Utskrift från gbg.yimby.se
....

Schillerskas skolgård – park, parkering eller kontorsbarrikadering?

 
Skolans monumentalfasad sedd från Vasagatan – snart ett minne blott?

 

Göteborgs universitet är i stort behov av nya lokaler för administration. Karl Henrik Sax skriver om detta i GT. Som förslag på plats funderar universitetet på skolgården framför Schillerska gymnasiet. Det är tal om ett välbevarat – och synnerligen vackert – stadsrum från den senare hälften av 1800-talet. Hans Hedlunds pampiga skolbyggnad ligger indragen från esplanaden Vasagatan, och gårdsplanen däremellan förstärker dess monumentala tyngd.
 

I ett nyhetsbrev publicerat på universitetets hemsida från 2007 går det att läsa följande:

Planerna på ett nytt förvaltningshus framför Schillerska gymnasiet går framåt. Wallenstam har låtit två arkitektkontor skissa på utformningen – det ena alternativet ser djärvt ut. Nästa steg blir att låta politikerna titta på skisserna och förhoppningsvis ge klartecken för att gå vidare. Naturligtvis ska vi själva komma in tidigt och aktivt i processen. Men det är ingen mening att engagera för många förrän vi vet från politiskt håll och från Stadsbyggnadskontoret att det är möjligt att realisera projektet. Det känns hoppfullt.”
 

Frågan är om det räcker med en djärv gestaltning när det leder till att Schillerskas fasad skyms undan och berövas sin monumentalitet? Samtidigt tas skolgården, som främst används till markparkering, i anspråk av det tilltänkta bygget. Men bara för att man cederat asfaltsplanens potential, att man inte låtit den komma till sin rätt i våra dagar, så betyder det inte nödvändigtvis att det måste vara så i framtiden. Det behövs dock p-platser i en tät stadsdel som Vasastan, men dessa skulle med fördel kunna placeras under jord. Jag är även övertygad om att det går att hitta en mer lämplig plats för universitetets förvaltningshus, och gärna då i ett sammanhang där de värden byggnaden tillför kan uppväga det den berövar staden.


Pusterviksplatsen skulle kunna må bra av att livas upp lite...

 

Eftersom detta är yes in my backyard, och inte tvärt om (som man kanske kan tro) så vill jag passa på att lyfta fram några idéer, från vårt forum, som handlat om hur Schillerskas skolgård skulle kunna utvecklas och bli en riktigt trevlig plats i framtiden.


En lämplig förebild finns att hitta på Söder i Stockholm.

 

Mariatorget har av lokaltidningens läsekrets utsetts till Södermalms trevligaste torg. Egentligen har platsen snarare karaktär av park än torg, och en inramning av träd skapar en omhuldande rumslighet kring den porlande fontänen i mitten. Storleksmässigt är Mariatorget nog jämförbart med planen framför Schillerska, men den stora skillnaden är att i Göteborg leder den upp mot den monumentala skolbyggnaden och dess flyglar, där den sedan effektivt stoppas. Platsen blir en destination i sig själv, snarare än ett genomfartsstråk. I och med denna platsbildning skulle en trevlig liten park kunna träda fram, men som fortfarande har kontakt med staden och gatan. En liten oas kan skapas i en stadsdel som redan har ett rikt café- och kulturliv. Stängslet skulle kunna tas bort till förmån för en låg, sittvänlig mur i matchande tegel. Glaspaviljonger med uteserveringar kan uppföras. Ytor för boule och schackspel, med en fin inramning av grönska. Parkbänkar där man kan sitta och titta på dem som passerar längs Vasagatan medan man tar sitt kaffe, umgås med vänner eller de gamla bekanta från realskolan. Lägg till en fontän i mitten. Närmare än så kommer vi nog inte det kontinentala stadslivet... 

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel (4 Februari 2011 12:17):
Dom två elhusen kan ju bli festliga grindstugor typ :)

OM jag ska vara ärlig så har nog faktiskt vasastan tillräckligt med parker. 50 meter från skolgården så finns det två parker, och ytterligaren en 100 meter ifrån.
Skolan på molinsgatan, och hvitfeldtska har liknande fasader och ingen vill ju ha parker där. Det finns några hus med pampiga framsidor (även polishuset är ett sådant) och dom skulle må bra av hus runt omkring på tomten.
 0
Daniel (4 Februari 2011 12:20):
Vill komplettera mig med en länk:
http:​/​/​kartor.​eniro.​se/​m/​I61uf

och säga att denna skolgård används ju inte något särskilt trots att den liknar ovanstående förslag.
 0
Matthias H. (4 Februari 2011 13:11):
Det finns en del gräsplätter runt Vasakyrkan som borde bebyggas, kanske man även kunde bygga längs med Aschebergsgatan så att den gatan får hus på båda sidor från Vasagatan o uppåt hela vägen till Landala...

Men Schillerskas parkeringsplats tycker jag borde omvandlas till en liknande park som Mariatorget i Sthlm. Det hade blivit mycket fint.
 0
Patrik Höstmad (4 Februari 2011 13:32):
"...park, parkering eller kontorsbarrikadering?" Det finns ett bättre alternativ: Torg. Sätt dit två flyglar. Gör en tight piazza emellan. Hårdgjord yta med fina plattor, inga buskar eller sly. Inga stängsel eller murar i kortändan på piazzan. Lägg lokaler i bottenvåningarna på flyglarna runt om. Framförallt in mot piazzan. Lokalerna ska bla inrymma kaffér och restauranger som har sina uteserveringar på piazza under sommaren. Låt administrationen husera högre upp i flyglarna. Sätt en fontän mitt på piazzan. "Skolans monumentalfasad" kommer dominera piazzan som blir en magnet som drar folk till området. Yes in my backyard! Bygg! :)
 0
Matthias H. (4 Februari 2011 13:33):
Daniel, hmm du har rätt i att lite folk rör sig på Annedalsskolans gård men genomströmningen av folk kan nog inte mätas mellan dessa två skolor tror jag. Jag är helt säker på att om man lägger en park här med inte så mycket grönt utan en park med lite stora schackspel, boule kanske o andra förströelser så kommer många hänga där.
 0
Olof Antonson (4 Februari 2011 15:22): Online
@Daniel: Det är mycket träd och buskar vid Annedalsseminariet, och det är inte alls den typen av miljö jag eftersöker (även om byggnaderna liknar varandra, så är utrymmet tightare och helt andra nivåskillnader). Sedan ligger den vid en trafikled i princip, och Vasagatan är ett stråk av en helt annan sort. I montaget har jag blott klippt ut en vy från Mariatorget och applicerat den på Schillerskas skolgård, främst för att skapa en kontrast till asfaltsparkeringen vi har idag (snarare än ett färdigt förslag). Gården har redan i dag träd som ramar in, och det behövs inte jättemycket mer grönska. Själv hatar jag kullersten, grus etc. så ju mer riktiga stenplattor vi kan få desto bättre.

@Patrik: Ett torg, piazza eller vad man vill kalla det hade fungerat det med (finns egentligen ingen motsättning, rubriken har främst med allitteration och rim att göra); jag är dock skeptisk till uppförandet av nya byggnader just där! Som en teoretisk konstruktion, visst, men jag har inte någon vidare tilltro till dagens faktiska arkitekturklimat att åta sig den uppgiften. Två nyfunkislimpor serverade? Om det skall göras så skall det ske med en varsamhet på samma sätt som när man höjde Rådhuset med en våning på 1800-talet. Kalla mig cyniker, men jag vet hur det kommer se ut om det blir så (såvida det inte blir en internationell arkitekttävling), och då vill jag nog hellre förädla det stadsrum som finns där idag.

Det är dock bra att diskussionen lyfts.
 0
Magnus M. (4 Februari 2011 15:34):
SJUKT fin bild med park framför Schillerska!
 0
Hannes Johansson (4 Februari 2011 16:04):
<sarkasm>Jag vet inte, men jag tror att Schillerska antagligen är lite för lite funkis och ritat av lite för döda arkitekter, och därmed lite för kulturhistoriskt ointressant, för att man ska behöva ta någon vidare hänsyn till omgivande bebyggelse när man exploaterar parkeringsplatsen. Om jag har förstått det hela rätt så är det endast skolans aula som är k-märkt, och man har alltså inte att ta hänsyn till en hel k-märkt stadsdel med värdefull kulturhistoria, till skillnad mot till exempel Kortedala Torg. </sarkasm>
 0
Daniel Bergqvist (4 Februari 2011 17:37):
Jag föredrar kompromisser...

Gräv ner önskad kontorsyta i leran och låt ljuset strömma ner genom en kupol/pyramid i glas och stål. Se Musée du Louvre för illustrativt exempel: http:​/​/​www.​ne.​se/​louvren#http://www.ne.se/modals/view_picture.jsp?sectionId=2073674||facebox

Fördelar:
*spektakulärt
*begränsat intrång i känslig miljö
*bibehåller platsens luftiga atmosfär
*få överklaganden
*lättsålt koncept till politiker

Nackdelar:
*sjukt jävla dyrt

.........

Kommentar: Wallenstam kan sluta drömma! Det kommer aldrig någonsin bli något kontorshus på denna plats. Att de ens försöker är ett enastående slöseri med resurser.
 0
John Henriksson (4 Februari 2011 18:35):
Universitetsbyggnad vid Pusterviksplatsen är en bra idé!

Vill ändå slå ett slag för idén med flyglar, ungefär där det är träd idag. Några rel låga paviljonger skulle göra sig där och bredden på kvarvarande park(ering) skulle ändå kunna likna Mariatorget. Att det inte skulle vara lönsamt nog för Wallenstam mfl är iaf inte mitt största problem..

.j
 0
karl (4 Februari 2011 18:59):
Jag tror att både platsen, skolan, universitet, vasastan och Schillerskas omtalade Monumentalitet skulle tjäna på två låt säga 3 våningar höga lameller längs med sidorna av den nuvarande parkeringsplatsen.
(hjälp vilken jobbig mening det där blev...)

Med det sagt så tänker jag att man istället för att göra en park(vilket vi faktiskt har tillräckligt av där i krokarna) skulle kunna satsa på någon typ av publik platsi modern tappning.
Det finns en viss nivåskillnad i platsen som jag misstänker skulle kunna förstärkas till en trappa/scen.
Jag tror det skulle kunna bli fint.
 0
Olof Antonson (4 Februari 2011 19:59): Online
Skönt att så många går igång på ordet park. Det är bra! Min dröm hade varit en stor plaza med några träd och en massa bänkar i marmor där jag kunde åka skateboard varje dag, men jag försöker vara realistisk ...

@Karl: Jag antar att det var du som photoshoppat denna: http:​/​/​img80​6.​imageshack.​us/​img80​6/​7870​/​skrmavbild20​11.​.​

Det skulle säkert kunna bli bra, men jag tror inte att dessa nybyggen skulle få den utformning som platsen förtjänar. Det skulle i så fall handla om betongmoduler med assymetrisk fönstersättning snarare än något som anknyter till Schillerskas huvudbyggnad. Det är ändå en klar förbättring jämfört med något som kanske skulle skilja skolan helt och hållet från Vasagatan, men det är svårt att avgöra såhär från ett helikopterperspektiv.
 0
karl (4 Februari 2011 20:20):
(ja, det var jag som photoshoppade ihop den)

"få den utformning som platsen förtjänar"?
Hör jag någon här säga så en enda gång till här på Yimby så blir jag lack på riktigt. Kan ni inte cope:a med hur modern arkitektur ser ut så kan ni säkert starta upp en filial av Stockholms Skönhetsråd. De skulle säkert acceptera er ögonaböj.
En plats som denna förtjänar absolut någonting med en hög arkitektonisk klass, jag håller helt med men de pastisher ni drömmer om kommer, på gott och ont aldrig bli av. Så är det.
 0
karl (4 Februari 2011 20:31):
Och apropå pastischer.... här kommer en bild av min absoluta favvopastiche.

http:​/​/​sphotos.​ak.​fbcdn.​net/​hphotos-​ak-​ash1/​hs492.​ash1.​.​
 0
karl (4 Februari 2011 20:32):
Och här ett helt annat sätt att förhålla sej till gamla vackra hus(bilden gör det sorgligt nog inte rättvisa, tro mej.... det är mycket fint i verkligheten.)
http:​/​/​www.​nordpasdecalais.​fr/​1998/​goya/​images/​Beaux_​A.​.​
 0
Olof Antonson (4 Februari 2011 20:52): Online
Modern arkitektur? Jag tycker du har många bra tankegångar, men det är tämligen oreflekterat att uttrycka sig sådär eftersom du - i och med din utbildning - blir insocialiserad i den diskursen. Den arkitektur vi har idag är i mycket ren reproduktion, pastischer om du så vill, måhända från en sanktionerad epok.

Vad jag menar med att platsen skall få en utformning som den förtjänar är att arkitekturen skall vara av hög kvalitet, ingenstans talade jag om dessa "förhatliga" pastischer. Du måste inse att det fanns en tid då om man gjorde en tillbyggnad så underordnade sig den originalet. Ofta kan vi knappt avgöra på gamla byggnader vad som tillkommit, eftersom de höll sig till samma uttryck. Nu är det kutym att avspegla "vår tid" vid tillbyggnader, det är olika ideal. Att tala om pastischer är egentligen befängt. För att skapa något nytt måste vi genom vår fantasi kombinera det vi har att tillgå på ett nytt sätt. Annars handlar det om reproduktion. Sen om du kallar det ena modernt och det andra pastisch är ganska ovidkommande, eftersom det egentligen handlar om samma sak - reproduktion.
 0
karl (4 Februari 2011 21:05):
En tid då man underordnade sig originalet?

Jag tror faktiskt aldrig att man har gjort det så mycket som idag. Går du hundra år tillbaka så sket de allra flesta byggare och exploatörer mer eller mindre totalt i det, den romantik och sentimentalitet vi har för det tidigare byggda idag är en relativt ny företeelse skulle jag säga.
På gott och på ont.
Om man ser längre bakåt i tiden byggdes byggnader på, om och till mer eller mindre hejdlöst vilket ofta har gett oss de varierande stadsmiljöer vi idag älskar. Ganska motsägelsefult men likväl ganska sant.
 0
karl (4 Februari 2011 21:12):
Att som du säger "reproducera"(intressant val av ord, jag får vibbar av Beatriz Colominas "production and reproduction"...) är väl snarare än något ett hån mot tidigare, ständigt framåtsträvande, generationer av byggares arbete?
I min mening är det enda accepterbara sättet att förhålla sig till gammla hus enkel:
-Riv de dåliga om de inte kan göras bra. bygg nytt byg rätt.
-Behåll de bra, om möjligt.... gör dem bättre.

Hur fasaden ser ut är ointressant så länge den håller hög detaljerad nivå och är av något som kan kallas kvalitativt byggande.
Vi vet faktiskt inte vad kommande generationer kommer gilla mest gällande fasadstil.

-jag personligen tror aldrig att modernismen från 70talet blir populär då den ofta höll en för låg massproducerad kvalitet men jag är övertygad om att funkis á 30-40 kommer vara omtyckt.
-jag tror också att båda de fasader jag postade tidigare kommer att vara omtyckta exempel.
-Jag tror inte att reproduktionen i jakriborg kommer vara det.
 0
karl (4 Februari 2011 21:30):
Förresten får jag för mej att vad du tror att jag menar med modern arkitektur är det här:
http:​/​/​fotoochform.​se/​wp-​content/​uploads/​20​0​9/​12/​Norra.​.​
har jag rätt?

(det där är gårddagens arkitektur enligt mig. Dagens moderna arkitektur skulle snarare vara:
http:​/​/​tinyurl.​com/​5sxyg7f http:​/​/​tinyurl.​com/​6gozj3z http:​/​/​tinyurl.​com/​5rywk2h http:​/​/​tinyurl.​com/​6h2gloz )

och nu dödade jag nog tråden p ågrund av överdrivet mycket postande, jag måste skaffa mej ett liv... nu går jag på filmfestival.)
 0
Olof Antonson (4 Februari 2011 21:53): Online
För att förtydliga lite: Mitt inlägg skrev jag innan/under tiden du postade de länkarna. Jag tycker de är bra exempel på nyare arkitektur (antagligen också mycket påkostat), men de har tyvärr inte mycket att göra med det svenska arkitekturklimatet.

Jag ser inte det grå huset i Paris som en pastisch, utan som en kombination mellan gammalt och nytt, dvs någonting nyskapande. Det är sånt jag vill se mer av, snarare än samma gamla urvattnade nyfunkiskartonger, som är det vi de facto bygger i Sverige.
 0
karl (4 Februari 2011 21:59):
Nu missade jag min spårvagn. Fuck. hinner nog med nästa.... hoppas jag.

Husen jag visade har väl ganska mycket med nutida svenskt arkitekturklimat att göra? Samtliga ritade av svenska arkitekter i sverige....
Det som byggs i överflöd i nyfunkis och liknande avskyvärda avarter är väl om något inte en del av svenskt nutida arkitekturklimat, snarare en del av sveriges nutida byggarklimat ;)

Jag kan tänka mej att backa angående huset i paris, delvis i alla fall. Det ÄR en nog snarare ett skämt om en pastiche. Jag gillar det mycket! :)
 0
Olof Antonson (4 Februari 2011 22:17): Online
Ok, då är jag med dig, Karl. Stå på dig! Ni arkitekter får banne mig ta er i kragen och inte låta de stora byggkartellerna bestämma hur allt ser ut :)
Det är väl kul att vi exporterar intressant arkitektur till Frankrike, men det är till föga tröst här på hemmaplan ...
 0
Daniel Andersson (4 Februari 2011 23:41):
Ett annat sätt att behålla siktlinjen från Vasagatan är att byga ett hus på pelare.
En mer djärv idé kunde vara ett halvcirkelformat (eller halvsuperelliptiskt) hus med sluttande tak så att man kan gå upp på det från skolgården. Där huset är som högst mot Vasagatan får en stor valvbåge utgöra en öppning. Lite typ:
http:​/​/​archlandscapes.​com/​wp-​content/​uploads/​20​0​9/​12/​S.​.​
 0
Patrik Höstmad (5 Februari 2011 00:06):
Karl och Olof, tack för en intressant diskussion. Olof, jag håller med dig om faran du ser. Något av det senaste Universitet har byggt är detta
http:​/​/​tinyurl.​com/​4t7v3bj
http:​/​/​tinyurl.​com/​5rpzwja
Inte speciellt intressant i mina ögon. Båda byggnaderna verkar vara utformade för att inte synas. (Vad säger du karl?)

Jag tycker inte att vi kan utgå från risken för avsaknad av god arkitektur hos ev nya byggnader på platsen. Jag tycker att det bästa möjliga på platsen vore att (för)täta till platsen med byggnader av god arkitektur,

För övrigt skymmer två flyglar inte mycket mer än dagen sly
http:​/​/​tinyurl.​com/​5se9eq8
:)
 0
Patrik Höstmad (5 Februari 2011 00:09):
@Daniel: Helt rätt. Det är just de djärva idéer som måste fram.
 0
Björn Felten (5 Februari 2011 06:03):
Om GU vill ha fler lokaler, så föreslår jag att de bygger dem bakom (söder om) sin nuvarande huvudbyggnad.

Jo, jag vet att det är omtvistat att bygga i Vasaparken, men faktum är nog dessvärre att i den parken hittar man mest ölburkar och hundskitar, det är inte ofta man ser vanligt folk där IMHO.

Bygg en Turning Torso där, fast gör den rund, med en bas om 25m diameter, som sedan vidgas till 35m de första fem våningarna. Våning 5-15 samma diameter och därpå följande 40-50 våningar smalnar av. Toppen rödmålad. Givet namn: Pekpinnen. :)

Administration och hörsalar i de första tio våningarna, resten studentlägenheter.
 0
Håkan Tendell (5 Februari 2011 09:38):
Vasaparken lämpar sig väl för en futuristisk universitetsskyskrapa vid kanten av Götabergsgatan.
Schillerskas parkering bör omvandlas till ett underjordiskt garage i tre våningar samt därpå en piazza med en något nedsänkt fontän i stil med Fontana di Trevi.
 0
karl (5 Februari 2011 12:11):
Jag tycker nog att det är dumt att bebygga en vacker(jag har måhända en sentimental syn på det, då jag bott nära, men jag har enbart mycket positiva intryck av vasaparken) park istället för en rätt ful parkeringsplats.
 0
Olof Antonson (5 Februari 2011 14:07): Online
"Jag tycker inte att vi kan utgå från risken för avsaknad av god arkitektur hos ev nya byggnader på platsen. Jag tycker att det bästa möjliga på platsen vore att (för)täta till platsen med byggnader av god arkitektur"

@Patrik, Karl med flera:
Jag är helt för detta, mitt resonemang bygger enbart på induktion. Men bara för att jag inte kan se, eller för att det helt enkelt kanske inte byggts någonting av den kvalitet vi ändå eftersöker (på en mycket lång tid), så utesluter ju inte det möjligheten att det kan bli riktigt bra. Men då måste vi komma bort från den typen av tänkande som resulterar i slentrianmässiga funkiskartonger som vi de facto manglar ut; vi måste se till hela arkitekturhistorien, plocka element från vad som kan komma till användning och skapa någonting nytt. Därför vänder jag mig emot de dogmer där man ger en viss riktning tillmälen som tex "pastisch", eftersom man då i sin iver att skapa någonting nytt (eller reproducera det rådande idealet) reducerar de byggklossar man har att tillgå. Detta leder i sin tur till ett mer begränsat handlingsutrymme, med ett ofta urvattnat och torftigt resultat till följd.

Det som byggts i Sverige de senaste 10 åren har bestått nästan uteslutande av funkispastischer (om jag nu skall drista mig till att använda det ordet). Visst kan vi beskylla byggbolagen för detta, men är det hela sanningen? Det är i relation till denna problematik jag ser fallet med Schillerskas skolgård. Jag har gärna fel.
 0
Jens Ekengren (6 Februari 2011 17:27):
Min spontana reaktion på (http:​/​/​tinyurl.​com/​4t7v3bj) är "Varför har de inte tagit bort byggnadsställningarna?"
 0
Schillerska Elev (25 Februari 2011 01:07):
Det går ju för satan inte att bygga en jädra kontorsbyggnad framför, park idéen låter väldigt bra och intressant. Håller med om att det är tråkigt med bilarna där.
 0
karl (25 Februari 2011 09:42):
Varför inte?
 0
En Annan Elev (25 Februari 2011 22:24):
Jag går igång helt på piazzaidén. Vissa färgglada höstmårgnar alt. soliga vårmorgnar är det trots sömnighet och läxångest jättehärligt att glida in i allén med 3:an. Tills man kliver av och måste vandra uppför Dödens Esplanad, planterad med skitiga Volvo V70 och förvirrade små grusplättar som inte är bra till något. Den där parkeringen suger totalt livet ur den annars så fina miljön. Samtidigt är jag inte helt säker på om längor med tre våningar skulle kunna förbättra situationen. Skolgården är kall och solfattig som den är. Under några timmar under lunchtimmen hinner man se solen innan den dyker ner bakom Betlehemskyrkan (så poetiskt, fast inte). Sedan står man där i totalmörkret som är skolgården igen. Att rama in den mer hjälper inte. Envånings- max tvåvåningslängor med lite caféer och annat, uteservering, frän plantering och gång i mitten. Gärna någon härlig fontän. En jävla massa bänkar. Det behöver inte vara arkitektur ala 1886, men inga jävla betongklossar målade i samma färg som skolan som en liten optisk illusion (precis som om det skulle dölja faktumet). Prisvärt för ägarna? Nej, men låt dem spendera lite jävla tid på skolgården då. Se hur de trivs.
 0
Emanuel Alfredsson (25 Februari 2011 23:15):
@En Annan Elev;
Så lite Kronhus-feeling skulle sitta gôtt, eller?
 0
Theo (26 Februari 2011 04:35):
Det enda rätta är att strama åt administrationen på GU!

Dessutom så ekar GU:s huvudbyggnad på Vasaplatsen ganska tom. Med lite modern planlösning där inne så borde det vara lugnt.
 0
Daniel (9 Mars 2011 11:46):
I dagens GP så står det om detta, och man kan läsa mellan raderna hur Yimby har påverkat.
 0
Olof Antonson (9 Mars 2011 14:36): Online
Intressant, tack för tipset, missade den artikeln när jag bläddrade igenom tidningen förut.
 0
Jens Ekengren (9 Mars 2011 16:24):
Finns den på nätet också?
 0
Daniel (9 Mars 2011 16:31):
Gp är ganska snåla med arkiv på nätet. Dom vill att man köper pappersversionen och klipper ut.
 0
Gunnar Einarsson (9 Mars 2011 19:32):
Vad sägs om det outnyttjade tomtområdet intill Annedalskolan, längs Västergatan och Brunnsgatan? Skulle inte universitetet kunna bygga där?
http:​/​/​kartor.​eniro.​se/​m/​Ie5Yv

Gott om plats, i synnerhet om man bygger yteffektivt i slutna kvarter som går ända fram till gatan. Bättre än att förstöra Schillerska med fula stilbrott.
 0
Bird (15 Mars 2011 12:17):
Åh vad fint det hade blivit !!!!
 0
Johan Zandin (15 Juni 2011 00:29):
Nu har SBK och GU gått igenom ett 20-tal möjliga platser i Vasastan med omgivningar.

SBK verkar kunna tänka sig såväl Skanstorget som Pusterviksplatsen eller Korsvägen, även om de ser vissa nackdelar med alla dessa.

Men GU vill gärna ligga närmare Vasaparken. Ett nytt alternativ som uppfyller det är den lilla miniparken söder om Engelbrektsgatan, mellan Aschebergsgatan, Molinsgatan och Vasa Kyrkogata. Synpunkter?
Går det att få in 7000 m2 kontor + 1000 m2 studentservice på ett bra sätt där?
 0
Sven R (15 Juni 2011 00:56):
Jag är mycket tveksam till den tomten. Risken är stor att huset kommer att se ut ungefär som moderna kontorshus brukar se ut, dvs ungefär som rättscentrum, och detta där vår 1800-tals stad är som vackrast.

Då tycker jag det vore bättre om lokalbehovet löstes genom en utbyggnad på baksidan av det gamla universitetshuset i Vasaparken. Funktionellt bättre. Och man slipper se skiten om det blir White som ritar.
 0
Johannes Hulter (15 Juni 2011 09:32):
Johan: Ur ett rent stadsplaneringsperspektiv är det en perfekt tomt och rent teoretiskt så skulle det funka jättebra, ingen kan påstå att den marken kommer till någon meningsfull använding just nu. Men problemet är precis som Sven påpekar att byggbolagen kommer att vilja lägga dit en billig skolåda (vit/svart/glas). Och det kommer aldrig att gå igenom. Det finns massor av resursstarka människor där som a.l.d.r.i.g. kommer att acceptera att deras värdet på deras BRF:er ramponeras. Dessutom kommer alla möjliga intressen (från Länsstyrelsen till antikvarieföreningar) att gå i krig. Det är bara bortkastade pengar att projektera.

Hade man kunnat rita något mer i linje med den allmänna smaken (i en stil som passar ihop med omgivningarna, sent 1800-tal) så hade chanserna varit bättre. Men där sätter tyvärr såväl ekonomicheferna som arkitekturideologerna stopp.

Svens förslag är det enda vettiga. Tyvärr.
 0
Magnus M. (15 Juni 2011 11:57):
Usch vad svårt, som att klämma in en val i en fågelbur.
Men vid Kapellplatsen, mot Aschebergsgatan finns ju en tomt som används av diverse bodar. Om man bygger där, och samtidigt rensar bort all skit(betongmurar, parkeringar) som täcker Kapellplatsen och sätter bodarna där kanske det går??
 0
Johannes Hulter (15 Juni 2011 15:13):
Magnus: Bra idé! Man skulle kunna ta det här förslaget och bygga till litegrann: http:​/​/​www.​linnstudio.​se/​Projekt/​KAP/​KAP.​html

Vad säger du Johan?
 0
Johan Zandin (15 Juni 2011 22:55):
Jag misstänker att t.o.m. Kapellplatsen är för långt från Vasaparken för att passa GU. Men intressant förslag annars! (Jag blev lite rädd när jag läste loftgångar. Men när man bygger in dem ser det ju OK ut.)
 0
Johannes Hulter (16 Juni 2011 09:44):
@ johan: Har de kollat på tomten mellan Vasakyrkan och Hvitfeldtska, där det ligger ett enplansdagis idag? Där kan man utan problem klämma in 8000km2 (om man gör det på 5-6 våningar).
 0
Mikael Kreutz (17 Juni 2011 00:57):
 0
Mattias Hedeberg (17 Juni 2011 13:37):
Kanske skulle man kunna förlänga Hvitfeldtskas flyglar (på befintlig parkering), men det skulle säkerligen stöta på visst kulturhistoriskt motstånd. Lite svårt att få ut tillräcklig yta också skulle jag tro.
@Johannes: dagistomten verkar vara en god idé, men det skulle nog behövas 8 våningar för att få tillräcklig byggrätt?
Annars så har ju Johans idé om miniparken vid Molinsgatan goda möjligheter. Ett nytt kvarter där skulle kunna ge 12-15000 BTA, vilket även skulle kunna möjliggöra en hel del andra funktioner, såsom publika lokaler i bottenplan samt runt 50 lägenheter. Skulle inte heller skugga några befintlig bostäder, vilket ju alltid är viktigast ;)
 0
Johannes Hulter (17 Juni 2011 14:34):
@mattias: Jag bara snabbmätte lite och det såg ut som man skulle kunna få in en yta av 50x30m.
 0
Johan Zandin (19 Juni 2011 01:29):
Om man hade förverkligat Park Allé så hade det passat perfekt. Men det tror jag aldrig kommer ske.

Molinsgatan ska inte jag ha cred för. Den idéen kommer från SBK:s lokaliseringsutredning.

Förskoletomten har man nog inte funderat på. En uppenbar nackdel är att man måste fixa nya lokaler för förskolan isåfall...
 0
Krister (19 Juni 2011 07:13):
Kaggeledstorget behöver mer liv och rörelse. Bygg administrationsbyggnad för Universitet där!
 0
Krister (19 Juni 2011 07:19):
 0
Johannes Hulter (19 Juni 2011 23:32):
Johan: Förskolan kan väl få nya lokaler i den nya byggnaden. Funktionsblandning! :)
 0
Karl (27 Juni 2011 11:35):
Äh, Jag tycker att en rustik rejäl kontemporär tegelbyggnad hade suttit fint på tomten. Tänk betlehemskyrkan 2011. Gärna i form av två flyglar. Tomrummet/parkeringsplatsen som är där i dag är värre än de flesta hus du kunde ställa där.

För övrigt skulle jag vilja rekommendera den nya restaurangen ovanpå färgaffären på Aschebergsgatan.... Inte för dess mat eller ens dess inredning utan för dess, i mina ögon, fina sätt att smälta in i sin omgivning, trots att den är mycket modern, både i utformning och material. Det går.
 0
Emanuel Alfredsson (27 Juni 2011 12:16):
Så här kan en idé se ut för detta område.
http:​/​/​i10​0​4.​photobucket.​com/​albums/​af165/​Lemanic89/​Sc.​.​

Jag leker med barriärtänket ett snäpp. De två våningar höga "tornen" ska ha en konstnärligt utförd grind som följer första våningen. Fast det roliga här är att envåningsflyglarna kommer att vara öppna för genomgång in till "innegården" och de barriärer ni ser där är bara en meter höga staket för att styra upp växtligheten där. Pilarna bara demonstrerar hur man kommer in till "innergårdarna".
Det gråa mittfältet blir en kullerstensbelagd gång fram till skolentrén.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.