Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stadsplan Göteborg

 
Fram till 2012 är det tänkt att en grupp, särskilt tillsatt av kommunstyrelsen, ska ta fram en vision och en strategi för Centrala Älvstaden. Det kan tyckas lite överflödigt att spåna fram ännu en högtflygande vision för Göteborg. Vi har redan en utmärkt översiktsplan, som är beslutad och klar. Ja, den är till och med nominerad till Sveriges Arkitekters planpris 2010. Vi har alltså redan en strålande vision för Göteborg som det råder politisk enighet om. Vi ska bygga levande blandstad, med en mångfald av människor, bostäder, verksamheter, färger och former.Blandstad
Inte blandstad

Visionen har vi sålunda. Vad vi däremot är i desperat behov av är en strategi för att förverkliga visionen. Risken är nämligen överhängande att vi vaknar upp 2030 och inser att "oj, Centrala Älvstaden blev visst ytterligare ett trist, segregerat bostadsområde i nyfunkis, trots alla våra fina visioner och inspirerande workshops". Vill vi slippa den upplevelsen så måste vi ha en konkret strategi. Det går inte att planlöst småpilla lite här och där samtidigt som man sprider trevliga men till intet förpliktigande plattityder omkring sig.

Vi måste ha en glasklar kravspecifikation och ett kontinuerligt och skoningslöst ansvarsutkrävande. Vi kan inte acceptera att man försvarar undermålig stadsplanering med fraser som "Rom byggdes inte på en dag". Rom byggdes förvisso inte på en dag men det byggdes inte heller genom att man strösslade ut monofunktionella nyfunkiskartonger. Rom, som alla andra städer, byggdes genom att levande stadskvarter lades till levande stadskvarter.RomInte Rom

En bidragande orsak till problemen i dagens stadsplanering är bristen på helhetsgrepp. Våra städer växer och sprids ut utan någon större eftertanke och diskussion. En bostadsenklav här, ett köpcenter där. Var för sig är projekten, som t.ex. i Kviberg, för trista och ointressanta för att väcka någon större debatt i offentligheten. De medborgare som eventuellt bryr sig är de som råkar bo i närheten och har ett egenintresse att bevaka. Trots att de flesta är väl medvetna om de problem som det samlade resultatet skapar så saknas en demokratisk diskussion om helheten.
"Tänk nytt! Tänk Kvibergsstaden!" Autentisk reklam, tro det eller ej.

Ett sätt att väcka det demokratiska, medborgerliga samtalet om vilken sorts stad vi vill bygga vore att återinföra stadsplaner. I Sverige upprättades tidigare stadsplaner som konkret beskrev hur städerna skulle byggas ut. Flera olika förslag kunde presenteras, tävlingar anordnas och för- och nackdelar debatteras offentligt. Sedan byggde man ut efterhand.Förslag till plan för Gullbergsvass från 1861

Många av de mest populära stadsdelarna i våra städer har tillkommit genom stadsplaner där den grundläggande fysiska strukturen (gator, kvarter etc) ritats ut många år innan det varit dags att bygga. Dåtidens "frimärksplanering" (dvs. att enskilda hus byggdes helt oberoende av varandra) fungerade eftersom det fanns en övergripande, logisk och förutsägbar struktur som som staden kunde växa upp i.

En stadsplan ger en konkret och tydlig bild av hur staden ska utvecklas. Det skapar en förutsägbarhet för både politiker, medborgare, tjänstemän, konsumenter och producenter. Man får helt enkelt något påtagligt att diskutera och ta ställning till på en övergripande nivå. Precis som de planförslag Yimby presenterat för Heden, Backaplan, Frihamnen och som diskuterats på vårt forum.Yimbys förslag för Heden

En stadsplan kan vara generell och bara specificera vissa grundläggande krav: gatudragning, gatubredd, fastighetsindelning etc. Men den skulle även kunna vara mer detaljerad och föreskriva tillåtna hushöjder, lokalanpassning, upplåtelseformer etc. Med en stadsplan får man en konkret struktur för stadens framtida utveckling som gör det mycket lättare att planera för och hushålla med infrastruktur etc.

För att undvika stelbenthet bör man se över och revidera stadsplanen regelbundet och den demokratiska diskussionen skulle naturligtvis fortgå parallellt. Men den skulle ha något konkret att förhålla sig till. Skingra dimmorna och tala klarspråk. Hur ska Göteborg se ut 2030? Låt oss bestämma oss för hur vi vill bygga och låt byggbolagen anpassa sig till det - istället för tvärtom.

Den 18 november kommer Yimby att göra ett inspel på Älvrummet. Vi kommer då att lyfta frågan om en stadsplan för Göteborg och Centrala Älvstaden. Välkomna!
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Karl H (8 November 2010 09:56):
Oj, vad jag håller med!
Stadsplan är definitivt en strategi för att uppnå attraktiv stad. I princip alla våra populära stadsdelar är ju byggda på en stadsplan. Det ska bli mycket spännande att lyssna på er den 18 november.
 0
Daniel (8 November 2010 10:30):
Det skulle vara intressant att veta varför man avvecklade stadsplanen i arbetet utan istället gick in i småområden vilket gör att gator såsom färgfabriksgatan hamnar "i utkanten" av ett område. För i praktiken med modern planering, så är linnégatan i utkanten av två områden (olivedal och kommendantängen). Så om NCC och älvtranden hade fått bestämma så hade linnégatan varit en död gata med släta fasader.
 0
Daniel (8 November 2010 10:36):
För övrigt... kvibergsreklamen får mig att tänka på ett annat område:
Tänk nytt, tänk BRF Bäckebol Den gröna oasen på östra Hisingen - nära till IKEA. (det skriver dom faktiskt på sin hemsida)
http:​/​/​www.​hitta.​se/​LargeMap.​aspx?​gatubild&gvX=​640​950​0​.​.​
 0
Daniel Andersson (8 November 2010 10:51):
En tanke är att övergången från stadsplaner till översiktsplaner motsvarar en övergång från fotgängarstaden till bilstaden. Fotgängarstadens finmaskiga nät (ca 100 meter) motsvaras av vägar/leder (ca 500 meter maskor) i bilstaden/ÖP. Det publika rummet för fotgängare på trottoarer motsvaras i bilstaden av parkering/drive through på tomtmark mellan hus och gata.
Lokaler i gatuplan med skyltfönster mot trottoar ersätts med plåtlådor och reklamskyltar riktade mot bilister. Trottoarens roll som skydd mellan hästdroskorna och husfasader ersätts av gräsmattor som minskar fordonsbuller vid fasaden. Parker ersätts av större parkeringsplatser.
Kanske är huvudfrågan om vi är villiga att gå tillbaks till fotgängarstaden. Eller kan man kombinera de två bättre än vi gjort hittills?

Andra skäl till avlägsnandet från klassisk stad är den dyrkan av ljus och vyer som gör slutna kvarter mindre attraktiva, samt mer rationell och storskalig produktion. Själv kan jag tycka vissa gluggar i kvarteren är OK så länge gatuplanet utformas för att vara levande. Någon större motsättning mellan rationell produktion och omväxlande fasader är det knappast. Det är snarare fråga om en estetisk värdering hos arkitekter att "konstlad" variation är kitschig, jfr tex reaktionen på Jakriborg.
 0
Daniel (8 November 2010 13:23):
@Daniel. Så sant. Boende på hisingen så anser jag att något som är fundamentalt fel är när man har 1 fil som blir 4 filer, för att sedan blir 2 och till sist 1 fil. Det bildar ju gigantiska avstånd (Gropegårdsgatans spårvagnshållplats). På den platsen så kan man få plats med ett Ullevi och ändå kan bilarna få plats (för så mycket bilar åker det inte där).
 0
Olof Antonson (8 November 2010 13:34): Online
Rutnätsstaden har en inneboende flexibilitet att svälja stora mängder trafik, och man kan själv välja den närmaste vägen, snarare än att hänvisas till en förutbestämd rutt längs en motorled. Jag tror mycket på att ha några större gator (tänk Esplanadsystemet, Nya Allén etc.) och sedan många mindre, lite mer finmaskiga mellan dessa. Det handlar för mig om att bygga en stad som utgår från människor i första hand, snarare än bilar.

Det är ett viktigt ämne du tar upp, Johannes. På många andra områden är det självklart att se till helheten, men på något sätt så skall vi nöja oss med "vi bygger lite här och lite där, så kanske det blir bra till slut". Är det för att blidka byggbolagen, att de inte kan bygga annat?
 0
Erik N (8 November 2010 19:52):
Rom... inte Rom... haha!!
 0
Matthias H. (8 November 2010 22:06):
Håller med Erik N. Fullträff Johannes.
 0
Niklas S (9 November 2010 14:31):
Totti Rom. Henriksson nästan Rom.

Viktigt inlägg. Stadsplan nu!
 0
Olle Jansson (9 November 2010 16:44):
Vet inte om man skall vara stolt över att ens bild av Örebrogatan återanvänds så ofta - det är la just min oförmåga som fotograf som gör den så användbar i propagandistiska syften som här...
 0
Johannes Hulter (9 November 2010 16:55):
@ olle: Du får la ta rojalty... Den är verkligen på pricken. :)
 0
Daniel (9 November 2010 17:10):
@Olle. Din bild är väldigt verklighetstrogen, inte dålig. Är det oförmåga att återbilda verkligheten? :) Det är så arkitekternas perspektivbilder borde visas som.
 0
Olof Antonson (9 November 2010 17:53): Online
Ja, somliga saker har en tendens att framställas på ett mycket förskönat sätt, särskilt då av yrkesfolk. Den här typen av dogmafotografering har väl inte riktigt den ambitionen ...

Väderleken bidrar till en ökad realism. Sen kombinationen av den stora vägen och punkthusen. Det ser ut som att platsen inte har någon bakomliggande planering alls, utan improviserats fram (särskilt i relation till fotot av Rom).
 0
Daniel (9 November 2010 21:26):
@Olof. Fast det vi ser över Rom är inget planerat, utan har växt fram. Många arkitekter har varit framme och pillat och ändrat. Givetvis så har det varit skickliga arkitekter som har planerat, men ändå så har det inte varit någon plan som har följts utan det har växt fram nästan organiskt. Det tappade vi när bilen blev normgivande i planeringen.
 0
Daniel (9 November 2010 21:29):
Jämför Rombilden, men en senare kopia
Basilique notre dame de la paix
http:​/​/​www.​panoramio.​com/​photo/​2640​618
Det stället kommer att vara så levande :)
 0
Claes Carlsson-Klauzner (9 November 2010 22:05):
Våga inspireras av historien. Det finns massor att hämta. Från medeltida kvartersstäder med vindlande små trånga gränder och små oregelbundna hus, till boulevardstäder med breda avenyer och stora hus. Kvartersstäder allihop men så väldigt olika. Det finns en stor skatt där om man vill börja utgå från fotgängare och cyklister istället för bilar. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen. I alla fall inte när det gäller stadsplaner.
 0
Olof Antonson (10 November 2010 13:38): Online
@Daniel: Jag menar att staden byggts efter en struktur i det vi ser av Rom, en kontinuerlig stad. Den är givetvis inte planerad in i minsta detalj, som vi gör idag när "färdiga" stadsdelar dimper ner från himlen, men den skiljer sig markant från den vid Eketrägatan. Om du ser från det här perspektivet så tror jag att du förstår vad jag menar: http:​/​/​maps.​google.​se/​?​ie=​UTF8&ll=​41.​90​3475,12.​4680​0​2&.​.​

Se hur staden sitter ihop som ett pussel, medan bilden från Hisingen ger ett intryck av tre hus som godtyckligt strösslats ut på en gräsmatta.
 0
Daniel (10 November 2010 14:25):
@Olof. Nu förstår jag hur du menar. Jag tror att dagens stadsplanerare har som första tanke:
Hur ska vi få plats med alla bilar? Hur många körfält behövs?
sedan kommer övriga tankar som hur många som ska bo där och vad som ska finnas i övrigt. Alla dessa körfält som är avsett enbart för högersvängar kryllar det ju av i Göteborg även inne i stan, men man ser dom knappt i andra städer utomlands.
 0
Olof Antonson (10 November 2010 14:53): Online
Om andra länder gör på ett helt annat sätt, ett sätt som anses felaktigt i Sverige, men som uppenbarligen fungerar, är det då verkligheten det är fel på?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee