Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Ett västsvenskt paket kan bli Göteborgs möjlighet

 
Erik Linn, arkitekt som driver Linnstudio, ger sin syn på det västsvenska infrastrukturpaketet och stadens framtid. Artikeln har tidigare publicerats i Arkitektur 2011/2, vi har fått tillåtelse att återpublicera den här på Yimby.

Historiens vingslag slår över Göteborg när staden närmar sig det 400-årsjubileum som infaller år 2021 och som nu omtalas allt oftare. Medan det förra jubiléet (två år försenat) år 1923 bringade jubileumsutställning med Liseberg, Götaplats, Konstmuseum och Mässa till staden, så råder det ingen tvekan om att en central pusselbit denna gång är den stadsutvecklingsmöjlighet som ligger och väntar alldeles intill centrum, och som möjliggör en tre- eller fyrdubbling av den nuvarande stadskärnan.

Det är tidigare terminal-, frihamns-, handels- och industriytor som blivit tillgängliga, och som bildar en fortsättning på den utveckling som sedan tidigt 90-tal föregått på Norra Älvstranden. Av flera orsaker är detta en komplicerad uppgift, speciellt som staden saknar erfarenhet av att utveckla ny innerstad. Den sammanhängande stadskärnan har inte expanderat sedan kriget, och även om 15 års utveckling av Norra Älvstranden bitvis är en stor framgång så visar den också med sina funktionsuppdelade områden och stora trafikytor på brister i förståelsen för hur en stad byggs.

Den stora svårigheten är just infrastrukturen, och Göteborgs omättliga behov av mer sådan. Detta beror dels på den stora kommunala landytan med en befolkningstäthet som är en fjärdedel av Stockholms, dels på man aldrig lyckats dra genomfartstrafiken runt staden. Och då man inte tillåter större trafikmängder på vanliga gator, så blir resultatet stora separerande trafikleder med rondeller och på- och avfartsramper även mitt inne i stan.Partihallsförbindelsen - under konstruktion

Spårvägen ligger idag miljömässigt mer rätt i tiden än på länge men utvecklas endast marginellt, och den stundtals fallfärdiga busstrafik som upphandlas till lägsta pris kan inte få den breda allmänheten att välja bort den egna bilen.
Stadens hopp ställs till det Västsvenska infrastrukturpaketet, som till ett (nuvarande) pris på 34 miljarder ska förbättra situationen med hjälp av följande:

Västlänken, tågtunneln som eliminerar Göteborgs säckstation och skapar två nya stationer. Förutom kostnaden (20 miljarder) och att innerstan blir byggarbetsplats i mer än tio år där bl a Lisebergs huvudentré rivs, så är projektets svaghet att två punkter på tre kilometers avstånd från varandra förbinds med nio kilometer tunnel. Många tvivlar på att det är den bästa lösningen som presenterats, och blickar avundsjukt mot Malmös jämförelsevis smidiga citytunnelbygge. Men en optimal Västlänk skulle kunna bli det språng som kollektivtrafiken så väl behöver.

Kollektivtrafikprogrammet K2020, med syftet att fördubbla kollektivtrafikanvändandet från 20 till 40 procent till år 2025. Detta kräver att man gör kollektivtrafiken attraktiv på ett helt nytt sätt, sprider den över fler artärer och att man undviker missar som det undermåliga och skandalöst dyra nya biljettsystemet.

Ny bro över älven, som ersätter dagens Göta älvbro. Här finns konflikten med sjöfarten, men man har lyckats få ner brohöjden till 12 meter vilket gagnar staden. Tyvärr ska trafiken ledas vidare på en viadukt över centralens spårområde, vilket är olyckligt för både existerande och framtida delar av centrum.

