Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stadsbyggnadslöften inför kommande mandatperiod

 
I måndags, en dryg månad efter valet, gick Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ut med att man bildar politisk majoritet i Göteborgs kommun. Göteborg fortsätter alltså ha ett rödgrönt styre. För att få en liten uppfattning om vad man kan förvänta sig av stadsbyggnationen under de närmsta fyra åren skulle jag därför vilja påminna om vilka ambitioner om stadsbyggnad de tre partierna har uttalat innan valet. Det återstår naturligtvis att se vilka gemensamma mål och strategier man så småningom formulerar.

Vi skickade ju ut en enkät till de tre partierna - bland andra - innan valet, och utifrån partiernas svar på enkäten kan vi bland annat hoppas på:

  • Minst 8000-12000 nya bostäder i Göteborg under mandatperioden. Miljöpariet vill bygga 2000 per år, Vänsterpartiet minst 3000 per år och Socialdemokraterna minst 10000 under mandatperioden. Man betonar vikten av att bygga fler hyresrätter och att blanda upplåtelseformer.
  • Färre markparkeringar i staden. Fler parkeringshus och fler parkeringsplatser under marknivå. Lägre antal parkeringsplatser i centrala områden med goda kollektivtrafikförbindelser.
  • Kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken och ett fullföljande av målet om att andelen resor med kollektivtrafik skall vara minst 40% år 2025.
  • En blandning av bostäder och verksamhetslokaler för handel, arbete, service och kultur.

Låt oss nu komma ihåg de löften och de mål som uttalats om stadsbyggnad i Göteborg för kommande mandatperiod. Det gäller att man följer upp dessa och vidtar konkreta åtgärder för att uppnå målen. Om man till exempel ska uppnå målen med bostadsbyggandet så måste produktionen öka enormt mycket jämfört med de senaste två åren.

Det ska bli intressant att se vilka åtgärder som föreslås under den närmsta tiden! Samtidigt är det naturligtvis lika viktigt att fortsätta höja målsättningarna, förbättra strategierna och föra en konstruktiv diskussion om den fortsatta utvecklingen av staden.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel (27 Oktober 2010 09:02):
Det är viktigt att påminna politiker att det dom sade före valet också gäller efter valet, även dom politiker som drog till med att deras vallöften bara var reformambitioner (såsom Maud Olofsson uttryckte det).

Men jag kan nog rent krasst säga att jag tror inte att byggindustrin är så särskilt intresserade av att bygga bort bostadsbristen. Man har ju sagt att en rimlig boendekostnad är en tredjedel av den disponibla inkomsten. Medianinkomsten enl scb är 198 000 kronor för kvinnor och 264 000 för män före skatt.
Om man tittar på dom nya hyrorna i kv Venus, så kostar den billigaste ettan 6488:-, den billigaste tvåan 7199:- den billigaste trean 9235:- samt billigaste fyran 13361:-. Detta är inga lägenheter för vanligt folk precis. Vad som rekommenderas skulle vara att män skulle lägga max 5592kr och kvinnor 4310kr om nybyggda lägenheter skulle vara för singelmänniskor och 9902:- om dom bor ihop.

Men det finns ju inga pengar att tjäna på medelinkomstsingelmänniskor, så varför bygga bostäder åt dom?
 0
Daniel (27 Oktober 2010 09:39):
Vill också säga att bostadsrätter verkligen inte är något alternativ för singelmänniskor då det t.ex. i den billigaste 1:an som byggs på porslinsfabriken för tillfället skulle kosta c:a 6500:- i boendekostnad (lån+avgift) varje månad, och den billigaste tvåan kostar runt 9500:- i boendekostnad.
 0
Mats O. (27 Oktober 2010 11:19):
Tror dessvärre inte att det kommer att hända så mycket. "Blandade boendeformer" upprepas som ett mantra av samtliga politiska partier. Det brukar betyda att man vill bygga småhus och bostadsrätter i Angered och Biskopgården och hyresrätter i centrum och Askim.

# Daniel

Skulle vilja hänsiva till en artikel om bostadsbyggandet i Dagens Industri. En professor i bostadsforskning som uttalar sig och säger att det egentligen inte finns någon bostadsbrist i Sverige. Det som finns är ett socialt och ekonomiskt problem för fattiga, arbetslösa, nyanlända invandrare och så vidare att få tag i en bostad. Denna grupp är inte speciellt attraktiv på hyresrättsmarknaden.
 0
Daniel (27 Oktober 2010 12:10):
@Mats O.

Precis... jag kanske också ska bli professor i bostadsforskning? ;) I alla fall så tycker jag att det är beklagligt att bostäder och dylikt behandlas som vilken vara som helst. Att sälja nya bilar är ju inte heller särskilt attraktivt till fattiga, men skillnaden är att en bostad är en mänsklig rättighet och t.ex. en bil är det inte (även om vissa tycker att en parkeringsplats utanför dörren är en mänsklig rättighet).
Dessutom blir det ett slöseri med skattepengar när företag slipper ta ett socialt ansvar för en levande stad.
 0
Karl H (27 Oktober 2010 13:40):
Det jag skulle vilja se från politiskt håll är en mer detaljerad agenda och en långsiktig strategi över flera mandatperioder för hur man skall uppnå sina vallöften. Strategin skulle tex. behandla hur den rimliga stadsbyggnadstakten kan se ut, tex:
År 1, 1000 nya bostäder
År 2, 1500
År 3, 2250
År 4, 3500
År 5, 4000
År 6, 4000 osv.

Vi måste få igång fler detaljplaner med levande blandstadsfokus istället för, som idag, akut framstressade punkthus-i-park-lösningar bara för att de skall uppfylla politiska krav.

En lösning på problemet (!?!)
Som många poängterat sitter vi göteborgare i en unik sits med stora, helt platta, exploaterbara landområden centralt i staden. Den typ av planering dessa områden kräver har vi inte använt oss av de senaste 100 åren. Vi har glömt hur man gör och hur enkelt det egentligen är att planera sådan innerstad:

1. Dra upp ett enkelt rutnät över områdena
2. Ge rutnätet några enkla kriterier för levande blandstad och koppla ev. på en vision om framtiden.
3. Starta upp arbetet med flera detaljplaner på olika delområden inom rutnäten.

När väl det grundläggande arbetet (1 och 2) och vissa konflikter är lösta går ju resterande arbete relativt fort.

Det system vi har idag är väldigt sårbart och förhandlingar riskerar att stranda när staden hamnar i knät på enskilda markägare som har egenintressen i hur området skall utvecklas. Exempel på det är Backaplan. Jobbar man på en bredare front med flera stora områden kan man använda konkurrenssituationen i sin förhandling med den enskilde markägaren, vilket gör att fokus kan flyttas till vad Göteborgs medborgare vill ha och att det skall gå snabbare till beslut.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.