Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Vi vill bygga framtiden

 

Jonas Ransgård (M), vice ordförande i Göteborgs kommunstyrelse och ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund, ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

 

Idag är det inte längre främst länder eller enskilda städer som konkurrerar mot varandra. Numera handlar det främst om regioner som kämpar om att locka företag, kompetent arbetskraft, studenter och turister till sig. I denna internationella konkurrens befinner sig Göteborgsregionen.

Grunden till en välmående Göteborgsregion med en kvalitativ välfärd ligger i att människor har jobb och att regionen har en bra ekonomisk tillväxt. Då krävs det att regionen står sig väl i den internationella konkurrensen genom att vara en attraktiv, hållbar och växande region där det finns förutsättningar för människor och näringsliv att utvecklas och som kan locka nya företag till regionen som skapar fler arbetstillfällen. För att detta ska vara möjligt krävs en väl fungerande infrastruktur och en modern effektiv kollektivtrafik i Göteborgsregionen.Västsvenska infrastrukturpaketet är en satsning på totalt 34 miljarder kronor till regionen, varav staten finansierar 17 av dessa miljarder. Det kommer att räcka till en ny tunnel under älven vid Marieholm, delfinansiering av nya Göta älvbron, utbyggda vägar, järnvägar och en kraftigt utbyggd kollektivtrafik med bl.a. Västlänken. Något liknande har vi aldrig varit i närheten av tidigare.

 

Underdimensionerad infrastruktur

Göteborg är den drivande kärnan i regionen. Därför att det oerhört viktigt att infrastrukturen till, från och genom Göteborg fungerar väl. I dagsläget är infrastrukturen underdimensionerad i Göteborg. Det råder särskilt en kapacitetsbrist över älven där det passerar ca 230 000 fordon varje dygn. Tingstadstunneln är ett mycket sårbart område där det passerar ca 125 000 fordon varje dygn genom tunneln som är dimensionerad för 80 000 fordon per dygn.

 


Marieholmstunneln kommer att minska sårbarheten i nuvarande vägsystem och förbättra tillgängligheten till Norra Älvstranden, Göteborgs hamn och industrierna på västra Hisingen, vilket är viktigt för regionens fortsatta tillväxt. Beräkningar visar att Tingstadstunneln kommer att få upp till 30 procent mindre trafik som ett resultat av förbindelsen. Det innebär minskade kötider under högtrafik, vilket leder till effektivare transporter och minskad miljöpåverkan.

 

Västlänken, en dubbelspårig järnväg under Göteborg mellan Korsvägen, Haga och Centralstationen, är den största satsningen i paketet. Till år 2020 beräknas Centralstationen ha ca 50 000-, Korsvägen ca 35 000- och Haga ca 35 000 passagerare per dag. För Centralstationen är det en ökning med 43 procent jämfört med dagens passagerarantal. Västlänken kommer därmed att innebära en nödvändig kapacitetsökning för att kunna avlasta och effektivisera befintlig kollektivtrafik i centrum.

Turtätheten för pendeltågen på Västlänken beräknas bli 10 minuter, som resulterar i minskad restid inom Göteborg för göteborgarna och alla pendlare som anländer med tåg från Västra Götaland och Halland. Minskad restid till och från jobbet genom Västlänken och effektivare kollektivtrafik gör att Göteborgsregionen blir attraktivare att bo och arbeta inom. Enbart Västlänken gör att restiderna totalt minskar med 5500 timmar per dygn genom snabbare resor och färre byten. Timmar som människor istället kan spendera på jobbet eller med familjen.

 

Cykel eller kollektivtrafik när du kan, bilen när du måste

Alliansen vill att det byggs bostäder i centrala älvstaden och att det sker en förtätning i andra stadsdelar. För att kunna nå den långsiktiga visionen för Göteborgsregionen som en attraktiv, hållbar och växande region måste andelen resor med cykel och kollektivtrafik kraftigt öka. Fler bostäder i centrala älvstaden och en förtätning av staden skulle bl.a. medföra att betydligt fler kan gå eller cykla till och från jobbet.Genom kollektivtrafikprojektet K2020 i Västsvenska Paketet kommer kollektivtrafiken avsevärt förbättras i Göteborgsregionen. Med minskad restid och punktligare tåg och bussar kommer förhoppningsvis fler välja att åka kollektivt. Alliansen stödjer målsättningen att till år 2025 öka andelen resor som görs med kollektivtrafik från dagens cirka 25 procent till 40 procent.

