Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Låt invånarna skapa staden

 
Under rubriken Krönika lyfter vi ibland fram mer personligt hållna texter som inte nödvändigtvis håller sig inom ramarna för Yimby Göteborgs tvärpolitiska profil. Vi har tidigare publicerat krönikor av bl.a. Emmali Jonsson (mp), Erik Berg (v) och Rickard Nordin (c).

Idag publicerar vi en krönika av Adam Cwejman (fp), ordförande för Liberala ungdomsförbundet och ersättare i Byggnadsnämnden, som ofta skriver klokt om stadsplanering på sin blogg.

Mina föräldrar fick kort efter att de anlände till Sverige 1982 rådet av en vän att inte flytta till de nordöstra stadsdelarna. De ligger långt från stan och det bor bara andra östeuropéer där fick de höra. Med den insikten bosatte sig mina föräldrar i studentområdet Studiegången i östra Göteborg.Valet som mina föräldrar fattade har kommit att prägla min bild av Göteborg. Studiegången var, med sina brister, en vackert exempel på en lyckad blandstad i miniatyr. Olika samhällsgrupper blandades eftersom boendeformerna var av olika sorter. Studenter, småbarnsfamiljer, ensamma pensionärer, nyinflyttade och rik villamedelklass trängdes i samma område, gick till samma affärer och skickade av bekvämlighet sina barn till samma skola. Det ligger något i idén att integrationen är en process som går åt två håll.

I 25 år har jag nu bott i Göteborg. Motvilligt har jag bosatt mig på annan ort vid ett par tillfällen. Mina idéer för Göteborg är egentligen mycket enkla: Det bör byggas mycket och tätt. Reglerna för alla inblandade aktörer, såväl privatpersoner som byggherrar måste förenklas och liberaliseras. Kommunen måste vara mer tillåtande. Som nykomling i byggnadsnämnden (som ersättare) förvånas jag inte över att det går segt med utvecklingen, processen är - på gott och ont - lång och mycket byråkratiskt nedtyngd. Mycket är lagt i händerna på politiker. En nödvändig demokratisk process som tyvärr lämnar lite över till civilsamhället.

Att ha en blandstad kräver reformer som inte enbart kan nås på kommunal nivå. Idag är lönsamheten i hyreslägenheter liten och därför premieras dyra bostadsrätter. Blandningen av boendeformer är liten och andrahandsmarknaden baserad på nepotism och kontaktnät. Det är inte för mycket marknad utan för lite. Bostadsköerna dominerar istället för en vital andrahandsmarknad med privatpersoner. De som föds in i bra bostadsbolag, dvs personer med svensk bakgrund och rediga besparingar flyttar utan problem hemifrån kort efter studenten. De utan kontaktnät och besparingar på banken driver omkring i en djungel av andra- och tredjehandskontrakt.

Små aktörer på den privata marknaden, specialistbutiker, kiosker, krogar och kaféer kräver tätbefolkade mijöer för att kunna vara ekonomiskt hållbara. Alternativet är en enfald av storköp och en stad fokuserad på bilismen. Den strikta uppdelningen mellan privat och offentligt, arbete och boende, kultur och konsumtion är nästan fullbordad i Göteborg.Motrörelsen måste bygga på principen om att ingen enhetlig lösning eller plan för staden kan finnas och att en stor del av lösningarna kommer komma utanför den kommunala beslutsprocessen. Den levande miljön på Andra Långgatan är inte resultatet av ett kommunalt evanemangsstråk, det är en riktig miljö. Den kommer finnas kvar så länge det inte sätts upp hinder för utvecklingen.Göteborg drivs av politikerna som ett företag, ett varumärke som man tror kan planeras fram. Men riktiga städer behöver inte grandiosa projekt, de behöver förutsättningar för riktiga stadsmiljöer, dvs god infrastruktur och stor mångfald av lokaler både vad gäller sort och pris. Sedan kommer invånarna att skapa det där så hett eftertraktade varumärket. Evanemangsstråk skadar definitivt inte men det går lätt till överdrift när politiker hellre bygger pariserhjul än spränger in oväntade bostadsområden centralt.

Den nuvarande tendensen i stadsplaneringen är problematisk.Ta Lindholmen som exempel. Det är en tyst och död sovstad som nu byggs. Det råder en skriande brist på kvartersbyggda stadsdelar. Det positiva är att man nu bygger på ytor som tidigare var stängda för bostadsområden, det negativa att man uppenbarligen inte förstått hur man ska bygga en stad där människor inte bara skyndar förbi undan blåsten på väg hem.

De absolut mest trivsamma miljöerna i Göteborg är de med mest utrymme för det spontana, en bakgård vid Magasinsgatan eller en marknadsdag på Olskroken. Den typen av miljöer är inte omöjlig att skapa i redan befintliga stadsdelar. En utgångspunkt för framtida byggande måste ta avstamp i de miljöer som göteborgarna uppskattar och gärna vistas i. Det behöver framöver byggas kopiösa mängder bostäder men det finns inget som utesluter att det byggandet sker med mer eftertanke än vad som tidigare skett.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel (28 Februari 2011 08:31):
Fast byggbolagen tjänar inte kortsiktigt på att bygga blandstad (och nybyggda bostadsrättsföreningar vill inte ha affärslokaler). Hur löser man det problemet? Dom enda som kan tvinga fram detta är politiker, och då gäller det att politikerna inte är så flata.
 0
Göran Åhman (28 Februari 2011 09:06):
Ja det vore fint, att låta invånarna skapa staden. Men det gör sig inte självt. Invånarna kan endast skapa stad om det inte sätts upp hinder, som du så riktigt påpekar. Stadsbyggnad idag innehåller tyvärr en hel massa hinder. Och jag tror inte man löser upp dessa genom att släppa marknaden fri. Ja iaf inte i själva stadsbyggnadsprocessen. Det är ju resultatet av en handlingsförlamad stadsbyggnadsprocess och marknadskrafter vi ser nu... Döda sovstäder och externa handelskomplex. Utformningen av våra städer har tagits över av byggbolag som genom att ta fram sina egna stadsplaner kan maximera sin vinst. Vad är deras drivkrafter? Ja inte är det en levande stad för ALLA invånare iaf, snarare vintmaximering åt aktieägarna. Ja, och det är som det är, har inget problem med det egentligen. Ett problem blir det först när de släpps lösa och får styra utformningen av min, allas vår stad. Folket eller invånarna måste få tillbaka makten över stadens utformning. Vi har verktygen, en representativ demokrati och företrädare som du i byggnadsnämnder och liknande. Staden har planmonopol. Ytnyttja det! Det är inte byggbolagen som skall rita stadsplaner, det är staden och i förlängningen dess invånare! Först då tror jag det är möjligt att vi kan skapa, inte nya andra långgator, utan snarare skapa förutsättningar för nya andra långgator genom de marknadskrafter jag tror du syftar på i krönikan.
 0
Sven R (28 Februari 2011 09:36):
Bra rutet Göran!
 0
Olof Antonson (28 Februari 2011 14:28): Online
Det finns heller inget anledning för byggbolagen att lägga ner det lilla extra, eftersom de själva inte skall bo där (i jämförelse med förr i tiden). De vill enbart maximera antalet lägenheter och sälja till bostadsrätter fortast möjligt. Vi får cykelrum, tvättstugor, betongväggar och nedfällda persienner i gatuplan. Kanske med en liten gräsplätt runt byggnaden, och en liten häck för att hålla kreti och pleti på avstånd.

Staden köper detta, vi behöver ju bostäder! Det är enkelt att dra slutsatsen att vi har för få - och för stora - aktörer. Samtidigt som staden inte ställer tillräckliga krav på dessa. Detta får även till följd att förortsmässiga bostadsområden äter sig in mot mitten, istället för att stadskärnan vidgas. Vi står och stampar med i princip lika mycket stadskvarter som för 100 år sedan, men med kopiösa mängder plockepinn-lameller, sovstäder och avsevärt fler invånare. Stadskärnan står inte i proportion till hur mycket människor som numera verkar i "regionen". Vi behöver fler livskraftiga stadsdelar, inte fler livlösa bostadsområden att förvara människor i.
 0
Mats (28 Februari 2011 17:08):
Först klagar ni på att det byggs för lite, för långa utdragna planprocesser, för mycket byråkrati etc. Sen när en folkpartist skriver en krönika om byggande och stadsliv, ja då är det plösligt fel på byggbolagen. Dom är hemska vinstmaximerande bolag som bara vill tjäna pengar. Lösningen är alltså enligt er att politikerna ska styra bygg- och bostadssektorn ännu mera.

ja tjena !....
 0
Daniel Bergqvist (28 Februari 2011 17:32):
De fem dominerande byggföretagen vill tjäna pengar till så låg risk som möjligt. Att rationalisera, standardisera och effektivisera tekniska lösningar och processer minskar variationen men gör ej avkall på de värden som säljer bra: balkong + ljus och fräsch miljö. Det är så oerhört enkelt att tjäna pengar på denna typ av koncept. Det funkar i princip överallt, så varför skall byggföretagen ge sin in i en annan, mer komplicerad och främmande, miljö där marginalerna är osäkra?

Hammarby Sjöstad är ett intressant exempel. Stadsdelen marknadsförs som en framgångssaga med avseende på arkitektonisk variation. Tyvärr ger detta inget avtryck i företagens kalkyler. Ökad grad av variation och originalitet passar inte in i den standardiseringshysteri som dagens byggnadsteknik stimulerar.
Resultatet blir, kanske inte helt otippat, ett högt pris på bostadsrätten.

Det är en myt att inte byggbolag/fastighetsföretag kan planera en "organisk stadsplan". Jakriborg utanför Lund och Järla Sjö I Nacka är två exempel på stadsbyggnadskoncept som struntat i trenden.
Vill man som liberal stimulera liknande koncept/miljöer bör man givetvis gå till bords med de aktörer med erfarenhet från sådana projekt och höra sig för vad de efterfrågar.
I övriga fall kan endast planmonopolet tvinga fram resultat i linje med "den täta och varierande blandstaden".

Det överskuggande problemet är dessvärre att väljarna påverkas av den politiker som lovar flest bostäder kommande period. Tråkigt nog kan det bara realiseras om byggbolagen får bestämma hur och var de vill bygga - standardiseringen vinner.

Är det öht möjligt att vända en sådan trend? Jag tror den kan bromsas på följande sätt:
1. koncentrera kommunala resurser till stora planprojekt istället för små
2. erbjud endast små tomter inom området
3. planera där risken för överklagande är liten
4. detaljstyr antalet byggare, arkitektfirmor, lokalyta per aktör etc...
5. ge byggaren möjlighet att själv välja antal våningar, parkeringsplatser etc...

Tyvärr hör jag sällan någon politiker i byggnadsnämnden tala om något liknade - mest drömmar och visioner om att Göteborg kan bli en fantastisk stad formad av dess invånare, aldrig hur detta skall ske.
 0
Sven R (28 Februari 2011 17:39):
Mats, det handlar om att staden ska rita stadsplaner, inte byggföretagen. Det blir inte mer byråkrati av det. Det kan lika väl vara tvärt om, processen snabbas upp. Om jag inte minns fel så tyckte Hans Wallenstam att det vore skönt om stadsbyggnadskontoret hade tagit ett större ansvar i stadsplaneringen med klarare linjer och tydliga visioner.
 0
Olof Antonson (28 Februari 2011 17:51): Online
@Mats:
Det är inte fel att byggbolagen tjänar pengar, men eftersom det ofta får negativa konsekvenser för stadslivet som helhet, så är det något som inte är bra. Det medför att bottenvåningen är helt igenmurad och gatulivet frånvarande, och detta för att bolagen vill maximera antalet lägenheter som de snabbt kan bli av med (det är snarare regelverket det är fel på, bolagen agerar rationellt). Här borde staden gå in och styra upp, att skapa någon sorts incitament, som till exempel att tillåta fler antal våningar om gatuplan reserveras för lokaler etc.

Indelning i små tomter inom kvarteret tror jag också är en bra idé, där även mindre bolag skulle kunna vara med. Detta skulle även resultera i en större variation. Ett annat stort problem är att det inte finns någon ordentlig stadsplan.

Vad tycker du själv, förresten? Sitter du inne på någon vettig lösning, eller finns det ens en problematik i dina ögon? Du framstår tyvärr mest som en kverulant.
 0
Göran Åhman (28 Februari 2011 21:04):
Mats...det är nog ingen som säger/menar att byggbolagen är hemska. Men du kan väl inte förneka att privata bolag oavsett bransch har profiten som främsta drivkraft, det är ju själva tanken med det kapitalistiska samhällssystem vi lyder under. Att säga att den drivkraften per automatik leder till effektivare och billigare stadsbyggnadsprocess eller mindre byråkrati tror jag är att göra det lätt för sig och tom är en helt felaktig slutsats. Tvärtom menar jag så skapas en situation där inflytandet kraftigt begränsas och slutresultatet tenderar passa särintressen snarare än att skapa en hållbar stad. Sannegården centrum är ett ypperligt exempel på detta. Jag tror att ett återtagande av kontrollen över stadsplanerna, rätt hanterat snarare leder till mångfald både i själva byggprocessen och i det färdiga resultatet, och det är väl ändå det vi strävar efter?
 0
Krister (28 Februari 2011 22:07):
På grund av den långdragna och omständiga process som byggande av en flerbostadsfastighet innebär har endast stora ekonomiskt starka bolag möjlighet att fullfölja processen att bygga. För 50 år sedan var antalet företag som byggde flerfamiljshus mångdubbelt flera. Slutresultatet har blivit att några få aktörer som HSB och Riksbyggen, samt de kommunala bostadsbolagen + några få rikstäckande bolag som Wallenstam, Diös etc står som beställare/ägare. På byggarsidan är det samma tendenser. Några få stora bolag är med och tävlar om byggprojekten. Tendenser till oligopol likt det som finns på elmarknaden kan skönjas. Jämför med byggnation av fristående villor där variationen är betydligt större och antalet aktörer mycket större. Hur man får fler aktörer på marknaden för förvaltning av flerbostadhus och fler byggare är enl min mening en kärnfråga i sammanhanget.
 0
Christopher (28 Februari 2011 23:27):
Jag ser inget fel i att byggbolagen tjänar pengar på att bygga bostäder, om så inte vore fallet hade nog den privata sektorns motivation att bygga nya vart ganska låg, och det vill vi ju inte eftersom vi vill ha många nya hus så att staden växer vidare.
Politikerna borde dock ställa tydliga krav på byggföretagen, för att ett hus skall beviljas byggtillstånd på en viss plats (exempelvis Lindholmen)krävs exempelvis en viss utformning samt ett visst antal butiker i nedre plan, så att kvarteret blir levande. Därmed förhindrar man att livlösa kvarter växer fram. Sen gäller det bara att politikerna själva lever upp till kraven och slutar fokusera på på utsikter, solstudier och parkområden (alá hus i park/ lamellhus) utan istället levande kvartersstad.
 0
Olof Antonson (1 Mars 2011 00:04): Online
Ett stort problem, som jag ser det, är att många ledande politiker tror att "blandstad" innebär att bygga hyresrätter i villaområden och tvärt om. Visst är det bra med olika upplåtelseformer, men det är långt ifrån tillräckligt. Vi behöver inte bara komma bort från att bygga renodlade bostadsområden, vi måste sluta tala om dem som om de vore en självklar plats för människor att bo. Vi är så präglade av dessa modernistiska tankesätt att vi överhuvudtaget inte reflekterar över språkbruket.
 0
Mats (1 Mars 2011 09:37):
Lokaler i bottenplanet i dom flesta nya hus är en fin tanke men dom ska faktiskt fyllas med ett innehåll också. Här tror jag mer på området Nya Kvillebäcken där man koncentrerar lokalerna (affärer etc.) till en gata. Då har dom en chans att överleva och bli bärkraftiga. Att tro att det skulle funka med lokaler överallt i varenda hus är en utopi.

Man måste nog inse hur handelsmönster ser ut idag, med den enorma attraktionskraft som köpcentra har. Andra Långgatan och kvarteren runt Linné och Haga må vara populärt bland 30-åriga hipsterskillar och deras flickvänner men som helhet är dess kommers inget som lockar flertalet av göteborgarna.

Ta en promenad i södra Guldheden och titta på Dr Westringsgata, jag tror jag kan räkna till 5 lokaler i dom olika husen i bottenplanet. En gång i tiden fanns det ett rikt affärsliv här med alla möjliga typer av affärer. Idag har dom alla upphört. Nu är möjligen Guldheden ett dåligt exempel men jag tror att det är tufft idag att få lönsamhet i olika affärsrörelser, matställen med mera.

Sen att det finns politiska partier som gjort till sin affärsidé att vara motståndare till både nya köpcentra, bilism, parkeringsplatser i city, vill ha dubbdäcksförbud och vägtullar etc.. är en helt annan diskussion vi inte behöver ta här.
 0
Daniel (1 Mars 2011 10:17):
@Mats.

Mycket beror på hur man bygger staden. Guldheden har det problemet att man bar byggt en stad för bilen och hemmafruar. Sedan funkade visst inte dessa teorier i verkligheten och det har lett till att torgen dör då folk ändå tar bilen.
Sedan kanske man också ska säga att på Guldheden så har man byggt husen såpass glest att när det nu bor en människa i lägenheter där det förr bodde en familj, så sjunker antalet konsumenter. Man räknade med 3-4 invånare per lägenhet förr, nu bor det runt 9000 pers på ungefär 6200 lägenheter. Halverar man antalet konsumeter så kursar antalet butiker.
 0
Emanuel Alfredsson (1 Mars 2011 10:22):
@Mats: Höhö, avgrundsliberal varé här!!!
 0
JK (1 Mars 2011 13:33):
Malmö visar vägen!

http:​/​/​www.​sydsvenskan.​se/​opinion/​aktuellafragor/​artic.​.​

Tänk om Göteborgs kommunpolitiker kunde få tummen ur och visa liknande framåtanda!
 0
Adam Cwejman (1 Mars 2011 14:41):
Många kloka kommentarer. Som vanligt lär man sig inte bara av att läsa Yimbybloggen men även kommentarerna, det är inte vanligt.

Har skrivit ett kortare inlägg (http:​/​/​adam.​luf.​se/​20​11/​0​3/​att-​planera-​eller-​inte-​plan.​.​) där jag tar upp en, av flera, viktiga invändningar mot mitt väl drömska inlägg.
 0
Olof Antonson (1 Mars 2011 16:20): Online
Nu är det ju så att inte bara kommersiella rörelser behöver lokaler, det kan lika väl handla om föreningar, ateljéer och annat som kan bidra lite till gatulivet. Att lokaler står tomma har kanske mer att göra med att hyran möjligtvis är för hög, eller en indikation på att man bör förtäta i området. Att ställa krav på att åtminstone bygga "bokaler", som man om efterfrågan infinner sig, kan bygga om till en affärslokal, vore högst realistiskt (har för mig att det redan är så i Malmö).

Att däremot mura igen bottenvåningen leder till en inbyggd inflexibilitet, och det skulle bli avsevärt dyrare att bygga om sedan (när man kanske vet bättre). Jämför med Stadshagen i Stockholm där man river enorma kontorskomplex från 80-talet, inte på grund av att det skulle vara direkt nedgånget eller att det inte söks kontorslokaler, utan snarare för att de helt enkelt är inkompatibla med de krav som ställs idag (de byggdes för en tid innan Internet-boomen och har mörka, trånga rum med små fönster, medan man eftersöker stora, öppna och ljusa kontorslandskap). Flexibla byggnader har en förmåga att anpassas till en framtida efterfrågan som vi inte kan säga någonting om idag. Det som uppförts efter modernismens genombrott har en utpräglad inflexibilitet, eftersom det är skräddarsytt - och renodlat - till ett specifikt ändamål, medan det som byggdes innan (och förhoppningsvis i framtiden) i regel blandade olika funktioner inom kvarteren.
 0
Jonas L (2 Mars 2011 00:33):
Angående påståendet att dagens stadsbyggnad skulle bero på att byggarna hellre ser vinster än levande stadsliv:

För hundra år sen byggde privata "vinstmaximerande" bolag de blandstadsdelar som idag är så eftertraktade. Allmännyttan eller tanken på att politiker kunde detaljbestämma var inte uppfunnen.

Hade det varit så enkelt att vinstintresset stod i motsats till en levande stad hade inte kapitalismens högborgar London eller New York sett ut som dom gör.

Försöker jag säga att om kapitalet får bestämma så ordnar sig allt? Nej. Jag säger att detta handlar om något annat.

Problemet idag är att man från politiskt håll ger företräde åt parkeringsplatser, solvinklar, "grönska", tystnad, motorvägstunnlar, vad grannarna tycker, färglös arkitektur och en total förutsägbarhet i hur det som byggs ska användas. Då spelar det ingen roll om den som bygger är ett kommunalt bolag som ser till alla människors bästa eller om det är 100 privata bolag som bara vill tjäna pengar.
 0
Sven R (2 Mars 2011 01:35):
Håller med dig Jonas. Det är dumt att använda ordet vinstmaximering som om det i sig vore något negativt. Det leder bara in samtalet på ett felaktigt spår. Man bör istället säga att de enskilda aktörernas agerande inte alltid tjänar det gemensamma intresset bäst. Men om man styr upp stadsbyggnadsprocessen från offentigt håll så kan man få intresserna att sammanfalla.
 0
Göran Åhman (2 Mars 2011 02:24):
Nja där har du nog lite fel Jonas. Det är ju just det man gjorde för hundra år sedan, fastställde stadsplaner som alla de 100 privata byggbolagen fick rätta sig efter, och tjäna pengar. Jag säger inte att det är fel att bolagen tjänar pengar. Men när man som i vissa fall lämnar över nästan hela stadsplanearbetet till privata aktörer, kan man kanske inte heller vänta sig en färdig produkt som gagnar så många fler än just de själva, de är ju inte dumma eller ekonomiska idioter... Vi har skapat en situation där ett fåtal stora elefanter har råd att driva igenom sina projekt och de hundra bolagen som du skriver om har sjunkt till en handfull. Det ger knappast de stadskvaliteter eller den variation som utmärker en levande blandstad eller för den delen en bärkraftig och miljöriktig stad. Denna situtaion har sitt ursprung i att man politiskt banade väg för detta under rekordåren och miljonprogramsbyggandet. Det jag eftersöker är politisk vilja och mod att bryta detta, att ta tillbaka makten över hur våra städer skall formas i framtiden.

Mats: Stirra dig inte blind på att varje löpmeter fasad skall utgöras av en lokal, det är en utopi, även om det är en trevlig sådan. Men den överflyttning av detaljhandel som skett från det nära - gatan eller det lokala torget - till det externa köpcentret har många orsaker som jag gärna hade fördjupat mig i, ur flera perspektiv. Men helt klart är ivf att det motverkar både levande städer såväl som ökar belastningen på vår miljö och omöjliggör ett hållbart samhälle på alla plan. Man kan också skapa behov, eller hur? Vinklingen med affärsidé är intressant. Vad har man för affärsidé om man stöder nuvarande utveckling egentligen? Egentligen? Döda och öde städer, massbilism, segregering...ja listan kan göras lång. De frågorna är betydligt större och viktigare än hur många löpmeter fasad som utgörs av lokaler, även om just det kan vara en trevlig bieffekt av att vara emot den affärsidé som är rådande just nu.
 0
Olof Antonson (2 Mars 2011 02:30): Online
Angående landshövdingehus:

"Husen var att betrakta som tvåvånings trähus med källarvåning ovan mark. Bottenvåningen i varje fastighet skulle rymma enligt ritningarna lokaler för butiker eller verkstäder samt tvättstuga. I realiteten hyrdes dessa ut som enrumslägenhet respektive spisrum. Ett stort radikalt togs i och med att man förändrade källarvåningen med olagliga bostäder till full bostadsvåning i och med 1895:års byggnadsordning."

källa: http:​/​/​www.​alltidgot.​com/​category/​rivningsraseriet-​i-​g.​.​
 0
Mats (2 Mars 2011 11:59):
Malmö visar vägen säger någon och länkar till en debattartikel där två vänsterpartister vill stänga av en större gata för biltrafik. Nu känner jag inte till situationen just i Malmö, men att stänga av vägar och göra det ännu svårare och krångligare för bilismen känns helt fel om man vill ha en levande innerstad med blandade typer av verksamheter. En rutnätsstad med raka stadsgator bör ha möjligheten att ta sig fram med bil, parkeringsmöjligheter etc för att uträtta korta ärenden. Alla kan inte eller har inte möjligheten att åka kollektivt.

Ett aktuellt exempel är Friggagatan där nu senast Låssmeden och en firma som säljer biltillbehör funderar på flytta sin verksamhet på grund av dubbdäcksförbudet. Visst det blir säkert inte problem för fastighetsägarna att hyra ut dessa lokaler, och har Stampenborna tur får dom sitt etthundrafemtioelfte Sushiställe, Lattefik eller 7-elevenaffär. Är detta en kul, spännande och blandad innerstad ??

Här tycker jag Olskroken är ett bra exempel på där man lyckats. Olika typer av affärer och verksamheter som är samlade från Redbergsplatsen till parkeringsgaraget.
 0
Göran Åhman (2 Mars 2011 18:08):
Nu har jag faktiskt inte sett exemplet från Malmö alls. Men jag håller i princip med dig Mats. En blandad stad, en trygg stad bygger på att olika trafikslag samsas. En situation där man stänger av gator leder ofta till ökad och kanske till slut störande trafik på annat håll, Majorna är ett bra exempel på detta, eller kanske dåligt... I nordsydlig riktning är Lotsg, Styrmansg, Kaptensg, Kommendörsg är avstängda vilket leder all trafik till Djurgårdsg istället. I östvästlig är Allmänna V, Karl Johansg och delvis Amiralitetsg avstängda. Detta leder till en intensiv och störande trafik på Djurgårdsg, Sågg och återstående Amiralitetsg (rätt igenom ett skolområde). Istället anser jag att man kunde silat trafiken och glesat ut den och därigenom skapat förutsättningar för en trygg trivsam stad där trafikslag blandas i lagom mängd. Lite som SBKs tankar nu senast i programmet för Norra Masthugget.

Vad gäller Olskroken sörjer jag dock att man sanerat så vedervärdigt och dessutom stängt av nästan alla gator vilket leder till lite av samma problem som i Majorna
 0
Olof Antonson (2 Mars 2011 19:07): Online
Apropå den bruna sidan av Olskroken: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​4/​stadens-​historia-​olskroke_​.​.​

Visst, det finns ett ganska rikt utbud kring torget, men bebyggelsen känns inte stadsmässig, snarare något man skulle kunna hitta ute i Lerum (och det var väl så att det inte längre fanns någon bostadsbrist när de kommit till Olskroken, och att de därför inte fanns någon anledning att exploatera hårdare). Mycket enformigt, men förvisso högre bebyggelse än innan. Jag hade dock hellre sett de gamla landshövdingehusen stå kvar med några högre hus insprängda i kvarteren som i San Francisco: http:​/​/​maps.​google.​com/​?​ie=​UTF8&ll=​37.​79550​8,-​122.​4267.​.​

Totalsanering :/
 0
Krister Malmqvist (2 Mars 2011 19:48):
Det är viktigt att de kvarvarande intakta stadsdelarna inte totalsaneras. Ännu finns flera trevliga, varierade stadsdelar kvar.
Gamlestaden, Linnéstaden, Majorna, Masthugget, Vasastan. Lägg rivningsförbud på allt i dessa stadsdelar. När ett nytt hus skall byggas i någon äldre stadsdel får det inte avvika för mycket mot befintlig bebyggelse. De moderna höghusen kan man lägga i gamla industriområden som Gullbergsvass, Ringön, etc.
 0
Niklas Svensson (2 Mars 2011 21:40):
Ja Mats (11:59), håller med.

Vardagsverksamheter har försvunnit allt mer från centrala Göteborg. Istället har det blivit mer och mer av mat- och dryckservering, samt klädkedjor. Inte för att jag har något som helst emot något av de senare, men det är trist att det blir allt mer likriktat och att man får ta sig längre ut för allt fler av vardagsbestyren. Nu senast drog min gitarr-affär och ersattes med snabbmatställe, och min möbelaffär flyttade från Rosenlundsg till Övre Husargatan som fortfarande har vardagsaktivitet och där en del trafik än så länge passerar - utöver tillgänglighet innebär det mycket större synlighet, vilket kanske är ännu viktigare. (Linnéområdet ligger förresten utanför zon-systemet men innanför SCAFT-områdena och har fortfarande i stora delar kvar ett naturligt trafiksystem. Det råkar också vara den stadsdel i den här stan där blandstaden frodas bäst. Av en händelse talas det samtidigt för Rosenlundsg om det enda Göteborg idag förmår komma på i form av praktiska åtgärder när man hoppas kunna liva upp centrum, dvs bort med bilar och göra uteserveringar - mysmaximering är tydligen frälsningen).

Ur GP häromdagen (http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​557954-​biltrafiken.​.​), biltrafiken minskar i centrum (som den gjort länge), men ökar totalt (som den också gjort länge).
"- Vi har lyckats med att trycka ut trafiken på lederna, säger Karin Björklund på trafikkontoret"
Tack för det... Klart att det blir både direkta och indirekta effekter som driver på externstad med allt det innebär.

I Malmö hade det kanske inte varit lika stor skada att stänga av en gata genom centrum som här i Gbg. Där finns till skillnad från här (där vi i praktiken redan gjort så med hjälp av zon-system, enkelriktningar, mm) ett otal genomfartsalternativ, trafiksystemet är mycket mer naturligt och trafiken jämnare spridd. Naturliga flöden istället för überplanering och trafikrokader. Malmö är också en stad med funktionsblandning i många stadsdelar på ett sätt som Göteborg inte är i närheten av och även tätare, med sådan stad får fler bättre förutsättning att klara sig med mindre bilkörning.
 0
Olof Antonson (3 Mars 2011 14:33): Online
Här tycker jag en del amerikanska städer har fått till det bra: De har ofta rejäla stadsgator i ett konsekvent rutnät, som kan svälja mycket trafik, men upplevs för den sakens skull inte som motorvägar. Det finns ofta möjlighet att köra in till trottoaren och uträtta några ärenden. Vi har ställt till det en del med vår utpräglade funktionsseparering och stadsutglesning.
 0
Niklas Svensson (3 Mars 2011 18:42):
@Olof: Kan bara hålla med till 100%. Finns mycket vi skulle kunna lära där.
 0
Johan (3 Mars 2011 19:27):
@ Olof och Niklas

Håller med, det finns mycket de amerikanska städerna har att lära oss, dock huvudsakligen i egenskap av avskräckande exempel. Visst kan deras trafikstruktur vara ok, men ska vi tala om stadsutglesning är USA unikt. Ingen annanstans har städernas avskaffande kommit lika långt.
 0
Niklas Svensson (3 Mars 2011 20:27):
@Johan: Visst startade kanske stadsutglesningen i USA, men de är inte mer unika eller extrema än tex Sverige i det avseendet. Men liksom de var före att starta den utvecklingen är de också före med att vända den. Många av även deras "avskaffade" städer är både tätare, mer sammanhållna och mer blandstadsmässiga än tex Göteborg med sina oändliga renodlade bostadsöar separerade med stora grönpartier.

Det lustigaste tycker jag är när man hör allmänna, ofta lite självgoda kommentarer såsom "nej, usch, amerikanska städer är ju bara utsmetade förorter med shoppingcenter och trafikleder" - mmm, till skillnad mot svenska liksom... Väldigt många tycks hemmablinda och tro att vår rådande stadsplaneringsmodell är ett föredöme på alla sätt och vis.

Men visst finns många dåliga exempel i USA också. Downtown Detroit är ju tex nästan lika litet och med nästan lika många ödetomter som downtown Göteborg :)
 0
Johan (3 Mars 2011 21:22):
Jag säger verkligen inte att vår nuvarande stadsplaneringsmodell är ett föredöme, men vill ändå hävda att den är att föredra framför den amerikanska modellen.

För att lite lätt ovetenskapligt stärka min tes vill jag rekommendera alla att leta upp valfri amerikansk stad i Göteborgs storlek och sedan kolla in den med hjälp av google earth och google streetview. Två exempel: Albuquerque och Fresno. Båda är i Göteborgs, men har mindre innerstadsområden som dessutom till hälften består av parkeringsplatser. Båda saknar annan kollektivtrafik än bussar. Till deras försvar kan sägas att de har långt färre naturområden mellan sina områden, men eftersom de till så förkrossande andel består av enfamiljshus så blir slutresultatet ändå stora villasprawls, parkeringspräglad innerstad och dessutom mindre naturvärden än svenska städer.
 0
Olof Antonson (3 Mars 2011 21:46): Online
San Francisco är ett utmärkt exempel på hur man kan göra. Den är långt ifrån störst, men den är näst tätast (efter New York) med sina 6688.4 invånare/km². De flesta byggnader är inte högre än tre våningar, men geografin tvingar staden att vara kompakt, för de har inte plats att ödsla. Områden med småskalig eller mer förortsmässig bebyggelse ingår ändå i en urban väv, vilket ger en sorts känsla av att staden är en sammansatt enhet, oavsett om man är i Downtown eller uppe på någon kulle.

En annan sak som är bra är att de inte är så petiga, vill någon bygga ett lite högre hus någonstans så verkar det vara helt ok: "Här har du en tomt, bygg". Detta skapar förvisso en brokighet, men det är mycket där charmen ligger.

Panoramavy över staden (obs! trögladdad): http:​/​/​upload.​wikimedia.​org/​wikipedia/​commons/​8/​88/​San.​.​

Det går inte att hitta så många liggande skyskrapor som här hemma, fasaderna är ofta betydligt högre än de är breda. Det går i princip att bo i ett litet radhus mitt i stan, men då får man räkna med att grannen kanske är ett 12 vånings hyreshus. Sedan finns det mycket plats avsatt för (fantastiska) naturområden också, men de har vett på att skilja mellan vad som är stad och natur, vilket vi har oerhört svårt för i Sverige (vi vill både äta kakan och ha den kvar).
 0
Krister (4 Mars 2011 09:39):
Gert Wingård skriver i dagens GP:
"Om du fick regera Sverige för en dag, vad skulle du göra då?
– Då skulle jag befria alla byggbolag från sitt inflytande över det som byggs. Byggandet borde präglas av mer allmännyttiga långsiktiga intressen än vad som görs i dag, man ser för kortsiktigt. Varje hus måste ha sin egen ekonomi. Man bör se på det i ett större sammanhang. Städerna är för viktiga för att planeras slarvigt"
 0
Niklas Svensson (4 Mars 2011 12:02):
@Johan: Absolut finns det även dåliga exempel (glöm bara inte att samtidigt titta på satellitbilder över Göteborg...) bland de många bra, men det är ju självklart de senare vi ska lära av. Som Olof säger är exv SF ett ypperligt exempel att lära från.

Jag vet inte vad du har för relation och erfarenhet av amerikanska städer. Jag har bott i ett par av dem, och varit runt i ganska många. Just Albuquerque har jag bara varit i två gånger på korta besök. Håller med om att det inte direkt är någon ideal stad, men det är långt ifrån någon skräckupplevelse. Ja, "innerstadsområdena" är små (finns en liten historisk stadsdel och ett modernt downtown med några högre byggnader), men stan är inte alls uppbyggd på det sättet utan det är blandstad, om än inte jätteintensiv sådan, utspridd och inblandad i de flesta områden. Här får man släppa sina svenska ögon som letar efter en skarp indelning mellan centrum och omliggande mellanstad/förort, all blandstad måste inte nödvändigtvis koncenteraras i ett centrum. I vilken svensk villaförort kan du gå ut och äta bland ett urval av restauranger lokalt utan att "åka in till stan"? Där är mer rörelse och aktivitet än i vår mellanstad/förorter.

Vad gäller dess naturvärden håller jag inte alls med dig. Staden är sammahållen med tydlig gräns mellan stad och orörd natur (vilket i detta fall är ökenlandskap) och jordbruksmark. En kontrast till all halv-stad-halv-natur som finns här. Naturvärden är inte samma sak som att det måste finns skogspartier utslängda överallt. Där finns endå mycket grönt insprängt i stan. Zooma ut en bit i satellitbilden så ser du att stan är en grön fläck i ökenlandskapet.

Sen kan du kolla bara några mil åt nordost så hittar du Santa Fe, ett bättre exempel. Santa Fe är (befolkningsmässigt) jämförbar med de största svenska städerna efter Sthlm/Gbg/Malmö. Jag hade valt Santa Fe utan någon som helst tvekan.
 0
Göran Åhman (4 Mars 2011 14:32):
Ja Krister...på ett sätt känns det skönt att få bekräftat problembilden från en sådan auktoritet på området. Men...nej egentligen inte, det är för sorgligt att vi hamnat där vi nu är. Hur skall vi vända utvecklingen? Ja det vilar ett tungt ansvar på oss alla, men framförallt på våra politiker som måste våga och vilja vända utvecklingen. Så vi kan börja bygga hållbara städer igen, städer för invånarna. Tar du upp pinnen Adam? ;-)
 0
Karl Karl (7 Mars 2011 13:24):
@Niklas Svensson

Santa Fe? En snabb googling gav mig uppgiften att den, inklusive metro-area, har 180000 invånare. Utan det, 75tusen.
Mycket låg befolkningstäthet(strax över 700) osv.
Enbart bussar.

Pratar vi om samma plats?
 0
Niklas Svensson (8 Mars 2011 09:18):
@Karl Karl: Vet ju inte vad du Googlat, men är det Santa Fe i New Mexico så är det samma plats. 180000 för "metro"-area gäller 2 hela counties (typ län), vilket inkluderar massor av landsbyggd över en areal nästan lika stor som hela Västra Götalands län, den siffran är ointressant. Santa Fe county (inkl landsbyggd över en areal större än hela Halland) har ca 130000. "Kommunen" (motsvarande) ca 75000. Altså som jag sa, jämförbar med större svenska städer efter våra största, och jag hade fördragit Santa Fe för jag tycker det är en roligare och intressantare stad att vara i än tex Örebro, Umeå eller Borås (och tom Norrköping som inte bara har bussar). Där finns ett kulturliv och utbud av restauranger odyl som är klart bättre än jämförbara svenska städer - detta då trots, som du säger, kanske ännu lägre kommunal befolkningstäthet, så då måste de göra något annat rätt som vi skulle kunna lära av. Kanske att det blir positiva effekter av att hålla ihop städer i en mer kontinuerlig och finmaskig stadsväv tex.

Eller vad är du ute efter??
 0
Olof Antonson (8 Mars 2011 15:52): Online
Jag försökte leta mig runt i Santa Fe via google maps, men kunde inte hitta centrum, hamnade i områden som såg ut som en blandning mellan ranch och villastad. Känns inte riktigt som ett gott tecken, men kunde dock via wikipedia se att det skall finnas några höghus. Norrköping tyckte jag däremot var väldigt trevligt - och stadsmässigt - när jag var där i somras.
 0
Jonas German (8 Mars 2011 19:37):
Trevligt att någon gillar Norrköping, jag hamnade här (i Norrköping alltså!) för några år sedan. Mina reflektioner är att det finns potential, men staden har ännu inte efter 30-40 år lyckats fylla igen luckorna efter rivningsvågen. Men det pågår så sakteliga och visst är de gamla bevarade industribyggnaderna vackra. Mycket trafik inne i city är det också, och ett väldigt liv om någon vågar sig på att vilja begränsa den. Gångfartsområden (gårdsgator) existerar knappt.
 0
Olof Antonson (8 Mars 2011 19:52): Online
@Jonas: Stan kändes kompakt dock, och det var tydligt var den började och slutade. Jag tog en hel del foton under min vistelse på bogserbåten med det passande namnet Sankt Olof. Kanske skulle ta och skriva ihop ett inlägg om det kanske? Det fanns en hel del saker Göteborg skulle kunna inspireras av faktiskt (tänker inte gå händelserna i förväg).

@Niklas: Lite kul om man kollar street view, är som om det var sandstorm den dagen de var ute och fotade. Jag tycker om byggnaderna, påminner en del om Mos Eisley från Star Wars blandat med spagettivästerns.
 0
Jonas German (8 Mars 2011 20:14):
Håller med om att den är kompakt, och potential finns för att göra den än mer kompakt. Tyvärr får jag väl säga att villaförorterna verkar växa snabbare än luckorna i centrum tätas igen. Ser fram emot ett inlägg om Norrköping!
 0
Jonas German (8 Mars 2011 20:20):
 0
Niklas Svensson (8 Mars 2011 21:07):
@Olof: Ja, ser ut som det nog var sandstorm (ligger i typ halv-ökenområde). Adobe-byggnaderna är traditionell pueblo-indian-stil och håller med om att de är lite coola (exempel utan sandstorm: http:​/​/​www.​nmala.​org/​imgs/​uploaded_​images/​pueblo.​jpg). Finns en del (nog dock inte i själva Santa Fe) som är uppåt 1000 år gamla, som byn Taos Publo som finns med på Unescos världsarvlista (http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Pueblo_​de_​Taos). Sammanhållning av hus goes extreme :)
 0
Adam Cwejman (10 Mars 2011 08:12):
@Göran

Tar gärna upp pinnen. Ett problem som jag ser det från min nu väldigt korta tid som ersättare i byggnadsnämnden att en rad processer är väldigt svåra att överblicka även för politiker.

Det är helt enkelt bra att den här typen av diskussioner pågår för då blir jag som direktinvolverad i processen varse en rad saker som jag absolut inte tänkt på tidigare.

En uppmaning till Yimby men även alla som skrivit kloka kommentarer i den här tråden vore att hålla kolla på pågående och snart påbörjade processer. Idéer om hur Göteborg ska utvecklas i all ära men det mest konstruktiva är att påverka i de nyckelskeenden som ändå förändringar i staden hamnar i.
 0
Göran Åhman (10 Mars 2011 08:54):
Helt rätt Adam! Och du, jag begär inte att du skall dra hela lasset ;-) Det är allas vårt ansvar och precis som du säger, vi har en plan- och bygglag där det ges rikligt med tillfällen att yttra sig. Vi kan ha åsikter om hur processen fungerar i stort och hur staden i sin tur skall bedriva sin stadsbyggnadsprocess. Men vi får inte glömma att försöka påverka det vi faktiskt har möjlighet att påverka idag och med nuvarande PBL.
 0
Peter (14 Mars 2011 18:29):
Adam, hur vill du göra med nordöstra Göteborg? I Storbritannien beskrivs (nybyggda från 60-talet och framåt) ytterstäder som overspill towns.

http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​London_​overspill

Vi har den här förortsstrukturen även i Sverige, dock med något annorlunda utformning. Den gemensamma nämnaren är att man inte integrerat "nystäderna" i den befintliga stadsstrukturen. Kan man då inte göra om strukturen i "nystäder" som Angered, så att det i slutändan kan (få) bli en attraktiv stad in its own right, vare den geografiskt separerad från Göteborg eller ej?
 0
Adam Cwejman (16 Mars 2011 14:02):
@Göran

Frågan är om det finns något generellt forum där pågående processer kan överblickas för alla, inklusive politiker, medborgare och i stort sett alla som vill påverka. Yimbyforumet kanske är ett ställe (finns det ett sådant?). Om man hade kunnat diskutera mer kontinuerligt och inte bara i den här tråden hade man kanske enklare kunnat förhindra att beslut fattas utan att man få tillräckligt mycket infallsvinklar. Det känns inte som att informationsbristen är ett problem, snarare sållningen. Så konkret: hur fortsätter man denna diskussion bortom det här kommentatorsfältet så att påverkansarbetet blir bättre?

@Peter

Jag delar inte åsikten att förorterna är förlorade delar av staden som ska ges upp. Trots allt är kommunikationerna bra till och från andra delar av staden och det finns potential att ha billiga boenden för studenter etc. Upprustning är ett ord som använts till leda men det säger ju inte mycket innan någon pungar ut pengar för upprustningen. Det hade varit intressant med billiga nybyggnationer insprängda i redan befintliga områden, alltså förtätning i ex Angered. Frågan är hur man gör det mer attraktivt för byggbolagen. Sammanfattningsvis: jag ser inte att "ge upp" om förorter är en lösning på något överhuvudtaget.
 0
Göran Åhman (16 Mars 2011 20:07):
@Adam

När projektet centrala älvstaden var i sin linda hade staden ordnat en webplats där all (ja om det nu var det?) information om projektet samlades. Ett forum liknande yimbys fanns oxå där diskussion om stadsbyggnad i allmänhet och älvstaden i synnerhet pågick. Det skulle kanske vara något att ta upp igen.

Vad gäller förorten, ser jag förtätning och förädling av stadsmiljöerna som enda utväg, alternativet är att ge naturen området åter, inte att "ge upp" områden... Då skapar vi en förslumningsprocess istället.
 0
Johannes Hulter (16 Mars 2011 22:00):
Adam mfl: Vi har ett forum, där man kan lägga upp trådar etc. Personligen tycker jag att den typen av diskussionsytor tillhör det civila samhället och bör ordnas av det civila samhället, och inte vara i händerna på någon förvaltningsbyråkrati.

Yimby är ett sådant forum, men vem som helst kan ju i princip dra igång ett sådant. Jag har många gånger undrat varför inte arkitekternas organisationer drar igång något sådant, de har ju både resurser, kunskap och (förhoppningsvis) intresse...
 0
Johannes Hulter (16 Mars 2011 22:05):
Forts... Men staden får förstås gärna tipsa alla sina medborgare om att det pågår intressanta diskussioner här. :)

Som SBK gjorde med Masthugget-programmet.
 0
Olof Antonson (16 Mars 2011 22:44): Online
Angered Centrum är ett ställe som jag gärna skulle vilja se att man förtätade kring. Närliggande områden som tex Rannebergen har väldigt fina kvaliteter i sin närhet till naturen, så där vinner man kanske mest på att bevara den karaktären. I Angered Centrum skulle man dock kunna bygga vidare på en mer stadsmässig utformning.
 0
Sven R (16 Mars 2011 22:46):
Göran, att annat alternativ är väl att låta områderna vara som dom är, bara underhålla dem väl.
 0
Göran Åhman (17 Mars 2011 01:20):
@Sven
Nja...många områden har ju faktiskt en hel del brister som det är idag. Det var inte så värst många år sedan man rev vartannat höghus i Lövgärdet. Pga att de drog för stora kostnader halvtomma. Även i Gårdsten, Hammarkullen, Kortedala och Bergsjön har man rivit hus under kristider då det varit svårt att få lgh uthyrda. Folk har i stor utsträckning valt bort att bo i dessa områden om det funnits alternativ. Själv tycker jag det är synd och skam att man rivit, speciellt nu när vi några år senare faktiskt har bostadsbrist. Men samtidigt är det ju ändå en indikation på att områdena inte fungerar väl, inte är attraktiva boendemiljöer. Låt vara att man misshandlat många av dessa områden från det att de stod färdiga rent underhållsmässigt. Men de brister många av dessa områden har kom ju iom själa uppförandet, ja på själva ritbordet.

Som jag ser det måste dessa områden förändras radikalt om man vill se en stadigvarande förbättring, göra dom till attraktiva delar av allas våran gemensamma stad. Att bygga samman t ex Angered med staden/tätorten Göteborg och skapa goda stadsmiljöer längs med vägen med underlag för kollektiva transporter mm skulle ta en evighet med dagens byggnadspolitik och för den delen befolkningsutveckling.

Som ett led i utvecklingen till en god och levande stad i alla dess delar ser jag snarare att man dels förtätar från centrum och ut, men också (om man nu inte vill återbörda förorterna till naturen) att man på plats skapar levande och attraktiva stadsmiljöer/enklaver som kanske om hundra år kan växa samman med varandra och Göteborgs tätort. Då kan vi snacka om en god stad, en stad som är hållbar ekologiskt, ekonomiskt och socialt...
 0
Göran Åhman (17 Mars 2011 01:41):
Forts...kom på att jag inte vart klar med fg inlägg ;-)
Därför tror jag det är oerhört viktigt hur man nu gör i tex förtätningen av Backa, som ju är ute på programsamråd just nu, väl? Förutom att skapa trygga attraktiva stadsmiljöer runt Selma och i övriga Backa, även ser över kopplingen till Brunnsbo och det nya centrala Hisingen. Hela Litteraturgatan ner till just centrala Hisingen omges ju av både spår- och vägreservat. Detta både kan och bör absolut förtätas och förses med spårbunden kollektivtrafik mm samtidigt som en attraktiv stadsmiljö skapas i och kring stråket Litteraturgatan. Samtidigt som man självfallet också måste försöka se över omgivande områdens funktionalitet och attraktivitet i perspektivet god stadsmiljö.
 0
Herbert (17 Mars 2011 10:15):
@Olof Antonsson
Det pågår ett förtätningsarbete för Angereds centrum, där bland annat utbyggnad av närsjukhuset ingår. Detaljplanen kommer att ställas ut under våren och möjliggör en mer stadsmässig struktur för området. Tidigare utställda samrådshandlingar finns på goteborg.se. Sjukhuset kommer förhoppningsvis att fungera som ett draglok för utveckling av området så att det blir mer attraktivt att bygga där än vad det är idag.
 0
Olof Antonson (17 Mars 2011 12:06): Online
@Herbert: Intressant. Jag kommer ihåg att jag såg skisser från White arkitekter för ett bra tag sedan, men sen har det varit ganska tyst.
 0
Daniel (17 Mars 2011 12:56):
Vill bara säga en reflektion en kompis hade om Backa.
Man bor i mitten av kommunen (nära brunnsbo), och ändå åker man förbi gräsmatta efter gräsmatta för att sedan helt plötsligt befinna sig i centrum av staden.
Hisingen är en orgie av gräsmattor, det är ju inte gratis att underhålla dessa.
 0
Adam Cwejman (17 Mars 2011 16:22):
Johannes & Göran

Jag menar verkligen inte att det offentliga ska skapa något styltigt sociala medier projekt.

När GP har artiklar om bebyggelse i Göteborg, framtida planer eller de förflutna så kommenteras texterna oerhört mycket. Det går egentligen inte att jämföra. Folk har fruktansvärt många åsikter om framtidens Göteborg. Jag är osäker på om samråden alltid fungerar bra, de är ju en etablerad del av processen men frågan är hur väl det går ut till medborgare att det finns en möjlighet att påverka. Sedan är frågan hur stor denna möjlighet är i praktiken.
 0
Olof Antonson (17 Mars 2011 16:45): Online
Beträffande floden av kommentarer på Göteborgs-Postens hemsida, så är tyvärr det mesta som skrivs ren smörja alternativt personangrepp. Nivån är inte särskilt hög, och oavsett vad debatten/artikeln handlar om, så lyckas alltid en falang styra in diskussionen mot biltrafik, trängselskatt eller behov av större motorvägar. Det eller raljanta texter om "hjulet", "göteborgsandan", miljöpartister osv. Det handlar om kverulanter som ges en plattform att uttrycka sitt missnöje, snarare än någon sorts konstruktiv dialog.

Men visst, det finns många som kommenterar. Problemet med GP är att det inte finns någon direkt kontinuitet i det som kommenteras, artiklar försvinner fort i nyhetsflödet, och i varje artikel börjar man i princip om på nytt, dvs bildebatten. Det jag menar är att GP har ett levande kommentarsystem, men dokumentation över vad som sagts är inte viktigt, det är inte tänkt att leda någon vart mer än att låta folk vädra sina spontana åsikter i frågan.
 0
Daniel (18 Mars 2011 08:45):
@Olof.

Skulle man ta GP:s kommentatorfält som en åsikt av folket så skulle man kunna tro att folk vill att Göteborg ska vara en grå stad med motorvägar mellan varje hus och det ska bebos av ett vitt ariskt folk.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee