Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Nya möjligheter för Göteborg och Västsverige

 
David Lega, kommunalråd (KD), ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Debatten kring det västsvenska infrastrukturpaketet har delvis hamnat fel. Finansieringslösningarna har fått ett alldeles för stort fokus. Visst är projektets finansiering viktig, men den frågan är avgjord. Det är nu hög tid att gå vidare. Det är dags att diskutera de utmaningar och möjligheter som vi har framför oss. Om man ändå vill ägna sig åt gårdagen bör man göra det med att minnas köerna ner i tunneln eller över älven vid svåra ködagar.

Man bör också minnas hur sårbart och otillgängligt Göteborgs trafiksystem varit. Detta är knappast ljusa minnen, vare sig för bilister, kollektivtrafikresenärer eller för stadsutvecklare. Västsvenska infrastrukturpaketet vänder på historieskrivningen. Nu öppnar sig lösningar på den sårbarhet och bristande tillgänglighet som vi dragits med under så många år.


Att paketet innebär nya möjligheter för en expansion av arbetsmarknadsregionen i Västsverige lär ingen betvivla. Med den befolkningsutveckling vi har måste dessutom fler komma i arbete. Fler måste vara med och försörja en allt äldre och växande befolkning. Vägen dit går via tillväxt och en utökad arbetsmarknadsregion. Rekryteringsbaserna för företagen i Göteborg och Västra Götaland måste breddas.

Paketet bidrar med just detta i och med att fler får möjlighet att snabbt och smidigt nå väsentligt fler arbetsplatser. Detta innebär också ett stärkt konkurrensläge för såväl företag som kommuner och region. En stärkt konkurrenskraft är i sin förlängning en garant för att vård, skola, omsorgen kan utvecklas och bli bättre.


I paketet ligger fantastiska möjligheter för den allmänna stadsutvecklingen. Det är en enorm chans och utmaning för Göteborg. En utmaning som i ett längre perspektiv är långt mer spännande och utmanande än vad som hittills fått utrymme i debatten. Nya områden öppnas för en exploatering som tidigare inte ens varit tänkbar.Vi har nu möjlighet att släppa fram nya kreativa och innovativa idéer som kan förverkligas mitt i centrala stan. Något större har inte inträffat i stadens stadsbyggnadshistoria. I alla fall inte sedan kanalerna grävdes. Det är inte många städer i Sverige eller Europa som har den chans vi just nu sitter på.


Ett av många konkreta exempel på stadsutvecklingsmöjligheter som paketet bjuder på är Göta Älvbron. Brons primära syfte är att bära fordon och människor över det centrala älvsnittet, men ska också utgöra en naturlig expansion av stadens centrum över vattnet in på den Norra Älvstranden. Men brons plats i upplevelsen av det göteborgska stadsrummet får inte underskattas.

Brons betydelse måste ses i ett större perspektiv än som språngbräda över vattnet. Vi kristdemokrater hoppas på en bro som i sig själv har ett värde och som kanske rent av kan bli ett turistmål. Personligen drömmer jag om att bron skulle få utgöra en brygga mellan vårt göteborgska kulturarv och framtiden, ett tidlöst byggnadsverk som fyller sin funktion mitt i city men som samtidigt bidrar till att försköna stadsbilden.Tänk om en promenad över den nya Göta Älvbron skulle kunna betraktas som lika obligatorisk vid ett göteborgsbesök som en promenad över Brooklyn Bridge vid en visit i New York. Se där en spännande stadsbyggnadsutmaning! Sannolikt måste dock kompetensen inom de kommunala myndigheter som har att bereda och besluta i dessa frågor kompletteras för att gestaltningsfrågor ges ett större inflytande i beslutsprocessen.


En annan intressant del i paketet är ombyggnationen av Korsvägen. Här ger helt nya möjligheter för stans omdaning när Västlänkens hållplats byggs. De flesta känner idag Korsvägen som en enda stor trafikplats, men med Västlänken på plats kommer Korsvägens kaos vara ett minne blott.  De stora trafikflödena flyttar ner under mark och konflikterna mellan trafikslagen minimeras vilket ökar framkomlighet och tillgänglighet för alla. Detta skapar möjligheter att göra om Korsvägen till en urban mötesplats i direkt anslutning till institutioner för utbildning, näringsliv, kultur, och nöje.

Med alla små delar i detta stora paket öppnar sig så stora möjligheter att Göteborg inte har råd att säga nej. Vi har en chans att gå ifrån en stor småstad till en liten storstad. Låt oss ta den chansen.

Tidigare krönikor i vår serie om västsvenska paketet:
Daniel Bergqvist
Birgitta Losman (MP)
Patrik Sterky
Jonas Ransgård (M)
Erik Linn

Leif Blomqvist (S)
Tom Heyman (VV)
Inledning


Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Niklas Svensson (20 April 2011 14:24):
Jag tror den etablerade politiken gör det för lätt för sig när de pratar om att debatten i stort bara handlar om för/emot finansieringen. Folk förstår att vi får något för alla de pengar vi ska betala in i skatt, men väldigt många är kritiska just till vad det är vi faktiskt får. Få jag pratar med anser att Västlänken med dess planerade dragning är något så bra att den är värd vad den kostar. Det är inte det att de inte förstår nyttan med effektivare pendeltåg eller att de tror att man kan köra på utan att göra något, men många anser att satsningarna kunde utformats med ett betydligt bättre helhetsperspektiv.
 0
Mats (20 April 2011 14:42):
Jag saknar dom skarpa visionerna och dom djärva idéerna hos våra Göteborgspolitiker. Senast någon stack ut lite var det när Göran Johansson föreslog att man skulle gräva upp Östra Hamngatan och återställa till kanal som på 1920-talet.

Mycket av politikernas så kallade visioner utmynnar mest i snömosretorik om att "det ska bli bättre".

Känns ungefär som när man gick i skolan och skojade om kärnkraftsdebatten; "avskaffa kärnkraften och ersätt den med elkraft istället, det är mycket bättre".
 0
John T (20 April 2011 16:34):
Men att göra nya Göta älvbron så vacker att den blir en turistattraktion är en vision som jag gärna skriver under på. Varför inte våga använda tegel?
 0
Håkan Cullberg (20 April 2011 16:38):
Kul med en politiker, som är själva symbolen för handligskraft, öppenhet, initiativrikedom och entreprenörskap. David ser möjligheterna och tänker visionärt men är så klok så att han överlåter till de som är bättre skickade att komma med de skarpa visionerna
 0
Gunnar Einarsson (20 April 2011 17:50):
Alla gillar vi Brooklyn Bridge. Min personliga favorit är dock Manhattan Bridge (skymtar lite i bakgrunden), ett formidabelt exempel på modern hängbro i fackverk från 1912. Utmärkande för Manhattan Bridge är inte minst att den är byggd för New Yorks tunnelbana som en viktig del.

Spårbunden trafik är också det jag främst har i sinnet när jag funderar på ny Göta Älvbro. Den borde vara dimensionerad för att ta både spårvagnar och snabbspårtrafik. Kapacitetstrycket kommer att vara formidabelt.
Behövs det rent av fyra spår uppe på bron? Vilka andra tunnlar och broar finns det på ritborden eller aktuellt att tillgå för eventuell utbyggnad av spårvägen, tunnelbanan och/eller högbanan?

Detta behöver diskuteras.
 0
Hansson (21 April 2011 08:25):
En bra krönika. Om det Västsvenskapaketet.

När vi nu har det Västsvenskapaketet på plats: vad skall vi bygga sedan?
- Götalandsbanan?
- Dubbelspår på Bohusbanan till Uddevalla?
- Säröpendeltåg?
- 4-spår till Alingsås
- Annat, fler förslag?
 0
Fredrik Svensson (21 April 2011 09:32):
Jag skulle vilja veta varför det är så tyst bland politikerna om just tunnelbana och högbana. Jag har inte hört en enda politiker ens nämna det i förbifarten.

Är det rädsla att väcka missnöje eller vad är problemet?
 0
Gunnar Einarsson (21 April 2011 15:50):
"Problemet"? Skulle jag vara elak så skulle jag säga att det beror på att Stockholm har tunnelbana och här nere i gôtebossandans goa gubbar-Göteborg så går det ju absolut inte att ta efter storebror Stockholm i något endaste avseende. Ty vi har ju redan spårvagnar och behöver inte gräva ned något för "vi har ju inget att dölja", som det heter! ;-)

Det vill säga om eventuella beslutsfattare alls har tänkt tanken, vilket jag betvivlar.
 0
Hansson (21 April 2011 18:05):
@Fredrik Svensson
En tunnelbana blir flera gånger dyrare än Västlänkeen. Det blir så dyrt att det fär den att verka billig! Föreställ dig vilket liv det skulle bli då!

Du kan själv lätt göra ett överslag på vad det kan kosta. Räkna ut vad Västlänken kostar per km. Multiplicera sedan med antal km spårväg som tunnelbana. Det blir fort väldigt dyrt!

Högbana hoppas jag verkligen att vi slipper!
 0
Hansson (21 April 2011 18:07):
Spårvägstunnlarna i storkringen borde stå på tur efter det som finns i det Västsvenskapaketet.
 0
Peter B (21 April 2011 18:15):
Hur kommer spårvägstunnlarna i Storkringen att fungera? Är det meningen att där även ska byggas underjordiska stationer? En lämplig sådan mellan t ex Linnéplatsen/Masthuggstorget skulle ju vara någonstans runt Jungmansgatan/Gamla Masthugget isåf.
 0
Daniel Andersson (21 April 2011 19:01):
@Peter B: På Chalmerstunneln byggde man inga underjordiska hållplatser. Tex kunde en 'Johannebergsstation' funnits med uppgång på Viktor Rydbergsgatan. Och Chalmers hållplats kunde ha en uppgång på Kemigården. Antar att kostnad och otillgänglighet pga djupläget (Johanneberg) talade emot en sådan hållplats/station.
 0
Gunnar Einarsson (21 April 2011 23:22):
Kollar man lite i en skrift som den här så ser man hur man tänker i Göteborg. Det sker i termer av regional-/pendeltåg, BRT-busslinjer och utbyggd spårväg, bla. "Kringen".
http:​/​/​www.​grutbildning.​se/​download/​18.​2718b9ec11542b2.​.​

Med andra ord finns det uppenbart inget utrymme i "mellanregistret" för äkta tunnelbana/högbana i planerarnas tankevärld, detta trängs ut av ovanstående, något som bland annat resulterar i förlängda spårvagnar upp till 40 meter! (Detta kommer aldrig att sluta väl. Det var inte meningen att spårvagnen som idé skulle muteras till något slags monstruöst, fläckvis planseparerat pseudotunnelbanetåg!)

Dessutom är det "regionen" och följaktligen att tillgodose behoven inom en kontext av fortsatt utspridning som gäller, inte med tonvikten på verklig stad, urbanitet och koncentration.

Man kan väl säga så här: Alla exponenter för "göteborgsandan" kan andas ut. Det finns ingen risk att Götet förvandlas till ett tättbyggt Stockholm inom överskådlig tid, med tunnelbana och sådana där hemska urbana saker som de har där uppe i Fjollträsk. Detta kommer helt enkelt aldrig att ske.

Det är däremot lite synd om alla stadsromantiker och urbanister som hade velat ha lite äkta stadsinnovationer. BRT-bussar på egna körfält med allt vad det innebär av utvecklad asfaltsheraldik är säkert "jättebra" i alla hänseenden, men jag har svårt att tänka mig något mer osexigt i städer än att behärskas av busstrafik. Urk.
 0
Johan Zandin (21 April 2011 23:40):
@Hansson
När det gäller stora infrastrukturprojekt så tror jag 4-spår till Alingsås är ett bra första steg, för att någorlunda snabbt få upp tågkapaciteten till Stockholm.

På längre sikt behöver vi absolut en Götalandsbana. Den den lär nog komma i ett antal etapper, kanske år isär, innan den binds ihop helt. Men etappen Göteborg-Mölnlycke-Landvetter Flygplats skulle kunna påbörjas så snart vi får en regering som inte är öppet järnvägsfientlig...
 0
Max Bolotin (21 April 2011 23:43):
Tänk om man skulle kunna köra pendeltåg på (eller under) den nya Göta Älvbron. Dessa skulle senare kunna ansluta till Bohusbanan och Hamnbanan. Då skulle man kunna komma ett steg närmare att rensa upp i Olskroks-/Marieholmsröran och på sikt foga samman nybyggda Gullbergsvass med norra Örgryte. Dessutom skulle man kunna ta bort överbliven sträckning av Hamnbanan på Ringön och i Tingstad och kanske ersätta Marieholmsbron med en gång- eller spårvägsbro.
 0
Gunnar Einarsson (22 April 2011 00:31):
@ Max, jag hade velat reservera Göta Älvbron för spårväg och "tunnelbana". Även pendeltåg blir lite väl mycket.
Hur hade du tänkt att pendeltågen skulle ansluta till Västlänken, förresten? Den är ju planerad för och "riktad" mot Marieholmsbron.

Sedan förstår jag inte hur Hamnbanan skulle kunna begränsas för att du flyttar pendeltågstrafiken. Hamnbanans syfte är ju godstransporter och det är väl snarare så att den redan idag är underdimensionerad och behöver byggas ut till dubbelspår för att fullgöra denna sin huvuduppgift? Eller så har jag hört glunkas i alla fall.

Missar jag något här?
 0
Gunnar Einarsson (22 April 2011 00:50):
Nu är det min tur att ställa några sakliga frågor också.

1) Vad är möjligheterna att överdäcka Hamnbanan åtminstone vid Hjalmar Brantingsgatan? Eller är det helt omöjligt utan att även sänka och totalt bygga om rangerbangården norr om Ringön?

2) Skulle man kunna boulevardisera Lundbyleden? Med allt byggande runtomkring Hjalmar Brantingsplatsen etc, skulle inte mängden nylagda gator kunna utgöra alternativ för genomfartstrafiken och likt en svamp suga upp en del av bilarna?
 0
Gunnar Einarsson (22 April 2011 01:16):
Äh, glöm fråga 1! Det är ju ganska uppenbart att man inte kan sänka Hamnbanan utan att även sänka bangården och därmed själva älvförbindelsen etc etc.

Det är ju för övrigt Hjalmar Brantingsgatans motorväg som har grävts i ett tråg en gång tiden. Gamla fotografier av denna del av Hisingen visar ju ett närmast absolut platt landskap förutom bergen som sticker upp i fonden.
 0
Max Bolotin (22 April 2011 01:38):
Gunnar: Föreställ dig ett spår i Göta Älvbrons förlängning som antingen ovan eller under jord ansluter till först Hamnbanan och sedan Bohusbanan. Den delen av Hambanan jag funderade på om den då kunde tas bort är helt enkelt den som leder från Marieholmsbron till Ringön och vidare några hundra meter på respektive bana. Men vad vet jag om Hamnbanans industriella kapacitet, jag får erkänna att jag helt enkelt har vant mig vid att se på den som en potentiell pendeltågsbana. :)

Hur pendeltågen ansluter från Göta Älvbron till Västlänken är också en bra fråga. Magi? Eller så kanske man får rita om den dära kartan lite granna.
 0
Gunnar Einarsson (22 April 2011 11:02):
Hehe, Hamnbanan är lite som Skogen Fangorn. En gång i tiden bredde den ut sig över ett långt större område längs kajerna, på båda sidor om Älven. Här lastades och lossades gods som fördes upp i landet eller exporterades ut i vida världen.
Och återstoden av Hamnbanan fortsätter på samma sätt, halvt i det fördolda, älskad av få. Märkligt nog är Göteborg fortfarande en hamnstad, fast det är svårt att tro. Vi skulle inte klara oss i en månad utan Hamnbanan. Forsla gods är vad den gör, det är dess grej. Jag föreslår att inte tänka på den i andra termer.