 

Samtidigt är bilen ibland ett måste för att få ihop vardagen för många människor. Man ska ta sig till och från jobbet, köra barnen till och från förskolan, handla på vägen hem och släppa av barnen på fotbollsträning. För många är tillgång till bil nödvändigt för att kunna klara jobbet. Det finns helt enkelt tillfällen då bilen är det enda rimliga alternativet. Därför måste det fortsatt finnas bra möjligheter att även använda bilen om Göteborgsregionen ska uppnå helheten i att vara en attraktiv, hållbar och växande region.

 

Vill bygga Göteborgs framtid

Trängselskatten har varit en omtvistad del av paketet. Anledningen till att Alliansen har gått med på att införa trängselskatt i Göteborg är för att uppfylla statens krav på att paketet skulle medfinansieras till hälften av summan. Trängselskatt är ett bättre alternativ än att Göteborgs stad medfinansierar trängselskattedelen enbart med skattemedel, eftersom det i slutändan skulle innebära att Göteborgs skattebetalare själva fick stå för kostnaden. Detta vore inte rimligt då Göteborgsregionen som helhet och alla de som pendlar till Göteborg också kommer att dra stor nytta av satsningarna i paketet.

Samtidigt måste man komma ihåg, och ha respekt för, den ökade ekonomiska börda som trängselskatten kan komma att utgöra för många människor. Därför vill vi ta ett helhetsgrepp på trafikpolitiken, exempelvis genom att hålla nere parkeringsavgifterna och öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Vi anser också att utlandsregistrerade fordon måste föras in i trängselskattesystemet av rättviseskäl och för att minska skattebördan för göteborgarna.

 

Alliansen väntar inte på framtiden, vi vill bygga framtiden. Därför ser vi fram emot det västsvenska infrastrukturpaketet som kommer att göra regionen mer attraktiv att bo och arbeta inom, locka hit nya företag som skapar nya arbetstillfällen och få kompetens att stanna kvar. Det kommer att stärka regionens konkurrensförmåga, bidra till tillväxt och utvidga arbetsmarknadsregionen med Göteborg som kärna. I slutändan är detta grunden till vår förmåga att hålla en välfärd av hög kvalitet. Långsiktigt gynnas därför alla medborgare i regionen av paketet.

Tidigare krönikor i serien om västsvenska paketet:
Erik Linn
Leif Blomqvist (S)
Tom Heyman (VV)
Inledning


Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Gunnar Einarsson (6 April 2011 01:56):
 0
Håkan Andersson (6 April 2011 09:16):
"Vi anser också att utlandsregistrerade fordon måste föras in i trängselskattesystemet av rättviseskäl och för att minska skattebördan för göteborgarna."

Vad (M) eller Ransgård anser i denna fråga är helt ointressant. Det strider mot EU:s regelverk om den fria rörligheten att beskatta utlandsregistrerade bilar.

"Trängselskatt är ett bättre alternativ än att Göteborgs stad medfinansierar trängselskattedelen enbart med skattemedel, eftersom det i slutändan skulle innebära att Göteborgs skattebetalare själva fick stå för kostnaden. Detta vore inte rimligt då Göteborgsregionen som helhet och alla de som pendlar till Göteborg också kommer att dra stor nytta av satsningarna i paketet."
Nej, Ransgård har helt rätt i det vore fel om bara göteborgarna fick betala via kommunalskatten. Men hur kan det vara mer rättvist att bara vissa drabbas av en lotteriskatt och andra - tack vare att de råkar bo/arbeta på rätt sida om en tullstation - slipper undan helt? Hade man fördelat ut trängselskatten på Landstingsskatten skulle den hamnat på mindre än 1 000 kronor per skattebetalare och år och dessutom hade höginkomsttagarna fått betala mer än låginkomsttagarna.
 0
Edvin Bergström (6 April 2011 13:26):
Har svårt att hålla med Jonas Ransgård, som verkar krama sin bil väldigt hårt.

"Beräkningar visar att Tingstadstunneln kommer att få upp till 30 procent mindre trafik som ett resultat av förbindelsen."
- Stämmer säkert första året, men sen då? Alla vet vi väl att när det uppkommer mer vägyta kommer även fler bilar. Att bygga mer väg hjälper inte i längden. Han verkar ställa sig mycket tveksam till trängselskatten och han säger också att man måste "hålla nere parkeringsavgifterna", men i samma mening att man måste "öka framkomligheten för kollektivtrafiken".

Jag köper det inte. Ransgård är tvetydig och försöker fjäska med alla. Jag tror inte att han lyckas få stort medhåll här på YIMBY.
 0
Annahoj (6 April 2011 13:46):
Spännande att just cykelbanan i allén får representera fördelarna för cykeltrafiken då just denna cykelbana degraderas eller försvinna i samband med Västlänken!
 0
Johannes Hulter (6 April 2011 14:13):
@ annahoj: Det är jag som valt bilderna. Jag visste inte att man skulle ta bort cyklarna från Allén iom Västlänken. Var står det?
 0
Björn Felten (6 April 2011 14:22):
Som vanligt (ursäkta om jag blir tjatig) inte ett ord om några framtidsplaner för Norrleden.

Just nu satsas det hundratals miljoner på att förbättra framkomligheten från Älvsborgsbron till Öckerö och Torslanda. Den ena är redan en egen kommun, och den andra kämpar för att få bli det. Varför skall Göteborg bekosta framkomligheten och bekvämligheten för dessa, innan vi byggt färdigt vår egen infrastruktur?

Med resurserna, som nu satsas på Torslandavägen, satsade på Norrleden i stället, så skulle IMHO Göteborg vinna betydligt mer.
 0
Mats O. (6 April 2011 14:57):
@Björn

Varför ska vi satsa på Norrleden?? alltså från Angeredsbron till Volvo Torslanda / Säve Flygplats.
Den vägen är ju nästan tom när man kör på den.
 0
Daniel Bergqvist (6 April 2011 15:10):
Jonas Ransgård vill verkligen vara alla till lags. Det är ingen fel större fel med det men politiken blir väldigt neutral.

Jonas bör ompröva sin inställning till Marieholmstunneln. Visst är nuvarande förbindelse överbelastad under högtrafik, men med trängselskatter på plats lär trafiken minska. Är det då verkligen rätt prioriterat att lägga 4 miljarder kronor på en ny tunnel?
 0
Daniel Andersson (6 April 2011 15:26):
@Daniel Bergqvist:
Marieholmstunneln har förtjänsten att sårbarheten i systemet minskar. Annars kan jag hålla med om att den är tveksam.
Det blir intressant att se vad som sker när Partihallsförbindelsen kopplas in. Då bör även framkomligheten på E6 vid Tingstadstunneln öka. Var blir de nya flaskhalsarna? Vid E20/Götaälvbron/Centrum? Genom Gårda? Inte självklart att det är bättre än köer på infarten på E6 norrifrån.
 0
Ludvig Wållgren (6 April 2011 15:32):
@ Mats O.

För om man rustar upp Norrleden kan man leda om alla tung industri- samt hamntrafik från lundybleden till Norrleden samt väster/söderleden
 0
Daniel Bergqvist (6 April 2011 15:49):
"Marieholmstunneln har förtjänsten att sårbarheten i systemet minskar"
Absolut, jag håller med dig.
 0
Daniel (6 April 2011 16:00):
Jag har lite svårt med Ransgård vanligtvis, men han lyckades faktiskt hålla undan den värsta pajkastningen som det annars lätt kan bli, och istället blivit lite konstruktiv. Politik har så mycket pajkastning nu för tiden att man blir irriterad. Ingen har några egna idéer i rädsla att bli uthängd som knasig i media med tillhörande personangrepp.

Fast sedan är pusslet i texten svårt att få ihop bidrar till lite trovärdighetsproblem (bilar ska ha lättare att komma fram och den ekonomiska bördan ska inte bli stor på dom, kollektivtrafiken ska fram och cyklisterna ska fram. Mer till alla är ingen bra ekvation.
 0
Björn Felten (6 April 2011 16:59):
@Mats O:

Du missade tydligen mina kommentarer till ett tidigare inlägg här?

Genom att rusta upp norrleden till motorvägsstandard kan man leda E6 den vägen och slippa problemen med att tunneln tvingas svälja omkring 25% mer än vad den är dimensionerad för.

Du har helt rätt i att norrleden är tämligen tom under annat än rusningstrafik, men det är ju just precis för att den tydligen är skapad som arbetarlänk mellan Volvo och sovstäderna i öster.

Den, norrleden, kan alltså till ett betydligt lägre pris än alla de olika projekt som det annars fantiseras om, leda genomfartstrafiken runt Göteborg. Och dessutom kan man då slippa de kilometerlånga köer med bilar, brummande på tomgång, som står och väntar vid trafikljusen på Björlandavägen och Tuvevägen.
 0
Hansson (7 April 2011 08:32):
Efter Marieholmstunneln så håller jag med om att Norrleden skall byggas ut. Den är högre prioriterad än en förbifart i österled för E6.
 0
Hansson (7 April 2011 08:34):
Bra skriven krönika i övrigt.
 0
sten (7 April 2011 13:14):
Verkar som yimby går in i en ny era av motorledsvurmande.
Ser ni inte behovet av att minska biltrafiken i staden?
Ser ni inte behovet av att beskatta biltrafiken så att den täcker de kostnader som uppstår för samhället? Att hålla igång vägar är inte billigt och det krävs även resurser för markytor, sjukvård, buller och utsläpp mm
Ser ni inte behovet av att betala marknadsmässiga priser när vi parkerar i innerstaden och tar kommunens gatumark i anspråk. Det är tydligt att bilismen även fortsättningsvis subventioneras.
 0
Johannes Hulter (7 April 2011 13:22):
Sten: Inlägget ovan är en krönika. Vi bjuder ibland in personer att ge sin egen syn på saker och ting, oavsett om det ligger i linje med nätverkets åsikter eller ej.

Är inlägget markerat med "Krönika" betyder det alltså att åsikterna helt och hållet är författarens egna (vilket förstås inte betyder att de inte kan råka överlappa med nätverkets).
 0
Johannes Hulter (7 April 2011 13:25):
Vad gäller kommentarerna så står naturligtvis respektive kommentator för dem. Håller man inte med vad som sägs så är det ju bra att man deltar i debatten (som du nu gjorde...).
 0
Annahoj (11 April 2011 16:17):
@ Johannes
På sidan 3 i dokumentet om cykelåtgärder för 2011 finns den avsatt 10 mkr för att flytta cykelbanan i Allén. Visserligen från mitten av Allén till norr om vägen men inte på hela sträckan utan bara fram tilll Pustervik. Sen får cyklisterna krångla sig tillbaka till mitten eller ta en annan väg.
Dvs cykeltrafiken få flytta på sig för kollektivtrafiken i centrum men biltrafiken och de parkerade bilarna kring Järntorget behöver inte anpassa sig för cyklisternas "nya" väg. Så mycket för satsningen på cykel i det västsvenska paketet!
Länk till Trafikkontorets nämndhandling;
http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​Intraservice/​Namndhandlin.​.​
 0
Johannes Hulter (11 April 2011 16:34):
Annahoj: Intressant! Cykelleden längs FörstaLång-Allén är ju en mycket stark och gen cykelväg. Det verkar ju inte så smart att fucka upp den.

Du kanske har förslag på bättre lösningar? Om man nu verkligen inte kan ha kvar nuvuarande sträckning alltså. Hur skulle du vilja att cykelbanan dras?
 0
Daniel Andersson (11 April 2011 17:38):
Ang. cykelbana i Allén. Det är inte första gången kollektivtrafikens intressen lett till ändringar i Allén. När Järntorget byggdes om flyttades biltrafiken från Södra Allégatan/Nya Allén till Nya Allén/Norra Allégatan. Fast då ändrades själva allén (träden) så framkomligheten för bilarna ändrades inte (däremot blev kopplingen Första Långg.-Alléstråket sämre för bilarna). Det är typiskt att samma hänsyn knappast kommer tas när det gäller cyklister. Vill man se det positiva, så blir korsningarna mindre konfliktfyllda, tex korsningen med Södra vägen där cyklister nu samsas med vänstersvängande bilar och Sprängkullsgatan där perioden för cyklister är kort då vänstersvängande bilar har en egen period. Båda dessa problem försvinner, liksom trafikljuset vid Sten Sturegatan. Priset blir två extra trafikljus för alla cyklister som skall mellan två punkter utanför Vallgraven. Det blir också möjligt med ett smidigt stråk via Pusterviksgatan bakom Folkets hus till hamnstråket (Emigrantvägen). Min gissning är dock att fler Allé-cyklister skall mot Första Långgatan än mot Hamnstråket så att det totalt sett blir en försämring. Det är dock inte helt självklart och beror nog mycket på hur det utförs med perioder vid trafikljus etc.
För cyklister vore det bra om trafikljusen vid Ullevigatan blev synkroniserade (båda gröna samtidigt) och kanske en diagonal cykelöverfart vid Nya Allén/Rosenlundsbron (jfr Redbergsv/Kobbarnas v. Risken är dock att det leder till långa väntetider).
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.