga 'gröna' ämnen ska få lite uppmarksamhet.
 0
Hannes Johansson (29 Oktober 2010 17:06):
@Uffe m fl: Det är ju viktigt att komma ihåg att "grön" stadsbyggnad inte bara handlar om byggnadstekniska frågor, hur man bygger energisnåla hus och liknande. Täthet och funktionsblandning är i sig miljöargument också. Oavsett hur energieffektiva husen är eller vilken transportform man använder för att ta sig till området, så är det ju mer "grönt" att bygga tätt och funktionsblandat än att inte göra det.
 0
Håkan Cullberg (29 Oktober 2010 17:39):
@Uffe m.fl. Viking Green City skall vara ett i alla avseenden grönt projekt. Meningen är att projektet skall bli regionens och Sveriges showroom i världen med grön teknik, grönt tänkande ja allt som man kan inbegripa och genomföra i detta projekt. Detta är en vision och inte en färdig lösning. Vi välkomnar alla att vara med i denna utveckling. Projektet som det redovisades under 20 minuter kan omöjligen peka på alla de lösningar och idéer som ligger bakom och som kan appliceras i projektet. Vi är bara i början av en process. Det viktiga är att skapa ett forum för dialog. Dessutom ägnades halva tiden av presentationen till att berätta om vikingakuben och vad den symboliserar och ger för näring till för vår framtidstro. Viking Green City-projektet är ämnat att svara upp mot alla viktiga krav och behov som ställs även på social och ekonomisk hållbarhet.
 0
Patrik Kjällgren (30 Oktober 2010 00:15):
Håkan: Jag är absolut inte negativ till idéerna:-) Snarare så att det är kul att lyssna och kanske t.om. kunna komma med intressanta förslag till den dialog du pratar om!
För om man nu ska bygga ett såpass stort område (sett till boende och arbetande befolkning) så krävs det ju goda kommunikationer dit. Personligen tror jag inte riktigt att spårvagn klarar att föra ut dessa mängder till frihamnen (plus övrig trafik till och från ön i övrigt) varpå jag undrar om några sådana tankar har funnits?

Vore väldigt häftigt om en början till tunnelbana/pre-metro/vad man nu vill kalla det, skulle kunna komma ut ur en sådan här satsning. från och med Hjalmar brantingsplatsen så är ju trots allt spårvägen mer eller mindre anpassad för att klara högre hastigheter varpå en överdäckning inom projektet och kring Hjalmar vore riktigt spännande. Även att spårvägen går under jord när den kommer kring centralstationsområdet (eller hela älven.. men leran klarar kanske inte det?^^) så har vi ju en början på tunnelbana här i Göteborg.
 0
Johan Bengtsson (30 Oktober 2010 15:57):
Elbussar och båtar? Ni glömde väl spårtaxi eller?;-) Allvarligt talat vad är det för fel på tunnelbana eller pre-metro???
 0
Anna Eriksson (31 Oktober 2010 22:57):
Jag har inte hört presentationen men tycker det verkar mycket intressant.

En sak som jag dock verkligen inte gillar är namnet, jag hoppas det bara blir ett arbetsnamn. Svenska stadsdelar ska ha svenska namn. Punkt. Det är bara så töntigt med allt detta vurmande för det engelska språket. På samma sätt som vi ska våga vara kreativa när det gäller byggandet av bra stad måste vi våga vara kreativa när det gäller vårt eget språk och hitta på bra namn på våra stadsdelar. Flera engelskspråkiga personer jag känner tycker att vi är ena märkliga och faktiskt lite sorgliga typer som inte vill använda vårt eget språk.
 0
Krister (1 November 2010 08:08):
Instämmer med Anna Eriksson. Namnet bör vara på svenska.
 0
Daniel (1 November 2010 09:04):
Instämmer med Krister och Anna. Det pinsammaste vi egentligen gör i Sverige är att vi försöker vara "internationella" genom att prata och sjunga amerikanska. Träffar man på en kanadensare så har dom svårt att förstå att vi vill använda oss av ett språk som vi tror att vi behärskar, men inte gör det (t.ex. alla fåniga svenska sångare som sjunger på engelska och byter dialekter under låtens gång).
 0
Hannes Johansson (1 November 2010 12:39):
Rent generellt så är jag rätt säker på att Sverige ligger i den absoluta världstoppen vad gäller engelskspråkighet bland länder som inte har engelska som modersmål eller officiellt språk. Svenskars engelska är, relativt sett, oftast mycket bra. Därmed inte sagt att man bör döpa svenska stadsdelar med engelska namn, men det är lite väl Jante att påstå att svenskar generellt är dåliga på engelska. :)
 0
Håkan Cullberg (1 November 2010 12:51):
@Anna, Krister, Daniel och Hannes. Jo - det är enbart ett arbetsnamn för - Det nya Göteborg
 0
Daniel (1 November 2010 14:12):
Jag vill bara säga att vi har faktiskt ett område i Göteborg som heter Prospect Hill.
http:​/​/​www.​hitta.​se/​LargeMap.​aspx?​gatubild&gvX=​640​3894.​.​
 0
Olof Antonson (1 November 2010 22:41): Online
Det finns ingen anledning att oroa sig över någon sorts anglofiering eftersom platsen redan har ett vedertaget svenskt namn - Frihamnen.
 0
JK (2 November 2010 15:35):
Varför inte helt enkelt kalla den Vikingastaden? Vasastaden och Linnéstaden har vi ju redan och har man väl smakat på ordet några gånger känns det rätt naturligt.

Ser för övrigt fram emot att se föredraget på video. Spontant (Håkans bilder) ser det bra ut! Med lite tur så kanske stadsmässigheten lyckas slå rot bland allt det gröna. =)
 0
Olof Antonson (2 November 2010 16:06): Online
Vikingastaden :D

Ok, jag köper det. Då blir det höghus i stavkyrkoinspirerad stil: http:​/​/​media.​ne.​se/​neimage/​120​1254.​jpg
 0
karl (10 Februari 2011 11:44):
Här kommer alternativ design på kubliknande teknikcenter ;)
http:​/​/​www.​dezeen.​com/​20​11/​0​2/​0​4/​tek-​by-​big/​#more-​1152.​.​
(inspiration till Håkan ^^)
 0
Olof Antonson (11 Februari 2011 00:11): Online
Galet, känns lite som ett svart hål man sugs in i :)
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6733 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee