Utskrift från gbg.yimby.se
....

Studie: Tätare städer har mindre ekologiska fotavtryck

 
Yimby förespråkar som bekant mer tät blandstad i Göteborg. Anledningarna är flera, och en av de viktigare är frågan om ekologisk hållbarhet - en av de tre pelarna i begreppet hållbarhet. Fler och fler studier visar nämligen att kompaktare, tätare städer ger proportionellt lägre mängd utsläpp av växthusgaser. Utsläpp av växthusgaser är förvisso bara en av många ekologiska aspekter, men ändå en viktig sådan.

I en nypublicerad artikel i Environment and Urbanization har författarna gjort en meta-analys av studier av utsläpp av växthusgaser för 100 städer i olika länder. Om man räknar ur ett konsumtionsperspektiv*, uppskattar man att ca 80% av människors utsläpp av växthusgaser kommer från städer. Trots att endast ca 50% av jordens befolkning bor i städer. Det är inte så särskilt oväntat, med tanke på att konsumtionsmönstren ser helt annorlunda ut i världens städer än ute på landet. Dessutom tenderar rika människor i allmänhet att bidra med mer utsläpp än fattigare människor - och rika människor återfinns oftast i världens städer.

Författarna drar dock slutsatsen att detta är ett ganska obalanserat sätt att se på statistiken, eftersom mängden utsläpp varierar oerhört mycket från stad till stad. Rikare städer har - som väntat - större avtryck än fattigare**, men vad som är mycket intressant ur vårt perspektiv är att även glesare städer har söttre avtryck än tätare. Även inom en enskild stad varierar mängden utsläpp i hög grad för olika områden, och även där kan man se att tätare områden i staden genererar mindre utsläpp per capita.Whitby, Toronto. 13,02 ton CO2 per capita.East York, Toronto. 1,31 ton CO2 per capita.

Resultatet är intuitivt, och vi har sett liknande resultat i liknande studier. Man kan börja skönja mer och mer tydliga evidenslinjer som pekar mot att täta städer i flera avseenden är mer hållbara än glesa städer eller förorter. Om man bygger tätare kan man lättare dela på infrastruktur och annan service. Avstånden blir kortare och transportbehoven mindre.

Men tätheten i städer har också andra, kanske mer vaga, fördelar i frågan om klimatpåverkan. Tätheten skapar nämligen närhet och smidighet - närhet mellan beslutsfattare och invånare, och en ökad smidighet som tillåter snabbare omställning i miljö-policies och omstruktureringar. Klimatarbetet blir, annorlunda uttryckt, mer hanterbart om en viss mängd människor och infrastruktur hålls relativt samlad, än om den är utspridd. Dessutom är städer smedjor för innovation och kreativa lösningar - ska vi lösa problemen med klimatförändringen är det alltså sannolikt att lösningarna kommer komma från arbete i städerna.Vasa/Haga/Linné, Göteborg. Hur många ton CO2 per capita?

För den som inte är rädd för lite teknisk läsning (inte allt för teknisk dock) rekommenderar jag att läsa artikeln i sin helhet här. Det finns även ett sammandrag att läsa från ScienceInsider här. I ett tidigare inlägg efterlyste jag mer stadsvetenskap, en term som i kommentarerna visade sig vara förvirrande och kanske rentav missvisande. Jag vill förtydliga att det är studier av just den här typen jag syftade på - holistiska studier av städers emergenta egenskaper.

Städer spelar en huvudroll på vår planet idag. Över hälften av jordens befolkning bor i dem. De står för en större del av mänskligt producerade utsläpp av växthusgaser. De har visat sig vara ojämförbara ekonomiska motorer och smältdeglar för kreativitet och innovation. Därför är det viktigt att förstå städer, och därför är det viktigt hantera stadsbyggande rätt.


* Med konsumtionsperspektiv menas att man inte bara räknar de utsläpp som genereras från produktion i själva städerna, utan även de utsläpp som genereras av produktion som utförs utanför själva staden, men som konsumeras inuti staden. Dessa utsläpp skulle alltså inte genererats om det inte vore för städernas konsumtion, och bör därför inte ses som isolerade utanför städerna.

** Man bör även tänka på att storstäder utgör större ekonomier än rurala, eller lantliga, områden. Om det alls vore möjligt att producera motsvarande ekonomiska värden i rurala områden, istället för i städerna, hade de rurala områdena med största sannolikhet få ett betydligt större klimatavtryck.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
karl (31 Januari 2011 00:13):
Jag tror också så här.
MEN
Jag har för mej att en av Anders Hagsons studier(om Örebro om jag inte missminner mej) pekar på att det faktiskt inte gör någon större skillnad...
?
 0
Olof Antonson (31 Januari 2011 15:09):
Nej, det gör kanske ingen egentlig skillnad; det är bara en tidsfråga innan vår sol övergår till en röd jätte ...
 0
Johan Kåverud (31 Januari 2011 21:25):
Det är väl ganska enkel matte egentligen. I en stad som är såpass tät som t.ex. London eller New York klarar ju sig en överväldigande majoritet utan bil och kan ändå få fatt på allt vad man behöver genom att det finns nära och bra handel och transporter ändå.
Således tycker jag nog att vi YIMBYiter kan sträcka lite på oss i förvissningen om att vi kämpar för en roligare stad som främjar integration och social blandning OCH som hjälper miljön genom sin struktur som skapar möjligheter för folk att t.ex. leva utan bil och undvika onödiga transporter över stora avstånd.

Ergo:

Tätare stad = Roligare stad = Attraktivare stad = Mer tolerant stad = Jämlikare stad = Miljövänligare stad.

Ipso facto.

Ibland är 1 + 1 faktiskt verkligen 3.
 0
karl (1 Februari 2011 16:36):
Om jag inte minns fel fokuserade Hagsons skrift på att de flesta resor vi gör med bil ändå är inom vårt närområde.
Vi lämnar barnen på dagis, handlar mat rätt nära hemmet etc.
I en tätare stad skulle de allra flesta ändå åka den lilla biten med bil, relativt få skulle börja gå.
Samtidigt skulle städer bli mer svårnavigerade med bil, vilket förlänger restiderna etc.

jag tror att det var vad den gick ut på.
 0
Matthias H. (1 Februari 2011 17:15):
Karl, tveksamt om man skulle ta bilen i en tätare stad. Ska jag sätta mig i en kö för att köra en kilometer? Nä, det hade jag inte gjort. Jag hade gått.
 0
Olof Antonson (1 Februari 2011 17:16):
Intressant. Vad baserar han påståendet om att en tät stad skulle vara mer svårnavigerad på? Utgår han från en traditionell funktionsseparerad stadsbebyggelse av svensk modell? Under mitt besök i San Francisco så tyckte jag att staden var logiskt uppbyggd och enkel att navigera, ändå räknas SF som en av de tätaste städerna i USA (tror bara att det är New York som är tätare, även om andra städer givetvis har högre befolkningsmängd). Det skulle inte kunna vara så att en tät stad blir svårnavigerat under förutsättning att man applicerar det svenska trafiksystemet på den? Det kanske inte nödvändigtvis hänger på tätheten i sig?
 0
Hannes Johansson (1 Februari 2011 17:33):
Diskussionen hade naturligtvis underlättats om vi hade kunnat läsa den där undersökningen av Hagson... :)
 0
karl (2 Februari 2011 00:42):
Absolut Hannes.
Som sagt, jag vet inte vad den heter och jag är inte helt hundra på innehållet, Hagson drog det hela på en föreläsning för 3 år sen som jag var på... Jag minns vissa bilder och några enkla sammanfattande rader möjligen och så då att det handlade om Örebro.

Samtidigt, det finns ju fler goda skäl för förtätning av städer och hade forskningen varit helt entydig.... ja då hade jag knappast ansett den trovärdig. Forskning utan motbevisande studier är sällan bra forskning.
 0
karl (2 Februari 2011 00:46):
@Matthias
visst, men frågan är snarare.... Hur många av våra bilburna resor i en gles stad blir verkligen kortare i en tät stad?
kommer vi närmre den lokala mataffärn? knappt.
kommer vi närmre jobbet? svårt att säga...

@olof
Den glesa staden är oftast byggd ur ett bilperspektiv, den täta är nästan aldrig det.
 0
Patrik Höstmad (2 Februari 2011 01:02):
Googlade. Kanske detta var presentationen?
http:​/​/​www.​soundsettlements.​lth.​se/​fileadmin/​soundsett.​.​

Hagson verkar har lekt med att placera om bebyggelse i Örebro så den blir mer kompakt. Han antar sedan "Omlokaliserat hushåll ges samma resvanor som de nya grannarna med samma socio‐ekonomiska status" och resultatet blir "Kortare avstånd – men marginell eller negativ påverkan på resvanor (givet dagens resvanor)".

Han kommer ändå fram till slutsatsen att
"De verksammaste åtgärderna är 1. Koncentration av arbetsplatser och besöksnäringar till centrala staden 2. Gatunät – många alternativa rutter Inte träd – få alternativa rutter"

Antagandet han gör kan verkligen ifrågasättas. Jag anar även att Örebro är en typisk småstad med med låga 3-5 vånings hyreshus i centrum och villor sex kvarter från torget. Eller?
 0
Olof Antonson (2 Februari 2011 01:24):
@Karl: Jo, jag förstår vad du menar. Jag tänker mest på att en del amerikanska städer kan vara både täta, lättnavigerade (logisk rutnätsstruktur) och svälja mycket biltrafik (flöden fördelas) på samma gång. I SF, som jag tog som exempel, kan man följa en gata från centrum ända ut i periferin. Bebyggelsen trappas av och blir småskalig, men staden upplevs som en väv snarare än sporadiska bostadsområden.
 0
Matthias H. (2 Februari 2011 08:25):
Patrik hehe, Örebro e nog lite större än så. Dom har ju en stenstad t ex.
 0
Johannes Hulter (2 Februari 2011 10:04):
@ patrik: Tack för länken, det var en väldigt intressant slide. (kolla t.ex. s22). All in all verkar det ju vara ett ganska starkt case för (blandstads)förtätning, vilket passar ihop med det jag läst av Hagson tidigare: http:​/​/​publications.​lib.​chalmers.​se/​cpl/​record/​index.​x.​.​
 0
Daniel Andersson (2 Februari 2011 13:47):
Lite OT, ang. Patriks länk: En extra bonus är stavfelen "Ingvar kamrad Design Centrum" och "atomdrivna damsugare"...
 0
Peter (2 Februari 2011 14:41):
Rubriken är missvisande. Studien rör inte ekologiska fotavtryck. Den behandlar bara direkta utsläpp av växthusgaser.
 0
karl (2 Februari 2011 17:22):
Applåder Patrick, ja den där känner jag igen.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan