Utskrift från gbg.yimby.se
....

Vidareutveckling av stadsplan för Centrala Älvstaden

 
Som de flesta kanske redan vet så har Yimby Göteborg diskuterat en idé om att använda sig av moderna stadsplaner vid stadsutveckling. Tankarna har både presenterats i Älvrummet och skrivits om tidigare. Vi har använt Centrala Älvstaden som referensprojekt för att diskutera konceptet, men idéerna är förstås generella.

Vi har även planerat att skriva vidare om stadsplanen här på bloggen där vi vidareutvecklar idéerna. På så sätt kan vi dyka ner djupare i vissa detaljfrågor och stöta och blöta alla argument. Utgångspunkten är egentligen alla de inlägg och diskussioner om stadsbyggnad som förekommit här på Yimby sedan starten, men då framför allt de diskussioner som förts angående konceptet om stadsplan för Centrala Älvstaden.

Den som sett presentationen i Älvrummet har sett en liten idéskiss på hur en stadsplan för Centrala Älvstaden kan se ut, och ytterligare någon försmak har förekommit här på bloggen. Arbetet med idéskisserna och inspirationsbilderna går emellertid vidare, och kommer utformas allt eftersom diskussionerna går här. Man kan alltså se fram emot fler konkreta skisser på hur en stadsplan kan te sig. Alla är naturligtvis varmt välkomna att delta i diskussionerna och även kritisera och ifrågasätta.En liten tjuvtitt på en idéskiss över stadsplan för Centrala Älvstaden, här Ringön och Gullbergsvass

Det är viktigt att poängtera att de förslag vi jobbar med här inte ska ses som ett slutgiltigt förslag för hur Yimby tycker att en stadsplan för Centrala Älvstaden specifikt bör se ut. Målet med skisserna och förslagen är inte att ge en enad bild av exakt vad Yimby vill se i Centrala Älvstaden, där går åsikterna förmodligen isär och det är inte heller ett färdigt resultat vi är ute efter - det är istället att skapa ett underlag för diskussion och att visa några idéer som bara är ett fåtal av oändligt många tänkbara.


Varför behöver Göteborg en ny stadsplan?


På Yimby har vi ofta belyst vikten av att ta ett helhetsgrepp om staden, att skapa strukturer som möjliggör en positiv stadsutveckling. Den stadsutveckling vi sett de senaste decennierna har snarare bestått i att enskilda exploatörer byggt isolerade, monofunktionella enklaver där man förvisso skapar mycket fina boendekvaliteter men där man förlorar helhetsgreppet om staden och därigenom också misslyckas att skapa även stadskvaliteter.

Vi tror inte att de nybyggda enklaverna genom denna process kommer ackumulera som genom ett lyckligt sammanträffande till en bra, sammanhängande stad. Istället skulle vi vilja att man angriper stadsutvecklingen från motsatt sida. Istället för att låsa fast sig för mycket vid småkorniga detaljer som vilka siktlinjer varje lägenhet bör ha eller vilken hushöjd som tillåts, så skulle vi vilja att man angriper problemet från rakt motsatt håll och först och främst låser fast en viss övergripande struktur som möjliggör den täta blandstad vi vill se. Sedan kan man släppa på tyglarna och låta en så stor mängd exploatörer som möjligt sköta själva utformningen inom dessa ramar.Idén om en stadsplan för Gullbergsvass är inte ny, här ser vi en ritad redan 1861 av J Damm

Därför tror vi att det skulle vara en god idé att damma av konceptet med stadsplaner. I en stadsplan skulle man från politiskt håll kunna skapa en struktur i vilken staden sedan kan växa fram. Planen skulle vara utformad ungefär som en av dagens detaljplaner, men för ett mycket mer omfattande område. Planen skulle hela tiden vara preliminär och kunna anpassas efter de behov och omständigheter som råder i dagsläget. Det viktiga är att man har definierat en övergripande struktur, så att alla vet vad målet är och vad man har att anpassa sig efter.

En sådan plan skulle också fungera som underlag för en diskussion och dialog. Med stadsplanen som utgångspunkt kan man angripa alla de beståndsdelar som är nödvändiga för att skapa den stad vi vill ha. Alla inblandade skulle då ha någonting konkret att utgå från, snarare än luddiga begrepp som "Den Goda Staden".

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Peter Sörensen (8 December 2010 13:19):
Instämmer till fullo med dig Hannes. Ett nytt planinstrumet likt den gamla stadsplanen skulle vara ett stort steg fram i strävan efter fler levande stadsmiljöer. Jag har skrivit en kommentar och länkat till ditt inlägg på Svenska Byggnadsvårdsföreningens blogg ByggnadsvårdsNytt http:​/​/​byggnadsvardsnytt.​wordpress.​com/​20​10​/​12/​0​8/​dags.​.​
 0
Matthias H. (8 December 2010 23:07):
Bra Peter, ju mer budskapet sprids om att vi blir fler och fler som vill ha riktig stad desto större kommer trycket bli på SBK o politiker att sluta ta fram detaljplaner som är antistad (husipark).
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.