Utskrift från gbg.yimby.se
....

På Skånegatan intet nytt

 
Området kring Skånegatan präglas idag inte direkt av ett myllrande stadsliv. Av mer eller mindre bra anledningar har man valt att skapa det så kallade "evenemangsstråket" här, vilket inte så mycket innebär att många gör en heldag av att strosa mellan de olika evenemangen, som att det har bildats en hög koncentration av parkeringsplatser och icke-stadsmässig bebyggelse. När man nu fortsätter att bygga i området verkar man inte ha några större ambitioner att ändra på situationen, även om det från vissa håll har uttryckts önskemål om motsatsen.
Framtidens Skånegatan sedd från öster?
Egentligen är det ett mysterium vilket syfte evenemangsstråket har. De flesta evenemangsbyggnaderna har inte någon uppenbar nytta av att ligga i närheten av varandra. Det är nog få som drar en sväng på Liseberg, för att via en filmpaus i Bergakungen avsluta kvällen på något Ullevi. Däremot innebär koncentrationen av stora evenemangsbyggnader att det krävs en faslig massa parkeringsplatser, att det blir monofunktionellt och att det inte bildas någon tydlig gatustruktur.

Hela Skånegatan lider av stark funktionsseparering. Det finns knappt några bostäder, och de bostäder som finns i närheten, till exempel Öster om Heden, finns i byggnader som i sig är monofunktionella och riktade bort från alla gator. Kontakten mellan bebyggelse och gata är i princip obefintlig längs Skånegatan, på grund av bebyggelsens struktur och utformning. Det duger inte.Som man ser på bilden är gaturummet längs Skånegatan väldigt diffust idag


Det man borde göra i detta ypperligt centrala läge, som skulle kunna ha varit något som påminner lite mer om Linnégatan, är naturligtvis att försöka skapa mer funktionsblandning, fler genomkorsande stråk som ger en koppling till den omgivande staden, och byggnader som med öppenhet möter gatorna.

Färskaste tillskottet till Skånegatan har varit det nya polishuset. Man kan naturligtvis ha åsikter om den estetiska gestaltningen av husen. Många tycker att de ger ett kallt och institutionellt intryck, och jag skulle nog personligen hålla med. Men än viktigare är att husen inte ger någonting till området i form av stadsmässighet. Inga publika lokaler i bottenvåningen, ingen gatukontakt.

Nu är dock flera projekt på gång, där man skulle kunna förbättra situationen. Ullevi Park och närliggande hus är ett sådant. 16-våningshuset Ullevi Park får förvisso lokalanpassad bottenvåning, och det är bra. Men gatukontakten är sedanvanligt dålig. Största delen av Skånegatan kommer angränsa till en parkeringsplats och tom yta. I de övriga byggnaderna föreslås lokaler i bottenvåningarna medges, men att lokaler medges betyder enligt vad erfarenheten visar nästan ofrånkomligen att exploatören kommer välja att inte lokalanpassa bottenvåningen trots allt.Försök
erinra er ett liknande område idag där det brukar myllra av stadsliv - inte ens i renderingen har man mäktat med att skapa en illusion om att så kommer bli fallet här, trots barnvagnen som korsar den breda vägen


Tyvärr verkar det inte som att projektet syftar till att bidra till att uppnå de mål som finns om att skapa mer tät och levande blandstad i Göteborgs centrala områden, och mycket mer centralt än såhär blir det sällan. Det blir uteslutande fler kontorsbyggnader i ett område som redan är präglat av att bestå av nästan enbart kontor och inga bostäder. Det blir, så länge lokaler endast medges, antagligen få publika lokaler i bottenvåningen. Byggnaderna vänds på klassiskt vis bort från gatorna, vilket gör att de inte bidrar till att tighta till gaturummet. Men, in emellan kontorsbyggnaderna och polishuset, kan man med lite möda leta sig fram till en offentlig park!

Det finns bra ambitioner uttalade i detaljplanen. Ta bara dessa:Variation (volymer och fasader ska uttrycka en stor variation)

Eget uttryck (framförallt gavlarna ut mot Skånegatan ska ges ett eget uttryck)

Karaktärsfullt (enformighet och slätstrukenhet ska undvikas)Utmärkta målsättningar! Men på grund av ovanstående problem har jag svårt att se hur man ska uppnå dem. Liknande förutsättningar har ju knappast genererat det ovan beskrivna resultatet tidigare. Varför skulle det denna gång?
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
AB (25 Maj 2011 07:40):
Eget uttryck (framförallt gavlarna ut mot Skånegatan ska ges ett eget uttryck)

Står det uttryckligen att det skall vara gavlar mot gatan?
 0
Hannes Johansson (25 Maj 2011 07:41):
Ja, det är inget misstag att man ritat husen så.
 0
Daniel (25 Maj 2011 09:14):
Det är lustigt att den översta bilden som illustrerar Vallhallagatan är trevligare än Skånegatan.
 0
Göran Åhman (25 Maj 2011 09:32):
Ja med tanke på all byggverksamhet som förekommit i området de senaste åren är det synd att man inte försökt urbanisera området, även om de värsta synderna gjorts redan tidigare. Tänker på fastigheterna väster om Skåneg mellan Bohus- och Engelbrektsg...måste vara det mest stadsfientliga som skapats längs med en cityg i hela landet.
Ett upprustningsprogram av Skåneg och området däromkring är av nöden!
 0
Kristoffer Alm (25 Maj 2011 09:43):
Ja, och ännu fler blir kontor blir det... http:​/​/​korta.​nu/​ptqj4 Inte heller i detta fall några krav på publik verksamhet i bottenvåningen även om man talar sig varm för det i detaljplanen.
 0
Kalle P (25 Maj 2011 11:37):
Utmärkt, Hannes! Tackar för detta.
 0
Sven R (25 Maj 2011 11:51):
Jag tycker att Ullevi Office Arena ser ut som en vit version av Odontologen på Medicinarberget. Känns änna som dom slarvar bort läget. Stort hus = rationell produktion. Bra läge = höga hyror. Men torftig estetik. Att hyra i ett hus som folk allmänt anser är fult och omodernt är inte bra för affärerna. Det kan alltså ta ner hyresnivån.

Det har förekommit att ledamöter i byggnadsnämnden skrivit krönikor här eller lämnat kommentarer. Nästan alltid verkar de sympatisera med Yimbys syn på staden. Ändå släpper samma personer igenom ett sådant här projekt. Hur är det möjligt?
 0
Jesper Hallén (25 Maj 2011 13:09):
Ja det är en bra fråga.
 0
Olof Antonson (25 Maj 2011 13:16):
Det kanske vore lämpligt med ett namnbyte från Skånegatan till Hästskogatan med tanke på byggnadernas form?
 0
Daniel (25 Maj 2011 14:17):
Det är lustigt hur postmodernistiska Fabriksgatan känns som en intim och mysig gata jämfört med Skånegatan. Bredden har ju en viss betydelse men husens utformning och planering känns också bättre. Då planerade man fortfarande mer stad än nu. Man fokuserar så mycket på modeordet "mötesplatser" att man tappar bort staden i det hela. Bygg tät stad med slutna torg så uppträder "mötesplatserna" nästan per automatik.
 0
Mats O. (25 Maj 2011 14:41):
Frågan är väl hur mycket folkliv en arena som Ullevi egentligen skapar? Den är ju faktiskt tom (nästan) dom flesta av veckans dagar. Bergakungens salar är väl inte så mycket bättre det heller.

Dom andra husen, Polishuset, Nobel Biocares hk, Scandic Opalen och Katrinelund och Burgården är väl inga verksamheter som ger nån speciell dynamik åt en gata.

Nä, det vill nog mycket till om man ska göra Skånegatan roligare.
 0
Erik (25 Maj 2011 15:17):
Tycker man borde lagstifta om att det krävs en viss nivå på arkitekturen i städers kärnor. Här är Göteborgs mest prestigefyllda område: evenemangsstråket, som andra städer inspirerats av och alla politiker velat ta åt sig äran för. Och så byggs här det första nya höghusprojektet sedan Gothia Towers. Och detta blir resultatet. Torftigt var ordet. Vad är det med denna förkärlek för det sterila? Minimalism kan visserligen vara en spänning i ett stadsrum, men det är ju inte det här. Bara tråkigt. Vem fan är det som sätter normen för svenskt stadsbyggande egentligen (borträknat Skåne då)?
 0
Erik (25 Maj 2011 16:21):
P.S. Kunde inte någon av de stora byggbolagen - i detta fall - göra sig mödan att ringa den arkitekt som pläderat för höghus i över ett decennium nu? Wingårdh skulle, i sin hemstad, garanterat rita en byggnad som var väsentligt mer intressant och samtidigt vara anpassad till platsen. Eller det kanske ingår in någon byggpolicy att höghus ska vara slätstrukna och anonyma historier.
 0
JK (25 Maj 2011 16:59):
Kunde man inte plädera för att den gräsbeklädda minimala kulle som ligger ungefär mellan polishuset och Nobel Biocare är bättre lämpad för ett bostadshus med affärer i markplan? Gärna ruggigt högt med en fin blandning av små och stora lägenheter.

Till och med den mest kallhamrade park- och gräsplättsbevarandefanatiker måste medge att den ytan inte fyller någon som helst funktion i dagsläget. Kanske polishundarna bajsar där, men annars ser jag inte vad den gör för nytta. Det skulle kunna tajta upp gaturummet lite och det finns ju drösvis med gymnasieelever över gatan, så åtminstone ett fik skulle ju kunna flytta in utan vidare.

Emmali Jansson! Ta tag i frågan! =) Jag vill ha valuta för min röst!
 0
Daniel B. (25 Maj 2011 17:40):
Observera att flödet av människor uppstår i väst-östlig riktning (Södravägen, Berzeliigatan, Engelbrektsgatan, Heden) och inte längs Skånegatan. Således finns inget direkt underlag för näringar norr om Scandinavium. Det krävs betydande förtätning av bostäder för att öht komma i närheten av Linnégatans charm.
Ett ytterligare problem, som anknyter till resonemanget om flöden, är att Skånegatan saknar given målpunkt i norr. (Linnégatan har både torg och jättepark som målpunkter).

På tal om funktionsseparering: Skånegatan är bestyckad med mångdubbelt fler gymnasieskolor än arenor. Omprioritera omedelbart! En aula kan med fördel konverteras till privatbio för filmälskande bostadsrättsinnehavare. ...så måste visionerna formuleras om gatan skall växa ekonomiskt.

För Skånegatans bästa bör man koncentrera sig på den del med störst förbättringspotential på kort sikt: Norska kyrkan och söderut. Närliggande parkeringshus och park kan bebyggas.
 0
Niklas Svensson (26 Maj 2011 13:03):
@Daniel B: Nej, människoflödet är mycket större i nord-sydlig riktning i form av trafiken med såväl spårväg som bil och en del cykel. Du vet människor slutar inte vara människor bara för att de inte kommer gående. Men denna resurs slösar man bort som alltid genom att ge noll anledning för detta flöde att stanna till här (om det då inte råkar vara evenemang).

Med lite vision finns nästan oändlig potential till flöde på Skånegatan. Den ingår i ett potentiellt "super-stadsstråk" om man i stadsbyggandet bara kunde vara lite mer stadsbejakande istället för att stämpla allt som inte stinker av mys och småskalig charm som en lost cause för stadskvaliteter och använda det som förevändning att bebygga som en förort istället (så kan man sen pusta ut över att än en gång lyckats undkomma det där hemska att bygga stadsmässigt).

Tänk dig Göteborgsvägen hela vägen från AstraZeneca och Mölndal Centrum som övergår till Mölndalsvägen fram till Liseberg/Korsvägen (en sträcka med enorm stadsutvecklingspotential), vidare i Skånegatan över till Odinsplatsen och med ytterligare en ny bangårdsviadukt (helst integrerad med byggnader som överdäckar spåren naturligtvis) + ny älvbro över till utvecklingsområdena Gullbergsvass och Ringön, Backaplan och kanske vidare in på Hisingen. Spårväg hela vägen, massor av trafikanter av alla slag, och med Västlänkens station Korsvägen mitt på.

Skånegatan har alla förutsättningar, men det blir ju såklart inget av dem när de hela tiden sjabblas bort. Det som krävs är att man bygger stadsmässigt och ger förutsättningar för integrerade flöden istället för att motarbeta dem.
 0
Daniel B. (26 Maj 2011 14:01):
@NS: ok, jag var otydlig...jag syftade på de gående. Men kollektivtrafiken är mer intensiv på SödraV. än Skånegatan.
Jag håller med dig om att Skånegatan har en oändlig potential - kanske dags för yimby att fokusera på gatans styrkor och utifrån det måla upp en vision, likt Heden? Att åberopa dess negativa sidor säljer inte..!
 0
Gunnar Einarsson (26 Maj 2011 15:06):
Bra att Hannes tar upp det här! Evenamangsstråkets klusterbildning skapar som sagt en påtaglig monofunktionalitet till en ur stadsmässig synpunkt obefintlig nytta. Istället får vi en från gatan bortvänd och autistisk miljö. Sträckan Ullevi-Korsvägen är inte ens 1 kilometer men jösses vad trött i fötterna man blir av den vandringen!

Ullevi Park visar återigen vådan av att vi saknar en (antifunktionalistisk) stadsarkitekt. En sådan hade inte låtit skapelsen gå igenom för en sekund, och då inte djupast sett på grund av arkitekturen utan till följd av att gatuhörnet, inte minst på grund av sin parkeringsplats, fullkomligt har slarvats bort. Här skulle givetvis ett mäktigt hörntorn ha riktats ut mot gatukorsningen, inte i motsatt vinkel vänt sig inåt. Hörnrundeln borde ha beklätts med långa, välvda gjutjärnsbalkonger, såhär fast bredare, pampigare och framförallt högre:
http:​/​/​kartor.​eniro.​se/​m/​amDtP

Det hade skapat ett avsevärt tillskott av stadsmässighet till den egentligen väldigt meningsfulla gatukorsningen utanför Ullevi. Det enda som Ullevi Park annars skall ha godkänt för vore väl hushöjden.
 0
Jan Jörnmark (1 Juni 2011 01:39):
Mycket bra skrivet om ett alltmer hopplöst område. Men tänk om ett mirakel skulle inträffa och vi fick verklig förtätning med bostäder i Valhallaområdet (alltså upplagstomten och fotbollsplanen). Och tänk om det vildsint fula hörnhuset vid Skånegatan/Bohusgatan skulle rivas och ersättas med bostäder? Och tänk om stans märkligaste rivningstomt, som ligger på Bohusgatan mellan "Fula huset" och Skandia skulle bebyggas med bostäder?
Nej, jag vet, jag drömmer om det omöjliga. Jag befinner mig ju i ...
 0
Daniel (1 Juni 2011 08:27):
Den gigantiska korsningen vid korsningen till Ullevi är egentligen något som ingen ville se i början. Man planerade för en mötesplats såsom korsvägen fast utan bilkarusellen. Men så satte sig några på tvären och sa att biltrafiken på folkungabroarna inte får stängas av. Detta ledde till den sorgeliga och breda konstruktionen vi nu ser. det var tänkt egentligen att spåren mot stan skulle gått rakt fram och svänga först där broarna börjar.
 0
Jan Jörnmark (1 Juni 2011 13:14):
Lägg gärna märke till att den funktionsseparerade Skånegatan har utvecklats helt i linje med Olof Hulthins idé om att befolkningstätheten inte spelar någon roll och att centrum därför framförallt bör fungera som turist- och kontorsmagnet för den omgivande landsbygden. Se:
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​11/​0​5/​kronika-​arkitektur-​-​moral_​.​.​
 0
Hans H (15 Mars 2012 23:39):
Mer av samma på gång på Skånegatan.
L-formade kontorshus, med kortändan ut mot gatan planeras på granntomterna till "Ullevi Park". Sa jag gatan förresten? Jag menade mot lokalgatan, innanför cykelvägen, gångvägen och de menlösa gräsmattorna, det behövs visst mer asfalt och öppna oanvända ytor i Skånegatans närhet. Man ska inte vistas här antar jag att man menar med utformningen. Cirkulera!


http:​/​/​www.​goteborg.​se/​wps/​portal/​!ut/​p/​c5/​hY69DoIwFEa.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan