Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: En attraktiv region med hjälp av Västlänken

 
Leif Blomqvist, regionråd (S) och Västtrafiks ordförande, ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Att forma en framtida Göteborgsregion som ger många arbetstillfällen, är attraktiv och dynamisk och som samtidigt erbjuder en god miljö är en av de viktigaste politiska utmaningarna. En del i denna politik är hur vi utformar vår trafik.

Ju större fungerande arbetsmarknad man har ju lättare är det att få jobb och ju mer attraktivt blir det för företagen att etablera sig. Man brukar säga att en rimlig gräns för pendling är 45 till 60 minuter. Ju snabbare man reser ju större blir det geografiska området. Exempel på en lyckad regionförstoring är vad som hänt i Mälardalen när tågpendlingen bygggdes ut.

Denna s.k. regionförstoring är inget nytt. När spårvagnarna och cykeln kom för drygt 100 år sedan skapades helt nya möjligheter att ta ett arbete i hela staden jämfört när man gick. Även möjligheterna till ett rikt kultur och nöjesutbud ökar om upptagningsområdet ökar. Det skapas förutsättningar för ett mycket bredare utbud om antalet möjliga besökare ökar.

Målet är att vi framöver skall ha en gemensam arbetsmarknad som omfattar ett område mellan Uddevalla, Trollhättan, Falköping, Borås och Falkenberg. Om vi löser detta med en ökad biltrafik kommer Göteborg bli en enda stor trafikapparat. Om vi bara bygger en ny biltunnel under älven kommer köerna vara lika stora eller större när tunneln är klar än den är nu.

Jag är övertygad att bilen kommer spela en stor roll framöver, men resandeökningarna måste tas av kollektivtrafiken. Annars kommer miljön, trivseln och möjligheten att bygga attraktiva bostäder begränsas.För att illustrera hur mycket bilar som krävs för att ersätta en spårvagn visar jag en bild från Hammarskjöldsleden. Spårvagnen tar lika många passagerare som bilarna. Ett pendeltåg i högtrafik kommer att ta 600-700 sittande passagerare jämfört med en spårvagn som har 80 sittplatser. Valet är ganska enkelt tycker jag. Använd bilen med förnuft och ta framtida resandeökningar med tåg, buss, spårvagn och färjor.

De viktigaste projekten inom det Västsvenska paketet är Västlänken, Marieholmstunneln, en ny Göta Älvbro och olika kollektivtrafikåtgärder. Totalt kostar de ca 34 miljarder kr varav staten betalar hälften och resten betalas av Göteborgs kommun, region Halland, Västra Götalandsregionen samt med trängselskatt. Visst vore det enklare om staten tog hela kostnaden, men detta är inte aktuellt och alternativet är ja eller nej till helheten.

De olika projekten är väl förberedda. Tankarna på en tågtunnel som ersätter dagens säckstation fanns för 20 år sedan och det mer aktiva arbetet startades för 10 år sedan. Västlänken fördubblar kapaciteten och skapar två nya stationer i Haga och Korsvägen. Den nuvarande Göta Älvbron byggdes 1939 och är byggd av en stålsort som hela tiden försvagas och livslängden bedöms vara passerad 2020. Marieholmstunnelalternativet har studerats i 20 år. Även de olika satsningarna på expressbussar och nya pendeltåg är väl förberedda.

Göteborg och regionen har en unik chans att bygga framtidens moderna storstad. Att säga nej innebär att dagens unga kommer ha stora svårigheter att utveckla regionen om 10-15 år. Vem tycker idag att det var fel att för 40 år sedan bygga Älvsborgsbron och Tingstadstunneln? Och vem tycker att det var fel att bygga Oskarstunneln och Lundbytunneln? Jag är helt övertygad om att framtida generationer kommer se den nya Västlänken som en mycket bra investering i god stadsmiljö.

Tidigare krönikor i serien om västsvenska paketet:

Tom Heyman (VV)
Inledning

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Sven R (1 April 2011 01:05):
"Och vem tycker att det var fel att bygga Oskarstunneln och Lundbytunneln?"

Oskarstunneln? Inget fel alls, förutom att den inte är byggd ännu. Sätt igång och gräv!
 0
Daniel (1 April 2011 07:36):
@Sven. Undra om det är överdäckning av motorvägen förbi stena och majorna han menar? Då är det intressant att man väljer att presentera den nyheten här :)
 0
Hansson (1 April 2011 09:17):
Oskarstunneln? Det måste vara Götatunneln på Oskarsleden han menar, egentligen. Alla kan vi göra skrivfel.
 0
Gunnar Einarsson (1 April 2011 09:19):
Inte för att jag direkt vill säga emot Blomqvist eller grumla hans entusiasm, men frågan smyger sig ändå in: Vad är egentligen skillnaden mellan "regionsförstoring" och en suburban sprawl på steroider?

En lite speciell sak som är unik för vår tid är ju att vi - eller åtminstone den välbärgade medelklassen - har fått för oss att vi skall "flytta" till arbetet och hem varje dag istället för att slå oss ner i orten där arbetet finns.

Delvis är det väl en följd av decennier av lågt byggande, kantänka, men det hindrar inte att det är en livsstil som bygger på privatbilismen i sin kärna även om det förstås också tillåter en del pendeltågs-icing on the cake.

Hur hållbar kan en sådan livsstil och strategi för regional utveckling i längden bli, exempelvis i perspektiv av Peak Oil, för att nu direkt dra till med storsläggan?
 0
Mats O. (1 April 2011 09:39):
Instämmer med Gunnar där. Det känns inte som ett hållbart alternativ att exempelvis bo i villa i Falköping eller Trollhättan och ta expresspendeltåg till Volvo Torslanda och liknande. I framtiden, med beaktande av Peak Oil, så får nog folk ställa in sig på att bo nära sin arbetsplats och göra sina inköpsresor i närområdet.
Men jag antar att det här är en del av en traditionell socialdemokratisk politik där ingen ska känna att dom måste byta bostadsort för att ta ett nytt jobb.

(angående Peak Oil sägs det att i USA har redan huspriserna i avlägsnare villaförorter börjat falla rejält medan det finns ett större intresse för att bygga&bo i lägenhetsområden nära arbetsplatser och handel.)
 0
Håkan Andersson (1 April 2011 10:33):
"Vem tycker idag att det var fel att för 40 år sedan bygga Älvsborgsbron och Tingstadstunneln? Och vem tycker att det var fel att bygga Oskarstunneln och Lundbytunneln?"

Att försöka rättfärdiga sina aktuella beslut med att peka på (framgångsrika) gamla beslut låter bra i ett första betraktande. Men det innebär förstås inte att man per automatik kan räkna in alla framtida byggprojekt som lika lyckade. Varken Blomqvist (eller någon annan) kan med någon större säkerhet uttala sig om hur Västlänken kommer att betraktas om 40 år. Men eftersom byggtiden är närmare 20 år kan man befara att massor av omständigheter kommer att ändras under denna tidsperiod, omständigheter som i slutändan påverkar utfallet. För mig som lekman är ett så långt projekt ett tydligt riskprojekt som borde delats upp i mindre, mer upp uppföljnigsbara (och ändringsbara) delar allt eftersom.
 0
Daniel (1 April 2011 11:03):
Alla farhågor om eventuell energibrist besvaras nog enklast av centerpartiet och dom som är för 30-50 miljardersprojektet förbifart stockholm.
 0
Olle Jansson (1 April 2011 11:28):
Mats O.: Inte för att det måhända är lite utanför ämnet, men jag håller inte med om din tolkning av vad traditionell socialdemokratisk politik är i denna fråga; AMS har traditionellt stått för Alla Måste Söderut.
 0
Gunnar Einarsson (1 April 2011 12:25):
@ Olle, tja, den socialdemokrati som styr idag är i alla fall inte den traditionella varianten utan den postmoderna och bolagiserade PK-versionen. Mats kanske blandade ihop de två, vilket är lätt hänt då det väl trots allt inte har existerat någon traditionell socialdemokrati sedan Erlanders dagar.

@ Daniel, med andra ord är det bara att följa de ofelbara orakelspråken från Stockholms stadshus! :-) Det tog ett tag innan jag fattade att du var ironisk.
 0
Daniel (1 April 2011 12:55):
@Gunnar. Jag är lite ironisk, men faktum är att centerpartiet hade i sina valaffischer att man måste satsa på bilismen. Egentligen så är det faktiskt konstigt att samma människor som är emot t.ex. järnvägstunnlar också är för motorvägstunnlar. man ifrågasätter inte att förbifarten är samhällsekonomiskt olönsam och kommer att vara fylld direkt med biltrafik vilket kommer att leda till att busstrafiken inte får gå i tunneln, för miljöministern har ju sagt att det enbart kommer att gå elbilar i den tunneln.

I Göteborg är det egentligen total omvänd argumentering av infrastruktursatsningar jämfört med hur det är i Stockholm.
 0
Gunnar Einarsson (1 April 2011 13:21):
@ Daniel: "I Göteborg är det egentligen total omvänd argumentering av infrastruktursatsningar jämfört med hur det är i Stockholm."

Och vet du vad, det är bra! Det vinner vi på! :-)
 0
Hansson (1 April 2011 14:48):
@Gunnar
Regionsförstoring är inget konstigt och är egentligen precis det som vi har gjort sedan vi inte längre var tvungna att jobba på den egna gården. Hur man når på 45-60minuter har ju förändrats kraftigt med tiden.

Med tiden har också verksamheterna blivit allt större vilket gör det omöjligt "Att flytta till arbetsplatsen". Det finns helt enkelt inte plats för så många bostäder tillräckligt nära fabriken. Är det i stan så blir de dessutom dyra. Sedan så får man problem den dag man byter arbete. Då tvingas man flytta, igen. Inte så bra. Med konceptet "Att flytta till arbetsplatsen" så är du egentligen tillbaka till tiden då man jobbade på den egna gården. Konsekvensen av det är också att det blir svårare att byta arbete, med de negativa konsekvenser det får för individ, företag och samhälle.

Pratar man sedan "Peak Oil" så är det ju bara bra att man flyttar över trafik från bil till kollektivtrafik i allmänhet och spårbunden kollektivtrafik i synnerhet.
 0
Hansson (1 April 2011 14:51):
@Håkan
Att de som tidigare har haft ansvar för utbyggnad av infrastruktur och samhällsbyggnad med mycket stor sannolikhet gör ett bättre jobb än några totala nybörjare förefaller ju faktiskt inte som direkt osannolikt.
 0
Håkan Andersson (1 April 2011 16:52):
Hansson: Som du mycket väl vet redan har jag inte samma tilltro till de som "tidigare har haft ansvar för utbyggnad av infrastruktur" som du själv har. Du sväljer allt dessa personer säger med hull och hår, ifrågasätter aldrig något som kommer från detta håll. Om alla gjorde som du skulle Trafikverket/Banverket kunna bygga "Hallandsåsen" om och om igen utan någon kritik alls.

Din insinuation om Vägvalets eventuella brist på kompetens lämnar jag därhän. Jag kan inte se att andra partiers företrädare har något större försprång i det sammanhanget.
 0
Hansson (1 April 2011 17:41):
Var och en bedäms efter förtjänst och realism i förslagen. Vägvalet är baserat på det helt enkelt inte med i matschen.

Hallandsåsen började byggas, fick problem och stoppades. Man gjorde ett omtag, nya utedningar mm och kom fram till att; Jo, det är rätt lösning. Tog lite längre tid och blev dyrare än först planerades, vilket visst kan kritiseras. Men, det är fortfarande rätt lösning. I skrivande stund så har man nu kommit 110 ringar in i det västra röret av ca. 2500 ringar. Jämfört med östra röret så håller amn nu ett högre tempo och viktigast av allt är att efter den nya planen så håller man både kostnad och tidplan.
 0
Hansson (1 April 2011 18:15):
@Daniel
Hur kan förbifarten samtidigt vara samhällsekonomiskt olönsam samtidigt som den blir full av trafik direkt? Det går ju inte ihop. Om den blir full direkt så är det snarast ett tecken på att den är väldigt lönsam och egentligen för liten redan från början. Eller hur?
 0
Håkan Andersson (1 April 2011 18:35):
Det är klart att det alltid finns en person som också ska försvara tunneln genom Hallandsåsen. På något konstigt sätt är jag inte förvånad vem den personen råkar vara.

OK, jag erkänner: Det var vi på Vägvalet som beslutade om Hallandåstunneln. I rest my case!
 0
Hansson (1 April 2011 18:43):
You wich! Tyvärr, det var ju en bra idee sa vi ju... ;-)

(Nej, jag är inte ensam om att tycka Hallandsåstunneln är en bra idee.)
 0
Hansson (1 April 2011 18:54):
Man har hållit på i minst 10år med utredningar av det som till sist blev det Västsvenskapaketet. Duktigt folk som håller på länge leder till sist till bra lösningar. Skall man hitta på något själv. Så har man en redig uppförsbacke att ta igen. Det räcker inte med 5minuter och ett tangentbord.

Ideer kan ventilieras, kritiseras och utvärderas. Det gäller lika för trafikverkets som för vägvalets ideer. Hitills så har dock vägvalets ideer visat sig inte vara hållbara. Det är ideerna jag och andra har kritiserat. Att kritisera ideer innebär aldrig personkritik.
 0
Håkan Andersson (1 April 2011 19:01):
"Hitills så har dock vägvalets ideer visat sig inte vara hållbara."

Att ensidigt avfärda är din ena kvalité. Att ensidigt hylla är din andra.
 0
Krister (1 April 2011 19:22):
Problemet med stadsplanering är att den bygger på gårdagens förhållanden men skall brukas i framtiden. Förorterna i nordost planerades på 1950-talet och byggdes på -60-talet. Det var under den tid då rationellt byggande slog igenom. Billiga tomter och snabb byggprocess var viktigast. Resultatet blev inte särskilt lyckat. Likaså planerades Norra älvstranden på 1980-talet. Då var det inte hyreshus som gällde utan insatslägenheter för medelklassen. (arbetarklassen är numera nästan utdöd). Infrastrukturen blev av modell sovstad. Idén var att separera boende och arbete. Nu pläderar Yimby för att integrera boende och arbete vid framtida planering av nya områden. Arbete i dagens samhälle är till 90% inomhus på kontor.
Fabriksarbeten i traditonell mening är på utdöende i Sverige. Kontor och bostäder går alldeles utmärkt att blanda. Således kan man planera framtida bostäder där man blandar verksamheter och bostäder och på så sätt minska pendlingen. Detta tror jag är bäst för framtiden.
 0
Hannes Johansson (2 April 2011 09:24):
Nu tar vi och styr upp debatten lite. Den ska inte handla om person utan om sak, och kommentarer som diskuterar person kommer tas bort.
 0
Daniel (2 April 2011 09:30):
@Hansson. Det kan faktiskt vara både och, därför något kanske inte tillför något till samhället och blir kontraproduktivt. Blir tunneln full så måste den stängas av, och är det för mycket trafik i den så får inte kollektivtrafik åka i den. Och alla vet det matematiska volymproblemet om alla åker i var sin bil och ingen får åka buss. Det är dessutom uträknat av trafikverket och har varit med i uppdrag granskning.
 0
Håkan Andersson (2 April 2011 11:04):
Tunneln genom Hallandsåsen skulle stått klar 1997. I dagsläget planeras den vara färdig 2015.

Enligt Wikipedia gjordes en beräkning av "dåvarande Banverket 1998 visade att den sammanlagda nyttan av projektet som mest kom upp i 2,7 miljarder kronor. Då beräknades kostnaden till 4,3 miljarder kronor. 2006 var den siffran uppe i 7,5 miljarder."

"I dagsläget uppskattas kostnaden för tunnelbygget att sluta på 10,5 miljarder kronor (2008 års byggkostnadsläge), vilket är cirka elva gånger mer än vad som ursprungligen budgeterades när projektet påbörjades 1989."

Bygget har dessutom kantats med flera olika miljöskandaler.
Att kalla detta för "rätt lösning" och en "bra idee" innebär i praktiken att det enligt samma bedömningsnorm inte kan finnas några misslyckade projekt som drivs av samma myndighet.

Slutligen en referens till mellan Hallandsåsen och Västlänken (enligt Wikipedia):
"Man räknade år 2008 med att normala dubbelspåriga järnvägstunnlar i berg kostar cirka 1,5 - 2,0 miljarder kronor per mil, medan denna (=Hallandsåsen (min anm.)) kostar 12 miljarder per mil. Som jämförelse kostar Citybanan under Stockholms innerstad cirka 20 miljarder kronor per mil, och Västlänken under Göteborgs innerstad cirka 25 miljarder kronor per mil."

En tunnel kan tydligen bli hur dyr som helst utan att någon i ansvarig position reagerar.
 0
Hansson (2 April 2011 23:06):
@Daniel
Helt uppenbart tillför den något till samhället eftersom den omedelbart gick full. Alltså är slutsatsen snarast i så fall att den redan är för liten. Vi behöver både bil och kollektivtrafik och Förbifarten fyller en viktig funktion.
 0
Hansson (2 April 2011 23:29):
@Håkan
Jo, självfallet kan en tunnel bli för dyr. Vilka har då blivit för dyra? Ja, det är de som inte byggs... ;-)
(Exempel på tunnel som anses för dyr skulle kunna vara den som Lerums kommun så envist tjatar om att de vill ha runt samhället istället för utbyggnad till fyrspår i befintligt spårläge.)

Viktigaste lärdomen av informationen på sidan http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Hallands%C3%A5stunneln#Ko.​.​ är däremot något helt annat.

- Hallandsåstunneln http:​/​/​www.​trafikverket.​se/​Privat/​Projekt/​Skane/​Hallan.​.​ här var de första kostnadsuppskattningarna helt uppenbart inte korrekta någonstans. Föga förvånande fick också de som lade underbudet problem att genomföra bygget. Om det kan man dra lärdomar för framtida upphandlingar. Men, man kan också lära sig att alternativen var sämre än att fortsätta med bygget. Nyttan är också ganska tydlig: Öka kapaciteten över Hallandsås från 4 tåg per timme till 24 och fördubbla möjlig godsvikt.

- Citybanan, Stockholm http:​/​/​www.​trafikverket.​se/​citybanan är tämligen okontroversiell och drivs nu för fullt. Den som reser till Stockholm kan se byggspåren i stadsbilden.

- Västlänken, Göteborg http:​/​/​www.​trafikverket.​se/​Privat/​Projekt/​Vastra-​Gotal.​.​ har samma syfte som Citytunneln, Malmö http:​/​/​www.​trafikverket.​se/​Privat/​Projekt/​Skane/​Citytu.​.​ att skapa en effektivare pendling. Citytunneln byggdes under tid och under budget. Den har redan blivit älskad av malmöborna.

Jämför man dessa tre projekt så inser man att; ja det är dyrare att bygga tunnel i stadsmiljö med stationsbyggnader än att bygga den i jungfrulig terräng. Kostnaden för Hallandsåstunneln ligger runt halva priset för de andra tunnlarna som i sin tur kostar nästan lika mycket per mil, justerat för inflationen.