Marieholmstunneln, en ny tunnel under älven. En efterlängtad avlastning av Tingstadstunneln, men den tillhörande kilometerlånga Partihallsförbindelsen som nu uppförs framför Gamlestan är en stadsmässig katastrof med en trafikplanering på nivå med 1960-talets värsta. Tidningen Cementas artikel om projektet under rubriken "Göteborg får bättre puls" visar på samhällsmässig aningslöshet.Partihallsförbindelsen - under konstruktion

Även om frågetecknen är många så måste Göteborgs framtid beskrivas som ljus. Möjligheten till ny stadsutveckling saknar motstycke, och ett generationsskifte inom den styrande socialdemokratins topp har reducerat den besvärjande politiska kan själv-mentaliteten och det har blivit högre i tak i debatten. Staden rymmer så mycket stark stadsbyggnadshistoria att den långa svackan rimligen snart är till ända. Stadsarkitekt saknas alltjämt som ett resultat av politikernas misstro mot arkitekter och planerare, men i längden kommer man inte att kunna bortse från ämbetets betydelse i omvärlden.

Nu krävs att man får igång ett helhetstänkande där trafiken lyfts bort som ständig förstaprioritet till förmån för stadsbyggandets övriga aspekter. En revitalisering av Stadsbyggnadskontoret med välvalda tillsättningar av ny stadsarkitekt och stadsbyggnadsdirektör samt en konkret policy för en mer välkomnande attityd till stadsbyggandets olika aktörer skulle snabbt lyfta inte bara staden utan också dess renommé.

Tidigare krönikor i serien om västsvenska paketet:
Leif Blomqvist (S)
Tom Heyman (VV)
Inledning

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Björn Felten (4 April 2011 06:59):
När det gäller genomfartstrafiken, så förvånar det mig att man tydligen inte övervägt alternativet att leda E6 från Mölndal via Älvsborgsbron och Norrleden och ut på nuvarande E6 vid Kärra.

Från Mölndal till Älvsborgsbron är det redan motorvägsstandard. Vidare, Norrleden bör inte kosta särskilt mycket att rusta upp. Korsningarna med Björlandavägen och Tuvevägen borde ha gjorts planskilda redan vid bygget, för omkring 30 år sedan, för övrigt.

Att leda en av Sveriges största motorvägar in genom centrala Göteborg, där den dessutom korsas av tre andra, stora leder (E20, RV40 och RV45) inom bara någon kilometer, borde kunna användas i utbildningen som skräckexempel på hur man absolut inte bygger trafikleder...
 0
Magnus M. (4 April 2011 08:02):
Det råder en viss brist på förklaringar och exempel i artikeln, men jag antar att felet med bron över centralen är att det blir en trafikplats framför GP-huset? Jag är personligen inte rädd för den, så länge den byggs med tydliga, breda gångstråk. Kan tycka att det mest bedrövliga när trafiken leds genom Göteborg är att gång-, cykel- och spårvägstrafik helt enkelt ska hålla sig borta. Det går ju att bygga till och med tre-filigt kantat med byggnader, breda trottoarer och staket, samt övergångsställen.

Eftersom man vill bygga kontor uppe på bangårdsförbindelsen antar jag blint att det kommer att vara möjligt att gå på den. (?)
 0
Hansson (4 April 2011 08:26):
Nej, Lisebergs huvudentre rivs INTE.

Ja, parthallslänken och Marieholmstunneln behövs båda för arr knyta ihop berörda vägar samt avlasta E6 på motsvarande sträcka. Båda blir ett lyft när de är klara.

Västlänken är den enskilt viktigaste delen av K2020 och nödvändig för att dess mål skall kunna nås.
 0
Krister (4 April 2011 08:57):
Debatten har hittills enbart koncentrerats på Västlänkens dragning. Egentligen är E6 genom Gårda-Olskroken viktigare. Genomfartstrafiken borde kunna ledas längre österut genom förbindelse E6-RV 40 Mölndal-Landvetter och vidare mot Partille. Varför ingen diskussion om detta? Antagligen för att Yimby ej prioriterar vägar utan bara intresserar sig för kollektivtrafiken. Dock tycker jag att det borde gå att ta även denna diskussion i Yimby.
 0
Daniel (4 April 2011 09:24):
Man håller på att planera för en väg mellan R40 och E20, Väg 549.

Sedan kanske det är alldeles för litet projekt, men en början i alla fall.
 0
Daniel Bergqvist (4 April 2011 09:37):
"Egentligen är E6 genom Gårda-Olskroken viktigare."
På vilket sätt? Potential kan finnas för någon typ av överdäckning.

"Genomfartstrafiken borde kunna ledas längre österut genom förbindelse E6-RV 40 Mölndal-Landvetter och vidare mot Partille. Varför ingen diskussion om detta?"
Vad jag vet är genomfartstrafiken tämligen begränsad. En smitväg mellan E6 och v40 söder om Kallebäck för 300-400 miljoner kronor förbättrar mycket. Sedan planeras väg 549 som Daniel nämner.
 0
Johannes Hulter (4 April 2011 09:44):
Krister: "Varför ingen diskussion om detta?"

Tja, det är väl bara att sätta igång och diskutera? Jag har inte sett dig ta upp frågan tidigare. Go for it! :)
 0
Daniel Andersson (4 April 2011 10:10):
@Krister: Det har länge funnits planer på en Österled, tex florerade i samband med 'Scandinavian Link' på 80-talet idéer om en motorväg öster om staden. Problemet med en östlig led mellan Åbromotet och Norrleden är att lägen långt ut som kan byggas med relativt mindre konflikter blir enbart intressanta för en rännil av trafiken. Sträckningar närmare stan hamnar i konflikt med befintlig markanvändning (bostäder) och måste till största delen dras i tunnel vilket blir väldigt dyrt.
För genomfartstrafiken på E6 blir en österled i vilket fall längre och mer kuperad. Det skulle därför inte självklart vara en fördel att tvinga ut (den begränsade) genomfartstrafiken dit.
Nu har man istället valt att satsa på Partihallsförbindelsen och lokala vägprojekt med delvis samma funktion. En fullfjädrad österled kan därmed ses som bortförd från planeringen för överskådlig tid.
 0
Hansson (4 April 2011 11:17):
Krister,
Till viss del löses problemen för E6 genom Partihallslänken och Marieholmstunneln. När inte alla måste ner och trängas på E6 så blir det lättare att komma igenom stan på E6.
 0
Daniel (4 April 2011 11:35):
I en viss period i en stads utveckling så måste man ta steget att börja bedriva trafik i flera plan. Undra om det är Göteborgs tur? Allt kan ju inte ligga på ytan, då detta blir oerhört oekonomiskt för samhället. Bygger man effektiv infrastruktur och effektiva kvarter så sparar samhället pengar.
 0
Björn Felten (4 April 2011 13:43):
Men hallå! Är jag osynlig eller? :)

Var det ingen alls som ville ta upp den kastade norrledsyxan?

Jo, jag vet, jag är bara en av alla 135k hisingsbönder, som helst av allt inte skall få en massa knäppa idéer om att bli en egen kommun till exempel (en av Sveriges tio största i så fall), utan stillatigande skall acceptera att fastlandsgöteborgarna fortsätter att behandla Hisingen som Göteborgs bakgård dit all oönskad skit kan förläggas.

Nä... bara skojar så klart. Men kanske ändå inte...? :)
 0
John T (4 April 2011 14:42):
Björn: Idén är väl inte så dum egentligen, men jag ser några problem som egentligen är desamma för en östlig ringled (förutom på punkt 1 då). 1. Reservkapaciteten på söderleden är ganska liten redan idag, så jag tror det blir svårt att belasta den med ytterligare stor mängd trafik. Fler körfält får knappast plats. 2. Det är inte den genaste vägen. 3. Hur får man folk att välja alternativ väg om E6 finns kvar? Skyltar kommer inte att räcka.

Problemet med den östra ringledstanken via väg 549 är att den nog hamnar för långt ut och även i det läget dras genom komplicerad terräng. Personligen tror jag inte på den idén.

Om man ska fundera lite fritt och utan några ekonomiska ramar så kanske det skulle kunna gå att leda in E6 i berget under Örgryte (kanske redan från Kallbäck?) och vidare till Partihallsförbindelsen och Marieholmstunneln. Dyrt och svårt? Javisst! Några hus som får maka på sig? Antagligen. En stadsmässig vinst och ingen större omväg? Ja. Sen kvarstår ju problemen på Hisingen fortfarande.
 0
Hans H (4 April 2011 17:10):
Tunnel för E6:an ger inte så mycket mindre trafik i de centrala delarna som man kan tro, E6:an är i de centrala delarna till stor del att betrakta som en väg för lokaltrafik, där den mesta trafiken är på väg till eller från centrum eller mellan olika centrala delar. Och därmed är det svårt att avlasta leden med en tunnel.

Men å andra sidan kan man skapa ett riktigt gatunät i staden för lokaltrafiken om man tar bort leden och fixar riktiga korsningar, och man kan den vägen ta bort större delen av behovet av en trafikled. Men det skulle naturligtvis ge ökad restid för de som är på genomfart på en fem minuter extra... ja, förutom i rusningstrafik då det skulle gå smidigare att svälja trafikflödet i ett gatunät kontra trafikled, och därmed minska restiden iom att det blir så många fler filer att åka på (det är ju först ute på leden som det blir trafikstockningar idag, eftersom de tre körfälten på leden inte kan svälja trafiken från de dussintals stadsgatorna).
 0
Hansson (4 April 2011 18:55):
@Björn
Ja, norrleden bör också byggas ut till minst samma standard som söderleden. Den kanske inte kan fungera som ersättning för E6 men väl ett komplement. Söderleden och Älvsborgsbron är rätt kraftigt trafikerade redan.
 0
Krister (4 April 2011 19:47):
Angeredsbron är inte särskilt trafikerad. Om väg 549 Partille -Landvetter byggs klar så är det väl ganska lätt att komma över till E6 från Partille. Då fattas bara en väg från Lackarbäck till RV 40. Det räcker kanske med 3 körfält.
 0
Daniel Andersson (5 April 2011 11:44):
Ett förtydligande till första bilden i krönikan. Där anges Marieholmstunneln som 'pågående'. Enligt Trafikverkets sida för projektet pågår projektering, medan byggstart är aktuellt först 2014.
http:​/​/​www.​trafikverket.​se/​Privat/​Projekt/​Vastra-​Gotal.​.​
 0
Göran Åhman (5 April 2011 15:03):
Ja det känns verkligen som ett ofog med alla motorvägsbarriärer genom stan :-( Drömscenariot hade väl varit att man drog E6 i en östlig korridor genom skogen. N Kungsbacka - Landvetter flygplats - Ö Lerum - Ö Bergum - N Bohus - N Kungälv med fullständiga korsningar med inkommande motorvägar. Gärna genom tunnlar i de naturområden som är känsliga eller viktiga för friluftslivet. Innanför nuvarande ringled (utbyggd i öster och norr)...Inga motorvägar. Och så en radikal kollektivtrafikutbyggnad.
 0
Björn Felten (5 April 2011 18:32):
@Krister:

Att Angeredsbron inte är tillnärmelsevis så trafikerad som kostnaden för att bygga den borde ha medfört, är bara ytterligare ett tecken på hur inkompetenta våra trafikplanerare har varit i snart ett halvt sekel.

Den där bron skulle naturligtvis ha byggts för att förbinda RV45 med E6 och *inte* som nu, att förbinda arbetsplatserna på Volvo med sovstäderna i Angered med mera.

En lågbro över älven med trafikplatser på båda sidor om densamma hade inte bara kostat betydligt mindre än nuvarande missfoster, den hade dessutom gett en betydligt större samhällsnytta. Det ser vi ju, om inte annat, så just nu.

Varför envisas vi, i rikets näst största stad, med att reducera kommunikationen på grund av vad ett halvdussin fartyg per dygn kräver, när vi i stället hade kunnat bygga en vattenvägsbaserad infrastruktur som baserar sig på samma pråmpolicy som alla de stora länderna på det europeiska fastlandet satsar på?

Har vi totalt glömt bort att vi en gång i tiden var en av världens viktigaste sjöfartsnationer?

Kostnaden för transporter förhåller sig ungefär som 1:10:100:1000 när det gäller sjöfart, järnväg, landsväg, flyg. Varför i hela friden satsar vi då inte mer på sjöfarten?

Det är mycket man inte förstår som vanlig väljare...
 0
Krister Malmqvist (20 April 2011 17:49):
På båda sidorna om Tingstadtunneln är det idag oändliga köer morgon och kväll. Nästan stillastående trafik. Massor med långtradare. Krockar mest varje dag. Den planerade Marieholmstunneln ger ingen stor avlastning eftersom den ligger för nära Tingstadtunneln. Genomfartstrafiken borde ledas av vid från Mölndal Ö till RV 40 och sedan borde en överfart till E20 ordnas till Partille. Ev. kan en tunnel byggas i brantaste delen under Gamla Mölndal. Där är väl bra berg. Ungefär som Gnistängstunneln eller Lundbytunneln. Från Partille fortsätter ny trafikled västerut mot E6. Där finns redan en bro över älven.
 0
Hansson (20 April 2011 23:04):
@Krister
Marieholmstunneln kommer att göra gott. Den stora orsaken till trafikstockningarna in i tunneln är att allt för många vägar skall ner och köra samma sträcka på E6 mellan Tingstadsmotet och Olskroksmotet. Marieholmstunneln och Partihallsförbindelsen dubblerar denna sträcka och ger fler möjligheter till trafikväxling.

På lite längre sikt så finns det ett behov av en östlig halva av en ringled runt Göteborg.
 0
Jens B (23 April 2011 23:00):
Är i grunden positiv till Västlänk och fler/nya förbindelser över älven och kan även acceptera vägtullar. Kan bara inte se att det nuvarande förslaget till Västlänk är optimalt utan rent av riktigt dåligt. Station nära Korsvägen (Liseberg) finns redan och ett stationsläge vid Hagakyrkan är bara marginellt bättre än nånstans vid Föreningsgatan eller Kastellgatan. Varför inte dra den lite vidare och ha ett läge vid Chalmers eller Sahlgrenska? Vad är det som säger att man måste binda sig vid nuvarande Centralens läge? Flyttas Centralen till att ligga under t ex Heden skapas helt andra möjligheter till nytänk. Eventuell slinga eller enorma diken (cut and cover) längs älven med åtföljande stopp för stadsbyggnad kanske kan helt kan undvikas? Lösningen känns helt enkelt inte tillräckligt bra.
 0
Hansson (24 April 2011 14:07):
@Jens B
Stationen vid Liseberg är usel avseende byten. Det finns inga byten i närheten och det är 500m till Korsvägen med perfekta bytesmöjligheter. Det är inte ett tillräckligt bra läge alltså.

Haga passeras av mycket lokaltrafik samt har nära till flera stora verksamheter. Ett bättre läge än de du föreslog som dessutom resulterar i en längre tunnel och därmed dyrare. VChalmers och Sahlgrenska är utredda. Samma sak där. Mycket längre och dyrare tunnel men inte högra nytta. Dessutom nås både Chalmers och Sahlgrenska med ett byte på Korsvägen. Det ökade nyttan för Korsvägen och minskade den för Chalmers och Sahlgrenska.
 0
Olof Antonson (24 April 2011 17:30): Online
Jag tror stationen vid Sprängkullen kommer innebära ett stort lyft, och att det på sikt kommer leda till mer människoflöden vid Rosenlund i kombination med en exploaterad Skeppsbro och Norra Masthugget. Det kommer nog bli mycket stadsmässiga miljöer kring västlänkens stationer. Korsvägen har otrolig potential som nod. I dagsläget känns platsen lite som utkanten av stan, men det skulle kunna bli en riktigt storstadsmässig miljö, särskilt om man exploaterar lite kring Mölndalsvägen, och om Skånegatan får bebyggelse som kommunicerar lite mer med gatan. Förhoppningsvis leder västlänken till att områdena kring stationerna blommar ut ordentligt.
 0
Krister Malmqvist (17 Maj 2011 08:12):
Om nu stationen vid Liseberg är så usel vid byten vore det inte möjligt att ändra lite på spårvägslinjerna så att de får stationer närmare Lisebergsstationen? P-huset Fokus ligger ju i närheten och däromkring i gamla gårda finns en massa fallfärdiga byggnader. Vore det inte möjligt att lägga en stor knutpunkt för kollektivtrafiken i anslutning härtill? 4:ans spårvagn passerar också i närheten.
 0
Hansson (17 Maj 2011 22:44):
Det är 5:an som passerar Liseberg. Men det blir inte så lätt att få till ett bra kollektivtrafiknät genom att riva kåkarna i Gårda och försöka bygga en knutpunkt där. Det är väl stört omöjligt att riva dem för att bygga P-hus för Mässan där. Detta blir inte lättare. Det finns inte så mycket plats heller. Man skall dit och därifrån, med så mycket som möjligt. Kort sagt, bygga upp en ny "Korsvägen". Det blir varken lätt eller billigt. Tyvärr. Då är det bättre att se till att Pendeltågen stannar på Korsvägen, trots allt. Där får du trafikspridningen i alla riktningar "gratis" utan att försöka bygga upp något liknande på en plats där det inte är lämpligt.
 0
Krister (18 Maj 2011 08:24):
4:ans spårvagn kan svänga mot E6:an söder om Liseberg följa motorvägen fram till Lisebergsstationen och därefter svänga mot Korsvägen. Då har både 4:an och 5:an bytesmöjlighet vid Lisebergsstationen.
 0
Daniel (18 Maj 2011 09:41):
Det är inte så lätt att bygga en kollektivtrafikpunkt i en av stans mer komplicerade trafikmot.
 0
Krister Malmqvist (18 Maj 2011 17:23):
Vad tänkte man på då man byggde Lisebergsstationen?
 0
Daniel (19 Maj 2011 11:43):
Man trodde att den skulle användas mer än vad den görs. Man ville avlasta centralen lite. Det finns en busshållplats utanför Lisebergsstationen som har varit väldigt trafikerad, men ingen var särskilt sugen på att byta vid Liseberg. Och tunneln till fanns redan där innan.
 0
Göran Åhman (20 Maj 2011 15:51):
Västlänken är i grunden positiv, sen är inte stationslägena de mest optimala kanske, eller framförallt skulle man önska sig en västlig station i direkt anslutning till Järntorget istället för Hagakyrkan. Kan länken minska flödet på motorvägarna in mot stan så är det bra. Men det behövs fler järnvägskopplingar. Särö, Torslanda osv...
 0
Hansson (20 Maj 2011 18:01):
@Göran Åhman
Som av en händelse så har de redan tittat på det, se denna rapport

http:​/​/​www.​trafikverket.​se/​PageFiles/​16890​/​UR_​0​6_​Kapac.​.​
 0
Göran Åhman (20 Maj 2011 23:01):
Hmm jo det är klart att de har. Har för mig att man ville ha så mycket tunnel som möjligt i berg, därför valdes Järntorget bort. Vad gäller fler sträckningar får man bara hoppas att finansiering kan lösas så snart som möjligt...
 0
Hansson (21 Maj 2011 12:05):
Jo, man ville säkert ha så mycket som möjligt i berg eftersom det är billigare att bygga. Men det främsta skälet, tror jag, är nog ändå Haga. Att bygga i leran under det området får nog anses som väldigt riskabelt och dyrt!
 0
Mats O. (16 April 2014 18:35):
Stoppa pressarna !!

Grundaren av KPML (r) och förra partiledaren för Kommunistiska Partiet Frank Baude lämnar partiet i protest mot dess hållning i frågan om trängselskatten och vägtullar.

https:​/​/​cdn.​anonfiles.​com/​1397648979917.​pdf

Läser man brevet ser man ju klockrent i vilket nytt parti som Frank borde känna sig hemma.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.