Utskrift från gbg.yimby.se
....

Gamlestadstorget med omnejd – område i behov av upprustning

 
Gamlestaden med omnejd ligger vid Säveåns utlopp i Göta Älv. Området har anor långt tillbaka i tiden, föregångaren till den nuvarande stadsdelen anlades 1473 under namnet Nya Lödöse. De bostadshus som idag präglar stadsbilden i Gamlestaden är byggda från 1910 och fram till 1960, det mesta enligt stadsplaneingenjör Albert Lilienbergs stadsplan. De ursprungliga landshövdingehusen i området byggdes när textilindustrin i Gamlestadens Fabriker och SKF etablerade sig, och behovet av arbetarbostäder ökade.

Under bilismens frammarsch på 60- och 70-talen gjordes en del inverkan på området, exempelvis byggdes trafikmotet vid Gamlestadstorget och även delar av Alingsåsleden samt Gustavsplatsen. En del av de gamla trähusen revs i samband med detta, men många räddades och restaurerades. Området runt Gamlestadstorget är idag en sorglig syn med sina förfallna byggnader och sin stora, överdimensionerade trafikapparat som med sin blotta uppenbarelse påminner om de märkliga ideal som styrde stadsplaneringen för 50 år sedan.

Nu verkar det dock hända saker. I samband med färdigställandet av en pendeltågsstation med tillhörande resecentrum vid Gamlestadstorget verkar området få den uppfräschning som det så länge förtjänat. Planerna stannar inte vid själva torget, utan omfattar även Gamlestadens Fabriker, SKF:s gamla område vid Nya Kulan samt området upp mot Bellevue där det områdesmässigt angränsar till det sedan tidigare pågående ombyggnadsarbetet av området runt Kviberg.

Vad är då viktigt att tänka på när man nu omvandlar dessa centrala delar av Gamlestaden? De nyare husen i omgivningarna har samma låghuskaraktär som de äldre och smälter på så vis in i miljön. Den gamla atmosfären har dröjt sig kvar, och stadsdelen utmärks idag av små butiker, kaféer och utsmyckade träfasader på de tidstypiska landshövdingehusen.

Vidare anses Gamlestadens genom sin närhet till Göteborgs centrum och genom karaktären på bebyggelsen, med dess landshövdingehus och stadsmässiga gatumiljö, att ha en stor potential. Detta måste man definitivt bygga vidare på genom att skapa en tät blandstad. Inte minst runt den blivande kollektivtrafikknutpunkten Gamlestadstorget där man bör undvika stora, ödsliga ytor. Detta innebär också att trafikapparaten vid Gamlestadstorget måste rivas och man får inte ta alltför stor hänsyn till bilarna när den nya bebyggelsen planeras – de får anpassa sig till stadsmiljön.

Ett orosmoment är att den nya Partihallsförbindelsen som ska förbinda E45 med E20 och avlasta E6:an nu byggs i anslutning till Gamlestaden. Barriäreffekten mot staden förstärks i och med denna byggnation ytterligare. Det blir då extra viktigt att skärma av överdimensionerade trafikleder av denna typ med byggnader. På det sättet kan den barriär som Partihallsförbindelsen och Hamnbanan utgör minimeras intrycksmässigt.

De större lederna till och från Gamlestadstorget behöver också en ansiktslyftning. Kanske genom att skapa promenadvänliga stråk (boulevarder?) av exempelvis Gamlestadsvägen och Artillerigatan och även vidare mot Bellevuerondellen och Kvibergs kaserner?
Kanske kan Boulevard Saint-Germain i Paris eller varför inte Linnégatan fungera som inspiration…
…för de inte lika tilltalande Artillerigatan och Gamlestadsvägen?

Vart verkar då de kommande förändringarna vara på väg? En inledande mailkontakt med personal på Stadsbyggnadskontoret som håller i planeringen för Gamlestadstorget och Gamlestadens fabriker ger följande lovande besked om målsättningarna:

Målsättningen för vår del är att skapa en levande, trygg, tät och befolkad blandstad kring knutpunkten som ska integreras med staden i övrigt så långt det är möjligt, och skapa ett område som knyts samman med befintliga områden i Gamlestaden och vidare österut.


I stort verkar man också hålla fast vid dessa principer i den tidiga konceptplan över området som Radar Arkitektur och Planering gjort på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret och från vilken nedanstående bild är hämtad:


Plan för området runt Gamlestadstorget

Det man möjligen skulle kunna önska sig mer av från denna skiss är en tätare utformning av själva Gamlestadstorget samt ytterligare förtätning söder om Säveån. Särskilt området mellan Gamlestadsvägen och lokstallarna där det idag finns mycket parkeringsytor.

En mer detaljerad beskrivning av planerna för SKF:s gamla fabriksområde ser också positiv ut. Uttalanden som ”[…] en varsam omvandling av området för att skapa moderna bostäder och butiksytor med historisk förankring - och att åstadkomma ett lyft för hela stadsdelen Gamlestaden” verkar lovande. Senare artiklar i ämnet gör gällande att 25% av handelsytorna nu är uthyrda vilket kan ses som en bevis på att konceptet håller. Här ser man ett exempel på ett framtida köpcentrum som har möjlighet att bli en integrerad del av staden till skillnad mot dito i Sisjön och Bäckebol som känns mer utslängda i ingenmansland.

Nu finns ju naturligtvis risken att resultatet inte blir som man kan önska sig givet uttalandena ovan när den slutliga detaljplanen ska tas fastställas. Ofta stannar målsättningen om blandstad vid just en målsättning. När ekonomiska intressen sedan får styra blir det istället gles, verksamhetsuppdelad bebyggelse där bottenplanet ej används för näringsverksamhet – ett närbeläget exempel på detta finns i angränsande Kviberg. En utveckling i denna riktning vore särskilt olycklig för Gamlestaden som med sin roll som kollektivtrafikknutpunkt med pendeltågsstation har alla möjligheter att faktiskt kunna axla en roll som blandstad innehållande en flora av olika verksamheter.

Sammantaget tycker jag dock att planerna andas optimism och att viljan verkar finns att skapa en tät, levande stad. Inom kort får vi också veta mer om detta. Stadsbyggnadskontoret meddelar att de har som målsättning att gå ut på samråd med ett uppdaterat förslag för Gamlestadstorget med omnejd i november-december 2011. Vad gäller SKF:s gamla område kan planen komma ut på samråd tidigast precis innan sommaren.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Fredrik Svensson (21 Juni 2011 12:48):
Spontant måste jag säga att planen ser väldigt bra ut. Men som med mycket annat i den här stan... jag tror det när jag ser det.
 0
Emanuel Alfredsson (21 Juni 2011 12:52):
 0
Mats O. (21 Juni 2011 14:23):
Säkraste tecknet på att även Gamlestaden är på väg att gentrifieras är att skylten "SVENSK o KINAMAT" plockats bort på en mindre rolig krog i Bellevuerondellen.
 0
Emanuel Alfredsson (21 Juni 2011 14:51):
@Mats O:
Gentrifiering är oundvikligt. Det bästa man kan göra är att reglera den. Troligen vet inte svenska etablerade stadsplanerare hur man gör det på ett bra sätt.
Manchester är nog den enda staden där långsam, naturlig och reglerad gentrifiering har blivit förverkligat. Med en stark progressiv vänster som, till skillnad från den Göteborgska, är öppen, kärleksfull och "gay", så ser staden just ut som den gör.
 0
Sven R (21 Juni 2011 15:03):
Emanuel, hur reglerar man gentrifiering?
 0
Sven R (21 Juni 2011 15:20):
Jag kan iofs svara själv på det. Man kan göra som i Gbg och ha kommunala bostadsbolag med stora innehav. Sedan lägger man underhållet på en viss nivå.
 0
Jan Jörnmark (21 Juni 2011 15:45):
Sven har helt rätt. Ett gigantiskt (drygt 70000 lgh) kommunalt innehav med ett svagt underhåll begränsar starkt möjligheterna till gentrifiering i stora delar av staden. Det gör dessutom betydande delar av den inre staden oattraktiv för den yngre medelklass som är gentrifieringens underlag. Man bosätter sig helt enkelt hellre i någon villaförort.

Det sänker naturligtvis också exploateringstrycket i den inre staden, och det verkar ju för tillfället vara ett mål för de göteborgska politikerna.
 0
E K (21 Juni 2011 16:54):
Say what? Är Svensk o Kinamat borta!? Innan man vet ordet av är väl Falafelmästaren försvunnen också. :(

http:​/​/​falafelmastaren.​piczo.​com
 0
Daniel Bergqvist (21 Juni 2011 17:27):
Trafikmängden i området är betydande eftersom nordlig länk saknas. Nästan all trafik från Kortedala skall pressas igenom Gamlestaden. Av denna anledning följer tyvärr överdimensionerade gator i förhållande till stadsdelens storlek. Vi får hoppas att husen blir tillräckligt stora för att fylla ut boulevardernas volym.

Att bo i ett framtida Gamlestaden tror jag kommer bli mycket attraktivt: gammal bebyggelse blandas med ny, upplevelsehandel, vattendrag och hög andel kontor och verksamheter. Att dessutom kunna ta tåget in till Haga/Korsvägen på ett par minuter är inte fy skam.
På minussidan omges stadsdelen av tunga trafikleder och godstågsviadukter.

Anser Jan Jörnmark att det är lägre risk att köpa borätt i Gamlestan idag jmf med centrala staden?
 0
Johannes Hulter (21 Juni 2011 18:01):
Att det stora kommunala innehavet (vi har ju inte sålt ut allmännyttan som man gjort i STHLM) bromsar upp gentrifieringen stämmer naturligtvis. Och det är ju på många sätt bra.