Terrängen i både Stockholm och Göteborg är väl känd, om än olika. Det finns inga stora överraskningar, som i Hallandsåsen. Citytunneln i Malmö byggdes under tid och budget så det går att hålla en budget. Det finns inget som tyder på att det inte skulle kunna vara fallet även för Västlänken och Citybanan. Alla här uppräknade tunnlar är viktiga och av stort behov för samhället.
 0
Daniel (3 April 2011 13:18):
@Hansson. En biltunnel nära en stad blir alltid full. Det är ett faktum att fler vägar bidrar till mer biltrafik.
 0
Hansson (3 April 2011 14:44):
@Håkan Andersson (1 April 19:01)
Nej, förslagen värderas efter dess kvalitéer oberoende av vem som kom med dem.

Studerar vi det förslag som Vägvalet har puffat för, även om de inte har hittat på det själva, så finner man följande:
- "Förstärkningsalternativet" har vissa förtjänster, dock inte tillräckliga för att motivera en utbyggnad
- "slingan" däremot saknar fullständigt förtjänster
 0
Hansson (3 April 2011 22:26):
@Daniel
Så var vi då där igen, med argument som
"- Man kan inte bygga bygga bort trafiken. Vad man än bygger så blir det fullt. Därför är det ingen idé att bygga ut."

Det där är ett cirkelresonemang. En truism.

Syftet med varje utbyggnad är att den skall trafikeras, självklart. För varje välmående och växande region så fortsätter också trafiken att växa. Förr eller senare så blir vad man än bygger fullt. Då får man bygga ut igen. Det är enbart i döende regioner som trafiken faktiskt minskar, och det är inget som vi önskar oss.

Nu tror jag inte att förbifarten går full direkt. Skulle den, mot förmodan, göra det så är inte heller det något problem. Det innebär bara att trafiken har omfördelats och att andra vägar nu blev glesare trafikerade. Det är OK, det med. Till sist blir man tvungen att bygga ännu en ny väg, om 50år eller så. Då kanske det blir den östra delen av ringleden som byggs. Det är helt OK, även om jag med stor sannolikhet inte är vid liv då.
 0
Gunnar Einarsson (15 April 2011 18:27):
@ Hansson: Att säga att konceptet flytta dit arbetet finns istället för pendla till annan ort varje dag är detsamma som att flytta tillbaka till "den egna gården" är verkligen att hårddra och överdriva alltför mycket.

Det finns i princip två stora revolutioner eller stötar inom resandets historia. Den ena är när ångmaskiner placerades i lokomotiv och fartyg på 1800-talet och den andra är när explosionsmotorn och de fossila bränslena förde med sig att bilsamhället tog över på 1900-talet.
Den första gjorde att vanliga människor plötsligt kunde dra upp sina bopålar och flytta inte bara inom landet utan i stort sett över hela jordklotet samt snabbt kunna ta sig fram över stora avstånd i städer medelst stadsjärnvägar, omnibussar och spårvagnar. Den andra möjliggjorde främst en ohämmad privatbilism, eget hus-boende utanför städer och närapå städernas förintelse. Denna epok är dessutom på väg ut under innevarande sekel eftersom ständigt stigande bränslepriser omöjligt kan upprätthålla dess livsstil. Inte desto mindre är det exakt den livsstilen som begrepp som "regionförstoring" tjänar.
Den äldre transportinfrastrukturen möjliggör nämligen omfattande resande inom större tätorter, så påståendet att arbetsplatserna växer i skala och därför kräver kontinuerligt allt längre reseavstånd, pendeltågsprioritering och privatbilism är inget riktigt bra argument.
Likaså är det många fler resor som skall till i det typiska villa sprawl-samhället än bara pendelresor till jobbet. Inköp skall göras, barn skall hämtas och bekanta skall träffas m.m, allt till vilket privatbilism krävs även om du är såpass lyckligt lottad att du kan genomföra arbetsresorna till storstaden eller annan ort medelst tåg.
Det enda skälet att det sedan är svårt att flytta till arbetet i Göteborg är att det byggs för lite och det är en fråga som hade gått att lösa med ny politik liksom investeringar i mångmiljardklassen, som exempelvis det västsvenska infrastrukturpaketet, djupast sett är en fråga om samhällsekonomiska och kulturgeografiska prioriteringar.

