Utskrift från gbg.yimby.se
....

Visionen om Norra Älvstranden

 

Notera den högra skissen där ett stråk förbinder Norra Älvstranden med det inre Hisingen. Här är Gamla Lundby Nya kyrka fortfarande inte nedbränd.


I de tidiga visionerna för bebyggandet av Norra Älvstranden pratades och skissades det om stråk in mot Hisingen. Dagens älvstrandsstadsdelar är i mångt och mycket idag inåtvända och har ingen större strävan att inleda en närmare romans med inlandshisingen. Lika viktigt som att ta väck älvbarriären borde det vara att knyta samman det gamla Lundby med det nya. Det finns självklart vissa anledningar till den separering som finns. Hamnbanan och Lundbyleden till exempel. Men detta var ju problem som man skulle lösa, barriärerna skulle överbryggas lät det.

I samrådsskissen till översiktsplan från 1987 fanns målen att på Norra Älvstranden ska "servicenivån vara hög med ett mångsidigt utbud av varor och tjänster: socialt kulturellt och kommersiellt."  Det har vi väl inte lyckats med ännu. "En hög kvalitet på kollektivtrafiken ska minska behovet av bilar." Det har ju inte heller lyckats med, ännu ingen utbyggd spårväg på Hisingen. Faktum är väl att det var en större andel kollektivtrafiksresor på varvens tid än den goda stadens. Det är inte med kollektivttrafik i hjärtat man planerar dagens Norra Älvstrandsutbyggande. Idag har vi till exempel två stora externhandelscentra praktiskt taget bredvid varandra, totalinriktat mot bilismen. Man skapar ett bilberoende som inte borde finnas. Men vem orkar bry sig om detta, man bara tutar och kör, parkerar och dör. 
"Bostadsbyggandet ska möjliggöra en socialt och åldersmässigt integrerad befolkning genom ett mångsidigt utbud av upplåtelseformer och lägenhetstyper." Inte heller här har vi lyckats, men å andra sidan lyckas man ju inte med detta någonstans i Göteborg. Citaten låter väl ungefär som de skulle kunna vara skrivna idag och man undrar ju om de har någon betydelse i praktiken.Eriksberg.

Stadsbyggnadskontoret formulerade 1991 några av redskapen för att förverkliga visionen om Norra Älvtranden och Eriksberg. Bland redskapen kunde man läsa. "Satsningar på infrastruktur tvärs älven kan göra läget ännu mer centralt, attraktivt och efterfrågat." Helt riktigt, vi har färjor som förbinder i älvrummet. Dock tror jag inte att någon färja i världen är en tillräcklig ersättare för en bro. Inte i det långa loppet i alla fall. "Därnäst viktigast är nog att så mycket tid och kraft ägnas åt att förklara och prata ihop sig, skaffa sig en gemensam världsbild. Att hela processen fått ta tid är en fördel." Ja inte ska man stressa fram en stad, fast ibland behöver inte saker ta tid på sig. Särskilt då det ofta känns som att den där dialogen aldrig infinner sig. I övrigt kan man läsa "Ett tredje redskap är att i vissa lokaler genom hyresavtalskonstruktioner systematiskt stödja etableringen av småföretag."  "De små förvaltningsenheterna, byggenheterna och arkitektuppdragen är också ett av verktygen för genomförandet av visionen." Det är mycket fina ord och tankar här. "...bottenvåningarna i husen ska ha en våningshöjd på 3,6 m. Det gör dem generellt användbara för verksamheter och ger husen en helt annan livslängd och flexibilitet." "Tillräckligt låga hyror och tillräckligt höga bottenvåningar möjliggör verksamheter." Se, där har vi den hemliga formeln.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Hans Jörgensen (7 Januari 2011 21:33):
Trevligt att se. Skissen visar vad som behövs än idag 24 år senare. Egentligen är det naturligt att de som planerade på den tiden kom fram till en sån kartskiss. Undrar om någon av dom fortfarande är aktiv i dagens GBG-planering.

Vi ska se möjligheterna - mycket av detta går ännu att få till idag, och vid behov till och med justera till dagens förhållanden. Många här verkar till exempel vilja se en broförbindelse Stigberget-Lindholmen.
 0
Olof Antonson (7 Januari 2011 23:10): Online
Intressant det du lyckats gräva fram där. Det är märkligt att de valde att utlokalisera handeln till ett köpcentrum utanför själva Eriksberg. Men ICA är alltså klara med sin superduper market i Sannegårdshamnen nu?
 0
Hannes Johansson (8 Januari 2011 03:08):
Ett bra exempel på att visioner allena inte är ett effektivt verktyg vid stadsbyggnad.
 0
Mikael Kreutz (8 Januari 2011 20:03):
Olof: Yes, ICA Kvantum — I njutingarnas och sinnenas Sannegården...
 0
Krister (15 November 2016 07:55):
Trista förortskvarter!
Inte många utom boende som besöker denna del av staden

Blir södra Älvstranden likadan när man bygger mellan 1:a Långgatan och Oscarsleden?
 0
Krister (15 November 2016 07:57):
Trista förortskvarter!
Inte många utom boende som besöker denna del av staden

Blir södra Älvstranden likadan när man bygger mellan 1:a Långgatan och Oscarsleden?
 0
Ottosson (15 November 2016 11:56):
Inte riktigt sant att inga utomstående besöker denna del av staden. Men de besöker den plats dit de åtvisas, dvs köpladorna vid motorleden. Finns naturligtvis ingen vid sina sinnens full bruk som skulle få för sig att ta en bökig avstickare ner till de enstaka tobaksaffärerna, frisörerna eller pizzeriorna. N:a Älvstranden är, ur ett urbant perspektiv åtm, inget annat än ett kapitalt stadsplaneringsfiasko. Hade det inte varit för vattenutsikt och den höga interiöra standarden skulle vi redan nu ha börjat se området så sakteliga demografiskt gå emot ett nytt Bergsjön eller Biskopsgården (vilket förvisso åtminstone under en övergångsperiod potentiellt hade kunnat vitalisera områden lite genom en demografisk mix).

Dessvärre har vi precis detsamma att förvänta av tex Frihamnen såsom planerna ser ut. För S:a Älvstranden är strukturen också densamma men där kommer det trots allt se en gnutta bättre ut tack vare den direkta närheten till Linné, kan förväntas bli ungefär lika spännande som Masthuggstorget eller Esperantoplatsen är idag. Göteborg tycks oförmöget att inse att scoren på hur gärna man sitter på sin balkong eller äter glass på platsen i juli inte är den ultimata måttstocken på stadskvalitet.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.