Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stadsplan Frihamnen

 

Det är hög tid att ta fram konkreta planer för Frihamnen.Många vill se Frihamnen som ett slags Göteborgs litet Manhattan.Utmaningen när man ska bygga stad i Frihamnen är att bygga bort barriärerna. Dagens Frihamnen är ett gigantisk stor öken emellan centrala Hisingsgöteborg och centrala Fastlandsgöteborg. Målet är ju att förena dessa och någonstans på mitten skapa ett nytt modernt centrum för ett framtida tätare och större Göteborg, en del av Centrala älvstaden. Alltså får man välja mellan att fylla igen eller däcka över bassängerna mellan de olika pirerna. Eller vara generös med lågbroar och bevara vattnet och dess kvaliteter. För bygger vi inte tillräckligt med förbindelser mellan de olika pirarna och mellan Frihamnen och fastlandet så spelar det inte någon roll hur mycket man bygger. Man måste kunna ta sig runt i en central storstad utan problem, gärna till fots och med cykel.


Har fritt skissat på lite idéer för en stadsplan för ett framtida Frihamnen. Några av de befintliga byggnaden har vi valt att spara tills vidare och de är lilafärgade. Här ingår även Porslinsfabriken och SVT. Detta medför att planen kan se lite udda ut. Notera att detta bara är en fri idéskiss.

I denna stadsplan förenas Lindholmsallén in i Frihamnen och blir en huvudgata som även i sin tur förenas med den nya Göta Älvbron. Vi har även fått in en ny bågformad bro/gata (banangatan) som förbinder mellan Hisingsgatan och Östra Hamngatan.
Brämaregården växer över Lundbyleden och blir till Frihamnen. Har självklart inte kunnat låta bli att leka runt med Kvillebäcken som går igenom den igenlagda innersta bassängen. Detta skapar en kanalmiljö uppe söder om kanalhuset (SVT) där småskalig och extremt variationsrik bebyggelsemiljö kan skapas. Ett litet Svenedig helt enkelt. Här och längs norra sidan av Lindholmsallén kan man även fortsätta på den kommande trenden med nya landshövdingehus.

Lundbyleden och Hamnbanan är barriärer mellan Frihamnen och resten av Hisingen idag. Möjliga alternativ till dagens öppna trafikled är 1. Överdäckning 2. Tunnel 3. Boulevardisera. Att däcka över kan vara en bra lösning, problemen ligger i svårigheter att bebygga taket. På skisen ovan området ljusgrönt. Tunnel likt Götatunnel kan man tänka sig men det är både dyrt och man skapar stora trafiksapparater vid ner och utfart. 3. Att omvandla Lundbyleden till en stadsboulevard vore kul att testa. Ett annat alternativ är att leda om trafiken från Lundbyleden in på Lindholmsallén som då blir en stor boulevard i den nya staden. Då kan man bebygga hela området som idag är trafikled.
Hamnbanan vet jag faktiskt inte hur vi ska lösa.

Spårvägen bör trafikera den nya Göta Älvbron och vida bort mot Hjalmar Branting och Lindholmsallén. Även en linje som går igenom Frihamen vore önskvärt.
En annan viktig sak att lägga fram är att man bör lägga om en Västlänken så att den trafikerar Frihamnen, det nya centrum i Göteborg. Planera för framtiden, det bör man gör innan framtiden är här. Men det behöver vi ju inte grotta ner oss i här.

Vi i Yimby Göteborg vill ha en tät stad med högt markutnyttjande. Alltså är det nya centrala Göteborg en bra plats att bygga på höjden. Här kan vi skapa ett monumentalt stadslandskap som innehåller många människor och blir på så sätt en riktigt levande stad. För ska detta område bli levande så krävs det att man tar i ordentligt. Självklart är Frihamnen beroende av sina grannstadsdelar för att centrumaspekten ska fungera fullt ut. Vi behöver till exempel ett tätbebyggt Backaplan och Gullbergsvass.

Vi har en kvartersstruktur med mindre tomter i för att försöka få till en variation av bebyggelse och höjd. Lite samma tänk som när vi lade fram ett förslag för Heden. Detta syns inte på stadsplaneneskissen ovan, men är värt att ha i minnet. Lättare att förstå på nedanstående skisser. Det ser väldigt myllrigt ut och det är väl inte fel!

Sedan värt att påpeka än en gång, vi behöver bättre och tätare älvförbindelser i form av storstadsmässiga lågbroar. Det räcker inte med att vi bygger en ny Göta Älvbro, den ersätter bara dagens bro. Vi behöver få göteborgarna att naturligt röra sig över älven. Så länge vi inte har tillräckligt med älvförbindelser så är inte Göta Älv en särskilt stor tillgång, utan mest en barriär. Så ska det ju inte vara.

Det blir förresten mer Frihamnen nästa vecka då Viking Green City håller i snacket på Älvrummets sopplunch. Läs mer om det här!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel (22 Oktober 2010 16:12):
Ett ord bara:

Snyggt!
 0
Niklas S (22 Oktober 2010 16:16):
Svenedig och moderna landshövdingehus som knyter an till Brämaregården. Lågbroar, höga hus, åtgärd av lundbyleden...detta är ren och skär POESI!

Kanske en liten gästhamn också?
 0
JK (22 Oktober 2010 16:23):
Jag ÄLSKAR det! Helt klockrent! Speciellt den slingrande flodliknande bebyggelsen vid SVT har potential att bli superfin med lite känsla när man bygger husen. Lite Köpenhamn sådär.

Jag utgår från att i ovanstående vision kommer precis VARENDA hus ha verksamhetslokaler i bottenplan? ;)

Kunde man få till ovanstående plan tillsammans med ett förbättrat Kvillebäcken skulle Hisingen sannerligen uppleva en renässans!
 0
Karl H (22 Oktober 2010 16:35):
Stadsplan Frihamnen är klar. (!?!)

Jesper: En fri idéskiss duger riktigt långt. Det är precis detta som jag har saknat! Någon som har en idé och som presenterar den mer konkret. Äntligen kan vi börja diskutera Frihamnen.

Visioner i all ära, men personligen måste jag ha dina typer av bilder/skisser för att förstå hur framtida Göteborg skall växa och se ut.

Förövrigt blir jag mycket positivt inspirerad av den sista bilden i ditt inlägg. Snyggt!!!
 0
Krister (22 Oktober 2010 16:50):
Skall inte Linholmsallen fortsätta till Hjalmarbrantingsplatsen?
 0
Olof Antonson (22 Oktober 2010 16:50): Online
Trevligt! Nu har vi något konkret att utgå ifrån. Lågbroarna är ytterst viktiga!

Jag har dock farhågor om att Frihamnen blir Sannegårdshamnen 2.0, utan broar, eftersom "Göteborg är en hamnstad".
 0
Niklas (22 Oktober 2010 17:08):
Oerhört snyggt, men jag undrar om man inte skulle kunna dra Lindholmsallén vidare och koppla ihop den med Liiteraturgatan. Då skulle urbaniteten kunna sprida sig längs denna och norrut.

Då skulle torget (Hjalmar Brantingtorget?) få flödestillskott från fyra stråk i alla riktningar.

En annan fundering är om skyskrapekvarteren ska vara mindre än slutnakvarterskvarteren.

Vad som är viktigt är att det inte blir ytterligare ett Hammarby sjöstad, utan riktig stad.
 0
Niklas (22 Oktober 2010 17:09):
En annan grej är man ska undvika att "privatisera" kajerna. Ett sätt är att anlägga gata mellan kaj och byggnad.
 0
Sven R (22 Oktober 2010 17:14):
Området runt Svt kommer att få en nyckelroll i planeringen eftersom Norra älvstranden har en getingmidja här, mellan Ramberget och Frihamnens vattenytor. Lustigt nog har jag haft liknande tankar som Jesper där, en småskalig och varierad stadsbild.

Olof, du har helt rätt. Broarna är mycket viktiga för att pirarna ska få ett flöde av folk gör dem till levande stadsmiljöer och inte Sannegårdshamnen 2.0. Eller ska vi säga att ett Kvillebäcken 2.0?
 0
Mattias (22 Oktober 2010 17:36):
Jättesnygga skisser och idéer, gillar speciellt hur du placerat höghusen så de liksom bildar en amfiteater ner mot det stora torget och vattnet.

Har lite funderingar bara av mer praktisk karaktär. Hela frihamnen och är konstgjord och består egentligen inte av mer än ett asfalterat grustäcke på halvruttna pålar från 40-talet. Anledningen till att detta område inte blivit exploaterat tidigare är att marken egentligen inte finns utan man måste fylla ut den från grunden vilket kommer kosta multum desto större byggnader man bygger eftersom man då måste påla ännu längre ner.

Sen undrar jag hur sjöfartstrafik till vänern skall lösas när hela älven fylls med broar?
 0
Olof Antonson (22 Oktober 2010 18:12): Online
Det finns ju ett viking-tema i området, så man kanske skulle kunna dra vänerntrafiken på stockar?

Frågan är om ett fåtal fartyg skall få diktera villkoren för Sveriges andra stads framtida utveckling? För min del kan de muddra Nordre älv, naturskyddsområde eller inte. Annars kan de överväga pråmar. Om det inte blir lågbroar så kommer Göteborg vara en delad stad för all framtid. Hisingen kommer även i fortsättningen få en bebyggelse som präglas av "6 minuter från Brunnsparken", snarare än att Göteborgs stadskärna expanderar.

Frihamnen har en sådan enorm potential, men det blir troligtvis bostadsrätter i låga sockerbitsformer med tillhörande båtplats.
 0
Håkan Cullberg (22 Oktober 2010 18:37):
Jättekul att se att Ni alla är på banan!!! Ser fram emot att träffa Er på torsdag
 0
Fredrik Friberg (22 Oktober 2010 18:47):
Ja den tekniska aspekten är rätt väsentlig här, kan man verkligen bygga höga hus i frihamnen, är det ekonomiskt hållbart att påla om så behövs?

Vänerntrafiken får snällt flytta på sig! Mycket fint förslag!
 0
Jesper Hallén (22 Oktober 2010 18:52):
Skoj att ni gillar det! Forne samordningsDaniel har också varit med och tagit fram skissen, icke att förglömma.

Niklas mfl: Funderar också på det där med Lindholmsallén och om man ska försöka att bättre förena stråken som finns.
 0
Peter Bilist (22 Oktober 2010 19:11):
Bra jobbat, Jesper och Daniel.

Olof: "Det finns ju ett viking-tema i området, så man kanske skulle kunna dra vänerntrafiken på stockar?"

:-)
 0
Mikael Kreutz (22 Oktober 2010 21:20):
Gôrtjusigt!
 0
Scarpa (22 Oktober 2010 22:20):
Efter att ha läst på sidan i drygt ett år slänger jag in min första kommentar..

Gillar det jag ser i förslaget, ett par pointers bara..

Håller med om att man redan nu bör planera för framtiden efter framtiden. Lindholmsallén bör naturligtvis fortsätta mot nya Göta Älvbron men även med en naturlig fortsättning med alléer längs Ringön och mot Backaplan/Kvillebäcken. Brytpunkten vid den stora rondellen kan väl få en lika signifikant identitet för Göteborg som Picadilly circus eller Place de la Concorde?.

Nyckeln till en attraktiv älvstad är absolut broar mellan fastlandet och Hisingen. Från Vikinga kuben och in hela vägen till Gamlestan anser jag att det inte skall vara längre än 3-400 meter mellan broarna. Gärna lågbroar för att binda ihop Frihamnen/Ringön med Gullbergsstrand/Gullbergsvass/Marieholm.

Däremot gillar jag en levande hamnstad och ser helst inga låg eller mellanbroar från Vikinga kuben och västerut. Hellre tunnel vid Majorna och en högbro från Stigberget. Detta skulle ge en fin knutpunkt för skärgårdstrafiken vid Södra Älvstranden.

Dessutom skulle jag vilja lägga en eller två kryssningsterminaler i Frihamnen. En på "nocken" av mellersta piren och/eller en på utsidan av de yttersta husen i det artificiella deltat av Kvillebäcken. (kan bli en underbart mysig stadsdel vid SVT-huset)

Kryssningsturismen kommer att explodera de närmsta åren i Göteborg. Med 150 anlöp per år inom fem år varav minst hälften i Frihamnen kommer tusentals turister att landa mitt i centrum. Tänk vilken häftig marknadsföring för Göteborg att runda Vikinga kuben innan tilläggning och på kvällen kryssa ut via en belyst kub på udden och vidare genom hamnen.

Det var väl mina snabba pointers..
 0
Sonny (23 Oktober 2010 00:42):
Det ser jättebra ut och inspirerande, men jag förstår inte bevarandet av industrifastigheter-blupparna mellan bananpir-området och rondell-området? De fastigheterna är väl inte det snyggaste man sett. Det blir ju en konstig barriär mellan två områden som borde vara ett område.
 0
Patrik Andersson (23 Oktober 2010 09:41):
Maffigt! Helt rätt.

Saknar bara lite taklutningar, tinnar och torn på hustaken. Ja-ja, jag vet att det bara är en volymstudie eller vad det nu heter. Men det verkar ju vara svårt för byggherrar och arkitekter att tänka annat platta tak när de väl sett volymstudiens platta tak.
 0
Jens Ekengren (23 Oktober 2010 18:32):
Läckert!
 0
Matthias H. (23 Oktober 2010 19:33):
Ahhh så bra Jesper.
 0
Henrik Hall (23 Oktober 2010 20:29):
Helt och hållet fantastiskt, verkligen utmärkt. Niklas S förslag om en gästhamn bör också finnas med, Göteborg känns tyvärr inte som en båtstad idag.

Vad tror ni om att förlägga att slags mediamuseum i närheten av Svt-huset? På Ringösidan kanske det Humorns Hus som pratats om så länge. Sture Hegerfors skulle bli glad i alla fall!
 0
Erik Sandblom (23 Oktober 2010 21:27):
Heja Jesper! Jättebra.

Jag tycker inte lågbroar borde vara något större problem för sjöfarten så länge de kan öppnas.

God idé med Västlänken till Frihamnen. Kanske ett känsligt ämne, men jag vill ändå nämna att om man ändå gräver djupa gropar för skyskraporna så borde man kunna bygga en tågtunnel samtidigt. Är det inte så tvillingtornen på Manhattan byggdes, med tunnelbana i källaren?
 0
Anton Rågholm (24 Oktober 2010 04:02):
Ser gôr fint ut. Men borde inte lindholmsallén fortsätta till Ringön?
 0
Jesper Hallén (24 Oktober 2010 11:35):
Jo mycket möjligt. Skissen är inte riktigt optimal i gränsen mot Ringön än.
 0
Tobias Axelsson (24 Oktober 2010 12:37):
Otroligt bra! Borde skickas in till SBK :)
 0
Emanuel Alfredsson (26 Oktober 2010 11:05):
Varför inte applicera denna idé på Hitta.se's 3D-karta? Det ger ju en bättre uppfattning på läget, eller?
 0
Erik Sandblom (26 Oktober 2010 13:32):
Signaturen Memius har gjort en skiss på hur Västlänken skulle kunna dras via Frihamnen.

Postvagnen: Västlänken via Hisingen
http:​/​/​www.​postvagnen.​com/​forum/​index.​php?​mode=​thread&.​.​
 0
Cecilia Strömer (27 Oktober 2010 14:14):
Hej

Kul skiss på Frihamnen! Den tar jag med mig till vår idésamling. Just nu jobbar jag och min kollega Martin med de tekniska förutsättningarna i Frihamnen och de är inte de lättaste. Bland annat är det svårigheter med vattennivåer och jag undrar lite hur Kvillebäcken tar sig över/under Lundbyleden/Hamnbanan. Har ni lyckats lösa det vill jag gärna titta närmare på det!

Hälsningar
Cecilia
 0
Sven R (27 Oktober 2010 16:45):
Gör en kulvert under banan/leden. Klart! Ekologerna kommer säkert att protestera men bäckens flora och fauna står inte och faller med kopplingen till älven. Sportfiskare brukar ändå plantera in fiskyngel överallt.
 0
Johannes Hulter (27 Oktober 2010 19:02):
Det är väl knölnaten som spökar förmodar jag. Men bäcken går väl i kulvert nu? Vad är problemet?
 0
Daniel (27 Oktober 2010 21:32):
Kanalen går under broar. Om jag inte minns fel så är järnvägsbron nyrenoverad.
 0
Forne SamordningsDaniel (27 Oktober 2010 22:33):
@Cecilia: Det var ju ett tag sedan vi spånade på detta, Jesper och jag. Vad jag bla. minns från resonemanget var vi lät lägga Kvillebäcken i/på en akvedukt. Leden och Hamnbanan sänks alltså ner under Kvillebäcken. Vi antog att Kvillebäckens djup på akvedukten görs till en meter och att konstruktionshöjden är 1 meter. Hamnbanan hamnar 8 meter under befintlig marknivå. Vi antog också att Hamnbanan österut börjar sänkas efter växeln mot Bohusbanan så att den hinner komma ner på dessa nivåer med 1% längslutning.
 0
Cecilia Strömer (29 Oktober 2010 10:37):
@Daniel och Sven: ja, akvedukt är nog enklast, det tror jag också. Kulvertar fungerar om nivåerna inte ändras. Men när jag och andra tittar på höjder så ska ju vattnet kunna rinna, flöda också. En akvedukt, hur jag än räknar, innebär pumpning och det är ganska stora flöden i Kvillebäcken. Naturligtvis GÅR det att pumpa men resonemanget ska igenom en miljödomstol också.....
@Johannes. Ja Knölnaten är en rödlistad art som finns precis vid mynningen. Men om vi visar - trots pumpning kanske - att inget i flödet eller övriga livsbetingelser ändras så kanske det kan gå???

Många kepigheter med bäcken alltså.
 0
Jensa (29 Oktober 2010 11:42):
Ok, knölnaten får vi väl vara rädda om då om detta är nästan enda stället där den kan bo. Men bara så jag fattar dig rätt Cecilia, du undrar i största allmänhet om någon har lösning på bäcken, va? För problemet/lösningen är väl detsamma vad man än bygger för stad i Frihamnen, inte av ifalll man bygger ordentlig stad (såsom tex Jespers/Daniels fantastiskt fina förslag) eller inte? Även om man så skulle bygga den numera sedvanliga funkis-i-parken, eller t.o.m inte någonting, påverkar väl inte det hur bäcken i framtiden tas förbi banan/vägen?
 0
Cecilia Strömer (29 Oktober 2010 12:23):
@Jensa: Jag uppfattade förslaget att Lundbyleden och Hamnbanan som barriärer både fysiskt och störningsmässigt var borttaget genom att de grävts ner/överbyggts. Det är ett bra sätt men eftersom leden inte kan krocka med bäcken mitt i undrade jag hur man gjort med bäckens flöde precis vid Lundbyleden. Hur den sen rinner vidare och genom vilket slags stadslandskap är en annan fråga precis som du säger. Att få bort barriären är en stor önskan och då finns det vissa problem (förutom ekonomiska) kring detta att titta på.
 0
Jensa (29 Oktober 2010 12:55):
Ah, då är jag med. Tack Cecilia!
 0
Richard (24 November 2010 11:43):
Melbourne docklands- södra halvlotets Frihamnen, har fått sig en fin byggnad. När blir det vår tur?

http:​/​/​www.​archdaily.​com/​90​70​9/​anz-​centre-​hassell/​#mor.​.​
 0
Richard (24 November 2010 11:46):
Halvklotets ska det stå!

Jämför "Venedig - Stockholm of the south"

ha ha
 0
Göran Åhman (26 November 2010 00:28):
Om bäcken måste vara i dagen, vilket iofs alltid är trevligt tycker jag det viktigaste ändå vore att få ner motorleden. Järnväg med tunga godståg kräver extremt liten lutning i backarna. Järnvägen bullrar men inte hela tiden. Ett förslag vore ju att lägga järnvägen på en bro/högbana genom hela området från Marieholmsbron. Så kan gator, bäckar och stadsliv passera under. Går att ordna stadsmässigt oxå, exemplen är många från andra länder med fler järnvägslinjer in till stora städers centrala järnvägsstationer.
 0
Krister Malmqvist (27 November 2010 10:32):
Gatorna i väst-östlig riktning blir ofta närmast som vindtunnlar på hösten. För att få trivsam stad bör blåsten i frihamnen på något sätt begränsas. Dock vet jag inte hur.
 0
Göran Åhman (27 November 2010 11:36):
Chalmers har la en vindtunnel, man får väl bygga upp en stadsmodell av frihamnen och vända o vrida på den, vända och vrida på gatorna tills man får så lite vind möjligt, från så många håll som möjligt...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.