P.S: Naturligtvis har jag inget emot pendeltåg som sådana. Pendeltåg är bra, inte mijnst av de orsaker du själv anför. Vad jag ifrågasätter är möjligen prioriteringsordningen och den strategiska vision som omger en sådan satsning som Västlänken.
 0
Hansson (16 April 2011 14:49):
@Gunnar Einarsson
Det är klart att det är en hårddragning samtidigt som det ligger en hel del i resonemanget. När mannen jobbar på ett ställe, hustrun på ett annat och barnen går i skolor på tredje, fjärde eller fler ställen; vart skall man då flytta? Sedan tillkommer faktorer som pris på bostaden, om den ens finns tillgänglig, och vad pendlingen kostar i tid och pengar och inte minst egna önskemål om bostadens utformning. Då blir det plötsligt inte så lätt "att flytta till jobbet".

Pendlingen skall sedan kanske inte ses i geometriskt avstånd utan i tid och även energiåtgång. Då blir plötsligt pendeltåg väldigt viktiga och satsningar som Västlänken av största vikt. Med Västlänken får man snabbare resor i och med att pendeltågen inte måste in och vända i en säckstation samt att man släpps av mer mitt i stan och nära anslutande kollektivtrafik. Tillsammans gör detta att man snabbt och effektivt kommer till sitt resmål.
 0
Gunnar Einarsson (16 April 2011 16:50):
"När mannen jobbar på ett ställe, hustrun på ett annat och barnen går i skolor på tredje, fjärde eller fler ställen; vart skall man då flytta? Sedan tillkommer faktorer som pris på bostaden, om den ens finns tillgänglig, och vad pendlingen kostar i tid och pengar och inte minst egna önskemål om bostadens utformning. Då blir det plötsligt inte så lätt "att flytta till jobbet"."

Sant, med det här är ju faktorer och bekymmer som huvudsakligen har tillkommit först under de senaste 20-30 åren och sannolikt inte går särskilt djupt. Vad exempelvis skolan beträffar så existerade dagens villkor inte före kommunaliseringen och friskolereformen på 90-talet. Inga barnkullar före 90-talet kördes heller till skolan av föräldrarna utan klarade av att hitta dit själva.
Tillståndet i stort är inte långsiktigt hållbart och antagligen saknar den beskrivna livsformen rentav en framtid helt och hållet.
 0
Hansson (17 April 2011 12:03):
@Gunnar
Skolans driftform saknar i sammanhanget intresse. Även om man enbart skulle välja kommunala skolor så skulle man få pendling till skolan, så lång att man inte kan gå till den. Gymnasier ligger oftast inte granne med din bostad och inte heller universitet och högskolor.
 0
Hansson (19 April 2011 22:50):
I dagens Metro, Göteborgsupplagan, på Pling-sidan så finns en helsida med Leif Blomkvist om bland annat Västlänken. Ingen länk.
 0
Gunnar Einarsson (20 April 2011 12:28):
Tog bort tjatigt och illa formulerat inlägg.
 0
Krister (26 Juni 2011 08:15):
Skador på byggnader vid byggandet av Citytunneln i Stockholm:
Hittills har Trafikverket fått in 359 anmälningar om skador på byggnader. Den stora frågan är om skadorna är fastighetsägarens ansvar eller byggarens. Hösten kan bli en rysare. Då startar sprängningarna på Riddarholmen där samtliga byggnader utom en är statliga byggnadsminnen.
 0
Hansson (28 Juni 2011 19:43):
@Krister
Trafikverket betalar. Se sidan http:​/​/​www.​trafikverket.​se/​Privat/​Projekt/​Stockholm/​Ci.​.​

Vad gäller Göteborg och Västlänken så kan vi dra lärdom från bygget av Götatunneln. Andelen byggnadsskador där var mycket små, om ens några.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.