Om den del av Hamnbanan/Bohusbanan som leder runt öster om Hjalmar, över Marieholmsbron och till Gbg C samt till punkter öster och söderut, lades om och ersattes av en tunnel vid Göta Älvbron så skulle väl Centralen och Västlänkstunneln bli full av godståg som dundrade förbi, eller var skall de ta vägen? En omfattande omplanering av Västlänken skulle krävas och dessutom skulle bangården längs Hamnbanan norr om Ringön försvinna.
En intressant idé, alla vill vi bli av med Hamnbanan på ett eller annat sätt, men jag har svårt att se hur det är praktiskt genomförbart.
 0
Hans Jörgensen (22 April 2011 21:06):
Med anledning av de senaste inläggen kan jag inte låta bli att komma dragandes med den här skissen igen.

http:​/​/​i983.​photobucket.​com/​albums/​ae313/​Hanseman/​Stad.​.​

Det förutsätter säkert att gods-hamnbanan grävs ner, leds om eller höjs upp på större delen av dess nuvarande sträcka (vilket delvis finns officiellt planerat, med protester kring Krokäng som följd), och att en pendeltågslinje i samma riktning har en egen bana (även om tunnlar kan tänkas utformas för båda linjer dvs fyrspår).

Det är bland annat det här jag saknar med den offciellt antagna dragningen av V-länken. En pendellinje västerut över Hisingen har utan tvekan ett reseunderlag, kanske rentav ett av de tätaste i Göteborgsområdet.

Visst kan man tycka det är gnälligt att komma med ändringar på västlänken nu när det ändå är försent, men risken finns med nuvarande paket att vi inte får en reell uppgradering i stadstrafiken (premetro, stadsbana etc.) förrän om, säg 50 år.
Dvs. inom de närmsta decennierna kan det fortfarande ta en timma eller två att resa kollektivt inom Gbg kommun utanför tättrafik, till exempel mellan Utby och Torslanda.
 0
Gunnar Einarsson (23 April 2011 00:18):
@ Hans Jörgensen, jag har sett den där kartan förut och tycker den är svår att följa med på. Kan du inte förklara lite närmare vad det är vi ser? Exempelvis: "Ny spårväg?" Vadå, spårvagnar eller? Jag trodde vi snackade stadsbana!

Det sista håller jag helt med om. Och du kan skriva upp att det är exakt där vi kommer att hamna. Västlänkstänket börjar i fel ände och prioriterar pendeltåg när vi borde bygga stadsbana.

Själv skulle jag helst vilja se en snabbspårlinje över västra Hisingen från Torslanda, över Lindholmen och förbi Centralen. I mina högbanefantasier (som numera utgår från Västlänken som en realitet) är en sådan sträckning intecknad.
 0
Hans Jörgensen (23 April 2011 10:34):
Gunnar: OK kanske ser den tvetydig ut, men den visar en sammanställning av de linjer som jag ser behov av (inte personligen utan som jag uppfattar ett totalt behov).
Vad som verkligen behövs för alla resenärer totalt sett, sådant får analyser av resemönster svara på. Man undrar för övrigt om rejäla sådana analyser görs i göteborg.
Sedan kan eller behöver inte allt skapas på en gång.

Benämningen "spårväg" tog jag som samlingsnamn för det som kanske kallas stadsbana eller pre-metro.

Gällande det officiella "paketet" och K2020 kan det vara så att man tänker sig lösa stadstrafikens behov med en omfattande stombusstrafik. I allafall i de K2020-papper som jag sett så talas om ett delikat system av busslinjer. (KomOfta, KomFort m.fl.). Då anser man sig inte behöva tunga investeringar i spårväg utan kan lägga alla rälspengar på en mil lång tågtunnel som man nu valt.

Och jag ser det tilltalande i att bygga ut stombusstrafiken, inte minst då infrastrukturen för denna redan finns i form av de omfattande motorvägar som går kors och tvärs genom stan.
Att det inte ännu går någon stombusslinje över Älvsborgsbron är totalt ofattbart.

Att många här vill ha spårväg och tunnelbana kanske bara är en smakfråga när allt kommer omkring. Men jag vill ändå minnas att spårbunden trafik är allmänt attraktivare (komfort mm).
Dessutom har planerarna till och från nämnt "stor-kringen" som innebär några kilometer ny tunnel (för spårväg). Den finns med skissen i mitt förra inlägg. Men denna kommer naturligtvis kosta och det är inte finansierat vad jag hört.
 0
Hansson (24 April 2011 22:52):
Här är lite fler förslag från blandade källor. Alla förutsätter att Västlänken finns på plats.

Bilderna zoomar utåt och börjar fokuserat på innerstan för att till sist täcka hela regionen. Med bilderna så vill jag visa vilket spektra av lösningar som krävs och vad som man måste jobba mot. Hela området mot Göteborg avgränsat av Uddevalla, Vänersborg, Herrljunga, Borås och Varberg kommer på sikt att blir en del av Göteborgs kollektivtrafik.

Storkringen (K2020) http:​/​/​img573.​imageshack.​us/​i/​storkringen.​png/​ som inom cirkeln kan grävas ner som tunnelbana på sikt.

Torslanda - Säve - Backa</A> ("Hansson") http:​/​/​img291.​imageshack.​us/​i/​torslandasvebacka.​png/​ tvärbana som knyter samman Toslanda med anknytning via Säve/Bohusbanan och Backa

Göteborg spårnät (Max Bolotin och "Hansson") http:​/​/​img577.​imageshack.​us/​i/​goteborgbolotinhansson.​j.​.​ diverse spårtrafik i Göteborgs närhet

Västsveriges tågtrafik (K2020) http:​/​/​img716.​imageshack.​us/​i/​vstsverigestgtrafik.​png/​ visar spårtäckningen inom regionen.
 0
Hansson (25 April 2011 11:11):
Skrev fel fältkod för fetstil ovan. Försöker släcka den...

Till sist så kan man notera den stora skillnaden för stationsområdet mellan det seriösa förslaget Västlänken http:​/​/​img39.​imageshack.​us/​img39/​576/​urgestaltning0​511.​.​ där pendeltågsstationen egentligen inte syns och luftslottet "slingan" http:​/​/​www.​vagvaletgbg.​se/​wp-​content/​uploads/​20​11/​0​2/​A.​.​ som totalt skulle dominera hela området.
 0
Sven R (25 April 2011 17:39):
Trevlig bild på Centralen och Västlänken. Men jag hoppas inte Åkareplaten kommer att utformas som ett trädplanerat torg, lika stort som Drottningtorget. Bangårdsviadukten kommer att bli en svår utmaning för arkitekterna, den riskerar att skämma stadsrummet. En möjlighet är ju att bygga ihop bron med nya stadskvarter som har två olika entrénivåer.Frågan är ju också varför man överhuvudtaget ska ha huvudingången mot Åkareplatsen, vad kommer att finnas där för anslutningar för resande?
 0
Hansson (25 April 2011 17:51):
@Sven R
Inget är nog egentligen helt klart hur det skall se ut. Detta är bara en grov skiss, ett utkast.

Eventuellt så går även Västlänken här i underkant av stationsområdet medan den den i beslutat utförande skall gå i överkant. En av uppgångarna hamnar då ungefärligen mitt för gaveln på Nils Ericsson terminalen och den andra änden kanske vid bangårdsviadukten där man kan ha en spårvagnshållplats med anslutning mot Hisingen och övriga stan. Men, det är väl detaljer som detta som skall tas fram inom den planerings- och projekterings-process som nu pågår för Västlänken.
 0
Matthias H. (25 April 2011 20:30):
Nä, skulle den parken på Åkareplatsen bli verklighet så är risken stor att ett visst klientel kommer hänga där och det var väl inte riktigt meningen. Det ska ju istället vara superurbant tycker jag. Exakt hur går väl att diskutera men något slutet kvarter bör väl kunna få plats.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.