Men en stor del av de privata hyresrätterna centralt har ju ombildats under senare år. Skulle man sälja av allmännyttan centralt så skulle förmodligen medianinkomsterna öka avsevärt.

Frågan är om många hyresrätter verkligen gör innerstaden "oattraktiv" för den yngre medelklassen? Det verkar ju inte så. Och ska man tro Richard Florida så är social blandning attraktiv.

Jag tror det är betydligt smartare att bygga mer än att sälja ut allmännyttan. Men det beror väl i stor utsträckning på vilket politiskt perspektiv man har.
 0
Mats O. (21 Juni 2011 18:29):
@ Emanuel

Jag har märkt att du vurmar en hel del för just staden Manchester i England. En gammal industristad som befann sig i dekis på 70-talet men lyfte sig själv i den nya ekonomins tidevarv. Men går det verkligen att jämföra Manchester med Göteborg, att vilja applicera det man gjort där till Göteborg?

En viktig skillnad är att man i England liksom i dom flesta västländer saknar hyresregleringar. Avsaknaden av hyresregleringar gör att det alltid nåt att hyra för varje plånbok. I England kan man då få den här lite bohemian-chic blandningen i många områden. Sjabbiga sunkiga hus ligger vägg i vägg med nyrenoverade "warehouse-flats". Dom nyrika trängs i samma områden som fattiga studenter och immigranter från Afrika.

Nåt sånt kommer vi inte få se i Göteborg. Där bor dom fattiga i Hammarkullen och dom rika i Örgryte. På betryggande avstånd från varandra.
 0
Hansson (21 Juni 2011 20:34):
Jag jobbade i området för drygt 20år sedan. Inte mycket har hänt sedan dess. Om något så har det blivit sämre, konstaterade jag vid ett återbesök härom veckan som jag gjorde för att kolla hur mycket som syns av järnvägsbygget till Trollhättan.

Men, det vänder väl nu kan man hoppas. En pendeltågsstation och nya hus kommer att göra underverk för området! Sämre kan det knappast bli i alla fall!

Att köra igenom trafikmaskinen är också lika roligt varje gång. Man vet aldrig var man hamnar!
 0
Jan Jörnmark (21 Juni 2011 21:12):
Johannes 18.01: jag ville bara vara litet djävulens advokat och kolla om du var på bettet. Sedan anser ju jag att bruksvärdesregleringen sedan länge bara motverkar sitt syfte. Och vad gäller unga människor runt 30, som börjar få barn och gentrifieras - då är tillgången på brf-er en central variabel för att om dom ska stanna.
 0
Johannes Hulter (21 Juni 2011 22:05):
Anyhow så är väl just gentrifiering inte det största bekymret för Gamlestaden. Det kommer förmodligen att ta ett bra tag innan det blir ett rikemansghetto. Då är ju nyproduktionen av segregerade enklaver (som i Kviberg bredvid) ett betydligt större problem.
 0
Hannes Johansson (21 Juni 2011 22:26):
Tänk vad ett stadsmässigt Kviberg, sammankopplat med det bästa scenariot för Gamlestaden, hade kunnat göra för Nordost. Nu säljer man ju tyvärr den möjligheten billigt, men vi får hoppas på att åtminstone Gamlestaden blir lyckat. Jag tycker det ser bra ut.
 0
Johan Kåverud (22 Juni 2011 11:05):
Som sagt, planmässigt ser det bra ut! Dock så ställer jag mig frågande till varför flera av de nya husen fortfarande har öppna gårdar mot olika håll. Det här känns som någon oförklarlig solvinkelsjuka som arkitekter inte kan skaka av sig annat än med största motvilja (några gårdar var ju trots allt slutna). Den slutna gården har ju flera fördelar:
1. Bullerskydd mot eventuell trafik.
2. Skyddad miljö där barn kan leka utan att man oroar sig för att de ska kuta ut i gatan.
3. En stängd gård får ju in en hel sida till med lägenheter och utnyttjar därmed markytan betydligt mer effektivt.

Som jag tidigare påpekat någon gång så bor jag i ett mycket bullrigt område, men tack vare den slutna innergården hörs det inte ett pip från varken trafik eller spårvagnar inne på gården. Mycket förnämligt och helt obegripligt att arkitekter inte eftersträvar detta. Den täta och slutna stadsmässighet som följer som ett brev på posten får ju närmast räknas som en bonus i sammanhanget.
 0
Sven R (22 Juni 2011 11:49):
Johan, det handlar nog inte om solvinklar i det här fallet utan om att öppna upp för utsikt mot vattendraget. Men som jag tidigare har skrivit här på bloggen så överskattar arkitekter möjligheten att se vattendrag på håll. Det är bara från fönstren närmast vattnet som man kommer att kunna se vattenytan eftersom träd och buskage döljer det mesta. Så det hade faktiskt varit mycket bättre om man byggt långsidor mot vattnet, då hade flest fått fin utsikt.

Sedan så tycker jag problemet med insyn underskattas när man lägger huslängorna parallellt sådär istället för i kvadrat runt en större gård.
 0
Mats O. (22 Juni 2011 14:26):
Själva Artillerigatan är inte någon speciellt trevlig gata. Trottoaren är väldigt smal och ganska så tung trafik dundrar förbi hela tiden.
Gamlestadstorget däremot är i akut behov av förtätning och lite trevliga bostäder. Vet inte hur det ser ut nu, men för några år sedan så dominerades området av Mathew-Swedots kemilager, en sunkig kiosk och några herrar som bedrev nån slags grossistverksamhet i en fallfärdig byggnad.

Vi får hoppas att det inte dröjer 10 år innan det händer nåt.
 0
Patrik Höstmad (22 Juni 2011 20:39):
@Johan och Sven R: Det är även starka ekonomiska intressen som styr. Det som säljer är vatten. Vid visningen tänker ingen på insyn eller buller eller oskyddad miljö eller.... det är mycket det oreflekterade synintrycket som ger mervärdet som går att håva in pengar ifrån.

En kompis i branschen berättade som exempel om nyproducerade tvåor i en fastighet i Stockholm. De lägenheter som hade fina siktlinjer men inte möjlighet att se vatten sålde de för ca 3,5 miljoner. En exakt likadan lägenhet i samma fastighet men med möjlighet att se vatten krängde de för 7,5 miljoner. Minns inte var fastigheten låg, men han talade om att vattnet var en liten obefintligt vatten spegel man kunde se på relativt långt avstånd från vissa av lägenheterna. De har örnkoll på marknadsvärdet. Det obetydliga vattnet var värt 4 miljoner. Alltså mer än lägenheten utan möjlighet att se vatten som kostade 3,5 miljoner.
 0
Martin Darelid (22 Juni 2011 22:09):
I bilagan "Stadsliv" som bifogades GP för några dagar sedan säger Ann-Catrin Kärnä på stadsbyggnadskontoret följande om Gamlestaden: "Målet är en tät, levande stadsmiljö med citykaraktär i en spännande kombination mellan gammalt och nytt" Totalt planeras 1600 bostäder i området varav 800 vid Gamlestads Torg. Med de målen går de knappast att bygga glest...?

Finns det förresten intresse av att genomföra en stadsvandring vid Gamlestadstorget med omnejd? Det skulle vara mycket intressant att ta del av era kloka synpunkter runt områdets framtida utveckling.
 0
Jan Jörnmark (23 Juni 2011 14:22):
Helt klart ett intressant område för en promenad.
 0
Jesper Hallén (23 Juni 2011 15:33):
Ja vi planerar en promenad inom kort, eventuellt någon kväll i nästa vecka.

Artillerigatan har ju potential ändå tycker jag, bredda trottoarena och halvera körbanorna så är det praktiskt taget en liten Linnégata.
 0
ladynova (23 Juni 2011 17:48):
Det kan bli bra!

