Utskrift från gbg.yimby.se
....

Framtidens stad bygger vi idag

 
NyTid publicerade nyligen en debattartikel jag skrivit om infrastrukturpaketet och framtiden för Göteborg och regionen.

Idag avgörs valet till regionen. Vi befinner oss i spurten av en brinnande valrörelse och striden är hård om väljarnas röster. I en sådan situation är det lätt att vädja till människors kortsiktiga intressen. Men vissa frågor är så viktiga att man inte kan ta den enklaste vägen.

Det gäller i högsta grad de stora infrastruktursatsningarna i det västsvenska paketet. Många av oss som röstar i detta val kommer inte att vara med den dagen hela paketet är på plats. Det är inte vi, utan våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn, som kommer att leva i det samhälle som nu ska börja byggas. Det är de som kommer att skörda frukterna av våra ansträngningar. Men vi är med och betalar, bland annat via trängselskatten, och våra liv kommer att påverkas av de byggarbeten som snart startar.Götatunneln

Så varför ska vi tänka på framtida generationer istället för oss själva? Ja, kanske av samma anledning som tidigare generationer tänkte på oss när de betalade och stod ut med stora infrastruktursatsningar som de själva inte alltid drog nytta av. Vägar, järnvägar, broar och annan infrastruktur som vi idag tar för självklara. De har inte alltid funnits. De har betalats och byggts av tidigare generationer. Det är så den mänskliga civilisationen alltid skridit framåt. Genom att bygga för framtiden och de som kommer efter oss.Göta Älvbron

Vi på stadsplaneringsforumet Yimby har varit kritiska mot vissa delar av det västsvenska paketet. Vi hade till exempel mycket hellre sett en Marieholmsbro för alla trafikslag än en motortrafiktunnel. Det är oundvikligt att stora kompromisser innehåller delar som man inte är nöjd med. Men det viktigaste med det västsvenska paketet är inte de enskilda delarna, utan helheten. Äntligen satsar man stort på en av Sveriges viktigaste regioner. En region som inte sällan fått stå tillbaka för andra delar av landet.

Det västsvenska paketet lägger också grunden för byggandet av den framtida regionkärnan. Vi i Yimby vill se en tät och levande storstad med en finkornig blandning av olika sorters människor och verksamheter, inte fler segregerade bostadsenklaver och bilberoende köpcentrum. Vi vill se en spännande och hållbar stad med utrymme även för småskalig och annorlunda kulturverksamhet, inte en stad rensad på allt som inte passar in i eventkonsulternas trånga mallar. Vi vill se en stad med många olika färger och former och stadskvarter som lever efter kontorstid, istället för ännu fler färglösa bostadsområden utan liv mellan husen. En stad där alla får plats, inte bara några få.Norra Masthugget: Riktiga stadskvarter som Yimby och SBK vill......eller husipark ovanpå parkeringsgarage som Riksbyggen vill?

Den staden kan vi inte vänta med att bygga tills all infrastruktur är på plats. Göteborg växer med tusentals personer per år. De ska bo, arbeta och roa sig någonstans. Workshops och dialogsamtal i all ära men framtidens stad måste vi börja bygga redan idag. Politik är förvisso att vilja men det är också att faktiskt göra något. Det är dags för oss alla - politiker, planerare och medborgare - att spotta i nävarna och sätta igång. Det är dags att bygga stad.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Fredrik Friberg (15 Maj 2011 22:52):
JA!
 0
Mats O. (15 Maj 2011 23:13):
Verkar som att Majorna, med valdistriktet Majorna -Karl Johans torg, behövs förtätas ganska rejält och bebyggas med lite mer bostäder och få in fler människor.

Av valresultatet att döma verkar området lida av en svårartad inavel.
 0
Emanuel Alfredsson (16 Maj 2011 00:12):
@Mats. O:

Du verkar inte förstå vitsen av ett starkt kollektiv och en ljuvlig samhällsanda. Groovy, baby!
 0
Mats O. (16 Maj 2011 09:01):
@ Emanuel

Jodå, jag kämpar också för en ljuvlig samhällsanda.

Jag ber därför alltid att få ekologisk mjölk i min latte när jag fikar på stan.
 0
Patrik Höstmad (16 Maj 2011 09:53):
Väl talat Johannes.

Vad gäller de stora centrala områdena som ska byggas, så befarar jag stark att Västlänken kommer tas som ursäkt för att undvika nödvändiga beslut om Gullbergsvass, Frihamnen, och Ringön. Och bebyggelsen vid Skeppsbron får nu vänta tills tåget passerat?

Man vågar kanske hoppas på Norra Masthugget....
 0
Daniel (16 Maj 2011 10:35):
@Mats O.
Många stadsdelar lider av svår inavel, även t.ex. brottkärr och skår.
 0
Olof Antonson (16 Maj 2011 13:04): Online
@Patrik:
Ja, det är frågan. Intuitivt känns det som att många projekt kommer gå på tomgång tills tunneln är klar, och att man kommer hänvisa till den så fort någon undrar varför det byggs så lite. Praktexemplet på detta måste vara Lilla Bommen.
 0
Gunnar Einarsson (16 Maj 2011 13:18):
Hur går det med värdet på folks bostadsrätter om det börjar byggas på allvar? Västlänken kanske är den ursäkt som kommer precis i rättan tid.
 0
Annahoj (16 Maj 2011 16:11):
Det trista med det västsvenska paketet är att det har uppkommit ur en mängd olika projekt som är lösningar på specifika problem och som vi nu skall anpassa planeringen för och inte som det borde vara - att planeringen pekar ut vilka projekt som krävs för att nå det önskade målet, den hållbara goda staden. Vad helheten i det västsvenska paketet innebär vet ingen..... I den planering som nu pågår med att få in all utökad kollektivtrafik i befintliga system så trängs fotgängare och cyklister undan. I väntan på framtiden så kommer Sprängkullsgatan bli en trafikled rätt in i centrum. Inte tvärtom som många önskat att Dag Hammarskjöldsleden blir en fin gata utan vi kommer förlänga trafiksystemet in till Allén. Trottoarer försvinner i Haga, gångpassager över Sprängkullsgatan tas bort och fram kommer busskörfält och bilar. Bilarna kommer få det bättre i Allén i samband med att busskörfält byggs då de kan "hänga med" i samma prioritering som bussarna har.... osv
Jag önskar politiken var ännu mer vågade inför framtiden.... för just nu gör vi inte vårt bästa. Vi gör bara så gott vi kan och som vi brukar.
 0
Patrik Höstmad (17 Maj 2011 17:16):
@Olof
Ja Lilla Bommen är ett praktexempel. Man önskar att så fort Götatunneln stod färdig så hade man haft en färdig plan för den frigjorda ytan, vilken dirket började förverkligas med det första spadtaget. Götatunneln var klar 2006. Det är ju lite komiskt att Älvrummet ligger just på en av alla dessa platser som liksom hamnar i permanent träda. Jag gissar att en stadsarkitekt som tar ansvar och en tydlig stadsplan kan vara lösningen på många av långbänksproblemen.

@Johannes
"Det är dags för oss alla - politiker, planerare och medborgare - att spotta i nävarna och sätta igång. Det är dags att bygga stad."
Har du några mer specifika tankar om vad Yimby och dess medlemmar skulle kunna göra för att steppa upp en nivå? Kan vi göra mer än http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​aktivera-​dig/​ ?

@Annahoj
"Trottoarer försvinner i Haga, gångpassager över Sprängkullsgatan tas bort och fram kommer busskörfält och bilar."
Har du någon referens på detta? Jag är intresserad av att läsa mer.
 0
Johannes Hulter (17 Maj 2011 17:33):
 0
Annahoj (18 Maj 2011 08:14):
@Patrik; Nej tyvärr finns inga referenser till ombyggnaden kring Sprängkullegatan eftersom den kommunala planeringen i form av ombyggnad av gator inom befintliga gaturum inte omfattas av samråd, utställning osv. Detta är riktigt ledsamt i synnerhet nu när så mycket kommer byggas om i vår stad på befintlig gatumark. Förra veckan tog komunfullmäktige beslut om att godkänna förestående ombyggnader inför trängselskatten och jag tror Sprängkullegatan finns med där i det paketet men jag vet faktiskt inte ens om politikerna själva sett förslaget eller om det enbart är arbetsmaterial inom kommunen.
Personligen tycker jag det är ett demokratiskt dilemma vi står inför med alla ombyggnader på gatumark med nya busskörfält etc som sannolikt kommer ske utanför den offektliga planeringsprocessen då det sker på befintlig gatumark.
Fråga gärna Göteborgs Stad vad som kommer och hända....
 0
Hansson (18 Maj 2011 12:32):
@Annahoj
Avtalet är offentligt, se nedan, och där hittar du nog det du frågade om även om det kanske inte är så väldigt detaljerat.

http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​Intraservice/​Namndhandlin.​.​
 0
Krister (28 Maj 2011 09:59):
Alla dessa visioner och samråd är kanske till för att hålla Yimby och övriga intressenter sysselsatta med långsiktiga riktlinjer medan SBK i all tysthet kan bevilja enskilda bygglov som i och för sig går stick i stäv mot visionerna men ändå beviljas p.g. av högt tryck från fastighetsägare/byggare. Med bra kontakter i SBK kan byggarna ta genvägar.
 0
Matthias H. (28 Maj 2011 14:19):
Men här håller jag faktiskt med dig Krister. Det kommer fram så mycket planer hela tiden som vi i Yimby försöker bearbeta allt medan det är svårt att bevaka tillbaks i tiden att det vi arbetat för faktiskt får genomslag. Det är ju faktiskt så, precis som du säger Krister, att SBK och BN hela tiden med andra handen godkänner skitprojekt efter skitprojekt medan någon ny vision/projekt debatteras flitigt.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.