Utskrift från gbg.yimby.se
....

Grått, grått. Överallt grått!

 
I våras presenterade SCB en rapport, som enligt vissa forskare och andra visade att många stadsinvånare i Sverige lider brist på grönska . Nu har nästa blytunga slag kommit som visar på den veritabla skövling av grönt som i det fördolda pågår i våra tätorter (var på er vakt, för det kan vara är oerhört svårt att uppfatta detta med blotta ögat!) Under rubriken Sverige allt gråare  informerar GP om en vidare bearbetning av SCBs studie från i våras. Denna gång har SCB tittat på vegetationsmängden  i de 10 största tätorterna (notera tätort , dvs sammanhängande bebyggt område, inte kommun eller annat).

SCBs rapport är saklig i sin presentation av statistiken, även om man kan få vissa vibbar mellan raderna i summeringarna om vilken agenda de som efterfrågat statistiken kan tänkas ha. Så vad säger den då som får GP att dra slutsatsen att Sverige blir allt gråare? Jo, att "vegetationsgraden", dvs andelen mark med vegetation (träd/buskar) i förhållande till total tätortsareal, mellan 2000 och 2005 minskade med 1,5% i Malmö och Stockholm, 1,1% i Göteborg, och mellan 0,6 och 1,2% i övriga studerade tätorter.

Det framgår också att för tex Göteborg har mängden "grönyta" (all grön yta, inklusive vegetationsfria gräsytor) per invånare minskat från 281 till 272 kvm/inv. GP poängterar också (med visst mått av ironi?) att "de stackars malmöborna" bara har 150kvm grönyta per invånare (vilket inte är helt sant, det är faktiskt 153kvm – så det är åtminstone 3 grader, mätt på djävlighets-termometern med stort D, mindre synd om de grönskeberövade i Parkernas Stad. Den genomsnittlige Malmöitens bostadsyta/pers är <44kvm , så har de har trots allt också över 3 gånger mer grönyta än boyta per stackare).

Ok, här har vi ju då klara fakta som visar att Sverige blir allt gråare! Eller? Tittar man lite på siffrorna visar det sig bla att när det gäller andelen grönyta i förhållande till tätorternas totala areal handlar det om förändringar i bråkdelar av procent. Det som skett är att det blivit fler invånare, inte att grönytorna minskat. För tex Göteborgs tätort ligger andelen grönyta i procent av total yta kvar på 70% under perioden (för sådana som jag som älskar urbana landskap är det smått svindlande att en tätort kan innehålla 70% grönyta och fortfarande kallas stad...).Vad menar jag med denna bild? Läs vidare...


Men som sagt, vad som också skett (vilket ger viss grund för GPs val av rubrik) är att vegetationsgraden minskat en del. I klartext betyder det att vi fått allt mer gräsmattor. Var hittar vi gräsmattor? Jo, i huvudsak som impediment och "rekreationsytor" vars egentliga syfte är att ge gott om utrymme mellan punkthus så att det blir luftigt, maximalt med lägenhetssol och vida siktlinjer. Kanske dags att fundera lite kring om det verkligen är värt att offra riktig natur för dessa gräsmattor? Att åter ställa frågan om det kvantitet eller kvalitet som är det viktiga när det gäller grönt i staden?

Sverige blir allt gråare? Nej, då får GP komma med något bättre (som kanske att undersöka hur stor del av det som byggs som går i toner av grått).
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olof Antonson (20 November 2010 15:55): Online
Bra att du tar upp det, jag reagerade också när jag läste på GP.se igår.
 0
Niklas Svensson (20 November 2010 16:50):
Sven R gör en bra iaktagelse här http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​10​/​0​3/​gronska-​gronska.​-​overallt_​.​.​

Det är väl ytterligare ett exempel på att kvantitetsräknandet, hur administrativt behändigt det än må vara som måttstock, inte säger särskillt mycket.
 0
Matthias H. (21 November 2010 12:02):
Det är just detta med GP som gör mig mest irriterad. Det är ju naturligtvis inte deras undersökning men när dom nu ska rapportera denna undersökning ifrån SCB så gör dom det utan någon som helst tanke bakom. GP har en enorm influens på människor i Storgöteborg, tänk då om ledningen på GP hade satt sig ner och funderat på vilken typ av stad dom vill att tidningen ska arbeta för. Jag är rätt säker på att dom egentligen vill ha tät blandstad måhända med deras förkärlek för bilar men det må så vara. Så bestämmer dom att när det kommer ut nyheter/statistik som talar emot tätare blandstad då ska vi verkligen ifrågasätta dessa. Vi ska ställa följdfrågor så att våra läsare får en nyanserad bild utav dessa nyheter/statistik.

Men det är just det som GP fallerar på gång på gång på gång. Kanske är det så att ledningen sinsemellan inte har samma syn på hur man bygger stad och visst, det kan man ju förstå. Men någon sorts minsta gemensamma nämnare sinsemellan borde dom komma fram till. Eller så är helt enkelt så att dom inte fattar vilken stor påverkan dom har på folk här i väst. Det finns ytterligare ett alternativ och det är att dom förstår deras påverkan men struntar i det. Alltså Kalle Anka-jounalistik. Och tyvärr tror jag på det sista och det för mig så irriterad. Dom borde dedikera någon till ansvarig för stadsbyggnads-/infrastrukturfrågor, någon som har ansvaret för allt som står om dessa frågor i tidningen varje dag så att deras artiklar pratar samma språk. Kanske Lernfelt kunde tagit tag i det för hon har bra tankar oftast.
 0
Krister (21 November 2010 13:29):
Journalister fungerar ungefär som kändisarna. Det gäller att skapa intresse och debatt. När de skriver en artikel är huvudsyftet att få folk att läsa den. Därför blir det ingen klar linje från GP i stadsplanefrågor. Tyvärr går detta inte att ändra på, men YIMBY kan utnyttja detta genom att försöka få in så mycket som möjligt av sina åsikter i tidningen. Bara det är välskrivet och intressant så tas det in på Debattsidorna eller kanske t.o.m. i en artikel på nyhetssidorna.
 0
Olle Jansson (21 November 2010 14:13):
Det finns la inte heller någon anledning att önska sig att Gepe skall ha en klar linje i stadsplaneringsfrågor. Som dominerande forum för debatt i Göteborg vore det ju tråkig om tidningen baka propagerade för ett perspektiv.

Sedan är det ju inte mycket till nyhet att tala om "grått" när 70 procent är "grönt". Det är kanske lite dåligt att försöka gräva fram en skandal-vinkel på ett sådant material. Att en del grönt försvinner är ju inte heller enbart något negativt, då det innebär arbetsplatser, bostäder och framförallt vägar, vägar, vägar, som är nödvändiga för att ta sig igenom den gröna impedimentdjungeln.
 0
Johannes Hulter (21 November 2010 14:46):
Rapporten är dessutom snarare ett argument för förtätning a la yimby.

Det enda sätt som mängden "grönyta" skulle kunna öka (om man inte ökar tätortens areal ökar genom sprawl) är genom mer tät blandstad (färre villor och bilvägar, fler höghus och kollektivtrafiklösningar). :)
 0
Erik Sandblom (21 November 2010 19:41):
Heja Niklas!
 0
Matthias H. (21 November 2010 21:28):
Olle, just den där skandalvinkeln är så tröttsam. Liksom vad vill GP?

Johannes, det är ju absolut ett argument för förtätning a al yimby men det krävs nog en del pedagogik för att förklara det för gemene man/GP-läsare.
 0
Daniel (22 November 2010 08:42):
Gp kommer att vara nöjd först när alla gator är 6-filiga motorvägar och kantade av p-hus. För det fina med motorvägar, är att den grönyta som blir till i moten räknas som grönyta, medan gräsmattor runt hus inte räknas som det.

det skulle inte förvåna mig att om man räknade efter så skulle t.ex. Gullbergsmotet bestå till 60-70% av grönområden. Och där kan ju då GP:s ledning ha en picknick eller dylikt.
 0
Daniel (22 November 2010 08:46):
Eller vafan... det där menlösa området mellan kvillebangården och Lundbyleden är också säkerligen ett sånt där viktigt grönområde statistisk sett. Det är 1 km långt och c:a 50-150 meter brett. Säkerligen fullt av lekande barn och vuxna som njuter av det gröna gräset.
 0
Niklas Svensson (22 November 2010 10:41):
Nej, GP ska inte ha en fast linje i stadsbyggnadsfrågor (eller andra frågor heller) utan ge utrymme för olika infallsvinklar. Och självklart kan inte en dagstidning göra en vetenskaplig granskning av varje rapport de skriver en notis om. Men de som vill framstå på en högre journalistisk nivå än skvaller- o kvällssblaskorna bör åtminstone bemöda sig med en kritisk genomläsning av materialet de rapporterar om, och försöka se det i sitt lite större sammanhang. Alternativt rapportera helt sakligt att SCB har gjort en rapport som säger si och så, och sen avstå från egna tolkningar som i det här fallet tex att Sverige blir allt gråare. Nu kanske GP har gått igenom det här och kommit fram till att "jo, allt pekar ju faktiskt på att Sverige blir gråare", det vet ju inte jag - men isåfall är jag kritisk till deras kritiska bedömningar :)

@Daniel: "...den grönyta som blir till i moten räknas som grönyta, medan gräsmattor runt hus inte räknas som det" - båda räknas som grönyta. SCB har en definition på 'grönområde' som är 'grönyta' av viss storlek och som ligger utanför bebyggelses sk influensområde - där ingår varken mot eller gräsmattor runt hus (om det inte är väldigt stor gräsmatta).
 0
Daniel (22 November 2010 13:09):
@Niklas

jag skulle då egentligen veta vad som är utanför bebyggelses influensområde men ändå innanför en tätort... Det är liksom två motsatser för mig.
 0
Niklas Svensson (23 November 2010 09:28):
@Daniel: 50m från bebyggelse, och delen av grönytan som då kvarstår ska vara minst 1 hektar (motsvarande 100x100m). Vissa buskage/träd/gräs-partier och parker kan då bli grönområde inom tätort, mycket räknas bara som grönyta. Definitionen är rent kvantitativ och tar ingen hänsyn till kvalitet, tillgänglighet, etc - förståeligt för att SCBs arbete ska vara realistiskt genomförbart, men likväl ganska intetsägande om man är ute efter vilka värden som tillförs stadsinvånarna. [edit:] Eller vilka värden som går, eller faktiskt inte går, förlorade om grönområde/grönyta exv bebyggs.
 0
Daniel (23 November 2010 10:18):
@Niklas

Men det är faktiskt rätt intressant def. tillsammans med vad som är en byggnad. Nu vet jag inte om dom olika myndigheterna i Sverige använder samma ord för byggnad, men om jag inte minns fel så räknas inte vägar och motorvägar till byggnationer (men därimot t.ex. motorvägsbroar). För jag tror inte att dom har gått igenom alla kartor och räknat för det hade ju krävts mer personal till detta, än vad jordbruksverket använder sig av när dom åker ut och mäter trädstammar på våra åkrar (det finns en EU-standard för vad en åker är).
Grönområde: http:​/​/​www.​hitta.​se/​LargeMap.​aspx?​gatubild&gvX=​640​6546.​.​

Ickegrönområde: http:​/​/​www.​hitta.​se/​LargeMap.​aspx?​gatubild&gvX=​640​3832.​.​
 0
Niklas Svensson (23 November 2010 11:40):
@Daniel: Ja precis, det kan bli väldigt konstigt. SCB har datoranalyserat satelitbilder (och sedan gjort någon manuell kontroll, tydligen kan datorn göra fel pga långa skuggor, odyl). Osäker på hur vägar, gator, torgytor, grusplaner, odyl räknas i samband med "influensområde". De klassas annars av SCB som "hårdgjorda ytor", vilket även tex hustak gör.
 0
Daniel (23 November 2010 13:03):
http:​/​/​www.​gis.​lst.​se/​lanskartor/​

vad som är Göteborgs tätort finns här att finna.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.