Kika gärna in på min blogg, skriven av mig från göteborg!!
Min blogg handlar om Livet runt 30, Att vara ung kvinna i dagens samhälle med allt vad det innebär, ska man leva "enligt mallen - skaffa kille, förlova sig, gifta sig, skaffa barn, köpa radhus osv" eller ska man leva sitt egna liv och följa sin inre röst, den behandlar att göra karriär, vara ute i svängen,dejting,mode, shopping, psykologi och relationer, psykisk ohälsa, min väg tillbaka från utbrändheten och ett liv fri från ångest ( skriver en bok om det just nu )
 0
Emanuel Alfredsson (23 Juni 2011 19:58):
Jag kan se en stråksammansättning från Polhemsplatsen till Bellevue via Redbergsplatsen. Kan ni?
 0
Martin Darelid (23 Juni 2011 22:12):
Skulle föredra att vi tar det någon kväll första veckan i juli. Är bortrest hela nästa vecka. Kan kl 19 någon dag tisdag-fredag 5-8 juli fungera?
 0
Göran Åhman (24 Juni 2011 02:19):
Ja stråket mot Redberg är klart intressant och eftersträvansvärt. Men då måste man göra något åt Ånäsvägens koppling till Gamlestaden, vilket iofs oxå tas upp i programmet för området. Planen ser för övrigt väldigt bra ut förutom de jättelika och öppna kvarteren i randen till den kvarvarande bebyggelsen (som på håret klarade sig från trafikapparatsdöden). Lite mindre och tightare kvarter där så känns det riktigt riktigt bra!
 0
Johannes Hulter (24 Juni 2011 10:57):
Martin: Funkar helger för dig? Det kan vara bra att komma ut lite tidigare på dagen... :)
 0
Emanuel Alfredsson (25 Juni 2011 12:56):
Gamelstaden är ju perfekt för ett arbetarmuseum. Ta en bit av SKF's gamla byggnad och gör om det till museum med en futuristisk tillbyggnad och voila, museumet är komplett.
 0
Jan Jörnmark (26 Juni 2011 11:06):
Nästa helg skulle funka för mig. Tror jag tar en sväng dit idag och fotograferar.
Intressant när man kollar priserna på br-lägenheter i Gamlestan också. Dom ligger fortfarande runt 15000 kronor kvadraten - är det bara yta man är ute efter är det helt klart Östra Gbg man ska köpa i. Skillnaden mellan öst-väst är verkligen påtaglig i stan. Kan vara värt besväret att fundera över vilka de avgörande barriärerna är för öster. Olskroksmotet och E6an? Heden-Evenemangsstråket?
 0
Johannes Hulter (26 Juni 2011 13:01):
2 juni kl 15? Martin, hur funkar det för dig?
 0
Martin Darelid (30 Juni 2011 10:04):
Ursakta sent svar, men ar pa semester i Spanien med begransad internetatkomst. Vi kommer hem sent sondagen den 3:e sa den helgen funkar inte. Ar aven borta helgen efter. 16-17 forsta helgen som jag ar hemma. Om endast nu till helgen fungerar for merparten av er kan ni naturligtvis ga utan mig.
 0
Johannes Hulter (30 Juni 2011 14:01):
Martin: OK, men ska vi sikta på 16/7 kl 14 då?
 0
E K (30 Juni 2011 14:55):
Antar att det svårt att hitta en tid som passar alla men jag röstar på någon gång 4/7 - 7/7 :)
 0
Johannes Hulter (30 Juni 2011 15:40):
EK: Det är ju bra om vi har någon sorts ciceron som har lite koll på området och vad som är på gång (som Martin). Men du kanske också har lite pejl på vad som är på tapeten...? :)
 0
E K (30 Juni 2011 16:07):
Ja, jag har ganska bra koll men antagligen inte lika bra som vissa andra här. Men om jag uppfattade Martin rätt ovan så passade 5, 6 eller 7:e juli honom bra också. Ni andra kanske hellre tar det någon helg? Själv är jag dessvärre bortrest alla helger i juli.
 0
Johannes Hulter (30 Juni 2011 18:33):
Ah, men då kanske vi ska köra en vardagkväll istället? För omväxlings skull. Sommarkvällarna är ju ganska ljusa anyway... Ska vi köra onsdag 6/7 kl 19?
 0
E K (30 Juni 2011 21:51):
Passar mkt bra för min del!
 0
Daniel S (1 Juli 2011 06:36):
Kul. Jag kommer!
 0
Jesper Hallén (1 Juli 2011 19:20):
Låter bra.
 0
Johannes Hulter (1 Juli 2011 20:27):
Men då kör vi på det! :)
 0
Jan Jörnmark (2 Juli 2011 07:27):
Hade varit skitkul, tyvärr förhindrad.
 0
Max (4 Juli 2011 11:56):
Satt och kollade igenom Europan-bidragen för området:

http:​/​/​www.​arkitekt.​se/​s18866 (vinnare)
http:​/​/​www.​arkitekt.​se/​s18870​ (andra plats)

Tycker åtminstone behandlingen av ytorna söder om Säveån känns mer genomtänkt i det vinnande förslaget. Sedan finns det väl andra konstigheter här, men kan vara värt att titta på som en inspiration i alla fall?
 0
Martin Darelid (4 Juli 2011 18:02):
Onsdag passar bra för min del.

@ Max: Mycket intressant! Frågan är hur nära det slutliga förslaget detta är, av länkarna att döma verkar ju materialet vara ca 5 år gammalt (?). Bara att hoppas att Stadsbyggnadskontoret tagit till sig av idéerna.
 0
Daniel Bergqvist (8 November 2011 09:58):
 0
Emanuel Alfredsson (8 November 2011 11:15):
Prisa Gud! Det där ser perfekt ut.
 0
Daniel Bergqvist (8 November 2011 11:48):
...ja, bortsett från de två små onödiga "torgen" som tar upp värdefull yta
 0
Johannes Hulter (8 November 2011 12:14):
Mycket, mycket bra! Lägg särskilt märke till att de på plankartan kräver slutna kvarter, samt lokaler/lokalanpassning längs med nästan alla kvarterssidor. Äntligen! Det enda orosmolnet är kvarteret söder om ån, där krävs inga lokaler. Risken är alltså att det blir ett renodlat bostadskvarter. Det får man ändra på...
 0
Göran Åhman (8 November 2011 12:44):
Efter en första översiktlig koll...wow, äntligen! De små torgen tycker jag är helt ok, speciellt det framför det gamla apoteket. Det kan bli en rofyld plats mitt bland allt det nya storskaliga. Värre är att man inte fyller ut det stora kvarteret mot befintlig bebyggelse ordentligt utan endast ramar in det med en trädrad. Men som sagt nu får man hem och läsa :-)
 0
Tobias Axelsson (8 November 2011 13:29):
"Småskalig fastighetsindelning är en grundläggande parameter för att skapa en trovärdig stadsmiljö som inte bara kommer att upplevas som en kuliss."

En i mängden bra saker i planbeskrivningen!
Om jag drömmer vill jag inte bli väckt ;)
 0
Johan (8 November 2011 14:03):
Utmärkt med slutna kvarter, småskalig fastighetsindelning och funktionsblandning. Mindre bra med rondellen. Om man nu ändå river en monstruös viadukt för att ersätta med stadsstruktur, varför då återigen låta en trafikapparat ta upp onödigt utrymme när man bygger upp igen?
 0
Daniel Andersson (8 November 2011 14:14):
@Johan: Rondellen är väl det lilla trafikmässigt (och en ganska klassisk utformning vid större noder jfr tex Korsvägen); vad jag förstår (säg gärna att jag föstått fel) planeras en biltunnel under hela området mellan Artillerigatan och Slakthusgatan. Det kanske anses behövas, men helt billigt lär det inte bli.
 0
Daniel Bergqvist (8 November 2011 15:10):
Se sidan 21 för perspektivbild: http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​fastighetskontoret/​etjans.​.​
En vattenspegel/fontän i rondellen kanske vore något? :) Med engagemang kan en rondell göras stadslik, tex med en annorlunda beläggning.
De borde öka exploateringen (fler våningar) närmast torget för att täcka kostnaderna för tunneln
 0
Emanuel Alfredsson (8 November 2011 15:19):
Då är det arkitekturdags. Vilken stil skulle denna plan kunna inlindas i?
 0
Mats O. (8 November 2011 15:39):
@ Emanuel

Hus med fasadplattor från Lomma eternitfabrik ?
 0
Sven R (8 November 2011 16:48):
En stor applåd till de som har jobbat med denna plan. Jag gillar att de har försökt göra kurvradier så små som möjligt och gatuperspektiven så obrutna som möjligt genom att existerande gator har förlängts i samma axel.

Jag skulle dock vilja se en skyskrapa vid torget. Jag tycker det vore värdefullt för att skapa identitet och sammanhang åt platsen. Korsvägens pendeltågsstation har höghus, Göteborg C kommer förmodligen att få det och Mölndal C oxå. Det skulle kunna bli ett tema för pendelstationerna. Huset måste vara minst ~30 våningar för att det ska synas från innerstan.
 0
Matthias H. (8 November 2011 21:15):
Spännande. Tycker precis som Sven att ett riktigt högt hus borde byggas.
 0
Sven R (8 November 2011 22:44):
Glömde skriva varför jag tycker det vore värdefullt med skyskrapor. Jag gillar när man känner att staden hänger ihop. Om man i stadens skyline kan se hus från olika stadsdelar så får man en känsla av sammanhang. Inte minst vore det värdefullt i Göteborg som är en så fragmentariserad och segregerad stad.
 0
Jesper Hallén (9 November 2011 09:55):
Bra poäng där Sven. Vad gäller arkitektur så vore det väl läge för lite inspiration från omgivande bebyggelse och historia. Skippa de migränframkallande funkisfasaderna och satsa på beprövade material som sten, tegel och trä. Landshövdingehus är aldrig fel heller, gärna i ny version med fler våningar. Det ska vara vackert att komma till Gamlestaden.
 0
Göran Åhman (9 November 2011 11:50):
Väldigt fin plan överlag måste sägas, men även solen har fläckar. Två saker som jag genast såg och reagerade på utan att detaljstuderat planen är: Varför återställer man inte de två randkvarteren mellan det nya och gamla gamlestaden? Alltså kv Långan och kv Aborren?

Kv Aborren (den stora p-platsen väster om SKF) har man delat upp och bara tagit med den yttersta västra delen i planen och gjort parkmark utav. Resten skall det kvarstå som p-plats då..? Inte bra :-( Det hade väl varit alldeles utmärkt att rama in det lilla torg/parkrummet med det gamla apotekshuset i fonden för det bakomliggande parkstråket längs ån med ett tydligt kvarter i öster. Nu skapas en ickeyta vid det gamla apoteket som övergår i parkeringsplats i öster.

