Utskrift från gbg.yimby.se
....

Runt Rambergsvallen

 
Området kring Rambergsvallen är ute på programsamråd för tillfället, programförslaget går att läsa här. Det berör byggandet av nya bostäder i den idag rätt glesa stadsmiljön. Dessutom innehåller programmet frågan om en ny arena då Rambergsvallen har passerat bäst före-datumet för länge sedan.

Man skriver bland annat att man vill skapa en "attraktiv och levande stadsmiljö. En blandning av bostäder, verksamheter och fritidsaktiviteter." Det låter ju bra får man väl säga. Vad det gäller fritidsaktiviteter så innehåller det aktuella området idag fotboll- och friidrottsarena, fotbollsplaner, simhall, ishall, utebad, volleyballplaner, kolonistugeområde med mera. Tanken är väl som jag förstår det att man vill spinna vidare på idén med ett slags idrottscenter på Hisingen.


Det är hög tid att göra området mer stadsmässigt än vad det är idag. Som man kan se på flygbilden ovan finns det även en del utrymme för detta, som på så många andra håll i vår stad. Längs med Hjalmar Brantingsgatan finns tankar på att förtäta och bebygga. Även området närmast Wieselgrensplatsen, där vi var på
vandring i höstas, finns mycket förtätningsbar mark.


En annan idé som finns med är en ombyggnad av spårvagnshållplatsen vid Wieselgrensplatsen. Tanken är att man ska byta plats på spårvägen och biltrafiken. Alltså att man flyttar ned biltrafiken i tråget som idag används av spårvägen. Samtidigt däckar man över tråget och anlägger ett kollektivtrafiktorg ovanpå. Detta skulle kunna medföra att dagens torg och handel kommer närmare kollektivtrafiken, vilket skulle vara lyckosamt.


Samrådet för det hela är ute till den 26 januari och man kan och bör självklart skicka in synpunkter om man har några. Även vi på Yimby diskuterar saken på vårt forum såklart.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olof Antonson (17 December 2010 14:04):
Hjalmar Brantingsgatan är en ganska stor barriär i nuläget. Ett nytt Rambergsvallen är intressant, frågan är om det bör ligga på samma plats?
 0
Daniel (17 December 2010 16:44):
Om man ska säga något positivt om dagens situation, så är det i alla fall så att området är väldigt inriktat på motion med tanke på idrottsområdet, och alla stora ytor som man måste vandra över för att överhuvudtaget komma någonvart.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.