Likaså ställer jag mig frågande till varför kv Långan, alltså kvarteret mellan Banérsgatan och det egentliga gamla torget, rakt norr om kv Aborren inte sluts. Nu bygger man bara en lamellkåk längs med Artillerigatan. Kvarteret längs med Götaholmsgatan och det gamla torget lämnas därhän. Här skulle man med fördel kunna bygga något spännande i mötet mellan landshövdingehusen och det storskaliga nya torget, istället lämnas tomten åt sitt öde.
 0
Johannes Hulter (9 November 2011 12:02):
Göran: Resten av Aborren är ju utritad som kvarter på bilden för "framtida kvartersstruktur". Det kan ju faktiskt bara vara bra att allt inte byggs på en gång. Möjligtvis kan man ifrågasätta torg+parkytan, det hade kanske räckt med torg eller park (eller inget alls). Speciellt eftersom cykelstråket tydligen ska gå där, så det har ju större kommersiell potential...
 0
Göran Åhman (9 November 2011 16:58):
Jo jag såg det sen, att man faktiskt ritat in ett hus på halva kvarteret Aborren, även om det ligger utanför aktuell plan, och sparar resten till park och nån bollplan. Tycker absolut att man kan dela upp och bygga pö om pö. Men jag tycker det hade blivit bättre med hela Aborren bebyggd. Bollplaner är iofs bra oxå, men nu ritar man in bollplaner både i Aborren såväl som Långan. Om man nu måste ha en bollplan hade jag rent rumsligt föredragit detta i östra delen av kv Aborren mot SKF.
+1
Daniel Bergqvist (9 November 2011 21:51):
I diverse tidningsartiklar under året har det påtalats att nya Gamlestadstorg omfattar 1000-1500 bostäder. Nu nämns 400-500 i planbeskrivningen. Det har rimligen att göra med att parkeringen vid SKF inte lägre omfattas (av oklar anledning).

Några saker jag saknar på torget: tag över spårvägen och/eller bussarna. Den som beskådat buss- och spårvagnsstationen i HammarbySjöstad vet hur smart det är med rejält väderskyddade stationer. I denna stad tvingas alla väntande att trängas i små kurer som ser likadana ut oavsett behov.

Gamlestadsvägen söder om ån är verkligen bred, 40 meter. Jag skulle uppskattat om gående och cyklister placerades i mitten av gatan, likt Vasagatan, med träd mellan dem och övrig trafik. Träden skapar volym, liksom högre hus. Det skulle stadsmiljön må bra av.

Angående höghus vid stationen tror jag inte det är möjligt att nyttja det som bostäder på grund bullernivåerna (tyvärr). Däremot borde planägarna inte säga nej till ett högt punkthus, vilket jag tror de gör...
 0
Daniel Andersson (13 November 2011 07:18):
Ett på många sett utomordentligt förslag som är välgenomarbetat. En tanke är att det verkar vara svårt att få ihop en stadsmässig struktur, som den i programmet, med omfattande biltrafik och nuvarande regler för till exempel buller, farligt gods och partikelhalter. Här har en stor del av biltrafiken letts ner i tunnel, ändå måste man lirka och vrida för att kunna hävda att projektet är OK enligt regelverket. Åtgärderna avseende farligt gods och buller verkar genomtänkta men angående partiklar känns argumentation mest som snömos och fromma förhoppningar.
Jag funderar lite över biltunneln:
*Tunneln är ett stort projekt som inte ges den diskussion som den därmed förtjänar i programmet (Mitt intryck är att man inte riktigt tycker om den men känner sig nödda till den pga trafiken och därför smyger om frågan. Dock har jag bara läst planbeskrivningen; kanske ger de andra delarna mer information?). Har det gjorts en vägutredning? Hade trafiken gått att lösa utan tunnlar? Varför inte? Har man beaktat att trafiken Gamlestadsvägen-Slakthusgatan minskar med Partihallsförbindelsen? Hur står tunneln sig mot en satsning på nya nord-sydliga gator längre österut/direkt koppling mellan Tideräkningsgatan och E45?
*Man 'löser' problemen i det centrala området men har kvar samma trafikmängd utanför och får där dessutom problem med ramperna som ger barriäreffekter.
*Tunneln cementerar Artillerigatans roll som genomfartsled för huvuddelen av trafiken från Kortedala och Bergsjön
*En tunnel bidrar inte med något kvalitativt nytt till stadens struktur, vilket nya förbindelser över Säveån och Västra stambanan längre österut skulle göra.
Jag vill inte vara negativ, men det finns mycket trafik i de flesta områden som är aktuella för bygge av ny stad, som Nya älvstaden, Gullbergsvass och Backaplan. Om tunnlar krävs för att det skall gå att byggas stadsmässigt blir det dyrt och riskeras att skjutas ytterligare på framtiden. De pengar som går till biltunnlar skulle kunna behövas till exempel till ny spårbunden trafik. Därför vore det bra om problemen kunde hanteras utan dyra biltunnlar.
 0
Johannes Hulter (13 November 2011 09:52):
Daniel: Instämmer och det borde vi trycka på i ett yttrande. Trafikmängden på Artillerigatan mellan Gamlestadstorget och Bellevue ligger trots allt bara på 16-17000 fordon/dygn. Det är ungefär som Friggagatan för ett par år sedan. Det borde gå att hantera utan enorma tunnelsystem.
 0
Daniel Bergqvist (13 November 2011 10:05):
Man bygger inte en tunnel för att det är roligt. Om det gått att lösa utan tunnel, med bibehållet önskemål om tät stat, hade så också gjorts.
En länk mellan e45 och e20 nordost om Gamlestaden hade löst alla problem lokalt, utan tunnel. Det hade kostat något mer, och idén blir således en politisk fråga.
 0
Daniel Bergqvist (13 November 2011 10:31):
Jag håller med om att 16-17000 bilar inte är så mycket i sammanhanget. Men man får inte glömma att rondellen belastas med hundratals kollektivtrafikpassager varje dag, det blir många rödljus. Hur lång kö vågar politikerna acceptera, då alternativvägar saknas?
 0
Johannes Hulter (13 November 2011 11:20):
Daniel B: Visst. Samtidigt så visar detta på motsättningen mellan trafikplaneringen och stadsplaneringen. När det redan finns tät stad någonstans så klarar man av att brottas med trafikmängderna, de får helt enkelt anpassa sig. Problemen uppstår när trafikmängden redan finns och man ska bygga stad. Då klarar man inte av att hålla en rak linje - bygga stad och sedan underordna trafikmängden det man bygger. Tänk om det inte redan funnits några landshövdingehus längs Artillerigatan idag - då hade det blivit ett väldigt kattrakande om man skulle försöka bygga dem. När de redan finns däremot...
 0
Daniel Bergqvist (13 November 2011 17:46):
True, men då tror jag planerare måste få tydligare direktiv att jobba efter. En utebliven tunnel hade lett till ännu bredare gator, vilket jag ser som negativt ur stadsbyggnadssynpunkt. Att å sidan ändra direktiven, spara åtskilliga hundratals miljoner kronor och ställa bilen i en lång kö är svårt för politiker, men enkelt för oss.
För egen del hade jag önskat att tunneln uteblivit (utan bredare gaturum som konsekvens) med bihållen framkomlighet för kollektivtrafik. Frågan om bilens framkomlighet skulle därmed hanteras i efterhand, med kända effekter av trängselskatt och älvtunnel. Eventuella problem skulle då lösas med en nordöstlig länk.

Det blir spännande att se hur det går, ty det är inga småpengar som det är frågan om. Ett bra nyhetsdrev mot planen är att "här river kommunen en viadukt som kan stå i ytterligare 40 år och bygger en tunnel för 200-400 miljoner SEK" (motsvarande 1,5-2 Chalmerstunnlar).
 0
Johannes Hulter (13 November 2011 18:39):
Daniel B: Instämmer. Det där med bilköer är intressant. Finns det någon beräkning på hur mycket köbildning det skulle bli om man struntade i tunneln? Vid någon punkt föreställer jag mig att bilköer måste bli självreglerande, om det konsekvent är lång kö på en sträcka så borde väl bilister förr eller senare välja något annat alternativ (annan väg eller annat trafikslag)?
Fördelen är väl å andra sidan att hastigheterna blir lägre...
 0
Daniel Bergqvist (13 November 2011 20:48):
Inte vad jag vet, men om 10000 bilar (se nedan) placeras i markplan (utan separata svängfiler och väjningsplikt för 1000-1500 kollektivtrafikfordon) tror jag köerna blir extremt långa under rusningstrafik. Det kan vara värt att gräva lite mer i just detta, för att få en bra jämförelse.
Någon annan jämförbar väg finns väl inte, men att byta till andra trafikslag går naturligtvis...om politikerna nu vågar ta ett beslut som leder dit. Lägre hastighet är bra ur många aspekter, men restider överträffar alla andra faktorer mätt i samhällsnytta.

"Trafikprognosen redovisar på Gamlestadsvägen ca 15.400 fordon varav 1.100-1.200 är
tunga (både norr och söder om Artillerigatan). Norr om Slakthusgatan är det ca 15.100
fordon varav ca 900 är tunga. På Artillerigatan öster om tunnelmynningen är det ca
25.500 fordon varav ca 1.750 är tunga. Tunneln får ca 10.000 fordon och resterande
fordon fortsätter till Gamlestadsvägen i markplan. På Slakthusgatan är det ca 20.400
fordon varav ca 1.400 är tunga. Tunneln får ca 10.000 fordon och resterande fordon
fortsätter till Gamlestadsvägen i markplan, fördelat på var sin sida om nytt kvarter.
Banérsgatan har 2.000 fordon, Götaholmsgatan har 500 fordon. Ny gata från
Byfogdegatan till Kullagergatan enligt detaljplanen för Nya Kulan får 8.000 fordon
varav 400 är tunga. Hornsgatan har 4.000 fordon varav 200 är tunga. Säveåns strandgata
får 500 fordon om den behålls. Lokalgatan inom Gamlestadens fabriker får 2.000
fordon. Till knutpunkten kommer ca 1.000 bussar att trafikera plus ca 500 övriga
fordon. Kortedalabanan kommer att trafikeras av 558 spårvagnar per riktning och
Angeredsbanan med 465 spårvagnar per riktning. "

"Trafikförslaget gör att trafikfunktionen har bedömts bli acceptabel, där kapaciteten
utnyttjas helt vid maxtimman under vardagar, vilket innebär risk för viss köbildning.
Kölängder under maxtimman eftermiddager blir mellan 0 och 18 meter i median för
korsningar med Artillerigatan. För korsningar med Gamlestadsvägen blir kölängder i
median mellan 10 och 60 meter, för Slakthusgatan mellan 0 och 49 meter i median. I
analyserna har det förutsatts att Hornsgatan och SKF-området får en ny koppling till
Byfogdegatan via bro över Säveån (utanför planområdet). "

http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​fastighetskontoret/​etjans.​.​
....
 0
Hans Jörgensen (13 November 2011 21:39):
Förslaget ser bra ut, speciellt för bebyggelseplanen. För trafikplaneringen så är väl läget nu att det mesta kan bli bättre. Men det måste väl gå utan den där tunneln?
Instämmer i t ex Daniel Anderssons kommentar tidigare.

Skulle det inte vara möjligt med en länk genom norra Gamlestan? Sista biten där är knepigast, men kanske längs fotbollsplanerna och eventuellt tunnel genom berget sista 200 metrarna. Det avlastar ju Artillerigatan och ger finare silning av trafiken genom stadsdelen.
 0
Johannes Hulter (13 November 2011 23:02):
 0
Sven R (13 November 2011 23:58):
Möjligt att tunneln är en ganska dyr lösning. Men ibland måste det vara OK med dyra lösningar. Hela Västlänksprojektet är ju tokdyrt.
 0
Göran Åhman (14 November 2011 12:20):
Appråpå tunneln. Har man studerat vägkopplingar, eller jag skriver, gatukopplingar i höjd med Belleveue för fördelande av Tideräkningsgatans trafik? Alltså då får man ju tre vägar för trafiken att sila sig igenom Gamlestaden. En i norra delen av Gamlestan mot E45, en öster om mot E20 och så Artillerigatan då...
 0
Daniel Bergqvist (14 November 2011 16:53):
#Göran:
"Idag utgör ca 70 % av trafiken på Artillerigatan genomfartstrafik som endast kan försvinna om alla börjar åka kollektivt eller om man bygger avlastande länkar mot från Kortedalavägen till E45 och mot Torpamotet. Dessa länkar finns med i kommunens översiktsplan men i dagsläget finns varken finansiering eller pågående planering."

" En grundförutsättning för att kunna hantera genomfartstrafiken, när viadukten är borta, är att det byggs en tunnel som knyter ihop Artillerigatan med Slakthusgatan"

Kanske kan detta vara ett alternativ? :)
http:​/​/​laddauppbilder.​se/​?​di=​10​132128586510​
...men det blir ju inte billigare precis. Tunnel är nog det minste sämsta trots allt. Däremot är det viktigt att tunneltråget inte blir för stort! Kanske kan man svänga ner i/under ett hus istället?
 0
Emanuel Alfredsson (14 November 2011 17:27):
Jag tycker tunneln lägger till lite vertikalitet i stadsstrukturen, men det är la bara jag, elleR?
 0
Daniel Andersson (14 November 2011 17:50):
Tunneln byggs i etapp 2 så låt oss se vilken effekt Partihallsförbindelsen (och trängselskatt) har på trafiken i området först. Dels borde genomfartstrafiken mellan E20 och Marieholmsleden så gott som försvinna från planområdet, dels borde Kvibergslänken bli mer attraktiv med den nya kopplingen mot Mårten Krakowgatan samt om framkomligheten på de stora lederna förbättras.
Några små åtgärder för att minska trafiken på Artillerigatan vore att öppna Lars Kaggsgatan för genomfart samt att göra om Kortedalavägen närmast Bellevue till mer av en stadsgata. Kanske kan rondellen vid Regementsvägen göras om till en dubbelrondell för att minska intrycket av Kortedalavägen-Artillerigatan som den naturliga leden mot centrum.
http:​/​/​www.​findleys.​co.​uk/​highway_​code/​165_​dble_​rounda.​.​
Gillar man nya leder vore kopplingar Tideräknngsgatan-E45-Bäckebolsmotet/Skälltorpsvägen samt Nymånegatan-Gamlestadsvägen-E45-Backadalsmotet naturliga vid sidan av en Bellevueled söderut (som Daniel B skissar). Fast en ny Götaälvbro i centrum har nog högre prioritet.
@Daniel B:
Jag trodde faktiskt en tunnel skulle kosta mer, det är det intrycket man får med andra projekt i Göteborgsleran. Egentligen är väl tunneln ganska OK. Min tanke var främst att ha fler körfält istället. När jag var i USA var sex körfält på gatorna standard; det funkade det med. Slussen i Stockholm planeras med åtta körfält (inte helt utan diskussion förvisso). Annars kunde en tanke vara att låta spårvägen passera Gamlestadsvägen planskilt. Med underfart eller bro. (Med bro får man nog ta bort byggnaderna närmast Säveån.) Norrut går ju järn- och spårväg på bro över Slakthusgatan. Då minskar risken för störningar i spårvägstrafiken, men kanske inte så jättetjusigt; lite som Vågmästarplatsen som även har jämförbar trafik. Vet inte om en sådan spårvägsunderfart/-bro skulle bli billigare än en biltunnel.
Trafikmässigt är det också jämförbart med Sankt Sigfridsplan eller Linnéplatsen. Hjalmar Brantingsplatsen (där biltrafiken passerar på en bro) har betydligt mer trafik om man räknar dit Lundbyleden.
Jag värjer mig emot att man motiverar tunnlar i stadsmiljö enbart med restidsvinster. Det kan vara OK på stora leder men öpnnar man för ett sånt resonemang för stadsgator kan det bli många minitunnlar under korsningar i centrala stan och hur trevligt blir det.
 0
Daniel Bergqvist (14 November 2011 18:06):
Breda gator behöver inte vara ett problem, om hushöjderna är "höga". Tyvärr verkar det som att de flesta inom arkitektur vill ha låga hus "för att bibehålla stadsdelens personliga karaktär...bla...bla..."
Problemet är dessa ytkrävande filer för vänstersväng...de skapar i sin tur enorma refuger vilket breddar gaturummet ännu mer (trots att kapaciteten är jämförbar med tunnel).
Håller med om att det är smart att vänta på effekterna av trängselskatt m.m...
 0
Niklas Svensson (15 November 2011 00:51):
@Daniel B: Varför behövs det i just Göteborg refuglösningar, den ena mer "uppfinningsrik" än den andra, i varenda korsning med vänstersväng (eller någon sväng överhuvudtaget för den delen)? Det går utmärkt att i nära nog vilken annan stor stad som helst ha korsningar utan stora fysiska avskiljningar mellan färdriktningarna och refuglandskap med massa skyltar. Jag vet att Göteborg älskar att trafikplanera in absurdum där precis varenda färdrutt helst ska vara av kommunal tjänsteman förplanerad och uppstyrd i detalj, och att den hederliga helt vanliga yteffektiva ljusreglerade stadskorsningen anses så fasansfull att man mycket hellre slår upp en rondel eller annan refugspagetti för att slippa. Men varför och för vem görs det? Är det för att trafikplanerarna inte får visa upp sin kreativitet om de inte får hitta på en helt ny banbrytande refuglösning varje gång en korsning ska anläggas?

Funkar detta: http:​/​/​maps.​google.​com/​?​ll=​59.​339279,18.​0​59997&spn=​0​.​0​.​.​

...så borde det gå att lösa i Gamlestaden utan att man behöver göra såhär: http:​/​/​maps.​google.​com/​?​ll=​57.​7297,12.​0​15425&spn=​0​.​0​0​1.​.​

Håller f.ö. med om det där med gatubredd och hushöjd. Var i Valencia tidigare i år och bodde vid en gata som i sitt upplägg och bredd var snarlik Lindholmsllén. Bara det att i Valencia hade man haft förnuftet att ha en hushöjd på 14-16 våningar utmed den (inga punkthus utan hus som gick från gathörn till gathörn och hade direktkontakt med trottoaren). Reflekterade inte ens först över att de faktiskt var ganska höga, totalintrycket kändes ungefär som vilken gata som helst.
 0
Göran Åhman (15 November 2011 01:14):
@Daniel Bergqvist. Jo den lösningen tror jag nästan mer på en än tunnellösning för Artillerig. Var faktiskt där idag och kollade runt och ja, jag tror oxå på fler öppna gator @Daniel Andersson. Fler gator jämnar ut och fördelar trafikflödena. Vad gäller refuger @Niklas Svensson har jag ofta tänkt som du, varför inte bara markeringar i gatan med färg, måste ju vara billigare om inte annat ur underhållsynpunkt och inte mer stadsmässigare.
 0
Daniel Bergqvist (15 November 2011 08:46):
@Niklas: det finns tydligen en idé om att gående och cyklister skall kunna "landa" mitt i gatan...därmed åtar refugerna bredden av längden av en cykel (personligen tycker jag det räcker med upphöjda och breda övergångsställen (alt trafikljus) för att göra det säkert).
Ett annat skäl till breda refuger och höga kurvradier är den tunga trafikens framkomlighet (även bussar). Ett alternativt till sådana situationer är att låta fordonet inkräkta på intilliggande körfält, men det förefaller som att man föredrar bredare körfält och refuger istället.
Jag har precis som du noterat vissa skillnader, tex mellan Gbg och Sthlm/malmö, inte minst vad gäller cykelbanor. Jag föredrar breda cykelfält (och cykelfickor) ute i gatan, istället för små smala på trottoarer.
Sedan kan man ju påpeka att Sveavägen som du visar är en stadsgata från sekelskiftet och Artillerigatan en gammal industrigata. Det finns historiska aspekter att ta hänsyn till.

Alltså, jag är inte expert på området men forskning(?) påstås tala för rondeller framför yteffektiva korsningar med trafikljus. Motiveringen är säkerhet och framkomlighet.
 0
Mattias Bolander (15 November 2011 12:51):
Angående rondeller/cirkulationsplatser, så läste jag (eller hörde på radio) för ett tag sedan att blinda och synskadade har väldigt stora problem att ta sig över vägen vid rondeller. Och att problemen ökar i och med att det byggs allt fler rondeller.

Dels kan trafikljus med knappar och ljudsignaler underlätta för de synskadade, dels är det svårt för synskadade att höra vart bilarna är på väg eller var de kommer i från när de kör runt rondellen.
 0
Daniel Bergqvist (15 November 2011 17:24):
@Göran: nackdelen är att en nordligare länk (som jag ritade) kräver en viadukt över järnvägen för att nå e45. Då blir tunnelalternativet under gamlestadstorg billigare

@Daniel A: om en länk vore billigare än tunneln skulle man valt en sådan lösning.
Jag ser inte en tunnlar som en tillämpar strategi för stadsgator i allmänhet, men som påtalats är genomfartstrafiken betydande och alternativvägar saknas varpå tunneln är nödvändig (om man nu inte (politiskt) vågar bilda en flera hundra meter lång bilkö).
 0
Hans Jörgensen (15 November 2011 20:05):
Som flera har nämnt här; varför inte satsa på en väglänk mellan Bellevuekorsningen och E20-Munkebäcksmotet.

Den kan alltså även tjäna trafik från Kviberg, Kortedala m.m med destination E45 norr, då Partihallslänken kan nyttjas.
Förvisso blir det lite längre sträcka än om den trafiken går rakt igenom Gamlestadstorget, men tiden är säkert minst lika kort.
Men samtidigt fås ju en fin koppling över till Munkebäck och stadsdelarna omkring.
Känns lite overkill att ha en så kapacitetsstark länk mitt över (under) gamlestadstorg när vi har en ny enorm Partihallslänk som kan göra detta.
 0
Emanuel Alfredsson (15 November 2011 20:25):
@Hans J.
Jag ser det också. Observerade det när vi hade vandring i Gamlestan.
 0
Daniel Bergqvist (15 November 2011 20:47):
Jag kom på att det inte går att använda Munkebäcksmotet som målpunkt för en "länk", eftersom påfarten till e20 ligger för nära Partihallsförbindelsens början (se bild: http:​/​/​laddauppbilder.​se/​?​di=​313213863491)
Det är för kort sträcka för att byta mellan 4(!) körfält.

...därmed måste man uppföra ett nytt mot längre österut, till högre kostnad.
+1
Daniel Andersson (15 November 2011 20:48):
@Hans J: En led söderut från Bellevue var nog planen från början när man byggde Kortedala. Har fått för mig att stan gjort upp med SKF om att få ta över den västra delen av deras område mot att de får expandera österut söder om Säveån. Och att man därför när man byggde en länk söderut gjorde det lite längre österut i Kvibergs broväg. Men nackdelen med den är just att den blir lite längre och inte alls på samma sätt avlastar Artillerigatan. Men jag kan ha missförstått allt. Vore bra om nån som visste bättre kunde precisera hur det ligger till.
 0
Daniel Bergqvist (15 November 2011 21:48):
Om man vill argumentera mot tunnelalternativet (eller annan lokal trafiklösning) ser jag bara två alternativ:

a) kortlänk: http:​/​/​laddauppbilder.​se/​?​di=​6132138988311
b) storlänk: http:​/​/​laddauppbilder.​se/​?​di=​10​1321390​0​2215

Alt "b" förutsätter en mittenramp vid Munkebäck: http:​/​/​laddauppbilder.​se/​?​di=​71321390​0​8613

Vad tycker ni?
 0
Daniel Andersson (15 November 2011 22:28):
@Daniel B:
Det kommer ju gå att köra via Riddaregatan-E6 mot Mårten Krakowgatan även utan mittramp på Munkebäcksmotet. Med Partihallsförbindelsen borde framkomligheten öka den vägen. I synnerhet om även Marieholmstunneln byggs, annars blir all trafik från E20 mot Hisingen kvar på Riddaregatan eftersom det inte kommer gå att köra Partihallsförbindelsen och sen ta Tingstadstunneln (återigen för kort vävningssträcka). Det blir inte helt intuitvt för bilister att förstå hur man kan köra...
+2
Daniel Andersson (16 November 2011 22:32):
Daniel B:
Om man vill argumentera mot tunnelalternativet (eller annan lokal trafiklösning) ser jag bara två alternativ:
...


Målet bör inte vara att primärt argumentera mot en tunnel. Inte heller att fundera ut nya SCAFT-aktiga trafikleder som avlastar Gamlestadstorget (även om det kan vara kul på sitt sätt). Istället bör vi fokusera på hur man kan skapa stadsmässiga kvaliteter i ett vidgat område och argumentera för det. Kanske blir resultatet att tunneln då är onödig.
Mest näraliggande är en urban struktur runt Gamlestadstorget (planen) och en stadsmässig länk längs Gamlestadsvägen mellan Bagaregården och Gamlestaden. Gamlestaden bör också kopplas urbant via Slakthusgatan mot Marieholm och längs älven in mot centrum. När Gullbergsvass exploateras kan en koppling ske via Partihandelsområdet mot Gamlesataden.
Som flera här föreslagit, vore det längre österut naturligt med ett urbant stråk mellan Kortedalavägen/Bellevue och Munkebäcksgatan. Där kan även spårväg gå. En ytterligare bro över Säveån är högst rimligt; problemet är om området upptas av SKF. Däremot har jag svårt att se poängen med en ny gata/väg direkt norr om Gamlestaden till stor del i tunnel. Den tillför inte särskilt mycket stadsmässigt (om Lars Kaggsgatan öppnas för genomfart) och kan bli en barriär mot naturen norr om Gamlestaden.
Att utöka innerstaden bortom Gamlestaden mot Kortedala blir nog svårt inom överskådlig tid. Däremot kan det vara intressant att överbrygga de många barriärer som finns: Göta älv, E45, Vänerbanan och bergsbranten ner mot älven. Mellan Marieholmsbron och Angeredsbron är det nästan en mil och mellan Slakthusgatan och Hjällbomotet är det fyra kilometer. Det vore bra att bryta den barriären ungefär på mitten. Det stämmer väl med läget för ett potentiellt framtida stråk mellan Kortedala och Backa vilket skulle koppla ihop staden bra. Fast en ny älvbro i det läget känns orealistiskt i närtid. Den stora höjdskillnaden begränsar hur en gata från Kortedala ner mot älven kan placeras.
En skiss på två tänkbara lägen för en ny förbindelse mellan Kortedala och Backa:
http:​/​/​www.​laddauppbilder.​se/​?​di=​1313214787519
Streckad linje är tunnel, lila är en separat GC-väg.
 0
Göran Åhman (17 November 2011 02:33):
Daniel och Daniel. Dessa ideérna har ju varit uppe för diskussion tidigare, men då i syfte att avlasta tingstadstunneln och olskroksmotet samt även som en österled. Det hela slutade iaf med partihallsviadukten och en kommande marieholmstunnel.
Men visst hade det varit bra med stadsmässiga kopplingar till kålltorp och även ut mot gamlestadsvägen och vidare mot backa.
Ett förslag som tidigare lyfts fram är ju en ringled och allt innanför den endast gator och lågbroar. kan se fördelar med ett sådan lösning oxå faktiskt. Det skulle ju innebära inga mototvägar innanför ringleden. Bort med partihallsviadukt, tingstadstunnel, motorvägen genom gårda osv. Utopiskt? Ja men man kan ju få drömma...
+1
Karl H (17 November 2011 03:09):
Daniel B:
Alt "b" förutsätter en mittenramp vid Munkebäck: http:​/​/​laddauppbilder.​se/​?​di=​71321390​0​8613

Länken Bellevue-Munkebäck med din mittenramp är en riktigt bra åtgård. Den får ut trafiken snabbt till E20 och tack vare nya Partihallsförbindelsen får vi den "förbifart" nya Gamlestaden city behöver. Den vill jag att vi trycker på i vårt yttrande.
 0
Tobias Axelsson (20 November 2011 14:25):
Imorgon måndag 21/11 är det samråds- och informationsmöte i Strike & Co:s lokaler på Gamlestadsvägen 2 kl. 17.
Lite fånig tid för många, men är det någon som tänker närvara?
+5
Martin Darelid (21 November 2011 20:56):
Mitt första intryck efter samrådsmötet är att jag är imponerad över hur de har vågat prioritera ner trafikfrågorna i förslaget och verkligen vågat satsa på att bygga stad. En hel del frågor handlade naturligtvis om tunneln och att den får för mycket utrymme, men betänk då att i korsningen (i plan) mellan spårväg och väg ska 30 spårvagnar per timme i vardera riktningen samsas med ett antal tusen fordon per dygn. Givet det hade det varit enkelt för en pressad trafikplanerare att behålla viadukten men det gjorde man alltså inte.

Det man kan ha sina funderingar om är tidplanen är realistisk. Den preliminära planen ger att det ska vara färdigbyggt runt 2020. Givet konkurrerande (?) projekt som Centrala Älvstaden och annalkande lågkonjunktur, är det en realistisk plan? Hade hur som helst varit kul att få uppleva ett nybyggt Gamlestaden innan man närmar sig pensionen...

Det nämndes också att planförslagen för Gamlestadens Fabriker och Nya Kulan ska vara på gång och gå i samma anda som Gamlestadstorget. Bara att hoppas att det stämmer.
 0
Daniel Bergqvist (22 November 2011 17:52):
 0
Daniel Andersson (22 November 2011 19:37):
@Martin D (eller nån annan som var på mötet):
Vad tyckte de närboende om planerna? Positiva eller nimby-röster?

Vad gäller tunneln kanske det, vid sidan av lite fiskal konservatism, mest känns ovant med en tunnel av kapacitetsskäl på en stadsgata. Det byggdes i bilismens barndom, men under senare tid i Sverige har det byggts planskilt för biltrafik antingen på leder som 'ligger utanför' stadsväven eller för att skapa helt eller nästan bilfria miljöer. Här är det ingen regelrätt trafikled och en betydande del av trafiken blir kvar i markplan.
Man kanske kan se det som positivt att rigitt SCAFT-tänkande överges.

@Daniel B:
Det verkar som att tråget vid östra tunnelmynningen precis skär av ett potentiellt nord-sydligt stråk. Det vore önskvärt om det i alla fall gick att gå över tråget i det läget.
 0
Göran Åhman (22 November 2011 22:05):
Ja det skär av ett tänkbart nord-sydligt stråk, man borde kunna få till en brantare ramp för att hålla de korsande gatorna öppna...
 0
Daniel (23 November 2011 05:47):
@Martin D.
Gamlestaden är inte fullt samma marknad som centrala älvstaden på så sätt att om man bor i nordöstra Göteborg så upplever man Gamlestaden som sitt egna centrum. Det är inte samma människor som skulle flytta till gamlestan som till centrala älvstaden. sedan kommer man nog att bygga mer hyresrätter än bostadsrätter med tanke på lågkonjunkturen.
 0
Matthias H. (23 November 2011 12:16):
Martin D. Tack för info. Det låter hoppfullt.
 0
Daniel Bergqvist (23 November 2011 12:55):
Lugn bara lugn. Projektet är nästintill immunt mot nimbyism, ty knutpunkten är en del av infra-paket. Fastighetsägarna vill inget annat än att området expanderar och görs mer attraktivt.
http:​/​/​www.​gamlestadensfabriker.​nu/​
http:​/​/​www.​aberdeen-​asset.​se/​
Under senare år har en enskild fastighetsägare (kommer inte ihåg grundarens/ägarens namn) köpt upp flertalet landshövdingehus i område. Andelen bostadsrättsfastigheter är låg
 0
Daniel Bergqvist (23 November 2011 16:54):
Ja, det ser så ut. Erik Selin it is. Bra tajming att köpa i områden med potential för omfattande gentrifiering.
 0
Martin Darelid (24 November 2011 21:00):
De enda kritiska frågorna som ställdes under tiden jag var där (var tvungen att gå innan det var slut) gällde tunneln som en del hade uppfattat skulle börja längre österut. Vissa ville ha tunnel ända från Bellevuerondellen vilket avvisades med att är det är för kostsamt. Man var också rädd för att trafikmängden skulle begränsa möjligheterna till nord-sydliga kommunikationsstråk i området. Det blir naturligtvis en utmaning att få till detta men som sagts tidigare verkar man nu bygga för att bilarna ska anpassa sig till staden och inte tvärtom. Efter ett tag tröttnar väl folk på att sitta i köer och väljer en annan väg alternativt åker kollektivt.

Blir lite sugen på att låta den nya stadsarkitekten titta närmare på området från Gamlestadstorget upp emot Bellevue inklusive rondellområdet där. Det skulle verkligen må bra av en förtätning och lite mer stadskänsla för att balansera det som nu växer fram i Kviberg.
 0
Matias Viström (6 Juni 2012 13:41):
Ett litet tecken på att det händer saker i SKF:s gamla fabriker:

http:​/​/​sportlife.​se/​ hittar vi numera Gamlestaden-Kulan. Kul! Visserligen öppning först 2014, men det betyder att man börjat skriva kontrakt för nya hyresgäster.
 0
Martin Darelid (6 Juni 2012 22:07):
Trevliga nyheter! Har försökt hitta information om detaljplanerna för SKF-Nya Kulan och Gamlestadens Fabriker men utan att lyckas. De borde vara på gång.
 0
Hans-Olof Hansson (10 Juni 2012 16:15):
Här händer det grejer! Jag råkade åka förbi Gamlestadstorg precis nyss. De gamla fula husen utmed spårvägen till Angered är borta. Inget nytt finns där ännu. Men det finns en ny busstation finns på plats. Lite putsning återstår dock.

Den nya pendeltågsterminalen har nu nått över spårnivå. Fullt med byggbaracker i området. Äntligen en länge efterlängtad renovering av hela området!
 0
Emanuel Alfredsson (10 Juni 2012 17:52):
Kan du vara så snäll att ta några foton på det, Hansson?
 0
Hans-Olof Hansson (10 Juni 2012 18:01):
Skulle tänkt på det. Hade ju mobilen med, glömde. Sorry. Kanske att jag tar mig tid och åker förbi igen inom kort. Skall tänka på det i alla fall!

Senast jag var i området var när Röde Orm invigdes. Då var husen kvar och pendeltågsstationen var ett hål i marken.
 0
Tobias Axelsson (10 Juni 2012 18:53):
Jag passerar dagligen - tar några bilder i veckan!

Edit: Okej, det lät dumt, kan tolkas som att jag faktiskt tar några bilder i veckan. Vad jag menade är att jag kommer ta några bilder i veckan som kommer ;)
 0
Hans-Olof Hansson (10 Juni 2012 21:01):
Bra, tack. Det är långt från mina normala rutter.
 0
Martin Darelid (10 Juni 2012 22:21):
Nu hittade jag info om området SKF-Nya Kulan...

http:​/​/​www.​goteborg.​se/​wps/​portal/​planochbyggprojekt?​p.​.​

Verkar som att det händer saker i slutet av året...
 0
Thomas Gunnarsson (10 Juni 2012 23:39):
Jag har en glassig PDF från TK Development som beskriver hur fabriksområdet ska utvecklas. Jag vet inte hur jag ska kunna ladda upp PDF:en men här är en länk till deras hemsida:

http:​/​/​www.​tkdevelopment.​dk/​default.​aspx?​id=​4671&pid=​1.​.​
 0
Tobias Axelsson (11 Juni 2012 07:18):
Thomas:
Tack för länken. Även om det delvis ser ut som en handelsträdgård är jag ändå hoppfull ;)
PDF:en kan du ladda upp på t.ex. www.mediafire.com - gör gärna det!
 0
Tobias Axelsson (11 Juni 2012 16:19):
Här kommer en bild från Gamlestadstorget på rondellen med busshållplats och numera grustag. Skanskas färgglada flaggor vajar käckt i vinden längst bort där.
http:​/​/​forumbilder.​se/​show.​aspx?​iid=​83120​1241649Pdf3e

Tågperrongerna fick jag ingen bra bild på idag pga höjdskillnad, och jag kände inte för att muppa mig alltför mycket och/eller bryta mot någon lag. Tar en bild från spårvagnsfönstret imorgon...
 0
Hans-Olof Hansson (11 Juni 2012 16:36):
Den nya busstationen ligger bakom det stora trädet som står bakom det röda skjulet i höger bildkant. Kan du få med den också på en annan bild?
 0
Tobias Axelsson (11 Juni 2012 16:45):
Absolut, gör en ny exkursion...
 0
Thomas Gunnarsson (11 Juni 2012 16:56):
Tobias:

Här är länken till TK Developments broschyr:

http:​/​/​www.​mediafire.​com/​view/​?​g0​aiusk1qmys0​be

(PS: Tack för tipset!)
 0
Tobias Axelsson (11 Juni 2012 18:08):
Tack, Thomas!
Glassigt var ordet. Eller kanske glasigt? ;)

I min enfald trodde jag att det även skulle vara bostäder i gamla fabrikslokalerna, men JM skriver:

"Vi kommer att uppföra cirka 300 lägenheter med olika karaktär i området. Framförallt blir det nyproducerade lägenheter i flerbostadshus utmed Säveån. [...] Bostäderna kommer att ligga i utkanterna av handelskvarteret, lite avskilt men samtidigt nära till händelsernas centrum."

Mer text och illustration över 4 st. käcka punkthus finns på:
http:​/​/​www.​jm.​se/​Templates/​Projekt.​aspx?​id=​5319

Blä. Hur kan detta vara OK?
 0
Martin Darelid (2 September 2012 23:24):
En detaljplan för området runt SKF:s gamla fabriksbyggnad (kv Gösen och Makrillen) ligger nu ute på

http:​/​/​www.​goteborg.​se/​wps/​portal/​planochbyggprojekt?​p.​.​

Synpunkter kan lämnas till 120925.
 0
Johannes Hulter (3 September 2012 00:12):
Vore trevligt om Yimby lämnade in ett yttrande om detta. Martin, du kanske kan tänka dig att starta en tråd på forumet om detta, under "Yttranden" och kanske även skriva ett utkast?
 0
Hans H (3 September 2012 18:34):
Av de två riktiga stadskvarteren på konceptplanen har det blivit till inga riktiga stadskvarter i samrådsplanen... surprise!
 0
Daniel Bergqvist (3 September 2012 22:00):
@Hans: det här var väl inte så tokigt? En sammanhängande fasad som del i ett kvarter + punkthus mot ån.

http:​/​/​www.​ladda-​upp.​com/​bilder-​a/​skf0​1-​14.​jpg
 0
Martin Darelid (3 September 2012 22:01):
@johannes

Jag fixar det. Ska bara läsa in mig på materialet först, återkommer med ett utkast till helgen. Under tiden är det bra om så många som möjligt tar en titt på materialet och gärna lämnar egna kommentarer direkt till SBK. Desto fler stadvänliga synpunkter desto bättre...
 0
Hans H (4 September 2012 00:56):
@Daniel: Biten vid ån kommer delvis vara sak samma för Gamlestan, inget stadsliv kommer finnas där och det kommer bli en inte särskilt livlig bit av Gamlestan, främst för att "man inte har vägarna förbi" strandpromenaden om man ska någonstans. Men jag ser inte riktigt att man kan lyckas få biten vid ån att bli en livlig bit stad hur man än gör, så utformningen där är ok i min bok. De som bor på strandpromenaden kommer bidra till stadslivet i resten av Gamlestan istället.

Men jag är lite besviken att man i planen inte bygger vidare på den befintliga kvartersstaden på ett ordentligt sätt, vilket man gjorde på konceptplanen, utan låter de nya kvarteren nära de befintliga stadskvarteren få difusa vaga former med halvprivata ytor på många sidor om kvarteren, ja utom direkt ut mot Artillerigatan.

Endast ett av de uppbrutna kvarteren kommer ha en mestadels publik framsida runt om hela kvarteret.
 0
Erik Funck (4 September 2012 17:23):
Det skulle ju i övrigt passat bra med mer förtätning och ordentlig strandpromenad även på andra sidan ån, men det är ju utanför planområdet
 0
Jens Ekengren (6 September 2012 11:43):
Hans H: utan att ha sett så mycket på kartor etc, tänker jag mig att man skulle kunna få lite mer liv och fart längs ån om man ser till att det finns gott om broar och vägar mot södersidan och mot/genom Sävenäs och mot Bagaregården/Torpamotet mm. Om man ser till att det blir lite mer rutnätigt ditåt, kanske med högre täthet av cykelväg än bilvägar (även om blandat kanske vore bäst) kan ån bli en trevlig genväg mot och från stan och inte en omväg.
 0
Martin Darelid (9 September 2012 16:10):
Försökte lägga in ett förslag till yttrande på forumet men möts bara av felmeddelanden då det ska laddas upp. Mailade utkastet till dig Johannes, hoppas du har möjlighet att lägga upp det.
 0
Johannes Hulter (10 September 2012 16:35):
Im on it...
 0
Martin Darelid (16 September 2012 22:42):
Nu ligger äntligen ett utkast till yttrande under "yttanden" på forumet. Kommentarer mottages tacksamt, innan helgen om möjligt så att jag hinner redigera till den 25 september som är sista dag att lämna synpunkter på planen.
 0
Hans-Olof Hansson (8 November 2012 16:46):
+1
Hans-Olof Hansson (10 April 2014 20:58):
Det händer mycket runt Gamlestadstorget nu.

Det torg som vi alla känner så väl och älskade så mycket (ähum...) är nu en stor grop i marken som håller på att fyllas igen med ett pampigt huskomplex. Mycket spännande, och inte minst att följa arkeologin under sommaren 2013!

Nu efter påsk så ansluts en ny temporär spårväg så att mer av området kan byggas om.
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​2338160​-​trafikstor.​.​
 0
Martin Darelid (13 April 2014 20:42):
Enligt stadsbyggnadskontoret är också en detaljplan för Gamlestadens Fabriker på gång senare i vår. Ska bli spännande att se hur nära alla trafikleder de vågar/får gå med bebyggelsen.

/Martin
 0
Martin Darelid (15 Maj 2014 12:17):
På Göteborgs stads hemsida under plan- och byggprojekt ligger nu detaljplanen för Gamlestadens Fabriker. Till skillnad från många andra planer som ställs ut i stan har man här verkligen ansträngt sig för att få till en levande stadsmljö. Detta trots stora utmaningar med buller och farligt gods. Det finns naturligtvis saker som kan förbättras, men i stort tycker jag att det ser lovande ut.

Planen ligger på:
Start / Bygga & Bo / Kommunens planarbete / Plan- och byggprojekt / Olskroken/Bagaregården - Blandstad inom Gamlestadens Fabriker

Samråds- och informationsmöte hålls onsdagen den 21 maj kl. 18. Plats: Strike & Co:s lokaler på Gamlestadsvägen 2, lokalen är öppen från kl 17.30.

Synpunkter lämnas senast 2014-06-24.

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret på köpmansgatan 20
- Gamlestadens medborgarhus Brahegatan 11
 0
Matthias H. (19 Maj 2014 18:40):
Martin, borde inte någon till av shared space-gatorna vara bilgator med trottoarer på sidorna? De känns lite enklav tycker jag o någon/några till bilgator skulle kanske få bort det. Plus högre hus, högre exploatering tycker jag.
 0
Jens Ekengren (20 Maj 2014 17:18):
Utan att veta säkert, gissar jag att en tanke med Shared Space är att det inte ska vara utpekat att fotgängare (bara/mestadels) ska ha en del av ytan för sig, för då blir det lätt så att på resten får dessa inte uppehålla sig.
 0
Hans H (20 Maj 2014 18:46):
Det går att utforma en shared space så att bilister känner sig väldigt obekväma (eller så att de inte ens blir medvetna om att de får åka på utrymmet), eller så kan man utforma den så att de blir helt bekväma. Så om balansen blir bra eller inte är det lite tidigt att veta, och det kommer antagligen utvärderas med tiden.
+1
Matthias H. (20 Maj 2014 21:49):
Vi pratar ju om att sila biltrafiken emellanåt, jag är dock rädd att biltrafiken blir bortsilad med för många shared space-gator och då kommer området kännas som Bullerbyenklav istället för storstad. Den känslan har jag lite grand på vissa gator i citycity men där tycker jag det kan vara ok (jämför med många tyska städers Altstadt) men här i Gamlestaden tror jag inte det blir lika bra.
 0
Hans H (21 Maj 2014 00:23):
Är det verkligen att det är en shared space lösning som är det som du ser som ett problem?

Trafiken är bortsilad i Gamlestadens fabriker som det ser ut oavsett om det är shared space lösningar på gatorna eller inte eftersom det blir extra svängar och längre väg om man inte använder huvudstråken. Går det att få gatorna mer jämlika och få fler rationella stråk på något annat sätt?

Eller är det bra att sidogatorna bara kommer användas som lokalgator?
 0
Matthias H. (21 Maj 2014 07:20):
Hans h, hmm det kanske kan funka när nu staden växer d v s att vi får till mysiga "city" även i andra delar av stan.

Men lite högre hus o kvarter bör det nog vara i alla fall.
 0
Jens Ekengren (21 Maj 2014 08:19):
Hans H: gena, raka, förståeliga gator känns bättre för att sila trafik än slingriga gränder där man bara får svänga vänster om registreringsnumret är ett primtal.

Gränderna kan vara supermysiga och trevliga, men om de inte ger ett vettigt sammanhang kunde de lika gärna vara rena GC-banor med låsbommar (så att nödvändig trafik kommer igenom).
 0
Krister (24 Maj 2014 08:06):
+1
Martin Darelid (26 Maj 2014 10:21):
Jag deltog på delar av samrådsmötet den 21 maj som hölls av stadsbyggnadskontoret och där även fastighetsägaren Aberdeen deltog. Efter det mötet tycker jag att de viktigaste områdena att fokusera på i ett remissvar är:

* Krav på lokaler i bottenplan. Aberdeen har som mål att skapa en levande stadsdel vilket de ska ha all heder av, men när man pressar dem hör man att de är oroliga för om lokalerna ska bära sig. Stadsbyggnadskontoret å sin sida vill ha krav på lokaler, särskilt vid de större gatorna som annars riskerar att bli döda genomfartsgator. Handläggaren hade som mål att få igenom lokalkrav i alla fall på de prioriterade stråken och vi får hoppas att han lyckas.

* Bullerfrågan och farligt gods. Området är ett av de mest komplicerade i Sverige men det finns också anledning att ifrågasätta om reglerna för farligt gods är rimliga. Att så långt som 80 m från rutt med farligt gods behöver vara i princip fri från folk känns orimligt hårt - man borde kunna skydda med urspårningsräler och murar vid spåren för att minska risken. Kraven i dagsläget gör att vissa områden i princip måste vikas åt parkeringshus.

* Levande stråk Gamlestaden - Stockholmsgatan. För att uppnå detta behövs någon form av ikonbyggnad istället för det parkeringshus som nu planeras i det sydöstra hörnet av planområdet. Jag diskuterade detta på samrådsmötet och Aberdeen är väldigt sugna på idén. Det stöter dock på problem med farligt gods-frågan. Sbk skulle ta frågan vidare och förhoppningsvis kan de få någon form av dispens. Ett absolut krav är också att alla bottenplan vid Gamlestadsvägen får lokalkrav.

En intressant punkt som kom upp på mötet är att det pratas om att förbereda för en pendeltågsstation vid Gustavsplatsen (precis utanför sydöstra delen av planområdet). Det skulle bli en ytterligare vitamininjektion för området.
 0
Matthias H. (26 Maj 2014 16:20):
Martin, spännande info, tack. Väldigt bra med ikonbyggnadsförslaget.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6719 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert